ESAB | Remote Arc Gouging | Instruction manual | ESAB Remote Arc Gouging Korisnički priručnik

ESAB Remote Arc Gouging Korisnički priručnik
Remote Arc Gouging
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
0449 563 001 120314
Οδηγίες χρήσεως
Инструкция по зксплуатации
Instrukcja obsługi
Návod k používání
Kezelési utasĺtások
Navod na pouitie
Lietošanas pamâcîba
Eksploatavimo instrukcijos
使用说明书
Manual de instrucţiuni
Priručnik s uputama
Valid for serial no. 205-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
РУССКИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
SLOVENSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
LATVIEŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
∆ιατηρείται το δικαίωμα τροποπίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
Оставляем за собой право изменять спецификацию без пред
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
Tiek paturįtas tiesîbas bez iepriekšįja brîdinâjuma izmainît specifikâcijas.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
保留变更技术规范的权利,恕不另行通知。
Zadržana prava na izmjenu specifikacija bez obavijesti.
-- 2 --
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The EMC Directive 2004/108/EC, entering into force 20 July 2007
Type of equipment
Remote control for Arc Gouging to be used with ESAB welding power sourcees
Type designation etc.
Remote Arc Gouging
This remote control box is designed and tested for use with ESAB welding power sources LAF 631, LAF 1001, LAF
1251 and LAF 1601 only.
Brand name or trade mark
ESAB
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, E-mail:
ESAB AB
Box 8004, SE--402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, E--mail: info@esab.se
Factory operating on behalf of the Manufacturer
Name, address:
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 Laxå, Sweden
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974--10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, this remote control box is used with equipment of Class A, intended for use
in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Gothenburg 2012--03--12
Håkan Führ
Global Automation Director
MD ESAB AB
3
HRVATSKI
1 SIGURNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
126
2.1 Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
126
3 POSTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
3.1 Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Montiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
126
4 RAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
4.1 Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Podešavanje softvera izvora struje zavarivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
127
5 ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
5.1 Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dnevno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
127
6 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
SHEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
KOTIRANE NACRTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
POPIS PRIČUVNIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
TOCw
-- 123 --
HR
1
SIGURNOST
Korisnici ESAB opreme za zavarivanje imaju najveću odgovornost u osiguravanju da svatko tko radi
sa ili u blizini opreme poštuje sve sigurnosne mjere. Sigurnosne mjere moraju biti u skladu sa
zahtjevima koji su primjenjivi za tu vrstu opreme za zavarivanje. Osim standardnih propisa koji se
odnose na radno mjesto, treba poštivati i slijedeće preporuke.
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje dobro upoznato s radom s opremom za zavarivanje.
Nepravilan rad opreme može dovesti do opasnih situacija koje za posljedicu mogu imati povredu
rukovaoca ili oštećenje opreme.
1.
Svatko tko koristi opremu za zavarivanje mora biti upoznat s:
S njezinim radom
S položajem funkcija za zaustavljanje u nuždi
S njihovim radom
S važnim sigurnosnim mjerama
S zavarivanjem
2.
Rukovaoc mora osigurati:
S da nijedna neovlaštena osoba ne bude u području rada s opremom pri njezinu pokretanju
S da nitko ne bude nezaštićen kad se uspostavi luk
3.
Radno mjesto mora:
S biti prikladno za namjenu
S bez propuha
4.
Osobna zaštitna oprema
S Uvijek nosite preporućenu osobnu zaštitnu opremu kao što su zaštitne naočale, vatrootporna
odjeća, zaštitne rukavice.
S Ne stavljajte na sebe labave istaknute predmete kao što su ogrlice, remenje, narukvice,
prstenje, itd., koje bi stroj mogao zahvatiti ili zapaliti.
5.
Opće mjere predostrožnosti
S Provjerite je li povratni kabel dobro spojen.
S Rad na visokonaponskoj opremi može obavljati samo stručni električar.
S Odgovarajuća protupožarna oprema mora biti jasno označena i biti na dohvat ruke.
S Podmazivanje i održavanje se ne smije obavljati tijekom rada opreme.
Napomena! Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za
elektrolučno zavarivanje.
hga9 Safe HR
- 124 -
HR
LUČNO ZAVARIVANJE I REZANJE MOŽE IZAZVATI POVREDE NA VAMA I DRUGIMA. PODUZMITE MJERE
PREDOSTROŽNOSTI KOD ZAVARIVANJA. RASPITAJTE SE O SIGURNOSNIM MJERAMA
POSLOFDAVCA KOJE SE MORAJU ZASNIVATI NA PODACIMA PROIZVOĐAČA O OPASNOSTIMA.
UDAR STRUJE - može ubiti
S
Postavite i uzemljite jedinicu za zavarivanje u skladu s primjenjivim standardima.
S
Ne dodirujte električne dijelove pod naponom ili elektrode nezaštićeni, u vlažnim rukavicama ili mokrom
odjećom.
S
Postavite izolaciju između sebe i tla i komada koji obrađujete.
S
Osigurajte da vaše radno mjesto bude sigurno.
DIM I PLINOVI - Mogu biti opasni po zdravlje
S
Držite glavu izvan dima.
S
Upotrijebite ventilaciju, usisavanje kod el. luka, ili oboje, kako biste odveli dim i plinove iz zone svog disanja i
ostalog prostora.
ZRAKE IZ ELEKTRIČNOG LUKA - Mogu ozlijediti oči i opeći kožu.
S
Zaštitite oči i tijelo. Koristite ispravnu masku za zavarivanje i filtarsko staklo i nosite zaštitnu odjeću.
S
Osobe koje stoje sa strane zaštitite prikladnim paravanima i zavjesama.
OPASNOST OD POŽARA
S
Iskre (prskanje) mogu izazvati požar. Stoga provjerite da u blizini nema zapaljivih materijala.
BUKA - Prekomjerna buka može oštetiti sluh
S
Zaštitite uši. Nosite štitnike za uši ili zaštitu sluha.
S
Upozorite osobe u blizini na opasnost.
KVAR - U slučaju kvara, potražite pomoć stručnjaka.
PROČITAJTE I SHVATITE PRIRUČNIK S UPUTAMA PRIJE POSTAVLJANJA ILI POČETKA
RADA.
ZAŠTITITE SE BE I DRUGE!
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za upotrebu u naseljima gdje je
napajanje strujom iz javnog niskonaponskog sistema. Moguće su
poteškoće u osiguravanju elektromagnetske kompatibilnosti opreme
klase A na tim mjestima zbog smetnji kako od vodova tako i zračenja.
UPOZORENJE!
Pročitajte i shvatite priručnik s uputama
prije postavljanja ili početka rada.
Ne odlažite električnu opremu zajedno s običnim otpadom!
U skladu s Europskom direktivom 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi
i njezinom implementacijom u skladu s nacionalnim propisima, električna oprema kojoj je
istekao vijek trajanja mora se sakupljati izdvojeno i vračati na ekološki kompatibilna
reciklažna dvorišta. Kao vlasnik opreme trebate se informirati o odobrenim sustavima
sakupljanja kod našeg lokalnog zastupnika.
Primjenjivanjem ove europske direktive poboljšat ćete okoliš i ljudsko zdravlje!
ESAB Vam može pružiti svu potrebnu zaštitu i pribor kod zavarivanja.
hga9 Safe HR
- 125 -
HR
2
UVOD
2.1
Općenito
Daljinski upravljač za elektrolučno zavarivanje namijenjen je za uporabu s izvorima
struje zavarivanja LAF 631, LAF 1001, LAF 1251 i LAF 1601.
Daljinski upravljač upotrebljava se za regulaciju struje na izvorima struje zavarivanja.
2.2
Tehnički podaci
Daljinski upravljač za elektrolučno zavarivanje
Napon:
24 V DC (iz izvora struje zavarivanja)
Dimenzije:
274x120x134
Masa:
2,3 kg
3
POSTAVLJANJE
3.1
Općenito
Instalaciju mora izvršiti ovlaštena osoba.
Za mjere pogledajte crtež s mjerama na stranici 129.
Za priključak pogledajte shemu na stranici 128.
3.2
S
S
S
Montiranje
Montirajte priključak daljinskog upravljača na izvor struje zavarivanja pomoću
priloženog vijka. Priključak 0449556001 za LAF 631 i priključak 0449555001 za
LAF 1001/ LAF 1251/ LAF 1601.
Spojite kabel daljinskog upravljača na 28-pinsku utičnicu (1) na izvoru struje
zavarivanja.
Osim na LAF 631, priključak se na svim izvorima struje zavarivanja nalazi
iznutra, pogledajte zasebni priručnik za svaki izvor struje zavarivanja.
Spojite kratkospojni most između CN18 1-2 kako biste odspojili CAN, pogledajte
zasebni priručnik za izvor struje zavarivanja.
hga9d1wa
- 126 -
HR
4
RAD
4.1
Općenito
Opći propisi o sigurnosti u rukovanju opremom mogu se naći na stranici 124.
Pročitajte prije početka upotrebe opreme.
4.2
Daljinski upravljač
1. Zglobni prekidač za uključivanje/isključivanje izvora struje.
Položaj I = uključeno
Položaj 0 = isključeno
2. Gumb za regulaciju struje na izvoru struje zavarivanja.
1 = 10% maksimalne struje izvora struje zavarivanja
10 = 100% maksimalne struje izvora struje zavarivanja.
4.3
Podešavanje softvera izvora struje zavarivanja
Kontaktirajte ESAB za podešenja koja morate provesti u softveru izvora struje
zavarivanja. Ovaj posao smiju provoditi samo ESAB-ovi serviseri.
5
ODRŽAVANJE
5.1
Općenito
PAZITE! Sve obveze iz jamstva dobavljača prestaju vrijediti ako kupac pokuša
provoditi popravke tijekom jamstvenog roka.
5.2
Dnevno
Daljinski upravljač
S
Provjerite da je daljinski upravljač čist i da pravilno radi.
Po potrebi ga očistite i zamijenite sve pokvarene dijelove
Spajanje kabela
S
Provjerite da na spojnom kabelu između daljinskog upravljača i izvora struje
zavarivanja nema oštećenja.
6
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Pričuvni dijelovi se trebaju naručivati preko najbližeg ESAB predstavnika pogledajte
zadnju stranicu. Pri naručivanju pričuvnih dijelova, molimo navedite tip i broj stroja
kao i namjenu i broj pričuvnog dijela kako je prikazano na popisu pričuvnih dijelova
na stranici 131.
To će olakšati otpremu i osigurati da dobijete pravi dio.
hga9d1wa
- 127 -
SCHEMA SKEMA SKJEMA JOHDOTUSKAAVIO DIAGRAM SCHALTPLAN SCHÉMA SCHEMA ESQUEMA SCHEMA ESQUEMA ΣΧΗΜΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ SCHEMAT KAPCSOLÁSI RAJZ SCHÉMA SCHÉMA SHĮMA
SCHEMA SHEME DIAGRAMĂ ЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 图
hga9 schema
- 128 -
MÅTTSKISS MÅLSKITSE MÅLSKISSE MITTAPIIRUSTUS DIMENSION
DRAWING MASSBILD COTES D'ENCOMBREMENT MAATSCHETS CROQUIS ACOTADO DIMENSIONI ESBOÇO COM DIMENSÕES
ΣΧΕ∆ΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ RYSUNEK WYMIAROWANY MÉRETEZETT RAJZ
ROZMĚROVÝ VÝKRES ROZMEROVÝ VÝKRES RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
MATMENŲ BRĖŽINYS KOTIRANE NACRTE ГАБАРИТНЪІЙ РЕРТЕЖ DIMENSION DRAWING 尺寸图
hga9mått
- 129 -
RESERVDELSFÖRTECKNING RESERVDELSFORTEGNELSE
RESERVDELSLISTE VARAOSALUETTELO SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES RESERVEONDERDELENLIJST
LISTA DE REPUESTOS ELENCO RICAMBI LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZOZNAM
NÁHRADNÝCH DIELOV REZERVES DAĻU SARAKSTS ATSARGINIŲ DALIŲ
SĄRAŠAS POPIS PRIČUVNIH LISTA DE PIESE DE SCHIMB СПИСОК
ЗАПАСНьІХ ЧАСТЕЙ 备件清单
Remote Arc Gouging
Edition 120314
Ordering no.
0449540880
reservFram
Denomination
Notes
Remote Arc Gouging
- 131 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Manual arc gouging kit with LAF
0449540880
Remote Arc Gouging
1
1
0449553001
Box
2
1
0191870216
Potentiometer
2W
3
1
0147866001
Toggle switch
3A 250V
4
1
Resistor
0,5 w 15 kohm
5
1
Resistor
0,5 w 220 kohm
7
1
0460569001
Cover
10 kohm
8
1
0449558880
Cable complete
10
1
0460600821
Knob (in grey with arrow)
d21-1/4 in
11
6
Screw
m4x16
17
1
Nut
pr18,6
20
1
0449555001
Attachment for the welding power source
For LAF 1001/ 1251/ 1601
21
1
0449556001
Attachment for the welding power source
For LAF 631
Note: pos.20, 21 are not shown in the drawing.
h449540s
- 132 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449558880
Cable complete (Gouging)
1
1
0193962001
Cable screened
2x2x0.5mm2
2
6
0193513003
Pin contact
0,35-0,50
3
1
0194180053
Pin plug
screened
4
1
0193307103
Cable fitting
h449558s
- 133 -
28-pole
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising