ESAB | Remote Arc Gouging | Instruction manual | ESAB Remote Arc Gouging Manual de utilizare

ESAB Remote Arc Gouging Manual de utilizare
Remote Arc Gouging
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
0449 563 001 120314
Οδηγίες χρήσεως
Инструкция по зксплуатации
Instrukcja obsługi
Návod k používání
Kezelési utasĺtások
Navod na pouitie
Lietošanas pamâcîba
Eksploatavimo instrukcijos
使用说明书
Manual de instrucţiuni
Priručnik s uputama
Valid for serial no. 205-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
РУССКИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ČESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
SLOVENSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
LATVIEŠU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
LIETUVIÙK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
中文 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Română . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
∆ιατηρείται το δικαίωμα τροποπίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
Оставляем за собой право изменять спецификацию без пред
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
Tiek paturįtas tiesîbas bez iepriekšįja brîdinâjuma izmainît specifikâcijas.
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
保留变更技术规范的权利,恕不另行通知。
Zadržana prava na izmjenu specifikacija bez obavijesti.
Drepturi rezervate pentru modificarea fără preaviz a specificaţiilor.
-- 2 --
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The EMC Directive 2004/108/EC, entering into force 20 July 2007
Type of equipment
Remote control for Arc Gouging to be used with ESAB welding power sourcees
Type designation etc.
Remote Arc Gouging
This remote control box is designed and tested for use with ESAB welding power sources LAF 631, LAF 1001, LAF
1251 and LAF 1601 only.
Brand name or trade mark
ESAB
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone No, E-mail:
ESAB AB
Box 8004, SE--402 77 Göteborg, Sweden
Phone: +46 31 50 90 00, E--mail: info@esab.se
Factory operating on behalf of the Manufacturer
Name, address:
ESAB AB, Welding Equipment
SE--695 81 Laxå, Sweden
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974--10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, this remote control box is used with equipment of Class A, intended for use
in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Gothenburg 2012--03--12
Håkan Führ
Global Automation Director
MD ESAB AB
3
Română
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118
120
2.1 Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
120
3 INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
3.1 Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
120
4 FUNCŢIONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
4.1 Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Setările software-ului sursei electrice de sudură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
121
5 ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
5.1 Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Zilnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
121
6 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
DIAGRAMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
DIMENSION DRAWING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
LISTA DE PIESE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
TOCRO
-- 117 --
RO
1
BEZPEČNOSŤ
Utilizatorii echipamentului ESAB au întreaga responsabilitate în privinţa asigurării persoanelor care
lucrează sau se află în apropierea echipamentului, în conformitate cu toate normele relevante de
tehnică a securităţii. Măsurile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele care se aplică acestui
tip de echipament. Suplimentar faţă de normele standard care se aplică spaţiului de lucru, trebuie
respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu exploatarea
echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la situaţii periculoase
care pot determina prejudicii operatorului şi deteriorări echipamentului.
1.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
S exploatarea acestuia
S amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgenţă
S funcţia acestuia
S măsurile de protecţie relevante
S sudarea şi tăierea
2.
Operatorul trebuie să se asigure că:
S nicio persoană neautorizată nu staţionează în zona de lucru a echipamentului când acesta
se porneşte.
S nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3.
Referitor la spaţiul de lucru:
S să fie adecvat scopului
S nu trebuie să existe curenţi de aer
4.
Echipament de siguranţă personal
S Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie recomandat, precum ochelari de
protecţie, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuşi de protecţie.
S Nu purtaţi obiecte precum eşarfe, brăţări, inele etc., care pot să se agaţe sau să cauzeze
arsuri.
5.
Măsuri generale de protecţie
S Asiguraţi-vă că este conectat sigur cablul de retur.
S Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un electrician calificat.
S Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil şi
să fie la îndemână.
S Gresarea şi întreţinerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul exploatării.
Notă! Acest produs este realizat numai pentru sudarea cu arc.
hga9 Safe RO
- 118 -
RO
Sudura şi tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. şi pe alţii. În timpul sudării şi tăierii luaţi măsuri de
precauţie. Solicitaţi angajatorului să aplice metodele de protecţie a muncii, care trebuie bazate pe datele
furnizate de producător privind pericolele.
ŞOC ELECTRIC – Poate ucide
S Instalaţi şi împământaţi unitatea în conformitate cu standardele în vigoare.
S Nu atingeţi componentele electrice active sau electrozii cu pielea, cu mănuşi ude sau cu îmbrăcăminte udă.
S Izolaţi-vă faţă de pământ şi faţă de piesa de prelucrat.
S Asiguraţi-vă că poziţia de lucru este sigură.
FUM ŞI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
S Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
S Utilizaţi ventilaţia, aspiraţia la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul şi gazele de zona de respiraţie şi de
zona generală de lucru.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii şi pot arde pielea.
S Protejaţi-vă ochii şi corpul. Utilizaţi paravanul de sudură şi geamul de filtrare corecte şi purtaţi îmbrăcăminte
de protecţie.
S Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
PERICOL DE INCENDIU
S Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asiguraţi-vă că nu există materiale inflamabile în apropiere.
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
S Protejaţi-vă urechile. Utilizaţi căşti sau altă protecţie pentru auz.
S Avertizaţi-i pe cei din jur în privinţa acestui risc.
FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ – Apelaţi la asistenţa unui expert în eventualitatea funcţionării defectuoase.
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de instalare sau de exploatare.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
AVERTIZARE!
Echipamentul de Clasa A nu este realizat pentru utilizarea în locaţii rezidenţiale în care energia electrică este furnizată de la sistemul public de
alimentare de joasă tensiune. Pot exista dificultăţi la asigurarea compatibilităţii electromagnetice a echipamentului de clasa A în aceste locaţii
datorită perturbaţiilor parazite dar şi al celor radiate.
AVERTIZARE!
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni,
înainte de instalare sau exploatare.
Nu dezafectaţi echipamentul electric împreună cu deşeurile uzuale!
Conform prevederilor Directivei Europene 2002/96/EC pentru deşeuri electrice şi
echipament electronic, precum şi al implementării acesteia conform legislaţiei naţionale,
echipamentul electric care a atins limita maximă a duratei de viaţă trebuie să fie colectat
separat şi oferit pentru o reciclare ecologică. Ca proprietar al echipamentului, trebuie să
obţineţi informaţii prin sistemele de colectare autorizate de la reprezentanţa noastră locală.
Prin aplicarea acestei Directive Europene veţi aduce îmbunătăţiri sănătăţii şi mediului
înconjurător!
ESAB vă poate furniza toate materialele de protecţie şi accesoriile pentru
sudură.
hga9 Safe RO
- 119 -
RO
2
INTRODUCERE
2.1
Generalităţi
Telecomanda pentru tăierea cu arc de aer este proiectată pentru a fi utilizată cu
sursele electrice pentru sudură LAF 631, LAF 1001, LAF 1251 şi LAF 1601.
Telecomanda este folosită pentru reglarea curentului la sursele electrice de sudură.
2.2
Date tehnice
Tăierea cu arc de aer la distanţă
Tensiune:
24 V CC (de la sursa electrică de sudură)
Dimensiuni:
274x120x134
Greutate:
2,3 kg
3
INSTALARE
3.1
Generalităţi
Instalarea trebuie realizată de către o persoană autorizată.
Dimensiuni, vezi desenul dimensional de la pagina 129.
Conectare, vezi diagrama de la pagina 128.
3.2
S
S
S
Montare
Fixaţi anexa telecomenzii la sursa electrică de sudură cu ajutorul şurubului
existent. Anexa 0449556001 pentru LAF 631 şi anexa pentru 0449555001
pentru LAF 1001/ LAF 1251/ LAF 1601.
Conectaţi cablul telecomenzii în priza cu 28 de pini (1) de pe sursa electrică de
sudură.
Conectorul de la toate sursele electrice de sudură diferite de LAF 631 este
amplasat în interior, vezi manualul separat pentru fiecare sursă electrică de
sudură.
Conectaţi un cablu de şuntare între CN18 1-2 pentru a deconecta CAN, vezi
manualul separat pentru sursa electrică de sudură.
hga9d1roa
- 120 -
RO
4
FUNCŢIONARE
4.1
Generalităţi
Reglementările generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot găsi la pagina 118. Citiţi-le complet înainte de a începe utilizarea echipamentului!
4.2
Telecomandă
1. Comutator de selectare pentru pornire/oprire
alimentare electrică.
Poziţia I = Activat
Poziţia 0 = Dezactivat
2. Buton pentru reglarea curentului la sursa electrică de
sudură.
1 = 10% din curentul maxim al sursei electrice de sudură
10 = 100% din curentul maxim al sursei electrice de sudură.
4.3
Setările software-ului sursei electrice de sudură
Adresaţi-vă ESAB cu privire la setările care trebuie realizate în software-ul sursei
electrice de sudură. Lucrările trebuie realizate numai de către personalul de service
ESAB.
5
ÎNTREŢINERE
5.1
Generalităţi
NB! Toate acţiunile în cadrul garanţiei realizate de către furnizor îşi încetează
aplicarea în cazul în care clientul încearcă să corecteze defecţiunile în timpul
perioadei de garanţie.
5.2
Zilnic
Telecomandă
S
Verificaţi dacă telecomanda este curată şi funcţionează corect.
Curăţaţi dacă este necesar şi înlocuiţi toate piesele defecte
Cablu de conectare
S
Verificaţi dacă este nedeteriorat cablul de conectare dintre telecomandă şi sursa
electrică de sudură.
hga9d1roa
- 121 -
RO
6
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Piesele de schimb se comandă prin cea mai apropiată reprezentanţă ESAB, vezi
capacul din spate. Atunci când comandaţi piese de schimb, vă rugăm să specificaţi
tipul şi numărul maşinii, precum şi destinaţia şi numărul piesei de schimb, după cum
sunt indicate în lista de piese de schimb de la pagina 131.
Acest lucru va simplifica expedierea şi vă asigură achiziţionarea piesei corecte.
hga9d1roa
- 122 -
SCHEMA SKEMA SKJEMA JOHDOTUSKAAVIO DIAGRAM SCHALTPLAN SCHÉMA SCHEMA ESQUEMA SCHEMA ESQUEMA ΣΧΗΜΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ SCHEMAT KAPCSOLÁSI RAJZ SCHÉMA SCHÉMA SHĮMA
SCHEMA SHEME DIAGRAMĂ ЗЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 图
hga9 schema
- 128 -
MÅTTSKISS MÅLSKITSE MÅLSKISSE MITTAPIIRUSTUS DIMENSION
DRAWING MASSBILD COTES D'ENCOMBREMENT MAATSCHETS CROQUIS ACOTADO DIMENSIONI ESBOÇO COM DIMENSÕES
ΣΧΕ∆ΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ RYSUNEK WYMIAROWANY MÉRETEZETT RAJZ
ROZMĚROVÝ VÝKRES ROZMEROVÝ VÝKRES RASĒJUMI AR IZMĒRIEM
MATMENŲ BRĖŽINYS KOTIRANE NACRTE ГАБАРИТНЪІЙ РЕРТЕЖ DIMENSION DRAWING 尺寸图
hga9mått
- 129 -
sida
- 130 -
RESERVDELSFÖRTECKNING RESERVDELSFORTEGNELSE
RESERVDELSLISTE VARAOSALUETTELO SPARE PARTS LIST ERSATZTEILLISTE LISTE DE PIÈCES DÉTACHEES RESERVEONDERDELENLIJST
LISTA DE REPUESTOS ELENCO RICAMBI LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ SPIS CZĘŚCI ZAPASOWYCH
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ZOZNAM
NÁHRADNÝCH DIELOV REZERVES DAĻU SARAKSTS ATSARGINIŲ DALIŲ
SĄRAŠAS POPIS PRIČUVNIH LISTA DE PIESE DE SCHIMB СПИСОК
ЗАПАСНьІХ ЧАСТЕЙ 备件清单
Remote Arc Gouging
Edition 120314
Ordering no.
0449540880
reservFram
Denomination
Notes
Remote Arc Gouging
- 131 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Manual arc gouging kit with LAF
0449540880
Remote Arc Gouging
1
1
0449553001
Box
2
1
0191870216
Potentiometer
2W
3
1
0147866001
Toggle switch
3A 250V
4
1
Resistor
0,5 w 15 kohm
5
1
Resistor
0,5 w 220 kohm
7
1
0460569001
Cover
10 kohm
8
1
0449558880
Cable complete
10
1
0460600821
Knob (in grey with arrow)
d21-1/4 in
11
6
Screw
m4x16
17
1
Nut
pr18,6
20
1
0449555001
Attachment for the welding power source
For LAF 1001/ 1251/ 1601
21
1
0449556001
Attachment for the welding power source
For LAF 631
Note: pos.20, 21 are not shown in the drawing.
h449540s
- 132 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449558880
Cable complete (Gouging)
1
1
0193962001
Cable screened
2x2x0.5mm2
2
6
0193513003
Pin contact
0,35-0,50
3
1
0194180053
Pin plug
screened
4
1
0193307103
Cable fitting
h449558s
- 133 -
28-pole
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising