ESAB | Origo™ Arc 810c | Instruction manual | ESAB Origo™ Arc 810c User manual

ESAB Origo™ Arc 810c User manual
! "#
$$
%&'())*&&* +,-.(/%, %1/*1% %1.,% (*1//&* 0
0
23%%4 5
! " # $" $" % & ' ( * ++ , - $. $ #
$ 0 1 0 -&,)%, ('(,*1/ %)((6/1/ +,-.,%&*((, +,-.,%&*((, )*2('&*%11% $$
)
)
)
)
/
/
5
FI
%&'())*&&*
34$5" 11 '
' + '
' 1 + + + 7 1 +
+ + ( + '' + + + '( ' (
* + ' + '+ ' ( 1 '8
( + 1 1 ' ( + 8
7 1 ' 1 + + +, 9 ' + + '+ :
S ' ( S '' ' 1 S S + + + ' S 1 9' 1 ' +:
S '( S ' ( 1 7 + ' ' #
'( :
S + +
S + +
;( 1+ S 9' '1 ( 1+ 7 117 +
+ 1 1 S < ' (' + +( 7 7 ' 7 1 +
+
1
- S 7 + ' S 4( 1 1 7 788 8 "9! #
S + + + + '+ + + S * + ' ( 6
$$
' 8
2 34$5 $5 //
FI
-&,6((:
(',%&*
!! ! !! "# !$ # % ! !&
'()*+'), - . S
$ 1 + + ' S
< 1 1 1+ S
3 1 '( S
+ '( ' '., / )', - . ! !
S
+ + S
+ 1 " '( 1 ' ( 7 .)0+ - . ! % S
4 1 1 9' '7 1 ' 1+ S
4 1 '+ + + 1+ 1,+2" .0
S
9 + + '+
;
7 ' '+
34, - ! ! S
4 1 9' 1 S
+ + .+" '11,4'' - 1+ 7 1 1 1 + -8 " ; # ;8 8 7 88
:
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
(',%&*:
.# # % -&,6((:
9 99 9 < :
4(" 1 =43>? + + //@)%@30 1 (
+ + + ' * + + ( ++ + '+' ' ' * 1 34$5" 1 6
$$
2 34$5 $5 //
FI
+,-.(/%,
, = %6 ( > > ( > 0> ( > 5> + . 1 1 ' ' 7 ! " 1
S
1 + ' + ( :
9
--$7 --$7 $7 $ A
S
*, B/ =+ $ ' ' ?
, - $. + ' (7 ' $ ( + '' ' (
%1/*1% %1.,%
OrigoTM Arc 410c OrigoTM Arc 650c OrigoTM Arc 810c
Sallittu kuormitus
35 % jaksoin
60 % jaksoin
100 % jaksoin
Säätöalue
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
400 Voltilla
Tehokerroin
(suurimmalla virralla)
Hyötysuhde
(suurimmalla virralla)
400 A/36 V
310 A/33 V
240 A/30 V
20A/20V−400A/36V
53−70 V
650 A/44 V
490 A/40 V
400 A/36 V
20A/20V−650A/44V
53−70 V
800 A/44 V
630 A/44 V
500 A/430 V
20A/20V−800A/44V
53−70 V
390 W
510 W
520 W
0,90
0,90
0,90
74 %
77 %
76 %
Käyttölämpötila
−10 to +40° C
−10 to +40° C
−10 to +40° C
Suojausluokka
Käyttöluokka
IP 23
IP 23
IP 23
Paino
Mitat pxlxk
157 kg
1310/800/780
223 kg
1310/800/780
245 kg
1310/800/780
8 ;8 9 8"
9 / 1 17 1 + ' 9 ' / _ ( Suojausluokka
IP−koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä− ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
6
$0$
2 34$5 $5 //
FI
(*1//&*
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
-&,6((:
Nosto−ohje
+ + 9+ + + S
7 1 ' ' ' + 7
7 99 # + S
" 1 S
9' + 1 + + 1 1 ( 1
S
7 '
+ 7 + 1 1 1 ' '
99 Verkkotaajuus
Jännite
Virta
100%:n jaksoilla
60%:n jaksoilla
35%:n jaksoilla
Sulake, hidas
Kaapelin poikkipinta
(4xmm2)
Verkkotaajuus
Jännite
Virta
100%:njaksoilla
60%:n jaksoilla
35%:n jaksoilla
Sulake, hidas
Kaapelin poikkipinta,
(4xmm2)
Origo TM Arc 410c
50 Hz
230/400−415/500 V
Origo TM Arc 650c
50 Hz
230/400−415/500 V
Origo TM Arc 810c
50 Hz
230/400−415/500 V
27/16/13 A
38/22/18 A
54/31/25 A
63/25/20 A
10/4/4
57/33/26 A
69/40/32 A
109/63/50 A
80/50/35 A
25/10/6
71/41/33 A
99/57/46 A
130/75/60 A
100/63/50 A
35/10/10
Origo TM Arc 410c
60 Hz
230/440−460/550 V
Origo TM Arc 650c
60 Hz
230/440−460/550 V
Origo TM Arc 810c
60 Hz
230/440−460/550 V
27/14/12 A
38/20/16 A
54/28/23 A
63/25/20 A
10/4/4
57/30/24 A
69/36/29 A
109/57/46 A
80/50/35 A
25/10/6
71/37/30 A
99/52/42 A
130/68/55 A
100/63/50 A
35/10/10
5 6
$$
2 34$5 $5 //
FI
S
S
23%%4
+ + " 1 1 ' 1 C =? 1 " =%? + $ ' =? DD -+ =#? ' '' 1 ' ''
?899 " 8
$ ' =? D .D " 4 ' ' ' %@ " 8
$ ' =? ! " '1' 1 ' ' '' 9 ' ' ' ' + + ' 1 + %8
$ ' =? + '+ + (<
' =?
$ + =#?7 1
S
S
$ ; 4$> =?
$ + =?
(<
' =?
S
$ + =#?7 1 ' =%? D$D7 + + '' ' ( =?
$ ; 4$> =?
S
; S
S
; S
S
$ + =?
$" + + 7 1 ,
B/" ' ( & ' ' 7 + :
S
S
' =? DE???D
B/" '( '+ = 1?
'( S
B/ + +' 1 + =+
'+ $ ' (?
6
$5$
2 34$5 $5 //
FI
0
+ " 989
; 9!
S
' =? =, ( ' ' '' ?
S
+ =1 ' ( $7 '+
' (?
) 9 77 , =
%6
(>
' 9 ( # + 7 + <<**<
9 + = (
1?
; =C? % ; ="? ; +
' ', =$ @ $?
( <
9 F$. A .D
9
' ' F; D
# (
- + ' :
; 7 --$7 !
6
$$
2 34$5 $5 //
FI
( <
9 F$. A .D
9
' ' F; D
# (
- + ' :
; 7 --$7 !
9 (' % 9' @$" " $
G, ' (
5
398
;8
8 #
0 1 7 1 '
1 ' '
0
9 -&,)%,
-&,6((:
Vain soveltuvat sähkötiedot omaava (valtuutettu) henkilö saa poistaa suojalevyt
seuraavia tehtäviä varten: hitsauslaitteen liittäminen, huolto, kunnossapito ja
korjaustyöt.
?8" 8
( 7 + ' 1 + + 1( :
7 7 ' ( 0 7 + = ? +
& + 7 1 1 S
S
9' + + 1 * ' 9 : +' HH" * ' S + 1+' '( 1 1+' + + ' + 1 6
$$
2 34$5 $5 //
FI
('(,*1/ %)((6/1/
, = ( > > 0> 5> 7; 8 # 8 9 7 # 8
<<A
0 # 0 ;89
*8 8 "8 9 #89 #9 8 "8 99 "7 7 ; 8 8 < 9A
9 ;8 + + + 6
34$5"
1 7 $$
(' '+ 2 34$5 $5 //
+ " 8 97
,
-
$.%
$. /.
$$
2 34$5 $5 //
,
-
$.%
$. /.
$$
2 34$5 $5 //
,
-
$.%
$. %/.
$$
2 34$5 $5 //
,
-
$.%
$. %/.
$$
2 34$5 $5 //
,
-
$.%
$. /.
$0$
2 34$5 $5 //
,
-
$.%
$. /.
$$
2 34$5 $5 //
+ " 8 97
+/.
$5$
2 34$5 $5 //
Valid for serial no. 0349 311 480
OrigoTM Arc 410c, A12 offshore
230/400−415/500V 3~50Hz
230/440−460/550V 3~60Hz
0349 311 490
OrigoTM Arc 410c, A12 stationary
230/400−415/500V 3~50Hz
230/440−460/550V 3~60Hz
0349 311 500
OrigoTM Arc 650c, A12 offshore
230/400−415/500V 3~50Hz
230/440−460/550V 3~60Hz
0349 311 510
OrigoTM Arc 650c, A12 stationary
230/400−415/500V 3~50Hz
230/440−460/550V 3~60Hz
0349 311 430
OrigoTM Arc 810c, A12 offshore
230/400−415/500V 3~50Hz
230/440−460/550V 3~60Hz
2# %
) 7 8 Remote control units
N02 wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 304 617
MMA1 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA2 wired, 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 025
AT1 wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
AT1 CoarseFine wired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
Remote cables
5m analogue, 12 pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 880
10m analogue, 12 pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 881
15m analogue, 12 pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 882
25m analogue, 12 pole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 883
A H H .. . . 34$5 ,.'
$.%
$$
2 34$5 $5 //
B34
$$
B34
$$
B34
$$
1*(D 8B 18
<
(&*%'(
34$5 ! 6;
"*,
: C# A: C# D1)@&6
4$ 34$5 B
5 : C# //
A: C# <
7
/,'G(3
$4 34$5
*+
: C ## / //
A: C ## /#
?,)(/.
34$5 4K 9 L.
: C # # //
A: C # # /
D&)@('(
34$5 9H > + HH.
4 H
@A: C#) ) ?,'%&@()
34$5 * *6 : C# #/ )%/
A: C# ) %-1 EF1E- '1?&D)E
34$5 $-53>9 6
: C/ ) / A: C/ ) / /
',6(/(
34$5 > , 4>*
5 .
: C/ #% )// %//
A: C/ #% )// %/
.1/6('
$ 6 34$5
;+
: C #% #/ / A: C #% #/ / /#
'&**(
** 34$5
- . L
: C =)? %%# / /
A: C =)? %%# / /)
/)(/.
34$5 '
;
: C# ) %
A: C# ) *),((
34$5 4 + 5 +
: C %
A: C '(/E1
34$5 A. 4$
,' : C## #/ //
A: C## #/ *?(/
34$5 6M. 4$
$.N ; =-$G>G?
: C# ) #%//
A: C# ) / #%
@1'6(/3
34$5 ! 6;
4 ,
: C) ) /
A: C) ) *G1.1/
34$5 4+, $5
! 6 ,
: C% # / ) //
A: C% # / ) @'1(% D'%(/
34$5 ! =I9? *
J : C )) % A: C )) /#
34$5 $5
! 6 ,
: C% # / )/ //
A: C% # / )# %/
34$5 $
*
$ +
: C % ## ##
A: C % ## / *G%F1')(/.
34$5 $!
G : C A: C / #/ -&/@('3
34$5 9H
5 : C#% / A: C#% / %
&'(/1
34$5 I **
9+
: C# =/? / # A: C# =/? %()3
34$5 4 4$
5,, =-?
: C#) / ) )% A: C#) / ) )% /
/
" * 8" (; >
('@1/%/(
B$>
5 $
: C # /#)
A: C # %##
&/%1. ('(D 16'(%1*
34$5 - 3 AQ3
G 6
: C) A: C) %#
D'(F)
34$5 4$
, "-!
: C # ) ###
A: C # ) /
( >
E(/(.(
34$5 ! .
- ,7 : C )/ %/ / /
A: C )/ %/ )
1@3?%
34$5 3,'
G "
: C/ #)/ )% %)
A: C/ #)# # #
61HE,
34$5 -. 4$
- '
: C #/ ))
A: C #/ &*(
34$5 J , O , A .7 4
: C # %%) A: C # %% ( I?> >
(&*%'()(
34$5 4 .H.
$.H 5 P*G /
: C% #// # A: C% # #
*,&%- ,'1(
34$5 4$; 9' ,
: C %) /
A: C ) %
*,&%- ('E(
34$5 $H. J , O , *
G 6+ / " L
: C =/? ) )
.
. B8
! "
6667
E-/(
4, 34$5 $@
4,
: C% #% #///
A: C% %%% %%
/.(
34$5 *
. : C) ## A: C) ## % /
/.,/1*(
34$5 & : C% %/ /
A: C% % ))
+(?(/
34$5 &
'
: C %/ /#
A: C %/ //
6()(3*(
34$5 =-'? 4 5
I4&
: C%/# /# #
A: C%/# /# /
*/@(?,'1
34$5 $@.H. *
4, : C% %% # A: C% %% # )
%-1 /1%-1')(/.*
34$5 B 5
$ H : C# ## # A: C# ## # CCC
2 34$5 $5
>
B> ;
/)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising