ESAB | PowerCut™ 900 | Instruction manual | ESAB PowerCut™ 900 Manual de utilizare

ESAB PowerCut™ 900 Manual de utilizare
RO
ä
Powercut 900
Manual de instrucţiuni
0449 549 001 RO 20120322
Valid for serial no. 040-xxx-xxxx
-2-
1 SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Verificarea livrării şi poziţionarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentarea de la reţeaua electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunea de aer de intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunea pentru cablul de retur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunea arzătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
10
11
5 EXPLOATAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dispozitive de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Explicarea simbolurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Tăierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
Inspecţie şi curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
Coduri de defecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMĂR DE CATALOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
24
25
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificaţiile fără preaviz.
TOCro
-3-
RO
1
SIGURANŢĂ
Utilizatorii echipamentului ESAB au întreaga responsabilitate în privinţa asigurării persoanelor care
lucrează sau se află în apropierea echipamentului, în conformitate cu toate normele relevante de
tehnică a securităţii. Măsurile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele care se aplică acestui
tip de echipament. Suplimentar faţă de normele standard care se aplică spaţiului de lucru, trebuie
respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu exploatarea
echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la situaţii periculoase
care pot determina prejudicii operatorului şi deteriorări echipamentului.
1.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
S exploatarea acestuia
S amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgenţă
S funcţia acestuia
S măsurile de protecţie relevante
S sudarea şi tăierea
2.
Operatorul trebuie să se asigure că:
S nicio persoană neautorizată nu staţionează în zona de lucru a echipamentului când acesta
se porneşte.
S nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3.
Referitor la spaţiul de lucru:
S să fie adecvat scopului
S nu trebuie să existe curenţi de aer
4.
Echipament de siguranţă personal
S Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie recomandat, precum ochelari de
protecţie, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuşi de protecţie.
S Nu purtaţi obiecte precum eşarfe, brăţări, inele etc., care pot să se agaţe sau să cauzeze
arsuri.
5.
Măsuri generale de protecţie
S Asiguraţi-vă că este conectat sigur cablul de retur.
S Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un electri­
cian calificat.
S Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil şi
să fie la îndemână.
S Gresarea şi întreţinerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul exploatării.
-4bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
AVERTISMENT!
Sudura şi tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. şi pe alţii. În timpul sudării şi tăierii luaţi măsuri de
precauţie. Solicitaţi angajatorului să aplice metodele de protecţie a muncii, care trebuie bazate pe
datele furnizate de producător privind pericolele.
ŞOC ELECTRIC – Poate ucide
S
Instalaţi şi împământaţi unitatea în conformitate cu standardele în vigoare.
S
Nu atingeţi componentele electrice active sau electrozii cu pielea, cu mănuşi ude sau cu îmbrăcăminte
udă.
S
Izolaţi-vă faţă de pământ şi faţă de piesa de prelucrat.
S
Asiguraţi-vă că poziţia de lucru este sigură.
FUM ŞI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
S
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
S
Utilizaţi ventilaţia, aspiraţia la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul şi gazele de zona de respiraţie
şi de zona generală de lucru.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii şi pot arde pielea.
S
Protejaţi-vă ochii şi corpul. Utilizaţi paravanul de sudură şi geamul de filtrare corecte şi purtaţi îmbră­
căminte
de protecţie.
S
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
PERICOL DE INCENDIU
S
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asiguraţi-vă că nu există materiale inflamabile în apro­
piere.
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
S
Protejaţi-vă urechile. Utilizaţi căşti sau altă protecţie pentru auz.
S
Avertizaţi-i pe cei din jur în privinţa acestui risc.
FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ – Apelaţi la asistenţa unui expert în eventualitatea funcţionării de­
fectuoase.
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de instalare sau de exploatare.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
AVERTISMENT!
Nu utilizaţi sursa de alimentare pentru dezgheţarea ţevilor
îngheţate.
ATENŢIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru utilizare în
amplasamentele rezidenţiale unde energia electrică este furnizată de
sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Datorită perturbaţiilor
de conductivitate şi de radiaţie, pot exista dificultăţi în asigurarea
compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor de clasă A în aceste
locaţii.
ATENŢIE!
Acest produs este destinat exclusiv tăierii cu plasmă.
-5bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
ATENŢIE!
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de
instalare sau de exploatare.
Predaţi echipamentul electronic uzat la centrul de reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2002/96/EC privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, precum şi cu implementarea acesteia conform
legislaţiei naţionale, echipamentul electric şi/sau electronic care a atins limita maximă a
duratei de viaţă trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveţi responsabilitatea de a obţine
informaţiile despre staţiile de colectare autorizate.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi cel mai apropiat distribuitor ESAB.
ESAB vă poate furniza toate elementele de protecţie şi accesoriile pentru
tăiere.
2
INTRODUCERE
Sursa de alimentare a plasmei Powercut 900 şi arzătorul pentru tăierea cu plasmă
PT-38 reprezintă un sistem complet şi sigur de tăiere cu plasmă pentru tăiere şi
găurire manuală. Acesta asigură puterea de tăiere pentru secţionarea materialelor
cu o grosime de până la 32 mm.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc la pagina 25.
2.1
Echipament
Sursa de alimentare este livrată cu:
S
cablul de reţea, 3 m
S
manualul de instrucţiuni
S
cablul de retur inclusiv clema
S
arzătorul pentru tăierea cu plasmă PT 38, 7,5 m, livrat în conformitate cu
denumirea de la pagina 24.
3
DATE TEHNICE
Powercut 900
Tensiunea reţelei de alimentare
3 x 230 V, 400 V $10 % 50/60 Hz
Reţea de alimentare
Ssc min. 4,0 MVA
Zmax. 0.04 Domeniu de reglare
20 – 60 A
Sarcină admisă
60 % ciclu de funcţionare
100 % ciclu de funcţionare
60 A / 120 V
50 A / 120 V
-6bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
Powercut 900
Eficienţă la curent maxim
87 %
Tensiune circuit deschis U0
290 V
Temperatură de exploatare
de la –10 până la 40 ℃
Temperatură de transport
de la –20 până la 55 ℃
Presiune sonoră în lipsa sarcinii
< 70 db (A)
Dimensiuni, L x l x h
630x 322 x 379 mm
Greutate
35 kg
Clasă de izolaţie transformator
H
Clasă de protecţie carcasă
IP 23
Reţea de alimentare, Ssc min
Puterea minimă de scurtcircuit pe reţea în conformitate cu IEC 61000-3-12
Reţea de alimentare, Zmax
Impedanţa de linie maximă admisibilă a reţelei în conformitate cu IEC 61000-3-11.
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcţionare se referă la timp ca procent dintr-o perioadă de zece minute în care puteţi suda
sau tăia la o anumită sarcină, fără suprasolicitare. Ciclul de funcţionare este valabil pentru o
temperatură de 40° C.
Clasa de protecţie a carcasei
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva pătrunderii unor
obiecte solide sau a apei. Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în spaţii
deschise sau închise.
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
Instalarea corectă este foarte importantă pentru funcţionarea fără probleme şi pentru
rezultate bune de tăiere. Citiţi şi urmaţi cu atenţie fiecare etapă din acest capitol.
AVERTISMENT!
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE. Luaţi măsuri de precauţie împotriva şocurilor
electrice. Asiguraţi-vă că toate sursele de alimentare sunt deconectate – deconectaţi
comutatorul de la priza de perete şi scoateţi din priză cablul de alimentare al
echipamentului înainte de a efectua conexiuni electrice la sursa de alimentare.
AVERTISMENT!
Este foarte important ca şasiul să fie conectat la împământarea de protecţie electrică
aprobată, pentru a preveni şocurile şi accidentele electrice. Asiguraţi-vă că
împământarea de protecţie nu este conectată din greşeală la niciunul dintre
conductorii de fază.
-7bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
AVERTISMENT!
Conexiunile slabe sau conectarea incorectă a cablului de retur la piesa de prelucrat
pot produce şocuri electrice fatale.
AVERTISMENT!
Nu este permisă utilizarea dispozitivelor de filtrare a aerului – instalarea sau
montarea oricărui tip de dispozitiv de filtrare a aerului împiedică circulaţia aerului
rece şi cauzează riscul de supraîncălzire. Garanţia se anulează în cazul utilizării
oricărui tip de filtru de aer.
AVERTISMENT
NU porniţi echipamentul cu capacul îndepărtat.
NU conectaţi echipamentul sub tensiune când îl ţineţi sau când îl căraţi.
NU atingeţi niciuna dintre componentele arzătorului când sursa de alimentare este
cuplată.
ATENŢIE!
Acest produs este destinat utilizării în medii industriale. Într-un mediu casnic, acest produs
poate cauza interferenţe radio. Cade în responsabilitatea utilizatorului să ia măsurile
adecvate de prevedere.
ATENŢIE
Aşezaţi sursa de alimentare la cel puţin 3 metri faţă de zona de tăiere, deoarece
scânteile şi stropii de zgură o pot deteriora.
4.1
Verificarea livrării şi poziţionarea
1. Îndepărtaţi ambalajul. Inspectaţi echipamentul pentru a constata eventuale
deteriorări care nu au fost vizibile la recepţie. Raportaţi imediat deteriorările la
compania care a efectuat livrarea.
2. Verificaţi piesele demontabile din ambalaj. Verificaţi canalele de ventilaţie din
panoul din spate al capacului pentru ca acestea să nu fie blocate cu material de
ambalare ce poate împiedica fluxul de aer prin sursa de alimentare.
Sursa de alimentare este prevăzută cu o ureche de ridicare şi poate fi ridicată cu
uşurinţă. Verificaţi dacă echipamentul de ridicare ce urmează a fi utilizat poate
susţine greutatea sursei de alimentare. Greutatea este specificată în tabelul
DATE TEHNICE, vezi capitolul 3.
-8bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
AVERTISMENT
Produsul trebuie ridicat după cum urmează:
3. Poziţionaţi sursa de alimentare astfel încât orificiile de admisie şi de evacuare
pentru aer să nu fie obstrucţionate. Distanţa minimă admisă faţă de perete sau
de alt obstacol este de 30 cm.
4. Pentru tăiere este necesară o sursă de aer ce produce aer curat şi uscat, cel
puţin 236 l/m la 6,2 bar (90 psig). Presiunea aerului de tăiere nu trebuie să
depăşească 10,3 bar (150 psig), care este presiunea maximă de intrare pentru
regulatorul de filtru care este inclus în livrare.
4.2
Alimentarea de la reţeaua electrică
Asiguraţi-vă că sursa de alimentare este conectată la tensiunea corectă de
alimentare şi că este protejată prin siguranţe de dimensiuni corecte. Ieşirea trebuie
să aibă o conexiune de împământare de protecţie.
Plăcuţa cu date privind conectarea la alimentare
Dimensiuni recomandate pentru siguranţe şi secţiunea minimă a cablului
Powercut 900
50 Hz
Tensiunea reţelei de alimentare
Secţiune cablu de reţea mm
230 V/ 400 V
2
4G6
Curent de fază I1ef
23 A/ 14 A
Siguranţă, dispozitiv împotriva
supratensiunii tranzitorii
32 A/ 20 A
NOTĂ! Secţiunile pentru cablurile de reţea şi dimensiunile de siguranţe prezentate mai sus sunt în
conformitate cu reglementările din Suedia. Utilizaţi sursa de alimentare în conformitate cu
reglementările naţionale relevante.
-9bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
AVERTISMENT!
Înainte de scoaterea siguranţei, asiguraţi-vă că sursa de alimentare este
deconectată.
4.3
Conexiunea de aer de intrare
Conectaţi sursa de aer la conexiunea de intrare a filtrului.
4.4
Conexiunea pentru cablul de retur
Conectaţi cablul de retur la piesa de prelucrat utilizând clema. Asiguraţi-vă că piesa
de prelucrat este conectată la o conexiune de împământare aprobată, cu un cablu
de împământare dimensionat corect.
- 10 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
4.5
Conexiunea arzătorului
Deschideţi capacul de pe panoul frontal.
Conectaţi fişa cablului arzătorului la priza de pe
panou. Verificaţi orientarea conectorilor pentru a
asigura potrivirea corectă a acestora.
Conectaţi furtunul de aer la racordul de conectare
rapidă. Poziţionaţi elementul de protecţie la
deformare în orificiul pătrat din partea frontală.
Conectaţi cablul de reţea la mufa din partea
frontală şi rotiţi-l în sens orar până când se fixează
pe poziţie. Puneţi capacul la loc.
- 11 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
5
EXPLOATAREA
Reglementările generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot găsi la pagina 4. Citiţi-le complet înainte de a începe utilizarea echi­
pamentului!
5.1
Conexiuni
1
Cablu de reţea
4
Arzător
2
Siguranţă (2 A)
5
Cablu de retur cu clemă
3
Sursă de aer uscat prefiltrat
- 12 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
5.2
Dispozitive de control
1
Comutator de alimentare PORNIRE/
OPRIRE
4
Declanşator arzător/ declanşator test gaz
2
Control curent de ieşire
5
Regulator de presiune
3
Afişaj
Comutatorul de alimentare - (1)
Rotiţi butonul în sens orar spre poziţia „ON” (PORNIRE) pentru funcţionarea
normală. Rotiţi butonul în sens antiorar spre poziţia „OFF” (OPRIRE) pentru a opri
echipamentul.
Controlul curentului de ieşire - (2)
Reglabil de la 20 până la 60 A. Pentru setări, consultaţi diagramele cu date pentru
tăiere din manualul arzătorului.
Afişajul - (3)
Prezintă setările curente în timpul exploatării normale. În momentul pornirii unităţii se
afişează pentru scurt timp versiunea de software.
Când unitatea este în mod „GAS TEST” (Test gaz), afişajul indică setarea de
presiune a aerului în bari. Setarea poate fi comutată pe psi de către tehnicienii de
service.
În cazul existenţei unei condiţii de eroare la exploatarea normală, afişajul prezintă un
cod numeric, vezi capitolul 7.1.
- 13 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
Declanşatorul pentru arzător/ declanşatorul pentru testul de gaz - (4)
Moduri de funcţionare:
Declanşator normal (poziţia CENTRALĂ) - Setare care se va utiliza pentru
majoritatea operaţiilor de tăiere şi de găurire. Comutatorul arzătorului trebuie ţinut
apăsat de către operator pe parcursul întregii operaţii de tăiere şi va fi eliberat la
terminarea acesteia. Se recomandă pentru tăiere normală, pentru tăiere de metale
expandate/grătare şi pentru găurire.
Blocare declanşator (poziţia ÎN JOS) - permite eliberarea comutatorului arzătorului
după ce s-a produs declanşarea şi s-a iniţiat arcul de tăiere. Pentru a stinge arcul la
terminarea tăierii, apăsaţi şi eliberaţi comutatorul arzătorului din nou sau depărtaţi
arzătorul de piesa de prelucrat. Nu se recomandă pentru tăiere de metale
expandate/grătare.
Mod de testare:
Comutator pentru testul de gaz (poziţia ÎN SUS) - Afişajul indică presiunea fluxului
de aer. Regulatorul de aer trebuie reglat la presiunea recomandată înainte de
operaţiile de tăiere. Lăsaţi aerul să sufle câteva minute. În acest fel se elimină
condensul care se poate acumula în perioada de nefuncţionare. Aveţi grijă să puneţi
comutatorul în poziţia „declanşator normal” sau „blocare declanşator” înainte de a
începe orice operaţie de tăiere.
Regulatorul de presiune - (5)
Reglează presiunea de aer a arzătorului. Rotiţi în sens orar pentru creştere şi în
sens antiorar pentru descreştere.
5.2.1
Explicarea simbolurilor
Alimentare (1)
Testare gaz (4)
Declanşator normal (4)
Blocare declanşator (4)
Presiune aer (5)
Cablu de retur
NOTĂ! Unitatea este echipată din fabrică cu setul regulator pentru a furniza arzătorului 5,5 bar (80
psig) de la o sursă de 6,5 bar (95 psig). Dacă presiunea de alimentare a unităţii depăşeşte 6,5 bar (95
psig) până la maximul recomandat de 10,3 bar (150 psig), rotiţi regulatorul de presiune în sens
antiorar pentru a reduce presiunea furnizată arzătorului la 5.5 bar (80 psig). Urmaţi instrucţiunile de
testare a gazului, specificate mai sus.
- 14 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
5.3
Tăierea
1.
2.
3.
4.
Puneţi comutatorul (priza de perete sau dispozitivul similar) pe poziţia conectat.
Verificaţi dacă compresorul este conectat la sursa de alimentare.
Puneţi comutatorul de tensiune de la reţea pe poziţia I (Pornit).
Basculaţi comutatorul în sus, pe modul de testare a gazului (GAS TEST). Setaţi
regulatorul de presiune la 5,5 bar (80 psi).
5. Setaţi comutatorul pe modul normal (CENTRU) sau pe modul de blocare a
declanşatorului (ÎN JOS).
6. După începerea tăierii, arzătorul trebuie menţinut la un unghi de 5 - 15 spre
înainte. Acest unghi este util în special pentru crearea unei tăieturi complete prin
material. Când nu se utilizează ghidajul de distanţare, duza trebuie ţinută la
aproximativ 3,2 mm - 6,4 mm faţă de piesa de prelucrat.
7. Apăsaţi comutatorul arzătorului. Aerul trebuie să iasă din duza arzătorului.
8. După două secunde de la apăsarea comutatorului arzătorului trebuie să se
formeze arcul pilot. Trebuie să urmeze imediat arcul principal, permiţând
începerea tăierii. (Dacă se utilizează caracteristica TRIGGER LOCK (Blocare
declanşator), comutatorul arzătorului poate fi eliberat după stabilirea arcului de
tăiere.)
9. Pentru a începe tăierea, înclinaţi arzătorul pentru a nu permite materialului topit
să se deplaseze înapoi şi să deterioreze arzătorul. După ce arcul a penetrat
piesa de prelucrat, aduceţi arzătorul în poziţie verticală şi continuaţi cu tăierea.
10. Când terminaţi o tăietură, comutatorul arzătorului trebuie eliberat (apăsaţi şi
eliberaţi dacă se utilizează caracteristica TRIGGER LOCK (Blocare
declanşator)), iar arzătorul trebuie depărtat imediat de piesa de prelucrat.
Aceasta pentru a preveni reaprinderea arcului pilot după stingerea arcului de
tăiere, fapt ce ar conduce la deteriorarea duzei (dublă aprindere a arcului).
- 15 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
11. Pentru reporniri rapide, precum în cazul tăierii grătarelor sau a sitelor grele, nu
eliberaţi comutatorul arzătorului. În modul postflux, arcul poate fi repornit imediat
prin apăsarea comutatorului arzătorului. În acest fel se evită secvenţa de preflux
de 2 secunde din ciclul de tăiere.
6
ÎNTREŢINERE
Întreţinerea regulată este importantă pentru o funcţionare sigură şi fiabilă.
Numai persoanele care au cunoştinţe corespunzătoare despre electricitate (personal
autorizat) au permisiunea să scoată plăcile de siguranţă.
AVERTISMENT!
Asiguraţi-vă că a fost deconectată din exterior alimentarea cu electricitate de la
reţea a maşinii. Deconectaţi comutatorul de la priza de perete înainte de a inspecta
sau a efectua lucrări la sursa de alimentare.
AVERTISMENT!
În conductele de aer comprimat se poate strânge apă sau ulei. Direcţionaţi
întotdeauna primul flux de aer departe de echipament, pentru a preveni deteriorarea
acestuia.
ATENŢIE!
Toate garanţiile asumate de către furnizor îşi pierd valabilitatea dacă clientul încearcă să
repare produsul în timpul perioadei de garanţie pentru a remedia orice deficienţă.
Dacă echipamentul nu funcţionează corect, opriţi-l imediat şi determinaţi cauza
problemei. Lucrările de întreţinere pot fi realizate doar de persoanele care au
cunoştinţele corespunzătoare. Lucrările electrice pot fi realizate doar de electricieni
autorizaţi. Nu permiteţi niciodată altor persoane în afara celor care au cunoştinţele
corespunzătoare să verifice, să cureţe sau să repare echipamentul. Utilizaţi doar
piesele de schimb recomandate.
6.1
Inspecţie şi curăţare
Următoarele puncte ale sursei de alimentare trebuie verificate şi/sau curăţate cu
regularitate.
1. Verificaţi conexiunea cablului de retur la piesa de prelucrat.
2. Verificaţi dacă împământarea de protecţie de la piesa de prelucrat este
conectată sigur la împământarea şasiului sursei de alimentare.
3. Verificaţi scutul termic al arzătorului. Înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
- 16 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
4. Verificaţi zilnic uzura electrodului şi a duzei. Îndepărtaţi stropii, înlocuiţi electrodul
şi duza dacă este necesar. Dacă electrodul are o adâncitură mai mare de 1,5
mm la centru, acesta trebuie înlocuit. Dacă electrodul este utilizat peste această
limită de uzură recomandată, arzătorul şi sursa de alimentare se pot deteriora.
De asemenea, durata de viaţă a duzei se reduce foarte mult când se utilizează
electrodul fără a se respecta limita de uzură recomandată.
5. Asiguraţi-vă că nu sunt deteriorate sau îndoite cablurile sau furtunurile.
6. Verificaţi ca toate fişele, conexiunile şi bornele de împământare să fie bine
conectate.
7. Asiguraţi-vă că toate sursele de alimentare de intrare sunt deconectate. Utilizaţi
ochelari şi mască de protecţie şi suflaţi pentru a curăţa sursa de alimentare în
interior, utilizând aer comprimat uscat, de joasă presiune.
8. Evacuaţi în mod regulat apa din filtrul de sub regulatoarele de aer.
7
DEPANAREA
AVERTISMENT!
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE Asiguraţi-vă că a fost deconectată extern
alimentarea cu electricitate de la reţea a maşinii. Deconectaţi comutatorul de la
priza de reţea înainte de a inspecta sau a efectua lucrări la sursa de alimentare.
AVERTISMENT!
Echipamentele de tăiere cu plasmă utilizează tensiuni extrem de înalte ce pot cauza
vătămarea gravă şi chiar decesul. Fiţi extrem de precauţi atunci când lucraţi cu
capacele îndepărtate.
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări
şi inspecţii recomandate.
Tip de problemă
Lipsă arc.
Măsură corectivă
S
S
S
Curentul se întrerupe în timpul tăierii.
S
S
Verificaţi dacă întrerupătorul alimentării de
la reţea este conectat.
Verificaţi conectarea corectă a cablurilor de
alimentare cu curent şi a cablurilor de retur.
Verificaţi dacă a fost setată valoarea corectă
a curentului.
Verificaţi dacă au fost acţionate
declanşatoarele de suprasarcină termică.
Verificaţi siguranţele alimentării de la reţea.
Releele termice declanşează frecvent.
S
Asiguraţi-vă că nu depăşiţi valorile nominale
pentru sursa de alimentare (adică, unitatea
nu este suprasolicitată).
Performanţe de tăiere slabe.
S
Verificaţi conectarea corectă a cablurilor de
alimentare cu curent şi a cablurilor de retur.
Verificaţi dacă a fost setată valoarea corectă
a curentului.
Verificaţi dacă este utilizat electrodul corect.
Verificaţi siguranţele alimentării de la reţea.
S
S
S
- 17 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
Dacă nu puteţi să localizaţi problema, deconectaţi sursa de alimentare de intrare,
deschideţi unitatea şi verificaţi vizual toate componentele şi conductoarele. Căutaţi
condensatoare umflate sau cu scurgeri şi alte semne de deteriorare sau de
decolorare.
7.1
Coduri de defecte
În cazul existenţei unei condiţii de eroare la exploatarea normală, afişajul prezintă un
cod numeric. Toate semnalele de defect rămân active timp de minim 10 secunde.
Dacă defectul este eliminat, toate se vor reseta cu excepţia celui de supracurent.
Pentru a elimina supracurentul, alimentarea trebuie oprită timp de 5 secunde, apoi
trebuie repornită.
Cod
Problemă
Cauză
Soluţie
1
Tensiune reţea, inactiv +/–
15 %
Tensiunea de reţea de intrare Verificaţi tensiunea de reţea.
este posibil să fi scăzut sub
sau să fi crescut peste
valoarea nominală setată.
2
Tensiune reţea, tăiere +/– 20
%
Tensiunea de reţea de intrare Verificaţi tensiunea de reţea.
este posibil să fi scăzut sub
sau să fi crescut peste
valoarea nominală setată în
timpul tăierii.
3
Pretensionare la exploatare,
+/– 15 V distribuţie
pretensionare
Transformatorul circuitului de
exploatare nu furnizează
tensiunea corectă la
circuitele de exploatare.
4
Comutatoare termice
Comutatoare termice oprite – Lăsaţi echipamentul să se
răcească. Verificaţi dacă
echipamentul s-a
ventilaţia este adecvată.
supraîncălzit.
5
Presiunea
Presiunea aerului depăşeşte
intervalul permis; minim 5,1
bar şi maxim 6,5 bar.
Verificaţi aerul comprimat de
alimentare şi setarea de
presiune.
6
Arcul nu se aprinde.
Nu se poate produce
transferul arcului.
Verificaţi conductorul de
împământare.
7
S-a depăşit limita de timp a
arcului pilot (aprox. 5
secunde).
Procesul de tăiere nu a
început în limita de 5
secunde.
Porniţi în limita a 5 secunde:
8
Defect la arzător
Electrodul atinge duza (nu se
poate separa).
Verificaţi/înlocuiţi consum­
abilele.
10
Problemă de reconectare.
Problema apare în principal
dacă senzorul Hall nu este
conectat.
Verificaţi conexiunea de
cabluri dintre placa de
senzori de curent şi placa de
comandă.
Verificaţi arzătorul pentru a
detecta un scurtcircuit între
duză şi piesa de prelucrat.
Îndepărtaţi orice reziduuri de
pe secţiunea frontală a
arzătorului.
11
Supracurent pe partea
primară.
Defect la convertizor.
Trimiteţi unitatea la atelierul
de service autorizat pentru
reparaţie.
Verificaţi transformatorul şi
placa de comandă.
- 18 bp17roa
© ESAB AB 2010
RO
Cod
Problemă
Cauză
Soluţie
12
Cădere de fază/deconectare
pe partea primară
(alimentare de la reţea)
S-a depăşit regimul nominal
de exploatare monofazată
Verificaţi siguranţele
alimentării de la reţea.
13
Defect tensiune circuit
deschis
Nu s-au putut detecta nici
tensiunea, nici curentul la
verificarea automată (PIP) a
consumabilelor.
Trimiteţi unitatea la atelierul
de service autorizat pentru
reparaţie.
14
Supratemperatură în
mantaua aparatului.
Temperatura este mai mare
decât limita de exploatare
permisă.
Verificaţi ventilaţia din jurul
unităţii.
Verificaţi orificiile pentru aerul
de răcire şi asiguraţi-vă că au
fost îndepărtate toate
obstacolele din acele zone.
15
Defect încărcare bară
colectoare
Tensiune scăzută pe bara
colectoare primară.
Verificaţi încărcătorul barei
colectoare.
19
Cuplare prematură a
declanşatorului arzătorului
Declanşatorul arzătorului a
fost apăsat la alimentarea cu
energie electrică.
Verificaţi declanşatorul.
20
Fără revenire la verificarea
PIP (Parts In Place) a
consumabilelor.
Pistonul nu s-a retras la
eliberarea aerului.
Verificaţi/curăţaţi consum­
abilele.
Verificaţi alimentarea cu aer
comprimat.
21
Nicio cale de curent
neîntreruptă la verificarea
PIP (Parts In Place) a
consumabilelor.
Pistonul nu s-a retras când
alimentarea cu aer a fost
înlăturată.
Verificaţi/curăţaţi consum­
abilele.
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Reparaţiile şi lucrările de electricitate trebuie efectuate de un specialist de service
autorizat de ESAB. Utilizaţi numai piese de schimb şi de uzură originale de la ESAB.
Powercut 900 este proiectat şi testat în conformitate cu standardele internaţionale şi
europene 60974-1 şi cu 60974-10. Unitatea de service care a efectuat lucrările de
service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul se conformează în
continuare cu standardul menţionat.
Furnizaţi întotdeauna numărul de serie al unităţii pe care vor fi utilizate piesele.
Numărul de serie este ştanţat pe plăcuţa cu valori nominale a unităţii.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultaţi ultima pagină a acestei publicaţii.
- 19 bp17roa
© ESAB AB 2010
Diagramă
Powercut™ 900, 230 V
- 20 bp17e
© ESAB AB 2010
- 21 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut™ 900, 400 V
- 22 bp17e
© ESAB AB 2010
- 23 bp17e
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Număr de catalog
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut 900
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut 900 + PT 38
400 V
0558 006 786 Torch
PT38
7.5 m
0459 839 072 Spare parts list
Powercut
900
- 24 bp17o
© ESAB AB 2010
Powercut 900
Accesorii
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
PT38 torch, 15.2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 006 787
- 25 bp17a
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising