ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Handleiding

ESAB MA23 Handleiding
NL
Origo™
MA23
MA24
Gebruiksaanwijzing
0460 454 177 NL 20111020
Valid from program version 1.12
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Bedieningspaneel MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG-LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betekenis van symbolen en functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verborgen MIG/MAG functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 MMA-LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betekenis van symbolen en functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verborgen MMA-functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 LASDATAGEHEUGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 FOUTCODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Lijst met foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beschrijvingen foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRAAD- EN GASCOMBINATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-2-
NL
1
INLEIDING
Deze handleiding beschrijft het gebruik van de MA23 en MA24 -bedieningspanelen.
Algemene informatie over de werking van de stroombron en de draadaanvoereen­
heid vindt u in de bijbehorende handleiding.
Na het inschakelen controleert het systeem de LED's en het
display. De programmaversie wordt getoond. In dit geval is dat
versie 0.17A.
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload vanaf de site
www.esab.com.
1.1
Bedieningspaneel MA23
Instelling spanning
Instelling van de
draadaanvoersnelheid, stroom
(ampère, m/minuut of in
procenten)
Display
Keuze van lasmethode
MIG/MAG
of MMA
Keuze van tweetakt
Paneelinstelling
de lastoorts
of viertakt
, programma instellen met behulp van de schakelaar van
of door de afstandsbediening aan te sluiten
Display van VRD-functie (gereduceerde open spanning) is wel of niet actief.
Opmerking! De VRD-functie werkt voor stroombronnen waar het wordt
toegepast.
Gas spoelen
Draadinvoer
Indicatie van de in het display getoonde parameter. volt, ampère, m/minuut of in
procenten.
-3bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
Inductantie instellen
Knoppen voor het geheugen van lasdata. Zie pagina 12.
1.2
Bedieningspaneel MA24
Spanning / QSet instellen
Instelling van de
draadaanvoersnelheid, stroom,
(ampère, m/minuut, in
procenten of in seconden)
Display
Keuze van lasmethode
MIG/MAG
of MMA
Keuze van QSet
, handmatige instelling
Keuze van kruipstart
of kratervulling
Keuze van tweetakt
Paneelinstelling
de lastoorts
of synergie
of viertakt
, programma instellen met behulp van de schakelaar van
of door de afstandsbediening aan te sluiten
Display van VRD-functie (gereduceerde open spanning) is wel of niet actief.
Opmerking! De VRD-functie werkt voor stroombronnen waar het wordt
toegepast.
Gas spoelen
Draadinvoer
Indicatie van de in het display getoonde parameter. Volt, synergie, QSet,
ampére, m/minuut, in seconden of in procenten.
Instellen van inductantie
of kratervultijd
selecteren van synergie
-4bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
Knoppen voor het geheugen met lasgegevens. Zie pagina 12.
2
MIG/MAG-LASSEN
2.1
Instellingen
Functies
Instellingsbereik
Spanning
8 - 60 V
x
x
Draadaanvoersnelheid
0,8 - 25 m/min
x
x
Synergie
UIT of AAN
-
x
Synergische lijnen
24 stuks
-
x
QSet
UIT of AAN
-
x
Handmatige instelling
UIT of AAN
-
x
Kruipstart
UIT of AAN
-
x
Kruipstart1)
0=UIT of 1=AAN
x
-
Kratervulling
UIT of AAN
-
x
Kratervultijd
0-5s
-
x
Tweetakt of viertakt
x
x
Actief paneel
UIT of AAN
x
x
Wijzigen startgegevens
UIT of AAN
x
x
Afstandsbediening
UIT of AAN
x
x
-
x
x
Draadinvoer
-
x
x
Smoorspoelwerking
0 - 100
x
x
Geheugen lasgegevens
1, 2, 3
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
0 = inch, 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
2)
Tweetakt/viertakt
Gas spoelen
2)
Gasvoorstroomtijd
Maateenheden
Nabrandtijd
1)
1)
Gasnastroomtijd
1)
2)
1)
1)
MA23
MA24
Deze functies zijn verborgen functies, zie beschrijving bij punt 2.3.
Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd
2.2
Betekenis van symbolen en functies
MIG/MAG-lassen
Bij MIG/MAG-lassen wordt een lasdraad met constante snelheid aangevoerd en
gesmolten. Het lasbad wordt beschermd door het beschermgas.
Draadaanvoersnelheid
Voor instelling van de gewenste draadaanvoersnelheid in meter/minuu
-5bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
Synergie
Iedere combinatie van draadsoort, draaddiameter en gasmengsel vereist een aparte
verhouding tussen draadaanvoersnelheid en spanning (booglengte) om te zorgen
voor een stabiele lasboog. De spanning (booglengte) past zich automatisch aan de
vooraf geprogrammeerde synergische lijn aan. Dit maakt het veel makkelijker om de
juiste lasparameters te vinden. De verbinding tussen de draadaanvoersnelheid en
de andere parameters wordt de synergische lijn genoemd. U kunt de verschillende
synergische lijnen bekijken op pagina 14.
Het is ook mogelijk om andere synergische lijnen te bestellen, maar deze moeten
worden geïnstalleerd door een erkende ESAB-technicus.
Bij het activeren van synergie
kiest u ook de synergieoptie
met de
instelknop.
QSett
QSet
ken.
wordt gebruikt om de instelling van de lasparameters te vergemakkelij­
Door de knop naar rechts te draaien wordt de lengte van de lasboog vergroot
(+).
Door de knop naar links te draaien wordt de lengte van de lasboog verkleind
(-).
KORTE LASBOOG
Als u gaat lassen met een QSet-draad- of gastype, worden de benodigde
lasparameters automatisch ingeschakeld. Vervolgens zal QSet alle gegevens
opslaan om het lassen te verbeteren. De spanning wordt dan automatisch
aangepast aan veranderingen in de draadaanvoersnelheid.
BOOGSPRAY
Als u contact maakt met de boogsprayomgeving moet de waarde voor QSet zijn
toegenomen. Schakel de
QSet-functie uit als u met pure boogspray last. Alle instellingen worden van
QSet overgenomen, alleen de spanning moet ingesteld worden.
Aanbeveling: Om met QSetde juiste data te verzamelen last u de eerste keer (6
seconden) op testmateriaal.
Handgeschakeld
Handmatig instellen. De gebruiker moet de juiste waarden voor de draadaanvoer
en spanning instellen.
-6bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
Kruipstart
Bij een kruipstart wordt de lasdraad op 50% van de ingestelde snelheid aange­
voerd tot de draad elektrisch contact met het werkstuk maakt.
Kratervulling
Kratervultijd
Kratervulling voorkomt poriën, hittescheuren en kratervorming in de lasnaad.
Bij het activeren van kratervulling
kiest u ook de kratervultijd
met de
instelknop.
Deze functie kan niet worden gecombineerd met QSet.
Tweetakt
Bij tweetakt begint de gasvoorstroom (indien gebruikt) als de schakelaar van de
lastoorts wordt ingedrukt (1). Het lasproces begint. Als de schakelaar wordt losge­
laten, stopt het lasproces en start de gasnastroom (indien geselecteerd).
4-Viertakt
Bij de instelling viertakt start de gasvoorstroom als de schakelaar van de toorts
wordt ingedrukt en start de draadaanvoer als de schakelaar wordt losgelaten. Het
lasproces gaat door tot de schakelaar weer wordt ingedrukt, de draadaanvoer stopt
en de gasnastroom (indien gebruikt) begint als de schakelaar wordt losgelaten.
Actief paneel
De instellingen worden vanaf het bedieningspaneel gemaakt.
Wijzigen lasgegevens
Met deze functie kunt u omschakelen tussen verschillende lasdatageheugens door
het indrukken van de lastoortsschakelaar.
Druk snel op de schakelaar als u wilt afwisselen zonder door te gaan met lassen.
Drukt u de schakelaar te lang in, dan interpreteert het programma dat als
startopdracht voor het lassen.
Lasgegevens wijzigen tijdens tweetaktlassen
Door het indrukken van de lastoortsschakelaar tijdens het lassen wisselt u van
lasgeheugen. Laat de schakelaar los en druk hem snel in.
Lasgegevens wijzigen tijdens viertaktlassen
Door het loslaten van de lastoortsschakelaar tijdens het viertaktlassen wisselt u van
lasgeheugen. Druk de schakelaar in laat hem snel los.
Bij het activeren van lasgegevens
kiest u het lasgegevensgeheugen
of
-7bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
Afstandsbediening
De instellingen worden vanaf de afstandsbediening gemaakt.
De afstandsbediening moet voor gebruik worden aangesloten op de stroombron
van de machine. Als de afstandsbediening is geactiveerd, is het paneel niet actief.
Door een lastoorts met programmakeuzeschakelaar te gebruiken (RS3), kunt u, als
de afstandsbedieningsfunctie actief is, omschakelen tussen de verschillende
lasdatageheugens.
VRD (Voltage Reducing Device, spanningsreductievoorziening)
De VRD-functie beperkt de open spanning tot 35 V wanneer er niet wordt gelast. Dit
wordt aangegeven door een oplichtende VRD-LED.
De VRD-functie wordt geblokkeerd wanneer het systeem waarneemt dat het lassen
is gestart.
Als de VRD-functie is geactiveerd en de open spanning de limiet van 35 V
overschrijdt, verschijnt er een foutmelding (16) op het display. Het lassen kan niet
worden gestart zolang de foutmelding wordt weergegeven.
Gas spoelen
Het spoelen met gas wordt gebruikt voor het meten van de gasstroom, of om om
de gasslangen vrij te maken van lucht of vocht voordat u met het lassen begint. Zo­
lang de schakelaar wordt ingedrukt wordt het gas gespoeld, de spanning of draad­
aanvoer wordt niet gestart.
Draadinvoer
Draadinvoer wordt gebruikt als u de draad wilt aanvoeren zonder de lasspanning te
starten. Zolang de schakelaar wordt ingedrukt, wordt er draad aangevoerd.
Smoorspoelwerking
Hoge smoorspoelwerking geeft een breder lasbad en minder spatten. Lage smoor­
spoelwerking produceert een harder geluid maar een stabielere en geconcentreer­
de boog.
2.3
Verborgen MIG/MAG functies
Op het bedieningspaneel zijn verborgen functies.
Om toegang tot de verborgen functies te krijgen houdt u de schakelaar
5
seconden ingedrukt. Op het display verschijnt een letter en een waarde. Wilt u de
waarde van de geselecteerde functie aanpassen, gebruik dan de draadaanvoerk­
nop.
-8bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
MA23
Functie letter
Functie
A
Gasvoorstroomtijd
C
Maateenheden
I
Nabrandtijd
L
Gasnastroomtijd
J
Kruipstart
MA24
Functie letter
Functie
A
Gasvoorstroomtijd
C
Maateenheden
I
Nabrandtijd
L
Gasnastroomtijd
Om de functie te verlaten houdt u de schakelaar
5 seconden ingedrukt.
Gasvoorstroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
Maateenheden
0 = inch/min, 1 = mm/min, Standaardwaarde = 1
Nabrandtijd
Nabrandtijd is de vertraging tussen het tijdstip waarop de lasdraad begint met rem­
men tot het tijdstip waarop de stroombron de lasspanning uitschakelt. Een te korte
nabrandtijd resulteert na het lassen in een langere ”draadpeuk”. Er bestaat dan
een kans dat de draad in het stollende lasbad blijft steken. Een te lange nabrandtijd
resulteert in een kortere ”draadpeuk”, waarbij de kans bestaat dat de lasboog in het
lasmondstuk slaat.
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog is
gedoofd.
Kruipstart
Bij een kruipstart wordt de lasdraad op 50% van de ingestelde snelheid aange­
voerd tot de draad elektrisch contact met het werkstuk maakt.
-9bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
3
MMA-LASSEN
3.1
Instellingen
Functies
Instellingsbereik
Stroom
16- max. A 2)
x
x
Actief paneel
UIT of AAN
x
x
UIT of AAN
x
x
0 - 99
x
x
0=UIT of 1=AAN
x
x
0 - 99
x
x
1=ArcPlus II of 0=ArcPlus
x
x
0 - 99%
x
x
Afstandsbediening
Druk lasboog
Puntlassen
Hot Start
1)
1)
1)
Lasregelaar
1)
Min stroom - afstandsbe­
diening 1)
1)
2)
MA23
MA24
Deze functies zijn verborgen functies, zie beschrijving bij punt 3.3.
Het instellingsbereik is afhankelijk van de stroombron.
3.2
Betekenis van symbolen en functies
MMA-lassen
MMA-lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog
smelt de elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Actief paneel
De instellingen worden vanaf het bedieningspaneel gemaakt.
Afstandsbediening
De instellingen worden vanaf de afstandsbediening gemaakt.
De afstandsbediening moet voor gebruik worden aangesloten op de stroombron
van de machine. Als de afstandsbediening is geactiveerd, is het paneel niet actief.
VRD (Voltage Reducing Device, spanningsreductievoorziening)
De VRD-functie beperkt de open spanning tot 35 V wanneer er niet wordt gelast. Dit
wordt aangegeven door een oplichtende VRD-LED.
De VRD-functie wordt geblokkeerd wanneer het systeem waarneemt dat het lassen
is gestart.
Als de VRD-functie is geactiveerd en de open spanning de limiet van 35 V
overschrijdt, verschijnt er een foutmelding (16) op het display. Het lassen kan niet
worden gestart zolang de foutmelding wordt weergegeven.
- 10 bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
3.3
Verborgen MMA-functies
Op het bedieningspaneel zijn verborgen functies.
Om toegang tot de verborgen functies te krijgen houdt u de schakelaar
5
seconden ingedrukt. Op het display verschijnt een letter en een waarde. Wilt u de
waarde van de geselecteerde functie aanpassen, gebruik dan de spanningsknop.
MA23 en MA24
Functie letter
Functie
C
Arc Force (Druk lasboog)
d
Puntlassen
H
Hot Start
F
Controle type
I
Min.stroom
Om de functie te verlaten houdt u de schakelaar
5 seconden ingedrukt.
Druk lasboog “Arc force”
Door de druk van de lasboog wordt bepaald hoe de stroom verandert als reactie op
een verandering in de booglengte. Een lagere waarde zorgt voor een minder krom­
me boog met minder spatten.
Puntlassen
Puntlassen kan worden gebruikt bij het lassen met roestvrijstalen elektroden. Deze
functie houdt in dat de boog wordt ontstoken en gedoofd voor een betere beheer­
sing van de hittetoevoer. De elektrode moet iets omhoog worden gebracht om de
boog te doven.
Hot start”
Hot start verhoogt de lasstroom gedurende een bepaalde tijd aan het begin van het
lasproces. Zo wordt de kans op slechte samensmelting aan het begin van de las­
verbinding verkleind.
Lasregelaar
Lasregelaar is een type regelaar dat een intensievere, geconcentreerdere en
stabielere lasboog geeft. De boog wordt sneller hersteld na kortsluiting, waardoor er
minder kans is dat dat de elektrode vast komt te zitten.
ArcPlus (0) wordt aanbevolen voor elektrodetype basisch
ArcPlusll (1) wordt aanbevolen voor de elektrodetypes rutiel en cellulose
- 11 bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
Min. stroom
Gebruiken voor het instellen van de min. stroom voor afstandsbediening T1 Foot
CAN.
Als de max. stroom 100 A bedraagt en de min. stroom is ingesteld op 50 A, stelt u de
verborgen functie min. stroom in op 50%.
Als de max. stroom 100 A bedraagt en de min. stroom is ingesteld op 90 A, stelt u de
verborgen functie min. stroom in op 90%.
4
LASDATAGEHEUGEN
In het geheugen van het bedieningspaneel kunnen drie verschillende
lasgeheugenprogramma's worden opgeslagen.
Druk 5 seconden op knop
,
of
om de data in het
geheugen op te slaan. Als de groene indicatielamp gaat knipperen zijn de
lasgegevens opgeslagen.
,
Om tussen de verschillende datageheugens te wisselen drukt u op knop
of
.
Het lasdatageheugen heeft een back-up batterij zodat de instellingen bewaard
blijven als de apparatuur is uitgeschakeld.
5
FOUTCODES
Foutcodes worden gebruikt om aan te geven dat er een fout in de
apparatuur is opgetreden. Ze worden in het onderste deel van het
display aangegeven met een E gevolgd door een foutcodenummer.
Met een onderdeelnummer wordt aangegeven in welk onderdeel
een fout is opgetreden.
Foutcodenummers en onderdeelnummers worden afwisselend
getoond.
De foutindicatie geeft aan dat het bedieningspaneel (U 0) het
contact met de stroombron heeft verloren.
Als er verschillende fouten worden gedetecteerd, wordt alleen de
code voor de laatst opgetreden fout weergegeven. Om de
foutindicatie van het display te verwijderen kunt u een willekeurige
functieknop of indrukken of aan een draaiknop draaien.
OPMERKING! Als de afstandsbediening geactiveerd is, deactiveert u deze door te
drukken op
5.1
om de foutmelding te verwijderen.
Lijst met foutcodes
U 0 = lasgegevens-eenheid
U 2 = stroombron
U 1 = koeleenheid
U 4 = afstandsbediening
U 5 multivoltage, ver
1.25
- 12 bi21d1ha
© ESAB AB 2008
NL
5.2
Beschrijvingen foutcodes
Hieronder zijn de foutcodes vermeld die de gebruiker zelf kan corrigeren. Neem
contact op met een reparateur als een andere code verschijnt.
Fout­ Beschrijving
code
E6
E 12
Te hoge temperatuur
De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet worden hervat tot de temperatuur is gedaald.
Oplossing: Controleer of de ventilatieopeningen geblokkeerd of vuil zijn. Controleer de
huidige inschakelduur om er zeker van te zijn dat de eenheid niet wordt overbelast.
Communicatiefout (waarschuwing)
De CAN-bus van het systeem is tijdelijk overbelast.
De stroombron of draadtransporteenheid heeft geen contact meer met het bedieningspaneel.
Action:Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts één
draadtransporteenheid of afstandsbediening is geïnstalleerd. Neem contact op met een
reparateur als de fout zich blijft voordoen.
E 16
Hoge open spanning
De open spanning is te hoog.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met een
monteur als de fout blijft optreden.
E 17
Geen verbinding
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de draadaanvoereenheid.
Het huidige lasproces is gestopt.
Oplossing: Controleer de kabels. Neem contact op met een reparateur als de fout zich blijft
voordoen.
Geen verbinding
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de stroombron.
Het huidige lasproces is gestopt.
Oplossing: Controleer de kabels. Neem contact op met een reparateur als de fout zich blijft
voordoen.
Geen draad meer
Er komt geen draad meer uit de draadaanvoereenheid. Het lasproces wordt gestopt en kan
niet opnieuw worden gestart.
Oplossing: Plaats een nieuwe draadrol.
E 18
E 27
E 29
Geen koelwaterstroom
De waterstroombeveiliging is in werking getreden.
Het huidige lasproces is gestopt en kan niet opnieuw worden gestart.
Oplossing: Controleer het koelwatercircuit en de pomp.
E 32
Geen gasstroom
De gasstroom is minder dan 6 l/min. Geen herstart mogelijk.
Oplossing: Controleer de gaskraan, de slangen en de aansluitingen.
Incompatibele onderdelen
Onjuiste draadaanvoereenheid aangesloten. Geen herstart mogelijk
Oplossing: Sluit de juiste draadaanvoereenheid aan.
Geen verbinding met koeleenheid
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de koeleenheid. Schakel de voeding uit!
Oplossing: controleer de bedrading. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
E 40
E 41
6
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
- 13 bi21d1ha
© ESAB AB 2008
Draad- en gascombinaties
Syn
no.
Material
ESAB designation
Wire
diam.
(mm)
Wire
diam.
(inch)
Shielding gas
1
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.0
.040"
82%Ar+18%CO2
2
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
3
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.9
.035"
82-90% Ar 10-18% CO2
4
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
98% Ar 2%CO2
5
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.0
.040"
98%Ar+2%CO2
6
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.2
.045"
98%Ar+2%CO2
7
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
90% He 7.5% Ar 2.5% CO2
8
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
1.2
.045"
90% He 7.5% Ar 2.5% CO2
9
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
.045"
100%Ar
10
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
1/16"
100%Ar
11
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
.045"
100%Ar
12
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
1/16"
100%Ar
13
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
14
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
15
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.6
1/16"
82%Ar+18%CO2
16
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.2
.045"
92%Ar+8%CO2
17
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.6
1/16"
92%Ar+8%CO2
18
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
19
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
20
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.6
1/16".
82%Ar+18%CO2
21
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.2
045"
75%Ar+25%CO2
22
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.4
.052"
75%Ar+25%CO2
23
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.6
1/16"
75%Ar+25%CO2
24
Fe BCW E71T-5
OK Tubrod 15.00
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
- 14 bi21syn
© ESAB AB 2008
MA23, MA24
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origo MA23
0459 773 886 Origo MA24
0460 454 170
0460 454 171
0460 454 172
0460 454 173
0460 454 174
0460 454 175
0460 454 176
0460 454 177
0460 454 178
0460 454 179
0460 454 180
0460 454 181
0460 454 182
0460 454 183
0460 454 184
0460 454 185
0460 454 186
0460 454 187
0460 454 189
0460 454 190
0460 454 191
0460 454 192
0460 454 193
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 15 bi21o
© ESAB AB 2008
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising