ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 User manual

ESAB MA23 User manual
HU
Origo™
MA23
MA24
Kezelési utasítások
0460 454 183 HU 20111020
Valid from program version 1.12
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
MA23 vezérlőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MA24 vezérlőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok és funkciók ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejtett MIG/MAG funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
9
3 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok és a funkciók magyarázata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejtett MMA funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 HEGESZTÉSI ADATTÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
A hibakódok jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
6 ALKATRÉSZRENDELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HUZAL- ÉZ GÁZKOMBINÁCLÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-2-
HU
1
BEVEZETÉS
Az útmutató az MA23 és az MA24 típusú vezérlőpanel használatát ismerteti.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos általános információkat lásd az áramforrás, illetve a
huzaladagoló egység használati útmutatójában.
Az elektromos hálózathoz történt csatlakoztatás után a berendezés
ellenőrizi a LED-eket és a kijelzőt, a program verziószáma
megjelenik a kijelzőn; ebben a példában a program verziószáma:
0.17A.
A használati útmutató más nyelveken letölthető erről a honlapról: www.esab.com.
1.1
MA23 vezérlőpanel
A feszültség beállítása
A huzalelőtolási sebesség és az
áram beállítása (amper, m/perc
vagy százalék)
Kijelző
A MIG/MAG
vagy MMA
hegesztési módszer
kiválasztása
Választható 2 ütem
vagy 4 ütem
Beállítás a panelről
, a program módosítása a hegesztőpisztoly
kapcsolójával
vagy a távvezérlő egység
csatlakoztatásával
A VRD-funkció kijelzése (csökkentett üresjárási feszültség) aktív vagy inaktív.
MEGJEGYZÉS! A VRD-funkció azoknak az áramforrásoknak az esetében
működik, amelyekben az telepítve van.
Gáz lefúvatás
Huzalbefűzés
Annak jelzése, hogy melyik paraméter jelenik meg a kijelzőn Volt, amper,
m/perc vagy százalék
Az induktancia beállítása
A hegesztési adatokat tároló memória gombjai. Lásd a 12 oldalt.
bi21d1ua
-3© ESAB AB 2008
HU
1.2
MA24 vezérlőpanel
A feszültség beállítása / QSett
A huzalelőtolási sebesség és az
áram beállítása (amper, m/perc,
százalék vagy másodperc)
Kijelző
A MIG/MAG
vagy MMA
hegesztési módszer kiválasztása
A QSett
Kúszóstart
, a manuális beállítás
vagy a kráterfeltöltés
vagy a szinergia
kiválasztása
Választható 2 ütem
vagy 4 ütem
Beállítás a panelről
, a program módosítása a hegesztőpisztoly
kapcsolójával
kiválasztása
vagy a távvezérlő egység
csatlakoztatásával
A VRD-funkció (csökkentett üresjárási feszültség) megjelenítése aktív vagy
inaktív. MEGJEGYZÉS! A VRD-funkció azoknak az áramforrásoknak az
esetében működik, amelyekben az telepítve van.
Gáz lefúvatás
Huzalbefűzés
Annak jelzése, hogy melyik paraméter jelenik meg a kijelzőn. Volt, szinergia,
QSett, amper, m/perc, másodperc vagy százalék.
Az induktancia
vagy a káterkitöltési idő
beállítása
szinergia kiválasztása
A hegesztési adatokat tároló memória gombjai. Lásd a 12 oldalt.
bi21d1ua
-4© ESAB AB 2008
HU
2
MIG/MAG HEGESZTÉS
2.1
Beállítások
Funkciók
Beállítási tartomány
Feszültség
8 - 60 V
x
x
Huzalelőtolási sebesség
0,8 - 25 m/perc
x
x
Szinergia
KI vagy BE
-
x
Szinergikus programsorok
24 darab
-
x
QSett
KI vagy BE
-
x
Manuális beállítás
KI vagy BE
-
x
Kúszóstart
KI vagy BE
-
x
0=KI vagy 1=BE
x
-
Kráterfeltöltés
KI vagy BE
-
x
Kráterkitöltés ideje
0 - 5 másodperc
-
x
2 ütem vagy 4 ütem
x
x
Aktív panel
KI vagy BE
x
x
A működtető kapcsoló adatainak
módosítása
KI vagy BE
x
x
Távvezérlő egység
KI vagy BE
x
x
-
x
x
Huzal befűzés
-
x
x
Induktancia
0 - 100
x
x
A hegesztési adatokat tartalmazó
memória
1, 2, 3
x
x
Hegesztőgáz előáramlás ideje 1)
0,1 - 9,9 másodperc
x
x
0 = hüvelyk, 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1 - 9,9 másodperc
x
x
Kúszóstart
2/4 ütem
1)
2)
Gáz lefúvatás
Mértékegység
Kioltási idő
2)
1)
1)
Gázutánáramlás ideje
1)
2)
1)
MA23
MA24
Ezek a funkciók rejtett funkciók; lásd a leírást, 2.3pont.
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
2.2
A szimbólumok és funkciók ismertetése
MIG/MAG hegesztés
A MIG/MAG hegesztés során folyamatosan adagolt hegesztőhuzalt ömlesztenek
meg, az ömledéket védőgáz védi.
Huzalelőtolás sebessége
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt előtolási sebességét lehet megadni méter/percben.
bi21d1ua
-5© ESAB AB 2008
HU
Szinergia
Minden huzaltípus, huzalátmérő és gázkeverék kombinációja egyedi huzalelőtolási
sebességet és feszültséget (ívhosszat) kíván a stabil ívhez. A feszültség (az ív
hossza) automatikusan megfelel a kiválasztott, előre programozott szinergikus
görbének, ami nagymértékben megkönnyíti a helyes hegesztési paraméterek
meghatározását. A huzalelőtolás és az egyéb paraméterek közötti összefüggést
nevezzük szinergikus görbének. A különféle szinergikus görbéket lásd a 15 oldalon.
Más szinergikus görbék is megrendelhetők, de ezeket csak arra jogosult ESAB
szervizmérnök telepítheti.
A szinergia aktiválásakor
a beállító gombbal válassza a szinergia opciót
is.
QSett
A QSett a hegesztési paraméterek beállításának elősegítésére szolgál.
S
Ha a gombot az óramutató járásával azonos irányba forgatják, nő (+) az ív
hossza.
S
Ha a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatják, csökken (-)
az ív hossza.
RÖVID ÍV
Amikor egy huzal / gáz típussal első alkalommal hegesztenek, a QSett
automatikusan beállítja az összes szükséges hegesztési paramétert. Ezt követően
a QSett tárolja a jó hegesztéshez szükséges valamennyi adatot. A feszültség
automatikusan igazodik a huzaladagolási sebességben bekövetkezett
változásokhoz.
A spray ív területhez közeledbe a QSett értéket növelni kell.
Ha tisztán spray ívvel hegesztenek, kapcsolják ki a QSett funkciót. Minden
beállítást a QSett-ből vesznek át a feszültség kivételével, amit meg kell adni.
Ajánlás: Az első hegesztést (6 másodpercig) QSett-tel készítsék egy
próbadarabon, hogy minden helyes adat meglegyen.
Maunális
Manuális működtetés Az üzemeltetőnek kell beállítania a huzaladagolás és a
feszültség megfelelő értékekeit.
Kúszóstart
Kúszóstartkor a berendezés a huzalt a beállított sebesség 50%-ának megfelelő
gyorsasággal adagolja, amíg létre nem jön az elektromos érintkezés a
munkadarabbal.
bi21d1ua
-6© ESAB AB 2008
HU
Kráterfeltöltés
A kráterfeltöltés ideje
A kráter kitöltésével meg lehet előzni a pórusok, repedések kialakulását és a
kráterek képződését a hegesztés leállításakor.
A krátertöltés aktiválásakor
a beállítás gombbal válassza a krátertöltés idejét
is.
Ez a funkció a QSett-vel nem használható.
2 ütem
A 2-ütem esetén az előzetes gázáram akkor indul be (amennyiben alkalmazzák),
amikor a hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját megnyomják. Ezután kezdődik a
hegesztés folyamata. A működtető kapcsoló elengedésekor a hegesztés teljesen
leáll és megindul az utólagos gázkiáramlás (ha kiválasztották).
4 ütem
A 4 ütem esetén a gázáram akkor kezdődik, amikor megnyomják a
hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját, és akkor ér véget, amikor azt elengedik. A
hegesztési folyamat addig tart, ameddig a kapcsolót újból megnyomják, ekkor leáll
a huzaladagolás és amikor a kapcsolót elengedik, beindul az utólagos gázáram (ha
kiválasztották).
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről végzik.
A hegesztési adatok módosítása
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hegesztőpisztoly bekapcsoló gombjának
megnyomásával váltson a különféle hegesztési adatmemóriák között.
Folyamatban lévő hegesztés nélküli váltáshoz gyorsan nyomja meg a kapcsolót.
Amennyiben a működtető kapcsolót túl sokáig tartja benyomva, a program ezt a
hegesztés indításaként értelmezi.
A hegesztési adatok módosítása kétütemű hegesztés közben
Folyamatos hegesztés közben, amikor a hegesztőpisztoly működtető kapcsolóját
nyomva tartja, a hegesztési memória módosításához oldja a működtető kapcsolót,
majd gyorsan ismét nyomja meg.
A hegesztési adatok módosítása négyütemű hegesztés közben
Folyamatos négyütemű hegesztés közben, amikor a hegesztőpisztoly működtető
kapcsolóját killdotta, a hegesztési memória módosításához nyomja meg a működtető
kapcsolót, majd gyorsan ismét nyomja ki.
bi21d1ua
-7© ESAB AB 2008
HU
A hegesztési adatok aktiválásához
válassza az
vagy
hegesztési adattárat.
Távvezérlő-egység
A beállításokat a távvezérlő egységről végzik.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a gépen a távvezérlő
egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység aktív, a panel
inaktív.
Amennyiben a távvezérlőegység-funkció aktív, a programválasztóval (RS3) felszerelt
hegesztőpisztollyal lehet váltani a különféle hegesztési adatmemóriák között.
VRD (Feszültség Csökkentő Eszköz)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem végeznek hegesztést. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35 V-os
határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem kezdhető meg,
amíg a hibaüzenet látható.
Gáz áramoltatás
Ezt a funkciót akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot vagy ha levegőt,
vagy nedvességet akarnak kifúvatni a tömlőkből a hegesztés megkezdése előtt. A
gázzal való lefúvatás addig tart, ameddig a gombot lenyomva tartják, és feszültség
, vagy a huzaladagolás beindulása nélkül történik.
Huzal befűzés
A huzalbefűzést akkor alkalmazzák, amikor a hegesztőáram alkalmazása nélkül
van szükség huzaladagolásra. A huzal adagolása addig történik, ameddig a
gombot lenyomva tartják.
Induktancia
A nagyobb induktív ellenállás több hegesztési olvadékot és kevesebb fröcskölést
eredményez. A kisebb induktanciát erőteljesebb hang kíséri, de stabil, koncentrált
ívet eredményez.
bi21d1ua
-8© ESAB AB 2008
HU
2.3
Rejtett MIG/MAG funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik.
gombot. A
A rejtett funkciók eléréséhez 5 másodpercig tartsa lenyomva a
kijelzőn egy betű és egy érték látható. A huzalelőtolás gombbal lehet megváltoztatni
a kiválasztott funkció értékét.
MA23
A funkciót jelző betű
Funkció
A
Hegesztőgáz előáramlás
C
Mértékegység
I
Kioltási idő
L
Hegesztőgáz utóáramlás
J
Kúszóstart
MA24
A funkciót jelző betű
Funkció
A
Hegesztőgáz előáramlás
C
Mértékegység
I
Kioltási idő
L
Hegesztőgáz utóáramlás
A rejtett funkcióból való kilépéshez 5 másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
Gáz előáramlás
Ez szabályozza azt az időt, ami alatt a védőgáz már kiáramlik még az ívhúzást
megelőzően.
Mértékegység
0 = hüvelyk/perc, 1 = mm/perc, Alapérték = 1
Kioltási idő
A kioltási idő a huzal letörésének kezdetétől tart addig, amíg a tápegység
lekapcsolja a hegesztőáramot. Ha a kioltási idő túl rövid, a hegesztés befejezése
után túl hosszú huzal tekeredik le, ami azzal a veszéllyel jár, hogy beleragad a
megszilárduló varrat ömledékbe. Ha a kioltási idő túl hosszú, rövidebb lesz a
letekeredett huzal, de nagyobb lesz a veszélye annak, hogy a hegesztőív
visszaugrik az érintkező csúcsra.
Gáz utánáramlás
Ez szabályozza azt az időt, ami után a védőgáz még kiáramlik az ív kioltását
bi21d1ua
-9© ESAB AB 2008
HU
Kúszóstart
Kúszóstartkor a berendezés a huzalt a beállított sebesség 50%-ának megfelelő
gyorsasággal adagolja, amíg létre nem jön az elektromos érintkezés a
munkadarabbal.
3
MMA HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
Funkciók
Beállítási tartomány
Áram
16- max A
Aktív panel
Távvezérlő egység
Arc
force1)
Cseppentő hegesztés
Melegindítás
1)
1)
Hegesztés szabályozó
Min áram
1)
1)
MA24
x
x
KI vagy BE
x
x
KI vagy BE
x
x
0 - 99
x
x
0=KI vagy 1=BE
x
x
0 - 99
x
x
1=ArcPlust II vagy 0=ArcPlust
x
x
0-99%
x
x
1)
Ezek a funkciók rejtett funkciók; lásd a leírást, 3.3pont.
2)
A beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
3.2
MA23
2)
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
MMA hegesztés
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védő salakréteget képez.
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről végzik.
Távvezérlő-egység
A beállításokat a távvezérlő egységről végzik.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a gépen a távvezérlő
egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység aktív, a panel
inaktív.
bi21d1ua
- 10 © ESAB AB 2008
HU
VRD (Feszültség Csökkentő Eszköz)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem végeznek hegesztést. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35 V-os
határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem kezdhető meg,
amíg a hibaüzenet látható.
3.3
Rejtett MMA funkciók
A vezérlőpanel rejtett funkciókkal is rendelkezik.
gombot. A
A rejtett funkciók eléréséhez 5 másodpercig tartsa lenyomva a
kijelzőn egy betű és egy érték látható. A hegesztőáram gombjával lehet
megváltoztatni a kiválasztott funkció értékét.
MA23 és MA24
A funkciót jelző betű
Funkció
C
Arc Force
d
Cseppentő hegesztés
H
Melegindítás
F
A szabályozó típusa
I
Min. áram
A rejtett funkcióból való kilépéshez 5 másodpercig tartsa lenyomva a
gombot.
Arc force
Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik az
ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Drop hegesztés
Cseppentő hegesztés rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor
alkalmazható. E technika alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják,
hogy jobban lehessen szabályozni a hegfürdő hőmérékletét. Csak kismértékben
kell felemelni az elektródát, hogy az ív kialudjon.
Melegindítás “Hot start"
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható időtartamig megnöveli
a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a gyenge hegesztés
veszélyét.
bi21d1ua
- 11 © ESAB AB 2008
HU
Hegesztés szabályozó
A hegesztés szabályozó olyan új típusú szabályozás, amellyel intenzívebb,
koncentráltabb és nyugodtabb ív hozható létre. Helyi rövidzárlat után gyorsabb a
helyreállítás, ami csökkenti annak a kockázatát, hogy az elektróda hozzátapadjon a
fémhez.
S
Az ArcPlust (0) alap elektródatípussal ajánlott
S
Az ArcPlust (1) rutil és cellulóz elektródatípussal ajánlott
Min. áram
A T1 Foot CAN távvezérlőnél a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram
funkciót 50 %-ra kell beállítani.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram
funkciót 90 %-ra kell beállítani.
4
HEGESZTÉSI ADATTÁR
Három különböző hegesztési adatprogram tárolható a vezérlőpanel memóriájában.
Nyomja 5 másodpercig a
,
vagy
gombot, hogy tárolja a
hegesztési adatokat a memóriában. A hegesztési adatok tárolása akkor valósul meg,
amikor a zöld kijelző villogni kezd.
A különböző hegesztési adatmemóriák közötti váltáshoz nyomja meg a
vagy a
,
gombot.
A hegesztési adattár rendelkezik akkumulátorral is, hogy a beállítások akkor se
vesszenek el, ha a gépet kikapcsolják.
5
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A
kijelző alsó részén egy E betű jelenik meg, amit a hibakód számjele
követ.
Az egység száma is látható, hogy jelezze, melyik egységben
keletkezett a hiba.
A hibakódok számai és az egységek számai váltakozva jelennek
meg.
A hibajelzés arra utal, hogy a vezérlőpanel (U 0) elvesztette a
kapcsolatot az áramforrással.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára előforduló
hiba kódja jelenik meg. Nyomja meg bármelyik funkciógombot vagy
fordítsa el bármelyik gombot, hogy a kijelzőről eltűnjön a hibajelzés.
bi21d1ua
- 12 © ESAB AB 2008
HU
MEGJEGYZÉS! Ha a távvezérlés aktiválva van, a hibajelzés megszüntetéséhez a
megnyomásával kapcsolhatja ki azt.
5.1
A hibakódok jegyzéke
U 0 = hegesztési adatokat U 2 = Áramforrás
tartalmazó egység
U 1 = hűtőegység
5.2
U 5 multivoltage, ver 1.25
U 4 = távvezérlő egység
A hibakódok leírása
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a hibakódokat, amelyeket a felhasználó is
kijavíthat. Ha másféle kód jelenik meg, hívja a szerviztechnikust.
Hiba­
kód
E6
E 12
Leírás
Túl nagy hőmérséklet
A hővédő megszakító működésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és a hőmérséklet csökkenéséig nem lehet
újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek
elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott működési ciklust, megvizsgálva,
hogy a berendezés nincs-e túlterhelve.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A rendszerben a CAN-busz terhelése átmenetileg túl nagy.
Megszakadt a tápegység / huzaladagoló egység kapcsolata a vezérlőpanellel.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló egység vagy
távvezérlő egység legyen telepítve. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a
szerviztechnikust.
E 16
Magas üresjárási feszültség
Az üresjárási feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
E 17
Megszakadt a kapcsolat
Megszűnt az összeköttetés a vezérlőpanel és a huzaladagoló egység között.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a
szerviztechnikust.
Megszakadt a kapcsolat
Megszűnt az összeköttetés a vezérlőpanel és az áramforrás között.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a
szerviztechnikust.
Elfogyott a huzal
A huzaladagoló egységből egyáltalán nem érkezik huzal. Az aktuális hegesztési folyamat
leáll és gátolja a hegesztés indítását.
Intézkedés: Töltsön be új huzaltekercset.
E 18
E 27
E 29
bi21d1ua
Nincs hűtővíz-áramlás
Kioldott a vízőr.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a hűtővízkört és a szivattyút.
- 13 © ESAB AB 2008
HU
Hiba­
kód
Leírás
E 32
Nincs gázáram
A gázáram 6 l/percnél kisebb. A rendszert nem lehet beindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a gázszelepet, a tömlőket és a csatlakozásokat.
Inkompatibilis egységek
Nem megfelelő huzaladagoló egység van csatlakoztatva. Az indítás meghiúsult.
Intézkedés: Csatlakoztassa a megfelelő huzaladagoló egységet.
Nincs kapcsolat a hűtőegységgel
Megszűnt az összeköttetés a vezérlőpanel és a tápegység között. Kapcsolja ki az
áramforrást.
Intézkedés: Ellenőrizze a vezetékeket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a
szerviztechnikust.
E 40
E 41
6
ALKATRÉSZRENDELÉS
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
bi21d1ua
- 14 © ESAB AB 2008
Huzal- éz gázkombináclók
Syn
no.
Material
ESAB designation
Wire
diam.
(mm)
Wire
diam.
(inch)
Shielding gas
1
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.0
.040"
82%Ar+18%CO2
2
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
3
Fe ER70S-6
OK AristoRod 12.50
0.9
.035"
82-90% Ar 10-18% CO2
4
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
98% Ar 2%CO2
5
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.0
.040"
98%Ar+2%CO2
6
ER316LSI
OK Autrod 316LSi
1.2
.045"
98%Ar+2%CO2
7
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
0.9
.035"
90% He 7.5% Ar 2.5% CO2
8
ER 308LSI
OK Autrod 308LSi
1.2
.045"
90% He 7.5% Ar 2.5% CO2
9
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
.045"
100%Ar
10
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
1/16"
100%Ar
11
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
.045"
100%Ar
12
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
1/16"
100%Ar
13
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
14
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
15
Fe MCW E70C-6M OK Tubrod 14.12
1.6
1/16"
82%Ar+18%CO2
16
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.2
.045"
92%Ar+8%CO2
17
Fe MCW E70C-6M Coreweld C6
1.6
1/16"
92%Ar+8%CO2
18
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
19
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.4
.052"
82%Ar+18%CO2
20
Fe RCW E71T-1M
OK Tubrod 15.14
1.6
1/16".
82%Ar+18%CO2
21
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.2
045"
75%Ar+25%CO2
22
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.4
.052"
75%Ar+25%CO2
23
Fe RCW E71T-1
Dual Shield all-position
1.6
1/16"
75%Ar+25%CO2
24
Fe BCW E71T-5
OK Tubrod 15.00
1.2
.045"
82%Ar+18%CO2
bi21syn
- 15 © ESAB AB 2008
MA23, MA24
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origot MA23
0459 773 886 Origot MA24
0460 454 170
0460 454 171
0460 454 172
0460 454 173
0460 454 174
0460 454 175
0460 454 176
0460 454 177
0460 454 178
0460 454 179
0460 454 180
0460 454 181
0460 454 182
0460 454 183
0460 454 184
0460 454 185
0460 454 186
0460 454 187
0460 454 189
0460 454 190
0460 454 191
0460 454 192
0460 454 193
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual US
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
Instruction manual CN
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi21o
- 16 © ESAB AB 2008
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 17 © ESAB AB 2008
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 18 © ESAB AB 2008
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 © ESAB AB 2008
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising