ESAB | Miggytrac 1001 | Instruction manual | ESAB Miggytrac 1001 Handleiding

ESAB Miggytrac 1001 Handleiding
NL
Miggytrac 1001
Gebruiksaanwijzing
0449 476 001 NL 2011--08--16
Valid for serial no. 0536
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Equipment, SE--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasautomaat Miggytrac 1001 van het serienummer 0536 (36e week 2005) in overeenstemming is met norm EN 12100--2 en EN 60204--1 conform de bepalingen in richtlijn (98/37/EEG) en
met norm EN 61000--6--2 en EN 61000--6--3 conform de bespalingen in richtlijn (2004/108/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2007--05--23
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
-- 2 --
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Overige aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
4.2
4.3
4.4
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tractor starten/stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodmagneet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
13
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1 Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagelijks onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Doe zo nodig het volgende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
6 TOEBEHOREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 3 --
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
SafH
-- 4 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
SafH
-- 5 --
NL
2
INLEIDING
2.1
Algemene informatie
Miggytrac 1001 is geconstrueerd voor MIG/MAG--lassen aan plaatwerk en balken.
Het bestaat uit een compacte, gemotoriseerde tractor, waarop in een handomdraai
een lastoorts in standaarduitvoering te monteren is.
De laswagen wordt aangedreven door een elektromotor en is voorzien van een
zogeheten Burndy--contact met 12 pennen voor aansluiting op het contact voor de
afstandsbediening van de toevoerinrichting (Burndy--contact met 23 pennen).
Twee voorbereide besturingskabels verzorgen de aansluiting en worden
rechtstreeks op de toevoereenheid van ESAB aangesloten.
Het voordeel daarvan is dat de voeding voor de tractor, de start-- en stopfuncties
voor de toevoereenheid en de stroomsterkte en spanning op afstand te regelen zijn
via één en dezelfde kabel. Geen externe kracht benodig.
De Miggytrac 1001 is een kleine, compacte laswagen die door een motor wordt
aangedreven. Op de wagen kunt u in een handomdraai een ESAB standaardlaspistool bevestigen. De vier aangedreven wielen zorgen in combinatie met de krachtige
magneet in het chassis van de laswagen voor een evenwichtige en stabiele
constructie. De magneet houdt de tractor in de juiste positie ten opzichte van het
werkstuk, zelfs als u aan gebogen platen last of lange kabelbomen gebruikt.
De magneet zit afgeschermd achter de roestvrij stalen plaat en is uit te schakelen
met een handgreep boven op het chassis voor als de tractor verzet of
schoongemaakt moet worden.
De tractor volgt de lasnaad met behulp van twee geleidewielen, die dusdanig worden
afgesteld dat de tractor schuin naar de rand van de plaat voortbeweegt.
De tractor is eenvoudig te bedienen met één schakelaar voor de rijrichting en één
knop voor de snelheid. Er is voorzien in meerdere potentiometers voor de
afstandsbediening.
fhc1d1ha
-- 6 --
NL
1.
Glijder
8.
Hoogteverstelling
2.
Aansluiting
9.
Pistoolsteun
3.
Magneet Aan/Uit
10. Hoekverstelling
4.
Aandrifwiel
11. Verstelling van de pistoolhoek
5.
Magneet
12. Afstandsbediening, volt/amp.
6.
Verstelbare arm
13. Richting Start/stop
7.
Steunwiel
14. Rijsnelheid
2.2
Technische gegevens
Voedingsspanning
Miggytrac 1001
36 -- 46 VAC
Vermogen
20 W
Lassnelheid
150 -- 1200 mm/min
Afmetingen (l x b x h)
266x257x261 mm
Gewicht
7 kg
Verstelling schuifblok
+/-- 20 mm
Contact voor afstandsbediening
Volt en ampère (draadtoevoer)
Maximumwaarden, afstandsbediening
1 kohm, 0.1 W
Maximale stroomsterkte, startrelais
2A
Aansluiting
Burndy, 12--pin
Klasse omhulsel
IP 23
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
fhc1d1ha
-- 7 --
NL
3
INSTALLATIE
3.1
Algemene informatie
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
De Miggytrac 1001 is aan te sluiten op de meeste draadaanvoereenheden van
ESAB. Neem contact op met de dichtstbijzijnde ESAB--dealer voor aansluiting op
oudere draadaanvoereenheden.
Als u op grote afstand van de stroombron wilt lassen, kunt u een extra
toevoerinrichting (MEK 25) aansluiten.
De Miggytrac 1001 kan tevens worden aangedreven door andere lasstroombronnen
via een aparte transformator (zie pag. 12).
Voor het aansluiten van een draadaanvoereenheid voor de Miggytrac 1001 moet u
een stuurkabel gebruiken (zie “Accessoires” op pag. 15).
fhc1i1ha
-- 8 --
NL
3.2
Overige aansluitingen
MIGGYTRAC 1001 ! ESABFeed
De Miggytrac 1001 wordt rechtstreeks aangesloten op de aansluiting van de
afstandsbediening.Er is daarvoor geen ingreep in de draadaanvoereenheid
benodigd.
ESABFeed 30-- 2 met paneel M11.
De Miggytrac 1001 kan niet worden aangesloten
op deze draadaanvoereenheid.
ESABFeed 30-- 4 en 48-- 4 met M12-- paneel.
Het is niet mogelijk de spanning te regelen
op de Miggytrac 1001.
ESABFeed 30-- 4 en 48-- 4 met M13-- en M14-- panelen.
Het is mogelijk zowel de spanning als de draadaanvoer te regelen op de Miggytrac
1001.
fhc1i1ha
-- 9 --
NL
MIGGYTRAC 1001 ! AristoFeed met gemonteerd bedieningspaneel
S
Demonteer het luik en breng de sticker (1) aan.
S
Monteer de schakelaar met bedrading (2).
S
Open de aansluiting voor de afstandsbediening (3).
S
Monteer de bedrading (4).
S
Monteer de afstandsbediening op het front (5).
S
Sluit de bedrading aan op de printplaten (6).
S
Monteer de printplaat onderin en plaats het luik (7).
fhc1i1ha
-- 10 --
NL
MIGGYTRAC 1001 ! AristoFeed met U8
S
Demonteer het luik (1).
S
Open de aansluiting voor de afstandsbediening (2).
S
Monteer de bedrading (3).
S
Monteer de afstandsbediening op het front (4).
S
Monteer de schakelaar met bedrading op de printplaat (5).
S
Sluit de bedrading aan op de printplaten (6).
S
Monteer de printplaat onderin en plaats het luik (7).
fhc1i1ha
-- 11 --
NL
Miggytrac 1001 ! ander merken draadaanvoereenheden
Bij het aansluiten van de Miggytrac 1001 op andere draadaanvoereenheden dient u
de transformator en de stuurkabel te gebruiken die onder “Accessoires” op pag. 15
staan.
10 kohm
F–G
=
Start--/stopfunctie
J
=
Referentie +
K
=
Referentie lasspanning
L
=
Referentie 0
M
=
Referentie draadaanvoersnelheid
A–B
=
Voeding
fhc1i1ha
-- 12 --
NL
4
GEBRUIK
4.1
Algemene informatie
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
S
S
S
Plaats de Miggytrac 1001 bij de lasnaad.
Stel de armen dusdanig af de tractor schuin naar de rand van de plaat
voortbeweegt.
Wanneer de magneet wordt bekrachtigd, neemt de wrijving tussen de
aandrijfwielen en het werkstuk toe, wat een stabielere tractor oplevert ondanks
zijn geringe gewicht.
De magneet wordt in-- en uitgeschakeld met een draaihandgreep boven op het
chassis.
4.2
Tractor starten/stoppen
Rijrichting, links
4.3
Stop
Rijrichting, rechts
Lassen
Selecteren of de aangesloten draadaanvoereenheid met de schakelaar op de tractor
moet worden gestart/gestopt.
Aan
4.4
Uit
Magneet
Aan
Uit
Draaihandgreep voor het in--/uitschakelen (omhoog--/omlaagbrengen) van de
ingebouwde magneet.
Wanneer de tractor niet wordt gebruikt, dient de magneet te worden uitgeschakeld.
fhc1o1ha
-- 13 --
NL
5
ONDERHOUD
5.1
Algemene informatie
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen,
wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op
schadevergoeding of een beroep doen op de garantie.
5.2
Dagelijks onderhoud
S
Controleer of de kabels en de aansluitingen intact zijn.
S
Schakel de magneet uit en maak de onderkant van de tractor schoon.
S
Maak de geleidewielen schoon.
5.3
Doe zo nodig het volgende
S
Vervang de O--ringen (8 st.) van de aandrijfwielen.
S
Smeer de geleidewielen met kruipolie.
fhc1m1ha
-- 14 --
NL
6
TOEBEHOREN
ESABFeed 30--4 M12
ESABFeed 30--4 M13
ESABFeed 30--4 M14
ESABFeed 48--4 M12
ESABFeed 48--4 M13
ESABFeed 48--4 M14
AristoFeed met adapter
x
x
x
Bedieningskabel 23--pennen
0457 360 880
MEK 4
MEK 4SP
MEK 4C
MEK 44C
MED 44A
Bedieningskabel 23--pennen 0457 360 880
x
x
x
x
x
Set kabels, contact voor
afstandsbediening
23--pennen 0457 462 880
x
x
x
x
x
MEH 30
MEH 44
Bedieningskabel 4--pennen , 12--pennen
0457 360 883
x
x
Set kabels,
0443 341 880
x
x
Bedieningskabel 4--pennen
0457 360 882
MED44B
MEK 2
x
x
x
x
Universal
Bedieningskabel
0457 360 881
x
Transformator
0457 467 880
x
Lasscherm
0457 463 880
Steun voor watergekoeld PSF
0457 357 251
7
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Miggytrac 1001 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60204--1, ISO/EN 12100--2 en IEC/EN 60974--10 .
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 19.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fhc1a1ha
-- 15 --
Maatschets
fhc1dim
-- 16 --
Schema
SW1
SW2
fhc1diag
-- 17 --
sida
-- 18 --
Reserveonderdelenlijst
Edition 2011-- 08-- 16
spare
-- 19 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Miggytrac 1001
1
0457357090
O--ring
2
8
0457357080
Wheel
3
0457357051
Axes with sprocket
4
0457357201
Slide screw with knob
5
0457357021
Switch box
6a
0457468031
Knob
6b
0457468041
Potentiometer speed
6c
0457468021
Label, speed
7
0457468051
Switch, direction
8
0457468052
Switch, welding
9
0457468031
Potentiometer knob
10
0457357241
Vertical slide house
11
0398145808
Intermediate bracket
12
0417855009
Lever
13
0457357272
Knob, slides
14
0457357130
Magnetic lifting device
15
0457357003
Chassis 1001
16
0457357111
Bottom cover
17
0457357150
Nut
18
0457357304
El. motor with gear
19
0457357161
Guide arm
20
0457468003
PC board 1001
21
0457469881
Magnet unit complete
22
0457357063
Chain tightener
23
0457357064
Chain
24
0457357202
Arm
25
0457357181
Guide wheel
26
0457357251
Welding gun bracket
27
0457357101
Spatter screen
28
0457468061
Chassis plug
miggy1001
12--pol
-- 20 --
miggy1001
-- 21 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising