ESAB | MEI 10 | Instruction manual | ESAB MEI 10 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB MEI 10 Εγχειρίδιο χρήστη
GR
MEI 10
Οδηγίες χρήσεως
0444 215 101 GR 20110803
Valid for serial no. 022-xxx-xxxx
-2-
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Υποδοχή μπομπίνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4.1
4.2
Ενδειξη του κωδικού εργαλείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αλλαγή/εισαγωγή βοηθητικού σύρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
Καθαρισμός και αλλαγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΕΔΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
9
10
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με
ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να
θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία
του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις,
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
S το χειρισμό του
S πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S τη λειτουργία του διακόπτη
S τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
S κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο
εξοπλισμός
S κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
S Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
S Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
S Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
S Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα
προσιτός.
S Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
-4dqa9d1ya
© ESAB AB 2006
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε
προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του
κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
S
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
S
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό
ρουχισμό.
S
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
S
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
S
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
S
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
S
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
S
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
S
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή
χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές
περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
-5dqa9d1ya
© ESAB AB 2006
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς
αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μονάδα τροχού προώθησης MEI 10 είναι τοποθετημένη στα εργαλεία
συγκόλλησης σωλήνων PRB ή PRC της ESAB.
Η μονάδα τροφοδότησης σύρματος υπάρχει σε διάφορες παραλλαγές, βλέπε σελίδα 13.
2.1
Υποδοχή μπομπίνας
Η υποδοχή της μπομπίνας στο εργαλείο είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να
κάμπτεται προς το κέντρο του σωλήνα για να ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικές
διαστάσεις του εργαλείου κατά τη συγκόλληση.
Η υποδοχή της μπομπίνας έχει δύο θέσεις σταματήματος.
Όταν χρησιμοποιείτε τα μεγέθη 33-90 και 60-170, υπάρχει μία περιοχή
προσεγγιστικής ρύθμισης. Η βίδα (1) πρέπει να λασκαριστεί όταν κάνετε αυτή τη
ρύθμιση.
1
-6dqa9d1ya
© ESAB AB 2006
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
MEI 10
Βοηθητικό σύρμα ∅:
Χάλυβας
Αλουμίνιο
0,8 mm
0,8-1,0 mm
Ταχύτητα τροχού προώθησης
0,1-1,0 m/min
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40° C
άρος (χωρίς τύμπανο σύρματος και
καλώδιο)
0,5 kg
Ηλεκτροκινητήρας
Ονομαστική τάση
Αναλογία
Ροπή αναλογίας
24 V DC
159:1
300 Nmm
Κωδικοποιητής
16 παλμοί/r
Συνεχώς σταθμιζόμενη ακουστική πίεση
52 dB
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
Να είστε πολύ προσεκτικοί.
4.1
Ενδειξη του κωδικού εργαλείου
Σημείωση! Το Κεφάλαιο 5.1 ισχύει μόνο για το MEI 10 που βρίσκεται τοποθετημένο στο
PRB/PRC μαζί με τις πηγές ρεύματος LTP και LTS.
Ο μηχανισμός προώθησης MEI 10 λειτουργεί 2,9 φορές πιο αργά εάν επιλεγεί ο
κωδικός εργαλείου για PRB/PRC.
Για να το αποφύγετε αυτό, επιλέξτε PRD/ρύθμιση στο μενού “CHOOSE
CONNECTED TOOL” (Επιλογή συνδεμένου εργαλείου).
Στο υπομενού, επιλέξτε:
Προεγκατεστημένο
Μήκος περιστροφής
PRB, PRC
√
PRB/PRC 17-49
PRB/PRC 33-90
PRB/PRC 60-170
Συντελεστής διαβάθμισης, τροχός προώθησης
36900
55350
93726
79295
Για περισσότερες οδηγίες, δείτε το εγχειρίδιο προγραμματισμού.
-7dqa9d1ya
© ESAB AB 2006
4.2
Αλλαγή/εισαγωγή βοηθητικού σύρματος
Όταν αλλάζετε σύρμα ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
S
Λασκάρετε τη βίδα (1).
S
Ευθυγραμμίστε τον οδηγό σύρματος (2).
S
Λασκάρετε τον κύλινδρο πίεσης (4) σφίγγοντας τη βίδα ακινητοποίησης (3).
S
Απομακρύνετε τα γρέζια με τη λίμα και ευθυγραμμίστε το άκρο του βοηθητικού
σύρματος.
S
Προωθήστε το βοηθητικό σύρμα με το χέρι.
S
Επαναπροσαρμόστε τον οδηγό σύρματος και σφίξτε τη βίδα (1).
S
Σφίξτε πάλι τον κύλινδρο πίεσης χρησιμοποιώντας τη βίδα ακινητοποίησης (3).
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν
στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
Για τη λειτουργία των εργαλείων συγκόλλησης σωλήνων PRB και PRC 17-170,
ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια.
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
-8dqa9d1ya
© ESAB AB 2006
6.1
Καθαρισμός και αλλαγή
Για αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Για να καθαρίσετε το χώρο γύρω από τον τροχό προώθησης (1) ή να τον
αντικαταστήσετε.
S
Λασκάρετε τον κύλινδρο πίεσης (2) σφίγγοντας τη βίδα ακινητοποίησης (3) και
αφαιρέστε τις βίδες (4). ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Προσέξτε τα αποστατικά (5).
S
Όταν αλλάζετε τους οδηγούς σύρματος, τα ακροσωλήνια ή το ακροφύσιο
σύρματος, ξεβιδώστε τα τμήματα.
S
Κόψτε τον οδηγό σύρματος σε κατάλληλο μήκος χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι
(όχι πένσα).
2
3
1 5
4
7
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Tα MEI 10 είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και
ενρωπαΪκά στάνταρ EN 12100-2 και EN 60974-10) Aφού γίνει συντήρηση ή
επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το προϊόν
δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς
αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
-9dqa9d1ya
© ESAB AB 2006
Σχεδιάγραμμα μεγεθών
ΣΧΕΔΙΑΡΑΜΜΑΜΕΓΕΘΩΝ
PRB 17-49/ PRC 17-49
PRB 33-90/ PRC 33-90
R = D/2+65
if D > 80
R = 104
if D < 80
- 10 dqa9m11a
© ESAB AB 2006
PRB 60-170/ PRC 60-170
PRB 17-49/ PRB 33-90/ PRB 60-170/ PRC 17-49/ PRC 33-90/ PRC 60-170
- 11 dqa9m11a
© ESAB AB 2006
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- 12 dqa9e11a
© ESAB AB 2006
MEI 10
Αριθμός παραγγελίας
Ordering no.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Denomination
Type
0444 211 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 17-49, PRC 17-49 with AVC*
0444 212 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 33-90, PRC 33-90 with AVC*
PRC 33-90 with AVC* and weaving
0444 213 880
Wire feed unit
MEI 10 for PRB 60-170, PRC 60-170 with AVC*
PRC 60-170 with AVC* and weaving
0444 215 990
Spare parts list
AVC*
Automatic arc length regulation with the aid of arc voltage.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 13 dqa9o11a
Edition
20110803
© ESAB
AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 14 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising