ESAB | BTE 500M | Instruction manual | ESAB BTE 500M Brugermanual

ESAB BTE 500M Brugermanual
DK
BTE 250M/
BTE 500M
Brugsanvisning
0443 424 101 DK 20110802
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
3
3
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3.1
3.2
3.3
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af elektrode og gaskåbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5.1
5.2
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
6 TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-2-
DK
1
SIKKERHED
ADVARSEL
Svejsning og skæring kan være farligt for både svejser og omgivelser. Derfor skal der udvises forsig­
tighed ved svejsning og skæring. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger,
som bla. er baseret på følgende informationer.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
S
Udstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreg­
lementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra røgen.
S
Brug ventilation og udsugning af røg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svej­
sepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Kontakt en fagmand.
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation og ibrugtagning
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
2
INDLEDNING
2.1
Generelt
TIG-brænderne BTE 250M og BTE 500M er beregnet til maskinel TIG-svejsning. De
er vandkølede.
2.2
Tekniske data
BTE 250M
0444295880
0444295881
Tilladt belastning
ved 100% intermittens
Elektrodedimensioner
250 A
250 A
1,0; 1,6; 2,4; 3,2 1,0; 1,6; 2,4; 3,2
BTE 500M
0444296880
0444296881
500 A
500 A
1,6; 2,4; 3,2;
4,0; 4,8; 6,4
1,6; 2,4; 3,2;
4,0; 4,8; 6,4
Slangelængde
4,0m
8,0m
4,0m
8,0m
Vægt
2,2 kg
3,9 kg
3,1 kg
5,4 kg
-3fua2d1da
© ESAB AB 1994
DK
2.3
Hoveddele
BTE 250M
1. Brænderindsats
2. Brænderhylster
3. Håndtag med aksel
4. Spændebøsning
5. Gaskåbe
6. Gaslinse
7. Slange / Kabel
BTE 500M
1. Brænderindsats
2. Brænderhylster
3. Gaskåbe
4. Håndtag med aksel
5. Gaslinse
6. Spændebøsning
7. Slange / Kabel
-4fua2d1da
© ESAB AB 1994
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL
Roterende dele frembyder risiko for klemning.
Udvis største forsigtighed.
3.2
Tilslutninger
A
Vand
B
Gas
C
Strøm/ Vand
-5fua2d1da
© ESAB AB 1994
DK
3.3
Valg af elektrode og gaskåbe
Elektroder til TIG-svejsning
Ved TIG-svejsning bruges hovedsageligt tre forskellige elektrodetyper:
S
ren wolframelektrode
S
wolframelektrode legeret med thorium
S wolframelektrode legeret med zirkonium.
Ved at legere wolframelektroden med 1% til 2% thorium eller zirkonium øges
elektronafgivelsen, hvilket giver bedre tænding og gentænding og dermed øget
lysbuestabilitet. Legerede wolframelektroder har længere levetid, tåler større strøm
og har mindre tilbøjelighed til at give wolframindeslutninger i svejsningen.
S
Ren wolframelektrode
bruges ved svejsning af letmetallegeringer. Elektrodeenden skal være afrundet
ved svejsning. Smeltepunktet ligger ved 3400_C.
S
Thoriumlegeret wolframelektrode
bruges normalt ved jævnstrømssvejsning af rustfrit stål, kobber, titan m.m.
Elektrodeenden skal være tilspidset ved svejsning. Smeltepunktet ligger ved ca.
4000_C.
S
Zirkoniumlegeret wolframelektrode
bruges ved vekselstrømssvejsning af letmetaller såsom aluminium og
magnesium. Elektrodespidsen skal være afrundet ved svejsning. Smeltepunktet
ligger ved ca. 3800_C.
Elektrode Ø
1,0
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
6,4
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Gaskåbe Ø
Ren wolfram
Thorium legeret
Zirkonium legeret
4, 5
4, 5, 6
6, 7, 8
7, 8
8, 10
10, 12
12
15-80 A
50-100 A
100-160 A
150-210 A
200-275 A
-
15-80 A
70-150 A
140-235 A
220-325 A
300-425 A
-
80-250 A
150-250 A
240-350 A
400-500 A
-
-6fua2d1da
© ESAB AB 1994
DK
4
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
S
Slib wolframelektroden ifølge nedenstående tabel. BEMÆRK! at
wolframelektroden skal slibes i længderetningen. Hvis den slibes forkert, kan
lysbuen blive ustabil.
Når svejsestrømmen øges, skal vinklen øges.
S
Svejsestrøm
Elektrodevinkel
20 A
30°
20-100 A
30°-90°
100-200 A
90°-120°
over 200 A
120°
Kontroller vandstrømmen ved køleaggregatets returledning.
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
dqa2ib01
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
5.2
Dagligt
Kontroller, at kabler og slanger er fejlfrie.
6
TILBEHØR
Kabelkit til tilslutning af pistol BTE
til ældre typer af Protig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 640 880
7
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
-7fua2d1da
© ESAB AB 1994
Målskitse
BTE 250 M
BTE 500 M
-8fua2m11a
© ESAB AB 1994
BTE 250M/ 500M
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Notes
0444 295 880
TIG torch BTE 250M
4.0 m
0444 295 881
TIG torch BTE 250M
8.0 m
0444 296 880
TIG torch BTE 500M
4.0 m
0444 296 881
TIG torch BTE 500M
8.0 m
0443 424 990
Spare parts list
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
-9fua2vo
© ESAB AB 1994
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 10 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising