ESAB | Tig 4000i | Instruction manual | ESAB Tig 4000i Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Tig 4000i Εγχειρίδιο χρήστη
GR
Aristo
Tig 4000i
Οδηγίες χρήσεως
0458 640 301 GR 20110720
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx.
950-xxx-xxxx
-2-
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ο πίνακας ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Οδηγίες ανύψωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τοποθέτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Παροχή ρεύματος δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Διατάξεις σύνδεσης και ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Θέση εντός της πηγής ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Έλεγχος ανεμιστήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία από υπερθέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μονάδα ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μονάδα τηλεελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
6.3
Καθημερινά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εάν είναι απαραίτητο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ετησίως . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με
ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να
θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία
του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις,
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
S το χειρισμό του
S πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S τη λειτουργία του διακόπτη
S τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
S κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο
εξοπλισμός
S κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
S Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
S Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
S Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
S Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα
προσιτός.
S Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
-4bt23d1ya
© ESAB AB 2001
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε
προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του
κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
S
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
S
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό
ρουχισμό.
S
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
S
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
S
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
S
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
S
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
S
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
S
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή
χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
-5bt23d1ya
© ESAB AB 2001
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές
περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς
αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Tig 4000i είναι πηγή ρεύματος συγκόλλησης TIG, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επίσης για συγκόλληση MMA.
Σημ: Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν ένα Tig 4000i με μονάδα ψύξης.
Βλέπε σελίδα 21 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν.
2.1
Εξοπλισμός
Το Tig 4000i παραδίδεται με οδηγίες για 5 m καλώδιο επιστροφής ,την πηγή
ρεύματος και μία οδηγία για τον πίνακα ελέγχου.
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την
ιστοσελίδα, www.esab.com.
2.2
Ο πίνακας ελέγχου
Η πηγή ρεύματος παραδίδεται με έναν από τους ακόλουθους πίνακες ελέγχου:
S
Πίνακας TA4
Με κουμπί για τη ρύθμιση του ρεύματος. Άλλες παράμετροι ελέγχονται με
πλήκτρα, με σύμβολα στον πίνακα απεικόνισης.
-6bt23d1ya
© ESAB AB 2001
S
Πίνακας TA6
Με κουμπί για τη ρύθμιση του ρεύματος. Άλλες παράμετροι ελέγχονται με
πλήκτρα, με κείμενο στον πίνακα απεικόνισης.
Βλέπε τις χωριστές οδηγίες για λεπτομερείς περιγραφές των πινάκων ελέγχου.
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Tig 4000i
Τάση δικτύου
400V, $10%, 3∼ 50 Hz
Παραχή ρεύματας
Ssc min 2,0 MVA
Πρωτεύον ρεύμα Iμέγ TIG
Πρωτεύον ρεύμα Iμέγ MMA
20 A
27 A
Ισχύς εν κενώμε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 6,5 min μετά
τη συγκόλληση
60 W
Περιοχή τάσης/ρεύματος TIG
Περιοχή τάσης/ρεύματος MMA
8-60 V / 4-400 A
16 - 400 A
Επιτρεπόμενο φορτίο μεTIG
κύκλο δράσης 35%
κύκλο δράσης 60 %
κύκλο δράσης 100%
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA
κύκλο δράσης 35%
κύκλο δράσης 60 %
κύκλο δράσης 100%
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα
0,90
Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα
86 %
Τάση ανοιχτού κυκλώματος U0 μέγ.
χωρίς λειτουργία VRD 1)
U0L “Live TIG”, Η λειτουργία VRD είναι απενεργοποιημένη 2)
MMA, Η λειτουργία VRD είναι απενεργοποιημένη 2)
Η λειτουργία VRD είναι ενεργοποιημένη 2)
78 - 90 V
60 V
58V
<35 V
Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας
-10 -ùò +40° C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55° C
Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος
με μονάδα ψύξης
625 x 394 x 496
625 x 394 x 776
Συνεχής ηχητική πίεση ανοιχτού κυκλώματος
<70 db (A)
Βάρος
με μονάδα ψύξης
61,5 kg
81,5 kg
Κατηγορία μόνωσης
H
Κατηγορία προστατευτικού κουβουκλίου
Κατηγορία εφαρμογής
IP 23
1) Ισχύει για πηγές ρεύματος χωρίς προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων.
2) Ισχύει για πηγές ρεύματος με προδιαγραφή VRD στην πινακίδα στοιχείων.Η λειτουργία VRD
περιγράφεται στις οδηγίες για τον πίνακα ελέγχου, εάν ο πίνακας διαθέτει αυτήν τη λειτουργία.
-7bt23d1ya
© ESAB AB 2001
Κύκλος εργασίας
Ο συντελεστής διαλείπουσας λειτουργίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού
διαστήματος δέκα λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε με συγκεκριμένο φο
Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40° C.
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από
διείσδυση στερεών υλικών ή νερού . Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με
υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου.
Παροχή ρεύματος, Ssc min
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12
Μονάδα ψύξης
Ισχύς ψύξης
2,0 kW με 40° C διαφορά θερμοκρασίας και
παροχή 1,0 l/min
Ψυκτικό
50% νερό / 50% μονοαιθυλενογλυκόλη
Ποσότητα υγρού
5,5 l
Μέγιστη παροχή νερού
2,0 l/min
Μέγιστος αριθμός υδρόψυκτων πιστολιών
συγκόλλησης/τσιμπίδων που μπορούν να
συνδέονται
δύο πιστόλια συγκόλλησης MIG ή
μία τσιμπίδα TIG και ένα πιστόλι συγκόλλησης
MIG
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
Σημείωση!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο εξοπλισμός υψηλής ισχύος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ισχύος του δικτύου, εξαιτίας του
πρωτεύοντος ρεύματος που αντλείται από την παροχή ρεύματος. Επομένως, για ορισμένους
τύπους εξοπλισμού μπορεί να ισχύουν περιορισμοί ή απαιτήσεις σύνδεσης όσον αφορά τη
μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση της παροχής ρεύματος ή την ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα
παροχής στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (βλέπε τεχνικά στοιχεία). Σε αυτή την
περίπτωση, είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να
βεβαιωθούν ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του εξοπλισμού, κατόπιν επικοινωνίας με τον
υπεύθυνο του δικτύου διανομής εάν χρειαστεί.
-8bt23d1ya
© ESAB AB 2001
4.1
Οδηγίες ανύψωσης
Με πηγή ρεύματος
4.2
Με φορείο και πηγή ρεύματος
Με φορείο2 και πηγή ρεύματος
Τοποθέτηση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μη φράζονται οι είσοδοι
και έξοδοι του αέρα ψύξης.
4.3
Παροχή ρεύματος δικτύου
Ελέγξτε εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση
παροχής ρεύματος δικτύου και εάν προστατεύεται με τα σωστά
μεγέθη ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται σύνδεση γείωσης
προστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης παροχής.
-9bt23d1ya
© ESAB AB 2001
Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστες διατομές καλωδίου
Tig 4000i
Τάση δικτύου
Διατομή καλωδίου δικτύου, mm2
Ενεργό ρεύμα φάσης, I1eff
Ασφάλεια
Αλεξικέραυνο
Τύπου C MCB
50 Hz
400 V
4G4
16 A
20 A
20 A
Σημ:
Οι διατομές του καλωδίου δικτύου και τα μεγέθη ασφαλειών που αναφέρονται
παραπάνω είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Μπορεί να μην ισχύουν
σε άλλες χώρες: βεβαιωθείτε ότι η διατομή του καλωδίου και τα μεγέθη των
ασφαλειών συμφωνούν με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν
στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
5.1
1
Διατάξεις σύνδεσης και ελέγχου
10
3
Σύνδεση για νερό ψύξης από την τσιμπίδα
TIG - ΚΟΚΚΙΝΟ
Σύνδεση με τάπα νερού για νερό ψύξης
προς την τσιμπίδα TIG - ΜΠΛΕ
Είσοδος νερού ψύξης
4
Σύνδεση για καλώδιο επιστροφής (+)
12
5
6
Σύνδεση για προσαρμογέα τηλεελέγχου
Σύνδεση για καλώδιο συγκόλλησης (-)
13
14
7
Σύνδεση για σήμα εκκίνησης από την
τσιμπίδα συγκόλλησης
Σύνδεση για αέριο προς την τσιμπίδα TIG
15
2
8
9
11
Κεντρικός διακόπτης παροχής ρεύματος,
0 / 1 / START
Λευκή ενδεικτική λυχνία - Παροχή
ρεύματος ΕΝΤΟΣ
Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία Υπερθέρμανση
Πίνακας ελέγχου
(βλέπε τις αντίστοιχες οδηγίες)
Σύνδεση για εύκαμπτο σωλήνα αερίου
Σύνδεση για νερό ψύξης. Δεν
χρησιμοποιείται σε αυτό το μοντέλο.
Σύνδεση για νερό ψύξης. Δεν
χρησιμοποιείται σε αυτό το μοντέλο.
- 10 bt23d1ya
© ESAB AB 2001
5.2
Θέση εντός της πηγής ρεύματος
Θέστε εντός την παροχή ρεύματος γυρίζοντας το διακόπτη (9) στη θέση ”START”.
Αφήστε το διακόπτη και θα επιστρέψει στη θέση ”1”.
Εάν θα πρέπει να διακοπεί η παροχή ρεύματος δικτύου όταν γίνεται συγκόλληση και
κατόπιν να αποκατασταθεί, η παροχή ρεύματος θα παραμείνει απενεργοποιημένη
έως ότου ο διακόπτης περιστραφεί πάλι με το χέρι στη θέση ”START”.
Διακόψτε τη μονάδα γυρίζοντας το διακόπτη στη θέση ”0”.
Σε περίπτωση απώλειας της παροχής ρεύματος ή διακοπής της πηγής ρεύματος με
κανονικό τρόπο, τα στοιχεία της συγκόλλησης θα αποθηκευτούν έτσι ώστε να είναι
διαθέσιμα την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει η μονάδα.
5.3
Έλεγχος ανεμιστήρα
Οι ανεμιστήρες της πηγής ρεύματος συνεχίζουν να λειτουργούν για 6,5 λεπτά μετά τη
διακοπή της συγκόλλησης και οι διακόπτες της μονάδας τίθενται σε τρόπο
εξοικονόμησης ενέργειας. Ξεκινούν πάλι όταν αρχίζει εκ νέου η συγκόλληση.
Οι ανεμιστήρες λειτουργούν για ρεύματα συγκόλλησης έως 144 A και με πλήρη
ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
5.4
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος έχει δύο θερμικούς διακόπτες υπερφόρτισης που λειτουργούν εάν
η εσωτερική θερμοκρασία γίνεται πολύ υψηλή, διακόπτοντας το ρεύμα συγκόλλησης
και ανάβοντας την πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία στο εμπρός μέρος της μονάδας.
Επαναφέρονται αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία.
5.5
Μονάδα ψύξης
Τάπα νερού
Η μονάδα ψύξης έχει μία τάπα νερού που ανιχνεύει εάν έχουν συνδεθεί οι εύκαμπτοι
σωλήνες νερού ψύξης.
Οι διακόπτες On/Off της μονάδας ρεύματος πρέπει να είναι στη“ θέση 0” (Off) όταν
συνδέεται υδρόψυκτη τσιμπίδα συγκόλλησης TIG.
Αν συνδέεται υδρόψυκτη τσιμπίδα TIG, η αντλία νερού ξεκινά αυτομάτως όταν ο
κεντρικός διακόπτης On/Off γυρίσει στο «START» και/ή όταν ξεκινά η συγκόλληση.
Μετά τη συγκόλληση, η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί για 6,5 λεπτά και κατόπιν
μεταφέρεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Λειτουργία κατά τη συγκόλληση
Για να ξεκινήσει τη συγκόλληση, ο συγκολλητής πιέζει το διακόπτη σκανδάλης της
τσιμπίδας. Η πηγή ρεύματος ενεργοποιεί την τσιμπίδα και ξεκινά την τροφοδότηση
σύρματος και την αντλία νερού ψύξης.
Για να σταματήσει τη συγκόλληση, ο συγκολλητής απελευθερώνει το διακόπτη
σκανδάλης της τσιμπίδας. Το ρεύμα συγκόλλησης διακόπτεται αλλά η αντλία νερού
ψύξης συνεχίζει να λειτουργεί για 6,5 λεπτά και κατόπιν μεταφέρεται στη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
- 11 bt23d1ya
© ESAB AB 2001
Προστασία παροχής νερού
Η προστασία παροχής νερού διακόπτει το ρεύμα συγκόλλησης σε περίπτωση
απώλειας ψυκτικού και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στον πίνακα ελέγχου. Η
προστασία παροχής νερού είναι ένα εξάρτημα.
5.6
Μονάδα τηλεελέγχου
Για να λειτουργήσει σωστά η μονάδα τηλεελέγχου, οι μηχανές Aristo με
ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου θα πρέπει να έχουν έκδοση προγράμματος 1.21 ή
ανώτερη.
Όταν συνδέεται η μονάδα τηλεελέγχου, η πηγή ρεύματος και η μονάδα
τροφοδότησης σύρματος βρίσκονται σε λειτουργία τηλεελέγχου. Τα πλήκτρα και τα
κουμπιά είναι μπλοκαρισμένα. Οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν μόνο μέσω της
μονάδας τηλεελέγχου.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η μονάδα τηλεελέγχου, πρέπει να
αποσυνδέεται από την πηγή ρεύματος/μονάδα τροφοδότησης σύρματος, επειδή
διαφορετικά θα παραμείνει σε λειτουργία τηλεελέγχου.
Όταν γίνεται συγκόλληση TIG, η τιμή του παλμικού ρεύματος μπορεί να μεταβληθεί
με τον τηλεέλεγχο.
AH 0935
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας τηλεελέγχου,
βλέπε τις σχετικές οδηγίες λειτουργίας για τον πίνακα ελέγχου.
- 12 bt23d1ya
© ESAB AB 2001
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
Η αφαίρεση των πινακίδων ασφαλείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από
προσωπικό με κατάλληλη ηλεκτρολογική κατάρτιση (εξουσιοδοτημένοι
ηλεκτρολόγοι).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
6.1
Καθημερινά
Διεξάγετε, επί καθημερινής βάσεως, τις παρακάτω πρακτικές συντήρησης.
S
S
Ελέγχετε εάν όλα τα καλώδια και οι συνδέσεις δεν είναι ελαττωματικά. Εάν είναι
απαραίτητο, σφίγγετε και αντικαθιστάτε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.
Ελέγχετε τη στάθμη και τη ροή νερού, συμπληρώνετε με ψυκτικό, εφόσον είναι
απαραίτητο.
6.2
S
S
S
Εάν είναι απαραίτητο
Ελέγχετε τακτικά ότι η πηγή ρεύματος δεν είναι φραγμένη με ρύπους.
Οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι προκαλούν υπερθέρμανση.
Καθαρισμός του φίλτρου σκόνης
S Αφαιρέστε τη γρίλια του ανεμιστήρα
με το φίλτρο σκόνης (1).
S Περιστρέψτε προς τα έξω τη γρίλια
(2).
S Ελευθερώστε το φίλτρο σκόνης (3).
S Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας με
πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη
πίεση).
S Τοποθετήστε πάλι το φίλτρο με το
λεπτό πλέγμα προς την πλευρά της
γρίλιας (2) (έξω από την πηγή
ρεύματος).
S Επανατοποθετήστε τη γρίλια του
ανεμιστήρα με το φίλτρο σκόνης.
Συμπληρώστε με ψυκτικό
Συνιστάται η χρήση έτοιμου ψυκτικού υγρού της ESAB.
Βλέπε εξαρτήματα στη σελίδα 21.
S
Συμπληρώστε με ψυκτικό έως ότου αυτό καλύψει κατά το ήμισυ τον αγωγό
εισόδου.
- 13 bt23d1ya
© ESAB AB 2001
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ψυκτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χημικό απόβλητο.
6.3
Ετησίως
Διεξάγετε τις παρακάτω πρακτικές συντήρησης τουλάχιστον μια φορά ετησίως.
S
S
S
Αφαιρείτε τυχόν ρύπους και σκόνες. Καθαρίστε την πηγή ρεύματος φυσώντας με
πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη πίεση).
Αλλάζετε το ψυκτικό και καθαρίζετε τους εύκαμπτους σωλήνες και τη δεξαμενή
νερού με καθαρό νερό.
Ελέγχετε τα σφραγίσματα, τα καλώδια και τις συνδέσεις. Εάν είναι απαραίτητο,
σφίγγετε και αντικαθιστάτε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Δοκιμάστε αυτούς τους συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις προτού ζητήσετε
τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου τεχνικού σέρβις.
Τύπος σφάλματος
Κανένα τόξο
Ενέργεια
S
S
S
Ελέγξτε εάν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου είναι
εντός.
Ελέγξτε εάν τα καλώδια παροχής ρεύματος συγκόλλησης και
επιστροφής είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
S
Ελέγξτε μήπως έχουν λειτουργήσει οι θερμικοί διακόπτες
υπερφόρτισης (ένδειξη της πορτοκαλί λυχνίας στον εμπρός
πίνακα).
S
Ελέγξτε τις κεντρικές ασφάλειες παροχής ρεύματος.
Οι θερμικοί διακόπτες
υπερφόρτισης λειτουργούν
συχνά.
S
S
Ελέγξτε μήπως τα φίλτρα αέρα είναι φραγμένα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τα ονομαστικά στοιχεία της
πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι η μονάδα δεν υπερφορτίζεται).
Μέτρια επίδοση συγκόλλησης.
S
Ελέγξτε εάν τα καλώδια παροχής ρεύματος συγκόλλησης και
επιστροφής είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε εάν χρησιμοποιούνται τα σωστά ηλεκτρόδια.
Ελέγξτε τις κεντρικές ασφάλειες παροχής ρεύματος.
Το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση
S
S
S
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Tα Tig 4000i είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και
ενρωπαΪκά στάνταρ 60974-1, /-2, /-3 και 60974-10) Aφού γίνει συντήρηση ή
επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το προϊόν
δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς
αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
- 14 bt23d1ya
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- 16 bt23e11a
© ESAB AB 2001
- 17 bt23e11a
© ESAB AB 2001
Cooling unit
- 18 bt23e11a
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Αριθμός παραγγελίας
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
1.
Ordering no.
0458 630 880
0458 630 881
0458 630 884
0458 630 885
Denomination
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Type
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA6
AristoRTig 4000i, TA6
0458 640 990 Spare part list
AristoRTig
0458 819 xxx Instruction manual
0458 855 xxx Instruction manual
AristoR
AristoR
Notes
with cooling unit
with cooling unit
4000i
TA4
TA6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 19 bt23o11a
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Πίνακας ανταλλακτικών μερών
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba37s
ΠΙναΚΑΣ ανταλλακτικΩν μερΩν
- 20 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Aξεσουαρ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 881
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
For CAN based TIG equipment
bt23a11a
- 21 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
bt23a11a
- 22 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 23 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising