ESAB | Tig 4000i | Instruction manual | ESAB Tig 4000i User manual

ESAB Tig 4000i User manual
HU
Aristo
Tig 4000i
Kezelési utasítások
0458 640 301 HU 20110720
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 803-xxx-xxx.
950-xxx-xxxx
-2-
1 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vezérlőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 MŰSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
5 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Csatlakozások és vezérlő eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az áramforrás bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátor szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlmelegedés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hűtőegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlő-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
6 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6.1
6.2
6.3
Naponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ha szükséges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Évente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
7 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTOZÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
21
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-3-
HU
1
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztőkészülék használói végső soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági
óvintézkedést betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú
hegesztőkészülékre vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos
előírások mellett a következő ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztőkészülék
működését. A hegesztőkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a
készüléket üzemeltető sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztőkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következőkkel:
S a hegesztőkészülék működésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztőív közelében mindenki használja a védőeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védőeszközök
S Mindig használja az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a védőszemüveget, a
tűzálló védőruhát és a védőkesztyűket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt, stb., ami
beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és karbantartás.
bt23d1ua
-4© ESAB AB 2001
HU
FIGYELEM!
Ívhegesztés és vágás sérülésveszélyes lehet önre és környezetére. Legyen óvatos hegesztéskor
és vágáskor. Tartsa be a biztonsági előírásokat melyek a gyártó figyelmeztető szövegeire
épülnek.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az előírásoknak megfelelően kösse be és földelje a berendezést.
S
Ne nyúljon feszültség alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves
védőberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtől és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a füsttől.
S
Szellőztessen és szivassa el a füstöt és gázt a munkakörnyezetből
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bőrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szűrőbetétes hegesztő pajzsot és viseljen védőöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetőt a munkakörnyezetből.
ZAJ - Erős zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a fülét. Használjon füldugót vagy más hallásvédőt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és használatvétel előtt
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztő berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
VIGYÁZAT!
Figyelmesen olvassa el és ismerje meg a
használati útmutatót a hálózatra kapcsolás és a
használatbavétel előtt.
VIGYÁZAT!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
VIGYÁZAT!
“Class A" osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben, ahol
a tápellátás a kisfeszültségű hálózaton keresztül biztosított. A vezetett,
valamint a sugárzott zavarás következtében ezeken a helyeken
potenciális nehézséget okozhat “Class A" osztályú berendezés
elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
bt23d1ua
-5© ESAB AB 2001
HU
Az elektromos berendezéseket újrahasznosító létesítményben helyezze el!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvre és annak a nemzeti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos és/vagy elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével
újrahasznosító létesítményben kell elhelyezni.
Miután ön felel a berendezésért, az ön feladata, hogy tájékoztatást szerezzen a
jóváhagyott begyűjtőhelyekről.
További tájékoztatásért forduljon a legközelebbi ESAB forgalmazóhoz.
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védőeszközt és kiegészítőt kínál.
2
BEVEZETÉS
Az Tig 4000i olyan TIG hegesztő berendezés, amellyel MMA hegesztés is
végezhető.
MEGJEGYZÉS: Ebben a használati utasításban egy hűtőegységgel rendelkező Tig
4000i -ról lesz szó.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 21. oldalon találhatók.
2.1
A berendezés
Az Tig 4000i -at az áramforrásra és a 5 m kábel bekötése, vezérlőpanelre vonatkozó
külön kezelési útmutatóval együtt szállítjuk.
A használati útmutató más nyelveken letölthető erről a honlapról: www.esab.com.
2.2
A vezérlőpanel
A berendezést az alábbi vezérlőpanelek valamelyikével szállítjuk:
S
TA4-es panel
Egy gombbal a hegesztőáram beállításához Más paramétereket
nyomógombokkal lehet beállítani, ezek jelölése a kijelzőn látható.
S
TA6-os panel
Egy gombbal a hegesztőáram beállításához Az egyéb paraméterek
nyomógombokkal, a kijelzőn megjelenő szöveges üzenetek szerint állíthatók be.
A vezérlőpanelek részletes leírását lásd a külön kezelési utasításban.
bt23d1ua
-6© ESAB AB 2001
HU
3
MŰSZAKI ADATOK
Tig 4000i
Hálózati feszültség
Elektromos hálózat
Primer áram Imax TIG
Primer áram Imax MMA
Terhelés nélküli áramfelvétel az energiatakarékos üzemmódban,
hegesztés után 6,5 perccel
Feszültség/áramerősség tartomány TIG
Feszültség/áramerősség tartomány MMA
Megengedhető terhelés -nál TIG
35%-os működési ciklus
60 %-os működési ciklus
100%-os működési ciklus
Megengedhető terhelés -nál MMA hegesztéskor
35%-os működési ciklus
60 %-os működési ciklus
100%-os működési ciklus
Teljesítménytényező maximális áram esetén
Hatékonyság maximális áram esetén
Nyílt áramköri feszültség U0 max.
VRD-funkció nélkül 1)
U0L “Live TIG”, VRD-funkció deaktiválva 2)
MMA, VRD-funkció deaktiválva 2)
VRD-funkció aktiválva 2)
Működési hőmérséklet-tartomány
Szállítási hőmérséklet
Befoglaló méretek, h x sz x m
hűtőegységgel együtt
Folyamatos hangnyomás, nyílt áramköri
Tömeg
hűtőegységgel együtt
Szigetelési fokozat
Készülékház védettségi foka
Alkalmazási osztály
400 V, $10%, 3∼ 50 Hz
Ssc min 2,0 MVA
20 A
27 A
60 W
8-60 V / 4-400 A
16 - 400 A
400 A / 26 V
320 A / 23 V
250 A / 20 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
0,90
86 %
78 - 90 V
60 V
58 V
<35 V
-10 ­ +40° C
-20-től +55° C-ig
625 x 394 x 496
625 x 394 x 776
<70 db (A)
61,5 kg
81,5 kg
H
IP 23
1) Azokra az áramforrásokra érvényes, amelyek esetében nem szerepel az adatlapon a VRD-specifi­
káció.
2) Azokra az áramforrásokra érvényes, amelyek esetében az adatlapon szerepel a VRD-specifiká­
ció.A VRD-funkció ismertetése megtalálható a vezérlőpanelre vonatkozó utasításokban, ha a panel
rendelkezik ezzel a funkcióval.
Működési ciklus
A működési ciklus százalékban kifejezve arra az időtartamra utal egy tízperces időszakon belül,
ameddig túlterhelés nélkül meghatározott terheléssel hegeszthet, illetve vághat. A működési ciklus
40 °C-ra van tervezve.
A burkolat osztályba sorolása
Az IP-kód a burkolat osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása
elleni védelmet. A berendezés IP23 védettségű, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás fokozottan veszélyes környezetben történő
használatra lett tervezve.
Hálózati illesztés, Ssc min
A rövidzárási áram minimális teljesítménye az IEC 61000-3-12 szerint.
bt23d1ua
-7© ESAB AB 2001
HU
Hűtőegység
Hűtőteljesítmény
Hűtőközeg
Folyadékmennyiség
Maximális vízáramlás
A csatlakoztatható vízhűtéses
hegesztőpisztolyok maximális száma
4
2,0 kW 40° C hőmérséklet különbség és 1,0
l/perc áramlás mellett
50 % víz / 50% mono-etilénglikol
5,5 l
2,0 l/perc
két MIG hegesztőpisztoly vagy egy TIG és egy
MIG hegesztőpisztoly
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
Megjegyzés!
A villamos hálózatra vonatkozó követelmények
A primer áramot a villamos hálózatból nyerő nagy teljesítményigényű berendezés befolyásolhatja a
hálózatban a feszültség minőségét. Ezért egyes berendezéstípusok esetén (lásd a műszaki
adatokat) csatlakozási korlátozásokat vagy követelményeket kell alkalmazni a villamos hálózat
csatlakozási pontjának maximális megengedett hálózati impedanciájára vagy a szükséges
minimális hálózati teljesítményre vonatkozóan. Ebben az esetben a berendezés telepítője vagy
használója felelős azért, hogy szükség esetén a hálózat üzemeltetőjével való konzultáció révén is
biztosítsa, hogy a berendezés csatlakoztatható legyen.
4.1
Emelési utasítások
Áramforrással
4.2
Kocsival és áramforrással
Kocsi2-vel és áramforrással
Elhelyezés
Az áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a
hűtőlevegő áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
bt23d1ua
-8© ESAB AB 2001
HU
4.3
Hálózati áramellátás
Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő feszültségre van-e
kapcsolva és megfelelő méretű biztosítékkal védett-e. Az
előírásoknak megfelelő védőföldelést kell kialakítani.
Adattábla az áramellátás adataival
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Tig 4000i
Hálózati feszültség
A hálózati kábel keresztmetszete mm
50 Hz
400 V
4G4
2
Fázisáram, I1eff
Biztosíték
Túláram-gátló
C MCB típus
16 A
20 A
20 A
MEGJEGYZÉS:
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Lehet, hogy más országokban nem
alkalmazhatók: ezért győződjön meg arról, hogy a kábel-keresztmetszet és a
biztosíték mérete megfelel-e az adott országban érvényes előírásoknak.
bt23d1ua
-9© ESAB AB 2001
HU
5
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági előírások a 4.
oldaltól olvashatók. Mielőtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
5.1
1
Csatlakozások és vezérlő eszközök
3
4
A TIG hegesztőpisztolytól visszavezetett
hűtővíz bekötése ­ VÖRÖS
A hűtővíz bekötése víz zsilippel a TIG
hegesztőpisztolyhoz ­ KÉK
Hűtővíz betöltés
A visszafutó kábel bekötése (+)
5
6
Csatlakoztatás a távirányító egységhez
A hegesztőkábel bekötése (-)
13
14
7
A hegesztőpisztolytól érkező indítási jel
bekötése
A gáz bekötése a TIG
hegesztőpisztolyhoz
15
2
8
5.2
9
Áram főkapcsoló, 0 / 1 / START
10
Fehér jelzőlámpa ­ áramellátás
bekapcsolva (BE)
Narancsszínű jelzőláma ­ Túlmelegedés
Vezérlőpanel
(lásd a vonatkozó utasításokat)
A gázvezeték bekötése.
A hűtővíz bekötése E modell esetében
nem alkalmazott.
A hűtővíz bekötése E modell esetében
nem alkalmazott.
11
12
Az áramforrás bekapcsolása
A (9) kapcsoló “START" állásba kapcsolásával helyezze áram alá a berendezést.
Engedje el a kapcsolót, mire az visszatér az “1" állásba.
Ha a főkapcsolót hegesztés közben ki kell kapcsolni, majd újból visszakapcsolni, az
áramforrás mindaddig nem szolgáltat energiát, amíg a kapcsolót nem állítja kézzel
újból a “START" állásba.
A berendezést a kapcsoló “0" állásba helyezésével kapcsolja ki.
Akár áramszünet következik be, akár az áramforrást az előírt módon kapcsolják ki, a
hegesztési adatokat a berendezés úgy tárolja, hogy azok a következő újraindításkor
rendelkezésre állnak.
bt23d1ua
- 10 © ESAB AB 2001
HU
5.3
Ventillátor szabályozás
Az áramforrás ventillátorai a hegesztés befejezése után még 6,5 percig működnek
és a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A hegesztés
újrakezdésével a ventillátorok újraindulnak.
A ventillátorok 144 A áramerősségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerősség mellett már teljes sebességgel.
5.4
Túlmelegedés elleni védelem
Az áramforrás két túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amelyek akkor lépnek
működésbe, ha a belső hőmérséklet túlságosan megnő. A hegesztőáram
megszakad és kigyullad a berendezés előlapján egy narancsszínű lámpa. A
hőmérséklet lecsökkenésekor a kapcsolók automatikusan visszaállnak eredeti
helyzetükbe.
5.5
Hűtőegység
Víz zsilip
A hűtőegység víz zsilipje érzékeli, hogy a hűtővíz tömlők csatlakoztatva vannak-e.
Az áramforrás KI/BE kapcsolójának “0" (KI) állásban kell lennie a vízhűtéses TIG
hegesztőpisztoly csatlakoztatásakor.
Ha egy vízhűtéses TIG hegesztőpisztoly csatlakoztatva van, a vízszivattyú
automatikusan bekapcsol, amikor a főkapcsolót “START" állásba fordítják és/vagy
megkezdődik a hegesztés. A hegesztés befejezése után a szivattyú még 6,5 percig
tovább működik, majd energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
Működés hegesztés közben
A hegesztés megkezdéséhez a hegesztő benyomja a hegesztőpisztoly működtető
kapcsolóját. Az áramforrás áram alá helyezi a hegesztőpisztolyt és beindítja a
huzaladagolót és a hűtővíz-szivattyút.
A hegesztés leállításához a hegesztő elengedi a hegesztőpisztoly működtető
kapcsolóját. A hegesztőáram kikapcsolása után a hűtővíz-szivattyú még 6,5 percig
tovább működik, majd a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
Vízáram-szabályozó
A vízáram-szabályozó megszakítja a hegesztőáramot, ha a hűtőközeg áramlása
megszűnik; ekkor hibaüzenet jelenik meg a vezérlőpanelen. A vízáram-szabályozó
tartozéknak minősül.
5.6
Távvezérlő-egység
A távvezérlő helyes működéséhez az integrált vezérlőpanellel felszerelt
Aristo-gépeknél legalább 1.21 vagy ennél magasabb programverzió szükséges.
Az adapter csatlakoztatásakor az áramforrás és a huzaladagoló távvezérlés módba
kerül, így a nyomógombok és kapcsológombok nem reagálnak. A funkciók kizárólag
a távvezérlő-egységen keresztül módosíthatók.
Amennyiben nem kívánja használni a távvezérlő-egységet, az adaptert és a
távvezérlő-egységet le kell választani az áramforrásról / a huzaladagolóról,
máskülönben az távvezérlés módban marad.
bt23d1ua
- 11 © ESAB AB 2001
HU
TIG hegesztés során az impulzusáram értéke távvezérléssel módosítható.
AH 0935
Amennyiben további információt kíván kapni a távvezérlő-egységről, tanulmányozza
át a vezérlőpanel használati utasítását.
6
KARBANTARTÁS
A biztonságos, megbízható működés érdekében fontos a rendszeres karbantartás.
A védőlemezeket csak megfelelő villamos szakmai ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkező dolgozó távolíthatja el.
VIGYÁZAT!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális időszak alatt.
bt23d1ua
- 12 © ESAB AB 2001
HU
6.1
Naponta
Végezze el naponta az alábbi karbantartási műveleteket.
S
Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozás hibamentes legyen. Ha
szükséges, szorítsa meg, és cserélje ki a hibás alkatrészeket.
S
Ellenőrizze a vízszintet és a vízáramlást, és ha szükséges, töltse fel
hűtőközeggel.
6.2
S
Ha szükséges
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hegesztő áramforrás nem tömődött-e el a
szennyeződéstől.
Az eltömődött légbeömlő és -kiömlő nyílások miatt túlmelegedés következhet be.
S
S
Tisztítsa meg a porszűrőt.
S
Távolítsa el a rácsot és a porszűrőt
(1).
S
Fordítsa ki a rácsot (2).
S
Távolítsa el a porszűrőt (3).
S
Kisnyomású sűrített levegővel
fúvassa át a szűrőt.
S
Helyezze vissza a szűrőt úgy, hogy a
sűrűbb lyukak a rács (2) felé
nézzenek (az áramforrástól távolabb).
S
Helyezze vissza a rácsot és a
porszűrőt.
Töltse fel hűtőközeggel.
Javasolt az ESAB előre összeállított hűtőközegének
használata. A tartozékokat lásd a 21. oldalon.
S
Töltse fel hűtőközeggel úgy, hogy a beömlő cső felét elfedje.
VIGYÁZAT!
A hűtőközeget kémiai hulladékként kell kezelni
6.3
Évente
Legalább évente egyszer végezze el az alábbi karbantartást.
S
S
S
Távolítson el minden szennyeződést és port. Kisnyomású száraz sűrített
levegővel tisztítsa meg az áramforrást.
Cserélje le a hűtőközeget, és tiszta vízzel tisztítsa meg a tömlőket és a
víztartályt.
Ellenőrizze a tömítéseket, a kábeleket és a csatlakozásokat. Ha szükséges,
szorítsa meg, és cserélje ki a hibás alkatrészeket.
bt23d1ua
- 13 © ESAB AB 2001
HU
7
HIBAKERESÉS
Mielőtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenőrzési és
vizsgálati módszerekkel:
Hiba típusa
Intézkedés
S
S
Nincs ív
S
Hegesztés körben megszakad a
hegesztőáram-ellátás.
S
S
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram és a visszafutó
kábelek helyesen vannak-e bekötve?
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenőrizze, hogy a túlmelegedés elleni kapcsolók
valóban működtek-e (ég-e az előlapon a narancsszínű
lámpa ).
Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek működésbe.
S
S
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltömődve a légszűrők.
Győződjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az
áramforrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram és a visszafutó
kábelek helyesen vannak-e bekötve?
Ellenőrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenőrizze, hogy megfelelő elektródákat használ-e?
Ellenőrizze a fő áramforrás biztosítékait.
S
S
S
8
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkező ESAB szerelő
végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
A Tig 4000i kialakítása és tesztelése az 60974-1, /-2, /-3 és az 60974-10 nemzetközi és
európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végző szerviz feladata annak
ellenőrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
bt23d1ua
- 14 © ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 15 -
Kapcsolási rajz
bt23e11a
- 16 © ESAB AB 2001
bt23e11a
- 17 © ESAB AB 2001
Cooling unit
bt23e11a
- 18 © ESAB AB 2001
Tig 4000i
Rendelési szám
1.
Ordering no.
0458 630 880
0458 630 881
0458 630 884
0458 630 885
Denomination
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Type
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA4
AristoRTig 4000i, TA6
AristoRTig 4000i, TA6
0458 640 990 Spare part list
AristoRTig
0458 819 xxx Instruction manual
0458 855 xxx Instruction manual
AristoR
AristoR
Notes
with cooling unit
with cooling unit
4000i
TA4
TA6
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt23o11a
- 19 © ESAB AB 2001
Tig 4000i
Tartalékalkatrészlista
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
ba37s
- 20 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Tartozékok
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 881
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
For CAN based TIG equipment
bt23a11a
- 21 -
© ESAB AB 2001
Tig 4000i
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
bt23a11a
- 22 -
© ESAB AB 2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising