ESAB | LAF 1251 / LAF 1251M | Instruction manual | ESAB LAF 1251 / LAF 1251M User manual

ESAB LAF 1251 / LAF 1251M User manual
HU
LAF 1251 /
LAF 1251M
Kezelési utasítások
0449 505 001 HU 2010-08-02
Valid for serial no. 0935-xxx-xxxx
2
1 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
7
Általános leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
3 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
3.2
3.3
Általános leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
4 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4.1
4.2
Általános leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlőelemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
5 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
Általános leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
6 TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
ALKATRÉSZJEGYZÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
BEKÖTÉSI ÚTMUTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
TOCu
−3−
HU
1
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztőkészülék használói végső soron maguk felelnek azért,
hogy bárki, aki a berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik,
minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A biztonsági
óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztőkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos
előírások mellett a következő ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a
hegesztőkészülék működését. A hegesztőkészülék szabálytalan
üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket üzemeltető
sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1. Mindenkinek, aki a hegesztőkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a
következőkkel:
S
S
S
S
S
a hegesztőkészülék működésével,
a vészkapcsolók helyével,
azok funkciójával,
a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
a hegesztés menetével.
2. A készülék üzemeltetőjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor
azt beindítják,
S a hegesztőív közelében mindenki használja a védőeszközöket.
3. A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4. Egyéni védőeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védőeszközöket, azaz a
védőszemüveget, a tűzálló védőruhát és a védőkesztyűket.
Megjegyzés! Huzalcsere alkalmával ne használjon védőkesztyűt.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötőt, gyűrűt,
stb., ami beakadhat vagy égési sérülést okozhat.
5. Általános óvintézkedések
S Ellenőrizzük, hogy a visszavezető kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségű berendezésen csak szakképzett villanyszerelő
dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelő tűzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhető olajozás és
karbantartás.
-4SafeArcW HU
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS
KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETŐ
SZŐVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S Az előírásoknak megfelelően kösse be és földelje a hegesztőgépet.
S Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy ned­
ves védőberendezéssel.
S Szigetelje el önmagát a földtől és a munkadarabtól.
S Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S Tartsa távol arcát a hegesztési füsttől.
S Szellőztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetből
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bőrön
S Óvja a szemét és testét. Használjon szűrőbetétes hegesztősisakot és viseljen
védőöltözetet.
S Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TŰZVESZÉLY
S Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetőt a munkakörnyezetből.
ZAJ - Erős zaj hallási sérülést okozhat
S Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédőt.
S Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN
S Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST
A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
-5SafeArcW HU
HU
VIGYÁZAT!
“Class A” osztályú berendezés nem használható lakókörnyezetben,
ahol az áramellátás a kisfeszültségű kőzüzemi hálózaton keresztül
biztosított. A vezetett, valamint a sugárzott zavarás következtében
ezeken a helyeken potenciális nehézséget okozhat “Class A” osztályú
berendezés elektromágneses kompatibilitásának biztosítása.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a
bekötés és használatbavétel elött.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK
irányelvre és annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az
elektromos berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell
gyűjteni és vissza kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelő
újrahasznosító létesítménybe. A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselőtől kell
információt szereznie a jóváhagyott begyűjtő rendszerekről.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minősége és az
emberi egészség.
VIGYÁZAT!
A hegesztő áramforrást és a PEH vezérlő dobozt nem lehet együtt használni.
-6SafeArcW HU
HU
2
BEVEZETÉS
2.1
Általános leírás
Az LAF 1251 / LAF 1251M távvezérléses 3-fázisú hegesztő áramforrások, amelyek
nagy hatásfokú mechanikus fedett ívű hegesztésre (SAW) szolgálnak.
A hegesztő áramforrások hűtésére egy ventillátor szolgál, az áramforrásokra egy
termikus túlterhelésvédelem felügyel. Ha a termikus túlterhelésvédelem bekapcsol, a
homloklemezen automatikusan kigyullad egy sárga lámpa. A visszaállítás a
hőmérsékletnek a megengedett szintre való csökkenésekor automatikusan
végrehajtásra kerül.
2.2
Műszaki adatok
LAF 1251
LAF 1251M
Hálózati feszültség
csatlakozó:
Primer áram
Megengedett terhelés a
következők mellett:
400/415/500 V, 350 Hz
400/440/550 V, 360 Hz
Imax 99 A
220/230/400/415/500 V, 350 Hz
230/400/440/550 V, 360 Hz
Imax 171 A
100 %-os kitöltési tényező
1250 A/ 44 V
1250 A/44 V
Beállítási tartomány:
100-1250 A /24-44 V
100-1250 A /24-44 V
Terhelésmentes feszültség:
53 V
53 V
Terhelésmentes teljesít­
mény:
210 W
210 W
Hatásfok:
88%
88%
Teljesítménytényező
0,94
0,94
Tömeg
490 kg
490 kg
Méretek, H x Sz x M:
Szigetelési osztály
(transzformátor):
A takarólemez osztályba
sorolása
774 x 598 x 1430
H
774 x 598 x 1430
H
IP 23
IP 23
Alkalmazási osztály
Védettségi osztály
Az IP kód a védettségi osztályt, vagyis a tömör tárgyak és víz behatolása elleni védelmi fokozatot
jelzi. Az IP 23 jelzésű berendezés belső és szabadtéri használatra is alkalmas.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességű területen történő
használatra lett tervezve.
-7hja1d1ua
HU
3
TELEPÍTÉS
3.1
Általános leírás
A felszerelést csak szakember hajthatja végre.
3.2
Elhelyezés
FIGYELMEZTETÉS - FELBILLENÉSI VESZÉLY!
Rögzítse a berendezést - mindenek előtt ha az alap egyenetlen vagy lejtős.
S
Állítsa fel a hegesztő áramforrást egy vízszintes alapra.
S
Gondoskodjon arról, hogy semmi sem gátolhassa meg a hűtést.
Felemelési előírások
-8hja1i1ua
HU
3.3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Csatlakozás
A hegesztő áramforrás szállításkor 400 V-os
feszültségű hálózathoz van beállítva.
Más tápfeszültségek esetén:
Távolítsa el a bal oldallemezt.
Hajtsa végre a 14. oldalon, a bekötési utasításban
leírtaknak megfelelő átkapcsolásokat a fő és a
vezérlő transzformátoron.
A tápfeszültségkábel keresztmetszetét és a megfelelő
biztosítékot a helyi előírásoknak megfelelően (lásd a
táblázatot az 9. oldalon) kell megválasztani.
Távolítsa el az első lemezeket (x 2).
Csatlakoztassa a megjelölt csavarhoz
.
a földelő kábelt
Húzza meg szorosra a kábelbilincset (1).
Csatlakoztassa a hálózati tápkábeleket az L1, L2 és L3 kapocshoz (5).
Csatlakoztassa a hegesztő áramforrás és a vezérlőegység közötti vezérlőkábelt
a hegesztő áramforrás belsejében található 28-pólusos csatlakozóhoz (2).
Csatlakoztassa az 1-pólusú mérő kábelt (4), amely az ívfeszültség mérésére
szolgál, a visszavezető kábelhez / a hegesztőfejhez.
Csatlakoztasson egy megfelelő hegesztő és visszavezető kábelt az áramforrás
első oldalán a + és - jellel megjelölt csatlakozókhoz (3).
Illesszük fel a helyére az oldalsó/első lemezeket.
Hálózati feszültség csatlakozó
LAF 1251
50 Hz
60 Hz
Feszültség, Volt
400 / 415
500
400 / 440
550
Fázisáram I1eff (A)
99
80
99
80
Kábel keresztmetszet, mm2
3x35+25
3x25+16
3x35+25
3x25+16
Biztosíték, lassú, ”A”
100
80
100
80
LAF 1251M
50 Hz
60 Hz
Feszültség, Volt
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Fázisáram I1eff (A)
171
99
80
171
99
80
Kábel keresztmetszet, mm2
3x70+35
3x35+25
3x25+16
3x70+ 35
3x35+25
3x25+16
Biztosíték, lassú, ”A”
160
100
80
160
100
80
MEGJEGYZÉS:
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek
megfelelnek a svéd előírásoknak. Lehet, hogy más országokban nem
alkalmazhatók: ezért győződjön meg arról, hogy a kábel-keresztmetszet és a
biztosíték mérete megfelel-e az adott országban érvényes előírásoknak.
-9hja1i1ua
HU
4
ÜZEMELTETÉS
4.1
Általános leírás
A berendezés kezelésével kapcsolatos általános biztonsági előírások a 4.
oldalon találhatók. A berendezés használatbavétele előtt olvassuk el!
FIGYELEM! Sohase használja az áramforrást az oldallapok nélkül.
4.2
Vezérlőelemek
A homloklemezen a következő elemek helyezkednek el:
1.
Fő bizosíték a hálózati feszültség és a ventillátor ki- és
bekapcsolására a hegesztési áramforrásban.
S
"1" helyzet Be
S
"0" helyzet Ki
2.
S
A főkapcsoló bekapcsolásakor a jelzőlámpa (fehér) kigyullad.
3.
Kijelző lámpa túlmelegedés (sárga)
4.
S
A kijelző lámpa kigyullad, ha a termikus védelem a hegesztő
áramforrásban fellépő magas hőmérséklet miatt bekapcsol.
S
A kijelző lámpa kialszik, ha a hőmérsékletet a hegesztő
áramforrásban egy megengedett szintre csökken.
Nyomógomb, a 42 V tápfeszültséget biztosító FU2 automata
biztosíték visszaállítására.
- 10 hja1o1ua
HU
5
KARBANTARTÁS
5.1
Általános leírás
Megjegyzés!
A szállító által vállalt minden garanciális kötelezettség megszűnik, ha a vevő a
garanciális időszakon belül saját maga megpróbál a hegesztő áramforráson
bármilyen hibát kijavítani.
5.2
Tisztítás
5.2.1
Hegesztő áramforrás
FIGYELMEZTETÉS!
Az eldugult vagy lefedett levegő bemeneti és kimeneti nyílások túlmelegedéshez
vezetnek.
S
A szükségnek megfelelő gyakorisággal tisztítsa meg a hegesztő áramforrást.
Erre a célra száraz sűrített levegőt célszerű használni.
5.2.2
Motorvédő kapcsoló
FIGYELMEZTETÉS!
Sohase használjon sűrített levegőt egy motorvédő kapcsoló tisztítására anélkül,
hogy azt előbb szétszerelné.
Megjegyzés:
A motorvédő kapcsoló biztonságos működésének biztosítására tartsa tisztán a
mágneses alkatrészeket.
Ha a motorvédő kapcsolót meg kell tisztítani, akkor azt szét kell szerelni, és
valamennyi alkatrészt meg kell tisztítani. Alternatív megoldás a motorvédő kapcsoló
kicserélése.
6
TARTALÉK ALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE
A LAF 1251 / LAF 1251M kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974-1 és az EN
60974-10 nemzetközi és európai szabványok szerinti.
A szervizelést vagy javítást végző szerviz feladata annak ellenőrzése, hogy a termék
még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
A tartalék alkatrészeket az ESAB legközelebbi képviselőjénél lehet megrendelni,
lásd a hátsó fedőlapot. A tartalék alkatrészek megrendelésekor adjuk meg a
berendezés típusát és számát, valamint a tartalék alkatrész megnevezését és
számát, ahogyan ez a tartalék alkatrész jegyzékben az 17. oldalon meg van adva.
Ez leegyszerűsíti a megrendelés kivitelezését és garantálja, hogy a helyes alkatrészt
kapjuk meg.
- 11 hja1m1ua
KAPCSOLÁSI RAJZ
hja1schema
- 12 -
ALKATRÉSZJEGYZÉK
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
AP1
Circuit board
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
C1, C2, C3,
C4
Capacitor
FU1
Automatic fuse
16 A
FU2
Automatic fuse
20 A
FU3
Fuse
1,25 AT
FU4
Fuse
1,25 AT
FU5
Fuse
3,15 AT
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
KM1
Contactor
KM2
Contactor
L1
Inductor
M1
Fan
QF
Main switch (black)
R1, R2, R4
Resistor
RS1
Shunt
ST1
Thermal guard
TC1
Control transformer
TC2
Transformer
TM1
Transformer
THY1, THY2,
THY3
Thyristor
V2
Silicon diode
V4
Diode bridge
XT2,XT3,XT4
Connection block
RC1 - RC5
Contact protection
XS1
Socket
1 pole
XS2
Socket
1 pole
XS3
Socket
1 pole
XS4
Sleeve socket
28 pole
hja1kompforteck
Remarks
42 V, 50 Hz
42 V, 900VA
- 13 -
BEKÖTÉSI ÚTMUTATÁS
LAF 1251
hja1inkoppling
- 14 -
LAF 1251M
hja1inkoppling
- 15 -
p
- 16 -
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA
Edition 2010-08-02
Ordering no.
Denomination
Notes
0460514880
Welding power source
LAF 1251
0460514881
Welding power source
LAF 1251M
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
hja1reserv
- 17 -
Item
no.
Qty.
Ordering no.
Denomination
Remarks
0460514880
Welding power source
LAF 1251
C
1
1
0551203081
Shunt
1500 A
RS1
2
1
0191085104
Capacitor
400 V
C4
3
3
0490600606
Silicon diode
V4
6
1
0320445882
Inductor
L1
7
1
0320444882
Inductor coil
8
1
0460294880
Fan
9
3
0320924882
Thyristor bridge
10
2
0041051606
Contact protection
11
3
0320946001
Thyristor
1100 A/ 300 V
THY1- THY3
12
2
0194077008
Automatic fuse
16 A
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0467176001
Handle
19
1
0487399880
1
20
M1
RC
20 A
FU2
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
The circiut board must be configured
when installed
AP1
0487399885
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
Circuit board configured for LAF 1251
version.
AP1
1
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
1
0460092002
Control transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469842880
Transformer coil
27
1
0469845880
Transformer
42 V, 900 VA
TC1
AP3
TM1
28
2
0320923880
Diode brige
28.1
6
0490600626
Silicon diode
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28-pole, Burndy
AP2
XS4
680R
R4
34
1
0191093135
Resistor
35
1
0523300201
Measure terminal
36
1
0319445001
Thermostat
h460514s
V2
ST1
- 18 -
h460514s
- 19 -
Item
no.
Qty.
1
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0460514881
Welding power source
LAF 1251M
0551203081
Shunt
1500 A
RS1
400 V
C4
0191085104
Capacitor
3
1
0490600606
Silicon diode
V4
6
1
0320445882
Inductor
L1
7
1
0320444882
Inductor coil
8
1
0460294880
Fan
9
3
0320924882
Thyristor bridge
10
2
0041051606
Contact protection
11
3
0320946001
Thyristor
1100 A/ 300 V
THY1- THY3
12
2
0194077008
Automatic fuse
16 A
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0467176001
Handle
19
1
0487399880
1
20
M1
RC
20 A
FU2
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
The circiut board must be configured
when installed
AP1
0487399885
Circuit board
From serial no. 0935-xxx-xxxx
Circuit board configured for LAF 1251
version.
AP1
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849881
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
1
0460092002
Control transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469842880
Transformer coil
27
1
0469845880
Transformer
42 V, 900 VA
TC1
AP3
TM1
28
2
0320923880
Diode brige
28.1
6
0490600626
Silicon diode
33
1
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28-pole, Burndy
AP2
XS4
680R
R4
34
1
0191093135
Resistor
35
1
0523300201
Measure terminal
36
1
0319445001
Thermostat
h460514s
V2
ST1
- 20 -
h460514s
- 21 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising