ESAB | LAF 1251 / LAF 1251M | Instruction manual | ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Manual de utilizare

ESAB LAF 1251 / LAF 1251M Manual de utilizare
RO
LAF 1251 /
LAF 1251M
Manual de instrucţiuni
0449 505 001 RO 20110711
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx,126-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4
6
6
7
Localizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
5 EXPLOATAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
Comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 ÎNTREŢINEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1 Curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
Sursa electricde sudare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
Contactor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
7 COMANDA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTRUCŢIUNI DE CONECTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMĂR DE CATALOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
16
18
Sunt rezervate drepturile de a modifica specificaţiile fără preaviz.
TOCro
-3-
RO
1
SIGURANŢĂ
Utilizatorii echipamentului ESAB au întreaga responsabilitate în privinţa asigurării persoanelor care
lucrează sau se află în apropierea echipamentului, în conformitate cu toate normele relevante de
tehnică a securităţii. Măsurile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele care se aplică acestui
tip de echipament. Suplimentar faţă de normele standard care se aplică spaţiului de lucru, trebuie
respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu exploatarea
echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la situaţii periculoase
care pot determina prejudicii operatorului şi deteriorări echipamentului.
1.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
S exploatarea acestuia
S amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgenţă
S funcţia acestuia
S măsurile de protecţie relevante
S sudarea şi tăierea
2.
Operatorul trebuie să se asigure că:
S nicio persoană neautorizată nu staţionează în zona de lucru a echipamentului când acesta
se porneşte.
S nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3.
Referitor la spaţiul de lucru:
S să fie adecvat scopului
S nu trebuie să existe curenţi de aer
4.
Echipament de siguranţă personal
S Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie recomandat, precum ochelari de
protecţie, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuşi de protecţie.
S Nu purtaţi obiecte precum eşarfe, brăţări, inele etc., care pot să se agaţe sau să cauzeze
arsuri.
5.
Măsuri generale de protecţie
S Asiguraţi-vă că este conectat sigur cablul de retur.
S Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un electri­
cian calificat.
S Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil şi
să fie la îndemână.
S Gresarea şi întreţinerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul exploatării.
ATENŢIE!
Acest produs este destinat exclusiv tăierii cu plasmă.
-4bb05dro
© ESAB AB 2011
RO
AVERTISMENT!
Sudura şi tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. şi pe alţii. În timpul sudării şi tăierii luaţi măsuri de
precauţie. Solicitaţi angajatorului să aplice metodele de protecţie a muncii, care trebuie bazate pe
datele furnizate de producător privind pericolele.
ŞOC ELECTRIC – Poate ucide
S
Instalaţi şi împământaţi unitatea în conformitate cu standardele în vigoare.
S
Nu atingeţi componentele electrice active sau electrozii cu pielea, cu mănuşi ude sau cu îmbrăcăminte
udă.
S
Izolaţi-vă faţă de pământ şi faţă de piesa de prelucrat.
S
Asiguraţi-vă că poziţia de lucru este sigură.
FUM ŞI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
S
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
S
Utilizaţi ventilaţia, aspiraţia la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul şi gazele de zona de respiraţie
şi de zona generală de lucru.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii şi pot arde pielea.
S
Protejaţi-vă ochii şi corpul. Utilizaţi paravanul de sudură şi geamul de filtrare corecte şi purtaţi îmbră­
căminte
de protecţie.
S
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
PERICOL DE INCENDIU
S
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asiguraţi-vă că nu există materiale inflamabile în apro­
piere.
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
S
Protejaţi-vă urechile. Utilizaţi căşti sau altă protecţie pentru auz.
S
Avertizaţi-i pe cei din jur în privinţa acestui risc.
FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ – Apelaţi la asistenţa unui expert în eventualitatea funcţionării de­
fectuoase.
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de instalare sau de exploatare.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
ATENŢIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru utilizare în
amplasamentele rezidenţiale unde energia electrică este furnizată de
sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Datorită perturbaţiilor
de conductivitate şi de radiaţie, pot exista dificultăţi în asigurarea
compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor de clasă A în aceste
locaţii.
ATENŢIE!
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de
instalare sau de exploatare.
-5bb05dro
© ESAB AB 2011
RO
Predaţi echipamentul electronic uzat la centrul de reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2002/96/EC privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, precum şi cu implementarea acesteia conform
legislaţiei naţionale, echipamentul electric şi/sau electronic care a atins limita maximă a
duratei de viaţă trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveţi responsabilitatea de a obţine
informaţiile despre staţiile de colectare autorizate.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi cel mai apropiat distribuitor ESAB.
ESAB vă poate furniza toate materialele de protecţie şi accesoriile pentru
sudură.
2
INTRODUCERE
LAF 1251 / LAF 1251M sunt surse electrice de sudare trifazice, comandate la
distanţă, proiectate pentru sudare cu arc cu electrod metalic, de înaltă eficienţă
mecanică.
Sursele de alimentare pentru sudare sunt r cite cu ventilator şi sunt monitorizate de
un disjunctor termic împotriva suprasarcinii. Când este acţionat disjunctorul termic,
lampa galben de pe panoul frontal lumineaz automat. Resetarea se realizeaz
automat când temperatura scade la un nivel permis.
3
DATE TEHNICE
LAF 1251
LAF 1251M
Tensiunea
400/415/500 V, 350 Hz
400/440/550 V, 360 Hz
220/230/400/415/500 V, 350 Hz
230/400/440/550 V, 360 Hz
Curent primar
Imax 99 A
Imax 171 A
1250 A/ 44 V
1250 A/44 V
Domeniu de reglare
100-1250 A /24-44 V
100-1250 A /24-44 V
Tensiunea de mers în gol
53 V
53 V
Puterea de mers în gol
210 W
210 W
Eficienţa
88%
88%
Factorul de putere
0,94
0,94
Greutatea
490 kg
490 kg
Dimensiuni I x W x H
774 x 598 x 1430
774 x 598 x 1430
Clasa de izolaţie
(transformator):
H
H
Clasa de protecţie a carcasei
IP 23
IP 23
Sarcina admisă la:
100 % ciclu de funcţionare
Clasa de aplicaţie
Clasa de protecţie a carcasei
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva pătrunderii unor
obiecte solide sau a apei. Echipamentul marcat IP23 este proiectat pentru utilizarea în spaţii
deschise sau închise.
-6bb05dro
© ESAB AB 2011
RO
Clasa de aplicaţie
Simbolul
arată că sursa de alimentare este proiectată pentru utilizarea în zone de
periculozitate ridicată din punct de vedere electric.
4
INSTALAREA
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
Notă!
Cerinţe pentru reţeaua de alimentare
Datorită curentului primar tras de la reţeaua de alimentare cu energie, echipamentele de mare
putere pot influenţa calitatea energiei reţelei. În consecinţă, pentru anumite tipuri de echipamente
se pot aplica restricţii sau cerinţe de conectare referitoare la impedanţa maximă admisibilă a reţelei
de alimentare sau la capacitatea minimă de alimentare necesară la punctul de interfaţă cu reţeaua
publică (consultaţi datele tehnice). În acest caz, este responsabilitatea instalatorului sau a
utilizatorului echipamentului să se asigure, consultându-se dacă este necesar cu operatorul care
distribuie energia, că echipamentul poate fi conectat.
4.1
Localizare
AVERTISMENT!
Fixaţi echipamentul – mai ales dacă suportul de
bază este neuniform sau înclinat.
S
Plasaţi sursa de curent pentru sudură pe o fundaţie plană.
S
Asiguraţi-vă că nu există nimic care săîmpiedice răcirea.
Instrucţiuni de ridicare
-7bb05dro
© ESAB AB 2011
RO
4.2
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Conexiuni
La livrare, sursa de alimentare pentru sudare este
conectat pentru 400 V.
Pentru alte tensiuni de alimentare:
Demontaţi placa lateral din stânga.
Realizaţi schimb rile pe transformatorul principal şi
cel de control în conformitate cu instrucţiunile de
conectare de la pagina 16.
Selectaţi cablul de alimentare cu zona cablului corect
şi realizaţi siguranţa cablului cu siguranţa corect
conform cu reglement rile locale (vezi tabelul de la
pagina 8).
Demontaţi panourile frontale (x 2).
Conectaţi cablul de mas la şurubul marcat
.
Strângeţi clema pentru cabluri (1).
Conectaţi cablurilede alimentare la bornele conexiunii de alimentare L1, L2 şi L3
(5).
Conectaţi cablul de comand dintre sursa electric de sudare şi cutia de comand
la conectorul cu 28 de pini (2) de pe partea interioar a sursei electrice de
sudare.
Conectaţi cablul de m surare cu 1 pin (4) pentru m surarea tensiunii arcului la
cablul de retur/capul de sudare.
Conectaţi un cablu de sudare şi de retur adecvat la conectorii (3) marcaţi cu + şi
- de pe partea frontal a sursei de alimentare pentru sudare.
Fixaţi pl cile laterale/frontale.
Alimentarea de la reţea
LAF 1251
50 Hz
60 Hz
Tensiunea (V)
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Curent faza I1eff (A)
99 A
80 A
99 A
80 A
Secţiunea cablului (mm2)
3x35+ 25 mm2
3x25+ 16 mm2
3 x35+ 25 mm2
3x25+ 16 mm2
Siguranţă, lentă (A)
100 A
80 A
100 A
80 A
LAF 1251M
50 Hz
Tensiunea (V)
Curent faza I1eff (A)
Secţiunea cablului
(mm2)
Siguranţă, lentă (A)
60 Hz
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
171
99
80
171
99
80
3x70+ 35
3x35+ 25
3x25+ 16
3x70+ 35
3 x35+ 25 3x25+ 16
160
100
80
160
100
80
Notă:
Suprafeţele cablului electric şi dimensiunile siguranţei, aşa cum sunt prezentate mai sus, sunt în
conformitate cu reglementările suedeze. Este posibil ca acestea să nu fie aplicabile în alte ţări:
asiguraţi-vă că suprafaţa cablului şi dimensiunile siguranţei respectă reglementările naţionale
relevante.
-8bb05dro
© ESAB AB 2011
RO
5
EXPLOATAREA
Reglementările generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot găsi la pagina 4. Citiţi-le complet înainte de a începe utilizarea echi­
pamentului!
Notă! Nu utilizaţi niciodată sursa de curent pentru sudare fără plăcile laterale.
Notă! Sursa de alimentare trebuie setată pe modul analogic pentru a fi posibilă
utilizarea unităţii de comandă PEI.
5.1
Comenzi
Panoul de control conţine:
1.
Principalul întreruptor de circuit pentru comutarea tensiunii şi
pornirea sau oprirea ventilatorului la sursa de alimentare pentru
sudare.
S
Poziţia "1" On (pornit)
S
Poziţia "0" Off (oprit)
2.
S
Lampa indicatoare (alb ) lumineaz când comutatorul principal
este pornit.
3.
Lampa indicatoare pentru supraînc lzire (galben)
4.
S
Lampa indicatoare lumineaz când disjunctorul termic este
acţionat datorit temperaturii excesive din sursa de alimentare
pentru sudare.
S
Lampa indicatoare se stinge când temperatura sursei de
alimentare pentru sudare a sc zut pân la un nivel permis.
Buton acţionat prin ap sare pentru resetarea siguranţei automate
FU2 pentru tensiunea de alimentare de 42 V.
-9bb05dro
© ESAB AB 2011
RO
6
ÎNTREŢINEREA
ATENŢIE!
Toate garanţiile asumate de către furnizor îşi pierd valabilitatea dacă clientul încearcă să
repare produsul în timpul perioadei de garanţie pentru a remedia orice deficienţă.
6.1
Curăţarea
6.1.1
Sursa electric de sudare
AVERTIZARE!
Dacă orificiile de admisie şi de evacuare a aerului sunt blocate, acest lucru va
conduce la o supraîncălzire.
S
Curăţaţi, dacă este necesar, sursa de curent pentru sudură.
În acest scop, se recomandă aerul comprimat uscat.
6.1.2
Contactor
AVERTIZARE! Nu utilizaţi niciodată aerul comprimat la curăţarea
contactorului, dacă acesta nu a fost demontat în prealabil.
Notă:
Pentru a asigura funcţionarea fiabilă a contactorului, piesele magnetice trebuie
menţinute curate.
Dacă trebuie să curăţaţi contactorul, acesta trebuie demontat, curăţând astfel toate
piesele sale componente.
Ca alternativă, se poate înlocui contactorul.
7
COMANDA PIESELOR DE SCHIMB
Reparaţiile şi lucrările de electricitate trebuie efectuate de un specialist de service
autorizat de ESAB. Utilizaţi numai piese de schimb şi de uzură originale de la ESAB.
LAF 1251 / LAF 1251M este proiectat şi testat în conformitate cu standardele
internaţionale şi europene EN 60974-1 şi cu EN 60974-10. Unitatea de service care a
efectuat lucrările de service sau de reparaţii are obligaţia de a se asigura că produsul
se conformează în continuare cu standardul menţionat.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultaţi ultima pagină a acestei publicaţii.
- 10 bb05dro
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
Diagramă
Valid for serial no 935-xxx-xxxx
- 12 bb05e
© ESAB AB 2011
- 13 bb05e
© ESAB AB 2011
Valid for serial no 125-xxx-xxxx
- 14 bb05e
© ESAB AB 2011
- 15 bb05e
© ESAB AB 2011
Instrucţiuni de conectare
LAF 1251
- 16 bb05c
© ESAB AB 2011
LAF 1251M
- 17 bb05c
© ESAB AB 2011
LAF 1251 / LAF 1251M
Număr de catalog
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 514 880 Welding power source
LAF 1251
0460 514 881 Welding power source
LAF 1251M
0459 839 058 Spare parts list
LAF 1251 / LAF 1251M
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 18 bb05o
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising