ESAB | Aristo 300 | Instruction manual | ESAB Aristo 300 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Aristo 300 Εγχειρίδιο χρήστη
GR
Aristo 300
Aristo 400
Aristo 500
Οδηγίες χρήσεως
0462 152 001 GR 20110708
Valid for serial no. 033-xxx-xxxx, 044-xxx-xxxx
-2-
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πίνακας ελέγχου A44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
Θέση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οδηγία ανύψωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Παροχή ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής ρεύματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Έλεγχος ανεμιστήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία από υπερθέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μονάδα τηλεελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση MIG/MAG και FCAW-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
13
13
13
13
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Επιθεώρηση και καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
15
16
18
20
21
22
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με
ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να
θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία
του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις,
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
S το χειρισμό του
S πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S τη λειτουργία του διακόπτη
S τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
S κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο
εξοπλισμός
S κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
S Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
S Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
S Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
S Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα
προσιτός.
S Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων
-4ba43dy
© ESAB AB 2010
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε
προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του
κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
S
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
S
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό
ρουχισμό.
S
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
S
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
S
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
S
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
S
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
S
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
S
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή
χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές
περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
-5ba43dy
© ESAB AB 2010
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς
αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σειρά Aristo 300/400/500 είναι μια πηγή ρεύματος συγκόλλησης που προορίζεται
για συγκόλληση MIG/MAG, για συγκόλληση σύρμα με πυρήνα σκόνης (FCAW-S),
για συγκόλληση TIG με ρεύμα (πηγή ρεύματος με πίνακα A44) και για συγκόλληση
με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (MMA).
Οι πηγές ρεύματος προορίζονται για χρήση με τις παρακάτω μονάδες τροφοδότησης
σύρματος:
S
Aristo F 300
S
MobileFeed 300
Βλέπε σελίδα 22 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν.
2.1
Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος παραδίδεται με:
S
καλώδιο επιστροφής 5 m με σφιγκτήρα γείωσης
S
καλώδιο δικτύου 5 m με σύνδεσμο 32 αμπέρ
S
εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
S εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου (αν ισχύει)
Τα εγχειρίδια χρήσης σε άλλες γλώσσες είναι διαθέσιμα για λήψη από την
ιστοσελίδα,
www.esab.com.
-6ba43dy
© ESAB AB 2010
2.2
Πίνακας ελέγχου A44
Ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο
οδηγιών για λεπτομερή περιγραφή των
πινάκων.
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Aristo 300
Τάση δικτύου
Παροχή ρεύματος Sscmin
από τον αριθμό σειράς 033-xxx-xxxx
από τον αριθμό σειράς 044-xxx-xxxx
Παροχή ρεύματος Zmax
από τον αριθμό σειράς 044-xxx-xxxx
Πρωτεύον ρεύμα
τάση δικτύου 380V
τάση δικτύου 400V
τάση δικτύου 440V
Aristo 400
Aristo 500
380-440V, +/- 10%, 3∼ 50/60 Hz
3,0 MVA
3,8 MVA
4,0 MVA
6,0 MVA
5,0 MVA
8,4 MVA
-
-
0,22 Ω
18A
17A
16A
26A
25A
23A
35A
34A
31A
Ζήτηση ισχύος εν κενώ
40 W
Περιοχή ρύθμισης (DC)
MIG/MAG
MMA
TIG
8-48V
16-300A
4-300A
8-48V
16-400A
4-400A
8-48V
16-500A
4-500A
Επιτρεπόμενο φορτίο με MIG/MAG
κύκλος εργασίας 60 %
κύκλος εργασίας 80 %
κύκλος εργασίας 100%
300 A / 29.0 V
400 A / 34.0 V
300 A / 29.0 V
500 A / 39.0 V
400 A / 34.0 V
300 A / 29.0 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με MMA
κύκλος εργασίας 60 %
κύκλος εργασίας 80 %
κύκλος εργασίας 100%
300 A / 32.0 V
400 A / 36.0 V
300 A / 32.0 V
500 A / 40.0 V
400 A / 36.0 V
300 A / 32.0 V
Επιτρεπόμενο φορτίο με TIG
κύκλος εργασίας 60 %
κύκλος εργασίας 80 %
κύκλος εργασίας 100%
300 A / 22.0 V
400 A / 26.0 V
300 A / 22.0 V
500 A / 30.0 V
400 A / 26.0 V
300 A / 22.0 V
Συντελεστής ισχύος με μέγιστο
ρεύμα
0,91
0,92
0,93
Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα
87 %
88 %
89 %
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
Η λειτουργία VRD είναι ανενεργή1)
Η λειτουργία VRD είναι ενεργή1)
55V
<35V
-7ba43dy
© ESAB AB 2010
Aristo 300
Aristo 400
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40° C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως +55° C
Συνεχής πίεση ήχου σε περίπτωση
λειτουργίας χωρίς φορτίο
<70 db (A)
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος
610 x 250 x 445 mm
Βάρος
Aristo 500
40 kg
Κατηγορία μόνωσης
H
Κλάση περιβλήματος προστασίας
IP 23
Κλάση εφαρμογής
1)
Η λειτουργία VRD περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου.
Παροχή ρεύματος, Ssc min
Ελάχιστη ισχύς βραχέως κυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-12
Παροχή ρεύματος, Zμέγ.
Μέγιστη επιτρεπόμενη γραμμή στην αντίσταση δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-11.
Κύκλος εργασίας
Ο συντελεστής διαλείπουσας λειτουργίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού
διαστήματος δέκα λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε με συγκεκριμένο φο
Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40° C.
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από
διείσδυση στερεών υλικών ή νερού . Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με
υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου.
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προοριζμένο για βιομηχανική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον το προϊόν
μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαράσιτα. Ο χρήστης έχει αποκλειστική ενθύνη για τη λήψη
επαρκών προληπτικών μέτρων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πηγή ρεύματος ανυψώεται
χρησιμοποιώντας το μπουλόνι με την οπή
ανύψωσης.
Η χειρολαβή προορίζεται μόνο για το
τράβηγμα της πάνω στο έδαφος.
4.1
Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι
είσοδοι και έξοδοι του αέρα ψύξης.
-8ba43dy
© ESAB AB 2010
4.2
Οδηγία ανύψωσης
-9ba43dy
© ESAB AB 2010
4.3
Παροχή ρεύματος
Σημείωση!
Απαιτήσεις παροχής ρεύματος
Ο εξοπλισμός υψηλής ισχύος μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα ισχύος του δικτύου, εξαιτίας του
πρωτεύοντος ρεύματος που αντλείται από την παροχή ρεύματος. Επομένως, για ορισμένους
τύπους εξοπλισμού μπορεί να ισχύουν περιορισμοί ή απαιτήσεις σύνδεσης όσον αφορά τη
μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση της παροχής ρεύματος ή την ελάχιστη απαιτούμενη ικανότητα
παροχής στο σημείο διεπαφής με το δημόσιο δίκτυο (βλέπε τεχνικά στοιχεία). Σε αυτή την
περίπτωση, είναι ευθύνη του τεχνικού εγκατάστασης ή του χρήστη του εξοπλισμού να
βεβαιωθούν ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του εξοπλισμού, κατόπιν επικοινωνίας με τον
υπεύθυνο του δικτύου διανομής εάν χρειαστεί.
Ελέγξτε αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση παροχής ρεύματος
δικτύου και αν προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να γίνεται
σύνδεση γείωσης προστασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών με στοιχεία σύνδεσης παροχής
Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστες διατομές καλωδίου
Aristo 300
Τάση δικτύου
Aristo 400
Aristo 500
380-440V, +/- 10%, 3∼ 50/60 Hz
4G4 mm2
4G4 mm2
4G6 mm2
Ρεύμα φάσης Ieff
Uin 380V
18 A
24 A
28 A
Ασφάλεια προστασίας από υπέρταση
Ασφάλεια προστασίας από τάση CMCB
20 A
20 A
25 A
32 A
35 A
32 A
Ρεύμα φάσης Ieff
Uin 400V
17 A
23 A
27 A
Ασφάλεια προστασίας από υπέρταση
Ασφάλεια προστασίας από τάση CMCB
20 A
20 A
25 A
32 A
35 A
32 A
Ρεύμα φάσης Ieff
Uin 440V
16 A
21 A
24 A
Ασφάλεια προστασίας από υπέρταση
Ασφάλεια προστασίας από τάση CMCB
20 A
20 A
25 A
25 A
25 A
32 A
Διατομή καλωδίου δικτύου
Σημ: Οι διατομές του καλωδίου δικτύου και τα μεγέθη ασφαλειών που αναφέρονται παραπάνω είναι
σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Μπορεί να μην ισχύουν σε άλλες χώρες: βεβαιωθείτε ότι η
διατομή του καλωδίου και τα μεγέθη των ασφαλειών συμφωνούν με τους σχετικούς εθνικούς
κανονισμούς.
- 10 ba43dy
© ESAB AB 2010
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν
στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
AH 0935
Στερεώστε τον εξοπλισμό, ειδικά εάν το έδαφος
είναι ανώμαλο ή έχει κλίση.
- 11 ba43dy
© ESAB AB 2010
5.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
Κεντρικός διακόπτης παροχής ρεύματος
4
Σύνδεση για καλώδιο ρεύματος
συγκόλλησης (+)
2
Ενδεικτική λυχνία, παροχή ρεύματος
ΕΝΤΟΣ
5
Υποδοχή καλωδίου ελέγχου (από / προς
τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος) ή
μονάδα τηλεελέγχου
3
Ενδεικτική λυχνία για υπερθέρμανση
6
Σύνδεση για καλώδιο ρεύματος
συγκόλλησης (-)
5.2
Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης και καλωδίου επιστροφής
Η πηγή ρεύματος διαθέτει δύο ακροδέκτες, ένα θετικό ακροδέκτη (+) και ένα αρνητικό
ακροδέκτη (-), για τη σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης και επιστροφής. Η
μέθοδος συγκόλλησης και ο τύπος του χρησιμοποιούμενου ηλεκτροδίου που έχουν
επιλεγεί προσδιορίζουν τον ακροδέκτη, στον οποίο πρέπει να συνδεθεί η
συγκόλληση και το καλώδιο επιστροφής. Πριν από τη συγκόλληση, βεβαιωθείτε ότι
τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα στην πηγή ρεύματος και ο σφιγκτήρας του
καλωδίου επιστροφής είναι σωστά τοποθετημένος στο αντικείμενο εργασίας.
5.3
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής ρεύματος
Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία στρέφοντας το διακόπτη (1) στη θέση "1". Θέστε το
μηχάνημα σε λειτουργία στρέφοντας το διακόπτη (1) στη θέση "0". Σε περίπτωση μη
κανονικής διακοπής της παροχής ρεύματος ή απενεργοποίησης του μηχανήματος με
κανονικό τρόπο, τα στοιχεία της συγκόλλησης θα αποθηκεύονται, έτσι ώστε να είναι
διαθέσιμα την επόμενη φορά που η μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία.
- 12 ba43dy
© ESAB AB 2010
5.4
Έλεγχος ανεμιστήρα
Η πηγή ρεύματος διαθέτει χρονοδιακόπτη ο οποίος θέτει εκτός λειτουργίας τους
ανεμιστήρες 6,5 λεπτά μετά τη διακοπή της συγκόλλησης, οπότε η μονάδα
μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ανεμιστήρες ξεκινούν πάλι όταν
αρχίζει εκ νέου η συγκόλληση. Οι ανεμιστήρες λειτουργούν με μειωμένη ταχύτητα για
ρεύματα συγκόλλησης έως 200 A και με πλήρη ταχύτητα για υψηλότερα ρεύματα.
5.5
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει κύκλωμα προστασίας από υπερθέρμανση,
το οποίο λειτουργεί εάν η εσωτερική θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει
αυτό, η συγκόλληση μπλοκάρεται και στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ένας κωδικός
σφάλματος. Η προστασία από υπερθέρμανση επαναφέρεται αυτομάτως όταν πέσει η
θερμοκρασία.
5.6
Μονάδα τηλεελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας τηλεελέγχου,
βλέπε τις οδηγίες λειτουργίας για τον πίνακα ελέγχου.
5.7
Συγκόλληση MIG/MAG και FCAW-S
Ένα τόξο λιώνει ένα καλώδιο που παρέχεται αδιάκοπα. Το σημείο συγκόλλησης
προστατεύεται από προστατευτικό αέριο. Για συγκόλληση MIG/MAG και FCAW-S, η
πηγή ρεύματος διαθέτει τα εξής πρόσθετα εξαρτήματα:
S
μονάδα τροφοδότησης σύρματος
S
τσιμπίδα συγκόλλησης
S
καλώδιο σύνδεσης της πηγής ρεύματος με τη μονάδα τροφοδότησης σύρματος
S
φιάλη προστατευτικού αερίου
5.8
Συγκόλληση MMA
Για συγκόλληση με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια, η πηγή ρεύματος διαθέτει τα εξής
πρόσθετα εξαρτήματα:
S
καλώδιο συγκόλλησης με σφιγκτήρα ηλεκτροδίων.
5.9
Συγκόλληση TIG
Η συγκόλληση TIG λιώνει το αντικείμενο εργασίας χρησιμοποιώντας τόξο που ανάβει
με ηλεκτρόδιο βολφραμίου, το οποίο δεν λιώνει. Το σημείο συγκόλλησης και το
ηλεκτρόδιο προστατεύονται με προστατευτικό αέριο. Για συγκόλληση TIG, η πηγή
ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει τα εξής πρόσθετα εξαρτήματα:
S
Τσιμπίδα TIG με ηλεκτρόδιο βολφραμίου και βαλβίδα αερίου
S
φιάλη αργού
S
ρυθμιστής αργού
- 13 ba43dy
© ESAB AB 2010
"Εκκίνηση TIG με ρεύμα"
Σε μια "Εκκίνηση TIG με ρεύμα" το ηλεκτρόδιο βολφραμίου πρέπει να είναι σε επαφή
με το αντικείμενο εργασίας. Όταν το ηλεκτρόδιο ανυψώνεται μακριά από το
αντικείμενο εργασίας, το τόξο ανάβει με περιορισμένη τιμή ρεύματος (12 - 15 A).
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες ηλεκτρικές γνώσεις (εξουσιοδοτημένο
προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
6.1
Επιθεώρηση και καθαρισμός
Ελέγχετε τακτικά αν η πηγή ρεύματος είναι καθαρή.
Η πηγή ρεύματος θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με χρήση ξηρού πεπιεσμένου
αέρα με μειωμένη πίεση. Πιο συχνά σε βρώμικο περιβάλλον.
Διαφορετικά, η είσοδος/έξοδος του αέρα μπορεί να φράξει και να προκληθεί
υπερθέρμανση. Για να αποφευχθεί αυτό, το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
- 14 ba43dy
© ESAB AB 2010
Αντικατάσταση και καθαρισμός του φίλτρου σκόνης.
S
Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης σύμφωνα με την εικόνα.
S
Καθαρίστε το φίλτρο φυσώντας με πεπιεσμένο αέρα (με μειωμένη πίεση).
S
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο με το λεπτότερο πλέγμα τοποθετείται προς την πλευρά
της γρίλιας.
S
Τοποθετήστε το φίλτρο στην αρχική του θέση.
7
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Δοκιμάστε αυτούς τους συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις προτού ζητήσετε
τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου τεχνικού σέρβις.
Τύπος σφάλματος
Δεν δημιουργείται τόξο.
Ενέργειες
S
S
S
Το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση
S
S
Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου είναι
αναμμένος.
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής ρεύματος
συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε μήπως έχει λειτουργήσει ο θερμικός διακόπτης
υπερφόρτισης (φαίνεται από το πορτοκαλί λαμπάκι στο
εμπρός μέρος)
Ελέγξτε τις κύριες ασφάλειες παροχής ρεύματος.
- 15 ba43dy
© ESAB AB 2010
Τύπος σφάλματος
Ενέργειες
Οι θερμικοί διακόπτες
υπερφόρτισης
λειτουργούν συχνά
S
S
Ελέγξτε εάν τα φίλτρα αέρα είναι φραγμένα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τις ονομαστικές τιμές της
πηγής ρεύματος (δηλαδή ότι η μονάδα δεν υπερφορτίζεται).
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
S
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής ρεύματος
συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά σύρματα
συγκόλλησης.
Ελέγξτε τις κύριες ασφάλειες παροχής ρεύματος.
S
S
S
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Tα Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500 είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα
σύμφωνα με τα διεθνή και ενρωπαΪκά στάνταρ EN 60974-1 και EN 60974-10) Aφού
γίνει συντήρηση ή επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να
βεβαιωθεί ότι το προϊόν δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες
σταθερές.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς
αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
- 16 ba43dy
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 17 notes
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- 18 ba43e
© ESAB AB 2010
- 19 ba43e
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Αριθμός παραγγελίας
Ordering no.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Denomination
Type
Notes
0462 153 880 Welding power source Aristo®300
Without control panel
0462 183 882 Welding power source Aristo®300 A44
With control panel
0462 154 880 Welding power source Aristo®400
without control panel
0462 154 882 Welding power source Aristo®400 A44
With control panel
0462 155 880 Welding power source Aristo®500
With control panel
0462 155 882 Welding power source Aristo®500 A44
Without control panel
0459 839 049 Spare parts list
Aristo®300, Aristo®400, Aristo®500
0462 305 001 Instruction manual
Cooling unit COOL 1
0463 009 074 Instruction manual
Control panel A44
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 ba43o
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Πίνακας ανταλλακτικών μερών
Item
1
ba43s
Ordering no.
ΠΙναΚΑΣ ανταλλακτικΩν μερΩν
Denomination
0462 197 001 Dust filter
- 21 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Aξεσουαρ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 151 880
Spare parts list for trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 839 039
Trolley bracket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0463 125 880
option when no cooling unit is assembled
Aristo F 300 MA43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA43, with water . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aristo F 300 MA44, with water . . . . . . . . . . . .
0462 250 883
0462 250 893
0462 250 884
0462 250 894
MobileFeed 300 AVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 005 728
Cooling unit COOL 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 300 880
ba43a
- 22 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Connection set, 70 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 780
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 781
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 150 782
0462 150 783
0462 150 784
0462 150 785
Connection set water, 70 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 790
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 791
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 150 792
0462 150 793
0462 150 794
0462 150 795
Connection set, 95 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 980
Connection set water, 95 mm2
With12 pole (8+4) cable plug/socket
2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 150 990
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of current
ba43a
- 23 -
© ESAB AB 2010
Aristo 300, Aristo 400, Aristo 500
Remote control cable 12 pole (8+4) - 4 pole
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 880
5m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 881
10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 882
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0462 958 883
For more information of the accessories contact the nearest ESAB agency.
ba43a
- 24 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 25 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising