ESAB | ESP-150 | Instruction manual | ESAB ESP-150 Navodila za uporabo

ESAB ESP-150 Navodila za uporabo
SI
ESP-150
Priročnik z navodili
0558 004 122 SI 20110708
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
-2-
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Prvi pregled ob prejemu in postavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priklop gorilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priklop plina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za povratni kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
13
15
16
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1 Nadzorna plošča in opozorilne lučke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Nastavitev varilnega transformatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Priporočeni plini in jakosti toka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
21
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6.1
6.2
6.3
6.4
Preverjanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dolivanje hladilne tekočine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nadzor pretoka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavitev reže za iskro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
23
24
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
29
30
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
bp04dv1
-4-
© ESAB AB 2010
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
bp04dv1
-5-
© ESAB AB 2010
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
2
UVOD
Plazemski varilni transformator ESP-150 in plazemski rezalni gorilnik PT-26
sestavljata celovit in varen plazemski rezalni sistem za rezanje in žlebljenje.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 30.
2.1
Oprema
Varilnemu transformatorju so priložena:
S
navodila za uporabnika.
2.2
Funkcije
S
Velika hitrost rezanja do 50 mm
S
Rezanje z zrakom, dušikom, plinsko zmesjo argon/vodik ali dušik/vodik
S
Zaščita pred pregrevanjem
S
Kompenzacija omrežne napetosti
S
Dodatna funkcija samodejne prekinitve rezanja omogoča neprekinjeno rezanje
mrež, ekspandirane pločevine, rešetk iz trde kovine ipd.
S
Kolesa in polica za jeklenko s plinom za lažje premikanje naprave
bp04dv1
-6-
© ESAB AB 2010
SI
3
TEHNIČNI PODATKI
ESP 150
Omrežna napetost
3μ 380–400 / 415 V ±10 % 50 Hz
Primarni tok Imaks.
78 A pri 380–400 V, 71 A pri 415 V
Priključna moč (neobremenjeno)
600 W
Območje nastavitev
25 A/90 V–150 A/140 V
Dopustna obremenitev
40-odstotni delovni cikel
60-odstotni delovni cikel
100-odstotni delovni cikel
150 A / 140 V
120 A / 128 V
110 A / 124 V
Izkoristek pri največjem toku
54 %
Napetost odprtega tokokroga
370 V
Delovna temperatura U0
od –10 do 40 °C
Temperatura pri transportu
od –20 do 55 °C
Dimenzije, d x š x v
1016 x 552 x 800 mm
Masa
360 kg
Izolacijski razred transformatorja
H
Razred ohišja
IP 21
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Aparat z
oznako IP21 je namenjen delom v zaprtih prostorih.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
Pravilna namestitev je izjemnega pomena za nemoteno delovanje in dobre rezultate
rezanja. Pozorno preberite in upoštevajte korake, opisane v tem poglavju.
OPOZORILO!
ELEKTRIČNI UDAR JE LAHKO SMRTEN. Upoštevajte previdnostne ukrepe.
Prepričajte se, da naprava ni priključena na električno napetost – najprej izključite
stikalo na stenski vtičnici in izvlecite napajalni kabel, šele nato napravo priključite
na varilni transformator.
OPOZORILO!
Pomembno je, da je ohišje priključeno na ustrezen električni zaščitni ozemljitveni
vodnik, saj se tako preprečijo električni udari in nesreče zaradi poškodb z
električnim tokom. Prepričajte se, da zaščitni ozemljitveni vodnik ni pomotoma
priključen na kateri koli fazni prevodnik.
bp04dv1
-7-
© ESAB AB 2010
SI
OPOZORILO!
Če povratni kabel ni priključen na obdelovalno površino ali je nanjo priključen
napačno, lahko to povzroči nevaren električni udar.
Če obdelovalna površina ni ozemljena, se preko varovalke F3 in stikala CB1 varilni
transformator izklopi.
OPOZORILO!
NE zaganjajte naprave, če pokrov ni nameščen.
NE priključite naprave, če obstaja nevarnost natezne obremenitve med držanjem ali
prenašanjem te naprave.
NE dotikajte se delov gorilnika, kadar je naprava priključena na električno napetost.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V okolici lahko povzroči
elektromagnetne motnje. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezne varnostne
ukrepe.
POZOR!
Varilni transformator mora biti od območja rezanja oddaljen najmanj 3 metre, saj se lahko
zaradi iskrenja ali razpršenih delcev žlindre poškoduje.
4.1
Prvi pregled ob prejemu in postavitev
1. Odstranite embalažo, vendar ne odstranjujte transportnih varoval. Napravo
preglejte, ali so na njej morda poškodbe, ki ob prevzemu pošiljke niso bile takoj
opazne. Morebitne poškodbe nemudoma sporočite dostavnemu podjetju.
2. Preverite, ali so v paketu morda deli naprave, ki niso bili pritrjeni. Preverite, ali so
v ceveh za zrak na zadnji strani ohišja ostanki embalaže, ki bi lahko preprečili
pretok zraka skozi varilni transformator.
Varilni transformator ima vgrajeno zanko za dvigovanje in ga je mogoče brez
težav dvigniti. Preverite, ali je oprema za dvigovanje primerna za dvigovanje
bremen z maso, kot jo ima varilni transformator. Za podatek o masi glejte
TEHNIČNE PODATKE.
bp04dv1
-8-
© ESAB AB 2010
SI
OPOZORILO!
Izdelek morate dvigniti z viličarjem ali
takole:
3. Namestite kolesa na varilni transformator po navodilu, ki je priloženo kompletu
koles.
4. Varilni transformator postavite tako, da so vhodne in izhodne reže za hladilni
zrak neovirane. Minimalna oddaljenost od stene ali drugih ovir je 60 cm.
Uporaba naprav za filtriranje zraka ni dovoljena – namestitev ali priklop kakršnih
koli naprav za filtriranje zraka prepreči pretok hladnega zraka, kar lahko povzroči
pregrevanje. Garancija ne velja za napake, nastale zaradi uporabe naprav za
filtriranje zraka.
5. Pri rezanju uporabite puhalo čistega zraka z zračnim pretokom najmanj 7,08
m3/h pri 76 KPa (11 psi). Tlak rezalnega zraka ne sme preseči 1000 KPa (150
psi), kar je največji dovoljeni vhodni tlak za priložen filtrirni regulator.
4.2
Omrežno napajanje
1. Stikalo (stensko ali podobno) mora imeti možnost varne priključitve stikala za
prekinitev tokokroga z varovalkami ali stikalom, glejte sliko 1. Omrežni kabel
mora imeti izolirane bakrene vodnike – tri žile in zaščitna ozemljitev. Mogoča je
tudi uporaba kablov s tanko izolacijo iz gume. Kabel speljite po parapetnem ali
fleksibilnem kabelskem kanalu. Podatke o ustreznih vodnikih in varovalkah
najdete v tabeli 1.
bp04dv1
-9-
© ESAB AB 2010
SI
Slika 1. Značilna namestitev s trifaznim stikalom za prekinitev tokokroga (ni priloženo) z vtičnico in
vtičem.
Priporočene velikosti varovalk in minimalni prerezi kablov
ESP 150
50 Hz
Napetost
380 - 400 V
415 V
4 G 25
4 G 16
Fazni tokI1eff
49 A
44 A
Varovalka , z zaščito pred
napetostnimi udari
100 A
90 A
Presek omrežnega kablamm
2
Tabela 1.
OPOMBA! Navedeni preseki omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske predpise.
Izvor uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
bp04dv1
- 10 -
© ESAB AB 2010
SI
2. Varilni transformator je tovarniško izdelan za najvišjo priključno napetost. Če bo
za delovanje naprave uporabljen drug vir električne napetosti, je treba mostiče
na plošči s priključki premakniti v pravilen položaj glede na ustrezno napetost.
Različni položaji mostičev so prikazani na slikah 2a in 2b. Za dostop do plošče s
priključki je treba sneti vratca na levi strani.
Slika 2a. Priključni blok pri modelih, izdelanih za
380/415 V~, prilagojen za 380–400 V~.
1
4-žilni kabel (ni priložen)
2
Slika 2b. Priključni blok pri modelih, izdelanih za
380/415 V~, prilagojen za 415 V~.
Zelen/rumen vodnik
3
Glavni ozemljitveni
priključek
Slika 4. Priklop omrežnega kabla
bp04dv1
- 11 -
© ESAB AB 2010
SI
3. Izbira krmilnih funkcij s prostostoječo razdelilno omarico: Ob dobavi varilnega
transformatorja je konektor P45 priključen na podnožje J4 MAN (ročno) (plin za
gorilnik in gorilnik se priključita neposredno na varilni transformator). Pri uporabi
varilnega transformatorja s prostostoječo razdelilno omarico je treba konektor
P45 priključiti na podnožje J5 MECH (mehansko).
Razporeditev ob dobavi – P45 priključen na J4
(MAN).
P45 priključen na J5 (MECH) za prenašanje
prostostoječe razdelilne omarice.
Slika 5. Ročno oz. mehansko upravljanje
bp04dv1
- 12 -
© ESAB AB 2010
SI
NAPAKA,
SIGNAL
DO ENOTE CNC
PREDTOK PLINA,
SIGNAL
IZ ENOTE CNC
PRIKLJUČEK J1
VŽIG OBLOKA,
SIGNAL
DO ENOTE CNC
PLAZEMSKI
ZAGON,
SIGNAL
IZ ENOTE CNC
Opomba! J1 Ustrezna konektor in
varovalo
KABEL NI PRILOŽEN
14-pinski, ravni
*) USTAVITEV V
SILI,
STOP SIGNAL
IZ ENOTE CNC
NAPETOST
OBLOKA,
SIGNAL,
DELILNIK 20 : 1
* OPOMBA: Če med stikalom enote CNC za ustavitev v sili in stikalom za prekinitev tokokroga ni
povezave, je treba med TB1-16 in TB1-20 vgraditi mostiče.
Slika 6. Razporeditev pinov za priklop enote za daljinsko upravljanje J1 pri priključitvi enote CNC
4.3
Priklop gorilnika
1. Za priklop gorilnika glejte sliki 7in 8.
a. Če je potreben samo signal svetlobnega loka, je treba priloženo stikalo
enote za daljinsko upravljanje (opcijsko) priključiti na vtičnico za upravljanje
gorilnika na plošči s priključki na sprednji strani stikala, glejte sliko 8.
b. Pri uporabi gorilnika z ravnim konektorjem tipa PT-26 in mehanskem
obratovanju CNC, glejte sliko 6 za razporeditev pinov za vhodne in izhodne
signale oziroma sliko 5 za izbiro načina upravljanja.
bp04dv1
- 13 -
© ESAB AB 2010
SI
Slika 7. Pri ročnem upravljanju gorilnika vstavite priključne kable skozi odprtino, obloženo z gumo, na
sprednji strani naprave ESP-150 in jih priključite, kot prikazuje slika
Slika 8. Pri mehanskem delovanju z uporabo zaščitenega ravnega gorilnika snemite gumijasto tesnilo,
v odprtino na sprednji stranici vstavite varovalni prstan in trdno privijte varovalno matico
1
Zaščitni plin
4
Voda IZHOD (–) (gorilnik)
2
Voda VHOD (+) (vodilni oblok)
5
Vtičnica za upravljanje gorilnika
3
Plazemski/začetni plin
Slika 9. Priklop gorilnika
bp04dv1
- 14 -
© ESAB AB 2010
SI
4.4
Priklop plina
1. Priključite plin. Jeklenke s plinom namestite na polico za jeklenke na varilnem
transformatorju in jih zavarujte. Priključite regulatorje po navodilih, ki so priložena
posameznemu regulatorju.
2. Priključite plinske cevi na regulatorje in na ustrezne priključke za plin (opcijsko:
adapterje za zrak, 19 x 54 za Ar/H2) na zadnji strani varilnega transformatorja.
Vijačne zveze je treba trdno priviti s ključem. Neuporabljeni priključki morajo biti
zamašeni in čepi trdno priviti s ključem. Glejte sliko 11.
Slika 10. Priključki za regulatorje za zračni filter
*) Pri uporabi plazemskega plina priklop SAMO v 1 dovodno odprtino in NIKOLI v obe.
1
Začetni plin
2
Plazemski plin
3
Zaščitni plin
Slika 11. Priključki za plin
bp04dv1
- 15 -
© ESAB AB 2010
SI
4.5
Priključek za povratni kabel
1. Priključite kabelsko sponko povratnega kabla na priključni blok za povratni kabel
spodaj levo na sprednji strani varilnega transformatorja.
2. Priključite povratni kabel na obdelovalno površino. Povratni kabel priključite na
očiščeno kovinsko površino, brez umazanije, barve, rje, kotlovca ipd.
1
bp04dv1
Delovna miza
2
Povratni kabel
- 16 -
3
Gorilnik PT-26
© ESAB AB 2010
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
OPOZORILO!
Če se stikalo pod zgornjim, vrtljivim pokrovom nenadoma vklopi, se lahko med
povratnim kablom in ozemljitvijo vzpostavi nevarna napetost. To se običajno pojavi
zaradi slabega stika med povratnim kablom in obdelovancem. Povratni kabel mora
vedno biti v električnem stiku z obdelovancem, v nasprotnem primeru lahko
nastane nevaren električni udar.
OPOZORILO!
Pred morebitnim nastavitvenimi ali vzdrževalnimi deli na gorilniku se vedno
prepričajte, da gorilnik ni priključen na napetostno napajanje.
POZOR!
V nobenem primeru NE vklapljajte varilnega transformatorja, če je pokrov snet.
Obratovanje brez nameščenega pokrova je nevarno za osebe v bližini, poleg tega pa
zmanjša hlajenje in lahko povzroči okvare na napravi.
Ko je naprava priključena na napetostno napajanje, morata biti stranici zaprti.
Preden začnete rezati, poskrbite za ustrezno osebno zaščitno opremo – med delom ves
čas nosite varilno masko in zaščitne rokavice.
Dodatne varnostne napotke najdete na strani 2.
POZOR!
Napajanje glavnega stikala v zgibnem pokrovu se vzpostavi, ko ploščo s priključki
priključite na omrežno napetost, tudi kadar je glavno stikalo (POWER) izklopljeno.
To poglavje vsebuje opis nadzorne plošče in napotke za upravljanje varilnega
transformatorja, navedenih je tudi nekaj nasvetov za kakovostno rezanje.
bp04dv2
- 17 -
© ESAB AB 2010
SI
5.1
Nadzorna plošča in opozorilne lučke
1
Dolivanje hladilne tekočine
6
Glavno stikalo
2
Prikaz nivoja hladilne tekočine
7
Stikalo za plin
3
Priključek za povratni kabel
8
Regulator za nastavitev toka
4
Ampermeter, voltmeter
9
Opozorilne lučke
5
Priključek za gorilnik
Opozorilne lučke na sprednji strani varilnega transformatorja prikazujejo stanje med
plazemskim rezanjem. S predhodnim poznavanjem postopka rezanja je mogoče
hitro odpraviti težave med delovanjem že samo z opazovanjem opozorilnih lučk.
Za delovanje opozorilnih lučk mora biti naprava priključena na ustrezno napetostno
napajanje, razporeditev mostičev na plošči z vhodnimi priključki mora ustrezati
napajalni napetosti, glavno stikalo pa mora biti vklopljeno in pokrov pravilno zaprt.
Elementi nadzorne plošče in njihove funkcije
GLAVNO STIKALO POWER ON/OFF
Stikalo za vklop napetostnega napajanja za ventilator,
hladilno enoto in delovne tokokroge
bp04dv2
- 18 -
© ESAB AB 2010
SI
STIKALO ZA PLIN
Stikalo za plin s tremi položaji
S
V položaju CUT (rezanje) je mogoče nastaviti tlak in tok
plazemskega plina.
S
V položaju START/SHIELD (začetni/zaščitni) je mogoče
nastaviti tlak in tok začetnega ter zaščitnega plina.
S
Med rezanjem mora biti stikalo v položaju OPERATE
(delovanje).
REGULATOR TOKA
Regulator za nastavitev jakosti toka pri rezanju.
Glejte tudi informacije o uporabi na straneh 21.
Opozorilne lučke
'
PREGREVANJE
Opozorilna lučka za pregrevanje se prižge, če katera izmed termičnih
zaščit v varilnem transformatorju zaradi pregretja ne deluje. Med
naknadnim tokom plina lahko lučka rahlo utripa.
Če lučka utripa, rezanje prekinite in počakajte, da se naprava ohladi. Če
do pregretja ni moglo priti, lučka pa vseeno utripa, preglejte termične
zaščite in preverite, ali so vsi priključki trdno nameščeni.
PRIPRAVLJEN/NIZEK NIVO PLINA
Lučka signalizira, da je oprema pripravljena na delovanje, poleg tega
sprožilcu na gorilniku pošlje signal za preklop stikala za plin, služi pa tudi
kot opozorilni signal pri prenizkem tlaku ali toku plina. Lučka utripa, ko je
glavno stikalo vklopljeno, vendar naprava ne deluje (ni v uporabi za
rezanje). Ko stikalo za plin preklopite v položaj CUT (rezanje), lučka še
vedno sveti, čeprav sta tok in tlak plina pravilno nastavljena. Tudi ko stikalo
za plin preklopite v položaj OPERATE (delovanje), lučka ne ugasne
(elektromagnetni ventili za plin se zaprejo).
Med delovanjem (OPERATE) lučka opozarja na nizek nivo plina (LOW GAS).
Utripanje lučke, ko je sprožilec na gorilniku aktiviran, pomeni, da je tok plina
prešibak.
bp04dv2
- 19 -
© ESAB AB 2010
SI
VISOKA FREKVENCA/OSKRBA Z ENERGIJO
Lučka utripa med delovanjem naprave (OPERATE) in ob aktiviranem
sprožilcu na gorilniku. Lučka sveti, dokler je vzpostavljen plazemski
oblok.
GORILNIK VKLJUČEN
Lučka sveti, ko varilni transformator dovaja napetost za vzpostavitev in
ohranjanje plazemskega obloka.
OPOMBA! Nikoli se ne dotikajte sprednjih delov gorilnika in ne
opravljajte nobenih nastavitev, če sveti lučka TORCH ON (gorilnik
vključen), tudi če je glavno stikalo izklopljeno.
5.2
Nastavitev varilnega transformatorja
1. Počasi odprite vse ventile za plin.
2. Stikalo za plin (GAS MODE) preklopite v položaj OPERATE (delovanje), glavno
stikalo za napetostno napajanje na varilnem transformatorju (POWER) pa v
položaj OFF.
3. Vklopite tudi stensko (ali podobno) stikalo.
4. Glavno stikalo (POWER) preklopite v ON. Signalna lučka POWER mora utripati
in zagnati se mora ventilator.
5. Ko je stikalo za plin (GAS MODE) v položaju START/SHIELD (začetni/zaščitni
plin), morajo biti elektromagnetni ventili za plin odprti. S pomočjo regulatorja za
začetni oz. zaščitni plin nastavite tlak.
Preklopite stikalo v položaj CUT (rezanje) in z regulatorjem za plin nastavite tlak.
6. Nekaj minut pustite teči pline skozi cevi, da se izpiha morebitni kondenzat.
7. Preklopite stikalo za plin (GAS MODE) v položaj OPERATE (delovanje). Nato
prekinite tok plina.
8. Nastavite regulator toka (CURRENT CONTROL) na želeno jakost toka.
bp04dv2
- 20 -
© ESAB AB 2010
SI
5.3
Priporočeni plini in jakosti toka
V spodnji tabeli so prikazani priporočeni plini in jakosti toka za doseganje najboljših
rezultatov pri rezanju najpogostejših kovin.
Ogljikovo jeklo
Nerjavno jeklo
Do 3,2 mm
50–65 A, plazemski
plin zrak/zaščitni plin
zrak
4,8–12,7 mm
100 A, plazemski
plin/zaščitni plin zrak
100 A, plazemski plin
zrak/zaščitni plin zrak
se prav tako dobro
obnese, vendar pri
materialih debeline
12,7 mm tvori žlindro
na spodnjem robu.
12,7–50,8 mm
150 A, plazemski
plin/zrak
Do 3,2 mm
50–65 A, plazemski
plin zrak/zaščitni plin
zrak pri razrezu ne tvori
žlindre, vendar pusti
hrapavo površino.
Ogljikovo jeklo
3,2–9,6 mm
Aluminij
100 A, plazemski plin
N2/zaščitni plin N2 ne
tvori žlindre oz. je
žlindre malo, pri
materialih debeline
12,7 mm je površina
kakovostna.
Do 6,35 mm
50–65 A, plazemski
plin N2/zaščitni plin N2
ustvari relativno gladek
rez brez žlindre.
50–65 A, plazemski
plin zrak/zaščitni plin
zrak pusti površino
nekoliko bolj hrapavo.
100 A, plazemski plin
zrak/ zaščitni plin zrak
tvori nekaj žlindre na
spodnjem robu, vendar
pusti površino nekoliko
bolj hrapavo.
Nad 6,35 mm
bp04dv2
50–65 A, plazemski
plin N2/zaščitni plin N2
ustvari najlepšo
površino z malo žlindre
pri materialih debeline
3,2 mm.
- 21 -
150 A, plazemski
plin/N2 H-35
© ESAB AB 2010
SI
6
VZDRŽEVANJE
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je omrežna napajalna napetost izključena eksterno in je
napajanje stroja onemogočeno. Pred preverjanjem varilnega transformatorja
oziroma pred opravili na njem izključite stikalo na stenski vtičnici.
OPOZORILO!
Pri delovanju opreme za rezanje s plazmo so prisotne zelo visoke napetosti, ki
lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Ko so med delom pokrovi
sneti, bodite zelo previdni.
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
Če oprema ne deluje pravilno, delo takoj prekinite in poiščite vzrok težave.
Vzdrževalna opravila lahko izvajajo samo osebe z ustreznim uporabnim znanjem.
Opravila na električnih komponentah lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni
električarji. Osebe brez ustreznega uporabnega znanja naj opreme ne preverjajo,
čistijo ali popravljajo. Uporabljajte samo priporočene nadometne dele.
6.1
Preverjanje in čiščenje
Naslednje točke v zvezi z varilnim transformatorjem redno preverjajte in/ali čistite.
1. Priključek povratnega kabla priključite na obdelovanec.
2. Preverite, ali je zaščitni ozemljitveni vodnik z obdelovanca pravilno priključen na
ozemljitveni okvir varilnega transformatorja.
3. Preverite toplotni ščitnik gorilnika. Če je poškodovan, ga zamenjajte.
4. Dnevno preverjajte obrabo elektrode gorilnika in konice elektrode. Odstranite vse
strjene kapljice taline.
5. Kabli in cevi ne smejo niti poškodovani niti prepognjeni. Redno preverjajte.
6. Preverite, ali so vsi vtiči, priključki in ozemljitveni priključek trdni priključeni.
OPOMBA! V vodnikih za stisnjen zrak se lahko kopiči voda. Prvi curek zraka
vedno usmerite proč od opreme in tako preprečite morebitno škodo.
7. Zagotovite, da so vsi vhodni izvori napajanja izključeni. Uporabite zaščitna očala
in obrazno masko ter do čistega izpihajte notranjost varilnega transformatorja.
To napravite s suhim stisnjenim zrakom pod nizkim tlakom.
8. Redno izpuščajte kakršno koli vodo iz filtra pod regulatorji zraka.
bp04dv3
- 22 -
© ESAB AB 2010
SI
6.2
Dolivanje hladilne tekočine
OPOZORILO!
Črpalka za hladilno tekočino se lahko poškoduje, če uporabljate opremo brez
hladilne tekočine v sistemu.
POZOR!
S hladilom ravnajte kot s kemičnim odpadkom.
S
Dolijte 7,5 l hladilne tekočine.
Priporočamo uporabo že pripravljene hladilne tekočine ESAB. Glejte opis
dodatkov na strani 30.
Opomba! Če so priključni kabli za plazemski gorilnik, varilno pištolo oziroma
kabli za priklop dolgi 5 m ali več, dolijte hladilno tekočino. Kadar samo dolivate
vodo v enoto do predpisane ravni, cevi za hladilno tekočino ni treba odklapljati.
6.3
Nadzor pretoka
Neprimeren pretok lahko skrajša življenjsko dobo potrošnih materialov, povzroča
težave ob zagonu, nečiste reze ali povzroča pregrevanje gorilnika. Spodaj navedene
vrednosti pretoka veljajo za hladno napravo (oblok ni prižgan). Pred merjenjem
pretoka vedno upoštevajte varnostne ukrepe ter tako preprečite nevarnost
morebitnih smrtnih električnih udarov.
1. Izključite vhodne izvore napajanja s pomočjo stikala na glavni vtičnici.
2. Odprite pokrov na varilnem transformatorju in izvlecite zatič vodnika sprožilnika
gorilnika.
3. Zaprite pokrov.
4. Vključite vhodne izvore napajanja s pomočjo stikala na glavni vtičnici.
5. Nastavite stikalo za način delovanja plina GAS MODE (način delovanja plina) na
način START/SHIELD (start/zaščita).
6. Vklopite glavno električno stikalo (stikalo POWER v položaj ON).
7. Izmerite pretoke s pomočjo kompleta za merjenje pretoka (dodatna možnost).
8. Nastavite stikalo za način delovanja plina GAS MODE (način delovanja plina) na
način CUT (rez) in izmerite pretoke s pomočjo kompleta za merjenje pretoka
(dodatna možnost).
9. Izklopite glavno električno stikalo (stikalo POWER v položaj OFF).
10. Izključite izvor napajanja s pomočjo stikala na glavni vtičnici.
bp04dv3
- 23 -
© ESAB AB 2010
SI
11. Znova priključite vodnik na sprožilnik gorilnika v varilnem transformatorju.
PT-26, plazemski pretok plina (brez obloka)
Dušik ali zrak pri 412 KPa (60 psi): 3115 l/h, H-35 pri 619 KPa (90 psi): 3681
l/h.
PT-26, začetni pretok plina
Dušik ali zrak pri 271 KPa (40 psi): 2124 l/h.
PT-26, zaščitni pretok plina
Zrak ali dušik pri 577 KPa (85 psi): najmanj 5663 l/h.
6.4
Nastavitev reže za iskro
Privzeta nastavitev za režo za iskro, ki je del visokofrekvenčnega generatorja, je
0,635 +/– 0,002 mm. Po daljših obdobjih delovanja oziroma po opaženih napakah
med delovanjem je treba elektrode morda nastaviti ali zamenjati. Režo za iskro
nastavitev z merilnimi lističi. Elektrod za režo za iskro ne čistite in jih ne nastavljajte.
Vedno zamenjajte obe elektrodi hkrati.
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Ni obloka.
S
S
S
Preverite, ali je stikalo za vklop transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
S
Preverite, ali je delovala zaščita pred pregrevanjem (sporoča jo
lučka na sprednji strani).
Preverite omrežne varovalke za transformator.
S
Zaščita pred pregrevanjem se
sproža pogosto.
S
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih vrednosti za varilni
transformator (da ga ne preobremenjujete).
Slabo varjenje.
S
S
S
S
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravilno elektrodo.
Preverite omrežne varovalke za transformator.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
ESP 150 je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi EN 60974-1, EN 60974-2, EN 60974-3 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki
je opravila servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno
skladen z navedenim standardom.
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
bp04dv3
- 24 -
© ESAB AB 2010
Vezalna shema
bp04e
- 25 -
© ESAB AB 2010
bp04e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp04e
- 27 -
© ESAB AB 2010
bp04e
- 28 -
© ESAB AB 2010
ESP-150
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0558 002 713 Power source for plasma cutting
ESP 150
0463 147 086 Instruction manual RU
ESP 150
Type
400 V
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp04o
- 29 -
© ESAB AB 2010
ESP-150
Pribor
Coolant (Ready mixed) 10 l . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
Information on further accessories can be found in separate brochures.
bp04a
- 30 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising