ESAB | PRD 160 A21 | Instruction manual | ESAB PRD 160 A21 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB PRD 160 A21 Εγχειρίδιο χρήστη
GR
A21™
PRD 160
Οδηγίες χρήσεως
0444 100 201 GR 20110526
Valid for serial no. 340-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4
6
6
8
Εγκατάσταση αυλακιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αποσυναρμολόγηση του αυλακιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρυθμίζοντας το αυλάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σωστή ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση του εργαλείου στο αυλάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγκατάσταση του εργαλείου στο αυλάκι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σωστή ρύθμιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση του ηλεκτροδίου και του άκρου επαφής του σύρματος. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πιθανές ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγκατάσταση εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
12
13
14
15
15
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5.1
Συνδέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.1
6.2
6.3
Καθημερινά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντικατάσταση αναλώσιμων μερών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντικατάσταση σύρματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
7 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΕΔΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
21
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-3-
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με
ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να
θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία
του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις,
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
S το χειρισμό του
S πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S τη λειτουργία του διακόπτη
S τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
S κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο
εξοπλισμός
S κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
S Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας.
S Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
S Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
S Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα
προσιτός.
S Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
-4dsb3dya
© ESAB AB 2002
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε
προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του
κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
S
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
S
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό
ρουχισμό.
S
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
S
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
S
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
S
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
S
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
S
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
S
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή
χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές
περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
-5dsb3dya
© ESAB AB 2002
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εργαλείο συγκόλλησης σωλήνων PRD 160 είναι σχεδιασμένο για συγκόλληση
σωλήνων TIG σε συνδυασμό με πηγές ρεύματος συγκόλλησης MechTig. Διατίθενται
διάφορες παραλλαγές: βλέπε σελίδα 25.
Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης σωλήνων, το εργαλείο προσαρμόζεται σε ένα
αυλάκι. Τα αυλάκια διατίθενται σε πολλές διαστάσεις, βλ. πίνακα στη σελίδα 7.
Το PRD 160 προσαρμόζεται στο αυλάκι με ένα σύστημα γρήγορης σύσφιγξης, το
οποίο συσφίγγει το εργαλείο γερά στο αυλάκι, διασφαλίζοντας ότι δεν θα μετακινηθεί.
Το εργαλείο διατίθενται σε πέντε διαφορετικές εκδοχές. Με τη βασική μονάδα, μπορεί
να πραγματοποιηθεί μόνο απλή συγκόλληση τήξης. Με τη βασική έκδοση μπορείτε
να επιλέξετε μια μονάδα τροφοδότησης σύρματος, ένα καλώδιο AVC (έλεγχος της
τάσης τόξου) και μονάδα κυματοειδούς κίνησης.
3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εργαλείο συγκόλλησης σωλήνων
PRD 160
Μέγιστη πηγή ρεύματος συγκόλλησης (κύκλος
εργασίας 100%)
315 A συνεχές DC
400 A DC με παλμούς
Περιοχή εργασίας,
εξωτερική
από ψ 160 mm
Ύψος ανοίγματος
120 mm για όλους τους σωλήνες ISO 336
18 mm σε 0_ κλίση
Ελάχιστη απόσταση προς τη φλάντζα
Ταχύτητα περιστροφής
2 - 40 cm/min
Βάση ηλεκτροδίου, υδρόψυκτοι φακοί αερίου
μήκος σύρματος
ρύθμιση γωνίας
Σύρμα πλήρωσης,
Ταχύτητα τροφοδότησης
Διάμετρος
Άκρο επαφής
Μπομπίνα
ψ 1.6 - 3.2 mm
- 30_ έως + 45_ (15° ανά τμήμα_)
15 - 150 cm/λεπτό
ψ 0,8 - 0,9 mm
Ρυθμιζόμενο στις κατευθύνσεις X, Y και Z.
ψ 100 mm
Κυματοειδής κίνηση
Ταχύτητα
Ένταση
2-12 mm/δευτερόλεπτα
εντός 37 + 8 mm
AVC, Έλεγχος τάσης τόξου
Ταχύτητα
1.7 mm/δευτερόλεπτο
Βάρος
8 kg χωρίς καλώδια και αυλάκι,
14.5 kg χωρίς καλώδια και αυλάκι
Τυπικά οδοντωτά αυλάκια
Βλέπε σελίδα 7
Συντελεστής κλίμακας, περιστροφή
846024
Συντελεστής κλίμακας, τροφοδότηση σύρματος
120700
Συντελεστής κλίμακας, κυματοειδής κίνηση
119048
Κυματοειδής κίνηση - παλμοί/mm
84
Συντελεστής κλίμακας, βολτ
30
Συνεχής A-σταθμισμένη ηχητική πίεση
< 70 db (A)
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40° C
-6dsb3dya
© ESAB AB 2002
Τυπικά αυλάκια
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα
mm
ίντσες
161-177
185-201
209-225
225-241
249-265
265-281
289-305
313-329
329-345
345-361
361-377
385-401
401-417
425-441
449-465
473-489
497-513
513-529
537-553
553-569
577-593
601-617
625-641
649-665
665-681
689-705
705-721
729-745
753-769
777-793
801-817
817-833
841-857
857-873
881-897
905-921
929-945
953-969
969-985
993-1009
1009-1025
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
36
40
Μήκος περιστροφής
Αριθμός παραγγελίας
113 542
127 167
140 792
149 875
163 500
172 583
186 208
199 833
208 917
218 000
227 083
240 708
249 792
263 417
277 042
290 667
304 292
313 375
327 000
336 083
349 708
363 333
376 958
390 583
399 667
413 292
422 375
436 000
449 625
463 250
476 875
485 958
499 583
508 667
522 292
535 917
549 542
563 167
572 250
585 875
594 958
0444 063 880
0444 063 881
0444 063 882
0444 063 883
0444 063 884
0444 063 885
0444 063 886
0444 063 887
0444 063 888
0444 063 889
0444 063 890
0444 063 891
0444 063 892
0444 063 893
0444 063 894
0444 063 895
0444 063 896
0444 063 897
0444 063 898
0444 063 899
0444 063 900
0444 063 901
0444 063 902
0444 063 903
0444 063 904
0444 063 905
0444 063 906
0444 063 907
0444 063 908
0444 063 909
0444 063 910
0444 063 911
0444 063 912
0444 063 913
0444 063 914
0444 063 915
0444 063 916
0444 063 917
0444 063 918
0444 063 919
0444 063 920
Στον πίνακα παρουσιάζονται τα τυποποιημένα μεγέθη σύμφωνα με το ISO 336. Τα αυλάκια μπορούν
να διατεθούν επίσης για μεσαία μεγέθη.
-7dsb3dya
© ESAB AB 2002
4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα περιστρεφόμενα μέρη μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
Να είστε πολύ προσεκτικοί.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος σπασίματος σωλήνα! Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη πίεση από 3,5 bar
στους σωλήνες ψυκτικού υλικού.
Αδειάστε όλο το ψυκτικό υλικό του συστήματος χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα και
μαζέψτε το σε δοχείο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ψυκτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χημικό απόβλητο.
4.1
Εγκατάσταση αυλακιού
Επιδείξτε προσοχή κατά την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση του αυλακιού,
καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από σύνθλιψη.
S
Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen που παρέχεται για να κρατήσετε το αυλάκι όπως
απεικονίζεται στην εικόνα 1.
Εικόνα 1
-8dsb3dya
© ESAB AB 2002
S
Τοποθετήστε το αυλάκι γύρω από το σωλήνα και ασφαλίστε το όπως
απεικονίζεται στην εικόνα 2.
Εικόνα 2
Το αυλάκι θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί καλά στο σωλήνα και δεν θα πρέπει να
εξέχει εμφανώς. Αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στο σημείο 5.3.
4.2
S
Αποσυναρμολόγηση του αυλακιού
Αποσυναρμολογήστε το αυλάκι ακολουθώντας την αντίστροφή σειρά.
4.3
Ρυθμίζοντας το αυλάκι
Κατά την παράδοση του αυλακιού, τα μπουλόνια
είναι ήδη τοποθετημένα στο αυλάκι που
προσαρμόζεται ομόκεντρα στο σωλήνα.
Κατά τη ρύθμιση της διάστασης του σωλήνα, είναι
συνεπώς απαραίτητο όλα τα μπουλόνια να
αλλάζονται το ίδιο. Για το λόγο αυτό υπάρχει ένα
ειδικό, αριθμημένο κλειδί Allen (1), βλέπε εικόνα 3.
Εικόνα 3
S Ασφαλίζετε πάντοτε το μπουλόνι με πολυγωνικό κλειδί (2).
Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν χρειάζεται να γίνουν παρά μόνο όταν πρόκειται για
καινούριους σωλήνες.
-9dsb3dya
© ESAB AB 2002
4.4
Σωστή ρύθμιση
Πιθανή σωστή ρύθμιση του αυλακιού μετά τη χρήση για ένα χρονικό διάστημα
S
Προσαρμόστε με κλειδί (1) όπως απεικονίζεται στην εικόνα 4 ώστε τα τμήματα
(2) να πιέζονται και από τα δύο μέρη του αυλακιού,
χωρίς να παρατηρείται κίνηση μεταξύ
των δύο μερών λόγω του στρογγυλού
σχήματος.
Εικόνα 4
S
Ρυθμίστε την άλλη ένωση όπως απεικονίζεται
στην εικόνα 5 με τον ίδιο
τρόπο. Σημείωση! Τα δύο μέρη της
άρθρωσης πρέπει να ρυθμιστούν ώστε το
κέντρο της άρθρωσης (ο πείρος) να
παραμένει ακριβώς επάνω από την ένωση
του αυλακιού.
Εικόνα 5
- 10 dsb3dya
© ESAB AB 2002
4.5
S
Ρύθμιση του εργαλείου στο αυλάκι
Ξεβιδώστε τις βίδες (1) και (2) στις δύο πλευρές του φορείου και ρυθμίστε ώστε
το κέντρο των ράουλων (3) να είναι στραμμένο προς το κέντρο του αυλακιού.
S Βιδώστε τις βίδες (1) και (2), βλέπει εικόνα 6.
Η λάθος ρύθμιση του εργαλείου μπορεί να επιφέρει υπερβολικά υψηλό ρεύμα
κινητήρα το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κωδικό σφάλματος (για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προγραμματισμού του
MechTig).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι μεγάλες αποκλίσεις κατά τη ρύθμιση του εργαλείου στο αυλάκι
αυξάνουν τη φθορά του αυλακιού και των ράουλων και επίσης
προκαλούν υπερφόρτωση της μονάδας.
Για την προστασία της μονάδας, υπάρχει ένας πείρος ασφαλείας που
σπάει σε περίπτωση που εντοπιστεί υπερβολικά υψηλό φορτίο.
Αν σπάσει ο πείρος ασφαλείας:
1. Αποσυναρμολογήστε τη μονάδα.
2. Αφαιρέστε τα υπολείμματα του πείρου ασφαλείας με ένα μαντρέλι.
3. Αντικαταστήστε τον πείρο ασφαλείας με ένα καινούργιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικούς πείρους ασφαλείας!
Εικόνα 6
- 11 dsb3dya
© ESAB AB 2002
4.6
Εγκατάσταση του εργαλείου στο αυλάκι
S
Ανοίξτε και ασφαλίστε τα πίσω ράουλα (2) χρησιμοποιώντας τα επίπεδα
ελατήρια (3) σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη (4) και (5).
Βλέπει εικόνα 7.
S
Κλίνατε το εργαλείο ώστε τα εμπρόσθια ράουλα (1) αγγίξουν το άκρο του
αυλακιού (6) (ενδέχεται να πρέπει να ανυψώσετε τη βάση του ηλεκτροδίου με τη
βοήθεια της βίδας σύσφιγξης (7) ή του AVC).
S
Διπλώστε προσεκτικά το εργαλείο ώστε τα γρανάζια (8) να εισέλθουν στις
κατάλληλες οπές (9).
Εικόνα 7
Όταν τα πίσω ράουλα (2) έλθουν σε επαφή με το αυλάκι (6), το εργαλείο ασφαλίζει
με τη βοήθεια των επίπεδων ελατηρίων (3) σύμφωνα με την κατεύθυνση που
δείχνουν τα βέλη (10), (11) και (12). Βλέπει εικόνα 8.
S
Για να πραγματοποιήσετε την αποσυναρμολόγηση ακολουθήστε την αντίστροφη
σειρά.
Εικόνα 8
- 12 dsb3dya
© ESAB AB 2002
4.7
Σωστή ρύθμιση
Ενδέχεται να πρέπει να
ρυθμίσετε τα ράουλα ως
εξής:
S
Χαλαρώστε λίγο το
ράουλο στήριξης και σφίξτε με
το κλειδί Allen όπως
απεικονίζεται στην εικόνα 9.
S
Εγκαταστήστε το εργαλείο στο αυλάκι
και ασφαλίστε τα
ράουλα.
Εικόνα 9
Η απόσταση μεταξύ του επίπεδου ελάσματος και της ράγας ασφαλείας θα πρέπει να
είναι 3 mm όπως απεικονίζεται στην εικόνα 10. Αν όχι, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Εικόνα 10
- 13 dsb3dya
© ESAB AB 2002
4.8
Ρύθμιση του ηλεκτροδίου και του άκρου επαφής του
σύρματος.
Η ρύθμιση γίνεται όπως απεικονίζεται στην εικόνα 11 παρακάτω.
1
Ρύθμιση της πλευρικής θέση του ηλεκτροδίου και του οδηγού σύρματος.
2
Ρύθμιση της διαμήκους θέσης του άκρου επαφής του σύρματος
3α Κατά προσέγγιση κατακόρυφη ρύθμιση του άκρου επαφής του σύρματος
3β Ακριβής κατακόρυφη ρύθμιση του άκρου επαφής του σύρματος
4
Πλευρική ρύθμιση του άκρου επαφής του σύρματος
5
Κατακόρυφη ρύθμιση του ηλεκτροδίου και του οδηγού σύρματος
6
Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου και του άκρου επαφής του σύρματος
7
Ρύθμιση της απόστασης του ηλεκτροδίου πριν την εκκίνηση
α) χρησιμοποιήστε τη διαχωριστική βίδα (7) ή το AVC για να ρυθμίσετε το
ηλεκτρόδιο ώστε να είναι στραμμένο προς το κέντρο του σωλήνα (Εναλλακτικά
το άκρο (8) να είναι παράλληλα με το άκρο (9)).
β) στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη βίδα σύσφιγξης (5) για να ρυθμίσετε την
απόσταση του ηλεκτροδίου από το στοιχείο.
Εικόνα 11
- 14 dsb3dya
© ESAB AB 2002
4.9
Πιθανές ρυθμίσεις
Η πίεση που ασκείται από το ελατήριο στο βραχίονα της βάσης του ηλεκτροδίου
ρυθμίζεται όπως απεικονίζεται στην εικόνα 12.
Εικόνα 12
4.10
Εγκατάσταση εξαρτημάτων
1. Η εγκατάσταση της μονάδας τροφοδότησης σύρματος γίνεται όπως απεικονίζεται
στην εικόνα 13 παρακάτω.
Åéêüíá 13
1
Μονάδα τροφοδότησης σύρματος
2
Υποδοχή μπομπίνας
3
Εξαρτήματα ρύθμισης σύρματος
- 15 dsb3dya
© ESAB AB 2002
2. Η εγκατάσταση της μονάδα κυματοειδούς κίνησης γίνεται όπως απεικονίζεται
στην εικόνα 14.
Åéêüíá 14
Τα καλώδια για τα εξαρτήματα τοποθετούνται στη θήκη που παρέχεται με ένα
σύνολο σχεδίων,
5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν
στη σελίδα 4. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος υγείας! Αποφεύγετε να εισπνέετε καπνό συγκόλλησης!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το τεμάχιο εργασίας και το εργαλείο συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν
εγκαύματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στο εργαλείο συγκόλλησης, ελέγξτε αν το καλώδιο
επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο στο αντικείμενο εργασίας καθώς και αν το
ηλεκτρόδιο βολφραμίου είναι στη σωστή θέση εκκίνησης πριν αρχίσετε τη συγκόλληση
- 16 dsb3dya
© ESAB AB 2002
5.1
Συνδέσεις
1 Σύνδεση του προστατευτικού αερίου.
2 Σύνδεση εισόδου νερού ψύξης - ΚΟΚΚΙΝΗ.
3 Σύνδεση εισόδου νερού ψύξης - ΜΠΛΕ.
4 Σύνδεση καλωδίου συγκόλλησης.
5 Σύνδεση περιστροφής.
6 Σύνδεση αγωγού σύρματος.
7 Σύνδεση μονάδας κυματοειδούς κίνησης.
8 Σύνδεση AVC.
9 Σύνδεση καλωδίου μέτρησης.
- 17 dsb3dya
© ESAB AB 2002
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
Μετά από λίγο διάστημα, τα άκρα του αυλακιού μπορεί να γίνουν
κοφτερά. Λιμάρετε τα άκρα καθώς υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού.
6.1
Καθημερινά
S
Ελέγχετε όλα τα καλώδια και τους εύκαμπτους σωλήνες για τυχόν βλάβες.
S
Καθαρίζετε το εργαλείο συγκόλλησης σωλήνων.
6.2
Αντικατάσταση αναλώσιμων μερών
Η βάση του ηλεκτροδίου μπορεί να διπλωθεί
όπως απεικονίζεται στην εικόνα 15 για την πιο
εύκολη αντικατάσταση του ηλεκτροδίου, των
φακών και του καλύμματος αερίου.
Εικόνα 15
6.3
S
S
Αντικατάσταση σύρματος
Χαλαρώστε την πίεση που ασκείται στο ράουλο πίεσης βιδώνοντας τη βίδα (1)
όπως απεικονίζεται στην εικόνα 16.
Εισαγάγετε το σύρμα με το χέρι και απελευθερώστε το ράουλο πίεσης
ξεβιδώνοντας τη βίδα 1.
Εικόνα 16
- 18 dsb3dya
© ESAB AB 2002
7
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Ο εξοπλισμός συγκόλλησης αποτελείται κυρίως από ατσάλι, πλαστικό και μη σιδηρούχα
μέταλλα και ο χειρισμός του πρέπει να συμφωνεί με την τοπική περιβαλλοντική
νομοθεσία.
Το ψυκτικό θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την τοπική
περιβαλλοντική νομοθεσία.
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς
αντιπρόσωπο της ESAB.
8
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η επισκευή και η εργασία στο ηλεκτρικό μέρος θα πρέπει να γίνονται από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της ESAB.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και φθειρόμενα μέρη της ESAB.
Tα PRD 160 είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και
ενρωπαΪκά στάνταρ EN 60204-1, 12100-2 και EN 60974-10) Aφού γίνει συντήρηση
ή επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το
προϊόν δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς
αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
- 19 dsb3dya
© ESAB AB 2002
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 20 notes
Σχεδιάγραμμα μεγεθών
ΣΧΕΔΙΑΡΑΜΜΑΜΕΓΕΘΩΝ
- 21 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 22 dsb3m
© ESAB AB 2002
- 23 dsb3m
© ESAB AB 2002
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- 24 dsb3e
© ESAB AB 2002
PRD 160
Αριθμός παραγγελίας
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Ordering no.
Denomination
0444 151 880 Tube welding tool
Notes
Aimed only for meltweld­
ing with floating head
0444 151 881 Tube welding tool including complete wire feeder
0444 151 882 Tube welding tool including AVC
AVC (Arc Voltage Control)
0444 151 883 Tube welding tool including AVC and complete wire
feeder
0444 151 884 Tube welding tool including AVC, complete wire feeder
and weaving
0444 100 990 Spare parts list for tube welding tool PRD 160
0456 634 201 Instruction manual for power source LTP 450
0458 343 001 Instruction manual for power source LTS 160 and
LTS 250
0457 690 201 Instruction manual for power source LTS 320
0456 638 1xx Programming manual for LTP 450
0457 706 1xx Programming manual for LTS
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 25 dsb3o
© ESAB AB 2002
PRD 160
Αναλώσιμα ανταλλακτικά
ΑναλΩσιμαανταλλακτικΑ
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
901a
1
0157 123 029
Back cap long
901b
1
0157 123 028
Back cap short
902
1
0151 574 002
Tungsten electrode
2% Torium 1.6 mm
902
1
0151 574 003
Tungsten electrode
2% Torium 2.4 mm
902
1
0151 574 004
Tungsten electrode
2% Torium 3.2 mm
903
1
0157 123 011
Collet
D 1.6 mm
903
1
0157 123 077
Collet
D 2.4 mm
903
1
0157 123 078
Collet
D 3.2 mm
904
1
0444 118 880
Electrode holder
905
1
0157 123 092
Gas lens
D 1.6 mm
905
1
0157 123 093
Gas lens
D 2.4 mm
905
1
0157 123 094
Gas lens
D 3.2 mm
906
1
0157 123 076
Heat shield
907
1
0157 123 059
Nozzle
D 9.8 mm
907
1
0157 123 061
Nozzle
D 12.7 mm
908
1
0444 029 001
Wire guide
909
1
0444 132 002
Wire nozzle
For wire D 0.8 mm
909
1
0444 132 003
Wire nozzle
For wire D 0.9 mm
909
1
0444 132 004
Wire nozzle
For wire D 1.0 mm
-
1
0366 548 002
Liner
0.55 m
-
1
0444 044 001
Lubcrication grease
30 ml
-
1
0193 387 101
Wrench IN6
8 pcs
-
1
0444 223 001
Allen key
5 mm
-
1
0192 711 005
Combination spanner
10 mm
-
1
0334 731 001
Plastic box
-
1
0333 945 001
Grease
- 26 dsb3w
© ESAB AB 2002
PRD 160
- 27 dsb3w
© ESAB AB 2002
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising