ESAB | MA4 Aristo | Instruction manual | ESAB MA4 Aristo Handleiding

ESAB MA4 Aristo Handleiding
NL
MA4
Aristot
Gebruiksaanwijzing
0458 818 177 NL 060523
Valid from program version. 1.30
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENU’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1 Het hoofd-- en metingenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Instelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
3 MIG/MAG-- LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
3.4
Draad of elektrode? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorbeeld instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
7
8
4 MMA--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Voorbeeld instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
5 ELEKTRISCH GUTSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Voorbeeld instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
6 FOUTCODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1 Foutcodelijst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Beschrijvingen foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
INLEIDING
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het MA4--bedieningspaneel, dat is
geïnstalleerd in draadaanvoereenheid Feed 3004 en Feed 4804.
Algemene informatie over de werking van de stroombron en draadaanvoereenheid
vindt u in de bijbehorende handleiding.
1.1
Bedieningspaneel
1.2
1
Display
2
Knop voor instelling van de spanning
3
Knop voor instelling van de draadaanvoersnelheid en de lasstroom.
4
Verhogen (+) of verlagen (--) selecteren
m.b.v. de functieknoppen. →
5
Eerste, tweede en derde functieknop.
Afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunnen de primaire parameters van het lasproces worden
ingesteld zonder gebruik te maken van het bedieningspaneel.
Bij apparatuur met geïntegreerde bedieningspanelen werkt de afstandsbediening
alleen als programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Werking bedieningspaneel na aansluiting van de afstandsbediening
S
S
Het display blijft het menu tonen dat zichtbaar was toen de afstandsbediening
werd aangesloten.
De meet-- en instelwaarden worden bijgewerkt, maar worden alleen
weergegeven in de menu’s waarin dit mogelijk is.
Als er een foutcode wordt weergegeven, kan deze pas worden verwijderd nadat
de afstandsbediening is losgekoppeld.
2
MENU’s
Het bedieningspaneel heeft verschillende menu’s. Het hoofdmenu, het
metingenmenu en het instelmenu.
2.1
Het hoofd-- en metingenmenu
Het hoofdmenu verschijnt zodra de machine is
ingeschakeld. Het menu toont de ingestelde waardes. Als
het hoofdmenu wordt getoond wanneer het lassen begint,
schakelt het automatisch over om de gemeten waardes te
tonen (metingenmenu). De gemeten waardes blijven zichtbaar op het display, ook als
u stopt met lassen.
Het instelmenu is toegankelijk zonder dat de gemeten waardes verloren gaan. Alleen
als de knop wordt verdraaid worden de ingestelde in plaats van de gemeten waarden
weergegeven.
bi02d1ha
-- 3 --
NL
2.2
Instelmenu
In het instelmenu kunt u verschillende waardes ingeven.
Druk op
,
,
instelmenu te gaan.
of
om naar het
Wanneer de voedingsbron wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt opgestart, worden
de laatst ingestelde waardes weergegeven.
3
MIG/MAG--LASSEN
3.1
Draad of elektrode?
Bij MIG/MAG--lassen wordt een op een haspel gewonden gevulde lasdraad gebruikt.
Dit soort elektrode wordt in deze handleiding draad genoemd.
3.2
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardinstelling
Proces
MIG/MAG, MMA of
elektrisch gutsen
--
MIG/MAG
Tweetakt/viertakt *
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
Kratervulling*
AAN of UIT
--
UIT
Kratervultijd
0--5 s
0,1 s
1,7 s
Smoorspoelwerking
0 -- 100
1
70
Gasvoorstroomtijd
0,1--25,0 s
0,1 s
0,1 s
Kruipstart
AAN of UIT
--
AAN
Nabrandtijd
1 -- 350 ms
10 ms
100 ms
Gasnastroomtijd
0,1--20 s
1s
1s
Spanning
8 --60 V
0,25 V (op display weergegeven in één decimaal)
12 V
Draadaanvoersnelheid
0,8--25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
*) Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
MIG/MAG
Bij MIG/MAG--lassen wordt een lasdraad met constante snelheid aangevoerd en gesmolten. Het lasbad wordt beschermd door het beschermgas.
bi02d1ha
-- 4 --
NL
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd
Hot
start
Lassen
Krater
vulling
Gasnastroomtijd
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Gasvoorstroom (indien gebruikt) begint als de schakelaar van de lastoorts wordt
ingedrukt (1). Het lasproces begint. Als de schakelaar wordt losgelaten (2), begint
de kratervulling (indien geselecteerd) en de lasstroom wordt gestopt. Gasnastroom
begint (indien geselecteerd).
TIP: Als u tijdens het kratervullen de lastoortsschakelaar weer indrukt, gaat het
kratervullen verder totdat de schakelaar wordt losgelaten (stippellijn). Kratervulling
kan ook onderbroken worden door de lastoortsschakelaar tijdens het proces snel in
te drukken en los te laten.
Viertakt
Gasvoorstroomtijd
Hot
start
Lassen
Krater
vulling
Gasnastroomtijd
In werking als de viertaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Gasvoorstroom begint als de schakelaar van de lastoorts wordt ingedrukt (1): als u
de schakelaar loslaat begint het lasproces. Als de schakelaar weer wordt ingedrukt
(3), begint het kratervullen (indien geselecteerd) en wordt de lasstroom verminderd.
Als de schakelaar wordt losgelaten (4), stopt het lasproces en start de gasnastroom
(indien geselecteerd).
TIP: De kratervulling stopt als de lastoortsschakelaar wordt losgelaten. Als u de
schakelaar ingedrukt houdt, gaat de kratervulling door (de stippellijn).
bi02d1ha
-- 5 --
NL
Kratervulling
Kratervulling voorkomt poriën, hittescheuren en kratervorming in de lasnaad.
Smoorspoelwerking
Lage smoorspoelinstelling produceert een hardere, stabielere en geconcentreerde
boog. Hoge smoorspoelinstelling geeft een minder harde boog (minder spatten) en
meer warmte, zodat het lasbad meer kan uitlopen.
Gasvoorstroom
De gasvoorstroomtijd is de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
Kruipstart
Bij een kruipstart wordt de draad op 50 % van de ingestelde snelheid aangevoerd tot
de draad elektrisch contact met het werkstuk maakt.
Nabrandtijd
Nabrandtijd is de vertraging tussen het tijdstip waarop de draadaanvoersnelheid
afneemt en het tijdstip waarop de stroombron de lasstroom uitschakelt. Een te korte
nabrandtijd resulteert in een langere ”draadpeuk”. Er bestaat dan een kans dat de
draad in het stollende lasbad blijft steken. Een te lange nabrandtijd resulteert in een
kortere ”draadpeuk”, waarbij de kans bestaat dat de lasboog in het lasmondstuk
slaat.
Gasnastroomtijd
Gasnastroomtijd is de tijd waarin het beschermgas blijft stromen nadat de boog
gedoofd is.
Spanning
Een hogere spanning zorgt voor een langere boog en produceert een heter en
breder lasbad.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor spanning worden gewijzigd.
De waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
Draadaanvoersnelheid
Voor instelling van de gewenste draadaanvoersnelheid in meter/minuut.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor de draadaanvoersnelheid
worden gewijzigd. De waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
bi02d1ha
-- 6 --
NL
3.3
Symbolen op het display
Functiesymbolen
MIG/MAG
Smoorspoel
Tweetakt
Viertakt
Gasvoorstroom
Gasnastroom
Kratervulling
Kratervultijd
Kruipstart
Nabrandtijd
Uitleg over de symbolen
Actief--symbool (donkere achtergrond). Actief betekent dat de bij het
symbool behorende functie in werking kan worden gesteld. Nieuwe waardes kunnen
alleen worden ingegeven als het symbool actief is.
Non--actief--symbool (lichte achtergrond). Non--actief betekent dat de bij het
symbool behorende functie niet veranderd kan worden.
Als er in het instelmenu een non--actief--symbool wordt ingedrukt zal de machine
naar het hoofdmenu terugkeren.
Een punt in de rechter bovenhoek geeft aan dat kratervulling aanstaat..
bi02d1ha
-- 7 --
NL
Waardesymbolen
De waardesymbolen voor iedere functie worden in het instelmenu weergegeven.
Weinig smoorspoelwerking
Veel smoorspoelwerking
Geen gasstroomtijd
Lange gasstroomtijd
Kruipstart AAN
Kruipstart UIT
Kortere nabrandtijd
3.4
Langere nabrandtijd
Voorbeeld instelling
Hier volgt een voorbeeld van de instellingen die worden gebruikt bij MIG/MAG--lassen.
Instellingen
Waarde
Proces
MIG/MAG
Tweetakt/viertakt
Viertakt
Kratervulling
AAN
Kratervultijd
1s
Smoorspoelwerking
80%
Kruipstart
UIT
Nabrandtijd
150 ms
Gasvoorstroomtijd
0,7 s
Gasnastroomtijd
3s
Spanning
30 V
Draadaanvoersnelheid
10,0 m/min
Proces = MIG/MAG-- lassen
S
Druk op de eerste functieknop voor weergave van het hoofdmenu voor
MIG/MAG--lassen.
bi02d1ha
-- 8 --
NL
Tweetakt/viertakt=Viertakt
S
Druk op
om viertakt te selecteren.
Kratervultijd = 1,0 s
S
Druk op
om kratervulling AANte zetten.
S
Druk op
tot het display 1,0 sweergeeft.
Smoorspoelwerking = 80%
S
Druk op
tot
op het display verschijnt.
S
Druk op
tot 80 op het display verschijnt.
Kruipstart = UIT
S
Druk op
tot
S
Druk op
tot 1 op het display verschijnt.
bi02d1ha
op het display verschijnt.
-- 9 --
NL
Nabrandtijd = 150 ms
S
Druk op
tot
S
Druk op
tot 150 op het display verschijnt.
op het display verschijnt.
Gasvoorstroomtijd = 0,7 s
S
Druk op
tot
S
Druk op
tot 0,7 s op het display verschijnt.
op het display verschijnt.
Gasnastroomtijd = 3 s
S
Druk op
tot
op het display verschijnt.
S
Druk op
tot 3 s op het display verschijnt.
Spanning = 30 Volt
S
Stel met de draaiknop de spanning in tot op het display 30,0 Voltverschijnt.
bi02d1ha
-- 10 --
NL
Draadaanvoersnelheid = 10,0 m/min.
S
Stel met de draaiknop de draadaanvoersnelheid in tot op het display 10
m/minverschijnt.
4
MMA--LASSEN
4.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van
Standaardinstelling
Proces
MIG/MAG, MMA of
elektrisch gutsen
--
MIG/MAG
”Hot start”*
AAN of UIT
--
UIT
Hot start tijd
1 -- 30
1
10
Druk lasboog
0 -- 10
0,5
3
Stroom
Mig 4000i
Mig 5000i
16 -- 400 A
16--500 A
1A
1A
100 A
100 A
*) Deze functie kan tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
MMA
MMA wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt de
elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Hot start
Hot start ”Hot start” verhoogt de lasstroom gedurende een bepaalde tijd aan het
begin van het lasproces. Zo wordt de kans op slechte samensmelting aan het begin
van de lasverbinding verkleind.
Druk lasboog
Door de druk van de lasboog (Arc force) wordt bepaald hoe de stroom verandert als
reactie op een verandering in de booglengte. Een lagere waarde zorgt voor een
minder kromme boog met minder spatten.
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor de stroom worden gewijzigd.
De waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
bi02d1ha
-- 11 --
NL
4.2
Symbolen op het display
Functiesymbolen
MMA--lassen
Druk lasboog
Hot start
Uitleg over de symbolen
Actief--symbool (donkere achtergrond). Actief betekent dat de bij het
symbool behorende functie in werking kan worden gesteld. Nieuwe waardes kunnen
alleen worden ingegeven als het symbool actief is.
Non--actief--symbool (lichte achtergrond). Non--actief betekent dat de bij
het symbool behorende functie niet veranderd kan worden.
Als er in het instelmenu een non--actief--symbool wordt ingedrukt zal de machine
naar het hoofdmenu terugkeren.
Een punt in de rechter bovenhoek geeft aan dat ”Hot start”aanstaat
Waardesymbolen
De waardesymbolen voor iedere functie worden in het instelmenu weergegeven.
4.3
Geen druk lasboog
Veel druk lasboog
Korte warme start--tijd
Lange warme start--tijd
Voorbeeld instelling
Instellingen
Waarde
Proces
MMA
”Hot start”
AAN
Hot start tijd
12
Druk lasboog
5
Stroom
250 Amp.
bi02d1ha
-- 12 --
NL
Proces = MMA--lassen
S
Druk op de eerste functieknop voor weergave van het hoofdmenu voor
MMA--lassen.
Hot start-- tijd = 12 s
S
Druk op
om warme start AANte zetten.
S
Druk op
tot 12,0 op het display verschijnt.
Druk lasboog = 5
S
Druk op
tot
op het display verschijnt.
S
Druk op
tot 5,0 op het display verschijnt.
Stroom = 250 ampère
S
Stel met de draaiknop de stroom in tot op het display 250 Ampverschijnt.
bi02d1ha
-- 13 --
NL
5
ELEKTRISCH GUTSEN
Elektrisch gutsen (ArcAir) maakt gebruikt van een speciale elektrode die bestaat uit
een koolstofstaaf met een koperen omhulsel. Er wordt een boog gevormd tussen de
koolstofstaaf en het werkstuk, lucht wordt gebruikt om het gesmolten materiaal weg
te blazen en er ontstaat een naad.
5.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van
Standaardinstelling
Proces
MMA of elektrisch
gutsen
--
MIG/MAG
Spanning
8 --60 V
0,25 V (op display
weergegeven in één
decimaal)
37,0 V
Spanning
Hogere spanning zorgt voor een bredere en diepere penetratie in het werkstuk.
5.2
Symbolen op het display
Functiesymbool
Elektrisch gutsen
5.3
Voorbeeld instelling
Instelling
Waarde
Proces
Elektrisch gutsen
Spanning
45 V
Proces = Elektrisch gutsen
S
Druk op de eerste functieknop om het proces te kiezen tot
verschijnt.
op het display
Spanning = 45 V
S
Stel met de draaiknop de spanning in tot op het display 45 Vverschijnt.
bi02d1ha
-- 14 --
NL
6
FOUTCODES
Foutcodes worden gebruikt om aan te geven dat er een fout in de apparatuur is
opgetreden. Ze worden met de volgende symbolen op het display weergegeven:
Foutcodes worden om de drie seconden geactualiseerd. Het bovenste
cijfer in het symbool is het nummer van de foutcode: zie paragraaf 6.1.
Het onderste cijfer geeft aan waar de fout zich heeft voorgedaan:
0 = het bedieningspaneel
2 = de stroombron
3 = de draadaanvoereenheid
4 = de afstandsbediening
Het bovenstaande symbool geeft aan dat het bedieningspaneel (0) geen verbinding
meer heeft met de stroombron.
Als er verschillende fouten worden gedetecteerd, wordt alleen de code voor de laatst
opgetreden fout weergegeven.
Druk op een functietoets om symbolen van het display te verwijderen.
Afhankelijk van het soort fout kunnen symbolen constant zichtbaar zijn of knipperen.
Knipperende symbolen worden in de lijst met foutcodes gemarkeerd met een ”o”.
6.1
Foutcodelijst
Fout- Beschrijving
code
Bedienings-paneel
Stroombron
Draadaanvoereenheid
Afstandsbediening
x
1
Geheugenfout, EPROM
x
x
x
2
Geheugenfout, RAM
x
x
x
3
Geheugenfout, extern RAM
x
4
5 V netspanning
x
5
Te hoge DC--spanningspiek
6
Te hoge temperatuur
8
Netspanning 1*
9
x
x
x
x
x
x
Netspanning 2*
x
x
x
10
Netspanning 3*
x
11
Wire feed servo
12
Communicatiefout (waarschuwing)
x
14
Communicatiefout (bus uit)
x
15
Meldingen verloren gegaan
x
16
Hoge open spanning
17
Geen verbinding met draadaanvoereenheid
o
18
Geen verbinding met stroombron
o
19
Onjuiste instellingen in extern
RAM
x
20
22
Allocatiefout geheugen
Zendbuffer vol
x
x
bi02d1ha
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 15 --
NL
Fout- Beschrijving
code
Bedienings-paneel
23
Ontvangstbuffer vol
x
26
Bewakingscircuit
x
27
28
Geen draad meer
Geheugen vol
29
Geen koelwaterstroom
31
Geen reactie van display
32
Geen gasstroom
Eenheid
x
Stroombron
Draadaanvoereenheid
x
x
x
o
x
o
x
o
Netspanning 1*
Netspanning 2*
Netspanning 3*
+24 V
Bedieningspaneel
+3 V
Stroombron
+15 V
--15 V
Draadaanvoereenheid
+15 V
+ 20 V
Afstandsbediening
+13 V
+10V
6.2
Foutcode
1
2
3
4
5
Afstandsbediening
Beschrijvingen foutcodes
Beschrijving
Fout in programmageheugen, (EPROM)
Er is een fout in het programmageheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de machine opnieuw. Neem contact op met een reparateur als de fout
zich blijft voordoen.
Fout in microprocessor--RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde positie in het interne
geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de machine opnieuw. Neem contact op met een reparateur als de fout
zich blijft voordoen.
Fout in extern RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde positie in het externe
geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de machine opnieuw. Neem contact op met een reparateur als de fout
zich blijft voordoen.
5 V netspanning laag
De netspanning is te laag.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet opnieuw gestart worden.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op
met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Te hoge/te lage gelijkspanning
De spanning is te laag of te hoog. Een te hoge spanning kan worden vooroorzaakt door
sterke fluctuaties in de netspanning of door een slechte stroombron (hoge inductantie van
de stroombron of verlies van een fase).
De stroombron wordt uitgeschakeld en kan niet opnieuw gestart worden.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op
met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
bi02d1ha
-- 16 --
NL
Foutcode
6
8
8
8
9
9
9
10
11
12
14
bi02d1ha
Beschrijving
Te hoge temperatuur
De beveiliging tegen oververhitting is in werking getreden.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet hervat worden tot de overhittingsbeveiligingen zijn
teruggezet.
Oplossing: Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn of vuil zijn. Controleer de huidige inschakelduur om er zeker van te zijn dat de eenheid niet overbelast wordt.
Lage batterijspanning +3 V (bedieningspaneel)
De geheugenbatterij is bijna leeg. Als de batterij niet wordt vervangen, gaan de lasgegevens in het geheugen van het bedieningspaneel verloren.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Laat de batterij vervangen door een reparateur.
+15 V voedingsspanning (draadtransporteenheid en stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+13 V voedingsspanning, (afstandsbediening)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
--15 V voedingsspanning (stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+20 V voedingsspanning, (draadaanvoereenheid)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+10 V voedingsspanning (afstandsbediening)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+24 V voedingsspanning
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Draadaanvoersnelheid
De draadaanvoersnelheid wijkt af van de ingestelde waarde.
De draadaanvoer stopt als deze fout optreedt.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Communicatiefout (waarschuwing)
De CAN--bus van het systeem kan tijdelijk overbelast zijn.
De stroombron of draadtransporteenheid heeft geen contact meer met het bedieningspaneel.
Oplossing: Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts één draadtransporteenheid of afstandsbediening is aangesloten. Neem contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Communicatiefout
Door overbelasting is de CAN--bus tijdelijk buiten werking.
Het lasproces wordt gestopt.
Oplossing: Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts één draadtransporteenheid of afstandsbediening is aangesloten. Schakel de netspanning uit om de
eenheid te resetten. Neem contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
-- 17 --
NL
Foutcode
15
16
17
18
19
20
22
23
26
27
28
bi02d1ha
Beschrijving
Meldingen verloren gegaan
De microprocessor kan inkomende meldingen niet snel genoeg verwerken, hierdoor kan er
informatie verloren zijn gegaan.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Hoge open spanning
De open spanning is te hoog.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op
met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Geen verbinding
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de draadaanvoereenheid.
Het lasproces wordt gestopt.
Oplossing: Controleer de kabels. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
Geen verbinding
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de stroombron.
Het lasproces wordt gestopt.
Oplossing: Controleer de kabels. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
Onjuiste instellingen in extern RAM
De fout wordt gedetecteerd als de informatie in het door een batterij ondersteunde geheugen beschadigd is.
Oplossing: De fout herstelt zichzelf, maar de opgeslagen gegevens in de huidige geheugenpositie gaan verloren.
Allocatiefout geheugen
De microprocessor heeft onvoldoende geheugen.
Deze fout wordt weergegeven door code 26.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Zendbuffer vol
Het bedieningspaneel kan de informatie niet snel genoeg overbrengen naar de andere
eenheden.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten.
Ontvangstbuffer vol
Het bedieningspaneel kan de informatie van andere eenheden niet snel genoeg verwerken.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten.
Bewakingscircuit
Door een bepaalde oorzaak kan de processor de normale programmataken niet uitvoeren.
Het programma wordt automatisch opnieuw opgestart. Het lasproces wordt gestopt.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Geen draad meer (draadaanvoereenheid)
Er komt geen draad meer uit de draadtransporteenheid. Het lasproces wordt gestopt en
kan niet opnieuw gestart worden.
Oplossing: Plaats een nieuwe draadrol.
Geheugen vol
Programma’s worden niet uitgevoerd.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
-- 18 --
NL
Foutcode
29
31
32
7
Beschrijving
Geen koelwaterstroom
De waterstroombeveiliging is in werking getreden.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet opnieuw gestart worden.
Oplossing: Controleer het koelwatercircuit en de pomp.
Geen reactie van display
De microprocessor heeft geen contact met het display.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Geen gasstroom
De gasstroom is minder dan dan 6 l/min. Er kan niet worden begonnen met lassen.
Oplossing: Controleer de gaskraan, de slangen en de aansluitingen.
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bi02d1ha
-- 19 --
Schema
bi02e11a
-- 20 --
MA4
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 884 Aristot MA4
0458 818 170
0458 818 171
0458 818 172
0458 818 173
0458 818 174
0458 818 175
0458 818 176
0458 818 177
0458 818 178
0458 818 179
0458 818 180
0458 818 181
0458 818 182
0458 818 183
0458 818 184
0458 818 127
0458 818 187
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manual US
0458 818 990 Spare parts list Aristot MA4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi02o
-- 21 --
Edition 060523
P
-- 22 --
P
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising