ESAB | MA4 Aristo | Instruction manual | ESAB MA4 Aristo Navodila za uporabo

ESAB MA4 Aristo Navodila za uporabo
HU
MA4
Aristot
Kezelési utasítások
0458 818 183 HU 060523
Valid from program version. 1.30
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
A fõmenü és a mérési adatok menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3 MIG/MAG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
3.4
Huzal vagy elektróda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
7
8
4 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4.1
4.2
4.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
5 FÚVOTT LEVEGÕS SZÉNELEKTRÓDÁS ÍVMEGMUNKÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
5.2
5.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
6 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1
6.2
Hibakódok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
BEVEZETÉS
Ez az útmutató az Feed 3004 és az Feed 4804 jelû huzaladagoló egységre szerelt MA4-es
vezérlõpanel mûködését és használatát ismerteti.
A mûködésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
1.1
1.2
Vezérlõpanel
1
Kijelzõ
2
Feszültség beállító gomb
3
Huzaladagolás sebességét és a hegesztõáram
értékét kiválasztó gomb
4
A növekedés (+) vagy csökkenés (-) a funkció
nyomógombokkal állítható be. →
5
Elsõ, második és harmadik funkció
nyomógomb
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ-egység használata esetén a hegesztési folyamat elsõdleges paraméterei a
vezérlõ panelen kívül, egy másik eszközrõl vezérelhetõk.
Az integrált vezérlõpaneles gépekben 1.21 vagy magasabb verziójú programoknak kell
futniuk ahhoz, hogy a távvezérlés helyesen mûködjön.
A vezérlõpanel viselkedése a távvezérlõ csatlakoztatásakor
S
A kijelzõn annak a menünek a képe rögzül, amely a távvezérlõ csatlakoztatásakor volt
látható.
A mérési és a beállítási értékeket aktualizálják, de csak azokban a menükben,
amelyekben az értékek megjeleníthetõk.
S
Amennyiben egy hibakód jelenik meg, az mindaddig nem törölhetõ, ameddig a
távvezérlõ csatlakoztatva van.
bi02d1ua
-- 3 --
HU
2
MENÜK
A vezérlõ panelen többféle menü fut: Ezek a fõmenü, a mérési adatok és a beállítások
menüje.
2.1
A fõmenü és a mérési adatok menüje
A fõmenü a berendezés bekapcsolása után azonnal megjelenik.
A menüben a beállított értékek láthatók. Amennyiben a hegesztés
megkezdésekor a fõmenü látható, automatikusan átvált, hogy a
mérési értékek jelenjenek meg (mérési adatok menüje). A mért
értékek azt követõen is láthatóak maradnak, hogy a hegesztés
befejezõdött.
A beállítások menü a mérési értékek elvesztése nélkül is elõhívható. A mérési értékek helyett
csak akkor jelennek meg a beállítások, amikor a gombot elfordítják.
2.2
Beállítások menü
A beállítások menüben különféle értékek adhatók meg.
A beállítások menü elõhívásához nyomja meg a
vagy a
,
,
gombot.
Amikor az áramforrást kikapcsolják, majd visszakapcsolják, az utolsó beállítandó értékek
jelennek meg.
3
MIG/MAG HEGESZTÉS
3.1
Huzal vagy elektróda?
MIG/MAG hegesztés során (orsóra vagy dobra) feltekercselt hegesztõ elektródát
használnak. Az útmutatóban erre az elektródára mindenütt huzalként hivatkozunk.
3.2
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MIG/MAG, MMA vagy
fúvott levegõs
szénelektródás
ívmegmunkálás
-
MIG/MAG
2/4 ütem*
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
Kráterfeltöltés*
BE vagy KI
-
KI
Kráter feltöltés ideje
0-5 másodperc
0,1 másodperc
1,7 másodperc
Induktancia
0 - 100
1
70
Elõzetes gázáram
0,1-25,0 másodperc
0,1 másodperc
0,1 másodperc
Kúszóstart
BE vagy KI
-
BE
bi02d1ua
-- 4 --
HU
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Kioltási idõ
1 - 350 ms
10 ms
100 ms
Utólagos gázáram
0,1-20 másodperc
1 másodperc
1 másodperc
Feszültség
8 − 60 V
0,25 V (egy tizedes
jeggyel)
12 V
Huzalelõtolás sebessége
0,8-25,0 m/perc
0,1 m/perc
5 m/perc
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
MIG/MAG
A MIG/MAG hegesztés során folyamatosan adagolt hegesztõhuzalt ömlesztenek meg, az
ömledéket védõgáz védi.
2 ütem
Elõzetes
gázáram
Meleg Hegesztés
start
Kráter
feltöltés
Utólagos gázáram
A hegesztõpisztoly kétütemû vezérlése során használt funkciók
Az elõzetes gázkiáramlás (amennyiben alkalmazzák) akkor kezdõdik, amikor benyomják a
hegesztõpisztoly mûködtetõ gombját (1). Ezután kezdõdik a hegesztés folyamata. A
mûködtetõ kapcsoló elengedésekor (2) kezdõdik a kráter kitöltés (ha kiválasztják) és leáll a
hegesztõáram. Indul az utólagos gázkiáramlás (ha kiválasztják).
TIPP: Ha a kráter kitöltés ideje alatt ismét megnyomják a mûködtetõ kapcsolót, a kráter
kitöltés mindaddig folytatódik, ameddig a kapcsolót benyomva tartják (ld. pontozott vonal).
A kráter kitöltés úgy is leállítható, ha a folyamat közben gyorsan lenyomják, majd rögtön
felengedik a kapcsolót.
bi02d1ua
-- 5 --
HU
4 ütem
Elõzetes
gázáram
Meleg Hegesztés
start
Kráter
feltöltés
Utólagos gázáram
A hegesztõpisztoly négyütemû vezérlése során használt funkciók
Az elõzetes gázkiáramlás akkor kezdõdik, amikor benyomják a hegesztõpisztoly mûködtetõ
gombját (1), és a hegesztés folyamata a kapcsoló elengedésekor kezdõdik. A mûködtetõ
kapcsoló ismételt benyomásakor (3) kezdõdik a kráter kitöltés (ha kiválasztották), és a
hegesztési beállítások alacsonyabb szintre állítódnak át. A mûködtetõ kapcsoló
elengedésekor (4) a hegesztés teljesen leáll és megindul az utólagos gázkiáramlás (ha
kiválasztották).
TIPP: A mûködtetõ kapcsoló elengedésekor leáll a kráter kitöltés. Ha ehelyett a kapcsolót
továbbra is lenyomva tartjuk, folytatódik a kráter kitöltés (pontozott vonal).
Kráter kitöltés
A kráter kitöltésével meg lehet elõzni a pórusok, repedések kialakulását és a kráterek
képzõdését a hegesztés leállításakor.
Induktancia
Alacsony induktancia erõteljesebb hangot és stabilabb, koncentráltabb ívet eredményez.
Magasabb induktanciánál lágyabb lesz a hegesztés (kevesebb a fröcskölés) és magasabb
lesz a hõmérséklet, amitõl a hegesztési olvadék egyenletesebben terülhet szét.
Elõzetes gázáram
Az elõzetes gázáram jelzi azt az idõt, melynek során a védõgáz már a hegesztõív húzását
megelõzõen áramlik.
Fokozatos indítás
A fokozatos indításkor a berendezés a huzalt a beállított sebesség 50 %-ának megfelelõ
gyorsasággal adagolja, amíg létre nem jön az elektromos érintkezés a munkadarabbal.
bi02d1ua
-- 6 --
HU
Kioltási idõ
A kioltási idõ a huzaladagolás lassulásának kezdetétõl tart addig, amíg a tápegység
lekapcsolja a hegesztõáramot. Ha a kioltási idõ túl rövid, túl hosszú huzal tekeredik le, ami
azzal a veszéllyel jár, hogy beleragad a megszilárduló varrat ömledékbe. Ha a kioltási idõ túl
hosszú, rövidebb lesz a letekeredett huzal, de nagyobb lesz a veszélye annak, hogy a
hegesztõív visszaugrik az érintkezõ csúcsra.
Utólagos gázáramlás
Az utólagos gázkiáramlás ideje alatt a védõgáz még az ív kioltása után is áramlik.
Feszültség
A magasabb ívfeszültség megnöveli az ív hosszát és forróbb, valamint szélesebb hegesztési
ömledéket eredményez.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, a feszültség beállított értéke módosítható. Az
érték csak a fõmenüben jelenik meg.
Huzalelõtolás sebessége
Ezzel a kitöltõ huzal megkívánt elõtolási sebességét lehet megadni méter/percben.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, a huzaladagolás beállított értéke módosítható.
Az érték csak a fõmenüben jelenik meg.
3.3
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólumok
MIG/MAG
Induktancia
2 ütem
4 ütem
Elõzetes gázáram
Utólagos gázáram
Kráterfeltöltés
Kráterfeltöltés ideje
Kúszóstart
Visszaégési idõ
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) ”Aktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz tartozó
funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum aktív.
bi02d1ua
-- 7 --
HU
Inaktív szimbólum (világos háttér) ”Inaktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció beállításai nem módosíthatók.
A beállítások menüben egy inaktív szimbólum lenyomásával visszatérhet a fõmenübe.
A jobb felsõ sarokban látható pont azt jelzi, hogy a kráterfeltöltés BE van
kapcsolva.
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
Kisebb induktancia
Magasabb induktancia
Nincs gázáramlási idõ
Hosszú gázáramlási idõ
Fokozatos indítás
BEKAPCSOLVA
Fokozatos indítás
KIKAPCSOLVA
Rövidebb kioltási idõ
3.4
Hosszabb kioltási idõ
Példák a beállításokra
Példák a MIG/MAG hegesztésnél használt beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
MIG/MAG
2/4 ütem
4 ütem
Kráterfeltöltés
BE
Kráter feltöltés ideje
1 másodperc
Induktancia
80%
Kúszóstart
KI
Kioltási idõ
150 ms
Elõzetes gázáram
0,7 másodperc
Utólagos gázáram
3 másodperc
Feszültség
30 V
Huzalelõtolás sebessége
10,0 m/perc
bi02d1ua
-- 8 --
HU
Folyamat = MIG/MAG hegesztés
S
Hívja be az elsõ funkció nyomógombbal a MIG/MAG hegesztés fõmenüjét.
2/4 ütem = négy ütem
S
A 4 ütem kiválasztásához nyomja meg a
-t.
Káter feltöltés = 1,0 másodperc
S
A kráter feltöltés bekapcsolásához (BE) nyomja meg a
S
Tartsa addig lenyomva a
másodperc .
-t.
gombot, ameddig a kijelzõn megjelenik az 1,0
Induktancia = 80 %
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 80 jelenik meg a kijelzõn.
bi02d1ua
-- 9 --
.
HU
Fokozatos indítás = kikapcsolva (KI)
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 1 jelenik meg a kijelzõn.
.
Kioltási idõ = 150 ms
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 150 jelenik meg a kijelzõn.
.
Elõzetes gázáram = 0,7 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 0,7 jelenik meg a kijelzõn.
bi02d1ua
-- 10 --
.
HU
Utólagos gázáram = 3 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 3 jelenik meg a kijelzõn.
.
Feszültség = 30 V
S
A feszültség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 30,0 V jelenik meg a
kijelzõn.
A huzaladagolás sebessége = 10,0 m/perc
S
A huzaladagolás sebességének beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 10
m/perc jelenik meg a kijelzõn.
4
MMA HEGESZTÉS
4.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MIG/MAG vagy fúvott levegõs
szénelektródás ívmegmunkálás
-
MIG/MAG
“Hot start”*
BE vagy KI
-
KI
Hot start idõ
1 - 30
1
10
Ív ereje
0 - 10
0,5
3
Áram
Mig4000i
Mig5000i
16 - 400 A
16 -500 A
1A
1A
100 A
100 A
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
bi02d1ua
-- 11 --
HU
MMA
Az MMA módszert bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni. Az
ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védõ salakréteget képez.
Melegindítás
Melegindítás A ”melegindítás” a hegesztés megkezdésekor szabályozható idõtartamig
megnöveli a hegesztõáramot, ezáltal csökkentve a varratképzés kezdetekor a gyenge
anyagegyesítés veszélyét.
Az ív ereje
Az ív erõssége Az “ív erõssége” fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan
változik az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölõ ív keletkezik.
Áram
Az erõsebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áramerõsség beállított értéke módosítható.
Az érték csak a fõmenüben jelenik meg.
4.2
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólumok
MMA hegesztés
Az ív ereje
Hot start
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) “Aktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz tartozó
funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum aktív.
Inaktív szimbólum (világos háttér) ”Inaktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció beállításai nem módosíthatók.
A beállítások menüben egy inaktív szimbólum lenyomásával visszatérhet a fõmenübe.
kapcsolva.
bi02d1ua
A jobb felsõ sarokban látható pont azt jelzi, hogy a melegindítás” BE van
-- 12 --
HU
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
4.3
Az ívnek nincs ereje
Az ív erõsebb
Rövid melegindítási idõ
Hosszú melegindítási idõ
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
MMA
“Hot start”
BE
Hot start idõ
12
Ív ereje
5
Áram
250 A
Folyamat = MMA-hegesztés
S
Az elsõ funkció nyomógombbal hívható be az MMA hegesztés fõmenüje.
Melegindítási idõ = 12 másodperc
S
A melegindítás bekapcsolásához (BE) nyomja meg a
S
Nyomja addig a
bi02d1ua
-t, ameddig 12,0 jelenik meg a kijelzõn.
-- 13 --
-t.
HU
Ív ereje = 5
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
kijelzõn.
-t, ameddig 5,0 jelenik meg a
.
Áramerõsség = 250 A
S
Az áramerõsség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 250 A jelenik meg a
kijelzõn.
5
FÚVOTT LEVEGÕS SZÉNELEKTRÓDÁS ÍVMEGMUNKÁLÁS
A fúvott levegõs szénelektródás ívmegmunkálás különleges rézbevonatú szénelektróda
használatát igényli. A szénrúd és a munkadarab között ív jön létre, a levegõ biztosítja a
megolvadt anyag lefúvatását, és varrat keletkezik.
5.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MMA ’2d fúvott levegõs,
szénelektródás
ívmegmunkálás
-
MIG/MAG
Feszültség
8-60 V
0,25 V (egy tizedes
jeggyel)
37,0 V
Feszültség
A nagyobb feszültség szélesebb sávban és mélyebben hevíti fel a munkadarabot.
5.2
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólum
Fúvott levegõs szénelektródás ívmegmunkálás
bi02d1ua
-- 14 --
HU
5.3
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
Fúvottlevegõs
szénelektródás
ívmegmunkálás
Feszültség
45 V
Folyamat = Fúvott levegõs szénelektródás ívmegmunkálás
S
A folyamat kiválasztásához addig nyomja az elsõ funkciógombot, ameddig a kijelzõn
megjelenik a
Feszültség = 45 V
S
Az feszültség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig a kijelzõn megjelenik a
45 V.
6
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzõn az alábbiakban
bemutatott szimbólumok jelennek meg:
A hibakódok frissítése három másodpercenként történik. A szimbólumban
látható felsõ szám a konkrét hibakód száma. Lásd a 6.1 tételt. Az alsó szám
azt jelzi, hogy hol található a hiba.
0 = vezérlõpanel
2 = tápegység
3 = huzaladagoló egység
4 = távirányító
A fenti szimbólum azt jelzi, hogy nincs összeköttetés a vezérlõpanel (0) és a tápegység között.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára elõforduló hiba kódja jelenik meg.
Bármely funkció billentyû megnyomásával törölheti a szimbólumot a kijelzõrõl.
A szimbólumok világíthatnak folyamatosan, illetve villoghatnak az adott hiba típusától függõen.
A villódzó szimbólumokat a hibakódok listájában egy “o” jelzi.
bi02d1ua
-- 15 --
HU
6.1
Hibakódok listája
Hibak Leírás
ód
Vezérlõ
panel
Tápegység
Huzalelõtoló
egység
1
Memóriahiba, EPROM
x
x
x
2
Memóriahiba, RAM
x
x
x
3
4
Memóriahiba, külsõ RAM
5 V-os áramellátás
x
x
x
5
Nagy közbensõ egyenáramú
feszültség
6
Túl nagy hõmérséklet
8
Áramellátás 1*
9
Távirányító
x
x
x
x
x
x
Áramellátás 2*
x
x
x
10
11
Áramellátás 3*
Huzaltovábbító szervo
x
12
Kommunikációs hiba
(figyelmeztetés)
x
14
Kommunikációs hiba (busz
kikapcsolva)
x
15
Elvesztett üzenetek
x
16
17
Magas nyílt áramköri feszültség
Nincs kapcsolat a huzaladagoló
egységgel
o
18
Nincs kapcsolat a tápegységgel
o
19
Nem megfelelõ beállítások a
külsõ RAM-ban
x
20
Memória allokációs hiba
x
22
23
Jeladó puffer túlcsordulás
Vevõ puffer túlcsordulás
x
x
26
Felügyelõ
x
27
Elfogyott a huzal
28
Stack túlcsordulás
29
31
Nincs hûtõvíz-áram
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
32
Nincs gázáram
Egység
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
x
o
Áramellátás 1*
Áramellátás 2*
Vezérlõpanel
+3V
Tápegység
+15V
--15V
Huzalelõtoló egység
+15V
+20V
Távirányító
+13V
+10V
bi02d1ua
x
o
-- 16 --
Áramellátás 3*
+24V
HU
6.2
Hibakó
d
1
2
3
4
5
6
8
8
8
9
9
bi02d1ua
A hibakódok leírása
Leírás
A program memóriahibája (EPROM)
Hiba van a program memóriában
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Mikroprocesszor RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a belsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Külsõ RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a külsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
5 V áramellátás alacsony
Az áramellátás feszültség értéke túl alacsony.
A folyamatban lévõ hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
A közbensõ egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség vagy túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erõs feszültség ingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az áramellátás
magas induktanciája vagy fázishiány).
A tápegység leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
Túl nagy hõmérséklet
Mûködésbe lépett a túlmelegedés ellen védõ megszakító.
Az aktuális hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani a megszakító cseréje nélkül.
Intézkedés: Ellenõrizze, hogy a hûtõlevegõ bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek-e
elzárva vagy elszennyezõdve. Ellenõrizze az alkalmazott mûködési ciklust, megvizsgálva, hogy a
berendezés nincs-e túlterhelve.
Kis akkumulátor feszültség +3 V (vezérlõpanelben)
A memória akkumulátorának a feszültsége túl alacsony. Ha nem cserélik az akkumulátort,
elveszhet a vezérlõ panelben lévõ hegesztési memória adat tartalma.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust és cseréltesse ki az akkumulátort.
+15 V áramellátás (huzaladagoló egység és tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+ 13 V áramellátás (távirányító egység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
-15V V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+20 V áramellátás (huzaladagoló egység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
-- 17 --
HU
Hibakó
d
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
bi02d1ua
Leírás
+ 10 V áramellátás (távirányító egység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+24 V áramellátás
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Huzalelõtolás sebessége
A huzaladagolás sebessége eltér a beállított értéktõl.
A huzaladagolás leáll, ha ez a hiba bekövetkezik.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A rendszer CAN busz terhelése átmenetileg túl magas.
Megszakadt a tápegység kapcsolata a vezérlõpanellel, vagy a huzaladagoló egységgel.
Intézkedés: Ellenõrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló egység vagy
távvezérlõ egység legyen hozzá csatlakoztatva. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN busz a túlterheltség miatt átmenetileg nem mûködik.
A folyamatban lévõ hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló egység vagy
távvezérlõ egység legyen hozzá csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati
áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Elvesztett üzenetek
A mikroprocesszor képtelen elég gyorsan feldolgozni a bejövõ üzeneteket, aminek következtében
elveszik az információ.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
Magas nyílt áramköri feszültség
A nyílt áramköri feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
Megszakadt a kapcsolat
Megszûnt az összeköttetés a vezérlõpanel és a huzaladagoló egység között.
A folyamatban lévõ hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Megszakadt a kapcsolat
Megszûnt az összeköttetés a vezérlõpanel és a tápegység között.
A folyamatban lévõ hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
A hiba akkor érzékelhetõ, ha az akkumulátorral támogatott memóriában lévõ információ sérül.
Intézkedés: A hiba önjavító, de az adott memóriahelyen tárolt adatok elvesznek.
Memória allokációs hiba
A mikroprocesszor képtelen elegendõ memóriát biztosítani.
A hiba következtében a 26. hibakód jelenik meg.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Jeladó puffer túlcsordulás
A vezérlõpanel képtelen elég gyorsan információt továbbítani a többi egységbe.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
-- 18 --
HU
Hibakó
d
23
26
27
28
29
31
32
7
Leírás
Vevõ puffer túlcsordulás
A vezérlõpanel képtelen elég gyorsan feldolgozni a többi egységbõl érkezõ információt.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Felügyelõ
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos programozott feladatait ellássa.
A program automatikusan elindul. Az aktuális hegesztési folyamat le fog állni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Elfogyott a huzal (huzaladagoló egység)
A huzaladagoló egységbõl egyáltalán nem érkezik huzal. A folyamatban lévõ hegesztési folyamat
leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Töltsön be új huzaltekercset.
Stack túlcsordulás
A program végrehajtása nem mûködik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
Nincs hûtõvíz-áram
Mûködésbe lépett a hûtõközeg áramlásfigyelõ kapcsoló.
A folyamatban lévõ hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenõrizze a hûtõvíz-kört és a szivattyút.
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
A mikroprocesszornak nincs kapcsolata a kijelzõvel.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Nincs gázáram
A gázáram 6 l/percnél kisebb. A hegesztés nem kezdhetõ meg.
Intézkedés: Ellenõrizze a gázszelepet, a tömlõket és a csatlakozásokat.
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bi02d1ua
-- 19 --
Kapcsolási rajz
bi02e11a
-- 20 --
MA4
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0458 535 884 Aristot MA4
0458 818 170
0458 818 171
0458 818 172
0458 818 173
0458 818 174
0458 818 175
0458 818 176
0458 818 177
0458 818 178
0458 818 179
0458 818 180
0458 818 181
0458 818 182
0458 818 183
0458 818 184
0458 818 127
0458 818 187
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manual US
0458 818 990 Spare parts list Aristot MA4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi02o
-- 21 --
Edition 060523
P
-- 22 --
P
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising