ESAB | EPP-360 | Instruction manual | ESAB EPP-360 Kasutusjuhend

ESAB EPP-360 Kasutusjuhend
FI
EPP-360
Käyttöohjeet
0558 007 925 FI 20110517
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Plasma Cutting power source
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
EPP-- 360, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
EPP-- 360 is used in installations for mechanized plasma cutting
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB
Esabvägen, SE-- 695 81 Laxå, Sweden
Phone: +46 586 81000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974-- 1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974-- 10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential.
This apparatus EPP-- 360 constitute a part of the electrical installation of a machine
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety requirements
stated above.
Place and Date:
Laxå 2010-- 09-- 15
Signatur
Position / Befattning
Global Director
Equipment and Automation
Kent Eimbrodt
Clarification
-2-
© ESAB AB 2010
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
2.1 Varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Ominaisuudet ja toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1 Nosto-ohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Vastaanottotarkastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Syöttöjännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1
Virtajohdon kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Virta- ja maadoituskaapelit (asiakas toimittaa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Lähtökaapelit (asiakas toimittaa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Virta- ja maadoituskaapelien kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Rinnankytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.1
Kahden virtalähteen rinnankytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6.2
Merkintä kahdella rinnankytketyllä virtalähteellä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Syöttökaapelien liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
9
9
9
11
11
12
13
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Toimintatilat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Virtalähde yksittäiskäytössä (käytetään CNC:n kanssa, kaksi peruskäyttötilaa)
5.2.2
Useita virtalähteitä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Leikkuun ja merkinnän aloittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
15
16
16
18
18
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1 Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1 Vikakoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
29
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
bp08dx1
-4-
© ESAB AB 2010
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoitustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan plasmaleikkaukseen.
bp08dx1
-5-
© ESAB AB 2010
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
2
JOHDANTO
Plasmavirtalähde EPP 360 on tarkoitettu merkitsemiseen ja mekaaniseen
suurnopeusplasmaleikkaukseen. Sitä voidaan käyttää esim. polttimien PT-15,
PT-19XLS, PT-600 ja PT-36 kanssa yhdessä tietokoneohjatun Smart Flow II
-kaasunhallintajärjestelmän kanssa.
2.1
Varustus
Virtalähteen mukana toimitetaan:
S
Käyttöohje
2.2
Ominaisuudet ja toiminnot
S
Puhallinjäähdytetty
S
Suojaus väärän virtalähteen kytkennän varalta
S
Lämpösuojaus ylikuumenemisen varalta
S
Voidaan kytkeä rinnan virta-alueen suurentamiseksi.
3
TEKNISET TIEDOT
EPP360
Verkkojännite
3~ 380 V, 400 V +/–10 %, 50 Hz
Ensiövirta Imax
139 A / 380 V, 132 A / 400 V
Säätöalue
merkintä
leikkuu
5 A - 200 A
10 A - 36 A
30 A - 720 A
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhde
360 A / 200 V
Hyötysuhde maksimivirralla
90 %
Tehokerroin maksimivirralla
90 %
Tyhjäkäyntijännite U0
342 V / 380 V
360 V / 400 V
Käyttölämpötila
-10 ... 40 ° C
Kuljetuslämpötila
- 20 ... +55 ° C
Mitat pxlxk
1200 X 603 X 1035 mm
Paino
475 kg
Kotelointiluokka
IP21
bp08dx1
-6-
© ESAB AB 2010
FI
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. IP 21 osoittaa, että laite on tarkoitettu sisätiloihin.
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA
Suojaudu sähköiskuilta tarvittavilla varotoimilla. Varmista, että kaikki
jännitteensyötöt on irtikytketty – kytke seinäpistorasian katkaisin pois päältä ja
irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään kytkentöjä
virtalähteessä.
VAROITUS!
Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan tapaturman,
kuoleman tai omaisuusvahingon. Noudata ohjeita onnettomuuksien ja tapaturmien
välttämiseksi. Noudata paikallisia ja kansallisia sähköturvallisuusmääräyksiä.
VAROITUS!
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Runko pitää kytkeä
hyväksyttyyn suojamaadoitukseen. Varmista, että suojamaata ei ole erehdyksessä
kytketty vaiheliittimiin.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
HUOMAA!
Sähköä johtava pöly ja epäpuhtaudet virtalähteen sisällä voivat aiheuttaa ylilyöntejä. Ne
voivat vahingoittaa laitteistoa. Jos pölyn annetaan kertyä laitteen sisään, seurauksena voi
olla oikosulkuja (katso huoltoa käsittelevä luku).
bp08dx1
-7-
© ESAB AB 2010
FI
4.1
Nosto-ohjeet
VAROITUS!
Tuote tulee nostaa haarukkatrukilla tai
seuraavasti:
4.2
Vastaanottotarkastus
1. Poista pakkausmateriaalit ja tarkasta onko laitteistossa vaurioita, joita ei havaittu
vastaanoton yhteydessä.
Ilmoita vaurioista heti kuljetusyritykselle.
2. Varmista, ettei pakkauksessa ole irto-osia ennen kuin se kierrätetään.
3. Tarkasta tuuletusraot ja varmista, ettei niissä ole mitään esteitä.
4.3
Sijoitus
S
Vähintään 1 metri tyhjää tilaa edessä ja takana jäähdytysilman kiertoa varten.
S
Sijoita virtalähde niin, että ylä- ja sivupaneelit voidaan irrottaa huoltoa,
puhdistusta ja tarkastusta varten.
S
Sijoita virtalähde suhteellisen lähelle sopivalla varokkeella suojattua pistorasiaa.
S
Pidä virtalähteen alusta puhtaana jäähdytysilmavirran kiertoa varten.
S
Ympäristössä ei saisi olla pölyä, huuruja ja sen tulee olla viileä. Nämä tekijät
vaikuttavat jäähdytystehoon.
4.4
Syöttöjännite
Virtalähde toimii 3-vaihejännitteellä. Pistorasian pitää olla suojattu turvakytkimellä,
syöksyjännitesuojalla tai vikavirtasuojalla paikallisten määräysten mukaisesti.
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala
EPP360
50 Hz
Verkkojännite
Virtajohdon johdinala mm
2
Vaihevirta I1eff
Varoke, syöksyjännitesuojaus
380 V
400 V
4 G 95*)
4 G 95*)
139
132
200 A
200 A
*) Asiakas toimittaa.
HUOMAA! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Kytke
virtalähde paikallisten määräysten mukaisesti.
bp08dx1
-8-
© ESAB AB 2010
FI
4.4.1
1
Virtajohdon kytkeminen
Virtajohdon läpivienti
(takapaneeli)
2
Maadoitusliitin
3
Pääliittimet
1. Irrota pieni paneeli virtalähteen takapuolelta.
2. Pujota kaapelit takapaneelin aukon läpi.
3. Kiinnitä kaapelit vedonpoistajalla.
4. Kytke maadoitusjohdin rungon maadoituspisteeseen.
5. Kytke vaihejohtimet pääliittimiin.
6. Asenna pieni paneeli ennen jännitteen kytkemistä.
4.5
Virta- ja maadoituskaapelit (asiakas toimittaa)
Plasmaleikkausta varten virta- maadoituskaapeleissa pitää olla kuparijohdin, jonka
johdinala on 105 mm2 per 400 A ja niiden pitää olla hyväksytty vähintään 600 voltin
jännitteelle.
4.5.1
Lähtökaapelit (asiakas toimittaa)
Valitse kaapelit (asiakas toimittaa) niin, että niissä on yksi 4/0 AWG, 600 V eristetty
kuparijohdin jokaista 400 A kohti.
4.5.2
Virta- ja maadoituskaapelien kytkentä
1. Avaa suojapaneeli virtalähteen etupuolella.
2. Työnnä kaapelit virtalähteen pohjassa, heti etupaneelin takana olevien aukkojen
läpi.
3. Kytke kaapelit virtalähteen lähtöliittimiin.
4. Sulje etupaneeli.
bp08dx1
-9-
© ESAB AB 2010
FI
Suljettu etupaneeli.
Avattu etupaneeli
bp08dx1
- 10 -
© ESAB AB 2010
FI
4.6
Rinnankytkentä
Kaksi virtalähdettä voidaan kytkeä rinnan virta-alueen suurentamiseksi.
4.6.1
Kahden virtalähteen rinnankytkentä
HUOMAA!
Päävirtalähteen elektrodijohdin (negatiivinen johdin) on sillattu. Apuvirtalähteen
maadoitusjohdin (positiivinen johdin) on sillattu.
1. Kytke maadoituskaapelit kaarensytytysyksikköön (suurtaajuusgeneraattori).
2. Kytke virtakaapelit työkappaleeseen.
3. Kytke positiiviset ja negatiiviset kaapelit virtalähteiden välille.
4. Kytke apukaarikaapeli virtalähteen apukaariliittimeen. Apuvirtalähteen
apukaariliitäntää ei käytetä. Apukaaripiiri ei ole rinnankytketty.
5. Kytke ohjauskaapeli virtalähteiden välille.
6. Kytke CNC-ohjauskaapeli päävirtalähteeseen.
Virtalähteessä ei ole turvakytkintä. Siksi verkkojännitteen syöttö pitää katkaista
pistorasian katkaisimella.
EPP-360
EPP-360
Apuvirtalähde
Päävirtalähde
Maadoituskaap
eli
(+)
Elektrodi
(-)
Maadoituskaapeli
(+)
Apukaari
Ohjauskaapeli virtalähteiden
välille
Elektrodi
(-)
Jäähdytyslaitteen
ohjauskaapeli
CNC-ohjauskaapeli
2 kpl positiivisia
kaapeleita
600 V 105 mm2
työkappaleeseen
bp08dx1
1 kpl 600 V johdin
2.5 mm2
kaarensytytysyksikköön
(suurtaajuusgeneraattori)
- 11 -
2 kpl negatiivisia
kaapeleita
600 V 105 mm2
kaarensytytysyksikössä
(suurtaajuusgeneraattori)
© ESAB AB 2010
FI
Kahden virtalähteen rinnankytkentä, kun vain toinen virtalähde on käytössä.
EPP-360
EPP-360
Apuvirtalähde
Päävirtalähde
Maadoituskaapeli
(+)
Elektrodi
(-)
Maadoituskaapeli
(+)
Elektrodi
(-)
Ohjauskaapeli virtalähteiden välille
Jäähdytyslaitteen ohjauskaapeli
2 kpl positiivisia
kaapeleita
600 V 105 mm2
työkappaleeseen
4.6.2
Rinnankäytöstä vaihdetaan
yksittäiskäyttöön irrottamalla
negatiiviset kaapelit apuvirtalähteestä
ja eristämällä kaapelin päät.
2 kpl negatiivisia kaapeleita 600 V 105
mm2 kaarensytytysyksikössä
(suurtaajuusgeneraattori)
Merkintä kahdella rinnankytketyllä virtalähteellä
Kahta rinnankytkettyä EPP-360-virtalähdettä voidaan käyttää merkitsemiseen 10 A
virralla ja leikkaukseen 30 - 720 A virralla.
Käyttö kahdella rinnankytketyllä virtalähteellä
1. Signaali antaa päävirtalähteelle digitaaliset logiikkasignaalit toiminnoille
käynnistys/pysäytys, merkintä/leikkaus ja korkea virta-alue sekä digitaaliset
logiikkatulosignaalit tai analogiset tulosignaalit päävirtalähteen apuvirtasignaalien
hallintaan merkintää ja leikkausta varten. Molemmat virtalähteet kytkeytyvät
päälle merkinnän aikana, mutta apuvirtalähteen virtalähtö kytkeytyy pois päältä,
kun merkintäsignaali annetaan.
bp08dx1
- 12 -
© ESAB AB 2010
FI
4.7
Syöttökaapelien liitännät
1
Kaukokäyttö (CNC)
2
Rinnankytketty virtalähde
3
Jäähdytyslaite
4
Hätäpysäytysliitäntä
bp08dx1
- 13 -
© ESAB AB 2010
FI
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Jäähdytyslaitteen liitäntä
9
2
Liitäntä rinnankytketylle virtalähteelle
10 Katkaisin ohjauspaneelille tai
kaukosäätimelle
3
Kaukosäätimen liitäntä, CNC-yksikkö
11 Katkaisin olo- ja asetusarvon näytölle
4
MCB CNC-yksikölle.
12 Virtasäätimet
5
Hätäpysäytyspainike
13 Hätäpysäytysliitäntä
6
Ampeerimittari
14 Virtajohdon liitäntä (asiakas toimittaa)
7
Punainen merkkivalo, uudelleenkäynnistysvirhe
15 Varoke 15 A
8
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen
bp08dx2
- 14 -
Volttimittari
© ESAB AB 2010
FI
5.1.1
5.1.2
Symbolien selitykset
Ylikuumeneminen (8)
Vikailmaisu (7)
Hätäpysäytys (5)
Hätäpysäytysliitäntä (13)
Paikalliskäyttö (10)
Kaukosäädin (10)
Apukaarivirta (11)
Virta (12)
Ohjauspaneeli
Katkaisin olo- ja asetusarvon näytölle (11)
S Keskiasento: leikkuuparametrit, oloarvo näytetään.
S Yläasento: apukaarivirran asetusarvo paikallis- tai kaukokäytössä näytetään.
S Ala-asento: leikkuuvirran asetusarvo paikallis- tai kaukokäytössä näytetään.
Ylikuumenemissuojaus (8)
Palaa, kun virtalähde on ylikuumentunut.
Vikailmaisu (7)
Palaa, kun ilmenee vika, joka edellyttää virtalähteen uudelleenkäynnistyksen.
Virtapotentiometri (12)
Virtalähteen säätöalue on 30 - 720 A. Käytetään vain “PANEL”-tilassa.
Katkaisin, ohjauspaneeli-/kaukokäyttö (10)
Katkaisimella valitaan mistä virtaa säädetään.
Kun katkaisin on paikallisasennossa PANEL, käytä virtapotentiometriä.
Kun katkaisin on kaukosäätöasennossa REMOTE, virtaa ohjataan ulkoisella
signaalilla (CNC).
Näyttö (6, 9)
Näyttää jännitteen ja virran leikkuun aikana. Ampeerimittari voidaan aktivoida ennen
leikkuun aloittamista, jotta nähdään leikkaus- tai apukaarivirran suuruus, katso A
edellä. Näytössä näkyvät myös mahdolliset vikakoodit.
S
S
Hätäpysäytysliitäntä (13)
Hätäpysäytysliitäntä on kytketty hätäpysäytyksen koskettimeen. Kosketin on kytketty
liittimiin J4-A ja J4-B ja avaa virtapiirin, kun hätäpysäytyspainiketta painetaan. Tämä
antaa plasmaleikkausvarustukselle signaalin, joka ilmaisee, että virtalähde on
hätäpysäytystilassa.
Hätäpysäytyspainike (5)
Hätäpysäytyspainike vaikuttaa hätäpysäytyskoskettimeen. Kun painiketta painetaan,
hätäpysäytystila aktivoituu. Virtalähde ei tuota virtaa, vaikka annettaisiin
käynnistyssignaali.
bp08dx2
- 15 -
© ESAB AB 2010
FI
Pienoisvaroke (MCB) CB1 - 3 A (4)
CNC-yksikön 115 VAC syötön katkaisin.
5.2
Toimintatilat
Leikkuutilassa virtalähteen lähtövirtaa voidaan säätää portaattomasti välillä 30 - 200
A ohjauspaneelin virtapotentiometrillä tai liittimeen J1 kytketyllä kaukosäätimen
ohjaussignaalilla.
Kun käytetään kauko-ohjaussignaalia, 1 VDC signaalijännite vastaa 36 ampeeria ja
10 VDC signaali 360 ampeeria.
Virtalähteen vakioasetus on leikkuu. Merkintätilaan vaihtamiseksi ohjaussignaalin
pitää tulla kaukosäätimestä.
Katkaisin asetetaan merkintätilaan ulkoisella eristetyllä releellä tai ulkoisella
eristetyllä katkaisimella, joka kytkee liittimet J1-R (115 VAC) ja J1-C. Kytkentäkaavio
on takapaneelin sisäpuolella. Koskettimen sulkemisaika merkintätilaa varten pitää
olla vähintään 50 ms ennen kuin käynnistys- tai kosketin päällä -käsky annetaan.
CNC-merkintätilassa lähtövirtaa voidaan säätää portaattomasti välillä 0 - 36 A
liittimeen J1 kytketyllä kaukosäätimen ohjaussignaalilla. Paikallisesti ohjatussa
merkintätilassa lähtövirtaa voidaan säätää portaattomasti välillä 0 - 18 A
ohjauspaneelin virtapotentiometrillä (vakioasetus toimitettaessa). Jos SW1-1, joka on
auki ohjauspaneelissa, sulkeutuu, alue on 0 - 18 A.
Kun käytetään kauko-ohjaussignaalia, 1 VDC signaalijännite vastaa 3,6 ampeeria ja
10,00 VDC signaali 36 ampeeria.
5.2.1
Virtalähde yksittäiskäytössä (käytetään CNC:n kanssa, kaksi
peruskäyttötilaa)
1. Paikalliskäyttö ohjauspaneelista – (kytke virtalähde päälle) Paikallis/kaukokäyttökatkaisin paikallisasennossa PANEL. Käytetään rajoitetun CNC-yksikön
kanssa, joka vain lähettää käynnistys-/pysäytyssignaalin virtalähteelle.
Virtalähteen mikro-ohjausyksikkö käyttää ohjauspaneelin potentiometrin
analogista asetusta leikkuuvirran asetusarvosignaalina. Näitä arvoja varten
mikro-ohjausyksikkö laskee käynnistysvirran, apukaarivirran ja rampin
nousuajan. Leikkuuvirran ja apukaarivirran arvot voidaan näyttää ennen
leikkuuta siirtämällä jousitettu katkaisin leikkuuvirran tai apukaarivirran
asetusarvon näyttöasentoon. Jos apukaarivirta tuntuu liian pieneltä,
CNC-yksikkö voi suurentaa sitä lähettämällä lähtösignaalin tuloihin PA0 ja PA1.
Virta suurenee seuraavasti.
PAO
PA1
ei signaalia
ei signaalia
ei muutosta
signaali
ei signaalia
virta suurenee 12,5 %
ei signaalia
signaali
virta suurenee 2,5 %
signaali
signaali
virta suurenee 37,5 %
Katso kaavio sivulla 23.
Alla oleva taulukko, jota käytetään käynnistysvirran, apukaarivirran ja rampin
nousuajan laskemiseen, on tallennettu mikro-ohjausyksikköön.
bp08dx2
- 16 -
© ESAB AB 2010
FI
Leikkuuvirta
(A)
Käynnistysvirta
(A)
Apukaarivirta
(A)
Rampin nousuaika
(ms)
30
20
15
200
50
25
20
250
100
50
25
500
200
100
30
800
300
150
35
900
360
180
40
950
Jos leikkuuvirralle käytetään muita kuin taulukon arvoja, vastaavat arvot lasketaan
käyttäen lineaarista ramppia kaikki vaadituille parametreille.
2. Kaukokäyttötila
a. Osittainen CNC-käyttö– (CNC-kaapelin nasta V auki, auki sisäistä ohjausta
varten). Paikallis/kaukokäyttökatkaisimen pitää olla asennossa REMOTE.
CNC-yksikön kanssa, jonka pitää lähettää leikkausvirran asetusarvot ja
käynnistys-/pysäytyssignaalit virtalähteelle. Virtalähteen mikro-ohjausyksikkö
laskee käynnistysvirran, apukaarivirran ja rampin nousuajan leikkausvirran
asetusarvon perusteella.
b. Kaukokäyttötila täydellä CNC-toiminnalla– (CNC-kaapelin nasta V kiinni,
suljettu sisäistä ohjausta varten). Paikallis/kaukokäyttökatkaisimen pitää olla
asennossa REMOTE. CNC-yksikön pitää aktivoida täyden CNC-ohjauksen
tulo kytkentäkaapelin nastassa V. Tässä tilassa CNC-yksikkö ohjaa kaikkia
parametreja ml. käynnistysvirta, apukaarivirta ja ramppiajat. Apukaarivirtaa
voidaan ohjata digitaalisilla logiikkatulosignaaleilla tai analogisilla signaaleilla.
Jos analoginen tulosignaali on alle 0,5 V, virtalähde käyttää digitaalisia
logiikkasignaaleja tuloissa PA0 ja PA1 vaaditun apukaarivirran syöttämiseen
perustuen seuraavaan yhdistelmään.
PAO
PA1
Apukaarivirta (A)
ei signaalia
ei signaalia
10
signaali
ei signaalia
20
ei signaalia
signaali
30
signaali
signaali
40
Kun käytetään analogisia ohjaussignaaleja, 10 VDC signaalijännite vastaa 45
ampeeria ja 1 VDC signaali 4,5 ampeeria.
Merkintä – Voidaan suorittaa paikallis- ja kaukokäyttötilassa. Merkintätilan tulon
pitää olla kiinni CNC-yksikössä. Paikalliskäyttötilassa merkintävirta asetetaan
ohjauspaneelin potentiometrillä. Suurin merkintävirta on 36 A. Jos SW1-1, joka
on auki ohjauspaneelissa, sulkeutuu, alue on 0 - 18 A. Kaukokäyttötilassa
merkintävirtaa säädetään kaukosäätimen ohjaussignaalilla, 10 VDC
signaalijännite vastaa 36 ampeeria ja 1 VDC signaali 3,6 ampeeria.
bp08dx2
- 17 -
© ESAB AB 2010
FI
5.2.2
Useita virtalähteitä
1. Rinnankytketty toiminta– Kytke virtalähteet luvun 3.6 mukaan. Aseta
molemmissa virtalähteissä paikallis/kaukokäyttökatkaisin asentoon REMOTE.
Jos yksiköitä käytetään leikkaamiseen ja molemmat virtalähteet syöttävät
leikkausvirtaa, aktivoi logiikkatulo HI CURRENT (nasta T) CNC-kaapelissa. Tällä
asetuksella suurin virta on 400 A analogisella 10 VDC tulosignaalilla
CNC-yksiköstä. Jos tulo HI CURRENT on deaktivoitu, apuvirtalähteen
virrankatkaisu katkaisee virransyötön, vaikka se on kytketty päävirtalähteeseen.
Merkintätilassa virta tulee päävirtalähteestä. Jos merkintää ja leikkausta
suoritetaan vuorotellen, tulo HI CURRENT voidaan jättää aktiiviseksi, jolloin
merkintätuloa ohjataan, jos molempien virtalähteiden virtalähtöjen tai vain
päävirtalähteen tulee pysyä aktiivisena. Merkitessä virta-alue on 10 - 36 A ja
leikatessa 30 - 720 A.
5.3
Leikkuun ja merkinnän aloittaminen
1. Kytke laite päälle pistorasian katkaisimella (virtalähteessä ei ole omaa
virtakytkintä). Kun virtalähde on päällä, näytössä näkyy hetken ajan EPP-360 ja
sitten Pr x.xx (ohjelmaversionumero) ja sitten 0 A ja 0 V.
2. Aseta paikallis/kaukokäyttökatkaisin haluttuun asentoon riippuen siitä, voiko
CNC-yksikköä ohjata kaukosäätimellä.
a. Paikalliskäytössä (PANEL) voit näyttää leikkausvirran asetusarvon pitämällä
ohjauspaneelin katkaisimen leikkausvirran asetusarvon näyttöasennossa.
Paikallistilassa (PANEL) virtalähde laskee käynnistysvirran, apukaarivirran ja
rampin nousuajan leikkausvirran asetusarvon perusteella. Voit näyttää
apukaarivirran asetusarvon pitämällä ohjauspaneelin katkaisimen
apukaarivirran asetusarvon näyttöasennossa. Katso luku 5.1.2Ohjauspaneeli
b. Kaukokäyttötilassa valittavana on kaksi toimintatilaa.
1
Vakiotila on samanlainen kuin paikalliskäyttötila, mutta leikkausvirtasignaali tulee CNC-yksiköstä ohjauspaneelin potentiometrin sijaan.
Virtasignaalin alue kaukokäytössä on 1.0 VDC = 36 A. Tätä tilaa voidaan
käyttää, jos CNC-yksikössä ei ole toimintoja käynnistysvirran ja
ramppiaikojen ohjausta varten. Kaukosäätimen liitännät perustuvat
CNC-liitännän ajoitukseen.
2
Jos CNC-yksikössä on toiminnot käynnistysvirran ja ramppiaikojen
ohjausta varten, aseta paikallis/kaukokäyttökatkaisin REMOTE asentoon
ja kytke CNC-pistokkeen nastat R ja V. Tässä tilassa CNC-yksikkö
lähettää analogiset signaalit käynnistysvirran, apukaarivirran ja rampin
nousuajan ohjausta varten. Alue on sama kuin vakiotilassa.
Apukaarivirtaa säädetään toisella analogisella 0–10 VDC signaalilla tai
digitaalisella signaalilla CNC-liitännän ajoituksen mukaan.
Apukaarivirtasignaalin alue on 10 VDC = 45 A.
3. Käynnistä plasmaleikkaus. Muuttujat kuten kaasunpaine ja virtaus, polttimen
korkeus jne. on ehkä asetettava.
4. Ellei leikkausta/merkintää voida jostain syystä aloittaa, virtalähde näyttää
vikakoodin, joka ilmaisee vian syyn, katso Vikakoodit vianetsintäluvussa.
bp08dx2
- 18 -
© ESAB AB 2010
FI
6
HUOLTO
VAROITUS!
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA
Katkaise jännitteensyöttö pistorasian katkaisimella ennen huoltotöiden
aloittamista.
VAROITUS!
Silmävammojen vaara, kun laitetta puhalletaan puhtaaksi paineilmalla.
S Käytä hyväksyttyjä sivusuojuksilla varustettuja suojalaseja virtalähdettä
puhdistaessasi.
S Käytä vain pientä ilmanpainetta.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara!
Asenna aina kaikki puhdistuksen aikana irrotetut suojukset ennen kuin kytket
virran takaisin päälle.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
HUOMAA!
Huollon saavat suorittaa vain sellaiset henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus.
HUOMAA!
Jos jäähdytysilman virtaus on estynyt, EPP-360 voi ylikuumentua.
Lämpösuojus voi laueta ja estää toiminnan.
Älä käytä ilmansuodattimia tässä virtalähteessä.
Pidä jäähdytysilmakanavat puhtaina pölystä ja esteistä.
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
Suojapellit saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
bp08dx2
- 19 -
© ESAB AB 2010
FI
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Seuraavat tulisi tarkastaa ja/tai puhdistaa säännöllisesti.
1. Tarkasta maadoituskaapelin kytkentä työkappaleeseen.
2. Tarkasta, että suojamaadoitus työkappaleesta on kunnolla kytketty virtalähteen
rungon maadoituspisteeseen.
3. Tarkasta polttimen lämpösuojus. Vaihda tarvittaessa.
4. Tarkasta elektrodin ja suuttimen kuluminen. Poista roiskeet, vaihda elektrodi ja
suutin tarvittaessa.
5. Tarkasta, että kaapelit ja letkut ovat ehjiä ja suoria.
6. Tarkasta, että kaikki tulpat, liitännät ja maadoitusliitännät on kunnolla kytketty.
7. Puhalla kuivalla, puhtaalla pienipaineisella paineilmalla pöly pois kaikista
komponenteilta tulevista ilmakanavista, erityisesti virtalähteen etupuolella
olevista jäähdytysrivoista. Pöly eristää lämpöä ja heikentää jäähdytystehoa.
Käytä suojalaseja.
8. Varmista, että kaikki jännitteensyötöt on irtikytketty. Käytä suojalaseja ja
kasvomaskia ja puhalla virtalähteen sisäosat puhtaiksi kuivalla pienipaineisella
paineilmalla.
7
VIANETSINTÄ
VAROITUS!
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA
Vain henkilöt, joilla on tarvittava asiantuntemus, saavat tarkastaa ja korjata laitteen.
Sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Pysäytä työt heti, jos virtalähde ei toimi oikein.
Vain pätevät henkilöt saavat suorittaa laitteiston vianetsinnän.
Käytä vain suositeltuja varaosia.
bp08dx2
- 20 -
© ESAB AB 2010
FI
Yritä korjata vika suositelluilla tarkastuksilla ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Korjaus
Ei kaarta.
S
S
S
Virransyöttö katkeaa hitsauksen aikana.
S
S
Varmista, että verkkovirran katkaisin on
päällä.
Varmista, että maadoituskaapeli on kytketty
oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Tarkasta onko lämpösuojus lauennut
(ilmaistaan etupaneelin merkkivalolla).
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
Lämpösuojus laukeaa usein.
S
Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja
ylitetä (ts. ettei laitetta ylikuormiteta).
Huono leikkuuteho.
S
Varmista, että syöttö- ja maadoituskaapelit
on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeaa elektrodia.
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
S
S
S
7.1
Vikakoodiluettelo
01
VERKKOJÄNNITE,
TYHJÄKÄYNTI
08
POLTINVIKA
15
VÄYLÄLATURIVIKA
02
VERKKOJÄNNITE,
LEIKKUU
09
TYHJÄKÄYNTIJÄNNITE
YLI 40V, TYHJÄKÄYNTI
17
IGBT-OHJAINVIKA
03
OHJAUSPOIKKEAMA
10
TYHJÄKÄYNTIJÄNNITE
YLI 70V, KÄYNNISTYS
18
LEIKKUU/
MERKINTÄJÄNNITE
LIIAN ALHAINEN
04
LÄMPÖSUOJUS
(KOSKETIN AUKI)
12
1Ф KÄYTTÖ, PYSÄYTYS
19
APUVIRTALÄHDETTÄ EI
HAVAITTU
05
KÄYNNISTYS
VIRRANKYTKENNÄN
YHTEYDESSÄ
13
TYHJÄKÄYNTIJÄNNITEV
IKA
20
IGBT OIKOSULUSSA,
VÄYLÄ LADATTU
06
SYTYTYSVIRHE
14
YMPÄRISTÖN
LÄMPÖTILA
113 APUVIRTALÄHTEEN
VIKA
Koodi
Vikakoodin merkitys virtalähteessä EPP-360.
01
Poikkeama yli +/- 15 % tyhjäkäynnillä.
02
Verkkojännite laskee yli 20 % leikkuun aikana.
03
Ongelma ohjauskortin esijännitesyötössä. Syötöt +15 ja -15 V eivät ole tasapainossa, kortti
pitää vaihtaa.
04
Lämpösuojus on lauennut. Virtalähdettä ei voi kytkeä päälle, ennen kuin ylikuumentuneet
komponentit ovat jäähtyneet. Tarkasta, että kaikki puhaltimet toimivat ja että tuuletusraot
eivät ole tukossa.
05
CNC-yksikön käynnistyskatkaisin on kytketty päälle virtalähteen ollessa päällä. Kytke
katkaisin pois ja päälle virtalähteen käyttöönottoa varten.
06
Kaari ei syty 10 sekunnin sisällä.
HUOM! CNC-yksikössä on lyhyempi sallittu odotusaika kaaren sytytykselle ja siksi se
normaalisti kytkee virtalähteen tyhjäkäynnille ennen kuin vika ehtii ilmetä.
08
Elektrodivirta kytkeytyi päälle ennen kuin pulssinleveysmodulointi aktivointiin. Syynä on
luultavasti suuttimeen koskettava elektrodi polttimessa.
bp08dx2
- 21 -
© ESAB AB 2010
FI
Koodi
Vikakoodin merkitys virtalähteessä EPP-360.
09
Tyhjäkäyntijännite on yli 40 V. Syynä saattaa olla vuotava IGBT tai viallinen
pulssinleveysmodulointikortti.
10
Tyhjäkäyntijännite yli 70 V kun jännite kytketään päälle. Syynä saattaa olla vuotava IGBT tai
viallinen pulssinleveysmodulointikortti.
12
Pysäytys vaiheen puuttuessa. Virransyöttöpiirin varoke on lauennut.
13
Tyhjäkäyntijännite ei saavuttanut 300 V sallitussa ajassa. Tarkasta pulssinmodulointipiiri ja
hätäpysäytys liittimessä J1.
14
Ohjauskaapin lämpötila yli 55 °C.
15
Väyläjännite ei saavuttanut 100 V sallitussa ajassa. Väylälatausrele tai transienttisuojavastus
on viallinen.
17
Vika IGBT-kortissa.
18
Leikkausjännite laski alle 70 V leikkuun aikana tai alle 40 V merkinnän aikana.
19
Päävirtalähde saa signaalin, että apuvirtalähde tulisi kytkeä päälle, mutta apuvirtalähdettä ei
ole.
20
Tyhjäkäyntijännite havaittu ennen kuin pulssinleveysmodulointi aktivointiin.
113
Vika apuvirtalähteessä.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
EPP-360 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin EN
60974-1 ja EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne
suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Ilmoita aina sen laitteen valmistenumero, johon varaosatilaus viittaa.
Valmistenumero on laitteen tyyppikilvessä.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bp08dx2
- 22 -
© ESAB AB 2010
Johdotuskaavio
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 23 -
© ESAB AB 2010
3A
bp08e
- 24 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 25 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 26 -
© ESAB AB 2010
bp08e
- 27 -
© ESAB AB 2010
Plasma System Control
CABLE
WIRE ID
PA ON
24-CONDUCTOR
CONNECTOR
24 CONDUCTOR CABLE
EPP-- 360
A
PA ON
B
WC FLOW FAULT: ON WITH FLOW OK
RED 01
WC FLOW FAULT: OFF WITH LO FLOW
RED 02
MARK MODE SELECT
C
RED 03
Z
10K
115V AC NEUTRAL
RED 04
24V AC
E
E--STOP: ISOLATED CONTACT
CLOSED TO RUN
CNC
+
15V
15V CNC
COMMON
RED 05
0 TO 10V
+
+
F
G
CNC +15V DC
H
MASTER SELECT
J
CURRENT REF COM
K
WC LEVEL (ON W/ LEVEL OK)
L
CUT CURRENT REF
RED 06
RED 07
MASTER SELECT -- CONNECT H TO R (ALWAYS PRESENT)
RED 08
CNC ANALOG COMMON
WC LEVEL: OFF
RED 09
WITH FAULT
0 TO 10V
K4
E--STOP
E--STOP
10K
RED 10
20K
CUT CURRENT REF
Icut = (36) X (Vcut cur ref)
RED 11
+
PLASMA START
M
20K
PLASMA START
RED 12
ARC ON
N
+
PA CURRENT REF
P
ARC ON
CNC +15V DC
PA CURRENT REF
Ipa = (4.5) X (Vpa cur ref) RED 13
10K
RED 14
Q PA0
RED 15
R
RED 16
S
RED 17
FOR LO: Icut = (36) X (Vcut cur ref)
FOR HI: Icut = (72) X (Vcut cur ref)
CURRENT HI/LO
CLOSED FOR 720A; OPEN FOR 360A
RED 18
(PARALLEL OPERATION ONLY)
T
not used
U
10K
115V AC H
PA1
PA CURRENT SELECT
10K
HI RANGE (720A)
10K
not used
RED 19
OPEN FOR INTERNAL CONTROL
CLOSED FOR EXTERNAL CONTROL
10K
V
PROCESS CONTROL SELECTION
RED 20
POWER SOURCE FAULT
FUSE
PA CURRENT SELECT
PA CURRENT SELECT
115V AC
PA CURRENT SELECT
115V AC NEUTRAL
MARK MODE SELECT
CLOSED FOR MARKING
I mark = (3.6) X (Vcut cur ref)
10K
W
RED 21
X
+
POWER SOURCE FAULT
ON WITH FAULT
24V
PS 24V DC COMMON
RED 22
Y
MASTER CURRENT
RED 23
D
GRN/YEL
HALL TRANSDUCER
+
MASTER OUTPUT CURRENT
SIGNAL 1.0V = 100A
24V DC
COMMON
CHASSIS
bp08e
- 28 -
© ESAB AB 2010
3A
EPP-360
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
Type
0558 007 831 Plasma cutting
EPP-360
0463 149 086 Instruction manual RU
EPP-360
Notes
380 / 400V 50 Hz
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bp08o
- 29 -
© ESAB AB 2010
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 30 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising