ESAB | WO1002 Aristo | Instruction manual | ESAB WO1002 Aristo Brugermanual

ESAB WO1002 Aristo Brugermanual
NO
Aristo
WO1002
Bruksanvisning
0444 534072 NO 110428
Valid from program version 1.6
1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Valg av språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstillingspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 INNSTILLINGSOMRÅDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 SVEISEPARAMETERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
3.1 Sektorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Sveisestrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Pulsert strøm/kontinuerlig strøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Trådmating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Rotasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Gass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Forvarming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Rampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
8
8
8
9
4 MENYSTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
5.1 Sveiseområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Parametere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Filbehandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Skjøteinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Begrensninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Designområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Utseende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Brukerinnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Pålogging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
Sveiseprogrammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2
Søkefilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Manuell modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
Motorvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
Gassventilkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3
Kjør motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Verktøyeditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
Last/lagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2
Rediger innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3
Rediger motordata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Logger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1
Hendelseslogg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2
Kvalitetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Manuell sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Opprette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
16
17
17
19
20
20
20
21
22
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
29
30
30
31
33
34
37
6 FAGTERMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-2-
NO
1
INNLEDNING
Håndboken beskriver hvordan innstillingspanelet skal betjenes. .WO1002
Du finner generelle driftsopplysninger i bruksanvisningen til strømkilden henholdsvis
styreenheten.
Teksten som vises i panelet er tilgjengelig på følgende språk: svensk, norsk, dansk,
finsk, engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, spansk, italiensk, portugisisk, gresk, polsk,
tsjekkisk, ungarsk, slovensk og russisk.
1.1
Valg av språk
Første gangen maskinen startes, vises dette i displayet.
Ved levering er systemet innstilt på engelsk, og slik gjør du for å velge ditt eget
språk:
S
Trykk på knappen
”Menu”, slik at menyen
utheves og viser de
alternativene du kan velge
på dette nivået.
S
Vri på rattet til ”Setting” er
merket, og trykk på rattet.
S
”Appearance” er merket,
trykk på rattet.
S
”General” er merket, trykk
på rattet. Feltet ”Language”
med ordet ”English” blir
rammet inn, vri på rattet for
å bytte til ditt språk.
S
Aktiver språket ditt ved å trykke på rattet.
-3bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
1.2
1
Innstillingspanel
Ratt
For forflytting, aktivering og innstilling av parameterverdien.
Det er tre funksjoner på rattet:
2
S
Vri til venstre
S
Vri til høyre
S
Trykk på rattet, aktiver
Display
Det er fire visningsfelt i displayet:
Øvre statusfelt (A)
Informasjon om sveiseområdets
programnavn, brukerinnstillinger,
hvilket verktøy som er tilkoplet, samt
rørdimensjon.
Hovedmenyfelt (B)
Ulike menyer, se kapittelet 5
”Menystruktur”.
Visningsfelt (C)
For redigering av sveiseprogram, lagring av program, informasjon, utseende
osv.
Statusfelt (D)
Viser generell informasjon, feilmeldinger og aktuelle sveisedata (posisjon,
spenning, strøm)
-4bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
3
Hurtigstart/gjenstart
Umiddelbar stopp av sveiseprosessen. Gassetterstrømming skjer i
henhold til informasjon fra sluttsektoren.
Ved trykk på knappen igjen skjer gjenstart med parametere fra
startsektoren, deretter fortsetter sveiseprosessen fra den posisjonen i
sveiseprogrammet der avbruddet ble gjort.
4
Venstrepil
Flytting til venstre i menyene og bakover i hovedmenyene
5
Høyrepil
Flytting til høyre i menyene og fremover i hovedmenyene
6
Hovedmeny
Flytting til hovedmenyfeltet
2
INNSTILLINGSOMRÅDE
Parameter
Innstillingsområde
Sektor
Brytningspunkt
Grader
0 - 50
0.000 - 9.999
0 - 3599°
Sveisestrøm 1)
Toppstrøm
Bakgrunnsstrøm
Pulstid
Bakgrunnstid
3 - 400 A 2)
3 - 400 A 2)
0,01 - 25 s
0,01 - 25 s
Trådmating
Topptrådmatingshastighet
Bakgrunnstrådmatingshastighet
15–250 cm/min
15–250 cm/min
Rotasjon
Rotasjonshastighet
Rotasjonsretning
Pulsert rotasjon
5 - 100 % av sveiseverktøyets maksimale
hastighet
Fremover og Bakover
0,05 - 25 s
Gass
Tid for sveisegassforstrøm
Tid for sveisegassetterstrøm
Startgass
Rotgass
0 - 6000 s
0 - 6000 s
0 - 6000 s
0 - 6000 s
Forvarming
Forvarmingstid
0 - 600 s
Rampe
Rampe opp-tid
Rampe ned-tid
0,1 - 25 s
0,1 - 25 s
-5bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
1)
Maksimal sveisestrøm for luftkjølte rørsveiseverktøy er 100 A.
Maksimal sveisestrøm for vannkjølte rørsveiseverktøy er 400 A.
Se også bruksanvisning for aktuelt rørsveiseverktøy.
2)
Avhengig av strømkilde
3
SVEISEPARAMETERE
3.1
Sektorer
Et program for rørsveising kan deles inn i ulike deler; sektorer. Hver sektor tilsvarer
en del av røromkretsen. Maks. antall sektorer i et program er 50 stykker.
En sektor kan tildeles et egen verdioppsett for
atskilte sveiseparametere som strøm,
rotasjonshastighet og trådmatingshastighet med
flere. Det betyr at sveisingen kan skje med ulike
innstillinger av sveiseparametere for ulike deler
av rørskjøten.
Sektor 4
Sektor 1
Sektor 3
Sektor 2
0.000
Inndelingen i sektorer angis med ulike
brytningspunkt eller grader langs rørets
omkrets. Hvert brytningspunkt, grad utgjør
startpunkt for en ny sektor. I figuren er
brytningspunkt 0.000, grad 0, startpunkt for
sektor 1, brytningspunkt 0.250, grader 90,
startpunkt for sektor 2 og så videre..
Sektor 4
Sektor 1
0.750
0.250
Sektor 3
Strømkilden tillater sveising av opptil 10
omdreininger i samme sveiseskjøt
(sveiseverktøyet kan roteres 10
omdreininger rundt røret)
Sektor 2
0.500
OBS! En sektor kan ikke være mindre enn 10 tusendeler, eller 3,6 grader av en
omdreining.
S
Omdreining 1 =
brytningspunkt 0.000 - 0.999
grader 0 - 359
S
Omdreining 2 =
brytningspunkt 1.000 – 1.999
grader 360 - 719
S
Omdreining 3 =
brytningspunkt 2.000 – 2.999
grader 720 - 1079
S
Omdreining 4 =
brytningspunkt 3.000 – 3.999
grader 1080 - 1439
S
Omdreining 5 =
brytningspunkt 4.000 – 4.999
grader 1440 - 1799
S
Omdreining 6 =
brytningspunkt 5.000 – 5.999
grader 1800 - 2159
S
Omdreining 7 =
brytningspunkt 6.000 – 6.999
grader 2160 - 2519
S
Omdreining 8 =
brytningspunkt 7.000 – 7.999
grader 2520 - 2879
S
Omdreining 9 =
brytningspunkt 8.000 – 8.999
grader 2880 - 3239
S
Omdreining 10 =
brytningspunkt 9.000 – 9.999
grader 3240 - 3599
-6bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
For å avslutte et sveiseprogram må en såkalt sluttsektor angis.
En sektor regnes som sluttsektor hvis følgende to vilkår er oppfylt:
S
S
Det er ingen etterfølgende sektor
Sektorens sveisestrømverdi er 0 ampere.
3.2
Sveisestrøm
I parametergruppen for sveisestrøm er seks parametere representert:
S
S
S
S
S
S
Toppstrøm
Bakgrunnsstrøm
Pulstid
Bakgrunnstid
Spesialpulsering
Rampe, se punkt 3.7.
Pulstid
Bakgrunnstid
Toppstrøm
Bakgrunnsstrøm
TIG-sveising med pulsert strøm
Sveisestrøm kan være pulsert eller kontinuerlig (ikke pulsert).
3.2.1 Pulsert strøm/kontinuerlig strøm
Ved sveising med pulsert strøm må toppstrøm, bakgrundsstrøm, pulstid og
bakgrunnstid gis en verdi.
Ved sveising med kontinuerlig strøm er det bare parameteren toppstrøm som skal
stilles inn. Hvis bakgrunnsstrømmen gis en verdi, får du pulsert strøm.
3.3
Trådmating
Med trådmatingshastighet angis en matingshastighet (cm/min) for tilsetningstråden.
Hastigheten kan være pulsert eller kontinuerlig (ikke pulsert).
I parametergruppen for trådmating er tre parametere representert:
S Topptrådmating
S Bakgrunnstrådmating
S Rampe, se punkt 3.7.
Ved sveising med kontinuerlig (ikke pulsert) trådmating er det bare parameteren
topptrådmating som skal stilles inn.
Hvis det derimot er ønskelig å pulsere trådmatingshastigheten, skal parameteren for
både topptrådmating og bakgrunnstrådmating stilles inn.
Ved pulsert trådmating synkroniseres denne automatisk med sveisestrømmen, slik
at trådmatingshastigheten er høy ved toppstrøm og lav ved bakgrunnsstrøm.
-7bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
3.4
Rotasjon
Brukes til å angi elektrodens rotasjonshastighet rundt arbeidsstykket og angis i
mm/min.
Rotasjonshastigheten kan være pulsert eller kontinuerlig (ikke pulsert).
I parametergruppen for rotasjon er tre parametere representert:
S
Rotasjonshastighet
S
Rotasjonsretning
S
Pulsert rotasjon
S Rampe, se punkt 3.7.
Ved pulsert rotasjon synkroniseres denne automatisk med sveisestrømmen, slik at
sveiseverktøyet står stille ved toppstrøm og roterer ved bakgrunnsstrøm.
3.5
Gass
I parametergruppen for dekkgass er tre parametere representert:
S
Sveisegass
S
Startgass
S Rotgass
Med sveisegass menes dekkgass på oversiden av sveiseskjøten. Med
sveiseparameteren stiller du inn den tiden dekkgassen på oversiden av skjøten skal
strømme før og etter sveising. Sveisegassen er overvåket med strømningsvakt min.
4,5 l/min.
Dekkgasser som helium (He) kan gjøre at lysbuen har problemer med å tenne. Hvis
en slik dekkgass benyttes som sveisegass, kan det være praktisk å benytte en gass
med en annen sammensetning ved selve startøyeblikket – en såkalt startgass.
Med rotgass menes dekkgass på undersiden av sveiseskjøten. Parameteren
rotgass angir den tiden dekkgassen på undersiden av sveiseskjøten skal strømme
før og etter sveising.
Hvis det angis en verdi for sveisegass og en verdi for startgass i sektor 1, er det
bare startgassen som strømmer. Sveisegassen strømmer når lysbuen er tent.
3.6
Forvarming
Forvarmingstid benyttes til oppvarming av arbeidsstykket ved startpunktet (og får
dermed en korrekt inntrenging av smeltebadet) og defineres som tiden fra det
tidspunktet lysbuen tennes til rotasjonsbevegelsen starter. Hvis ingen verdi er angitt
for forvarmingen, betyr det at rotasjonen starter samtidig med at lysbuen tennes.
-8bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
3.7
Rampe
For noen parametere er det ikke mulig å angi en rampe. Rampe er en tidsperiode
der parameteren gradvis endres fra verdien i forrige sektor til den innstilte verdien i
nåværende sektor
Rampe opp = gradvis økning, hvis forrige verdi er lavere enn innstilt verdi.
Rampe ned = gradvis reduksjon, hvis forrige verdi er høyere enn innstilt verdi.
Den maksimale tiden en rampe kan ha, er avhengig av hvor lang tid en sektor er.
Hvis tiden for en rampe er like lang i tid som sektoren, kalles det for en
sektor-rampe.
-9bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
4
MENYSTRUKTUR
Sveiseområde
Parametere
Tabell
· Redigere
tabell
· Vise/skjule
· Sveisekontroll
· Redigere
Filbehandler
Grafisk
· Strøm
· Trådmating
· Rotasjon
· Gass
Informasjon
Skjøteinfor­
masjon.
· Generelt
· Beskrivelse
· Rør
· Elektrode
· Tråd
· Gass
· Visualisering
· Parameterverdier
Innstillinger
Begrensnin­
ger
· Verktøyinnstillinger
· Rørinnstillinger
Designområ­
de
Parametere
Tabell
· Redigere
tabell
· Vise/skjule
· Redigere
Filbehandler
Grafisk
· Strøm
· Trådmating
· Rotasjon
· Gass
Informasjon
Skjøteinfor­
masjon
· Generelt
· Beskrivelse
· Rør
· Elektrode
· Tråd
· Gass
· Visualisering
· Parameterverdier
Innstillinger
Begrensnin­
ger
· Verktøysinnstillinger
· Rørinnstillinger
- 10 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Innstillinger
Utseende
Pålogging
Brukerinnstil­
linger
Bibliotek
Manuell
posisjon
· Sveiseprogram
· Motorvalg
· Gassforbrukskontroll
· Søkefilter
· Kjør motor
· Generelt
· Kvalitetsdata
Verktøyeditor
Logger
Laste/
lagre
Rediger
innstillinger
Endre
motordata
· Verktøysvalg
· Verktøyskommando
· Generelle
innstillinger
· Parameterbegrensnin­
ger
· Endre
parameter
· Vise para
metere
5
Hendelseslogg
Manuell
sveising
Opprette
Kvalitetsdata
· Kvalitetsdatafiler
· Innhold
MENYER
Det er to arbeidsområder der sveiseparametere kan vises og redigeres, nemlig i
sveiseområdet (se kapittelet 5.1) og designområdet (se kapittelet 5.2)
5.1
Sveiseområde
Weldarea
I dette bildet kan du se og redigere parametere i et sveiseprogram samt kontrollere
sveiseprosessen. Sveiseprogrammet i sveiseområdet styrer sveiseprosessen.
Du kan fylle ut parameterne i sveiseområdet ved å laste et sveiseprogram fra
biblioteket, opprette et grunnleggende sveiseprogram eller redigere parameterne
manuelt.
5.1.1
Parametere
Parameters
Dette menyvalget er bare et arkiv for andre menyvalg.
Sveiseområde --> Parametere --> Tabell
Weldarea --> Parameters --> Table
Her kan du se på og redigere sveiseparametere i tabellform samt starte og stoppe
sveiseprosessen.
- 11 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Hver parameter i en parametergruppe er merket med fargen til gruppen.
Valgt sveiseparameter i tabellen vises med en blå firkant og to piler.
S
Gå rundt i tabellen ved å vri på rattet.
S
Du bytter retning ved å trykke på rattet.
S
Du kan endre parameterverdi ved å trykke på høyrepilen og endre
parameterverdiene med rattet.
Menysnarveier:
S
Rediger tabell Edit table
Uthever tabellen med sveiseparametere
S
Vis/skjul Show/hide
Viser eller skjuler grupper av sveiseparametere i tabellen.
Her kan du velge hvilke parametere som skal vises i tabellen, ved å krysse av for
grupper av parametere.
S
Sveisekontroll Weld control
Uthever startknappen i sveisekontrollfeltet.
Knappene i dette feltet styrer sveiseprosessen. Du kan starte, stoppe, stoppe
umiddelbart, fortsette eller starte sveiseprosessen simulert.
S
Rediger sektorer Edit sectors
Uthever knappen 'Tilføy sektor etter Add sector after' i redigeringsfeltet.
Antallet sektorer kan økes eller reduseres fra dette feltet. Det er mulig å legge til
nye sektorer før eller etter en eksisterende sektor samt slette sektorer i
sveiseprogrammet.
- 12 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Sveiseområde --> Parametere --> Grafisk--> Strøm
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Current
I dette bildet kan du se og redigere sveiseparametere for strøm i grafisk framstilling.
Strømmens topp- og bakgrunnsverdier vises i et koordinatsystem.
Y-aksen viser strømverdien i ampere og X-aksen viser tid.
Strømmens ulike verdier per sektor bindes sammen og danner en linje.
Grønn farge er verdien til toppstrømmen per sektor, og blå farge er verdien til
bakgrunnsstrømmen per sektor.
Rampe vises som en skrålinje fra begynnelsen av sektoren og avsluttes der
rampetiden slutter på X-aksen.
S
S
S
Zoom Zoom
Her kan du stille inn skaleringen på X-aksen i koordinatsystemet.
Sveisekontroll Weld control
Knappene i dette feltet styrer sveiseprosessen. Du kan starte, stoppe, stoppe
umiddelbart, fortsette eller starte sveiseprosessen simulert.
Sektorinformasjon Sector information
Figurene i dette feltet viser andre parametere som har med parametergruppen
strøm å gjøre. Sektorens brytningspunkt vises som strek i en sirkel
(gjennomskjæring av et rør).
Hvis sveiseprogrammet strekker seg over flere enn én omgang, vises disse
omgangene som en sekvens av litt mindre sirkler.
Forvarmingstiden vises i tiendedels sekunder under brytningspunktsinformasjo­
nen.
Spesialpulsering på eller av vises som et bilde der et rødt kryss betyr at
spesialpulsering ikke benyttes.
Forholdet mellom pulstider vises som en pulssyklus. Separate tider for topphenholdsvis bakgrunnspuls.
- 13 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
S
Figur for brytningspunkt
Det er mulig å flytte, legge til eller fjerne brytningspunkt ved hjelp av rattet i
figuren for brytningspunkt. Ved å hoppe fram til figuren og utheve den, kan du vri
på rattet og flytte en hvit strek, som kalles markør.
Flytte et brytningspunkt:
S
Trykk på rattet når markøren befinner seg på eller er like ved den
brytningspunktstreken (svart) som skal flyttes.
Brytningspunktet hektes i markøren og følger med når den vris rundt i
sirkelen.
S
Trykk på knappen for å bekrefte det nye brytningspunktet.
Lage et nytt brytningspunkt:
S
Flytt markøren ved å vri på rattet, og trykk en gang på rattet der det nye
brytningspunktet skal lages.
Fjerne et brytningspunkt:
S
Trykk på rattet når markøren befinner seg på eller er like ved den
brytningspunktstreken som skal flyttes.
Brytningspunktet hektes i markøren og følger med når den vris rundt i
sirkelen.
S
Vri rattet til forrige eller neste brytningspunkt og trykk en gang på rattet.
Sveiseområde --> Parametere --> Grafisk--> Trådmating
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Wire feed
Her kan du se og redigere parametere som styrer trådmating per sektor.
Koordinatsystemet viser den hastigheten tråden skal mates ut med i topp- eller
bakgrunnsverdi per sektor.
Rampe vises som en skrålinje fra begynnelsen av sektoren i like lang tid som
rampen er innstilt på.
- 14 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Sveiseområde --> Parametere --> Grafisk--> Rotasjon
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Rotation
Rotasjonshastighet vises og redigeres i et koordinatsystem med en linje for hver
verdi og tidsrampe. Koordinatsystemet viser brytningspunkt som stiplede linjer.
Hvis pulsert rotasjon er slått av, vises dette med en puls som er overkrysset.
Sveiseområde --> Parametere --> Grafisk--> Gass
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Gas
Tider for sveis, start og rotgass vises og redigeres i dette bildet.
- 15 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.1.2
Filbehandler
File manager
Dette skjermbildet benyttes til å lagre, kopiere, fjerne og verifisere sveiseprogram­
mer.
S
Lagre sveiseprogram Save weld program
Hvis du vil lagre et sveiseprogram, velger du programmet som skal lagres, enten
på styreenheten (Brukerdefinerte programmer, User Defined Programs) eller på
et USB-minne (eksternt minne, External Memory).
Angi et filnavn og trykk på knappen 'Lagre sveiseprogram, Save weld program'
med rattet.
S
Kopier dette sveiseprogrammet til designområde Copy this weld program
to Design area
Avhengig av hvilket arbeidsområde som er aktivt, kan du kopiere innholdet i et
område til designområdet ved å trykke på knappen 'Kopier sveiseprogrammet til
designområde, Copy this weld program to Design area' eller 'Kopier
sveiseprogrammet til sveiseområde, Copy this weld program to Weld area'.
S
Tøm sveiseområde Clear Weld area
Hvis du vil begynne på et tomt sveiseprogram, trykker du på knappen 'Tøm
sveiseområde, Clear Weld area' eller 'Tøm designområde, Clear Design area'.
S
Verifiser Verify
Denne funksjonen benyttes til å kontrollere om sveiseprogrammet i det
nåværende arbeidsområdet oppfyller systemkravene med tanke på følgende:
S
Et verktøy er valgt for sveiseprogrammet.
S
Koplet verktøy er det samme som det programmet er laget for (gjelder bare
sveiseområde)
S
Programmet har minst to sektorer (start- og stoppsektor)
S
Siste sektoren i programmet er en stoppsektor (sveisestrømmen er null).
- 16 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
S
Valgt rørdiameter støttes av det valgte verktøyet.
S
Sveiseparameterne i hver sektor ligger innenfor begrensningene (min.- og
maks.-verdier) for det valgte verktøyet.
5.1.3
Informasjon
Information
Benyttes til å skrive informasjon om sveiseprogrammet. Denne informasjonen
påvirker ikke sveiseprosessen, men er bare en hjelp til å beskrive programmet.
S
Generelt, General
Programtittel, Program name, vises i øverste liste og er ikke det samme som
filnavn, file name, i filbehandleren. Hvis du oppgir en programtittel først, får du
dette som forslag til filnavn.
S
Beskrivelse, Description
S
Rør, Tube
S
Elektrode, Electrode
S
Tråd, Wire
S
Gass, Gas
5.1.4
Skjøteinformasjon
Joint information
I dette bildet kan du se og endre hvordan skjøten ser ut for å passe sveiseprogram­
met. Dette er bare informasjon om sveiseprogrammet og påvirker ikke
sveiseprosessen.
I feltet ”Visualisering, Visualization” vises en grafisk framstilling av skjøten, og i feltet
”Parametere, Parameters” vises de verdiene som utgjør skjøten. Verdiene som
påvirker skjøten, kan endres i begge feltene.
- 17 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Visualisering
Visualization
S Vri på rattet, en blå linje viser hvilken parameter som er valgt.
S Trykk på rattet, linjen blir rød og du kan endre verdien ved å vri på rattet.
Parametere
Parameters
S
S
Trykk med pilene for å flytte til de ulike parameterne.
Vri på rattet for å endre verdien.
Rotfuge
Gap
Nese
Nose
Neselengde
Nose length
- 18 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Radius
Radius
Skråvinkel
Bevel angle
Materialtykkelse
Material thickness
5.1.5
Oppsett
Setup
I dette bildet velger du verktøy og ytre rørdimensjon som sveiseprogrammet er laget
for. I feltet ”Verktøyinnstillinger, Tool settings” kan du bla mellom verktøy og se et
oversiktsbilde under ”Verktøyillustrasjon, Tool illustration”. Du velger riktig verktøy
ved å trykke på rattet, deretter velger du type verktøy ved å vri på rattet og trykke.
Du velger ytre rørdimensjon ved å vri på rattet, og bekrefter ved å trykke på rattet.
Valgt verktøy (”Verktøy:, Tool ”) og dimensjon (”Ø: ”) vises i det øvre statusfeltet ved
visning av bilder som ligger under et arbeidsområde.
- 19 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.1.6
Begrensninger
Limits
Dette bildet kan benyttes til å begrense hvor mye en bruker kan endre på
forhåndsinnstilte parameterverdier i et sveiseprogram
For at begrensningene skal aktiveres, må avkryssingsruten ”Begrensninger aktivert,
Limits activated” være avkrysset.
5.2
Designområde
Design area
I designområdet lages sveiseprogrammene som skal benyttes i sveiseområdet, eller
de lagres i biblioteket for senere bruk. For å se hvordan designområdet fungerer, se
kapittelet 5.1 Sveiseområde. Designområdet fungerer på tilsvarende måte som
sveiseområdet.
Det største forskjellen mellom de to områdene er at det ikke er mulig å styre
sveiseprosessen fra designområdet.
5.3
Innstillinger
Settings
Under menyen innstillinger kan du endre utseendet på panelene og håndtere
brukere i systemet.
- 20 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.3.1
Utseende
Apperance
Innstillinger --> Utseende --> Generelt
Settings --> Appearance --> General
S
S
S
Språk Language
Velg mellom svensk, norsk, dansk, finsk, engelsk, tysk, fransk, nederlandsk,
spansk, italiensk, portugisisk, gresk, polsk, tsjekkisk, ungarsk, slovensk og
russisk.
Vinkelsystem Angle system
Velg mellom tusendelspunkt eller grader.
Vis først Start view
Velg mellom å starte med påloggingsmenyen eller sist viste meny.
- 21 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Innstillinger --> Utseende --> QData
Settings --> Appearance --> QData
S
Ettersveisingsfunksjon Post weld function
Velg mellom:
S
Ingen, None
S
Skriv ut, Print
S
Lagre, Save
S
Skriv ut + lagre, Print + save
Verdiene som lagres og skrives ut, er innstilte verdier og måleverdier etter
avsluttet sveiseprosess. Utskriften skjer på den integrerte skriveren som finnes i
styreenheten.
Verdiene lagres i innstillingspanelet under menyen ”QData”, se kapittel 5.8.
Innstillinger --> Utseende --> Dato og klokkeslett
Settings --> Appearance --> Date and time
Her kan du se og stille inn datoen og
klokkeslettet som brukes i systemet.
5.3.2
Brukerinnstillinger
User settings
I dette bildet kan du legge til, endre og fjerne brukere.
- 22 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Første gangen du er i denne menyen står det bare
”Default”. Slik legger du inn en ny bruker:
S
Trykk på høyrepilen eller venstrepilen til ”Ny bruker,
New user” er merket.
S
Trykk på rattet.
S
Vri på rattet til det kommer fram en ID som
passer.
S
Trykk på rattet. Neste rute blir merket.
S
Vri på rattet til det kommer fram en bokstav
som passer, trykk på rattet og så videre.
S
Når navnet er angitt, trykk med høyrepil til
“ok” blir merket.
S Trykk på rattet.
En ny bruker står nå på listen.
Slik endrer du en bruker:
S
Uthev listen (ved å trykke på pilknappene) med brukere.
S
Vri på rattet for å velge den brukeren som skal endres, og trykk på rattet.
Et nytt felt vises ved siden av brukerlisten, og det er mulig å endre navnet eller
ID-en til den valgte brukeren. Bekreft endringene ved å trykke på OK.
Slik fjerner du en bruker:
S
Merk brukeren.
S
Trykk på rattet, flytt til knappen ”Slett bruker, Delete user” og trykk på knappen.
Brukeren forsvinner fra listen.
- 23 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.4
Pålogging
Login
Fra påloggingsmenyen kan du velge brukere, se hvilken programversjon som gjelder
for panelene, og hvilke enheter som er tilkoplet. Du kan også se hvilke versjoner de
tilkoplede enhetene/nodene har.
Brukernavnet vises i øvre statusfelt, se kapittelet Innstillingspanel 1.2.
5.5
Bibliotek
Library
Fra bibliotekmenyen kan du slette program og hente program til sveiseområdet eller
designområdet.
Merk deg at hvert program som lagres i biblioteket er på 4 - 6 kB. Internminnet i
styreenheten er på 1 GB, så det er liten fare for at biblioteket skal bli fullt.
OBS! Forhåndsdefinerte programmer som begynner med ESAB, kan ikke slettes.
Disse programmene er testet og skal fungere som startdata for nærliggende
dimensjoner.
- 24 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.5.1
Sveiseprogrammer
Weld programs
5.5.2
Søkefilter
Search filter
Fra søkefiltermenyen kan du søke etter følgende kriterier i programmene som er
lagret i biblioteket:
S
Ingenting, Nothing
S
Navn, Name
S
Prosjekt, Project
S
Materiale, Material
S
Utvendig rørdiameter,
External tube diameter
S
Rørveggtykkelse,
Tube wall thickness
Hvis det finnes programmer som passer kriteriene, vise disse på menyen
”Sveiseprogrammer, weld programs”
Hvis det ikke finnes noe program som passer med de valgte kriteriene, går du videre
til ”Gå til Opprett, Go to Generate”, se kapittelet Opprette 5.10.
- 25 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.6
Manuell modus
Manual mode
Fra denne menyen kan alle motorer kontrolleres.
5.6.1
Motorvalg
Motor selection
Her velger du hvilken motor som skal kjøres, og stiller inne hastigheten på motorene.
OBS! Bildet viser bare de motorene som finnes i systemet. Det verktøyet som ble
valgt i ”Sveiseområde --> innstillinger”, påvirker hva som vises.
S
Justering, Inching
Brukes for eksempel ved lasting av ny trådspole.
S Rotasjon/Transport, Rotation/Transport
Brukes for å flytte sveiseverktøyet rundt arbeidsstykket.
5.6.2 Gassventilkontroll
Gas valve control
Benyttes ved måling av gasstrømmen eller for å spyle gasslangene rene for
eventuell luft og fuktighet før sveisingen starter.
- 26 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Starter og stopper gasstrømmen.
Når du går ut av bildet, lukkes gassventilene automatisk.
5.6.3
Kjør motor
Run motor
Brukes til å se den aktuelle verdien for motorene.
OBS! Trykk på rattet for å aktivere motoren.
Kjør valgt motor forover ”+” eller bak­
over ”-”, og se aktuell hastighet for
valgt motor.
5.7
Verktøyeditor
Tool editor
Under denne menyen er det bilder der du kan se på og redigere parametere for
verktøy. Du kan lage nytt verktøy helt fra grunnen av eller ta utgangspunkt i
forhåndsdefinert verktøy. Verktøy som er laget av en bruker, kan fjernes, endres og
lagres. Forhåndsdefinert verktøy som leveres med systemet, kan ikke endres eller
fjernes.
Legg merke til at det verktøyet som du arbeider med, ligger i et tenkt arbeidsområde,
verktøysområdet. Alle endringer som gjøres i bildene som beskrives nedenfor,
påvirker bare verktøysområdet og lagres ikke før brukeren ber om det.
- 27 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.7.1
Last/lagre
Load/save
Fra dette bildet kan du laste et verktøy som du kan ta utgangspunkt i når du lager
det nye verktøyet ditt, du kan fjerne brukerdefinert verktøy og lagre verktøy.
Velg et verktøy å ta utgangspunkt i (fyll ut parametere i verktøysområdet) ved å
utheve listen over verktøy med venstre- eller høyrepilen. Vri så på rattet for å velge
(merke) et verktøy.
Uthev knappen ”Last inn verktøy, Load tool”, trykk på rattet og bekreft at det er
verktøyet som du vil ta utgangspunkt i.
Det er også mulig å ta utgangspunkt i en spesifikasjon av et verktøy (verktøytype),
for eksempel et verktøy med et spesielt diameterintervall.
Fjern et laget verktøy ved å velge det fra listen, trykk med rattet på ”Slett verktøy,
Delete tool” og bekreft at du vil fjerne det med ”Ja, Yes”. Det er ikke mulig å fjerne
verktøy som systemet ble levert med.
Du kan lagre det nye verktøyet som et nytt verktøy eller lagre det over et allerede
eksisterende verktøy (du kan ikke lagre over verktøy som systemet ble levert med).
Slik lagrer du verktøyet som et nytt verktøy (eller en ny verktøytype):
S
S
S
S
S
Uthev listen med verktøy (eller verktøytype) ved hjelp av pilknappene.
Vri på rattet for å merke ”ny..., new...” på listen
Trykk på menyknappen og velg ”Verktøyfunksjon, Tool action”.
Uthev knappen ”Lagre verktøy, Save tool”.
Trykk på rattet og bekreft at du vil lagre verktøyet som et nytt verktøy, ved å
trykke på knappen ”Ja, Yes”.
Hvis du vil lagre over et allerede eksisterende verktøy, går du fram på samme måte
som ovenfor, men velger i stedet et allerede opprettet verktøy fra verktøylisten.
Du kan laste inn verktøy til systemet fra et USB-minne hvis du har verktøyfilen
”MechTIG_Tools.xml” i roten på filstrukturen.
- 28 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Gå fram slik:
S
Sett inn et USB-minne i panelets USB-kontakt, der filen ”MechTIG_Tools.xml”
ligger direkte i roten på filstrukturen.
S
Uthev knappen ”Last inn verktøy fra USB-minne, Load tools from usb-memory”
ved hjelp av pilknappene.
S
Trykk på rattet og bekreft med ”Ja, Yes” at du kommer til å miste alle endringer
som er gjort med verktøyet.
Fjern eller nullstill alle parametere i verktøyområdet ved å utheve knappen ”Fjern
verktøy, Clear tool”, og trykk på rattet. Bekreft med ”Ja, Yes” at du kommer til å
miste de eventuelle endringene som er gjort i verktøyområdet.
Gå fram slik hvis du vil lagre alt verktøy i USB-minnet:
S
Sett inn et USB-minne i panelets USB-kontakt.
S
Uthev knappen ”Lagre verktøy i USB-minne, Load tools from usb-memory” og
trykk på rattet.
S
Bekreft med ”Ja, Yes” for å lagre verktøyet og skriver over verktøy som finnes i
USB-minnet.
5.7.2
Rediger innstillinger
Edit settings
Når du har lastet inn et verktøy eller vil opprette et helt nytt verktøy, bytter du til dette
bildet. Her kan du se og endre alle parameterverdier for et verktøy.
Feltet ”Generelle innstillinger, General settings” inneholder generelle innstillinger for
verktøyet, og feltet ”Parameterbegrensninger, Parameter limits” definerer laveste og
høyeste verdi for en parameter.
For laveste verdi betyr verdien 0 at laveste verdi ikke er satt, og for høyeste verdi
betyr 65535 at høyeste verdi ikke er satt (i noen tilfeller der det er desimaler, kan
655,30 eller 6553,5 bety ikke satt).
- 29 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.7.3
Rediger motordata
Edit motordata
Fra dette bildet kan du se og endre spesifikke motorinnstillinger. Hver enkelt motor
har sine motorinnstillinger (rotasjon, trådmating, pendling og AVC), og det er for
øyeblikket tre parametere per motor. Parameterne er ”Setting parameter”,
”Scalefactor position” (”numerator” og ”denominator”) og ”Scalefactor speed”
(”numerator” og ”denominator”).
Legg til verdien 100 for parameteren ”Scalefactor position (numerator)” for motoren
som styrer rotasjon.
Gå fram slik:
S
Uthev tekstfeltet under ”Motorparameter, Motor parameter” ved hjelp av
pilknappene.
S
Vri rattet til ”Scalefactor position (numerator)” vises i tekstfeltet, og trykk på
rattet.
S
Endre verdien til 100 ved å vri på rattet. Trykk så på rattet for å gå videre.
S
Vri på rattet slik at ”Rotasjon, Rotation” vises i tekstfeltet. Bekreft ved å trykke på
rattet.
S
Trykk på rattet for å legge til (eller endre) verdien i listen over parametere for
rotasjonsmotoren.
Du kan fjerne motorparametere ved å merke en parameter i motorparameterlisten,
trykke på rattet, utheve knappen ”Slett, Delete” og deretter trykke på rattet for å
fjerne den merkede parameteren fra listen.
5.8
Logger
Logs
Under dette menyvalget kan du vise logger som systemet setter sammen.
- 30 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.8.1
Hendelseslogg
Event log
Når det oppstår en feil, indikeres dette av
som vises til høyre for ESAB-logoen.
Når du går inn i undermenyen hendelseslogg, forsvinner symbolet.
Brukes til å vise driftsmeldinger
Du kan fjerne alle driftsmeldinger fra loggen ved å utheve knappen ”Tøm logg, Clear
log” med pilknappene og trykke på rattet. Bekreft at du vil fjerne alle hendelser, ved
å trykke på ”Ja, Yes” med rattet. Hendelsesloggen lastes om på nytt og er tom.
Hendelsesloggen kan også lagres i et eksternt USB-minne.
Gå fram slik:
S
Sett inn et USB-minne i panelets USB-kontakt, bruk pilknappene til å utheve
knappen ”Lagre, Save”.
S
Trykk på rattet. Teksten ”Hendelseslogg lagret, Event log saved” vises i det
nedre statusfeltet hvis loggen er lagret på riktig måte.
- 31 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Driftsmeldinger
Enhet
Enhet
1
= kjøleaggregat (cooling unit)
6
= motorstyring 1, (motor control 1)
rotasjon, trådmating
2
= strømkilde (power source)
8
= sveisedataenhet (weld data unit)
4
= fjernregulator (remote control)
17
= I/O-node (I/O node)
Nedenfor beskrives koder for hendelser som brukeren selv kan rette opp. Dersom en
annen kode vises, tilkall servicetekniker.
Kode
Beskrivelse
5
Spenning utenfor grenseverdi
Spenningen er enten for høy eller for lav. For høy spenning kan skyldes kraftige
transienter i nettet eller svakt nett (høy induktans i nettet eller at det mangler en fase).
Strømkilden stanses og kan ikke startes.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
6
Høy temperatur
Temperaturvakten har løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og kan ikke startes igjen før temperaturvakten er
tilbakestilt.
Tiltak: Kontroller at innløpet/utløpet til kjøleluften ikke er tett. Kontroller også at
driftssyklusen ikke overskrider merkedataene.
Tilkall servicetekniker hvis feilen gjentar seg.
Strømservofeil, (rotasjon, trådmating)
Når en av motorene ikke klarer å holde hastigheten. Sveisingen stoppes.
Tiltak: Kontroller at verktøy/trådmatingsenhet ikke har satt seg fast eller går for tungt.
Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
11
11
12
14
17
19
Strømservofeil, (strømkilde)
Spenningen er enten for høy eller for lav. For høy spenning kan skyldes kraftige
transienter i nettet eller svakt nett (høy induktans i nettet eller at det mangler en fase).
Strømkilden stanses og kan ikke startes.
Tiltak:Tilbakestilling krever at spenningen blir frakoplet. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
Intern kommunikasjonsfeil (advarsel)
Belastningen på systemets CAN-buss er for høy.
Strømkilde kan ha mistet kontakten med panelet.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet.
Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Kommunikasjonsfeil
Systemets CAN-buss har midlertidig sluttet å fungere på grunn av for høy belastning.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet. Tilbakestilling krever at
spenningen koples fra. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Mistet kontakten med enhet
Mistet kontakten med enhet Gassen slås ikke av, den må slås av manuelt.
Start forhindres
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Lav batterispenning
For lav batterispenning. Hvis batteriet ikke blir skiftet, forsvinner alle data som er lagret.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Tilkall servicetekniker for å få skiftet batteri.
- 32 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Kode
20
29
32
41
5.8.2
Beskrivelse
Feil innstillingsverdier lagret i sveiseprogrammet
Ulovlige verdier har eksistert ved oppstart.
Tiltak: Endre parametere i sveiseprogrammet. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Ingen vannstrøm
Strømningsvakten er løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og start forhindres.
Tiltak: Kontroller kjølevæskekretsen, pumpe og slanger.
Ingen gasstrøm
Gasstrømmen er mindre enn 3,5 l/min. Start forhindres.
Tiltak: Kontroller gassventil, slanger og koplinger.
Mislykket sveisestart
Strømkilden klarte ikke å tenne sveisebuen.
Tiltak: Kontroller sveisekabler og verktøy.
Kvalitetsdata
QData
Her kan du se hvilke data som ble
lagret under sveiseavslutningsfunk­
sjonen, se kapittelet 5.3.
Logger --> QData --> QData-filer
Logs --> QData --> QData files
Kvalitetsdatafilen lagres med dato
og løpenummer.
Du kan lagre filene i USB-minnet
ved å trykke på ”lagre, save”.
- 33 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Logger --> QData --> QData-innhold
Logs --> QData --> QData content
Kvalitetsdatafilens innstillingsverdier
og måleverdier vises i dette feltet.
5.9
Manuell sveising
Menyen brukes ved sveising med manuell TIG-brenner.
- 34 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Utløsermodus
Gun trigger mode
2-takt
Gassforstrøm
Rampe
opp
Rampe ned
Gassetter­
strøm
Funksjoner ved 2-taktsbetjening av brennerutløseren.
Ved 2-taktsbetjening starter en eventuell gassforstrøm når du trykker inn utløseren
på TIG-brenneren (1), og lysbuen blir tent. Deretter øker strømstyrken til innstilt verdi
(med eventuell ”rampe opp”). Når du så slipper utløseren (2), reduseres
strømstyrken igjen (med eventuell ”rampe ned”) og lysbuen slokkes. Deretter følger
en eventuell gassetterstrøm.
4-takt
Gassforstrøm
Rampe
opp
Rampe ned
Gassetter­
strøm
Funksjoner ved 4-taktsbetjening av brennerutløseren.
Ved 4-taktsbetjening starter en eventuell gassforstrøm når utløseren trykkes inn (1).
Når gassforstrømningstiden er omme, øker strømstyrken til pilotnivå (et par ampere)
og lysbuen blir tent. Når du slipper utløseren (2), øker strømstyrken til innstilt verdi
(med eventuell ”rampe opp”). Når du trykker inn utløseren (3) igjen, reduseres
strømstyrken på nytt til pilotnivå (med eventuell ”rampe ned”). Når du slipper
utløseren igjen (4), slokkes lysbuen og en eventuell gassetterstrøm starter.
- 35 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Startmetode
Start method
HF
Ved HF tennes lysbuen av den gnistovergangen som skjer når elektroden befinner
seg en viss avstand fra arbeidsstykket.
LiftArct
Ved LiftArct tennes lysbuen når elektroden kommer i kontakt med arbeidsstykket
og du deretter løfter elektroden igjen.
Tenning ved hjelp av LiftArct. I trinn 1 holdes elektroden direkte mot arbeidsstykket. Når utløseren
trykkes inn i trinn 2, starter en svak strøm. Lysbuen tennes i trinn 3 når sveiseren løfter elektroden fra
arbeidsstykket, og strømmen øker deretter automatisk til innstilt verdi.
Toppstrøm, Peak current
Den høyeste strømverdien av to ved pulsert strøm.
Bakgrunnsstrøm, Background current
Den laveste strømverdien av to ved pulsert strøm.
Topptid, Peak time
Den tiden pulsstrømmen er aktivert i løpet av en pulsperiode.
Bakgrunnstid, Background current
Tid for bakgrunnsstrøm som sammen med tid for pulsstrøm gir pulsperiode.
Pulstid
Bakgrunnstid
Toppstrøm
Bakgrunnsstrøm
TIG-sveising med pulsert strøm
Rampe opp
”Rampe opp” innebærer at strømstyrken øker langsomt til innstilt verdi når TIG-buen
starter. Dette gir en mer skånsom oppvarming av elektroden, og sveiseren har
mulighet til å rette inn elektroden før strømmen har begynt å øke i styrke.
- 36 bi16d1na
© ESAB AB 2007
NO
Rampe ned
Ved TIG-sveising benyttes ”rampe ned” for å unngå kraterdannelse når sveisingen
er avsluttet. Her reduseres strømstyrken langsomt i løpet av en forhåndsinnstilt tid.
Gassforstrøm, Gas preflow
Gassforstrøm angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme før lysbuen
blir tent. Se også informasjon under kapittelet 3.5.
Gasefterströmning, Gas postflow
Gassetterstrøm angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme etter at
lysbuen er slokket. Se også informasjon under kapittelet 3.5.
5.10
Opprette
Generate
Her kan du opprette et ferdig grunnleggende sveiseprogram og legge det i
designområdet eller direkte i sveiseområdet. Programmet kan benyttes som
utgangspunkt for å lage et eget program.
Angi:
S
S
Rørmateriale, Tube material
Rørveggtykkelse, Tube wall thickness
Maks. 3 mm for rustfritt stål og maks. 2,7 mm for kullstål.
S Utvendig rørdiameter, External tube diameter
S Verktøy og verktøytype, Tool and tool type
Aktiver ved å trykke på ”Opprett i sveiseområde, Generate in weld area” eller
”Opprett i designområde, Generate in design area”.
Menyen for sveiseområde, eventuelt designområde, vises automatisk.
Nå kan du jobbe videre med programmet i sveiseområdet eller designområdet. Se
kapittelet ”sveiseområde” 5.1 eller kapittelet ”designområde” 5.2.
- 37 bi16d1na
© ESAB AB 2007
6
FAGTERMER
2-takt
2-takts manøvrering av brennerutløseren.
4-takt
4-takts manøvrering av brennerutløseren.
Bakgrunnsspenning
Buespenningsregulering ved bakgrunnsstrøm.
Bakgrunnsstrøm
Den laveste strømverdien av to ved pulsert strøm.
Bakgrunnstid
Tid for bakgrunnsstrøm. I kombinasjon med tiden for pulsstrøm gir den
pulsperioden.
Bakgrunnstrådma­
tingshastighet
Trådmatingshastighet ved angitt bakgrunnstid.
Bibliotek
Lagring av sveiseprogram.
Brytningspunkt
Startpunkt for ny sektor
Designområde
Sveiseprogrammene lages i denne menyen.
Firkantpulsering
Spesialpulsering med pulsert rotasjon
Forsinkelsestid
Tiden for stabilisering av buespenningen før buespenningsreguleringen
påbegynnes.
Forvarmingstid
Forsinkelsestid av sveisebevegelsen for forvarming av arbeidsstykke.
Opprette
Søke etter et ferdig grunnleggende sveiseprogram.
Pendelutslag
Pendlingsomfang.
Pulstid
Den tiden strømmen er ”aktivert” i løpet av en pulsperiode.
Rampe ned
Gradvis redusering av en verdi.
Rampe opp
Gradvis økning av en verdi.
Rotasjonshastighet
Elektrodens rotasjonshastighet rundt arbeidsstykket.
Rotgass
Dekkgass for sveiseskjøtens underside (rotside)
Sektor
En viss del av et rør.
Sektorsystem
Hvordan inndelingen i sektorene skal vises, grader eller brytningspunkt.
Sluttsektor
Siste sveisesektoren i en sveisesekvens.
Spesialpulsering
Sveisestrømmen synkroniseres med pendlingsbevegelsen.
Startgass
En spesiell dekkgass med høye ioniserende egenskaper, som letter
tenningen av lysbuen.
Startsektor
Første sveisesektoren i en sveisesekvens.
Sveisegass
Dekkgass på oversiden av sveiseskjøten.
Sveiseområde
Program i sveiseområdet styrer sveiseprosessen.
Toppspenning
Buespenningsregulering ved toppstrøm.
Toppstrøm
Den høyere strømverdien av to ved pulsert strøm eller strømverdi ved
kontinuerlig strøm.
Topptrådmatingshas­
tighet
Trådmatingshastighet ved toppstrøm.
Verifisere
Kontrollere om programmet holder seg innenfor grenseverdiene.
- 38 bi16d1nb
© ESAB AB 2007
WO1002
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0444 534 070 Instruction manual SE
0444 534 071 Instruction manual DK
0444 534 072 Instruction manual NO
0444 534 073 Instruction manual FI
0444 534 074 Instruction manual GB
0444 534 075 Instruction manual DE
0444 534 076 Instruction manual FR
0444 534 077 Instruction manual NL
0444 534 078 Instruction manual ES
0444 534 079 Instruction manual IT
0444 534 080 Instruction manual PT
0444 534 081 Instruction manual GR
0444 534 082 Instruction manual PL
0444 534 083 Instruction manual HU
0444 534 084 Instruction manual CZ
0444 534 086 Instruction manual RU
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 39 bi16o2
© ESAB AB 2007
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising