ESAB | WO1002 Aristo | Instruction manual | ESAB WO1002 Aristo Kasutusjuhend

ESAB WO1002 Aristo Kasutusjuhend
FI
Aristo
WO1002
Käyttöohjeet
0444 534 073 FI 110428
Valid from program version 1.6
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Kielen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 SÄÄTÖALUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 HITSAUSPARAMETRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
3.1 Sektorit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Hitsausvirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Pulssitettu virta / jatkuva virta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Langansyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Pyöritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Kaasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Esilämmitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Ramppiaika, (slope) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
8
8
8
9
4 VALIKKORAKENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 VALIKOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
5.1 Hitsausalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Parametrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Tiedostonhallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Sauman tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Rajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Suunnittelualue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Ulkonäkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Käyttäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Sisäänkirjautuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Kirjasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
Hitsausohjelma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2
Hakusuodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Manuaalitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
Moottorin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
Kaasuventtiilin ohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3
Käytä moottoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Työkalueditori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
Lataa/tallenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2
Muuta asetuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3
Muokkaa moottoridataa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Lokit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1
Tapahtumaloki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2
QData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Manuaalinen hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Generoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
16
17
17
19
20
21
21
21
23
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
30
30
31
32
34
35
38
6 SANASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-2-
FI
1
JOHDANTO
Tässä käyttöohjeessa on selostettu ohjauspaneelin WO1002 käyttö.
Käytön yleiskuvaus on virtalähteen ja langansyöttöyksikön käyttöohjeessa.
Ohjauspaneelissa valittavana ovat seuraavat kielet: ruotsi, norja, tanska, suomi,
englanti, saksa, ranska, hollanti, espanja, italia, portugali, kreikka, puola, tsekki,
unkari, slovenia ja venäjä.
1.1
Kielen valinta
Tämä tulee näyttöön, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran.
Tehdasasetuksena järjestelmän valikkokieli on englanti. Kieli vaihdetaan
seuraavasti:
S
Paina “Menu”-painiketta
niin, että valikko
korostetaan ja näyttää tällä
tasolla valittavat
vaihtoehdot.
S
Kierrä säätöpyörää, kunnes
“Setting” on korostettu ja
paina säätöpyörää.
S
“Appearance” on
korostettuna ja paina
säätöpyörää.
S
“General” on korostettuna
ja paina säätöpyörää.
“Langugage”-kentässä
näkyy englanti. Valitse
haluamasi kieli säätöpyörää
kiertämällä.
S
Ota valittu kieli käyttöön painamalla säätöpyörää.
-3bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
1.2
1
Ohjauspaneeli
Säätöpyörä
Käytetään parametriarvojen siirtämiseen, aktivointiin ja asettamiseen.
Säätöpyörällä on kolme toimintoa:
2
S
Kierrä vasemmalle
S
Kierrä oikealle
S
Paina säätöpyörää, aktivoi
Näyttö
Näytössä on neljä kenttää:
Ylempi tilakenttä (A)
Kentässä näkyvät hitsausalueen
ohjelmanimi, käyttäjä, kytketty työkalu
sekä putken mitat.
Päävalikkokenttä (B)
Valikot on selostettu kappaleessa 5
Valikkorakenne.
Näyttökenttä (C)
Käytetään hitsausohjelmien muokkaamiseen sekä ohjelman, tietojen, ulkonäön
jne. tallentamiseen.
Tilakenttä (D)
Kentässä näkyvät yleistiedot, vikailmoitukset sekä nykyiset hitsaustiedot
(paikka, jännite, virta).
-4bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
3
Pikapysäytys / uudelleenkäynnistys
Hitsausprosessin välitön pysäytys. Kaasun jälkivirtaus tapahtuu
loppusektorin tietojen mukaan.
Kun painiketta painetaan uudelleen, tapahtuu uudelleenkäynnistys
alkusektorin parametreilla. Sen jälkeen hitsausprosessi jatkuu
hitsausohjelman siitä kohdasta, jossa pysäytys tehtiin.
4
Nuoli vasemmalle
Siirtää vasemmalle valikoissa ja taaksepäin päävalikoissa
5
Nuoli oikealle
Siirtää oikealle valikoissa ja eteenpäin päävalikoissa
6
Päävalikko
Siirtää päävalikkokenttään
2
SÄÄTÖALUE
Parametri
Säätöalue
Sektori
Murtopisteet
Asteet
0 - 50
0.000 - 9.999
0 - 3599°
Hitsausvirta
Huippuvirta
Taustavirta
Pulssiaika
Tausta-aika
1)
3 - 400 A 2)
3 - 400 A 2)
0,01 - 25 s
0,01 - 25 s
Langasyöttö
Huippulangansyöttönopeus
Taustalangansyöttönopeus
15 - 250 cm/min
15 - 250 cm/min
Pyöritys
Pyörimisnopeus
Pyörimissuunta
Pulssitettu pyöritys
5 - 100 % hitsaustyökalun maksiminopeudesta
Eteen- ja taaksepäin
0,05 - 25 s
Kaasu
Hitsauskaasun esisyöttöaika
Hitsauskaasun jälkisyöttöaika
Aloituskaasu
Juurikaasu
0 -6000 s
0 -6000 s
0 -6000 s
0 -6000 s
Esilämmitys
Esilämmitysaika
0 -600 s
Ramppiaika
Nousuramppiaika
Laskuramppiaika
0,1 -25 s
0,1 -25 s
-5bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
1)
Suurin hitsausvirta ilmajäähdytteisillä putkihitsaustyökaluilla on 100 A.
Suurin hitsausvirta vesijäähdytteisillä putkihitsaustyökaluilla on 400 A.
Katso myös kyseisen putkihitsaustyökalun käyttöohje.
2)
Riippuen hitsausvirtalähteestä
3
HITSAUSPARAMETRIT
3.1
Sektorit
Putkihitsausohjelma voidaan jakaa osiin, sektoreihin. Kukin sektori vastaa osaa
putken piiristä. Ohjelmassa voi olla enintään 50 sektoria.
Kullekin sektorille voidaan antaa omat arvot eri
hitsausparametreille, kuten mm. virta,
pyörimisnopeus ja langansyöttönopeus. Näin
putkisauman eri osat voidaan hitsata eri
hitsausparametriasetuksilla.
Sektori 4
Sektori 1
Sektori 3
Sektori 2
0.000
Sektorijako ilmaistaan murtopisteillä tai
asteina putken piirillä. Jokainen murtopiste
tai aste muodostaa uuden sektorin
aloituspisteen. Kuvassa murtopiste
0.000/aste 0 on sektorin 1 aloituspiste,
murtopiste 0.250/90 astetta on sektorin 2
aloituspiste jne.
Sektori 4
Sektori 1
0.750
0.250
Sektori 3
Hitsausvirtalähde mahdollistaa jopa 10
kierroksen hitsaamisen samalla
hitsisaumalla (hitsaustyökalu voi kiertää 10
kierrosta putken ympäri)
Sektori 2
0.500
Huom! Sektorin pitää olla vähintään kymmenen tuhannesosaa kierroksesta eli 3,6
astetta.
S
Kierros 1 =
murtopisteet 0.000 - 0.999
asteet 0 - 359
S
Kierros 2 =
murtopisteet 1 000 -1 999
asteet 360 -719
S
Kierros 3 =
murtopisteet 2 000 -2 999
asteet 720 -1079
S
Kierros 4 =
murtopisteet 3 000 -3 999
asteet 1080 -1439
S
Kierros 5 =
murtopisteet 4 000 -4 999
asteet 1440 -1799
S
Kierros 6 =
murtopisteet 5 000 -5 999
asteet 1800 -2159
S
Kierros 7 =
murtopisteet 6 000 -6 999
asteet 2160 -2519
S
Kierros 8 =
murtopisteet 7 000 -7 999
asteet 2520 -2879
S
Kierros 9 =
murtopisteet 8 000 -8 999
asteet 2880 -3239
S
Kierros 10 =
murtopisteet 9 000 -9 999
asteet 3240 -3599
-6bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Hitsausohjelman loppu osoitetaan nk. loppusektorilla.
Sektori lasketaan loppusektoriksi, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
S
S
Seuraava sektori puuttuu
Sektorin hitsausvirta-arvo on 0 A.
3.2
Hitsausvirta
Hitsausvirran parametriryhmässä on kuusi parametria:
S
S
S
S
S
S
Huippuvirta
Taustavirta
Pulssiaika
Tausta-aika
Erikoispulssitus
Ramppi, katso kohta 3.7.
Pulssiaika
Tausta-aika
Huippuvirta
Taustavirta
TIG-hitsaus pulssitetulla virralla
Hitsausvirta voi olla pulssitettu tai jatkuva (ei pulssitettu).
3.2.1
Pulssitettu virta / jatkuva virta
Pulssivirralla hitsattaessa pitää parametreille huippuvirta, taustavirta, pulssiaika ja
tausta-aika antaa jokin arvo.
Jatkuvalla virralla hitsattaessa pitää asettaa vain parametri huippuvirta. Jos
taustavirtaparametrille annetaan arvo, saadaan pulssitettu virta.
3.3
Langansyöttö
Langansyöttönopeudella määritetään lisäainelangan syöttönopeus (cm/min).
Langansyöttönopeus voi olla pulssitettu tai jatkuva (ei pulssitettu).
Langansyötön parametriryhmässä on kolme parametria:
S Huippulangasyöttö
S Taustalangansyöttö
S Ramppi, katso kohta 3.7.
Jatkuvalla langansyötöllä (ei pulssitettu) hitsattaessa pitää asettaa vain parametri
huippulangansyöttö .
Pulssitettua langansyöttöä käytettäessä pitää asettaa parametrit huippulangan­
syöttö ja taustalangansyöttö .
Pulssitetulla langansyötöllä se tahdistetaan automaattisesti hitsausvirran kanssa niin,
että langansyöttönopeus on suuri huippuvirran aikana ja pieni taustavirran aikana.
-7bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
3.4
Pyöritys
Tällä ilmaistaan elektrodin pyörimisnopeus työkappaleen ympärillä. Ilmaistaan
arvolla mm/min.
Pyörimisnopeus voi olla pulssitettu tai jatkuva (ei pulssitettu).
Pyörityksen parametriryhmässä on neljä parametria:
S
Pyörimisnopeus
S
Pyörimissuunta
S
Pulssitettu pyöritys
S Ramppi, katso kohta 3.7.
Pulssitetulla pyörityksellä se tahdistetaan automaattisesti hitsausvirran kanssa
niin, että hitsaustyökalu on paikallaan huippuvirran aikana ja liikkuu taustavirran
aikana.
3.5
Kaasu
Suojakaasun parametriryhmässä on kolme parametria:
S
Hitsauskaasu
S
Aloituskaasu
S Juurikaasu
Hitsauskaasulla tarkoitetaan suojakaasua hitsisauman yläsivulla. Hitsauskaasupa­
rametrilla asetetaan aika, jolloin hitsisauman yläpuolen suojakaasun tulee virrata
ennen hitsausta ja sen jälkeen. Suojakaasun virtausta valvotaan virtausvartijalla ja
se on vähintään 4,5 l/min.
Eräät suojakaasut, kuten esim. helium (He), voivat aiheuttaa sen, että valokaari
syttyy huonosti. Kun tällaista suojakaasua käytetään hitsauskaasuna, voi olla eduksi
käyttää aloitushetkellä toisenlaista kaasua, nk. aloituskaasua.
Juurikaasulla tarkoitetaan suojakaasua hitsisauman alasivulla. Juurikaasuparame­
trilla asetetaan aika, jolloin hitsisauman alapuolen suojakaasun tulee virrata ennen
hitsausta ja sen jälkeen.
Jos sektorissa 1 annetaan arvo sekä hitsauskaasulle että aloituskaasulle,
käynnistyy ainoastaan aloituskaasun virtaus. Hitsauskaasu alkaa virrata, kun
valokaari on syttynyt.
3.6
Esilämmitys
Esilämmitysaikaa käytetään työkappaleen lämmittämiseen käynnistyshetkellä
(jolloin hitsisula palkoontuu oikein). Se määritetään aikana valokaaren syttymisestä
pyöritysliikkeen alkamiseen. Ellei esilämmitykselle anneta mitään arvoa, pyöritysliike
alkaa samalla kun valokaari syttyy.
-8bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
3.7
Ramppiaika, (slope)
Tietyille parametreille voidaan antaa ramppi. Ramppi on aika, jonka aikana arvo
asteittain muuttuu edellisen sektorin arvosta kyseisen sektorin asetettuun arvoon
Nousuramppi = asteittainen suureneminen, jos edellinen arvo on pienempi kuin
asetettu arvo.
Laskuramppi = asteittainen pieneneminen, jos edellinen arvo on suurempi kuin
asetettu arvo.
Rampin maksimiaika riippuu sektorin kokonaisajasta. Jos ramppiaika on yhtä suuri
kuin sektorin aika, sitä kutsutaan sektorirampiksi.
-9bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
4
VALIKKORAKENNE
Hitsausalue
Parametrit
Taulukko
· Muokkaa
taulukkoa
· Näytä /
piilota
· Hitsauksen
ohjaus
· Muokkaa
Tiedoston­
hallinta
Graafinen
· Virta
· Langansyöttö
· Pyöritys
· Kaasu
Tiedot
Saumatiedot
Asetukset
· Yleistä
· Kuvaus
· Putki
· Elektrodi
· Lanka
· Kaasu
· Visualisointi
· Parametriarvot
· Työkalun
asetukset
· Putkiasetukset
Rajat
Suunnittelualue
Parametrit
Taulukko
· Muokkaa
taulukkoa
· Näytä /
piilota
· Muokkaa
Tiedoston­
hallinta
Graafinen
· Virta
· Langansyöttö
· Pyöritys
· Kaasu
Tiedot
· Yleistä
· Kuvaus
· Putki
· Elektrodi
· Lanka
· Kaasu
Saumatiedot
· Visualisointi
· Parametri
arvot
Asetukset
Rajat
· Työkalun
asetukset
· Putkiasetukset
- 10 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Asetukset
Ulkonäkö
Sisäänkirjau­
tuminen
Käyttäjä
Kirjasto
Käsinkäyttö­
tila
Hitsausohjelma
Moottorin valinta
Kaasuvirtauksen
ohjaus
Hakusuodatin
Käytä moottoria
Lokit
Manuaali­
nen hitsaus
· Yleistä
· QData
Työkaluedi­
tori
Lataa/
tallenna
· Työkalun
valinta
· Työkalukomento
5
Muokkaa
asetuksia
· Yleisase
tukset
· Parametrirajat
Tapahtuma­
loki
Muokkaa­
moottori
· Muuta
parametriä
· Näytä
parametrit
Generoi
QData
· QDatatiedostot
· Sisältö
VALIKOT
Järjestelmässä on kaksi työaluetta, jossa voidaan näyttää ja muokata
hitsausparametreja; hitsausalue (katso kappale 5.1) ja suunnittelualue (katso
kappale 5.2)
5.1
Hitsausalue
Weldarea
Tässä näytössä voit tarkastella ja muokata hitsausohjelman parametreja sekä valvoa
hitsausprosessia. Hitsausalueessa oleva ohjelma ohjaa hitsausprosessia.
Hitsausalueen parametrit voidaan täyttää lataamalla hitsausohjelma kirjastosta,
generoimalla perushitsausohjelma tai muokkaamalla parametreja käsin.
5.1.1
Parametrit
Parameters
Tämä valikkokohta on vain arkisto muille valikkokohdille.
Hitsausalue --> Parametrit --> Taulukko
Weldarea --> Parameters --> Table
Tässä näytössä voit tarkastella ja muokata hitsausparametreja taulukkomuodossa ja
lopettaa hitsausprosessin.
- 11 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Jokainen parametriryhmän parametri on merkitty ryhmän värillä.
Taulukossa valittu hitsausparametri osoitetaan sinisellä kehyksellä ja kahdella
nuolella.
S
Arvoa siirretään taulukossa säätöpyörää kiertämällä.
S
Suunta vaihdetaan painamalla säätöpyörää.
S
Parametriarvon muuttamiseksi paina nuolta oikealle ja muuta parametriarvo
säätöpyörällä.
Valikkopikakuvakkeet:
S
Muokkaa taulukkoa Edit table
Korostaa hitsausparametritaulukon
S
Näytä/piilota Show/hide
Näyttää tai piilottaa parametriryhmän taulukossa.
Tässä voidaan valita mitkä parametrit näytetään taulukossa merkitsemällä
halutut parametriryhmät.
S
Hitsauksen ohjaus Weld control
Korostaa hitsausohjausruudun käynnistyspainikkeen.
Tämän ruudun painikkeet ohjaavat hitsausprosessia. Voit käynnistää, pysäyttää,
suorapysäyttää ja jatkaa hitsausprosessia tai käynnistää hitsausprosessin
simuloituna.
S
Muokkaa sektoreita Edit sectors
Korostaa painikkeen Lisää sektori jälkeen Add sector after muokkausruudussa.
Tässä ruudussa voit lisätä tai vähentää sektoreiden lukumäärää. Voit lisätä
uuden sektorin nykyisen sektorin eteen tai jälkeen sekä poistaa sektoreita
hitsausohjelmasta.
- 12 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Hitsausalue --> Parametrit --> Graafinen--> Virta
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Current
Tässä näytössä voit tarkastella ja muokata virtaparametreja graafisessa muodossa.
Virran huippu- ja tausta-arvot näytetään koordinaattijärjestelmässä.
Y-akseli edustaa virran arvoa ampeereina ja X-akseli edustaa aikaa.
Sektorikohtaiset virta-arvot liitetään yhteen ja ne muodostavat linjan.
Vihreä viiva osoittaa huippuvirran arvon sektorissa ja sininen taustavirran arvon
sektorissa.
Ramppi osoitetaan vinolla viivalla, joka alkaa sektorin alusta ja päättyy ramppiajan
päätymishetkeen X-akselilla.
S
S
S
Suurenna Zoom
Tällä voit muuttaa X-akselin skaalauksen koordinaattijärjestelmässä.
Hitsauksen ohjaus Weld control
Tämän ruudun painikkeet ohjaavat hitsausprosessia. Voit käynnistää, pysäyttää,
suorapysäyttää ja jatkaa hitsausprosessia tai käynnistää hitsausprosessin
simuloituna.
Sektoritiedot Sector information
Tämän kentän kuviot ilmaisevat muut parametrit, jotka liittyvät virtaparametriryh­
mään. Sektorin murtopiste osoitetaan ympyrän kehässä olevalla viivalla (putken
läpileikkaus).
Jos hitsausohjelma kattaa useita kierroksia, kukin kierros näytetään pienemmällä
ympyrällä.
Esilämmitysaika näytetään kymmenesosasekunnin tarkkuudella murtopistetie­
doissa.
Erikoispulssituksen tila päällä tai pois ilmaistaan kuvalla, jossa on punainen rasti
silloin, kun erikoispulssitusta ei käytetä.
Pulssiaikojen suhde ilmaistaan pulssijaksona. Erilliset ajat huippu- ja
taustapulssille.
- 13 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
S
Murtopistekuvio
Murtopistekuviossa voit siirtää, lisätä ja poistaa murtopisteitä säätöpyörän avulla.
Valitse ensin kuvio ja korosta se. Sen jälkeen voit säätöpyörän avulla siirtää
valkoista viivaa eli kohdistinta.
Murtopisteen siirtäminen:
S
Paina säätöpyörää, kun kohdistin on siirrettävän murtopisteviivan (musta)
päällä tai aivan sen vieressä.
Murtopiste kiinnitetään kohdistimeen ja sitä voi nyt siirtää säätöpyörää
kiertämällä.
S
Vahvista uusi murtopisteen paikka painamalla säätöpyörää.
Uuden murtopisteen luominen:
S
Siirrä kohdistinta kiertämällä säätöpyörää. Paina kerran, kun kohdistin on
uuden murtopisteen kohdalla.
Murtopisteen poistaminen:
S
Paina säätöpyörää, kun kohdistin on poistettavan murtopisteviivan päällä tai
aivan sen vieressä.
Murtopiste kiinnitetään kohdistimeen ja sitä voi nyt siirtää säätöpyörää
kiertämällä.
S
Kierrä säätöpyörää, kunnes viiva on edellisen tai seuraavan murtopisteen
kohdalla ja paina kerran säätöpyörää.
Hitsausalue --> Parametrit --> Graafinen--> Langansyöttö
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Wire feed
Tässä näytössä voit tarkastella ja muokata langansyötön ohjausparametreja.
Koordinaatisto osoittaa langan syöttönopeuden sektorikohtaisilla huippu- tai
tausta-arvoilla.
Ramppi osoitetaan vinolla viivalla, joka alkaa sektorin alusta ja päättyy ramppiajan
päätymishetkeen.
- 14 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Hitsausalue --> Parametrit --> Graafinen--> Pyöritys
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Rotation
Pyöritysnopeus näytetään ja muokataan koordinaatistossa, jossa on viiva jokaista
arvoa ja ramppiaikaa varten. Murtopisteet on merkitty koordinaatistoon katkoviivoilla.
Jos pulssitettu pyöritys on pois päältä, se osoitetaan rastitetulla pulssikuviolla.
Hitsausalue --> Parametrit --> Graafinen--> Kaasu
Weldarea --> Parameters --> Graphical --> Gas
Tässä näytössä voit tarkastella ja muokata hitsauskaasun, aloituskaasun ja
juurikaasun aikoja.
- 15 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.1.2
Tiedostonhallinta
File manager
Tässä näytössä voit tallentaa, kopioida, poistaa ja varmistaa hitsausohjelma.
S
S
S
S
Tallenna hitsausohjelma Save weld program
Hitsausohjelman tallentamiseksi pitää valita mihin ohjelma tallennetaan: joko
ohjausyksikköön (käyttäjän määrittämät ohjelmat, User Defined Programs) tai
ulkoiseen USB-muistiin (ulkoinen muisti, External Memory).
Kirjoita tiedostonimi ja paina Tallenna hitsausohjelma –painiketta Save weld
program säätöpyörällä.
Kopioi tämä hitsausohjelma suunnittelualueeseen Copy this weld program
to Design area
Aktiivisesta työalueesta riippuen alueen sisältö voidaan kopioida toiseen
alueeseen painamalla Kopioi tämä hitsausohjelma suunnittelualueeseen Copy
this weld program to Design area tai Kopioi tämä hitsausohjelma
hitsausalueeseen Copy this weld program to Weld area.
Tyhjennä hitsausalue Clear Weld area
Jos haluat aloittaa tyhjällä hitsausohjelmalla, paina painiketta Tyhjennä
hitsausalue Clear Weld area tai Tyhjennä suunnittelualue Clear Design area.
Varmista Verify
Tällä toiminnolla tarkastetaan täyttääkö nykyisessä työalueessa oleva
hitsausohjelma järjestelmän vaatimukset.
S Hitsausohjelmalle on valittu työkalu.
S Kytketty työkalu on sama kuin mille ohjelma on laadittu (koskee vain
hitsausaluetta)
S Ohjelmassa on vähintään kaksi sektoria (alku- ja loppusektori).
S Ohjelman viimeinen sektori on loppusektori (hitsausvirta on nolla).
S Valittu työkalu tukee valittua putkihalkaisijaa.
S Kunkin sektorin hitsausparametrit ovat valitun työkalun rajojen (min- ja
maks.-arvo) sisällä.
- 16 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.1.3
Tiedot
Information
Tähän näyttöön voidaan kirjoittaa tietoa hitsausohjelmasta. Tiedot eivät vaikuta
hitsausprosessiin. Ne on tarkoitettu vain hitsausohjelman sanalliseen kuvailuun.
S
Yleistä General
Ohjelmanimi Program name näkyy ylemmässä kentässä. Tämä ei ole sama kuin
tiedostonimi file name tiedostonhallinnassa. Kun ohjelman nimi annetaan
ensimmäistä kertaa, kentän oletusarvo on tiedoston nimi.
S
Kuvaus Description
S
Putki Tube
S
Elektrodi Electrode
S
Lanka Wire
S
Kaasu Gas
5.1.4
Sauman tiedot
Joint information
Tässä näytössä voit tarkastella ja muuttaa sauman ulkonäköä niin, että se vastaa
hitsausohjelmaa. Tämä on vain tietoa hitsausohjelmasta eikä vaikuta
hitsausprosessiin.
Kentässä Visualisointi Visualization näkyy graafinen esitys saumasta ja kentässä
Parametriarvot Parameters nähdään sauman tiedot. Sauman ulkonäköön
vaikuttavia tietoja voi muuttaa molemmissa kentissä.
- 17 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Visualisointi
Visualization
S
Kierrä säätöpyörää: sininen viiva osoittaa valitun parametrin.
S
Paina säätöpyörää: viiva muuttuu punaiseksi ja arvoa voi muuttaa säätöpyörää
kiertämällä.
Parametri
Parameters
S
Siirry parametreihin painamalla nuolipainikkeita.
S
Muuta arvoa kiertämällä säätöpyörää.
Juurirako
Gap
Kärki
Nose
- 18 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Kärjen pituus
Nose length
Säde
Radius
Viistekulma
Bevel angle
Materiaalipaksuus
Material thickness
5.1.5
Asetukset
Setup
Tässä näytössä voit valita hitsausohjelman työkalun ja putken ulkohalkaisijan.
Kentässä Työkalun asetukset Tool settings voidaan selata erilaisia työkaluja, joista
näytetään sitten yleiskuva kentässä Työkalun kuva Tool illustration. Valitse työkalu
seuraavasti: paina säätöpyörää, valitse työkalun tyyppi kiertämällä säätöpyörää ja
paina lopuksi säätöpyörää.
- 19 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Putken ulkohalkaisija valitaan kiertämällä säätöpyörää ja vahvistetaan painamalla
säätöpyörää. Valittu työkalu (Työkalu Tool ) ja putken halkaisija (Ø: ) näkyvät
ylemmässä tilakentässä työalueen näytöissä.
5.1.6
Rajat
Limits
Tässä näytössä voit rajoittaa kuinka paljon käyttäjä voi muuttaa hitsausohjelman
esiasetettuja parametriarvoja.
Jotta rajoitukset olisivat aktiivisia, pitää ruudun Rajat aktivoitu Limits activated olla
valittuna.
- 20 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.2
Suunnittelualue
Design area
Hitsausohjelma luodaan suunnittelualueessa ja se joko käytetään hitsausalueessa
tai tallennetaan kirjastoon myöhempää käyttöä varten. Suunnittelualueen toiminta on
selostettu kappaleessa 5.1 Hitsausalue. Suunnittelualue toimii samalla tavoin kuin
hitsausalue.
Suurin alueiden välinen ero on se, että hitsausprosessia ei voi ohjata
suunnittelualueesta.
5.3
Asetukset
Settings
Asetukset-valikossa voidaan muuttaa paneelin ulkonäköä ja hallita järjestelmän
käyttäjiä.
5.3.1
Ulkonäkö
Appearance
- 21 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Asetukset --> Ulkonäkö--> Yleistä
Settings --> Appearance --> General
S
Kieli Language
Valittavat kielet ovat ruotsi, tanska, norja, suomi, englanti, saksa, ranska,
hollanti, espanja, italia, portugali, kreikka, puola, tsekki, unkari, slovenia ja
venäjä.
S
Kulmajärjestelmä Angle system
Valittavana joko tuhannesosat tai asteet.
S
Aloitusnäkymä Start view
Valitse näkyykö paneelissa käynnistyksen jälkeen sisäänkirjautumisvalikko tai
viimeksi näkynyt valikko.
Asetukset --> Ulkonäkö--> QData
Settings --> Appearance --> QData
S
Jälkihitsaustoiminto Post weld function
Valinnat:
S
Ei mitään None
S
Tulosta Print
S
Tallenna Save
S
Tulosta ja tallenna Print + save
Tallennettavat ja tulostettavat tiedot ovat päättyneen hitsausprosessin
asetusarvoja ja mittausarvoja. Tulostus tapahtuu ohjausyksikköön integroidulla
tulostimella.
Arvot tallennetaan säätöpaneelin valikossa QData, katso kappale 5.8.
- 22 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Asetukset --> Ulkonäkö --> Päiväys ja aika
Settings --> Appearance --> Date and time
Tässä voidaan nähdä ja asettaa
järjestelmän päiväys ja aika.
5.3.2
Käyttäjä
User settings
Tässä näytössä voit lisätä, muuttaa ja poistaa käyttäjiä.
Kun valikko avataan ensimmäisen kerran, luettelossa näkyy
vain Default user. Uusi käyttäjä lisätään seuraavasti:
S
Paina nuolta oikealle tai vasemmalle, kunnes Uusi
käyttäjä New user on merkitty.
S
Paina säätöpyörää.
- 23 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
S
Kierrä säätöpyörää, kunnes näytössä näkyy
sopiva tunnus.
S
Paina säätöpyörää. Kohdistin siirtyy
seuraavaan kenttään.
S
Kierrä säätöpyörää, kunnes näytössä näkyy
sopiva kirjain, paina säätöpyörää jne.
S
Kun nimi on valmis, paina nuolta oikealle,
kunnes OK on valittuna.
S Paina säätöpyörää.
Luettelossa näkyy uusi käyttäjä.
Käyttäjän muuttaminen:
S
Korosta käyttäjäluettelo (painamalla nuolipainikkeita).
S
Valitse muutettava käyttäjä kiertämällä säätöpyörää ja paina sitten säätöpyörää.
Käyttäjäluettelon viereen ilmestyy kenttä, johon voit muuttaa valitun käyttäjän
nimen tai tunnuksen. Vahvista muutokset painamalla OK.
Käyttäjän poistaminen:
S
Valitse käyttäjä.
S
Paina säätöpyörää, korosta painike Poista käyttäjä Delete user ja paina
painiketta.
Käyttäjä häviää listasta.
5.4
Sisäänkirjautuminen
Login
Sisäänkirjautumisvalikossa voidaan valita käyttäjä sekä nähdä ohjauspaneelin
ohjelmaversio ja mitkä yksiköt on kytketty. Valikossa näkyvät myös kytkettyjen
laitteiden/yksiköiden versiot.
Käyttäjänimi näkyy ylemmässä tilakentässä, katso kappale Ohjauspaneeli 1.2.
- 24 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.5
Kirjasto
Library
Kirjastovalikossa voidaan poistaa ohjelmia sekä hakea ohjelmia hitsausalueeseen tai
suunnittelualueeseen.
Huomaa, että jokaisen kirjastoon tallennettavan tiedoston koko on 4 - 6 kt.
Ohjausyksikön sisäisen muistin koko on 1 Gt, joten muistin täyttymisriski on hyvin
pieni.
Huomautus! Esimääritettyjä ohjelmia, jotka alkavat sanalla ESAB, ei voi poistaa.
Nämä ohjelmat on testattu ja ne on tarkoitettu lähtötiedoiksi läheisille
putkihalkaisijoille.
5.5.1
Hitsausohjelma
Weld programs
- 25 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.5.2
Hakusuodatin
Search filter
Hakusuodatinvalikossa voit etsiä seuraavia kriteerejä kirjastoon tallennetuista
ohjelmista:
S
Ei mitään Nothing
S
Nimi Name
S
Projekti Project
S
Materiaali Material
S
Putken ulkohalkaisija
External tube diameter
S
Putken seinämäpaksuus
Tube wall thickness
Jos löytyy hakuehdot täyttävä ohjelma, ohjelma näytetään valikossa Hitsausohjelma
weld programs
Ellei löydy hakuehdot täyttävää ohjelmaa, mene kohtaan Mene generointiin Go to
Generate, katso kappale Generoi 5.10.
5.6
Manuaalitila
Manual mode
Tässä valikossa voidaan tarkastaa kaikki moottorit.
5.6.1
Moottorin valinta
Motor selection
Tässä valitaan ohjattava moottori ja asetetaan moottorin nopeudet.
Huomautus! Näytössä näkyvät vain järjestelmässä olevat moottorit. Kohdassa
Hitsausalue --> Asetukset valitut työkalut vaikuttavat näytettäviin tietoihin.
- 26 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
S
Ryömintä, Inching
Käytetään esim. uuden lankakelan asennuksen yhteydessä.
S
Pyöritys / Kuljetus, Rotation/Transport
Käytetään hitsautyökalun siirtämiseen työkappaleen ympärillä.
5.6.2
Kaasuventtiilin ohjaus
Gas valve control
Käytetään kaasuvirtaaman mittaamiseen ja kaasuletkujen huuhtelemiseen ilmasta ja
kosteudesta ennen hitsauksen aloitusta.
Käynnistää ja pysäyttää kaasun virtauksen.
Kaasuventtiilit suljetaan automaattisesti, kun näytöstä
poistutaan.
5.6.3
Käytä moottoria
Run motor
Käytetään moottorien hetkellisten arvojen tarkasteluun.
HUOM! Aktivoi moottori painamalla säätöpyörää.
Voit ajaa valittua moottoria eteenpäin
”+” tai taaksepäin ”-” ja nähdä valitun
moottorin nopeuden.
- 27 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.7
Työkalueditori
Tool editor
Tässä valikossa on useita näyttöjä, joissa voit tarkastella ja muokata työkalun
parametreja. Voit luoda uuden työkalun alusta tai lähteä liikkeelle esimääritetyistä
työkaluista. Käyttäjän luomat työkalut voidaan poistaa, muuttaa ja tallentaa.
Järjestelmässä olevia esimääritettyjä työkaluja ei voi muuttaa eikä poistaa.
Huomaa, että käytettävät työkalut ovat työalueessa; työkalualueessa. Kaikki alla
kuvatut näytöissä tehdyt muutokset vaikuttavat ainoastaan työkalualueeseen eikä
niitä tallenneta ennen kuin käyttäjä tekee niin.
5.7.1
Lataa/tallenna
Load/save
Tässä näytössä voit ladata työkalun malliksi uutta työkalua luodessasi, poistaa
käyttäjän määrittämiä työkaluja ja tallentaa työkaluja.
Valitse lähtötyökalu (täytä parametrit työkalualueeseen ) korostamalla työkalulista
vasemmalla tai oikealla nuolella ja valitse (merkitse) työkalu säätöpyörää kiertämällä.
Korosta painike Lataa työkalu Load tool, paina säätöpyörää ja vahvista, että haluat
lähteä liikkeelle tästä työkalusta.
Voit myös lähteä liikkeelle työkalun erittelystä (työkalutyyppi), esim. työkalusta, jolla
on tietty halkaisijaväli.
Poista luotu työkalu listasta valitsemalla se listasta, painamalla säätöpyörällä
painiketta Poista työkalu Delete tool ja vahvista poisto valitsemalla Kyllä Yes. Et voi
poistaa järjestelmässä olevia esimääritettyjä työkaluja.
Voit tallentaa luodun työkalun uudeksi työkaluksi tai tallentaa sen olemassa olevan
työkalun päälle (et voi tallentaa esimääritettyjen työkalujen päälle).
- 28 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Näin tallennat työkalun uudeksi työkaluksi (tai uudeksi työkalutyypiksi):
S
Korosta työkalulista (tai työkalutyyppilista) nuolipainikkeilla.
S
Valitse säätöpyörää kiertämällä listasta kohta uusi..., new...
S
Paina valikkopainiketta ja valitse Työkalutoiminto Tool action.
S
Korosta painike Tallenna työkalu Save tool.
S
Paina säätöpyörää ja vahvista, että haluat tallentaa työkalun uudeksi työkaluksi
valitsemalla Kyllä Yes.
Jos haluat tallentaa vanhan työkalun päälle, tee samalla tavoin kuin edellä, mutta
valitse työkalulistasta aikaisemmin luotu työkalu.
Voit ladata työkaluja järjestelmään USB-muistista, kun juurihakemistossa on
työkalutiedosto ”MechTIG_Tools.xml”.
Tee näin:
S
Aseta paneelin USB-liitäntään USB-muisti, jonka juurihakemistossa on tiedosto
”MechTIG_Tools.xml”.
S
Korosta nuolipainikkeilla painike Lataa työkalu USB-muistista Load tools from
usb-memory kohdalle.
S
Paina säätöpyörää ja vahvista tietäväsi, että menetät kaikki työkaluihin tehdyt
muutokset, valitsemalla Kyllä Yes.
Voit poistaa tai nollata kaikki työkalualueen parametrit korostamalla painike Tyhjennä
työkalu Clear tool ja painamalla säätöpyörää. Vahvista tietäväsi, että menetät
mahdolliset työkalualueessa tehdyt muutokset, valitsemalla Kyllä Yes.
Jos haluat tallentaa työkalut USB-muistille, toimi näin:
S
Aseta paneelin USB-liitäntään USB-muisti.
S
Korosta painike Tallenna työkalu USB-muistiinSave tools to usb-memory ja
paina säätöpyörää.
S
Tallenna työkalu valitsemalla Kyllä Yes. Menetät kaikki USB-muistilla olevat
työkalut.
- 29 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.7.2
Muuta asetuksia
Edit settings
Vaihda tähän näyttöön, kun olet ladannut työkalun tai haluat täysin uuden työkalun.
Tässä näytössä voit tarkastella ja muuttaa kaikkia työkalun parametreja.
Kenttä Yleisasetukset General settings sisältää työkalun yleiset asetukset ja kenttä
Parametrirajat Parameter limits määrittää parametrin suurimman ja pienimmän
arvon.
Jos minimiarvo on 0, tarkoittaa se sitä, ettei pienintä arvoa ole asetettu. Vastaavasti
jos maksimiarvo on 65535, suurinta arvoa ei ole asetettu (tietyissä tapauksissa
655,30 tai 6553,5 voivat tarkoittaa, ettei yläarvoa ole asetettu).
5.7.3
Muokkaa moottoridataa
Edit motordata
Tässä näytössä voit tarkastella ja muuttaa moottoriasetuksia. Kaikille moottoreille
(pyöritys, langansyöttö, sivuttaisliike ja AVC) on moottoriparametrit ja tällä hetkellä
kullekin moottorille on kolme parametria. Parametrit ovat ”Setting parameter”,
”Scalefactor position” (”numerator” ja ”denominator”) sekä ”Scalefactor speed”
(”numerator” ja ”denominator”).
- 30 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Aseta pyöritystä ohjaavan moottorin parametrin ”Scalefactor position (numerator)”
arvoksi 100.
Tee näin:
S
Korosta tekstikenttä Moottoriparametri Motor parameter nuolipainikkeilla.
S
Kierrä säätöpyörää, kunnes Scalefactor position (numerator) näkyy
tekstikentässä ja paina säätöpyörää.
S
Muuta arvoksi 100 kiertämällä säätöpyörää ja siirry eteenpäin painamalla
säätöpyörää.
S
Kierrä säätöpyörää, kunnes Pyöritys Rotation näkyy tekstikentässä ja vahvista
painamalla säätöpyörää.
S
Lisää tai muuta arvo pyöritysmoottorin parametriluetteloon painamalla
säätöpyörää.
Voit poistaa moottoriparametrin merkitsemällä sen listasta, painamalla säätöpyörää,
korostamalla painike Poista Delete ja painamalla säätöpyörää.
5.8
Lokit
Logs
Tässä valikossa voit tarkastella järjestelmän tallentamia lokitietoja.
- 31 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
5.8.1
Tapahtumaloki
Event log
Järjestelmässä ilmennyt vika osoitetaan ESAB-logon oikealla puolella olevalla
symbolilla
. Symboli häviää, kun siirryt tapahtumalokivalikkoon.
Käytetään toimintaa koskevien
viestien näyttämiseen.
Voit poistaa tai poistaa kaikki viestit lokista korostamalla painike Tyhjennä loki Clear
log nuolipainikkeilla ja painamalla säätöpyörää. Vahvista, että haluat poistaa kaikki
tapahtumat, painamalla Kyllä Yes säätöpyörällä. Tapahtumaloki ladataan uudelleen
ja se on nyt tyhjä.
Voit myös tallentaa tapahtumalokin ulkoiseen USB-muistiin.
Tee näin:
S
Aseta paneelin USB-liitäntään USB-muisti ja korosta nuolipainikkeilla painike
Tallenna Save.
S
Paina säätöpyörää. Teksti Tapahtumaloki tallennettu Event log saved näkyy
alemmassa tilakentässä, jos lokin tallennus onnistui.
- 32 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Toimintaviestit
Yk­
sikkö
Yk­
sikkö
1
= jäähdytyslaite (cooling unit)
6
= moottorin ohjaus 1, (motor control 1)
pyöritys, langansyöttö
2
= virtalähde (power source)
8
= hitsausdatayksikkö (weld data unit)
4
= kauko-ohjain (remote control)
17
= I/O-yksikkö (I/O node)
Alla on selostettu vikakoodit, joiden syyt käyttäjä voi itse poistaa. Jos jokin muu koodi
näkyy näytössä, ota yhteys huoltoon.
Koodi
Kuvaus
5
Tasavirtavälijännite raja-arvojen ulkopuolella
Jännite liian suuri tai liian pieni. Liian suuri jännite voi johtua hetkellisistä jännitepiikeistä
verkossa tai heikosta verkosta (verkon induktanssi suuri tai yksi vaihe puuttuu).
Virtalähde kytketään pois päältä eikä sitä voi kytkeä päälle.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
6
Korkea lämpötila
Lämpövaroke on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään eikä virtalähdettä voi kytkeä päälle ennen
kuin lämpövaroke on sulkeutunut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo-/poistoaukot eivät ole tukossa tai likaiset.
Tarkasta myös työjakso ja ettei nimellisarvoja ylitetä.
Jos vika toistuu, ota yhteys huoltoon.
Virtaservovika (pyöritys, langansyöttö)
Jokin moottori ei pysty pitämään nopeuttaan. Hitsaus keskeytetään.
Toimenpide: Tarkasta, että työkalu / langansyöttöyksikkö ei ole juuttunut eikä liiku liian
raskaasti. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
11
11
12
14
17
Virtaservovika (virtalähde)
Jännite liian suuri tai liian pieni. Liian suuri jännite voi johtua hetkellisistä jännitepiikeistä
verkossa tai heikosta verkosta (verkon induktanssi suuri tai yksi vaihe puuttuu).
Virtalähde kytketään pois päältä eikä sitä voi kytkeä päälle.
Toimenpide:Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Sisäinen tiedonsiirtovika (varoitus)
Järjestelmän CAN-väylän kuormitus on hetkellisesti liian suuri.
Ohjauspaneelin ja virtalähteen välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Tarkasta, että kaikki on oikein kytketty.
Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Tiedonsiirtovika
Järjestelmän CAN-väylä on lopettanut toimintansa liian suuren kuormituksen vuoksi.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta, että kaikki on oikein kytketty. Nollaa laitteisto katkaisemalla
jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Yhteys yksikköön katkennut
Yhteys yksikköön katkennut. Kaasun syöttöä ei katkaista, se pitää sulkea käsin.
Käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
- 33 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Koodi
Kuvaus
19
Alhainen paristojännite
Liian alhainen paristojännite. Jos paristoja ei vaihdeta, tallennetut tiedot häviävät.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon paristojen vaihtoa varten.
20
Hitsausohjelmaan on tallennettu virheelliset asetusarvot
Käynnistyksen yhteydessä on löytynyt kiellettyjä arvoja.
Toimenpide: Muuta parametrejä hitsausohjelmassa. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
29
Ei veden virtausta
Virtausvartija on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta jäähdytyspiiri, pumppu ja letkut.
32
Ei kaasun virtausta
Kaasun virtaus on alle 3,5 l/min. Käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta kaasuventtiili, letkut ja liitännät.
Hitsauksen aloitus epäonnistui
Virtalähde ei onnistunut sytyttämään valokaarta.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit ja työkalu.
41
5.8.2
QData
QData
Tässä näytössä voit tarkastella
dataa, joka tallennettiin
jälkihitsaustoiminnon aikana, katso
kappale 5.3.
Lokit --> QData --> Qdata-tiedostot
Logs --> QData --> QData files
Laatudatatiedostot tallennetaan
päiväyksellä ja juoksevalla
numerolla.
Tiedostot voidaan tallentaa
USB-muistiin painamalla tallenna,
save.
- 34 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Lokit --> QData --> Qdata-sisältö
Logs --> QData --> QData content
Laatudatatiedoston asetusarvot ja
mittausarvot näkyvät tässä
kentässä.
5.9
Manuaalinen hitsaus
Valikkoa käytetään hitsaukseen manuaalisella TIG-pistoolilla.
- 35 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Liipaisutila
Gun trigger mode
2-vaihe
Kaasun esisyöttö
Nousu­
ramppi
Laskuramppi
Kaasun jälki­
syöttö
Toiminnot pistooliliipaisimen 2-vaiheohjauksella.
2-vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esisyöttö käynnistyy ja valokaari syttyy, kun
TIG-pistoolin liipaisinta painetaan (1). Tämän jälkeen virta kasvaa säädettyyn arvoon
(mahdollisessa nousuramppiajassa). Kun liipaisin vapautetaan (2), virtaa
pienennetään (mahdollisessa laskuramppiajassa) ja valokaari sammutetaan. Tämän
jälkeen seuraa mahdollinen kaasun jälkisyöttö.
4-vaihe
Kaasun esisyöttö
Nousu­
ramppi
Laskuramppi
Kaasun jälki­
syöttö
Toiminnot pistooliliipaisimen 4-vaiheohjauksella.
4-vaiheohjauksessa mahdollinen kaasun esisyöttö käynnistyy, kun pistoolin
liipaisinta painetaan (1). Esisyöttöajan kuluttua virta kasvaa ohjaustasolle
(muutaman ampeerin) ja valokaari syttyy. Kun liipaisin vapautetaan (2), virta kasvaa
säädettyyn arvoon (mahdollisessa nousuramppiajassa). Kun liipaisinta taas
painetaan (3), virta laskee takaisin ohjaustasolle (mahdollisessa laskuramppiajassa).
Kun liipaisin vapautetaan (4), valokaari sammuu ja mahdollinen kaasun jälkisyöttö
alkaa.
- 36 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Käynnistysmenetelmä
Start method
HF
HF-tilassa valokaari sytytetään kipinällä, joka syntyy, kun elektrodin ja työkappaleen
välinen etäisyys on tietyn suuruinen.
LiftArct
Lift Arct -tilassa valokaari syttyy, kun elektrodilla kosketetaan työkappaleeseen ja
elektrodi nostetaan irti työkappaleesta.
Sytytys LiftArct –toiminnon avulla. Vaiheessa 1 elektrodia pidetään suoraan työkappaletta vasten.
Kun liipaisinta painetaan vaiheessa 2, elektrodiin syötetään pieni virta. Valokaari syttyy vaiheessa 3,
kun käyttäjä nostaa elektrodin irti työkappaleesta. Tämän jälkeen virta kasvaa säädettyyn arvoon.
Huippuvirta Peak current
Ylempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
Taustavirta Background current
Alempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
Huippuaika Peak time
Pulssivirran päälläoloaika pulssijakson aikana.
Tausta-aika Background time
Taustavirran aika, joka yhdessä pulssivirran ajan kanssa muodostaa pulssijakson.
Pulssiaika
Tausta-aika
Huippuvirta
Taustavirta
TIG-hitsaus pulssitetulla virralla
Nousuramppi
Nousuramppi tarkoittaa, että virta kasvaa TIG-kaaren sytytyksen jälkeen hitaasti
säädettyyn arvoon. Tämän ansiosta elektrodi kuumenee hitaammin ja käyttäjä ehtii
suunnata elektrodin ennen hitsausprosessin aloitusta.
- 37 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
FI
Laskuramppi
TIG-hitsauksessa laskurampilla estetään kraaterihalkeamien muodostuminen
hitsauksen lopussa. Laskurampilla tarkoitetaan, että virta pienenee hitaasti
säädetyssä ajassa.
Kaasun esisyöttö Gas preflow
Kaasun esisyötöllä määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa ennen valokaaren
sytytystä. Katso myös kappale 3.5.
Kaasun jälkisyöttö Gas postflow
Kaasun jälkisyötöllä määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa valokaaren
sammutuksen jälkeen. Katso myös kappale 3.5.
5.10
Generoi
Generate
Tässä voidaan generoida valmis perushitsausohjelma, joka voidaan sitten lisätä
suunnittelualueeseen tai suoraan hitsausalueeseen. Ohjelmaa voi käyttää pohjana
omalle ohjelmalle.
Valitse:
S
S
Putken materiaali Tube material
Seinämäpaksuus Tube wall thickness
Maks. 3 mm ruostumattomalle teräkselle ja maks. 2,7 mm hiiliteräkselle.
S Putken ulkohalkaisija External tube diameter
S Työkalu ja työkalutyyppi Tool and tool type
Aktivoi painamalla Generoi hitsausalueeseen Generate in weld area tai Generoi
suunnittelualueeseen Generate in design area.
Näyttöön tulee automaattisesti hitsaus- tai suunnittelualueen valikko.
Nyt voit jatkaa ohjelman muokkausta hitsausalueessa tai suunnittelualueessa. Katso
kappale Hitsausalue 5.1 tai kappale Suunnittelualue 5.2.
- 38 bi16d1xa
© ESAB AB 2007
6
SANASTO
2-vaihe
Pistoolin liipaisimen 2-tahtikäyttö.
4-vaihe
Pistoolin liipaisimen 4-tahtikäyttö.
Alkusektori
Ensimmäinen hitsaussektori hitsausjaksossa.
Aloituskaasu
Erikoissuojakaasu, jolla on ionisoivia ominaisuuksia: helpottaa valokaaren
syttymistä.
Amplitudi
Sivuttaisliikkeen leveys.
Erikoispulssitus
Hitsausvirta tahdistetaan sivuttaisliikkeen kanssa.
Esilämmitysaika
Hitsausliikkeen viiveaika työkappaleen lämmittämiseksi.
Generoida
Etsiä valmista perushitsausohjelmaa
Hitsausalue
Hitsausalueessa oleva ohjelma ohjaa hitsausprosessia.
Hitsauskaasu
Suojakaasu hitsisauman yläpuolella.
Huippujännite
Kaarijännitteen säätely huippuvirran aikana.
Huippulangansyöttö ­
nopeus
Langansyöttönopeus huippuvirran aikana.
Huippuvirta
Suurempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa tai virran arvo vakiovirralla
hitsattaessa.
Juurikaasu
Suojakaasu hitsisauman alapuolella (juuripuoli).
Kiertonopeus
Elektrodin kiertonopeus työkappaleen ympärillä.
Kirjasto
Hitsausohjelmavarasto
Laskuramppiaika
Arvon asteittainen pienentyminen.
Loppusektori
Viimeinen hitsaussektori hitsausjaksossa.
Murtopiste
Uuden sektorin alkupiste.
Nousuramppiaika
Arvon asteittainen suureneminen.
Pulssiaika
Pulssivirran päälläoloaika pulssijakson aikana.
Sektori
Tietty osa putkesta.
Sektorijärjestelmä
Miten jako sektoreihin näytetään; asteina vai murtopisteinä.
Suorakaidepulssitus
Erikoispulssitus pulssitetulla pyöritysliikkeellä.
Suunnittelualue
Hitsausohjelma laaditaan tässä valikossa.
Tausta-aika
Taustavirran aika, joka yhdessä huippuvirran ajan kanssa muodostaa
pulssijakson.
Taustajännite
Kaarijännitteen säätely taustavirran aikana.
Taustalangansyöttö­
nopeus
Langansyöttönopeus annetun tausta-ajan aikana.
Taustavirta
Alempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
Varmista
Tarkasta pysyykö ohjelma raja-arvojen sisällä.
Viiveaika
Aika, jonka sisällä kaarijännitteen tulee vakautua, ennen kuin
kaarijännitteen säätely aloitetaan.
- 39 bi16d1xb
© ESAB AB 2007
WO1002
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
0444 534 070 Instruction manual SE
0444 534 071 Instruction manual DK
0444 534 072 Instruction manual NO
0444 534 073 Instruction manual FI
0444 534 074 Instruction manual GB
0444 534 075 Instruction manual DE
0444 534 076 Instruction manual FR
0444 534 077 Instruction manual NL
0444 534 078 Instruction manual ES
0444 534 079 Instruction manual IT
0444 534 080 Instruction manual PT
0444 534 081 Instruction manual GR
0444 534 082 Instruction manual PL
0444 534 083 Instruction manual HU
0444 534 084 Instruction manual CZ
0444 534 086 Instruction manual RU
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 40 bi16o2
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 41 notes
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 42 notes
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 43 notes
© ESAB AB 2007
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising