ESAB | WO1002 Aristo | Instruction manual | ESAB WO1002 Aristo Používateľská príručka

ESAB WO1002 Aristo Používateľská príručka
HU
Aristo
WO1002
Kezelési utasítások
0444 534 083 HU 110428
Valid from program version 1.6
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Nyelvválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
3.1 Szektorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Hegesztőáram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Impulzusáram/folytonos áram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Huzalelőtolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Forgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Gáz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Előmelegítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Lefutás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
8
8
8
9
9
4 MENÜSTRUKTÚRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 MENÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
5.1 Hegesztési terület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Paraméterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Fájlkezelő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Tájékoztató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Varratra vonatkozó információ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Határértékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Tervezési terület . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Megjelenés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Felhasználók beállításai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Bejelentkezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Könyvtár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
Hegesztési programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2
Szűrő a kereséshez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Manuális üzemmód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
Motorválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
Gázszelep szabályozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3
Motor futása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Szerszámszerkesztő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
Betöltés/mentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2
Beállítások szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3
A motor adatainak szerkesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Naplók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1
Eseménynapló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2
Minőségadatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Manuális hegesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Létrehozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
16
17
17
19
20
21
21
21
23
24
25
26
26
27
27
28
28
28
29
30
31
32
32
35
36
39
6 SZAKKIFEJEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-2-
HU
1
BEVEZETÉS
Az Útmutató a WO1002 vezérlőpanel használatát ismerteti.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás és a
vezérlőegység kezelési utasításában.
A kijelző panelen látható szöveg a következő nyelveken áll rendelkezésre: svéd,
norvég, dán, finn, angol, német, francia, holland, spanyol, olasz, portugál, görög,
lengyel, cseh, magyar, szlovén és orosz.
1.1
Nyelvválasztás
A berendezés első bekapcsolásakor a következők láthatók a kijelzőn.
Szállításkor a rendszer angol nyelvre van beállítva. A preferált nyelv kiválasztása:
S
A menü aktiválásához
nyomja meg a "Menu"
parancsgombot, hogy
megjelenjenek az ezen a
szinten elérhető választási
lehetőségek.
S
Fordítsa el a gombot, hogy
kijelölje a "Setting"-at, majd
nyomja meg a gombot.
S
A "Appearance" van
kijelölve, nyomja meg a
gombot.
S
Az "General" van kijelölve,
nyomja meg a gombot. Az
"Languagel" szót
tartalmazó "English" mező
van bekeretezve. A preferált nyelv kiválasztásához fordítsa el a gombot.
S
A gomb megnyomásával aktiválja az ön által preferált nyelvet.
bi16d1ua
-3© ESAB AB 2007
HU
1.2
1
Vezérlőpanel
Gomb
A paraméterértékek módosításához, aktiválásához és beállításához.
A gombnak három funkciója van:
2
S
Balra forgatható
S
Jobbra forgatható
S
Meg kell nyomni a gombot, aktiválás
Kijelző
A kijelzőn négy megjelenített mező
látható:
Felső állapotmező (A)
Információ a hegesztési terület
programnevéről, a felhasználóról, a
csatlakoztatott szerszám típusáról és a
cső méretéről.
Főmenü mező (B)
Különféle menük, lásd az 5
"Menüstruktúra" c. fejezetet.
bi16d1ua
-4© ESAB AB 2007
HU
Nézet mező (C)
A hegesztési programok szerkesztéséhez, programok mentéséhez,
tájékoztatáshoz, megjelenítéshez stb.
Állapotmező (D)
Általános információt, hibaüzeneteket és az aktuális hegesztési adatokat
tartalmazza (pozíció, feszültség, áram)
3
Gyors leállítás/Újraindítás
A hegesztési folyamat azonnali leállítása. A gázutánáramlás a befejező
szektorból érkező információ szerint alakul.
A gomb újbóli megnyomása kezdeményezi az újraindítást a
startszektorból vett paraméterekkel; a hegesztési folyamat a hegesztési
program azon pontjától folytatódik, ahol a megszakítás történt.
4
Balra nyíl
Mozgatás balra a menükben és vissza a főmenükbe
5
Jobbra nyíl
Mozgatás jobbra a menükben és előre a főmenükbe
6
Főmenü
Lépés a főmenü mezőre
2
BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY
Paraméter
Beállítási tartomány
Szektor
Töréspontok
Fokok
0 - 50
0.000 - 9.999
0 - 3599°
Hegesztőáram1)
Csúcsáram
Alapáram
Impulzusidő
Alapidő
3 - 400 A 2)
3 - 400 A 2)
0,01 - 25 másodperc
0,01 - 25 másodperc
Huzalelőtolás
Huzalelőtolási csúcssebesség
Huzalelőtolási alapsebesség
15 - 250 cm/perc
15 - 250 cm/perc
Forgás
Forgási sebesség
Forgásirány
Impulzusos forgás
Gáz
Hegesztőgáz előáramlás ideje
Gázutánáramlás ideje
Startgáz
Gyökgáz
bi16d1ua
A hegesztőszerszám maximális sebességének 5
- 100 %-a
Előre és hátra
0,05 - 25 másodperc
0 - 6000 másodperc
0 - 6000 másodperc
0 - 6000 másodperc
0 - 6000 másodperc
-5© ESAB AB 2007
HU
Paraméter
Beállítási tartomány
Előmelegítés
Előmelegítési idő
0 - 600 másodperc
Lefutás
Felfutási idő
Lefutási idő
0,1 - 25 másodperc
0,1 - 25 másodperc
1)
A maximális hegesztőáram léghűtéses csőhegesztő szerszám esetén 100 A.
A maximális hegesztőáram vízhűtéses csőhegesztő szerszám esetén 400 A.
Lásd még az adott csőhegesztő szerszám használati útmutatóját.
2)
Az áramforrástól függően
3
HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK
3.1
Szektorok
A csőhegesztési program különböző szakaszokra osztható: szektorok. Mindegyik
szektor egy-egy szakasznak felel meg a cső kerületén. Egy program esetén a
szektorok maximális száma 50.
A különböző hegesztési paraméterek esetén
saját értékek rendelhetők a szektorokhoz, mint
az áram, a forgási sebesség és a huzalelőtolási
sebesség stb. Ez lehetővé teszi, hogy a
hegesztést a csőkötés különböző szakaszain a
hegesztési paraméterek különböző beállításai
mellett végezzék el.
4. szektor
1. szektor
3. szektor
2. szektor
A szektorokra bontás úgy történik, hogy a
cső kerülete mentén különböző
töréspontokat vagy fokokat jelölnek meg.
Minden egyes töréspont vagy fok egy új
4. szektor
szektor kezdőpontját jelöli. Az ábrán a 0,000
töréspont 0 fok, az 1. szektor kezdőpontja;
0.750
0,250 töréspont 90 fok, a 2. szektor
kezdőpontja, és így tovább.
0.000
1. szektor
0.250
3. szektor
Az áramforrás max. 10 fordulatnyi
hegesztést tesz lehetővé ugyanazon a
hegesztett kötésen. (A hegesztőszerszám
10-szer fordulhat meg a cső körül.)
2. szektor
0.500
Megjegyzés: A szektor nem lehet kisebb, mint egy fordulat századrésze vagy 3,6
fok.
S
1. fordulat=
0,000 - 0,999 töréspont
0 - 359 fok
S
2. fordulat=
1,000 - 1,999 töréspont
360 - 719 fok
S
3. fordulat=
2,000 - 2,999 töréspont
720 - 1079 fok
S
4. fordulat=
3,000 - 3,999 töréspont
1080 - 1439 fok
bi16d1ua
-6© ESAB AB 2007
HU
S
5. fordulat=
4,000 - 4,999 töréspont
1440 - 1799 fok
S
6. fordulat=
5,000 - 5,999 töréspont
1800 - 2159 fok
S
7. fordulat=
6,000 - 6,999 töréspont
2160 - 2519 fok
S
8. fordulat=
7,000 - 7,999 töréspont
2520 - 2879 fok
S
9. fordulat=
8,000 - 8,999 töréspont
2880 - 3239 fok
S
10. fordulat=
9,000 - 9,999 töréspont
3240 - 3599 fok
A hegesztési program befejezéséhez egy úgynevezett befejező szektor van
megjelölve.
A következő két feltételnek kell teljesülnie, hogy egy szektort befejező szektornak
tekintsenek:
S
Nincs utána következő szektor.
S
A hegesztőáram értéke a szektor esetén 0 amper.
3.2
Hegesztőáram
A paramétercsoport a hegesztőáramra hat paramétert tartalmaz:
S
Csúcsáram
S
Alapáram
S
Impulzusidő
S
Alapidő
S
Különleges impulzusok
S
Lefutás, lásd a 3.7 pontot.
Impulzusidő
Alapidő
Csúcsáram
Alapáram
TIG impulzushegesztés
A hegesztőáram lehet impulzusos vagy folyamatos (nem impulzusos).
3.2.1
Impulzusáram/folytonos áram
Impulzusárammal végzett hegesztés esetén értéket kell rendelni a csúcsáramhoz,
az alapáramhoz, az impulzusidőhöz és az alapidőhöz.
Folyamatos árammal végzett hegesztés esetén csak a csúcsáramhoz kell
paraméterértéket megadni. Az alapáram értékének megadása impulzusos áramot
eredményez.
bi16d1ua
-7© ESAB AB 2007
HU
3.3
Huzalelőtolás
A huzalelőtolás sebessége a hideghuzal előtolási sebességét jelenti cm/percben. Az
előtolás lehet impulzusos vagy folyamatos (nem impulzusos).
A paramétercsoport a huzalelőtolásra három paramétert tartalmaz:
S
Csúcs huzalelőtolás
S
Alap huzalelőtolás
S Lefutás, lásd a 3.7 pontot.
A folyamatos (nem impulzusos) huzalelőtolással történő hegesztés esetén csak a
csúcs huzalelőtolási paramétert kell megadni.
Impulzusos huzalelőtolással történő hegesztés esetén a csúcs huzalelőtolási és az
alap huzalelőtolási paramétert kell megadni.
Az impulzusos huzalelőtolási sebesség mindig automatikusan szinkronizálva van a
hegesztőárammal úgy, hogy a huzalelőtolási sebesség magas, amikor csúcsáramot
alkalmaznak, és alacsony, amikor alapáramot alkalmaznak.
3.4
Forgás
Az elektróda munkadarab körüli forgási sebességének jelzésére használják.
Kijelzése mm/percben történik.
A forgási sebesség lehet impulzusos vagy folyamatos (nem impulzusos).
A paramétercsoport a forgásra négy paramétert tartalmaz:
S
Forgási sebesség
S
Forgásirány
S
Impulzusos forgás
S Lefutás, lásd a 3.7 pontot.
Az impulzusos forgást automatikusan szinkronizálják a hegesztőárammal úgy, hogy
a hegesztőszerszám a csúcsáram mellett álló helyzetben van, és az alapáram
mellett forog.
3.5
Gáz
A paramétercsoport a védőgázra három paramétert tartalmaz:
S
Hegesztőgáz
S
Startgáz
S Gyökgáz
A hegesztőgáz a védőgázra utal a hegesztett kötés felső részén. A hegesztőgázparaméter azt jelzi, hogy a védőgáznak mennyi ideig kell áramlania a hegesztett
kötés felső részén a hegesztés előtt és után. A hegesztőgázt egy áramlásszabályo­
zó ellenőrzi, min. 4,5 l/min.
Egyes védőgázok, például a hélium (He), problémát okozhatnak az ívgyújtásnál. Ha
hegesztőgázként ezt a fajta védőgázt kell alkalmazni, indításkor tanácsos lehet
másfajta gázkeverék, az úgynevezett startgáz, használata.
bi16d1ua
-8© ESAB AB 2007
HU
A gyökgáz a védőgázra utal a hegesztett kötés alsó részén. A gyökgázparaméter
azt jelzi, hogy a védőgáznak mennyi ideig kell áramlania a hegesztett kötés alsó
részén a hegesztés előtt és után.
Ha az 1. szektorban megad egy adatot a hegesztőgázra és egy másikat a
startgázra, csak a startgáz fog áramlani. A hegesztőgáz kiáramlása akkor
kezdődik, amikor az ívet begyújtják.
3.6
Előmelegítés
Az előmelegítést a munkadarabnak a kezdőponton történő hevítésére használják,
hogy biztosítva legyen az olvadék megfelelő behatolása, és az ívgyújtás és a
forgómozgás kezdete között eltelt idővel definiálható. Ha nincs érték megadva az
előmelegítésre, a forgás azonnal megkezdődik, amikor az ívet begyújtják.
3.7
Lefutás
Bizonyos paraméterek esetén megadható a lefutás. A lefutás az az időtartam, amely
alatt a paraméter értéke az előző szektorban felvett értékről fokozatosan az aktuális
szektorra megadott értékre változik.
Felfutás = fokozatos növekedés, ha az előző érték alacsonyabb, mint a megadott
érték.
Lefutás = fokozatos csökkenés, ha az előző érték magasabb, mint a megadott érték.
A lefutás maximális időtartama az egyes szektoridőktől függ. Ha a lefutás ideje
megegyezik a szektoridővel, azt "szektorlefutásnak" nevezzük.
bi16d1ua
-9© ESAB AB 2007
HU
4
MENÜSTRUKTÚRA
Hegesztési
terület
Paraméterek
'
Táblázat
ˇ Táblázat
szerkeszté­
se
ˇ Megmutat
/elrejt
ˇ Hegesztés
vezérlés
ˇ Szerkesztés
Fájlkezelő
Grafikus
ˇ Áram
ˇ Huzalelőto­
lás
ˇ Forgás
ˇ Gáz
Információk
ˇ Általános
ˇ Leírás
ˇ Cső
ˇ Elektróda
ˇ Huzal
ˇ Gáz
Kötés info.
ˇ Megjelenítés
ˇ Paraméterértékek
Beállítások
Határértékek
ˇ Szerszámbeállítások
ˇ Csőbeállítások
Tervezési
terület
Paraméterek
Fájlkezelő
Táblázat
Grafikus
ˇ Táblázat
szerkeszté­
se
ˇ Megmutat
/elrejt
ˇ Szerkesztés
ˇ Áram
ˇ Huzalelőtolás
ˇ Forgás
ˇ Gáz
bi16d1ua
Információk
ˇ Általános
ˇ Leírás
ˇ Cső
ˇ Elektróda
ˇ Huzal
ˇ Gáz
Kötés info.
ˇ Megjelenítés
ˇ Paraméterértékek
Beállítások
Határértékek
ˇ Szerszám beállítások
ˇ Cső beállítások
- 10 © ESAB AB 2007
HU
Beállítások
Megjelenés
Bejelentke­
zés
Könyvtár
Felhasználó
Hegesztési
program
Manuális
üzemmód
Motorválasztás
Gázszelep szabályo­
zása
ˇ Kereső szűrő
ˇ Motor járatása
Naplók
Manuális
hegesztés
ˇ Általános
ˇ Minőségadatok
Szerszámszerkesztő
Betöltés/
mentés
Beállítások
módosítása
Motoradatok
módosítása
ˇ Szerszámválasztás
ˇ Tevékenység
szerszámmal
ˇ Általános
ˇ Paraméterhatárérté­
kek
ˇ Paraméter
módosítása
ˇ Paraméterek
bemutatása
5
Eseménynapló
Létrehozás
Minőségadatok
ˇ Minőségadatok fájlja
ˇ Tartalom
MENÜK
Két olyan munkaterület van, ahol megtekinthetők és szerkeszthetők a hegesztési
paraméterek: a hegesztési terület (lásd az 5.1 fejezetet) és a tervezési terület (lásd
az 5.2 fejezetet).
5.1
Hegesztési terület
Weld area
Ebben a nézetben megtekinthetők és szerkeszthetők a hegesztési program
paraméterei, és vezérelhető a hegesztési folyamat. A hegesztési területen lévő
hegesztési programok vezérlik a hegesztési folyamatot.
A hegesztési területen lévő paraméterek a könyvtárban lévő hegesztési program
betöltésével, hegesztési alapprogram előállításával vagy a paraméterek manuális
szerkesztésével adhatók meg.
5.1.1
Paraméterek
Parameters
Ez a menüopció kizárólag az egyéb menüopciók archívuma.
bi16d1ua
- 11 © ESAB AB 2007
HU
Hegesztési terület --> Paraméterek --> Táblázat
Weld area --> Parameters --> Table
Itt táblázatos formában tekintheti meg és szerkesztheti a hegesztési paramétereket,
és elindíthatja, illetve leállíthatja a hegesztési folyamatot.
A paramétercsoportban valamennyi paraméter a csoport színével van kiemelve.
A táblázatban a kiválasztott hegesztési paramétert kék keret jelöli két nyíllal.
S
S
S
Forgassa a gombot, ha végig akar haladni a táblázaton.
Irányváltáshoz nyomja meg a gombot.
A paraméter értékének módosításához kattintson a jobb nyílra, és a gombbal
módosítsa a paraméter értékeit.
A menü parancsikonjai:
S
S
S
S
Táblázat szerkesztése Edit table
Kijelöli a hegesztési paramétereket tartalmazó táblázatot
Megmutat/elrejt Show/hide
Megmutatja vagy elrejti a táblázatban lévő hegesztési paraméterek csoportjait.
Itt a paraméterek csoportjának kiválasztásával megadhatja, hogy melyik
paraméterek szerepeljenek a táblázatban.
Hegesztés vezérlése Weld control
Kijelöli az indítás gombot a hegesztés vezérlése boxban.
A boxban található gombokkal vezérelhető a hegesztési folyamat. Elindíthatja,
leállíthatja, közvetlenül leállíthatja, folytathatja a hegesztési folyamatot, vagy
szimulálhatja annak indítását.
Szektorok szerkesztése Edit sectors
A Szektorok szerkesztése boxban kijelöli a "Szektor hozzáadása .... után", Add
sector after parancsgombot.
A box segítségével növelhető vagy csökkenthető a szektorok száma. A
hegesztési programban egy, már meglévő szektor elé vagy után hozzáadhat új
szektorokat, és eltávolíthat szektorokat.
bi16d1ua
- 12 © ESAB AB 2007
HU
Hegesztési terület --> Paraméterek --> Grafikus --> Áram
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Current
Ebben a nézetben grafikus formában tekintheti meg és szerkesztheti az áramra
vonatkozó hegesztési paramétereket.
Az áram csúcs- és alapértékei koordinátarendszerben vannak ábrázolva.
Az Y-tengely jelenti az áram értékét amperben, az X-tengely jelenti az időt.
Az áram szektoronkénti különböző értékei összefüggenek, és egy vonalat alkotnak.
A zöld jelzi a szektoronkénti csúcsáramértéket, míg a kék a szektoronkénti
alapáramértéket.
A lefutást a szektor elejénél kezdődő ferde vonal jelzi, amely ott ér véget, ahol a
lefutás ideje metszi az X-tengelyt.
S
S
S
Zoom Zoom
Itt állíthatja be a koordinátarendszerben az X-tengely beosztását.
Hegesztés vezérlése Weld control
A boxban található parancsgombokkal vezérelhető a hegesztési folyamat.
Elindíthatja, leállíthatja, közvetlenül leállíthatja, folytathatja a hegesztési
folyamatot, vagy szimulálhatja annak indítását.
Szektorinformáció Sector information
Az ebben a mezőben lévő ábrák az áramra vonatkozó paramétercsoportot érintő
egyéb paramétereket mutatják. A szektor töréspontját a körben lévő szaggatott
vonal jelzi (a cső keresztmetszete).
Ha a hegesztési program egy fordulatnál tovább tart, ezeket a fordulatokat
valamivel kisebb körök sorozata jelzi.
Az előmelegítési idő tizedmásodpercekben jelenik meg a töréspontra vonatkozó
információ alatt.
A különleges impulzusok be- vagy kikapcsolt állapotát egy kép jelzi, ahol a vörös
kereszt azt jelenti, hogy a különleges impulzusokat nem alkalmazzák.
Az impulzusidők közötti kapcsolat impulzusciklusokként jelenik meg. Külön idők
vonatkoznak a csúcs- és az alapimpulzusra.
bi16d1ua
- 13 © ESAB AB 2007
HU
S
A töréspontok ábrája
A töréspontok ábrájában a gombbal lehet mozgatni, hozzáadni vagy eltávolítani
a töréspontokat. Az ábrára ugorva és azt kijelölve elfordítható a gomb, és
mozgatható egy fehér vonal vagy "kurzor".
Egy töréspont mozgatása:
S
Nyomja meg egyszer a gombot, amikor a kurzor a mozgatandó (fekete)
töréspontkurzoron vagy közvetlenül mögötte található.
A kurzor "felveszi" a töréspontot, és követi, amikor körülhalad a kör mentén.
S
Az új töréspont megerősítéséhez nyomja meg a gombot.
Új töréspont létrehozása:
S
A gombot elfordítva mozgassa a kurzort, majd egyszer nyomja meg ott, ahol
új töréspontot kíván létrehozni.
Töréspont eltávolítása:
S
Nyomja meg egyszer a gombot, amikor a kurzor az eltávolítandó
töréspontkurzoron vagy közvetlenül mögötte található.
A kurzor "felveszi" a töréspontot, és követi, amikor körülhalad a kör mentén.
S
Fordítsa a gombot az előző vagy a következő töréspontig, és nyomja meg
egyszer a gombot.
Hegesztési terület --> Paraméterek --> Grafikus --> Huzalelőtolás
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Wire feed
Itt megtekintheti és szerkesztheti azokat a paramétereket, amelyek szektoronként
meghatározzák a huzalelőtolást.
A koordinátarendszer megmutatja, hogy szektoronként a csúcs- és alapérték esetén
milyen sebességgel adagolják a huzalt.
A fel- és lefutást ferde vonal jeleníti meg, amelynekhossza megegyezik a fel- vagy
lefutás időtartamára választott szektoréval.
bi16d1ua
- 14 © ESAB AB 2007
HU
Hegesztési terület --> Paraméterek --> Grafikus --> Forgás
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Rotation
A forgási sebesség megtekinthető és szerkeszthető egy olyan koordinátarendszer­
ben, ahol minden egyes értékhez és időlefutáshoz egy vonal tartozik. A
koordinátarendszerben a töréspontokat szaggatott vonalak jelzik.
Ha az impulzusos forgás ki van kapcsolva, azt egy áthúzott impulzus mutatja.
Hegesztési terület --> Paraméterek --> Grafikus --> Gáz
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Gas
Ebben a nézetben megtekinthetők és szerkeszthetők a hegesztésre, a start- és a
gyökgázra vonatkozó időértékek.
bi16d1ua
- 15 © ESAB AB 2007
HU
5.1.2
Fájlkezelő
File manager
Ebben a nézetben menthetők, másolhatók, törölhetők és ellenőrizhetők a hegesztési
programok.
S
Hegesztési program mentése Save weld program
Egy hegesztési program mentéséhez válassza ki, hogy hová akarja elmenteni a
programot, vagy a vezérlőegységen (Felhasználó által definiált programok User
Defined Programs) vagy egy USB-adattárolón (Külső memória External
Memory).
Adja meg a fájlnevet, és kattintson a "Hegesztési program mentése Save weld
program" parancsgombra.
S
Hegesztési program másolása egy másik területre Copy this weld program
to Design area
Attól függően, hogy melyik terület aktív, egyik terület tartalma a másik területre
másolható, ha a "Másolja ezt a hegesztési programot a tervezési területre Copy
this weld program to Design area" gombra, vagy "Másolja ezt a hegesztési
programot a hegesztési területre Copy this weld program to Weld area"
parancsgombra kattint.
S
Hegesztési program törlése, visszaállítása Clear Weld area
S
Ha új programot kíván indítani, kattintson a "Hegesztési terület törlése Clear
Weld area" gombra vagy a "Tervezési terület törlése Clear Design area"
parancsgombra.
Ellenőrzés Verify
Ezzel a funkcióval ellenőrizhető, hogy az aktuális munkaterületen lévő
hegesztési program teljesíti-e a rendszerkövetelményeket az alábbiak szerint:
S Ki van választva a szerszám a hegesztési programhoz.
S A csatlakoztatott szerszám megegyezik azzal, amelyhez a programot
kidolgozták (csak a hegesztési területre vonatkozik).
bi16d1ua
- 16 © ESAB AB 2007
HU
S
S
S
S
5.1.3
A programhoz legalább két szektor tartozik (start és stop szektor).
A programban az utolsó szektor egy stop szektor (a hegesztőáram zérus).
A kiválasztott szerszám támogatja a kiválasztott csőátmérőt.
A hegesztési paraméterek minden szektorban a határértékeken belül vannak
(min. és max. értékek) a kiválasztott szerszám esetén.
Tájékoztató
Information
A hegesztési programra vonatkozó információ bevitelére használható. Ez az
információ nem befolyásolja a hegesztési folyamatot, de segít a program szavakkal
történő leírásában.
S
S
S
S
S
Általános, General
A program neve, Program name a lista tetején szerepel. Ez nem ugyanaz, mint a
fájlkezelőben a fájlnév. Ha programnevet is megadnak, itt szerepel a fájlnévre
tett javaslat.
Leírás, Description
Cső, Tube
Elektróda, Electrode
Huzal, Wire
S Gáz, Gas
5.1.4 Varratra vonatkozó információ
Joint information
Ebben a nézetben megtekintheti és módosíthatja, hogy milyen lesz a varrat, hogy
megfeleljen a hegesztési programnak. Ez csak információ a hegesztési programról.
Nem befolyásolja a hegesztési folyamatot.
A "Megjelenítés, Visualization" mezőben megtekintheti a varrat grafikus ábrázolását.
A "Paraméterek, Parameters" mezőben megtekintheti a varratra vonatkozó
értékeket. A varratot befolyásoló értékek mindkét mezőben módosíthatók.
bi16d1ua
- 17 © ESAB AB 2007
HU
Megjelenítés
Visualization
S
Fordítsa el a gombot, a kék vonal jelzi, hogy melyik paraméter lett kiválasztva.
S
Nyomja meg a gombot, és a vonal pirosra vált. Az érték a gomb elfordításával
módosítható.
Paraméterek
Parameters
S
A kurzormozgató gombokkal lépkedhet a különféle paraméterek között.
S
Az érték módosításához fordítsa el a gombot.
Rés
Gap
Csúcs
Nose
bi16d1ua
- 18 © ESAB AB 2007
HU
Csúcs hossza
Nose length
Sugár
Radius
Leélezés szöge
Bevel angle
Anyagvastagság
Material thickness
5.1.5
Beállítások
Beállítás
Ebben a nézetben kiválaszthatja a szerszámokat és a külső csőméreteket,
amelyekre a hegesztési program készült. A "Szerszámbeállítások, Tool settings"
mezőben végignézheti a szerszámokat és a "Szerszámbemutató, Tool illustration"
mezőben áttekintheti a szerszámokat. A szerszám kiválasztásához nyomja meg a
gombot, majd válassza ki a szerszámtípust úgy, hogy elfordítja és megnyomja a
gombot.
bi16d1ua
- 19 © ESAB AB 2007
HU
A külső csőméretek a gomb elforgatásával választhatók ki. A megerősítéshez
nyomja meg a gombot. A kiválasztott szerszám ("Szerszám, Tool ") és méret ("Ř:") a
felső állapotmezőben látható, amikor a munkaterület nézeteit használják.
5.1.6
Határértékek
Limits
Ebben a nézetben behatárolható, hogy a felhasználó milyen mértékben
módosíthatja az előre beállított paraméterértékeket a hegesztési programban.
A korlátozások aktiválásához meg kell jelölni a "Határértékek aktiválva, Limits
activated" jelölőnégyzetet.
bi16d1ua
- 20 © ESAB AB 2007
HU
5.2
Tervezési terület
Design area
A tervezési területen hegesztési programokat lehet létrehozni, amelyek a hegesztési
területen alkalmazhatók, vagy elmenthetők a könyvtárba későbbi felhasználásra. A
tervezési terület működésének megismeréséhez lásd az 5.1Hegesztési terület c.
fejezetet. A tervezési terület a hegesztési területhez hasonlóan működik.
A két terület közötti legnagyobb különbség az, hogy a tervezési területről nem
vezérelhető a hegesztési folyamat.
5.3
Beállítások
Settings
Módosíthatja a panel megjelenését, és menedzselheti a rendszer felhasználóit a
Beállítások menün keresztül.
5.3.1
Megjelenés
Appearance
bi16d1ua
- 21 © ESAB AB 2007
HU
Beállítások --> Megjelenés --> Általános
Settings --> Appearance --> General
S
Nyelv Language
Válasszon a következőkből: svéd, norvég, dán, finn, angol, német, francia,
holland, spanyol, olasz, portugál, görög, lengyel, cseh, magyar, szlovén és
orosz.
S
Szögrendszer Angle system
Válasszon az ezredpontok vagy a fokok között.
S
Induló nézet Start view
Válasszon, hogy a panel a bejelentkező menüvel vagy az utolsó megtekintett
menüvel induljon.
Beállítások --> Megjelenés --> Minőségadatok
Settings --> Appearance --> QData
S
Hegesztés utáni funkció Post weld function
Válasszon a következők közül:
S
Nincs, None
S
Nyomtatás, Print
S
Mentés, Save
S
Nyomtatás + mentés, Print + save
Az elmentett és kinyomtatott értékek beállított és mért értékek a befejezett
hegesztési folyamatból. A nyomtatásnál a vezérlőegység beépített nyomtatóját
használják.
Az értékek a kontrollpanelben a "minőségadatok" menü alatt vannak elmentve,
lásd az 5.8 fejezetet.
bi16d1ua
- 22 © ESAB AB 2007
HU
Beállítások --> Megjelenés --> Dátum és idő
Settings --> Appearance --> Date and time
Itt tekintheti meg és adhatja meg a
rendszerben használt dátumot és
időt.
5.3.2
Felhasználók beállításai
User settings
Ebben a nézetben felhasználókat vehet fel, módosíthat és törölhet.
E menü első használata alkalmával megjelenik az
"alapértelmezett felhasználó". Új felhasználó felvételéhez:
S
Nyomja addig a jobb vagy a bal kurzormozgató gombot,
amíg kijelöli az "Új felhasználó, New user" menüpontot.
S
Nyomja meg a gombot.
bi16d1ua
- 23 © ESAB AB 2007
HU
S
Forgassa addig a gombot, amíg megjelenik a
megfelelő azonosító.
S
Nyomja meg a gombot. Kijelöli a következő
boxot.
S
Forgassa addig a gombot, amíg megjelenik a
megfelelő betű, majd nyomja meg a gombot,
és így tovább.
S
Amint a nevet beírta, nyomja addig a jobb
kurzormozgató billentyűt, amíg kijelöli az
"OK"-t.
S Nyomja meg a gombot.
A listában megjelenik az új felhasználó.
A felhasználó módosításához:
S
Jelölje ki a felhasználók listáját (a kurzormozgató billentyűk megnyomásával).
S
Fordítsa el a gombot, hogy kiválassza a módosítandó felhasználót, majd nyomja
meg gombot.
Egy új mező jelenik meg a felhasználók listája mellett, amely lehetővé teszi a
kiválasztott felhasználó nevének vagy azonosítójának a módosítását. A
módosítások megerősítéséhez használja az "OK"-t.
A felhasználó törléséhez:
S
Jelölje ki a felhasználót.
S
Nyomja meg a gombot, lépjen a "Felhasználó törlése, Delete user"
parancsgombra, majd kattintson rá.
A felhasználó eltűnik a listából.
5.4
Bejelentkezés
Login
A bejelentkezés menü a felhasználók kiválasztására és annak megtekintésére
szolgál, hogy melyik programverzió vonatkozik a panelra, és mely egységek vannak
csatlakoztatva. Lehetőség van arra is, hogy megtekintsék a csatlakoztatott
egységekre/csomópontokra vonatkozó verzióadatokat.
A felhasználó neve a felső állapotmezőben látható, lásd az 1.2 Vezérlőpanel c.
fejezetet.
bi16d1ua
- 24 © ESAB AB 2007
HU
5.5
Könyvtár
Library
A könyvtár menü segítségével törölhetők és előhívhatók a hegesztési terület és a
tervezési terület programjai.
Megjegyzendő, hogy a könyvtárban tárolt programok 4-6 Kb méretűek. A
vezérlőegység belső memóriája 1 Gb, tehát nagyon kicsi a veszélye annak, hogy a
könyvtár megteljen.
MEGJEGYZÉS! Az ESAB-bal kezdődő előre definiált programok nem törölhetők.
Ezeket a programokat tesztelték, és hasonló méretek esetén kiindulási adatokat
szolgáltatnak.
bi16d1ua
- 25 © ESAB AB 2007
HU
5.5.1
Hegesztési programok
Weld programs
5.5.2
Szűrő a kereséshez
Search filter
A kereső szűrő menü használatával lehetőség van az alábbi kritériumok szerinti
keresésre a könyvtárban tárolt programokban:
S
Semmi, Nothing
S
Név, Name
S
Projekt, Project
S
Anyag, Material
S
A cső külső átmérője
External tube diameter
S
A cső falvastagsága
Tube wall thickness
Ha vannak a kritériumoknak megfelelő programok, ezek megjelennek a "Hegesztési
programok, Weld programs" menüben.
Ha nincsenek a kiválasztott kritériumoknak megfelelő programok, lépjen tovább a
"Folytassa a létrehozással , Go to Generate" menüre, lásd az 5.10 Létrehozás c.
fejezetet.
bi16d1ua
- 26 © ESAB AB 2007
HU
5.6
Manuális üzemmód
Manual mode
E menü alkalmazásával minden motor ellenőrizhető.
5.6.1
Motorválasztás
Motor selection
Itt kiválaszthatja, hogy melyik motort akarja járatni, és megadhatja a motor
fordulatszámát is.
Megjegyzés: Ebben a nézeten csak a rendszerben rendelkezésre álló motorok
láthatók. A 'Hegesztési terület --> Beállítások"-ban kiválasztott szerszám befolyásolja
a bemutatott információt.
S
Huzalbefűzés, Inching
Akkor alkalmazzák, amikor például új huzaldobot töltenek be.
S
Forgás/Továbbítás, Rotation/Transport
A hegesztőszerszám munkadarab körüli mozgatásához használható.
bi16d1ua
- 27 © ESAB AB 2007
HU
5.6.2
Gázszelep szabályozása
Gas valve control
Akkor alkalmazzák, ha mérni kívánják a gázáramot, vagy ha levegőt vagy
nedvességet akarnak kifúvatni a gáztömlőkből a hegesztés megkezdése előtt.
Beindítja és leállítja a gázáramot.
Ha kilép ebből a nézetből, a gázszelepek automatikusan
lezárnak.
5.6.3
Motor futása
Run motor
A motorok aktuális értékének a megtekintésére szolgál.
Megjegyzés! Nyomja be a gombot a motor aktiválásához.
Járassa a kiválasztott motort előre
"+" vagy hátra "-", és tekintse meg a
kiválasztott motor aktuális fordulat­
számát.
5.7
Szerszámszerkesztő
Tool editor
A szerszámok paramétereinek megtekintésére és szerkesztésére szolgál.
Létrehozhat új szerszámokat, vagy használhat előre definiált szerszámokat. A
felhasználó által létrehozott szerszámok eltávolíthatók, módosíthatók és
elmenthetők. A rendszerrel együtt szállított, előre definiált szerszámok nem
módosíthatók vagy távolíthatók el.
Megjegyzendő, hogy az éppen használt szerszám hozzá van rendelve egy
meghatározott munkaterülethez, egy szerszámterülethez. Az alábbiakban leírt
nézetekben végrehajtott minden változtatás csak a szerszámterületet érinti, és addig
nincs elmentve, amíg azt a felhasználó nem kéri.
bi16d1ua
- 28 © ESAB AB 2007
HU
5.7.1
Betöltés/mentés
Load/save
Ebben a nézetben betölthet egy munkához szükséges szerszámot, amikor új
szerszámot hoz létre; törölheti a felhasználó által definiált szerszámokat és
elmentheti azokat.
Válassza ki a használandó szerszámot (adja meg a paramétereket a
szerszámterületen) úgy, hogy a bal vagy a jobb kurzormozgató billentyűvel a
szerszámok listájára lép. A szerszám kiválasztásához (kijelöléséhez) fordítsa el a
gombot.
Lépjen a "Szerszám betöltése, Load tool" parancsgombra, nyomja meg a gombot,
és erősítse meg, hogy ez az a szerszám, amit használni kíván.
Lehet szerszámspecifikációt (szerszámtípust) is használni, például egy szerszám
meghatározott átmérőtartománnyal.
A létrehozott szerszámot úgy törölheti, hogy kiválasztja a listában, megnyomja a
gombot a "Szerszám törlése, Delete tool" menüpontnál, és az "Igen, Yes"
alkalmazásával megerősíti, hogy valóban törölni akarja. A rendszerrel együtt
szállított egyetlen szerszám sem törölhető.
A létrehozott szerszámot elmentheti új szerszámként vagy egy már létező szerszám
helyett (a rendszerrel együtt szállított szerszámok nem cserélhetők le).
A szerszám elmentése új szerszámként (vagy új szerszámtípusként):
S
Lépjen a szerszámok (vagy szerszámtípusok) listájára a kurzormozgató
billentyűkkel.
S
Fordítsa el a gombot, hogy kijelölje az "Új.... new..." menüsort a listában.
S
Kattintson a menügombra, és válassza az "Művelet szerszámmal, Tool action"
parancsgombot.
bi16d1ua
- 29 © ESAB AB 2007
HU
S
S
Lépjen a "Szerszám mentése, Save tool" parancsgombra.
Nyomja meg a gombot és erősítse meg az "Igen, Yes" parancsgombbal, hogy új
szerszámként akarja elmenti a szerszámot.
Egy már meglévő szerszám lecseréléséhez alkalmazza a fentivel azonos eljárást, de
a szerszámok listájából válasszon egy már létező szerszámot.
Ha fáljstruktúra gyökerénél megtalálható a "MechTIG_Tools.xml" szerszámfájl,
USB-adattárólóról is betölthet szerszámokat a rendszerbe.
Járjon el a következők szerint:
S
Ha a "MechTIG_Tools.xml" fájl megtalálható a fájlstruktúra gyökerénél,
csatlakoztasson egy USB-adattárolót a panel USB-csatlakozójához.
S A kurzormozgató billentyűkkel lépjen a "Szerszámok betöltése az
USB-memóriából, Load tools from usb-memory" parancsgombra.
S Nyomja meg a gombot, és a szerszámban végrehajtott valamennyi módosítást
erősítse meg az "Igen, Yes" gombbal.
Törölje vagy állítsa vissza az összes paramétert a szerszámterületen azzal, hogy a
"Szerszám törlése, Clear tool" parancsgombra lép és megnyomja a gombot. Az
"Igen, Yes"-t használva erősítse meg, hogy érvényteleníti a szerszámterületen
végrehajtott módosításokat.
Ha minden szerszámot el akar menteni az USB-adattárolóra:
S
S
Csatlakoztassa az USB-adattárolót a panel USB-csatlakozójához.
Lépjen a "Szerszámok mentése az USB-memóriába, Save tools to usb-memory"
parancsgombra, és nyomja meg a gombot.
S Az "Igen, Yes"-t használva erősítse meg a szerszám mentését és az
USB-adattárolón tárolt bármilyen szerszám felülírását.
5.7.2 Beállítások szerkesztése
Edit settings
Ez a nézet akkor használatos, ha már betöltött egy eszközt, vagy amikor egy
teljesen új eszközt kíván létrehozni. Itt megtekintheti és szerkesztheti egy eszköz
valamennyi paraméterértékét.
bi16d1ua
- 30 © ESAB AB 2007
HU
Az "Általános beállítások, General settings" mező a szerszám általános beállításait
tartalmazza, míg a "Paraméter-határértékek, Parameter limits" mező meghatározza
a paraméterre vonatkozó legmagasabb és legalacsonyabb értékeket.
A min. értékek esetén a 0 érték azt jelenti, hogy nem adtak meg minimális értéket,
míg a max. érték esetén a 65535 azt jelenti, hogy nem adtak meg maximális értéket.
(Egyes esetekben, ahol tizedeseket alkalmaznak, a 655,30 vagy a 6553,5 jelezheti,
hogy nem adtak meg ilyen értéket.)
5.7.3
A motor adatainak szerkesztése
Edit motor data
Ebben a nézetben megtekintheti és szerkesztheti a speciális motorbeállításokat.
Minden egyes motorra vannak motorbeállítások (fordulatszám, huzalelőtolás,
lengetés és AVC). Jelenleg motoronként három paraméter létezik. A paraméterek
"beállítási paraméterek", "skálatényező pozíció" ("számláló" és "nevező") és
"skálatényező sebesség" ("számláló" és "nevező").
A forgást szabályozó motor esetén adjon 100-at a "skálatényező pozíció (számláló)"
paraméterhez.
Járjon el a következők szerint:
S
A kurzormozgató billentyűkkel lépjen a szövegmezőre a "Motorparaméter, Motor
parameter"-nél.
S
Fordítsa el a gombot addig, amíg a "skálatényező pozíció (számláló)" láthatóvá
válik a szövegmezőben, és nyomja meg a gombot.
S
A gomb elfordításával módosítsa az értéket 100-ra. A folytatáshoz nyomja meg a
gombot.
S
Fordítsa el a gombot, hogy a "Forgás, Rotation" megjelenjen a szövegmezőben.
Erősítse meg a gomb megnyomásával.
S
Nyomja meg a gombot, hogy hozzáadja (vagy szerkessze) az értéket a forgató
motor paraméterlistájához.
bi16d1ua
- 31 © ESAB AB 2007
HU
A motorparamétereket úgy távolíthatja el, ha a gomb megnyomásával a
motorparaméterek listájában kijelöl egy paramétert, majd a "Törlés, Delete"
parancsgombra lép és megnyomja a gombot a kiválasztott paraméternek a listából
való törléséhez.
5.8
Naplók
Logs
Ez a menü lehetővé teszi a rendszer által előállított naplók megtekintését.
5.8.1
Eseménynapló
Event log
szimbólum jelzi, amely az ESAB-logotól jobbra jelenik
Ha hiba történik, ezt a
meg. Ha belép az eseménynapló menübe, a szimbólum eltűnik.
Az üzemeléssel kapcsolatos
üzenetek megjelenítésére szolgál
Ha a naplóból minden üzemeléssel kapcsolatos üzenetet törölni kíván, illetve el
kíván távolítani, a kurzormozgató billentyűkkel lépjen a "Napló törlése, Clear log"
bi16d1ua
- 32 © ESAB AB 2007
HU
parancsgombra és nyomja meg a gombot. Az "Igen, Yes" gomb megnyomásával
megerősítheti, hogy minden eseményt el kíván távolítani. Az eseménynapló újra
betöltődik, és ekkor üres.
Lehetséges az eseménynapló elmentése egy külső USB-memóriába.
Járjon el a következők szerint:
S
Helyezze be az USB-memóriát a panel USB-csatlakozójába, a kurzormozgató
billentyűkkel lépjen a "Mentés, Save" parancsgombra.
S
Nyomja meg a gombot. Ha a napló megfelelően lett elmentve, az alsó
állapotsoron megjelenik az "Eseménynapló elmentve, Event log saved" szöveg.
Üzemeléssel kapcsolatos üzenetek
Egy­
ség
Unit
1
= hűtőegység (cooling unit)
6
= motorvezérlés 1 (motor control 1) ,
forgás, huzalelőtolás
2
= áramforrás (power source)
8
= hegesztési adatok egysége (weld data
unit)
4
= távvezérlés (remote control)
17
= I/O-csomópont (I/O node)
Az alábbiakban ismertetjük azokat az eseménykódokat, amelyek esetén a
felhasználó önállóan intézkedhet. Ha bármilyen egyéb kód jelenik meg, hívja a
szerviztechnikust.
Kód
5
6
Leírás
Az egyenáramú középfeszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség túl alacsony vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erős feszültségingadozása vagy az energiaellátás hibája (a betáplálás
nagy induktív ellenállása vagy fázishiány).
A tápegység leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
Magas hőmérséklet
A hővédő megszakító működésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani a megszakító visszaállítása
nélkül.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek
elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott működési ciklust, megvizsgálva,
hogy a berendezés nincs-e túlterhelve.
Ha a hiba megismétlődik, hívja a szerviz technikust.
11
Áramszervo hiba, (forgás, huzalelőtolás)
A motor nem képes a sebesség tartására. A hegesztés leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a szerszám / huzalelőtoló egység nem akadt el, és nem
mozog túl lassan. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
11
Áramszervo hiba, (áramforrás)
A feszültség túl alacsony vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erős feszültségingadozása vagy az energiaellátás hibája (a betáplálás
nagy induktív ellenállása vagy fázishiány).
A tápegység leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés:Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
bi16d1ua
- 33 © ESAB AB 2007
HU
Kód
12
14
17
19
20
Leírás
Belső kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A rendszerben a CAN-busz terhelése átmenetileg túl nagy.
Megszűnt az összeköttetés a tápegység és a panel között.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van csatlakoztatva.
Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN-busza átmenetileg működésképtelenné vált a túl nagy terhelés miatt.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelően van csatlakoztatva. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja
a szerviztechnikust.
Nincs összeköttetés az egységgel
Nincs összeköttetés az egységgel. A gáz tovább áramlik; kézzel kell elzárni.
Az indítás gátolt
Intézkedés: Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a
szerviztechnikust.
Memóriahiba az elemes adattároló RAM-ban.
Az elem feszültsége túl alacsony. Ha az elemet nem cserélik ki, minden tárolt adat el fog
veszni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Hívja a szerviztechnikust, és cseréltesse ki az elemet.
Nem megfelelő értékek vannak tárolva a hegesztési programban.
Bekapcsoláskor nem megengedett értékeket találtak.
Intézkedés: Módosítsa a paramétereket a hegesztési programban. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
29
Nincs hűtővíz-áramlás
Kioldott a vízőr.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt, és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a hűtővízkört, a szivattyút és a tömlőket.
32
Nincs gázáram
A gázáram 3,5 l/percnél kisebb. A rendszert nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a gázszelepet, a tömlőket és a csatlakozásokat.
A hegesztés indítása nem sikerült
Az áramforrás nem tudja begyújtani a hegesztőívet.
Intézkedés: Ellenőrizze a hegesztőkábeleket és a szerszámot.
41
bi16d1ua
- 34 © ESAB AB 2007
HU
5.8.2
Minőségadatok
QData
Itt tekintheti meg a hegesztési utáni
funkció alatt elmentett adatokat,
lásd az 5.3 fejezetet.
Naplók --> QData --> QData files
Logs --> QData --> QData files
A minőségadatok fájlja dátummal és
sorozatszámmal van elmentve.
A fájl elmenthető USB-adattárolóra
a "Mentés, Save" paranccsal.
Naplók --> QData --> QData-tartalom
Logs --> QData --> QData content
Ebben a mezőben a QData-fájlok
beállított és mért értékei láthatók.
bi16d1ua
- 35 © ESAB AB 2007
HU
5.9
Manuális hegesztés
Manual welding
Ezt a menüt a kézi TIG-pisztollyal végzett hegesztéshez használják.
Vezérlő kapcsoló üzemmód
Gun trigger mode
2 ütem
Gáz előáramlás
Felfutás
Lefutás
Utólagos
gázáram
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók.
A kétütemű vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának (1) megnyomásával
megindul a gáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák), és begyújtják az ívet. Az
áram a beállított értékre nő (a felfutási funkció által szabályozottan, amennyiben
működik). A pisztoly-kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (lefutási funkció
által szabályozottan, amennyiben működik), és kioltják az ívet. Ez után következik a
beállított gáz utánáramlás.
bi16d1ua
- 36 © ESAB AB 2007
HU
4 ütem
Gáz előáramlás
Felfutás
Lefutás
Utólagos
gázáram
A hegesztőpisztoly négyütemű vezérlése során használt funkciók
A négyütemű vezérlési módban a pisztoly-kapcsoló (1) megnyomásával megindul a
gáz előáramlás (amennyiben alkalmazzák). A gáz előáramlás befejeződése után az
áram a pilotszintre emelkedik (néhány amperig), és begyújtják az ívet. A
pisztoly-kapcsoló elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (a felfutási
funkció által szabályozottan, amennyiben működik). Amikor legközelebb
megnyomják a pisztoly-kapcsolót (3), az áram ismét a pilotszintre csökken (a lefutási
funkció által szabályozottan, amennyiben működik). A kapcsoló ismételt
elengedésével (4) kioltódik az ív, és beindul a gáz utánáramlás.
Indítási módszer
Start method
HF
A HF-funkció esetén az ív egy szikrával begyújtódik, amikor az elektródát közelítik a
munkadarabhoz.
LiftArct
A Lift Arct funkcióval úgy lehet az ívet begyújtani, hogy az elektródát először
hozzáérintik a munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívgyújtás a LiftArc funkcióvalt. 1. lépés: az elektródát hozzáérintik a munkadarabhoz. 2. lépés: meg
kell nyomni a pisztoly-kapcsolót, és megindul a pilot áram. 3. lépés: a hegesztő elemeli az elektródát a
munkadarabtól; az ív begyullad, és az áram automatikusan a beállított értékre emelkedik.
bi16d1ua
- 37 © ESAB AB 2007
HU
Csúcsáram, Peak current
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb.
Alapáram, Background current
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Csúcsidő, Peak time
Az az idő, ameddig az impulzusidő alatt a csúcsáram hat.
Alapidő, Background time
Az alapáramidő az impulzusáram idejével együtt megadja az impulzus ciklusidejét.
Impulzusidő
Alapidő
Csúcsáram
Alapáram
TIG impulzushegesztés
Felfutás
A felfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztésnél begyújtják az ívet, az
áramerősség lassan a beállított értékre emelkedik. Ezzel az elektróda kevésbé
melegszik fel, és lehetőséget teremt a hegesztőnek arra, hogy az elektródát
megfelelően pozícionálja, mielőtt a maximális áramerősséget elérné.
Lefutás
A TIG-hegesztés során "lefutást" alkalmaznak, amelynek révén az áramerősség
meghatározott idő alatt lassan csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek és/vagy
a repedések kialakulása a kész varratban.
Gáz előáramlás, Gas preflow
Ez szabályozza azt az időt, ami alatt a védőgáz már az ívgyújtást megelőzően
kiáramlik. Információt lásd még a 3.5 fejezetben.
Gáz utánáramlás, Gas postflow
Ez szabályozza azt az időt, ami után a védőgáz még kiáramlik az ív kioltását
követően. Információt lásd még a 3.5 fejezetben.
bi16d1ua
- 38 © ESAB AB 2007
HU
5.10
Létrehozás
Generate
Itt egy teljes hegesztési alapprogram hozható létre, amely felvehető a tervezési
területre vagy közvetlenül a hegesztési területre. A program alapként használható a
saját program létrehozásához.
Meghatározandó:
S
Cső anyaga, Tube material
S
Cső falvastagsága, Tube wall thickness
Max. 3 mm a rozsdamentes acél és max. 2,7 mm a szénacél esetén.
S
Külső csőátmérő, External tube diameter
S Szerszám és szerszámtípus, Tool and tool type
Aktiválja a "Létrehozás a hegesztési területen, Generate in weld area" vagy a
"Létrehozás a tervezési területen, Generate in design area" parancsgomb
megnyomásával.
Automatikusan megnyitja a hegesztési terület vagy a tervezési terület menüt.
Lehetőség van a programmal végzett munka folytatására a hegesztési területen
vagy a tervezési területen. Lásd az 5.1 "Hegesztési terület" vagy az 5.2. "Tervezési
terület" c. fejezetet.
bi16d1ua
- 39 © ESAB AB 2007
6
SZAKKIFEJEZÉSEK
2 ütem
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése.
4 ütem
A hegesztőpisztoly négyütemű vezérlése.
Alap huzalelőtolási
sebesség
Huzalelőtolási sebesség a meghatározott alapidő alatt.
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Alapfeszültség
Ívfeszültség a csúcsáram mellett.
Alapidő
Az alapáramidő a csúcsáram idejével együtt megadja az impulzusidőt.
Amplitúdó
Lengetés.
Csúcsáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb, vagy az
áramérték egyenáram esetén.
Csúcsfeszültség
Ívfeszültség-szabályzás csúcsáram esetén.
Ellenőrzés
Ellenőrizni kell, hogy a program a határértékek között marad-e.
Előmelegítési idő
Késleltetési idő a hegesztő mozgatásánál, amikor a munkadarab
előmelegítése történik.
Felfutás
Egy érték fokozatos növekedése.
Forgási sebesség
Az elektróda forgási sebessége a munkadarab körül.
Gyökgáz
Védőgáz a hegesztett kötés alapjához (varratgyökhöz).
Hegesztési terület
A programok a hegesztési területen vezérlik a hegesztési folyamatot.
Hegesztőgáz
Védőgáz a hegesztett kötés felső részéhez.
Huzalelőtolási
csúcssebesség
Huzaladagolási sebesség csúcsáram esetén.
Impulzusidő
Az az idő, ameddig az áram "on" (bekapcsolt) állapotban van az
impulzusidő alatt.
Késleltetési idő
Az ívfeszültség stabilizálódásához szükséges idő az ívfeszültség
szabályozásának indulása előtt.
Könyvtár
Memória a hegesztési programok tárolásához.
Különleges impulzu­
sok
A hegesztő áram szinkronizálása a lengő mozgással.
Lefutás
Egy érték fokozatos csökkenése.
Létrehozás
Teljes hegesztési alapprogram keresése.
Négyszögimpulzus
Különleges impulzus impulzusos forgással.
Startgáz
Különleges védőgáz magas ionizáló tulajdonságokkal, ami lehetővé teszi
az ívgyújtást.
Startszektor
Első hegesztési szektor a hegesztési sorrendben.
Szektor
A cső meghatározott szakasza.
Szektorrendszer
Ahogyan a szektorokra osztás megjelenik, fokonként vagy
töréspontonként.
Tervezési terület
Ebben a menüben hozhatók létre a hegesztési programok.
Töréspont
Új szektor kezdőpontja.
Utolsó szektor
Utolsó hegesztési szektor a hegesztési sorrendben.
bi16d1ub
- 40 © ESAB AB 2007
WO1002
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0444 534 070 Instruction manual SE
0444 534 071 Instruction manual DK
0444 534 072 Instruction manual NO
0444 534 073 Instruction manual FI
0444 534 074 Instruction manual GB
0444 534 075 Instruction manual DE
0444 534 076 Instruction manual FR
0444 534 077 Instruction manual NL
0444 534 078 Instruction manual ES
0444 534 079 Instruction manual IT
0444 534 080 Instruction manual PT
0444 534 081 Instruction manual GR
0444 534 082 Instruction manual PL
0444 534 083 Instruction manual HU
0444 534 084 Instruction manual CZ
0444 534 086 Instruction manual RU
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi16o2
- 41 © ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 42 © ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 43 © ESAB AB 2007
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising