ESAB | WO1002 Aristo | Instruction manual | ESAB WO1002 Aristo Používateľská príručka

ESAB WO1002 Aristo Používateľská príručka
CZ
Aristo
WO1004
Návod k používání
0444 405 084 CZ 110428
Valid from program version 1.6
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
4
Výbĕr jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
2 ROZSAH NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 SVÁŘECÍ PARAMETRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
3.1 Sektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Svařovací proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Impulsní proud/spojitý proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Speciální impulsy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Otáčení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Regulace napĕtí oblouku (AVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Oscilace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 Plyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 Předehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9 Nábĕh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
4 STRUKTURA MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
5.1 Oblast svaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
Správce souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.3
Informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.4
Informace o spoji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.5
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.6
Limity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Oblast návrhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Vzhled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2
Uživatelská nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Přihlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Knihovna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1
Svařovací programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.2
Filtr hledání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Ruční režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1
Výbĕr motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2
Regulace plynového ventilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.3
Spustit motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.4
Simulace oscilace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Editor nástroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.1
Načíst/uložit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.2
Upravit nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3
Úprava dat motoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Protokoly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.1
Protokol událostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8.2
Data kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.9 Ruční svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Generovat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
20
21
21
23
24
24
24
25
26
28
28
29
29
30
30
31
31
31
32
32
33
34
35
35
38
39
42
6 TECHNICKÉ POJMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-2-
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
45
CZ
1
ÚVOD
Tato příručka popisuje používání ovládacího panelu. WO1004
Všeobecné informace o obsluze naleznete v návodu k použití napájecího zdroje a
ovládací jednotky.
Text zobrazovaný na panelu je k dispozici v následujících jazycích: švédštinĕ,
norštinĕ, dánštinĕ , finštinĕ, angličtinĕ, nĕmčinĕ, francouzštinĕ, holandštinĕ,
španĕlštinĕ, italštinĕ, portugalštinĕ, polštinĕ, češtinĕ, maďarštinĕ, slovinštinĕ a
ruštinĕ.
1.1
Výbĕr jazyka
Při prvním spuštĕní stroje se na displeji zobrazí toto.
Po dodání je ovladač nastaven na angličtinu. Chcete-li vybrat požadovaný jazyk:
S
S
S
S
S
Stisknutím tlačítka "Menu"
aktivujte nabídku voleb
dostupných na této úrovni.
Otáčejte ovladačem, dokud
se nezvýrazní volba
”Settings“, a poté stisknĕte
tlačítko.
Zvýrazní se volba
”Appearance“, stisknĕte
tlačítko.
Zvýrazní se volba
”General“, stisknĕte
tlačítko. Pole ”Language“
se slovem ”English“ je v
rámečku. Otáčejte
ovladačem a vyberte
požadovaný jazyk.
Stisknutím tlačítka aktivujte požadovaný jazyk.
bi16d1ja
-4© ESAB AB 2007
CZ
1.2
1
Ovládací panel
Ovladač
K pohybu po displeji, aktivaci a nastavení hodnot parametrů.
Ovladač má tři funkce:
2
S
Otáčení doleva
S
Otáčení doprava
S
Stisknutí tlačítka, aktivace
Displej
Na displeji jsou čtyři pole:
Horní stavové pole (A)
Informace o jménu programu pro
oblast svaru, uživateli, typu
připojeného nástroje a rozmĕru trubky.
Pole hlavního menu(B)
Seznam menu naleznete v kapitole 5
"Struktura menu".
Pole zobrazení (C)
Pro úpravu svařovacích programů, jejich ukládání, zobrazení informací, vzhled
apod.
Stavové pole (D)
Zobrazení obecných informací, chybových hlášení a aktuálních svařovacích dat
(poloha, napĕtí, proud)
bi16d1ja
-5© ESAB AB 2007
CZ
3
Rychlé zastavení/Opĕtovné spuštĕní
Okamžité zastavení svařování. Podle informací v poslední části se
spustí proud plynu po zhasnutí.
Opĕtovným stisknutím tlačítka se provede nové spuštĕní s parametry z
části o spuštĕní; svařování pokračuje od bodu přerušení svařovacího
programu.
4
Šipka doleva
Pohyb doleva v menu a zpĕt v hlavních menu
5
Šipka doprava
Pohyb doprava v menu a vpřed v hlavních menu
6
Hlavní menu
Přesun do pole hlavního menu
2
ROZSAH NASTAVENÍ
Parametry
Rozsah nastavení
Sektor
Místa přerušení
Stupnĕ
0 - 50
0,000 - 9,999
0 - 3599°
Svařovací proud 1)
Vrcholový proud
Proud mezi dvĕma impulsy
Délka impulsu
Doba mezi dvĕma impulsy
Speciální impulsy
3 - 400 A 2)
3 - 400 A 2)
0,01 - 25 s
0,01 - 25 s
Hlavní vypínač
Podávání drátu
Rychlost podávání drátu - vrchol
Rychlosti podávání drátu - mezi dvĕma impulsy
15 - 250 cm/min
15 - 250 cm/min
Otáčení
Rychlost otáčení
Smĕr otáčení
Impulsní otáčení
5 - 100 % maximální svařovací rychlosti nástroje
Dopředu a dozadu
0,05 - 25 s
AVC
Napĕtí - vrchol
Napĕtí - mezi dvĕma impulsy
Čas prodlevy
8 - 33 V
8 - 33 V
0,5 - 6000 s
Oscilace
Amplituda oscilace
Rychlost oscilace
Doba prodlevy (pravá a levá)
0 - 12 mm (5 mm)
2 - 12 mm/s (5 mm/s)
0,1 - 10 s (1 s)
bi16d1ja
-6© ESAB AB 2007
CZ
Parametry
Rozsah nastavení
Plyn
Čas svařovacího plynu před zapálením
Čas svařovacího plynu po zhasnutí
Spustit plyn
Kořenový plyn
0 - 6000 s
0 - 6000 s
0 - 6000 s
0 - 6000 s
Předehřátí
Čas předehřátí
0 - 600 s
Nábĕh
Doba nábĕhu
Doba sestupu
0,1 - 25 s
0,1 - 25 s
1)
Maximální svařovací proud vzduchem chlazených nástrojů na svařování trubek je 100 A.
Maximální svařovací proud vodou chlazených nástrojů na svařování trubek je 400 A.
Viz též návod k obsluze příslušného nástroje na svařování trubek.
2)
Závisí na zdroji
3
SVÁŘECÍ PARAMETRY
3.1
Sektory
Program na svařování trubek lze rozdĕlit na nĕkolik částí: Sektory. Každý sektor
odpovídá jedné části obvodu trubky. Jeden program může obsahovat nejvýše 50
sektorů.
Sektoru lze přiřadit hodnoty různých svářecích
parametrů, jako například proud, rychlost
otáčení, rychlost podávání drátu apod. To
umožňuje sváření s různým nastavením
parametrů pro jednotlivé části trubkového spoje.
Sektor 4
Sektor 1
Sektor 3
Sektor 2
Rozdĕlení na sektory označují jednotlivá
místa přerušení nebo stupnĕ po obvodu
trubky. Zobrazené místo přerušení nebo
stupeň značí počáteční bod nového sektoru.
Sektor 4
Na obrázku je místo přerušení 0,000 - 0
stupňů - počáteční bod sektoru 1, bod
0,750
přerušení 0,250 - 90 stupňů - počáteční bod
sektoru 2 atd.
0,000
Sektor 1
0,250
Sektor 3
Napájecí zdroj umožňuje svařování až
deseti otáček ve stejném svaru. (Svařovací
nástroj se může otočit až desetkrát okolo
trubky.)
Sektor 2
0,500
Poznámka: Sektor nesmí být kratší než 10 tisícin, respektive 3,6 stupňů otáčky.
bi16d1ja
-7© ESAB AB 2007
CZ
S
Otáčka 1 =
místa přerušení 0,000 - 0,999
0 - 359 stupňů
S
Otáčka 2 =
místa přerušení 1 000 - 1,999
360 - 719 stupňů
S
Otáčka 3 =
místa přerušení 2 000 - 2,999
720 - 1079 stupňů
S
Otáčka 4 =
místa přerušení 3 000 - 3,999
1080 - 1439 stupňů
S
Otáčka 5 =
místa přerušení 4 000 - 4,999
1440 - 1799 stupňů
S
Otáčka 6 =
místa přerušení 5 000 - 5,999
1800 - 2159 stupňů
S
Otáčka 7 =
místa přerušení 6 000 - 6,999
2160 - 2519 stupňů
S
Otáčka 8 =
místa přerušení 7 000 - 7,999
2520 - 2879 stupňů
S
Otáčka 9 =
místa přerušení 8 000 - 8,999
2880 - 3239 stupňů
S
Otáčka 10 =
místa přerušení 9 000 - 9,999
3240 - 3599 stupňů
Konec svařovacího programu značí tzv. koncový sektor.
Má-li být sektor považován za koncový sektor, musí být splnĕny dvĕ podmínky:
S
Nenásleduje žádný další sektor.
S
Hodnota svařovacího proudu pro tento sektor je 0 A.
3.2
Svařovací proud
Ve skupinĕ parametrů svařovacího proudů je šest parametrů:
S
Vrcholový proud
S
Proud mezi dvĕma impulsy
S
Délka impulsu
S
Doba mezi dvĕma impulsy
S
Speciální impulsy
S
Nábĕh, viz bod 3.9.
Délka impulsu
Doba mezi dvĕma impulsy
Vrcholový proud
Proud mezi dvĕma impulsy
svařování TIG s impulsním proudem
Svařovací proud může být impulsní nebo spojitý (bez impulsů).
3.2.1
Impulsní proud/spojitý proud
Při svařování impulsním proudem je třeba zadat hodnoty vrcholového proudu,
proudu mezi dvĕma impulsy, délky impulsuadoby mezi dvĕma impulsy .
Při svařování spojitým proudem je třeba zadat pouze hodnotu vrcholového proudu.
Zadáte-li hodnotu proudu mezi dvĕma impulsy, bude stroj svařovat impulsním
proudem.
bi16d1ja
-8© ESAB AB 2007
CZ
Svařovací proud (impulsní proud) lze synchronizovat s oscilačním pohybem tak, aby
se vrcholový proud sepnul v mezních polohách oscilačního pohybu. To se nazývá
také speciální impulsy. (Vrcholový proud se spíná v mezních polohách oscilačního
pohybu, i když není zvolen režim speciálních impulsů.)
3.2.2
Speciální impulsy
Speciální impulsy je režim, při kterém je svařovací proud synchronizován s
oscilačním pohybem, tzn. vrcholový proud protéká v mezních polohách oscilačního
pohybu. Délku impulsu tedy určuje doba prodlevy jednotlivých mezních poloh.
Speciální impulsy lze použít společnĕ se spojitým i s impulsním otáčením. Při
svařování speciálními impulsy s impulsním otáčením, též zvaným svařování
obdélníkovým průbĕhem proudu, se ozubený kruh otáčí ve chvíli, kdy je elektroda v
mezních polohách oscilačního pohybu.
A = Proud mezi dvĕma impulsy
B = Vrcholový proud
Smĕr otáčení
Smĕr otáčení
Speciální impulsy se spojitým
otáčením
Speciální impulsy s
impulsním otáčením
V režimu speciálních impulsů může být podávání drátu spojité nebo impulsní. Při
impulsním podávání drátu je podávání drátu synchronizováno se svařovacím
proudem výše uvedeným způsobem, viz též kapitola 3.3"Rychlost podávání drátu".
3.3
Podávání drátu
Rychlost podávání drátu značí rychlost posuvu plnícího v cm/min. Rychlost může být
impulsní nebo spojitá (bez impulsů).
Ve skupinĕ parametrů podávání drátu jsou tři parametry:
S
Podávání drátu - vrchol
S
Podávání drátu - mezi dvĕma impulsy
S Nábĕh, viz bod 3.9.
Při svařování v režimu spojitého podávání drátu (bez impulsů) je třeba zadat pouze
parametrpodávání drátu - vrchol.
bi16d1ja
-9© ESAB AB 2007
CZ
Při svařování v režimu impulsního podávání drátu je třeba zadat jak hodnotu
podávání drátu - vrchol, tak hodnotu podávání drátu - mezi dvĕma impulsy.
Rychlost impulsního podávání drátu se vždy automaticky synchronizuje se
svařovacím proudem tak, že je vysoká při vrcholovém proudu a nízká při proudu
mezi dvĕma impulsy.
3.4
Otáčení
Používá se k určování rychlosti otáčení elektrody kolem obrobku. Udává se v
mm/min.
Rychlost otáčení může být impulsní nebo spojitá (bez impulsů).
Ve skupinĕ parametrů otáčení jsou čtyři parametry:
S
Rychlost otáčení
S
Smĕr otáčení
S
Impulsní otáčení
S Nábĕh, viz bod 3.9.
Impulsní otáčení se automaticky synchronizuje se svařovacím proudem tak, že
nástroj strojí při vrcholovém proudu a otáčí se při proudu mezi dvĕma impulsy.
3.5
Regulace napĕtí oblouku (AVC)
Používá se při svařování s nástroji vybavenými jednotkou AVC.
Regulace napĕtí oblouku (AVC) znamená, že bĕhem nepřetržitého svařování se
automaticky reguluje napĕtí a tudíž i délka oblouku (vzdálenost mezi hrotem
elektrody a obrobkem).
Ve skupinĕ parametrů pro regulaci napĕtí oblouku (AVC) jsou čtyři parametry:
S
Vrcholové napĕtí (napĕtí oblouku při vrcholovém proudu)
S
Napĕtí mezi dvĕma impulsy (napĕtí oblouku při proudu mezi dvĕma impulsy)
S
Čas prodlevy
S Nábĕh, viz bod 3.9.
Parametry vrcholové napĕtí a napĕtí mezi impulsy slouží k zadání referenční
hodnoty pro regulaci napĕtí oblouku při vrcholovém proudu a při proudu mezi dvĕma
impulsy. Při spojitém proudu je třeba zadat pouze parametr vrcholového napĕtí .
Pokud není zadána hodnota pro vrcholové napĕtí , použijte jako referenční hodnotu
napĕtí namĕřené ihned po zahájení sváření.
Pokud není určena hodnota pro napĕtí mezi dvĕma impulsya je zadán impulsní
svařovací proud, nelze zvolit napĕtí oblouku při proudu mezi dvĕma impulsy.
Poznámka: Nelze zvolit dobu sestupu v sektoru 1 pro vrcholové napĕtí a napĕtí mezi
dvĕma impulsy.
Lze zadat čas prodlevy ke stabilizaci oblouku před spuštĕním regulace napĕtí
oblouku. Bĕhem tohoto času prodlevy je jednotka AVC zcela uzamčena.
bi16d1ja
- 10 © ESAB AB 2007
CZ
Pokud zadáte čas prodlevy, stane se toto:
S
S
Čas prodlevy pro svařovací proud je stejný (nejménĕ 5 sekund) jako libovolná
doba nábĕhu. Je-li zadaná doba nábĕhu kratší než 5 sekund, jednotka AVC se
spustí po dokončení nábĕhu, avšak pouze zvýšením napĕtí oblouku (délky
oblouku).
Pokud není zadána žádná doba nábĕhu pro svařovací proud, nastaví se pevný
čas prodlevy v délce 5 sekund. Jednotka AVC se neuzamkne zcela, avšak může
zvyšovat napĕtí oblouku (délku oblouku).
3.6
Oscilace
Používá se pro oscilaci elektrody do stran bĕhem svařování při použití svařovacích
nástrojů vybavených oscilační jednotkou.
Ve skupinĕ parametrů oscilace je pĕt parametrů:
S
S
S
S
S
Amplituda oscilace
Rychlost oscilace
Čas levé prodlevy:
Čas pravé prodlevy:
Nábĕh, viz bod 3.9.
Amplituda (mm)
Čas levé prodlevy (s)
Čas pravé prodlevy (s)
Rychlost oscilačního pohybu (mm/s)
Oscilace
Oscilační pohyb lze synchronizovat se svařovacím proudem tak, aby se vrcholový
proud sepnul v mezních polohách oscilačního pohybu. To se nazývá také Ęspeciální
impulsy“ a bližší popis je uveden v kapitole 3.2.2 ĘSpeciální impulsy“.
3.7
Plyn
Ve skupinĕ parametrů ochranného plynu jsou tři parametry:
S Svařovací plyn
S Spustit plyn
S Kořenový plyn
Svařovací plyn se týká ochranného plynu na horní stranĕ svaru. Parametr
svařovacího plynu značí, jak dlouho musí proudit ochranný plyn na horní stranĕ
svaru před spuštĕním a po ukončení svařování. Svařovací plyn je monitorován
ochranou průtoku min. 4,5 l/min.
bi16d1ja
- 11 © ESAB AB 2007
CZ
Nĕkteré ochranné plyny, jako například hélium (He), mohou způsobovat potíže se
zapálením oblouku. Je-li nutné použít tento typ ochranného plynu, může být vhodné
zvolit odlišné nastavení plynové smĕsi, tzv. spouštĕcí plyn.
Kořenový plyn se týká ochranného plynu na spodní stranĕ svaru. Parametr
kořenového plynu značí, jak dlouho musí proudit ochranný plyn na spodní stranĕ
svaru před spuštĕním a po ukončení svařování.
Pokud se pro svařovací plyn zadá jedna hodnota a pro spouštĕcí plyn v sektoru 1
jiná hodnota, bude protékat pouze spouštĕcí plyn. Svařovací plyn začne protékat
po zapálení oblouku.
3.8
Předehřátí
Předehřátí se používá k zahřátí obrobku v počátečním bodu, aby bylo zaručeno
lepší pronikání svarové láznĕ, a definuje se jako čas mezi zapálením oblouku a
zahájením otáčivého pohybu. Pokud není zadána žádná hodnota předehřátí, začne
se obrobek otáčet ihned po zapálení oblouku.
3.9
Nábĕh
U nĕkterých parametrů lze nastavit dobu nábĕhu. Doba nábĕhu značí časový úsek,
po který se parametr průbĕžnĕ mĕní z hodnoty předchozího sektoru na hodnotu
zadanou pro aktuální sektor.
Nábĕh = postupné zvyšování, pokud je předchozí hodnota nižší než zadaná
hodnota.
Sestup = postupné snižování, pokud je předchozí hodnota vyšší než zadaná
hodnota.
Maximální délka nábĕhu závisí na délce trvání daného sektoru. Pokud je nábĕh
stejnĕ dlouhý jako sektor, nazývá se “sektorový nábĕh“.
bi16d1ja
- 12 © ESAB AB 2007
CZ
4
STRUKTURA MENU
Oblast svaru
Parametry
Grafický
Tabulka
ˇ Upravit
tabulku
ˇ Zobrazit/skrýt
ˇ Regulace
svaru
ˇ Upravit
Správce
souborů
ˇ Proud
ˇ Podávání drátu
ˇ Otáčení
ˇ Oscilace
ˇ AVC
ˇ Plyn
Informace
Inf. o spoji
Nastavení
ˇ Základní
ˇ Popis
ˇ Trubka
ˇ Elektroda
ˇ Drát
ˇ Plyn
ˇ Vizualizace
ˇ Hodnoty
parametrů
ˇ Nastavení
nástroje
ˇ Nastavení
trubky
Limity
Oblast návrhu
Parametry
Tabulka
ˇ Upravit
tabulku
ˇ Zobrazit/skrýt
ˇ Upravit
bi16d1ja
Správce
souborů
Grafický
ˇ Proud
ˇ Podávání drátu
ˇ Otáčení
ˇ Oscilace
ˇ AVC
ˇ Plyn
Informace
Inf. o spoji
Nastavení
ˇ Základní
ˇ Popis
ˇ Trubka
ˇ Elektroda
ˇ Drát
ˇ Plyn
ˇ Vizualizace
ˇ Hodnoty
parametrů
ˇ Nastavení
nástroje
ˇ Nastavení
trubky
Limity
- 13 © ESAB AB 2007
CZ
Nastavení
Vzhled
Přihlášení
Uživatel
Knihovna
Svařovací
program
ˇ Filtr hledání
Ruční
režim
Výbĕr motoru
Regul. plyn. ventilu
ˇ Spustit motor
Simulace oscilace
ˇ Základní
ˇ Data
kvality
Protokoly
Editor
nástroje
Načíst/
uložit
ˇ Výbĕr
nástroje
ˇ Činnost
nástroje
5
Zmĕnit na­
stavení
ˇ Základní
ˇ Limity
parametru
Zmĕnit
data motoru
Protokol
událostí
ˇ Zmĕnit
parametr
ˇ Ukázat
parametry
Ruční sva­
řování
Generovat
Data kvality
ˇ Soubory s daty kvality
ˇ Obsah
MENU
K zobrazení a úpravĕ svařovacích parametrů slouží dvĕ pracovní oblasti, Oblast
svaru (viz kapitola 5.1) a Oblast návrhu (viz kapitola 5.2).
5.1
Oblast svaru
Weld area
V tomto pohledu lze zobrazit a upravit parametry svařovacího programu a ovládat
proces svařování. Svařovací program v oblasti svaru ovládá proces svařování.
Parametry oblasti svaru lze zadat načtením programu z knihovny, vytvořením
základního svařovacího programu nebo ruční úpravou parametrů.
5.1.1
Parametry
Parameters
Tato nabídka slouží výhradnĕ jako archív pro další možnosti nabídky.
Svařovací oblast --> Parametry --> Tabulka
Weld area --> Parameters --> Table
Zde můžete zobrazit a upravit svařovací parametry ve formĕ tabulky a spustit a
zastavit svařování.
bi16d1ja
- 14 © ESAB AB 2007
CZ
Každý parametr ve skupinĕ parametrů je zvýraznĕn barvou skupiny.
Vybraný svařovací parametr v tabulce je označen modrým polem se dvĕma šipkami.
S
Po tabulce se lze pohybovat otáčením ovladače.
S
Chcete-li zmĕnit smĕr, stisknĕte tlačítko.
S
Chcete-li zmĕnit hodnotu parametru, klepnĕte na pravou šipku a zmĕňte hodnoty
parametru pomocí ovladače.
Zkratky menu:
S
Upravit tabulku Edit table
S
Zvýrazní tabulku se svařovacími parametry
Zobrazit/skrýt Show/hide
S
Zobrazí nebo skryje skupiny svařovacích parametrů v tabulce.
Zde můžete výbĕrem skupin parametrů zvolit parametry, které se zobrazí v
tabulce.
Regulace svaru Weld control
S
Zvýrazní tlačítko spuštĕní v poli regulace svaru.
Pomocí tlačítek v tomto poli se řídí svařovací proces. Umožňují spustit, zastavit,
přímo zastavit, pokračovat nebo simulovat spuštĕní svařování.
Upravit sektory Edit sectors
Zvýrazní tlačítko “Přidat sektor za, Add sector after“ v poli Upravit sektory.
V tomto poli lze zvýšit nebo snížit počet sektorů. Nové sektory svařovacího
programu se mohou přidávat před nebo za stávající sektory a stejnĕ tak se
mohou i odebírat.
Oblast svaru --> Parametry --> Grafický--> Proud
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Current
V tomto pohledu lze zobrazit a upravit svařovací parametry proudu v grafickém
znázornĕní.
bi16d1ja
- 15 © ESAB AB 2007
CZ
Hodnoty vrcholového proudu a proudu mezi dvĕma impulsy se zobrazují v systému
souřadnic.
Osa Y představuje hodnotu proudu v ampérech, osa X představuje čas.
Promĕnné hodnoty proudu v rámci sektoru jsou propojené a vytvářejí čáru.
Vrcholový proud sektoru je vyznačen zelenĕ, zatímco proud mezi dvĕma impulsy v
daném sektoru je vyznačen modře.
Nábĕh je zobrazen jako sklonĕná čára od počátku sektoru, která končí v bodĕ, kde
na ose X končí doba nábĕhu.
S
S
S
S
Zmĕna mĕřítka Zoom
Zde můžete nastavit mĕřítko osy X v systému souřadnic.
Regulace svaru Weld control
Pomocí tlačítek v tomto poli se řídí svařovací proces. Umožňují spustit, zastavit,
přímo zastavit, pokračovat nebo simulovat spuštĕní svařování.
Informace o sektoru Sector information
Údaje v tomto poli znázorňují další parametry související s skupinou parametrů
proudu. Místo přerušení sektoru je zobrazeno jako čárka v kruhu (příčném řezu
trubky).
Pokud je svařovací program delší než jedna otáčka, zobrazí se tyto otáčky jako
nĕkolik trochu menších kruhů.
Čas předehřátí je zobrazen v desetinách sekundy pod údajem o místĕ přerušení.
Zapnutí nebo vypnutí režimu speciálních impulsů se znázorní jako obrázek, v
nĕmž červené přeškrtnutí značí, že speciální impulsy nebudou použity.
Vztah mezi délkami impulsů se zobrazí jako cyklus impulsů. Samostatné časy
pro vrchol a úsek mezi dvĕma impulsy.
Obrázek míst přerušení
Místa přerušení lze posouvat, přidávat nebo odstraňovat pomocí ovladače na
schématu míst přerušení. Posunem vpřed na schéma a jeho zvýraznĕním lze
otáčením ovladače posouvat bílou čárku či “kurzor“.
bi16d1ja
- 16 © ESAB AB 2007
CZ
Posunutí místa přerušení:
S
Jakmile se kurzor objeví na nebo přímo vedle kurzoru místa přerušení
(černý), které chcete posunout, stisknĕte tlačítko.
Kurzor “sebere“ místo přerušení a následuje jej při otáčení po obvodu kruhu.
S
Chcete-li potvrdit nové místo přerušení, stisknĕte tlačítko.
Vytvoření nového místa přerušení
S
Otočením ovladače posuňte kurzor a na místĕ, kde chcete vytvořit nové
místo přerušení, stisknĕte jednou tlačítko.
Odstranĕní místa přerušení:
S
Jakmile se kurzor objeví na nebo přímo vedle kurzoru místa přerušení, které
chcete odstranit, stisknĕte tlačítko.
Kurzor “sebere“ místo přerušení a následuje jej při otáčení po obvodu kruhu.
S
Otočte ovladačem na předchozí nebo následující místo přerušení a jednou
stisknĕte tlačítko.
Oblast svaru --> Parametry --> Grafický --> Podávání drátu
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Wire feed
Zde můžete zobrazit a upravit parametry řídící podávání drátů v sektoru.
Systém souřadnic znázorňuje rychlost vysouvání drátu při vrcholech a v úseku mezi
dvĕma impulsy.
Nábĕh je zobrazen jako sklonĕná čára od počátku sektoru po zadanou délku
nábĕhu.
bi16d1ja
- 17 © ESAB AB 2007
CZ
Oblast svaru --> Parametry --> Grafický --> Otáčení
Weld area --> Parameters --> Graphical --> Rotation
Rychlost otáčení se zobrazuje a upravuje v systému souřadnic s jedním řádkem pro
každou hodnotu a nábĕh. Systém souřadnic zobrazuje místa přerušení jako
přerušované čáry.
Pokud je impulsní otáčení vypnuté, schéma impulsu je přeškrtnuté.
Oblast svaru --> Parametry --> Grafický--> Oscilace
Weld area --> Parameters --> Graphical--> Weaving
Tento pohled zobrazuje parametry, které ovlivňují oscilaci. Amplituda se zobrazuje a
upravuje v systému souřadnic. Rychlost a časy prodlevy se zobrazují a upravují v
informačním poli sektoru.
bi16d1ja
- 18 © ESAB AB 2007
CZ
Oblast svaru --> Parametry --> Grafický--> AVC
Weld area --> Parameters --> Graphical--> AVC
Zde můžete zobrazit a upravit parametry řídící AVC. Vrcholové napĕtí a napĕtí mezi
dvĕma impulsy se zobrazuje v systému souřadnic.
Čas prodlevy se zobrazuje a upravuje v informačním poli sektoru.
Oblast svaru --> Parametry --> Grafický--> Plyn
Weld area --> Parameters --> Graphical--> Gas
V tomto pohledu se zobrazují a upravují časy svařování, spouštĕcího plynu a
kořenového plynu.
bi16d1ja
- 19 © ESAB AB 2007
CZ
5.1.2
Správce souborů
Správce souborů
Tento pohled slouží k ukládání, kopírování, mazání a ovĕřování svařovacích
programů.
S
Uložit svařovací program Save weld program
Chcete-li uložit svařovací program, zvolte, kam jej chcete uložit - buď do
ovládací jednotky (Programy definované uživatelem, User Defined Programs)
nebo na pamĕťové médium USB (Externí pamĕť, External Memory).
Zadejte název souboru a pomocí ovladače klepnĕte na tlačítko “Uložit svařovací
program, Save weld program'.
S
Zkopírujte svařovací program do jiné oblasti Copy this weld program to
Design area
Podle toho, jaká pracovní oblast je aktivní, lze obsah jedné oblasti zkopírovat do
jiné oblasti klepnutím na tlačítko “Zkopírovat svařovací program do oblasti
návrhu, Copy this weld program to Design area“ nebo tlačítko “Zkopírovat
svařovací program do oblasti svaru, Copy this weld program to Weld area“.
S
Smazat, vynulovat program Clear Weld area
Chcete-li vytvořit zcela nový program, klepnĕte na tlačítko “Smazat oblast svaru,
Clear Weld area“ nebo tlačítko “Smazat oblast návrhu, Clear Design area“.
S
Ovĕřit Verify
Pomocí této funkce lze zkontrolovat, zda svařovací program v aktuální pracovní
oblasti splňuje následující požadavky:
S
Je zvolen nástroj pro svařovací program.
S
Připojený nástroj je stejný jako nástroj, pro který je navržen program (platí
pouze pro oblast svaru).
S
Program má nejménĕ dva sektory (sektor pro spuštĕní a sektor pro
zastavení).
bi16d1ja
- 20 © ESAB AB 2007
CZ
S
Poslední sektor programu je sektor pro zastavení (svařovací proud je
nulový).
S
Vybraný nástroj podporuje zvolený průmĕr trubky.
S
Svařovací parametry každého sektoru jsou v mezích (min. a max. hodnoty)
vybraného nástroje.
5.1.3
Informace
Informace
Slouží k zadávání informací o svařovacím programu. Tyto informace neovlivňují
svařovací proces, ale jsou pomůckou pro popis programu slovy.
S
Základní, General
Název programu, Program name se zobrazuje v horní části seznamu.
Neznamená totéž jako název souboru ve správci souborů. Pokud je přiřazen
název programu, toto je doporučení nabízené pro název souboru.
S
Popis, Description
S
Trubka, Tube
S
Elektroda, Electrode
S
Drát, Wire
S
Plyn, Gas
5.1.4
Informace o spoji
Joint information
V tomto pohledu můžete zobrazovat a mĕnit podobu svaru tak, aby odpovídala
svařovacímu programu. Toto jsou pouze informace o svařovacím programu.
Neovlivní samotný proces svařování.
V poli “Vizualizace, Visualization“ lze zobrazit grafickou podobu spoje. V poli
“Parametry, Parameters“ lze zobrazit hodnoty náležící spoji. Hodnoty, které ovlivňují
spoj, lze mĕnit v obou polích.
bi16d1ja
- 21 © ESAB AB 2007
CZ
Vizualizace
Visualization
S Otáčejte ovladačem - modrá křivka značí, který parametr byl vybrán.
S Stisknĕte tlačítko - křivka zčervená. Hodnoty lze mĕnit otáčením ovladače.
Parametry
Parameters
S Mezi jednotlivými parametry přecházejte pomocí šipek.
S Otáčením ovladače mĕňte hodnoty.
Mezera
Gap
Špička
Nose
Délka špičky
Nose length
bi16d1ja
- 22 © ESAB AB 2007
CZ
Polomĕr
Radius
Úhel zkosení
Bevel angle
Tloušťka materiálu
Material thickness
5.1.5
Nastavení
Setup
Tento pohled umožňuje výbĕr nástrojů a vnĕjších rozmĕrů trubky, pro níž byl zvolen
svařovací program. V poli “Nastavení nástroje, Tool settings“ můžete procházet
nástroje a pod volbou “Ilustrace nástroje, Tool illustration“ si prohlédnout přehled
nástrojů. Chcete-li vybrat nástroj, stisknĕte tlačítko a poté otočením ovladače a
stisknutím tlačítka vyberte typ nástroje.
bi16d1ja
- 23 © ESAB AB 2007
CZ
Vnĕjší rozmĕr trubky lze zvolit otáčením ovladače. Vybranou hodnotu potvrďte
stisknutím tlačítka. Vybraný nástroj ("Nástroj, Tool “) a rozmĕry ("Ř:") se zobrazí v
horním stavovém poli, při použití pohledů z pracovní oblasti.
5.1.6
Limity
Limits
Tento pohled lze použít k nastavení počtu uživatelů, kteří mohou mĕnit nastavené
hodnoty parametrů svařovacího programu.
Chcete-li toto omezení aktivovat, musíte zaškrtnout pole “Limity aktivovány, Limits
activated“.
5.2
Oblast návrhu
Design area
Svařovací programy lze vytvořit v oblastech návrhu a poté je použít v oblasti svaru
nebo uložit do knihovny pro pozdĕjší použití. Bližší informace o oblasti návrhu
naleznete v kapitole 5.1Oblast svaru. Oblast návrhu funguje podobnĕ jako oblast
svaru.
Nejvĕtší rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že z oblasti návrhu nelze ovládat svařovací
proces.
5.3
Nastavení
Nastavení
Menu nastavení umožňuje zmĕnit vzhled panelu a spravovat uživatele systému.
bi16d1ja
- 24 © ESAB AB 2007
CZ
5.3.1
Vzhled
Appearance
Nastavení --> Vzhled --> Základní
Settings --> Appearance --> General
S
Jazyk Language
Vyberte nĕkterý z následujících jazyků: švédština, norština, dánština , finština,
angličtina, nĕmčina, francouzština, holandština, španĕlština, italština,
portugalština, polština, čeština, maďarština, slovinština a ruština.
S
Soustava úhlů Angle system
Vyberte mezi tisícinami a stupni.
bi16d1ja
- 25 © ESAB AB 2007
CZ
S
Pohled po spuštĕní Start view
Zde můžete vybrat, zda se má panel spustit z menu přihlášení nebo s posledním
zobrazeným menu.
Nastavení --> Vzhled --> QData
Settings --> Appearance --> QData
S
Funkce po svařování Post weld function
Vyberte z:
S
Žádná, None
S
Vytisknout, Print
S
Uložit, Save
S
Print + uložit, Print + save
Uloží a vytisknou se nastavené hodnoty a namĕřené hodnoty z ukončeného
svařování. K tisku slouží integrovaná tiskárna v ovládací jednotce.
Hodnoty se uloží do ovládacího panelu pod menu "Data kvality", viz kapitola 5.8.
Nastavení --> Vzhled --> Datum a čas
Settings --> Appearance --> Date and time
Zde můžete zobrazit a zadat
datum a čas, který systém používá.
5.3.2
Uživatelská nastavení
User settings
V tomto pohledu můžete přidávat, mĕnit a odstraňovat uživatele.
bi16d1ja
- 26 © ESAB AB 2007
CZ
"Při prvním otevření menu se zobrazí “Výchozí uživatel“.
Přidání nového uživatele:
S
Opakovanĕ stisknĕte pravou nebo levou šipku, dokud
se nezvýrazní volba “Nový uživatel, New user“.
S
Stisknĕte tlačítko.
S
Otáčejte ovladačem, dokud se nezobrazí
příslušné identifikační číslo.
S
Stisknĕte tlačítko. Zvýrazní se následující
pole.
S
Otáčejte ovladačem, dokud se nezobrazí
požadované písmeno, stisknĕte tlačítko, atd.
S
Jakmile je jméno vložené, opakovanĕ
stisknĕte pravou šipku, aby se zobrazila
volba “OK“.
S Stisknĕte tlačítko.
Na seznamu se zobrazí nový uživatel.
Zmĕna uživatele:
S
Zvýraznĕte seznam uživatelů (pomocí šipek).
S
Otáčením ovladače vyberte uživatele, kterého chcete zmĕnit, a stisknĕte tlačítko.
Po stranĕ seznamu uživatelů se objeví nové pole, které umožňuje zmĕnu jména
nebo identifikačního čísla vybraného uživatele. Zmĕnu potvrďte volbou “OK“.
Odstranĕní uživatele:
S
Zvýraznĕte uživatele.
S
Stisknĕte tlačítko, přesuňte se na volbu “Odstranit uživatele, Delete user“ a
stisknĕte tlačítko.
Uživatel bude odstranĕn ze seznamu.
bi16d1ja
- 27 © ESAB AB 2007
CZ
5.4
Přihlášení
Login
Nabídka přihlášení slouží k výbĕru uživatelů a k zobrazení, které verze programu
platí pro ovládací panel a které jednotky jsou připojené. Umožňuje také zobrazení
informace o verzi a připojených jednotkách/uzlech.
Jméno uživatele se zobrazí v horním stavovém poli, viz kapitola Ovládací panel1.2.
5.5
Knihovna
Library
Menu knihovna umožňuje odstraňovat a načítat programy pro oblast svaru a oblast
návrhu.
Velikost každého programu uloženého v knihovnĕ je 4-6 kB. Velikost interní pamĕti
ovládací jednotky je 1 Gb, takže hrozí pouze velmi nízké nebezpečí, že by se
knihovna zaplnila.
POZOR! Předdefinované programy, které začínají řetĕzcem ESAB, nelze odstranit.
Tyto programy byly testovány a jsou určeny jako počáteční parametry pro podobné
rozmĕry.
bi16d1ja
- 28 © ESAB AB 2007
CZ
5.5.1
Svařovací programy
Weld programs
5.5.2
Filtr hledání
Search filter
Filtr hledání umožňuje vyhledávat v programech uložených v knihovnĕ podle
následujících kritérií:
S
Nic, Nothing
S
Název, Name
S
Projekt, Project
S
Materiál, Material
S
Vnĕjší průmĕr trubky
External tube diameter
S
Tloušťka stĕny trubky
Tube wall thickness
Pokud existují programy, které odpovídají tĕmto kritériím, zobrazí se v menu
“Svařovací programy, Weld programs".
Pokud zadaným kritériím neodpovídají žádné programy, pokračujte volbou "Přejít na
Generovat, Go to Generate“, Viz kapitola Generovat5.10.
bi16d1ja
- 29 © ESAB AB 2007
CZ
5.6
Ruční režim
Manual mode
Pomocí této nabídky lze zkontrolovat všechny motory.
5.6.1
Výbĕr motoru
Motor selection
Zde můžete vybrat, který motor chcete použít, a také můžete zvolit jeho rychlost.
Poznámka: V tomto pohledu se zobrazí pouze motory, které jsou v systému
dostupné. Zobrazené informace ovlivňuje nástroj vybraný v menu “Oblast svaru -->
Nastavení“.
S
S
S
Zavádĕní drátu, Inching
Používá se například při vkládání nové cívky drátu.
Otáčení/přemístĕní, Rotation/Transport
Používá se k přemisťování svařovacího nástroje podél obrobku.
AVC/Přemístĕní, AVC/Transport
Používá se k posunutí držáku elektrody nahoru nebo dolů.
bi16d1ja
- 30 © ESAB AB 2007
CZ
S
Středové umístĕní, Center positioning
Používá se k vyrovnání středového bodu.
5.6.2
Regulace plynového ventilu
Gas valve control
Používá se při mĕření průtoku plynu nebo vyfukování jakéhokoliv vzduchu nebo
vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování.
Spouští a zastavuje proudĕní plynu.
Pokud opustíte tuto nabídku, plynové ventily se
automaticky uzavřou.
5.6.3
Spustit motor
Run motor
Používá se k zobrazení aktuální hodnoty motorů.
Pozor! Motorový pohon aktivujte podržením tlačítka.
Spusťte vybraný motor vpřed “+“ ne­
bo vzad "-", a zkontrolujte jeho ak­
tuální rychlost.
5.6.4
Simulace oscilace
Weaving simulation
Používá se k simulování oscilace.
bi16d1ja
- 31 © ESAB AB 2007
CZ
5.7
Editor nástroje
Tool editor
Tato nabídka se používá k zobrazení a úpravĕ parametrů nástroje. Můžete zde
vytvářet nové nástroje z čisté nabídky nebo úpravou předdefinovaných nástrojů.
Nástroje vytvořené uživatelem lze odstranit, zmĕnit či uložit. Předdefinované
nástroje, které jsou součástí systému, nelze zmĕnit ani odstranit.
Pamatujte, že aktuálnĕ používaný nástroj má přidĕlenou specifickou pracovní oblast,
oblast nástroje. Všechny zmĕny provedené v níže uvedených pohledech se projeví
pouze v oblasti nástroje a neuloží se, dokud tak sám neučiní uživatel.
5.7.1
Načíst/uložit
Load/save
V tomto zobrazení můžete načíst nástroj při vytváření nového nástroje, odstranit
uživatelem definované nástroje a uložit nástroje.
Pomocí levé a pravé šipky se přesuňte na seznam nástrojů a vyberte nástroj, který
chcete použít (zadejte parametry do oblasti nástroje). Otáčejte ovladačem a vyberte
(zvýraznĕte) jazyk.
Přesuňte se na tlačítko “Načíst nástroj, Load tool“, stisknĕte tlačítko a potvrďte, že se
jedná o nástroj, který chcete použít.
Lze také použít specifikaci nástroje (typ nástroje), například nástroj s určitým
rozsahem průmĕrů.
Vyberte nástroj ze seznamu, odstraňte jej stisknutím tlačítka “Odstranit nástroj,
Delete tool“ a odstranĕní potvrďte volbou "Ano, Yes“. Nástroje dodávané jako
součást systému nelze vymazat.
Vytvořený nástroj můžete uložit jako nový nástroj nebo namísto stávajícího nástroje
(nemůžete nahradit nástroj dodávaný jako součást systému).
bi16d1ja
- 32 © ESAB AB 2007
CZ
Chcete-li uložit nový nástroj (nebo nový typ nástroje):
S
Pomocí šipek se přesuňte na seznam nástrojů (nebo typů nástrojů).
S
Otáčením ovladače zvýraznĕte v seznamu volbu “Nový.... new...".
S
Klepnĕte na tlačítko menu a vyberte “Činnost nástroje, Tool action“.
S
Přesuňte se na tlačítko “Uložit nástroj, Save tool“.
S
Stisknĕte tlačítko a potvrďte pomocí tlačítka "Ano, Yes", že chcete nástroj uložit
jako nový nástroj.
Chcete-li nahradit nový nástroj, použijte stejný postup, avšak místo toho vyberte ze
seznamu nástrojů stávající nástroj.
Nástroje můžete do systému nahrát z pamĕťového média USB , pokud máte v
kořenovém adresáři soubor “MechTIG_Tools:xml“.
Postupujte takto:
S
K rozhraní USB ovládacího panelu se souborem “MechTIG_Tools.xml“ v
kořenovém adresáři připojte pamĕťové médium USB.
S
Pomocí šipek se přesuňte na volbu “Načíst nástroje z pamĕti USB, Load tools
from usb-memory“.
S
Stisknĕte tlačítko a potvrďte pomocí volby “Ano, Yes" zrušíte tak platnost všech
zmĕn provedených v nástroji.
Přesuňte se na volbu “Smazat nástroj, Clear tool“ a stisknutím tlačítka odstraňte
nebo vynulujte všechny parametry v oblasti nástroje Pomocí volby “Ano, Yes" zrušte
platnost všech zmĕn provedených v nástroji.
Uložení všech nástrojů na pamĕťové médium USB:
S
K rozhraní USB ovládacího panelu připojte pamĕťové médium USB.
S
Pomocí šipek se přesuňte na volbu “Uložit nástroje do pamĕti USB, Save tools to
usb-memory“ a stisknĕte tlačítko.
S
Stisknutím tlačítka "Ano, Yes" uložte nástroje a přemažte všechny nástroje
uložené na pamĕťovém médiu USB.
5.7.2
Upravit nastavení
Edit settings
Tento pohled se používá po načtení nástroje, nebo chcete-li vytvořit zcela nový
nástroj. Zde můžete zobrazit a upravit všechny hodnoty parametrů nástroje.
bi16d1ja
- 33 © ESAB AB 2007
CZ
Pole “Základní nastavení, General settings“ obsahuje základní nastavení nástroje,
zatímco pole “Limity parametru, Parameter limits“ určují nejvyšší a nejnižší hodnoty
parametru.
Hodnota “0“ u minimálních hodnot znamená, že minimální hodnota nebyla zadána,
zatímco hodnota hodnota “65535“ u maximálních hodnot znamená, že maximální
hodnota nebyla zadána. (V nĕkterých případech, kdy se používají desetinná čísla,
může tuto úlohu plnit hodnota 655,30 nebo 6553,5).
5.7.3
Úprava dat motoru
Edit motor data
Zde můžete zobrazit a upravit specifická nastavení motoru. Každý motor má určitá
nastavení (otáčení, podávání drátu, oscilace a AVC). Momentálnĕ existují tři
parametry na motor. Jsou to “Parametr nastavení“, “Pozice mĕřítka" ("čitatel“ a
"jmenovatel“) a “rychlost mĕřítka“ ("čitatel“ a “jmenovatel“).
bi16d1ja
- 34 © ESAB AB 2007
CZ
Pro parametr “Pozice mĕřítka (čitatel)“ motoru, který řídí otáčení, zadejte hodnotu
100.
Postupujte takto:
S
Pomocí šipek se přesuňte do textového pole “Parametr motoru, Motor
parameter“.
S
Otáčejte ovladačem, dokud se v textovém poli nezobrazí volba “Pozice mĕřítka
(čitatel)".
S
Otáčením ovladače zmĕňte hodnotu na 100. Pro pokračování stisknĕte tlačítko.
S
Otáčejte ovladačem, aby se v textovém poli zobrazila volba “Otáčení, Rotation“.
Potvrďte stisknutím tlačítka.
S
Stisknutím tlačítka přidejte (nebo upravte) hodnotu v seznamu parametrů pro
otáčení motoru.
Chcete-li odstranit parametry motoru, zvýraznĕte příslušný parametr v seznamu,
stisknĕte tlačítko, přesuňte se na volbu “Odstranit, Deletea stisknutím tlačítka ze
seznamu odstraňte vybraný parametr.
5.8
Protokoly
Logs
Tato nabídka umožňuje zobrazení protokolů vytvořených systémem.
5.8.1
Protokol událostí
Event log
Dojde-li k poruše, zobrazí se napravo od loga ESAB symbol
do nabídky Protokol událostí, symbol zmizí.
. Jakmile přejdete
Tento pohled slouží k zobrazení
provozních hlášení.
bi16d1ja
- 35 © ESAB AB 2007
CZ
Chcete-li z protokolu událostí odstranit všechna provozní hlášení, zvýraznĕte pomocí
šipek volbu “Smazat protokol, Clear log“ a stisknĕte tlačítko. Stisknutím tlačítka “Ano,
Yes“ potvrďte, že chcete odstranit všechny události. Protokol událostí se znovu
načte a nyní je prázdný.
Protokol událostí lze také uložit na externí pamĕťové médium USB.
Postupujte takto:
S
K rozhraní USB ovládacího panelu připojte pamĕťové médium USB, pomocí
šipek zvýraznĕte volbu “Uložit, Save“.
S
Stisknĕte tlačítko. Pokud se protokol správnĕ uloží, ve spodním stavovém řádku
se zobrazí text “Protokol událostí uložen", Event log saved“.
Provozní hlášení
Jedn
otka
Jedn
otka
1
= chladicí jednotka (cooling unit)
8
= jednotka svařovacích dat (weld data
unit)
2
= napájecí zdroj (power source)
14
= ovládání motoru 2 (motor control 2) ,
AVC, oscilace
4
= dálkový ovladač (remote control)
17
= uzel I/O (I/O node)
6
= ovládání motoru 1 (motor control 1) ,
AVC, podávání drátu
V následujícím seznamu jsou zobrazeny kódy hlášení, při nichž může uživatel
závadu odstranit sám. U ostatních kódů povolejte servisního technika.
bi16d1ja
- 36 © ESAB AB 2007
CZ
Kód
5
6
11
11
12
14
17
19
20
bi16d1ja
Popis
Pomocné stejnosmĕrné napĕtí je mimo meze
Napĕtí je příliš vysoké nebo příliš nízké. Příliš vysoké napĕtí může být způsobeno vážnými
přechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím zdrojem (vysokým indukčním odporem
napájení nebo ztrátou fáze).
Napájecí jednotka se vypne a nelze ji znovu spustit.
Zákrok: Vypnĕte napájení ze sítĕ a jednotku tak vynulujte. Když závada přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
Vysoká teplota
Aktivovala se tepelná ochrana.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho znovu spustit, dokud se nenahodí jistič.
Zákrok: Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup chladicího vzduchu zakrytý nebo ucpaný
nečistotami. Zkontrolujte používaný pracovní cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení
nepřetĕžuje.
Když se závada opakuje, vyžádejte si pomoc servisního technika.
Porucha proudového servomechanismu, (otáčení, podávání drátu, oscilace, AVC)
Pokud motor nemůže udržet rychost. Svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda se nezachytil nástroj/podavač drátu nebo zda se nepohybuje
příliš pomalu. Zkontrolujte, zda se oscilační jednotka nepohybuje mimo vnĕjší meze.
Pokud ano, nastavte umístĕní středu. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc
servisního technika.
Porucha proudového servomechanismu, (napájecí zdroj)
Napĕtí je příliš vysoké nebo příliš nízké. Příliš vysoké napĕtí může být způsobeno vážnými
přechodovými jevy v síti nebo slabým napájecím zdrojem (vysokým indukčním odporem
napájení nebo ztrátou fáze).
Napájecí jednotka se vypne a nelze ji znovu spustit.
Zákrok:Vypnĕte napájení ze sítĕ, abyste vynulovali jednotku. Když závada přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
Interní chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sbĕrnice CAN je přechodnĕ příliš vysoké.
Napájecí jednotka ztratila kontakt s ovládacím panelem.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správnĕ připojeno.
Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
Chyba při komunikaci
Systémová sbĕrnice CAN přestala dočasnĕ fungovat kvůli příliš vysokému zatížení.
Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správnĕ připojeno. Vypnĕte napájení ze
sítĕ, abyste vynulovali jednotku. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
Ztráta kontaktu s jednotkou
Ztráta kontaktu s jednotkou. Plyn se nevypíná; musí se vypnout ručnĕ.
Zabrání se spuštĕní.
Zákrok: Zkontrolujte kabely. Když závada přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
Chyba datové pamĕti RAM napájené z baterie
Příliš nízké napĕtí baterie. Pokud baterii nevymĕníte, přijdete o všechna uložená data.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Vyžádejte si výmĕnu baterie servisním technikem.
Nesprávnĕ nastavené hodnoty ve svařovacím programu
Při spuštĕní byly nalezeny nepovolené hodnoty.
Zákrok: Zmĕňte parametry svařovacího programu. Když závada přetrvává, vyžádejte si
pomoc servisního technika.
- 37 © ESAB AB 2007
CZ
Kód
Popis
29
Neproudí chladicí voda
Aktivoval se průtokový spínač.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho spustit.
Zákrok: Zkontrolujte okruh chladicí vody, čerpadlo a hadice.
32
Neproudí plyn
Průtok plynu je nižší než 3,5 l/min. Zabrání se spuštĕní.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a přípojky.
Nepodařilo se spuštĕní
Napájecí zdroj není schopen zapálit svařovací oblouk.
Zákrok: Zkontrolujte svařovací kabely a nástroj.
41
5.8.2
Data kvality
QData
V tomto pohledu můžete zobrazit
data uložená pod funkcí po
svařování, viz kapitola 5.3.
Protokoly --> QData --> Soubory QData
Logs --> QData --> QData files
Soubor QData se ukládá s datem a
sériovým číslem.
Soubory lze uložit na pamĕťové
médium USB pomocí funkce “Uložit,
Save“.
Protokoly --> QData --> Obsah QData
Logs --> QData --> QData content
V tomto poli se zobrazují nastavené
hodnoty a mĕření souborů QData.
bi16d1ja
- 38 © ESAB AB 2007
CZ
5.9
Ruční svařování
Manual welding
Toto menu slouží ke svařování pomocí ručního svařovacího hořáku TIG.
Režim spouštĕ
Režim spouštĕ pistole
Dva zdvihy
Plyn před zapá­
lením
Nábĕh
Sestup
Proud plynu
po zhasnutí
oblouku
Funkce při použití ovládání svařovacího hořáku se dvĕma zdvihy.
Ve dvouzdvihovém ovládacím režimu se stisknutím spouštĕ hořáku TIG (1) zapne
proud plynu před zapálením (pokud je použit) a zapálí se oblouk. Proud stoupá na
nastavenou hodnotu (jako při ovládání funkcí nábĕhu, pokud je v provozu).
Uvolnĕním spouštĕ (2) se proud snižuje (ovládaný podle funkce sestupu, pokud je v
provozu) a oblouk zhasíná. Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
bi16d1ja
- 39 © ESAB AB 2007
CZ
Čtyři zdvihy
Plyn před zapá­
lením
Nábĕh
Sestup
Proud plynu
po zhasnutí
oblouku
Funkce při použití ovládání svařovacího hořáku se čtyřmi zdvihy.
Ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu se stisknutím spouštĕ (1) zapne proud plynu
před zapálením (pokud je použit). Na konci času svařovacího plynu před zapálením
se velikost proudu zvyšuje na zážehovou hodnotu (nĕkolika ampér) a zažehne se
oblouk. Uvolnĕním spouštĕ (2) vzroste proud na nastavenou hodnotu (ovládaný
funkcí nábĕhu, pokud je v provozu). Při dalším stisknutí spouštĕ (3) se proud opĕt
sníží na zapalovací hodnotu (s funkcí sestupu, pokud je použita). Dalším uvolnĕním
spouštĕ (4) oblouk zhasne a spustí se proud plynu po zhasnutí.
Způsob spuštĕní
Způsob spuštĕní
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapaluje oblouk pomocí jiskry, která přeskočí, když se
elektroda přiblíží k obrobku.
LiftArct
Funkce LiftArct zapaluje oblouk při kontaktu elektrody s obrobkem a jejím
následným oddálením.
Zapalování oblouku pomocí funkce LiftArct. Krok 1: elektroda se opírá o obrobek. Krok 2: stiskne se
spoušť a začne protékat nízký proud. Krok 3: svářeč oddálí elektrodu od obrobku; zapálí se oblouk a
proud automaticky vzroste na nastavenou hodnotu.
Vrcholový proud, Peak current
Vyšší ze dvou hodnot proudu při použití impulsního proudu.
bi16d1ja
- 40 © ESAB AB 2007
CZ
Proud mezi dvĕma impulsy, Background current
Nižší ze dvou hodnot proudu při použití impulsního proudu.
Čas vrcholu, Peak time
Doba, po kterou je impuls aktivní bĕhem periody impulsu.
Doba mezi dvĕma impulsy, Background time
Doba proudu mezi dvĕma impulsy, která společnĕ s vrcholovým proudem tvoří
periodu impulsu.
Délka impulsu
Doba mezi dvĕma impulsy
Vrcholový proud
Proud mezi dvĕma impulsy
Svařování TIG s impulsním proudem
Nábĕh
Nábĕhová funkce znamená, že po zapálení oblouku při svařování TIG se proud
pomalu zvyšuje na nastavenou hodnotu. Toto zajišťuje “jemnĕjší“ ohřev elektrody a
umožňuje to svářeči, aby před dosažením plné hodnoty proudu správnĕ umístil
elektrodu.
Sestup
Při svařování TIG se používá sestup, kdy proud klesá "pomalu“ po regulovanou
dobu, aby při dokončení svaru nedocházelo k vytváření kráterů anebo trhlin.
Plyn před zapálením, Gas preflow
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením oblouku. Viz
též informace v kapitole 3.7.
Proud plynu po zhasnutí oblouku Gas postflow
Tímto se reguluje doba proudĕní ochranného plynu po zhasnutí oblouku. Viz též
informace v kapitole 3.7.
bi16d1ja
- 41 © ESAB AB 2007
CZ
5.10
Generovat
Generate
Zde lze vytvořit úplný základní svařovací program, který lze přidat do oblasti návrhu
nebo přímo do oblasti svaru. Program lze používat jako základ pro vytváření
vlastních programů.
Specifikujte:
S
Materiál trubky, Tube material
S
Tloušťka stĕny trubky, Tube wall thickness
Max. 3 mm pro nerezovou ocel a max. 2,7 mm pro uhlíkovou ocel.
S
Vnĕjší průmĕr trubky, External tube diameter
S Nástroj a typ nástroje, Tool and tool type
Aktivujte stisknutím “Generovat v oblasti svaru, Generate in weld area“ nebo
“Generovat v oblasti návrhu, Generate in design area“.
Automaticky se otevře menu pro oblast svaru nebo oblast návrhu.
Nyní můžete pokračovat v práci na programu v oblasti svaru nebo oblasti návrhu. Viz
kapitola “Oblast svaru“ 5.1 nebo “Oblast návrhu“ 5.2.
bi16d1ja
- 42 © ESAB AB 2007
6
TECHNICKÉ POJMY
2 zdvihy
Ovládání svaøovacího hoøáku se dvìma zdvihy.
4 zdvihy
Ovládání svaøovacího hoøáku se ètyømi zdvihy.
Amplituda
Oscilace.
Napìtí na oblouku
ovládání, AVC
Automatické nastavení vzdálenosti elektrody.
Proud mezi dvìma
impulsy
Ni¾¹í ze dvou hodnot proudu pøi pou¾ití impulsního proudu.
Doba mezi dvìma
impulsy
Doba proudu mezi dvìma impulsy, která spoleènì s proudem impulsu tvoøí
periodu impulsu.
Napìtí – mezi dvìma
impulsy
Regulace napìtí oblouku pøi pou¾ití proudu mezi dvìma impulsy.
Rychlosti podávání
drátu - mezi dvìma
impulsy
Rychlost podávání drátu bìhem doby mezi dvìma impulsy.
Místo pøeru¹ení
Poèáteèní bod nového sektoru.
Èas prodlevy
Èas potøebný ke stabilizaci napìtí oblouku pøedtím, ne¾ zaène regulace
napìtí oblouku.
Oblast návrhu
V tomto menu se vytváøejí svaøovací programy.
Koncový sektor
Poslední sektor posloupnosti sváøení.
Generovat
Vyhledávání úplných základních svaøovacích programù.
Knihovna
Pamì» k ukládání svaøovacích programù.
Vrcholový proud
Vy¹¹í ze dvou hodnot proudu pøi pou¾ití impulsního proudu nebo aktuální
hodnota proudu pøi pou¾ití spojitého proudu.
Vrcholové napìtí
Regulace napìtí oblouku pøi vrcholovém proudu
Rychlost podávání
drátu - vrchol
Rychlost podávání drátu pøi vrcholovém proudu.
Èas pøedehøátí
Èas prodlevy pro svaøovací pohyb pøi pøedehøátí obrobku.
Délka impulsu
Doba, po kterou je impuls aktivní bìhem periody impulsu.
Koøenový plyn
Ochranný plyn pro spodní stranu svaru (strana koøenu).
Rychlost otáèení
Rychlost otáèení elektrody kolem obrobku.
Sektor
Urèitá èást trubky.
Systém sektorù
Zpùsob zobrazení rozdìlení do sektorù, stupni nebo místy pøeru¹ení.
Sestup
Plynulé sni¾ování hodnoty.
Nábìh
Plynulé zvy¹ování hodnoty.
Speciální impulsy
Svaøovací proud se synchronizuje s oscilaèním pohybem.
Svaøování obdélní­
kovým prùbìhem
proudu
Speciální impulsy s impulsním otáèením
Spou¹tìcí plyn
Speciální ochranný plyn s vysoce ionizaèními vlastnostmi, který napomáhá
zapálení oblouku.
Sektor spu¹tìní
První sektor posloupnosti sváøení.
Ovìøit
Kontrola, zda program zùstává v rozmezí krajních hodnot.
Oscilace
Pohyb wolframové elektrody do stran.
bi16d1jb
- 43 © ESAB AB 2007
Oblast svaru
Programy v oblasti svaru ovládající proces svaøování.
Svaøovací plyn
Ochranný plyn pro horní stranu svaru.
bi16d1jb
- 44 © ESAB AB 2007
WO1004
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
0444 405 070 Instruction manual SE
0444 405 071 Instruction manual DK
0444 405 072 Instruction manual NO
0444 405 073 Instruction manual FI
0444 405 074 Instruction manual GB
0444 405 075 Instruction manual DE
0444 405 076 Instruction manual FR
0444 405 077 Instruction manual NL
0444 405 078 Instruction manual ES
0444 405 079 Instruction manual IT
0444 405 080 Instruction manual PT
0444 405 081 Instruction manual GR
0444 405 082 Instruction manual PL
0444 405 083 Instruction manual HU
0444 405 084 Instruction manual CZ
0444 405 086 Instruction manual RU
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi16o4
- 45 © ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 46 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 47 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising