ESAB | MTA1 CAN | Instruction manual | ESAB MTA1 CAN Brugermanual

ESAB MTA1 CAN Brugermanual
DK
MTA1 CAN, M1 10Prog CAN, AT1 CAN,
AT1 CoarseFine CAN, M1, AT1, AT1
CourseFine, RA 12, RA 23, RA T1, FS
002 CAN, FS 002
Brugsanvisning
0459 576 101 DK 110225
Valid for serial no. 506-xxx-xxxx, 719-xxx-xxxx
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
Funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
13
14
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-2-
DK
1
INDLEDNING
Disse fjernbetjeninger kan kontrollere strøm, trådfremføringshastighed, spænding
eller programvalg.
ESAB's tilbehør til produktet findes på side 14.
1.1
Udstyr
Fjernbetjeningerne leveres med brugsanvisning.
FS 002 CAN og FS 002 leveres med 5 meters tilslutningskabel. Til de andre
fjernbetjeninger skal tilslutningskablet bestilles separat.
2
DRIFT
Tilslut fjernbetjeningen til fjernbetjeningsudtaget på strømkilden eller trådfremføring­
senheden.
Ved tilslutning af en fjernbetjening til en Aristomaskine produceret før 2005, kan det
være nødvendigt at opgradere programmet i indstillingspanelet, for at
fjernbetjeningen fungerer korrekt.
2.1
Funktioner
MTA1 CAN
CAN-baseret fjernbetjening for MIG/MAG-,
TIG- og MMA-svejsning.
1 MIG/MAG: Indstilling af trådfremføringshastig­
hed
TIG: Indstilling af strøm
TIG-pulssvejsning : Indstilling af pulsstrøm
MMA: Indstilling af strøm
2 MIG/MAG: Indstilling af spænding eller
spændingsafvigelse +/- fra synergilinjen
TIG: Ingen funktion
TIG-pulssvejsning: Indstilling af grundstrøm
MMA: Indstilling af buetryk
3 Låsning af drejeknap
M1 10Prog CAN
CAN-baseret fjernbetjening for MIG/MAG-,
TIG- og MMA-svejsning.
1 Valg af et af 10 programvalg
2 MIG/MAG: Spændingsafvigelse +/- fra valgt
program
TIG og MMA: Indstilling af svejsestrøm +/- fra
valgt program
TIG-pulssvejsning: Indstilling af pulsstrøm
+/- fra valgt program
3 Låsning af drejeknap
AT1 CAN
CAN-baseret fjernbetjening for MMA- og
TIG-svejsning.
1 Indstilling af strøm
2 Låsning af drejeknap
-3bf07d1da
DK
AT1 CF CAN
CAN-baseret fjernbetjening for MMA- og
TIG-svejsning.
1 Grovindstilling af strøm
2 Finindstilling af strøm
3 Låsning af drejeknap
M1
Fjernbetjening for MIG/MAG-svejsning
1 Indstilling af spænding
2 Indstilling af trådfremføringshastighed
3 Låsning af drejeknap
AT1
Fjernbetjening for MMA- og TIG-svejsning.
1 Indstilling af strøm
2 Låsning af drejeknap
AT1 CF
Fjernbetjening for MMA- og TIG-svejsning.
1 Grovindstilling af strøm
2 Finindstilling af strøm
3 Låsning af drejeknap
RA 12
CAN-baseret fjernbetjeningsadapter. Bruges
for tilslutning af fjernbetjening MMA1, MMA2 til
CAN-baseret udstyr.
1 12-polet udtag
RA 23
CAN-baseret fjernbetjeningsadapter. Bruges
for tilslutning af svejsepistol med
RS3-programvælger MIG2 (2 drejeknap) til
CAN-baseret udstyr.
1 23-polet udtag
-4bf07d1da
DK
RA T1
CAN-baseret adapter, bruges til tilslutning af
TIG-brænder med +/- funktion til CAN-baseret
udstyr.
OBS! Leveres med holder og 0,25 m kabel.
FS 002 CAN
CAN-baseret fjernbetjening til TIG-svejsning.
1 Potentiometer til indstilling af svejsestrøm,
position 1 - 10
2 Fodpedal til svejsestart og indstilling af strøm.
Hvis potentiometeret sættes på 10, reguleres
strømmen med fodpedalen fra min. til maks.
Hvis potentiometeret sættes på 5, opnås 50 %
af maks. strøm, når pedalen trykkes helt ned.
FS 002
Fjernbetjening til TIG-svejsning
1 Potentiometer til indstilling af svejsestrøm,
position 1 - 10
2 Fodpedal til svejsestart og indstilling af strøm.
Hvis potentiometeret indstilles på 10, reguleres
strømmen med fodpedalen fra min. til maks.
Hvis potentiometeret sættes på 5, opnås 50 %
af maks. strøm, når pedalen trykkes helt ned.
3
BESTILLING AF RESERVEDELE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
-5bf07d1da
Målskitse
-6bf07m
Edition 110225
-7bf07m
Edition 110225
Skema
-8bf07e11a
Edition 110225
RA12 up to and including serial number
506-640-4574
RA 12 from serial number 506-640-4575
-9bf07e11a
Edition 110225
- 10 bf07e11a
Edition 110225
- 11 bf07e11a
Edition 110225
- 12 bf07e11a
Edition 110225
MTA1 CAN, M1 10P CAN, AT1 CAN, AT1 CF CAN, M1, AT1, AT1 CF, RA 12, RA 23, RA T1, FS 002 CAN, FS002
Bestillingsnummer
Remote control
Ordering no.
Remote control
Ordering no.
M1
MTA1 CAN
0459 491 880
M1 10Prog CAN
0459 491 895
AT1
0459 491 882
AT1 CAN
0459 491 896
AT1 CoarseFine
0459 491 883
AT1 CoarseFine CAN
0459 491 897
RA 12
0459 491 884
FS 002 CAN
0459 491 910
RA 23
0349 090 890
FS 002
0459 491 911
RA T1 12 pole
0349 090 886
0459 491 912
RA T1 10 pole
0459 491 913
Spare parts list 0459 576 990
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
- 13 bf07o
Edition 110225
MTA1 CAN, M1 10P CAN, AT1 CAN, AT1 CF CAN, RA 12, RA 23, RA T1, M1, AT1,
AT1 CF, FS 002 CAN, FS 002
Tilbehør
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 884
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 980
0459 554 981
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 883
0459 960 880
0459 960 881
0459 960 882
0459 960 980
0459 960 981
0459 960 982
Remote cable 8 pole - 12 pole for remote
controls AT1 and AT1 CF
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Remote cable 8 pole - 23 pole for remote
control M1
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
Extension cable 12 pole for remote controls
AT1, AT1 CF and FS 002
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 662 880
- 14 bf07a
R0459
576/E110225/P16
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 15 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
110210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising