ESAB | MTA1 CAN | Instruction manual | ESAB MTA1 CAN Instrukcja obsługi

ESAB MTA1 CAN Instrukcja obsługi
PL
MTA1 CAN, M1 10Prog CAN, AT1 CAN,
AT1 CoarseFine CAN, M1, AT1, AT1
CourseFine, RA 12, RA 23, RA T1, FS
002 CAN, FS 002
Instrukcja obsługi
0459 576 101 PL 110225
Valid for serial no. 506-xxx-xxxx, 719-xxx-xxxx
1 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 DZIAŁANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RYSUNEK WYMIAROWANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSAŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
13
14
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-2-
PL
1
WSTĘP
Te urządzenia zdalnego sterowania mogą sterować prądem, prędkością podawania
drutu, napięciem i wyborem programu.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć na stronie 14.
1.1
Wyposażenie
Urządzenia zdalnego sterowania są dostarczane z instrukcją obsľugi.
FS 002 CAN i FS 002 są dostarczane z 5-metrowym kablem poľączeniowym. Kable
poľączeniowe dla innych urządzeń zdalnego sterowania należy zamawiać
oddzielnie.
2
DZIAŁANIE
Podľączyć urządzenie zdalnego sterowania do gniazda dla zdalnego sterowania w
źródle prądu lub podajniku drutu.
Podľączając urządzenie zdalnego sterowania do urządzenia Aristo wyproduko­
wanego przed 2005 rokiem w niektórych przypadkach należy zaktualizować
oprogramowanie panelu sterowania, aby urządzenia zdalnego sterowania dziaľaľy
prawidľowo.
2.1
Funkcje
MTA1 CAN
Sterowanie zdalne bazujące na magistrali CAN
do spawania MIG/MAG, TIG i MMA.
1 MIG/MAG: Ustawianie prędkości podawania
drutu
TIG: Ustawianie prądu
TIG pulsujące: Ustawianie prądu impulsu
MMA: Ustawianie prądu
2 MIG/MAG: Ustawianie napięcia lub odchylenia
napięcia +/- od linii synergicznej
TIG: Brak funkcji
TIG pulsujące: Ustawianie prądu bazowego
MMA: Ustawianie mocy ľuku
3 Pokrętľo blokujące
M1 10Prog CAN
Sterowanie zdalne bazujące na magistrali CAN
do spawania MIG/MAG, TIG i MMA.
1 Wybrać jeden z 10 programów
2 MIG/MAG: Odchylenie napięcia +/- od
wybranego programu
TIG i MMA: Ustawianie prądu spawania +/- od
wybranego programu
TIG pulsujące: Ustawianie prądu impulsu +/3 od wybranego programu
Pokrętľo blokujące
bf07d1oa
-3-
PL
AT1 CAN
Sterowanie zdalne bazujące na magistrali CAN
do spawania MMA i TIG.
1 Ustawianie prądu
2 Pokrętľo blokujące
AT1 CF CAN
Sterowanie zdalne bazujące na magistrali CAN
do spawania MMA i TIG.
1 Ogólne ustawianie prądu
2 Dokľadne ustawianie prądu
3 Pokrętľo blokujące
M1
Sterowanie zdalne dla spawania MIG/MAG
1 Ustawianie napięcia
2 Ustawianie prędkości podawania drutu
3 Pokrętľo blokujące
AT1
Sterowanie zdalne dla spawania MMA i TIG
1 Ustawianie prądu
2 Pokrętľo blokujące
AT1 CF
Sterowanie zdalne dla spawania MMA i TIG
1 Ogólne ustawianie prądu
2 Dokľadne ustawianie prądu
3 Pokrętľo blokujące
RA 12
Urządzenie zdalnego sterowania bazujące na
magistrali CAN. Do podľączania MMA1, MMA2
zdalnego sterowania do urządzeń bazujących
na magistrali CAN.
1 Gniazdo 12-stykowe
bf07d1oa
-4-
PL
Urządzenie zdalnego sterowania bazujące na
magistrali CAN. Do podľączania uchwytu
spawalniczego z wybierakiem programu RS3,
MIG2 (2 Pokrętło) do urządzeń bazujących na
magistrali CAN.
1 Gniazdo 23-stykowe
RA 23
RA T1
Adapter magistrali CAN, sľużący do
podľączania uchwytów TIG z funkcją +/-,
wykorzystujących magistralę CAN.
UWAGA! Dostarczany z uchwytem i kablem
0,25 m.
FS 002 CAN
Urządzenie zdalnego sterowania bazujące na
magistrali CAN do spawania TIG.
1 Potencjometr do ustawiania prądu spawania,
pozycje 1 '2d 10.
2 Pedaľ nożny do rozpoczęcia spawania i
ustawiania prądu spawania.
Po ustawieniu potencjometru w pozycji 10,
prąd ustawia się od min. do maks. pedaľem
nożnym.
Po ustawieniu potencjometru w pozycji 5, prąd
ustawia się od min. do 50% pedaľem nożnym.
FS 002
Urządzenie zdalnego sterowania do spawania
1 TIG.
Potencjometr do ustawiania prądu spawania,
2 pozycje 1 '2d 10.
Pedaľ nożny do rozpoczęcia spawania i
ustawiania prądu spawania.
Po ustawieniu potencjometru w pozycji 10,
prąd ustawia się od min. do maks. pedaľem
nożnym.
Po ustawieniu potencjometru w pozycji 5, prąd
ustawia się od min. do 50% pedaľem nożnym.
3
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bf07d1oa
-5-
Rysunek wymiarowany
bf07m
-6-
Edition 110225
bf07m
-7-
Edition 110225
Schemat
bf07e11a
-8-
Edition 110225
RA12 up to and including serial number
506-640-4574
bf07e11a
RA 12 from serial number 506-640-4575
-9-
Edition 110225
bf07e11a
- 10 -
Edition 110225
bf07e11a
- 11 -
Edition 110225
bf07e11a
- 12 -
Edition 110225
MTA1 CAN, M1 10P CAN, AT1 CAN, AT1 CF CAN, M1, AT1, AT1 CF, RA 12, RA 23, RA T1, FS 002 CAN, FS002
Numer zamówieniowy
Remote control
Ordering no.
Remote control
Ordering no.
M1
MTA1 CAN
0459 491 880
M1 10Prog CAN
0459 491 895
AT1
0459 491 882
AT1 CAN
0459 491 896
AT1 CoarseFine
0459 491 883
AT1 CoarseFine CAN
0459 491 897
RA 12
0459 491 884
FS 002 CAN
0459 491 910
RA 23
0349 090 890
FS 002
0459 491 911
RA T1 12 pole
0349 090 886
0459 491 912
RA T1 10 pole
0459 491 913
Spare parts list 0459 576 990
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bf07o
- 13 -
Edition 110225
MTA1 CAN, M1 10P CAN, AT1 CAN, AT1 CF CAN, RA 12, RA 23, RA T1, M1, AT1,
AT1 CF, FS 002 CAN, FS 002
Wyposażenie
WYPOSAŻENIE
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 884
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 980
0459 554 981
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m Heavy Duty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 883
0459 960 880
0459 960 881
0459 960 882
0459 960 980
0459 960 981
0459 960 982
Remote cable 8 pole - 12 pole for remote
controls AT1 and AT1 CF
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Remote cable 8 pole - 23 pole for remote
control M1
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
Extension cable 12 pole for remote controls
AT1, AT1 CF and FS 002
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 662 880
bf07a
- 14 -
R0459
576/E110225/P16
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 15 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
110210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising