ESAB | MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i | Instruction manual | ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB MechTig C2002i Aristo MechTig C2002i Εγχειρίδιο χρήστη
GR
Aristo
MechTig C2002i
Οδηγίες χρήσεως
0444 620 101 GR 110120
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx, 049-xxx-xxxx
1 ΟΔΗΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3
3
5
Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πίνακας ελέγχου WO 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
Οδηγίες ανύψωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Θέση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Παροχή ρεύματος δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση του αντιστάτη τερματισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
7
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μετρητή ροής αερίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύνδεση νερού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία από υπερθέρμανση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία παροχής, νερό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία παροχής, αέριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επεξήγηση συμβόλων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
9
10
7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7.1
7.2
7.3
Επιθεώρηση και καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συμπλήρωση του ψυκτικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εκτυπωτής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
8 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΗΏΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΞΕΣΟΥΑΡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
18
19
20
21
Διατηρείται το δικαίωμα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
TOCy
-2-
1
ΟΔΗΓΙΑ
DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that weld­
ing power source MechTig C2002i from serial number 810 are constructed and tested in compliance
with the standard EN 60974-1 /-3 and EN 60974-10 (Class A) in accordance with the requirements of
directive (2006/95/EC) and (2004/108/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2008-05-20
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού ESAB έχουν την τελική ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οιοσδήποτε εργάζεται με
ή κοντά στον εξοπλισμό λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που τίθενται γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκολλητή. Οι ακόλουθες συστάσεις μπορεί να
θεωρηθούν ως συμπληρωματικό των κανονικών προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως εξοικειωμένο με τη λειτουργία
του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις,
οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημιά στον εξοπλισμό.
1.
2.
3.
4.
5.
Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκολλητή, θα πρέπει να γνωρίζει καλά:
S το χειρισμό του
S πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S τη λειτουργία του διακόπτη
S τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S συγκόλληση και κοπή
Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνει ότι:
S κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν τίθεται σε λειτουργία ο
εξοπλισμός
S κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό τόξο
Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός
S Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας, όπως γυαλιά ασφαλείας,
πυρίμαχο ιματισμό, γάντια ασφαλείας. Σημείωση! Μη χρησιμοποιείτε γάντια ασφαλείας κατά την
αντικατάσταση σύρματος.
S Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ., τα οποία μπορούν να
σκαλώσουν ή να προκαλέσουν εγκαύματα.
Γενικές προφυλάξεις
S Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεδεμένo καλά.
S Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
S Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς επισημασμένος και εύκολα
προσιτός.
S Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία.
-3dp02d1ya
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συγκόλληση κοπή με ηλεκτρικό τόξο μπορεί προκαλέσουν τραυματισμό σε άλλα ατομα. Να ειστε
προσεκτικοί όταν εκτελείτε συγκόλληση και κοπή. Ζητήστε από τον εργοδότη σας οδηγίες
ασφαλούς εργασίας, οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται στο εγχειρίδιο αποφυγής κινδύνων του
κατασκευαστή.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρα.
S
Εγκαταστήστε και γειώοτε τη συσκευή σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα.
S
Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά γάντια ή υγρό
ρουχισμό.
S
Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
S
Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S
Έχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
S
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και αερίων, τόσο στον
τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
S
Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος συγκόλλησης και φακούς
με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
S
Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S
Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνεπώς βεβαιωθείτε ότι δεν υπάχουν
πλησίον σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
S
Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας της ακοής.
S
Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από την εγκατασταση ή
χρησιμοποίηση
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην χρησιμοποιείτε την πηγή ρεύματος για ξεπάγωμα παγωμένων σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο εξοπλισμός Class A δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστικές
περιοχές όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού class A, εξαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για συγκόλληση τόξου.
-4dp02d1ya
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
πριν από την εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση.
Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε εγκατάσταση ανακύκλωσης!
Για την τήρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και για την εφαρμογή της σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχει φτάσει στο τέλος της ζωής του
πρέπει να απορρίπτεται σε εγκατάσταση ανακύκλωσης.
Ως υπεύθυνος για τον εξοπλισμό, έχετε την ευθύνη της λήψης πληροφοριών σχετικά με
τους εγκεκριμένους σταθμούς αποκομιδής.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο σε εσάς
αντιπρόσωπο της ESAB.
Η ESAB μπορεί να σας εφοδιάσει με όλα τα αναγκαία μέσα προστασίας και
εξαρτήματα συγκόλλησης.
3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το MechTig C2002i είναι μια πηγή ρεύματος συγκόλλησης που προορίζεται για
μηχανική συγκόλληση TIG.
Βλέπε σελίδα 21 για λεπτομέρειες των εξαρτημάτων ΕSAB για το προϊόν.
3.1
Εξοπλισμός
Η πηγή ρεύματος παραδίδεται με:
S
S
S
S
εγχειρίδιο οδηγιών για την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
εγχειρίδιο οδηγιών για τον πίνακα ελέγχου
καλώδιο επιστροφής 5 m
αντιστάτη τερματισμού.
3.2
Πίνακας ελέγχου WO 100
Βλέπε το χωριστό εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομερή περιγραφή του πίνακα ελέγχου.
4
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
MechTig C2002i
Τάση δικτύου
230 V $10%, 1 50/60 Hz
Παροχή ρεύματος δικτύου
Zmax 0,35 Ω
-5dp02d1ya
MechTig C2002i
Πρωτεύον ρεύμα Iμέγ
22 A
Περιοχή ρύθμισης
5 A - 200 A
Επιτρεπόμενο φορτίο
κύκλο εργασίας 30%
κύκλο εργασίας 35%
κύκλο εργασίας 60 %
κύκλο εργασίας 100%
200 A / 18 V
180 A / 17 V
150 A / 16 V
110 A / 14 V
Συντελεστής ισχύος με μέγιστο ρεύμα
0,98
Βαθμός απόδοσης με μέγιστο ρεύμα
3%
Τάση ανοιχτού κυκλώματος
92 V
Θερμοκρασία λειτουργίας
-10 έως +40° C
Θερμοκρασία μεταφοράς
-20 έως 55° C
Συνεχής Α-σταθμισμένη ηχητική πίεση
< 70 dB
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος
470 x 479 x 472 mm
Βάρος
30 kg
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Κλάση εφαρμογής
IP 23
Μονάδα ψύξης
Ισχύς ψύξης
σε 50 Hz
σε 60 Hz
670 W at 40° C διαφορά θερμοκρασίας και παροχή 1,0 l/min
650 W at 40° C διαφορά θερμοκρασίας και παροχή 1,0 l/min
Τύπος ψύξης
50 % νερό / 50% monoαιθυλενογλυκόλη
Ποσότητα ψυκτικού
2.0 l
Μέγιστη παροχή νερού
σε 50 Hz
σε 60 Hz
1.22 l/min
1.44 l/min
Μέγιστη πίεση νερού
0.32 MPa (3.2 bar)
σε 50 Hz
σε 60 Hz
0.42 MPa (4.2 bar)
Παροχή ρεύματος, Zμέγ.
Μέγιστη επιτρεπόμενη γραμμή στην αντίσταση δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-3-11.
Κύκλος εργασίας
Ο συντελεστής διαλείπουσας λειτουργίας προσδιορίζει τον χρόνο ως εκατοστιαίο ποσοστό χρονικού
διαστήματος δέκα λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να συγκολλήσετε με συγκεκριμένο φο
Ο κύκλος εργασίας ισχύει για 40° C.
Ο κύκλος δράσης ισχύει για 40° C.
Κλάση περιβλήματος προστασίας
Ο κώδικας ΙΡ δείχνει την κλάση περιβλήματος προστασίας, δηλαδή το βαθμό προστασίας από
διείσδυση στερεών υλικών ή νερού . Μια συσκευή που φέρει το σύμβολο IP23 είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
Κλάση εφαρμογής
Το σύμβολο
σημαίνει ότι η πηγή ρεύματος είναι κατασκευασμένη για χρήση σε χώρους με
υψηλό ποσοστό ηλεκτρικού κινδύνου.
5
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελματία.
-6dp02d1ya
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν προοριζμένο για βιομηχανική χρήση. Σε οικιακό περιβάλλον το προϊόν
μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαράσιτα. Ο χρήστης έχει αποκλειστική ενθύνη για τη λήψη
επαρκών προληπτικών μέτρων.
5.1
Οδηγίες ανύψωσης
5.2
Θέση
Τοποθετήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης έτσι ώστε να μην φράζονται οι
είσοδοι και έξοδοι του αέρα ψύξης.
5.3
Παροχή ρεύματος δικτύου
Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι συνδεδεμένη με τη σωστή τάση
παροχής ρεύματος και ότι προστατεύεται με το σωστό μέγεθος ασφάλειας. Πρέπει να
γίνεται σύνδεση γείωσης προστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Συνιστώμενα μεγέθη ασφάλειας και ελάχιστη διατομή καλωδίου
MechTig C2002i
Τάση δικτύου
Διατομή καλωδίου δικτύου
Ρεύμα φάσης I RMS
Ασφάλεια
προστασίας από υπέρταση
τύπου C MCB
230 V 1 50/60 Hz
3 G 2,5 mm2
12 A
16 A
16 A
Διατομή καλωδίου
50 mm2
συγκόλλησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι διατομές του καλωδίου δικτύου και τα μεγέθη ασφαλειών που αναφέρονται παραπάνω
είναι σύμφωνα με τους σουηδικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης
σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.
5.4
Σύνδεση του αντιστάτη τερματισμού
Για να αποφεύγεται παρεμβολή στην επικοινωνία, η ασύρματη υποδοχή πρέπει να
είναι εφοδιασμένη με έναν αντιστάτη τερματισμού, όταν δεν έχει συνδεθεί μονάδα
τηλεελέγχου.
-7dp02d1ya
6
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισμό του εξοπλισμού υπάρχουν
στη σελίδα 3. Διαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό.
6.1
Συνδέσεις και διατάξεις ελέγχου
1
2
Σύνδεση για την είσοδο αερίου εκκίνησης
Σύνδεση για την είσοδο αερίου
συγκόλλησης
3
Σύνδεση για την είσοδο αερίου πηγής
4
Διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου
5
Πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών
για στοιχεία σύνδεσης
6
Πίνακας ελέγχου,
βλέπε ξεχωριστό εγχειρίδιο οδηγιών
7
Μετρητή ροής αερίου
8
Εκτυπωτής
9
Σύνδεση USB, δείτε σημείο 6.3.
10 Σύνδεση για το σύστημα τεκμηρίωσης
WMS 4000
11 Σύνδεση (CAN) για μονάδα τηλεελέγχου,
αντιστάτη τερματισμού ή σύστημα
συγκόλλησης A25
12 Σύνδεση για τροφοδότηση σύρματος
13 Έξοδος σύνδεσης αερίου πηγής
14 Έξοδος σύνδεσης αερίου συγκόλλησης
και εκκίνησης
15 Σύνδεση για περιστροφή
16 Σύνδεση για το ψυκτικό από το εργαλείο
συγκόλλησης σωλήνωσης ΚΟΚΚΙΝΗ
17 Σύνδεση με *ELP για το ψυκτικού προς το
εργαλείο συγκόλλησης σωλήνωσης ΜΠΛΕ
18 Συμπλήρωση του ψυκτικού
19 Σύνδεση για το ρεύμα συγκόλλησης (-)
20 Σύνδεση για χειροκίνητη τσιμπίδα TIG
21 Σύνδεση καλωδίου επιστροφής (+)
* ELP = ESAB Logic Pump (Αντλία “Logic” της ESAB), βλέπε σημείο6.4.
6.2
Μετρητή ροής αερίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για την επίτευξη της σωστής ροής, η ροή πρέπει να μετράται στο
εργαλείο.
Ο μετρητής ροής βαθμονομείται για αέριο αργόν σε πίεση 4 bar. Η ροή αερίου που
αποκτάται από το εργαλείο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το συνδεδεμένο εργαλείο.
Εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικές πιέσεις ή αέρια, η ροή αερίου πρέπει να μετράται
στο αντικείμενο εργασίας.
-8dp02d1ya
Η ESAB συνιστά τη χρήση ενός ρυθμιστή πίεσης που έχει ρυθμιστεί για 4 bar.
6.3
Σύνδεση USB
Η εξωτερική μνήμη USB μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά προγραμμάτων
προς και από συστήματα.
Σημείωση!
Κατά την ομαλή χρήση, δεν υπάρχει κίνδυνος να ”προσβληθεί” ο εξοπλισμός από
”ιούς”. Για να εξαλειφθεί ολοσχερώς ο κίνδυνος, συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη
μνήμη, η οποία χρησιμοποιείται μαζί με τον παρόν εξοπλισμό, για κανέναν άλλο
σκοπό εκτός από τον ενδεικνυόμενο.
Ορισμένες μνήμες USB ενδεχομένως να μη λειτουργούν με τον εξοπλισμό αυτό.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μνήμες USB που προέρχονται από ευυπόληπτους
προμηθευτές.
Η ESAB δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη που προέκυψε ως συνέπεια
ακατάλληλης χρήσης της μνήμης USB.
6.4
Σύνδεση νερού
Η πηγή ρεύματος είναι εφοδιασμένη με σύστημα ανίχνευσης ELP (ESAB Logic
Pump) το οποίο ελέγχει αν είναι συνδεδεμένοι οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού. Όταν
συνδέεται ένα υδρόψυκτο εργαλείο συγκόλλησης σωλήνωσης, ξεκινά η αντλία νερού.
6.5
Προστασία από υπερθέρμανση
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, η οποία
λειτουργεί εάν η θερμοκρασία γίνει πολύ υψηλή. Όταν συμβαίνει αυτό, το ρεύμα
συγκόλλησης διακόπτεται και εμφανίζεται ένα κόκκινο πεδίο που αναβοσβήνει με την
ένδειξη ”OVERHEAT” (Υπερθέρμανση), στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα ελέγχου.
Όταν πέσει η θερμοκρασία, η προστασία υπερθέρμανσης επαναφέρεται αυτόματα
και το πεδίο παύει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του πίνακα ελέγχου.
6.6
Προστασία παροχής, νερό
Η προστασία παροχής νερού σταματά την πηγή ρεύματος εάν σταματήσει το ψυκτικό
(ελάχιστη παροχή νερού
0,7 l/min). Όταν συμβαίνει αυτό διακόπτεται το ρεύμα συγκόλλησης και στη μονάδα
ελέγχου εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του πίνακα ελέγχου.
6.7
Προστασία παροχής, αέριο
Η προστασία παροχής διακόπτει τη διαδικασία συγκόλλησης σε περίπτωση που η
παροχή αερίου είναι μικρότερη από 4 l/min. Εάν συμβεί αυτό, στον πίνακα ελέγχου
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του πίνακα ελέγχου.
-9dp02d1ya
6.8
Επεξήγηση συμβόλων
Τσιμπίδα TIG
Εκκίνηση και έξοδος
αερίου συγκόλλησης
Εργαλείο συγκόλλησης
σωλήνωσης
Έξοδος αερίου πηγής
Περιστροφή
Είσοδος αερίου πηγής
Τροφοδότηση σύρματος
Είσοδος αερίου
συγκόλλησης
Είσοδος αερίου εκκίνησης
Για μια λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας, βλέπε το εγχειρίδιο οδηγιών του
πίνακα ελέγχου.
7
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η τακτική συντήρηση είναι σημαντική για ασφαλή, αξιόπιστη λειτουργία.
Μόνο τα άτομα που έχουν κατάλληλες ηλεκτρικές γνώσεις (εξουσιοδοτημένο
προσωπικό) επιτρέπεται να αφαιρούν τις πινακίδες ασφαλείας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όλες οι εγγυήσεις που αναλαμβάνονται από τον προμηθευτή παύουν να ισχύουν εάν ο
πελάτης ο ίδιος επιχειρεί οποιαδήποτε εργασία στο προϊόν κατά το χρονικό διάστημα
της εγγύησης για να επισκευάσει οποιαδήποτε σφάλματα.
- 10 dp02d1ya
7.1
Επιθεώρηση και καθαρισμός
Πηγή ρεύματος
Ελέγχετε τακτικά ότι η πηγή ρεύματος συγκόλλησης δεν είναι φραγμένη με ρύπους.
Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού που εφαρμόζονται εξαρτώνται από:
S
τη διαδικασία συγκόλλησης
S
τη χρονική διάρκεια τόξου
S
την τοποθέτηση
S τον περιβάλλοντα χώρο.
Συνήθως είναι αρκετό να γίνεται φύσημα της πηγής ρεύματος με ξηρό πεπιεσμένο
αέρα (μειωμένη πίεση) μία φορά το χρόνο.
Διαφορετικά, οι μπλοκαρισμένες ή φραγμένες είσοδοι και έξοδοι ενδέχεται να
προκαλέσουν υπερθέρμανση.
Εργαλείο συγκόλλησης σωλήνωσης
Τα αναλώσιμα μέρη του εργαλείου συγκόλλησης σωλήνωσης θα πρέπει να
καθαρίζονται και να αντικαθίστανται ανά τακτικά διαστήματα για να επιτυγχάνεται
συγκόλληση χωρίς προβλήματα.
7.2
Συμπλήρωση του ψυκτικού
Συμπληρώστε με ψυκτικό μέχρι τη
στάθμη της οπής πλήρωσης.
Συνιστάται η χρήση ψυκτικού μέσου της
ESAB. Βλέπε εξαρτήματα στη σελίδα 21.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το ψυκτικό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χημικό απόβλητο.
- 11 dp02d1ya
7.3
Εκτυπωτής
Αλλαγή του ρολού χαρτιού
Για να αλλάξετε το ρολό χαρτιού προβείτε στις εξής ενέργειες:
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού και βεβαιωθείτε ότι εκτυλίσσεται προς τη σωστή
κατεύθυνση όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Άνοιγμα του καλύμματος του εκτυπωτή
Τοποθέτηση του ρολού χαρτιού
3. Τραβήξτε το χαρτί προς τα έξω και κλείστε το κάλυμμα όπως υποδεικνύεται στην
εικόνα.
4. Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος για εκτύπωση.
Κλείσιμο του καλύμματος του εκτυπωτή
Έτοιμος για εκτύπωση
- 12 dp02d1ya
8
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Προτού καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις, δοκιμάστε αυτούς τους
συνιστώμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Τύπος σφάλματος
Δεν δημιουργείται τόξο.
Διορθωτική ενέργεια
S
S
S
S
S
Το ρεύμα συγκόλλησης
διακόπτεται κατά τη
συγκόλληση.
S
S
S
Ελέγξτε αν ο διακόπτης παροχής ρεύματος δικτύου είναι
αναμμένος.
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής ρεύματος
συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε τη ροή του ψυκτικού.
Ελέγξτε το επίπεδο του ψυκτικού.
Ελέγξτε αν λειτούργησε η προστασία από υπερθέρμανση
(στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 6
2).
Ελέγξτε τη ροή του ψυκτικού.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος δικτύου.
Η προστασία από
υπερθέρμανση ενεργοποιείται
συχνά.
S
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τις ονομαστικές τιμές της
πηγής ρεύματος συγκόλλησης (δηλαδή ότι η μονάδα δεν
υπερφορτίζεται).
Κακή επίδοση συγκόλλησης.
S
Ελέγξτε αν τα καλώδια παροχής και επιστροφής ρεύματος
συγκόλλησης είναι σωστά συνδεδεμένα.
Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή ρεύματος.
Ελέγξτε αν χρησιμοποιούνται τα σωστά ηλεκτρόδια.
Ελέγξτε τις ασφάλειες της παροχής ρεύματος δικτύου.
Ελέγξτε αν χρησιμοποιείται το σωστό αέριο συγκόλλησης.
S
S
S
S
9
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Tα MechTig C2002i είναι κατασκευασμένα και δικμασμένα σύμφωνα με τα διεθνή και
ενρωπαΪκά στάνταρ 60974-1, 60974-2, 60974-3 και 60974-10 ) Aφού γίνει συντήρηση
ή επισκευή υπάρχει υποχρέωση εκ μέρους του συντηρητή να βεβαιωθεί ότι το
προϊόν δεν παρεκλίνει από τις παραπάνω αναφερόμενες σταθερές.
Ανταλλακτικά μπορούν να παραγγέλλονται μέσω του πλησιέστερου σ' εσάς
αντιπροσώπου της ESAB, βλέπε την τελευταία σελίδα αυτής της δημοσίευσης.
- 13 dp02d1ya
Σχήμα σύνδεσης
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
- 14 dp02e
Edition 110120
- 15 dp02e
Edition 110120
- 16 dp02e
Edition 110120
- 17 dp02e
Edition 110120
Νίεση στοιχέια
ΗΏΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
P = Πίεση αντλίας
Q = Ροή λίτρο ανά λεπτό
- 18 dp02k
Ψυκτικό στοιχέια
ΨΥΚΤΙΚΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
P = Ισχύς
tö = Ροή λίτρο ανά λεπτό
- 19 dp02k
MechTig C2002i
Αριθμός παραγγελίας
Ordering no.
ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛIΑΣ
Denomination
Type
0444 700 880 Welding power source
Aristot MechTig C2002i, WO100
0459 839 009 Spare parts list
Aristot MechTig C2002i, WO100
0444 536
Instruction manual
Control panel WO100
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 dp02o
Edition 110120
MechTig C2002i
Aξεσουαρ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Thermal paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 529 002
Coolant (ready mixed)
50 % water and 50% monoethylene glycol (10 l) . . .
0007 810 012
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0301 100 880
- 21 dp02a
Edition 110120
MechTig C2002i
Product
Ordering number
Tube welding tool PRB
17-49 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 watercooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-49 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33-90 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60-170 aircooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 750 882
0443 760 882
0443 770 882
0443 750 883
0443 760 883
0443 770 883
Tube welding tool PRD
160 (for meltwelding with floating head) . . . . . . . . . . . . . . . . .
160 with wire feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 151 880
0444 151 881
Tube welding tool
3-12 enclosed
3-38 enclosed
6-76 enclosed
0444 300 880
0444 301 880
0444 302 880
PRH
...........................
...........................
...........................
Tube welding tool POC 12-60 with wire feed unit . . . . . . . . . . . . .
0443 930 880
TIG hand torch TXH 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 014 840
Wire feed unit MEI 10
for PRB 17-49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 33-90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for PRB 60-170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0444 211 880
0444 212 880
0444 213 880
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0443 830 880
Remote control unit MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 181 880
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
5m .................................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Documentation system
Welddoct WMS 40000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opto cable, 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 410 880
0457 410 881
0457 072 881
0457 072 882
Return cable 4,5 m, 25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0156 743 909
Extension cable
 for wire feed unit and CAN 42 V, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ for rotation, 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extension set
ƒ for current, water and gas, 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„ for current, water, gas and torch contact, 8 m . . . . . . . . . . . . .
- 22 dp02a
0456 904 880
0456 906 880
0456 905 880
0466 705 881
Edition 110120
MechTig C2002i
- 23 dp02a
Edition 110120
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
101217
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising