ESAB | CC-11 | Instruction manual | ESAB CC-11 Manual de utilizare

ESAB CC-11 Manual de utilizare
RO
CC-11
Manual de instrucţiuni
0558 007 524 RO 100910
Valid for serial no. 015-xxx-xxxx
DECLARATION OF CONFORMITY
According to
The Low Voltage Directive 2006/95/EC of 12 December 2006, entering into force 16 January 2007
The EMC Directive 2004/108/EC of 15 December 2004, entering into force 20 January 2005
Type of equipment
Liquid cooling system
Brand name or trade mark
ESAB
Type designation etc.
CC−11, Valid from serial number 015 xxx xxxx (2010 w.15)
Manufacturer or his authorised representative established within the EEA
Name, address, telephone number, telefax number:
ESAB AB, Welding Equipment
Esabvägen, SE−695 81 LAXÅ, Sweden
Phone: +46 584 81 000, Fax: +46 584 411 924
The following harmonised standard in force within the EEA has been used in the design:
EN 60974−1, Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
EN 60974−2, Arc welding equipment – Part 2: Liquid cooling systems
EN 60974−10, Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Additional information: Restrictive use, Class A equipment, intended for use in locations other than residential
By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s authorised
representative established within the EEA, that the equipment in question complies with the safety
requirements stated above.
Date
Laxå 2010−04−12
Signature
Kent Eimbrodt
Clarification
Position
Global Director
Equipment and Automation
-2-
1 SIGURANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Echipament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 DATE TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3.1
Echipamente suplimentare, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4 INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
4.3
4.4
Alimentare de la reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea cablului de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexiunile agentului de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Setarea presiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
5 OPERARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
Dispozitive de control şi indicatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
6 ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
6.2
Inspecţie şi curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umplerea cu agent de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
7 DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMĂR DE CATALOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
20
TOCro
-3-
RO
1
SIGURANŢĂ
Utilizatorii echipamentului ESAB au întreaga responsabilitate în privinţa asigurării persoanelor care
lucrează sau se află în apropierea echipamentului, în conformitate cu toate normele relevante de
tehnică a securităţii. Măsurile de protecţie trebuie să îndeplinească cerinţele care se aplică acestui
tip de echipament. Suplimentar faţă de normele standard care se aplică spaţiului de lucru, trebuie
respectate următoarele recomandări.
Toate lucrările trebuie să fie efectuate de către personal calificat, familiarizat complet cu exploatarea
echipamentului. Exploatarea incorectă a echipamentului poate să conducă la situaţii periculoase
care pot determina prejudicii operatorului şi deteriorări echipamentului.
1.
Personalul care utilizează echipamentul de sudură trebuie să fie familiarizat cu:
S exploatarea acestuia
S amplasamentul dispozitivelor de oprire în caz de urgenţă
S funcţia acestuia
S măsurile de protecţie relevante
S sudarea şi tăierea
2.
Operatorul trebuie să se asigure că:
S nicio persoană neautorizată nu staţionează în zona de lucru a echipamentului când acesta
se porneşte.
S nimeni nu este neprotejat la aprinderea arcului
3.
Referitor la spaţiul de lucru:
S să fie adecvat scopului
S nu trebuie să existe curenţi de aer
4.
Echipament de siguranţă personal
S Purtaţi întotdeauna echipamentul individual de protecţie recomandat, precum ochelari de
protecţie, îmbrăcăminte neinflamabilă, mănuşi de protecţie. Notă! Nu utilizaţi mănuşi de pro­
tecţie când înlocuiţi sârma.
S Nu purtaţi obiecte precum eşarfe, brăţări, inele etc., care pot să se agaţe sau să cauzeze
arsuri.
5.
Măsuri generale de protecţie
S Asiguraţi-vă că este conectat sigur cablul de retur.
S Lucrările la echipamentul de înaltă tensiune trebuie efectuate numai de către un electri­
cian calificat.
S Echipamentul corespunzător de stingere a incendiilor trebuie să fie marcat în mod vizibil şi
să fie la îndemână.
S Gresarea şi întreţinerea echipamentului nu trebuie să se efectueze în timpul exploatării.
ATENŢIE!
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de
instalare sau de exploatare.
ATENŢIE!
Echipamentele din Clasa A nu sunt destinate pentru utilizare în
amplasamentele rezidenţiale unde energia electrică este furnizată de
sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Datorită perturbaţiilor
de conductivitate şi de radiaţie, pot exista dificultăţi în asigurarea
compatibilităţii electromagnetice a echipamentelor de clasă A în aceste
locaţii.
-4bk11ro
RO
AVERTISMENT!
Sudura şi tăierea cu arc electric vă pot răni pe dvs. şi pe alţii. În timpul sudării şi tăierii luaţi măsuri de
precauţie. Solicitaţi angajatorului să aplice metodele de protecţie a muncii, care trebuie bazate pe
datele furnizate de producător privind pericolele.
ŞOC ELECTRIC – Poate ucide
S
Instalaţi şi împământaţi unitatea în conformitate cu standardele în vigoare.
S
Nu atingeţi componentele electrice active sau electrozii cu pielea, cu mănuşi ude sau cu îmbrăcăminte
udă.
S
Izolaţi-vă faţă de pământ şi faţă de piesa de prelucrat.
S
Asiguraţi-vă că poziţia de lucru este sigură.
FUM ŞI GAZE – Pot prezenta pericol pentru sănătate
S
Ţineţi capul în afara zonei cu fum.
S
Utilizaţi ventilaţia, aspiraţia la arc sau ambele, pentru a îndepărta fumul şi gazele de zona de respiraţie
şi de zona generală de lucru.
RAZE DE ARC ELECTRIC – Pot afecta ochii şi pot arde pielea.
S
Protejaţi-vă ochii şi corpul. Utilizaţi paravanul de sudură şi geamul de filtrare corecte şi purtaţi îmbră­
căminte
de protecţie.
S
Protejaţi-i pe cei din jur cu ecrane sau cortine corespunzătoare.
PERICOL DE INCENDIU
S
Scânteile (stropii) pot cauza incendii. De aceea, asiguraţi-vă că nu există materiale inflamabile în apro­
piere.
ZGOMOT – Zgomotul excesiv poate afecta auzul
S
Protejaţi-vă urechile. Utilizaţi căşti sau altă protecţie pentru auz.
S
Avertizaţi-i pe cei din jur în privinţa acestui risc.
FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ – Apelaţi la asistenţa unui expert în eventualitatea funcţionării de­
fectuoase.
Citiţi şi înţelegeţi manualul de instrucţiuni înainte de instalare sau de exploatare.
PROTEJAŢI-VĂ PE DVS. ŞI PE CEILALŢI!
Predaţi echipamentul electronic uzat la centrul de reciclare!
În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2002/96/EC privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, precum şi cu implementarea acesteia conform
legislaţiei naţionale, echipamentul electric şi/sau electronic care a atins limita maximă a
duratei de viaţă trebuie să fie predat la un centru de reciclare.
Ca persoană responsabilă pentru echipament, aveţi responsabilitatea de a obţine
informaţiile despre staţiile de colectare autorizate.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi cel mai apropiat distribuitor ESAB.
ESAB vă poate furniza toate materialele de protecţie şi accesoriile pentru
sudură.
2
INTRODUCERE
Prezentul manual de instrucţiuni conţine informaţii despre instalarea şi operarea
unităţii de răcire plasmă C-11. Unitatea circulă agentul de răcire pentru răcirea
maşinilor de tăiat cu arc electric şi a echipamentelor de sudură.
Accesoriile ESAB pentru produs se găsesc la pagina 20.
-5bk11ro
RO
2.1
Echipament
Unitatea de răcire este livrată împreună cu :
S
Manualul de instrucţiuni
3
DATE TEHNICE
CC-11
Tensiunea de alimentare de la reţea
200 / 230 / 400 / 460 / 575 V, ±10 %, 1~ 50/60 Hz
Curent primar (A, curent alternativ)
9/8/5/4/3 A
Capacitate de răcire
la 50 Hz
la 60 Hz
4,9 kW la 6,0 l/min
5,9 kW la 6,0 l/min
la 25 °C diferenţă între temperatura superioară a agentului
de răcire şi temperatura aerului din mediul ambiant, la
utilizarea unui agent de răcire de la ESAB.
Agent de răcire
Amestec pregătit, vedeţi accesoriile de la pagina 20
Cantitate agent de răcire
15,2 litri
Presiunea maximă a apei
1203 KPa (175 psi )
Temperatura de operare
–10 la 40 °C
Temperatura de transport
-20 la 55 °C
Dimensiuni, L x l x h
711 x 552 x 864 mm
Greutate
cu lichid
fără lichid
113 kg
97,5 kg
Tip pompă
Pompă cu piston plonjor (pompă cu palete) cu supapă de
deviaţie reglabilă (max. 1375 KPa (200 psi)), rotaţie în
sensul acelor de ceasornic văzută de pe plăcuţa de
identificare.
Capacitate pompă
6,0 l/min la 1203 KPa (175 psi)
Tip radiator
Ţeavă din cupru cu flanşe din aluminiu, aer-apă, pe un
şasiu din oţel galvanizat.
Clasa de protecţie a carcasei
IP21
Clasa de protecţie a carcasei
Codul IP indică clasa de protecţie a carcasei, respectiv gradul de protecţie împotriva pătrunderii unor
obiecte solide sau a apei. Aparatele marcate cu IP21 sunt destinate utilizării în spaţii închise.
-6bk11ro
RO
3.1
Echipamente suplimentare, accesorii
Dacă unitatea de răcire este instalată mai sus decât jetul de plasm[, trebuie instalată
o supapă de reţinere; vedeţi accesoriile de la pagina 20. Conectaţi supapa de
reţinere la orificiul de evacuare al “ALIMENTĂRII CU AGENT DE RĂCIRE LA
ARZĂTOR”, pe partea din spate a unităţii de răcire. Supapa de reţinere se închide
dacă presiunea de alimentare scade sub 1719 KPa (250 psi), ceea ce asigură faptul
că agentul de răcire nu se scurge în afara unităţii de răcire la înlocuirea
consumabilelor.
Fig 1. Panoul din spate al unităţii de răcire
4
INSTALARE
Instalarea trebuie executată de către un specialist.
AVERTISMENT!
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE
Deconectaţi şi blocaţi întotdeauna maşina conform instrucţiunilor, înainte de a
realiza conexiuni electrice. În cazul în care conductorii sunt echipaţi cu
disjunctoare de reţea, întrerupătorul trebuie deconectat şi blocat cu un lacăt pentru
a preîntâmpina conectarea neintenţionată. În cazul în care conductorii incluşi vin
de la o cutie de siguranţe, siguranţele afectate trebuie îndepărtate iar capacul cutiei
de siguranţe trebuie blocat cu un lacăt. Dacă nu este posibilă utilizarea unui lacăt,
pe disjunctorul de reţea sau pe cutia de siguranţe trebuie afişat un anunţ roşu care
să indice faptul că se lucrează la circuitul respectiv.
ATENŢIE!
Nu rulaţi motorul pompei intermitent; aceasta cauzează uzura inutilă a pompei.
-7bk11ro
RO
ATENŢIE!
Nu utilizaţi supape solenoid care se pot închide în timpul funcţionării pompei; pompa se
poate deteriora.
Poziţionaţi unitatea de răcire astfel încât să nu fie obstrucţionat fluxul de aer prin
deschiderile de ventilaţie ale capacului. Şablon cu găuri de instalare pentru instalare
permanentă, conform fig. 2.
Diametru gaură 13,5 mm, de obicei 8 buc.
Fig. 2. Şablon cu găuri de instalare
AVERTISMENT!
Produsul trebuie ridicat utilizând un motostivuitor.
-8bk11ro
RO
4.1
Alimentare de la reţea
Unitatea de răcire trebuie conectată utilizând un cablu cu 3 conductori. Conectaţi
conductorii de fază la bornele L1 şi L2 de pe tabloul de borne TB1 şi împământarea
de protecţie la punctul principal de împământare de pe partea din spate a consolei
ventilatorului.
Fig. 3. Conectarea alimentării cu electricitate
Fig. 4. Alimentarea cu electricitate de la reţea
-9bk11ro
RO
4.2
Conectarea cablului de control
Pe partea din spate a unităţii de răcire se află o bornă J1 cu 8 pini pentru conectarea
contactorului motorului pompei la 115 V CA tensiune de operare. Unitatea de răcire
este, de obicei, alimentată cu această tensiune de operare pentru pompă şi pentru
ventilator. J1 este, de asemenea, utilizată pentru debit suficient, 3,8 l/min, pinii D şi
E, şi pentru semnale privind nivelul suficient de agent de răcire, pinii E şi H.
Fig 5. conexiune mamă cu 8-pini
4.3
Conexiunile agentului de răcire
Realizaţi conexiunile agentului de răcire al arzătorului de pe partea din spate a
unităţii de răcire.
Este recomandată utilizarea unui agent de răcire de la ESAB. Vedeţi accesoriile de
la pagina 20.
Fig 6. Conexiunile agentului de răcire
- 10 bk11ro
RO
4.4
Setarea presiunii
Presiunea este controlată printr-o supapă de descărcare aflată lângă pompa din
rezervor. Răsuciţi şurubul pentru reglarea presiunii în sensul acelor de ceasornic
pentru creşterea presiunii şi în sens invers acelor de ceasornic pentru reducerea
presiunii. Presiunea este setată implicit la aproximativ 1203 KPa (175 psi) la 5,7
l/min. Acest parametru este adecvat pentru arzătorul cu plasmă PT-36 în sisteme
M3. De obicei, setarea nu trebuie modificată dacă unitatea de răcire urmează să fie
utilizată pentru o altă aplicaţie.
Fig. 7. Şurub pentru setarea presiunii
Supapa de descărcare permite agentului de răcire să treacă prin radiatoare şi înapoi
în rezervor.
Pompa are, de asemenea, o supapă de siguranţă integrată, setată implicit să fie
complet deschisă la presiunea de 1719 KPa (250 psi). Aceasta este proiectată să
protejeze pompa dacă supapa de descărcare externă se blochează în poziţie
închisă. Supapa de descărcare nu trebuie reglată de utilizator. Dacă supapa de
descărcare externă se blochează în poziţie închisă, iar conducta de evacuare este
închisă, motorul pompei este oprit de către un termostat, dacă temperatura pompei
depăşeşte 55 °C.
5
OPERARE
Reglementările generale de securitate pentru manipularea echipamentului se
pot găsi la pagina 4. Citiţi-le complet înainte de a începe utilizarea echi­
pamentului!
AVERTISMENT!
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE
Nu vă bazaţi pe lampa de semnalizare; deconectaţi unitatea de răcire şi cablul de la
alimentarea cu electricitate înainte de a deschide capacul sau de a realiza orice tip
de lucrare la unitatea de răcire.
- 11 bk11ro
RO
5.1
Dispozitive de control şi indicatoare
A. Manometru pompă
Indică presiunea la conexiunea de
evacuare. Presiunea este setată implicit la
1169 - 1203 KPa (170-175 psi) la 5,7 l/min.
Debitul mai scăzut are ca rezultat o
presiune de citire mai mare, debitul mai
mare are ca rezultat o presiune de citire
mai scăzută.
Ajustaţi presiunea utilizând regulatorul de
presiune de lângă rezervorul de agent de
răcire. De obicei, presiunea nu trebuie
reglată de către utilizator, dacă regulatorul
de presiune nu este înlocuit sau unitatea de
răcire utilizată pentru o aplicaţie ce necesită
o presiune mai scăzută.
Pompa este protejată de o supapă de
siguranţă cu reglaj implicit. Setările acestei
supape nu trebuie modificate.
B. Lampă de semnalizare pentru tensiunea de la
reţea ON (cuplată)
Indică faptul că intrarea alimentării cu
electricitate este cuplată.
C. Lampă de semnalizare pentru pompă ON
(cuplată)
Indică faptul că motorul pompei şi al ventilatorului
sunt alimentate cu electricitate.
D. Comutator Auto/Test
În modul Auto, motoarele pompei şi ventilatorului
sunt acţionate prin unitatea de comandă a sursei de
alimentare.
În modul Test, motoarele pompei şi ventilatorului
sunt acţionate direct.
E. Lampă de semnalizare pentru supraîncălzire
Dacă fluxul agentului de răcire prin unitate este blocat iar regulatorul de presiune nu
funcţionează corespunzător, pompa este protejată de supapa de siguranţă integrată.
Totuşi, după câteva minute de funcţionare în aceste condiţii, pompa ajunge la
temperaturi atât de ridicate încât se poate defecta. Temperatura prea ridicată
declanşează releul termic al pompei.
F. Siguranţele F1 şi F2
Siguranţe pentru alimentarea cu 230 V CA pentru unitatea de răcire la motoarele
ventilatorului, respectiv pompei.
- 12 bk11ro
RO
6
ÎNTREŢINERE
AVERTISMENT!
ŞOCURILE ELECTRICE POT UCIDE
Luaţi măsuri de precauţie împotriva şocurilor electrice. Asiguraţi-vă că maşina a
fost deconectată extern de la reţeaua de alimentarea cu electricitate. Deconectaţi
comutatorul din priza de perete înainte de a inspecta sau efectua lucrări la unitatea
de răcire. Instalaţi toate protecţiile după finalizarea lucrării. Nu utilizaţi niciodată
unitatea de răcire fără toate protecţiile instalate.
Dacă echipamentul nu funcţionează corect, opriţi-l imediat şi determinaţi cauza
problemei.
ATENŢIE!
Toate garanţiile asumate de către furnizor îşi pierd valabilitatea dacă clientul încearcă să
repare produsul în timpul perioadei de garanţie pentru a remedia orice deficienţă.
Întreţinerea regulată este importantă pentru o funcţionare sigură şi fiabilă.
Numai persoanele care au cunoştinţe corespunzătoare despre electricitate (personal
autorizat) au permisiunea să scoată plăcile de siguranţă.
6.1
Inspecţie şi curăţare
1. Rezervorul cu agent de răcire trebuie să fie întotdeauna cel puţin pe jumătate
plin.
2. Verificaţi regulat presiunea agentului de răcire şi fluxul prin sistem.
3. Verificaţi regulat radiatoarele pentru a determina praful şi murdăria ce pot afecta
capacitatea de răcire a unităţii.
4. Verificaţi regulat filtrul şi curăţaţi dacă este necesar. Aplicaţi lubrifiant pe bază de
silicon pentru garnituri inelare pe garnitura din cauciuc a filtrului pentru o
etanşare optimă.
6.2
Umplerea cu agent de răcire
AVERTISMENT!
Pompa pentru agentul de răcire se poate deteriora dacă echipamentul este utilizat
fără agent de răcire în sistem.
ATENŢIE!
Agentul de răcire trebuie manevrat ca un deşeu chimic.
- 13 bk11ro
RO
S
Umpleţi cu agent de răcire, cu 7,5 litri de refrigerant
Este recomandată utilizarea unui amestec de agent de răcire gata pregătit de la
ESAB. Vedeţi accesoriile de la pagina 20.
Notă! Agentul de răcire trebuie completat în cazul conectării unui arzător cu
plasmă sau a unor cabluri de legătură cu lungimea de 5 metri sau peste. La
completarea nivelului de apă, furtunul pentru agentul de răcire nu trebuie
deconectat.
După ce rezervorul s-a umplut, porniţi pompa cu capacul îndepărtat pentru a goli
radiatorul, furtunurile şi arzătorul. Verificaţi nivelul agentului de răcire în rezervor şi
completaţi, dacă este necesar. Reinstalaţi capacul rezervorului.
7
DEPANARE
Înainte de a solicita un specialist de service autorizat, încercaţi următoarele verificări
şi inspecţii recomandate.
Problemă
Măsură
Panoul de comandă indică un
cod de avarie pentru debitul de
apă.
S
S
Verificaţi dacă unitatea de răcire funcţionează.
Dacă există debit, este posibil ca protecţia debitului de apă
să fie defectă.
Efect slab de răcire
S
Curăţaţi elementul de răcire utilizând aer comprimat.
8
COMANDAREA PIESELOR DE SCHIMB
Reparaţiile şi lucrările de electricitate trebuie efectuate de un specialist de service
autorizat de ESAB. Utilizaţi numai piese de schimb şi de uzură originale de la ESAB.
CC-11 is designed and tested in accordance with the international and European stan­
dards EN 60974-1, EN 60974-2 and EN 60974-10. It is the obligation of the service unit
which has carried out the service or repair work to make sure that the product still
conforms to the said standard.
Piesele de schimb se pot comanda prin intermediul celui mai apropiat dealer ESAB;
consultaţi ultima pagină a acestei publicaţii.
- 14 bk11ro
- 15 p
Diagramă
- 16 bk11e
Edition 100910
- 17 bk11e
Edition 100910
- 18 bk11e
Edition 100910
CC-11
Număr de catalog
Ordering no.
Denomination
0558 007 515 Cooling unit CC-11
0463 146 086 Instruction manual RU
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
- 19 bk11o
Edition 100910
CC-11
Accesorii
Coolant (Ready mixed) 25% distilled water
and 75% propylene-glycol (10 l) . . . . . . . . . . 0558 004 297
Information on further accessories can be found in separate brochures.
- 20 bk11a
Edition 100910
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 21 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising