ESAB | TA24 AC/DC Origo™ | Instruction manual | ESAB TA24 AC/DC Origo™ User manual

ESAB TA24 AC/DC Origo™ User manual
HU
Origo™
TA24 AC/DC
Kezelési utasítások
0459 944 183 HU 100216
Valid from program version 1.02
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Vezérlőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 TIG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
2.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok és a funkciók magyarázata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejtett TIG funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
10
3 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1
3.2
3.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok és a funkciók magyarázata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejtett MMA funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
4 HEGESZTÉSI ADATTÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
5.1
5.2
A hibakódok jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
6 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-2-
HU
1
BEVEZETÉS
Az útmutató a TA24 AC/DC vezérlőpanelt írja le.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
Az elektromos hálózathoz történt csatlakoztatás után a berendezés
ellenőrizi a LED-eket és a kijelzőt, a program verziószáma
megjelenik a kijelzőn; ebben a példában a program verziószáma:
0.18A
1.1
Vezérlőpanel
Adatbeállító gomb (áram, feszültség, százalék, másodperc, vagy frekvencia)
Kijelző
Választható hegesztési módszer: TIG
vagy MMA
Nyomógomb TIG-hegesztés választásához:
Váltóárammal [AC]
Egyenárammal [DC] –
Egyenárammal [DC] – impulzusos
Nyomógomb MMA-hegesztés választásához:
Váltóárammal [AC]
Egyenárammal [DC] –
Egyenárammal [DC] +
Választható: HF-indítás
bi14d1ua
vagy LiftArc
-3-
HU
Választható: 2-ütem
Beállítás a panelről
kapcsolójával
vagy 4-ütem
, programmódosítás a hegesztőpisztoly működtető
vagy a távvezérlő egység csatlakoztatásával
A hegesztés alatt választható az áram (A) vagy a feszültség megjelenítése a
kijelzőn
A kijelzőn megjelenített paraméter jelzése (áram, feszültség, százalék,
másodperc vagy frekvencia)
A beállítási paraméterek kiválasztása
A kiválasztott beállítási paraméterek megjelenítése, lásd a 18. oldalt. 6
A hegesztési adatokat tároló memória gombjai. Lásd a 13 oldalt.
A VRD-funkció (csökkentett nyitott áramköri feszültség) megjelenítése aktív
vagy inaktív. MEGJEGYZÉS! A VRD-funkció azoknak az áramforrásoknak az
esetében működik, amelyekben az telepítve van.
2
TIG HEGESZTÉS
2.1
Beállítások
TIG impulzusos váltóáram/egyenáram nélkül és TIG impulzusos egyenárammal
FUNKCIÓ
Beállítási tartomány
HF / Liftarc
2/4 ütem
1)
HF vagy Liftarc
1)
2 ütem vagy 4 ütem
Előzetes gázáram ideje
2)
0-5 másodperc
Felfutási idő
0-10 másodperc
Lefutási idő
0-10 másodperc
Utólagos gázáramlás ideje
0-25 másodperc
Áram
4 A -max 3)
Aktív panel
KI vagy BE
A működtető kapcsoló adatainak módosítása
KI vagy BE
Távvezérlő-egység
KI vagy BE
Min, áram -
Távvezérlő-egység 2)
0 - 99%
VRD
bi14d1ua
-
-4-
HU
TIG váltóárammal
FUNKCIÓ
Beállítási tartomány
Egyensúlyi beállítás
50 - 98 %*
Frekvencia beállítás
10-152 Hz
Elektróda-előmelegítés
1 - 100
*) A frekvencia-beállítástól függően
TIG impulzusos egyenárammal
FUNKCIÓ
Beállítási tartomány
Impulzus áram
4 A -max 3)
Impulzus idő
Mikroimpulzus 2)
0,01-2,5 másodperc
0,001-0,250 másodperc
Alapáram
4 A -max 3)
Háttér időtartam
Mikroimpulzus 2)
0,01-2,5 másodperc
0,001-0,250 másodperc
1)
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
2) Ezek a funkciók rejtett TIG-funkciók, a leírást lásd a 2.3 pontban.
3) A beállítási tartomány az alkalmazott áramforrás függvénye.
2.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
TIG-hegesztés
TIG-hegesztés során a nem olvadó volfrám elektródával húzott ívvel megömlesztik
a munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védőgáz veszi körül.
AC, Váltóáram
A váltóáram előnyei közé tartozik a mágneses ívkifúvódás kisebb veszélye és
alumínium hegesztése közben a jó oxidlebontási kapacitás.
Impulzus áram
Az impulzus a hegesztési ömledék dermedési folyamatának jobb kontrollját
szolgálja. Az impulzusfrekvencia olyan alacsonyra van beállítva, hogy az
olvadéknak legyen ideje két impulzus között legalább részben megszilárdulni. Az
impulzus beállításához négy paraméter szükséges: az impulzusáram, az
impulzusidő, az alapáram és a alapáram időtartam.
bi14d1ua
-5-
HU
A paraméterek beállítása
1. Felfutás
2. Hegesztőáram
3. Impulzus idő
4. Alapáram
5. Háttér időtartam
6. Lefutás
7. Utólagos gázáramlás ideje
8. Egyensúly
9. Frekvencia
10. Elektróda-előmelegítés
Fel futás “Slope up"
A felfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak, az
áramerősség lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda kevésbé
melegszik fel, és lehetőséget teremt a hegesztőnek arra, hogy az elektródát
megfelelően pozícionálja, mielőtt a beállított áramerősséget elérné.
Impulzusáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül a magasabb.
Áram
Háttér időtartam
Impulzus­
áram
Alap-áram
Impulzus idő
Idő
Impulzusos TIG hegesztés
Impulzus idő
Az az idő, ameddig az impulzusidőszak alatt az impulzusáram hat.
Alapáram
Impulzusáram esetén a két áramérték közül az alacsonyabb.
Háttér időtartam
A háttéráram időtartama, ami az impulzusáram idejével együtt kiadja az
impulzusidőszakot.
Lefutás “Slope down"
A TIG-hegesztés során lefutást alkalmaznak, ami révén az áramerősség
meghatározott idő alatt, lassan csökken, hogy elkerülhető legyen a kráterek
és/vagy a repedések kialakulása a hegesztés befejezésekor.
Gáz utánáramlás
Ez szabályozza azt az időt, ami után a védőgáz még kiáramlik az ív kioltását
bi14d1ua
-6-
HU
Egyensúly
Váltóárammal (AC) végzett hegesztés során a pozitív (+) és negatív (-) elektróda
félhullámok egyensúlyának beállítása.
Az alacsonyabb egyensúlyi érték nagyobb hőt eredményez az elektródán és jobb
lesz a munkadarabon az oxidlebontás.
A magasabb egyensúly nagyobb hőt eredményez a munkadarabot és jobb
penetrációt.
Frekvencia
Az alacsonyabb frekvencia (váltóáram esetén) több hőt közvetít a munkadarabhoz
és szélesebb olvadékot eredményez.
A magasabb frekvencia keskenyebb ívet eredményez nagyobb íverővel
(keskenyebb olvadékkal).
Elektróda-előmelegítés
Beállítás értéke
Wolfram-elektróda
Védőgáz
Ř
Szín
Típus
Ar
Ar + 30% He
1.6
Zöld
WP
-
-
1.6
Zöld
WP
30
35
1.6
Fekete
WL10
20
20
1.6
Fekete
WL10
30
35
2.4
Zöld
WP
45
-
2.4
Zöld
WP
55
60
2.4
Fekete
WL10
40
40
2.4
Fekete
WL10
45
50
3.2
Zöld
WP
55
-
3.2
Zöld
WP
65
65
3.2
Fekete
WL10
60
60
3.2
Fekete
WL10
70
70
4.0
Zöld
WP
70
75
4.0
Zöld
WP
80
85
4.0
Fekete
WL10
65
65
4.0
Fekete
WL10
70
75
WP = tiszta wolfram elektróda
WL10 = Lantánnal ötvözött wolframból készült elektróda
bi14d1ua
-7-
HU
HF
A HF funkció révén úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát közelítik a
munkadarabhoz, amelynek a hegye nem érintkezik a munkadarabbal.
LiftArct
A LiftArc-tal úgy lehet ívet gyújtani, hogy a volfram elektródát először hozzáérinti a
munkadarabhoz, majd elemeli attól
Ívhúzás a LiftArc funkcióval . 1. lépés: Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz. 2. lépés:
Nyomja meg a működtető kapcsolót: megindul a kis áramerősségű áram. 3. lépés: A hegesztő elemeli
az elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram automatikusan a beállított értékre nő.
2-ütem
Előzetes gázáram
Felfutás
Lefutás
Utólagos
gázáram
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók.
A kétütemű vezérlési módban a TIG hegesztőpisztoly működtető kapcsolójának (1)
megnyomásával megindul az előzetes gázáram (amennyiben alkalmazzák) és ívet
húznak. Az áram a beállított értékre emelkedik (a felfutási funkció által
szabályozottan, amennyiben működik). A működtető kapcsoló (2) elengedésével
csökken az áram (lefutó szakaszba lép, amennyiben működik) és kioltja az ívet.
Amennyiben működik, beindul az utólagos gázáram.
bi14d1ua
-8-
HU
4-ütem
Előzetes gázáram
Felfutás
Lefutás
Utólagos
gázáram
A hegesztőpisztoly négyütemű vezérlése során használt funkciók
A négyütemű vezérlési módban a működtető kapcsoló (1) megnyomásával megindul
az előzetes gázáram (amennyiben alkalmazzák). Az előzetes gázáram idejének
lejárta után az áram a próba szintre emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A
működtető kapcsoló elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel
(felfutással, amennyiben működik). A működtető kapcsoló megnyomásakor (3) az
áram visszaáll a próbaszintre (lefutással, amennyiben működik). Amikor a működtető
kapcsolót ismét eleresztik (4), az ív kialszik, és utólagos gázáram keletlezik.
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről végzik.
A működtető kapcsoló adatainak módosítása
Ez a funkció lehetővé teszi a hegesztőpisztoly működtető kapcsolójának kétszeri
megnyomásával a különféle hegesztési adatmemóriák közötti váltást.
Csak a TIG hegesztésre vonatkozik.
Távvezérlő-egység
A beállításokat a távvezérlő egységről végzik.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a gépen a távvezérlő
egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység aktív, a panel
inaktív.
VRD (Feszültség Csökkentő Eszköz)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem végeznek hegesztést. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35 V-os
határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem kezdhető meg,
amíg a hibaüzenet látható.
bi14d1ua
-9-
HU
2.3
Rejtett TIG funkciók
A vezérlőpanelnek vannak rejtett funkciói.
A funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja meg a
gombot. A kijelzőn egy
betű és egy érték jelenik meg. A jobb nyíl megnyomásával válassza ki a funkciót. A
gombbal módosíthatja a kiválasztott funkcióhoz rendelt értéket.
A funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja meg a
FUNKCIÓ
gombot.
Beállítások
A = az előzetes gázáram
0 - 5 másodperc
b = mikroimpulzus
0 = KI; 1 = BE
I = min áram
0 - 99%
Gáz előáramlás
Ez szabályozza azt az időt, ami alatt a védőgáz már kiáramlik még az ívhúzást
megelőzően.
Mikroimpulzus
A mikroimpulzus választásához a gépen az impulzusáram funkciót kell beállítani
. Az impulzusidő és az alapáram értéke általában 0,01-2,50 másodperc. A
mikroimpulzus használatával az idő 0,001 másodpercre csökkenthető. Amikor a
mikroimpulzus funkció aktív, a 0,25 másodpercnél rövidebb időtartam tizedespont
nélkül jelenik meg.
Min. áram
A T1 Foot CAN távvezérlőnél a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram
funkciót 50 %-ra kell beállítani. Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak
kell lennie, a rejtett min. áram funkciót 90 %-ra kell beállítani.
Ez a funkció akkor is alkalmazható, amikor az alapáramot impulzusos TIG-hegesztéshez ál­
lítják be.
bi14d1ua
- 10 -
HU
3
MMA HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
FUNKCIÓ
Beállítási tartomány
Áram
16 A -max 1)
Melegindítás 2)
0 - 99
Az ív ereje 2)
0 - 99
Cseppentő hegesztés 2)
0=KI or 1=BE
Hegesztés szabályozó
2)
1=ArcPlus II vagy 0=ArcPlus
Aktív panel
KI vagy BE
Távvezérlő-egység
Min, áram -
KI vagy BE
Távvezérlő-egység 2)
0 - 99%
VRD
1)
-
A beállítási tartomány az alkalmazott áramforrástól függ.
a funkciók rejtett TIG-funkciók, a leírást lásd a 3.3. pontban.
2)Ezek
3.2
A szimbólumok és a funkciók magyarázata
MMA hegesztés
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védő salakréteget képez.
MMA-hegesztés során fordított polaritással is lehetséges a hegesztés anélkül, hogy a
hegesztő kábeleket újból csatlakoztatni kellene az áramforráshoz.
Válassza az MMA-hegesztést
majd nyomja meg a : gombot.
AC, váltóáram esetén
DC (-), egyenáram esetén, az elektróda negatív polaritása mellett
A LED nem világít egyenáram esetén az elektróda pozitív polaritása mellett
Direkt áram
Fordított polaritású MMA-hegesztés (- az elektródához).
Az erősebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Aktív panel
A beállításokat a vezérlőpanelről végzik.
bi14d1ua
- 11 -
HU
Távvezérlő-egység
A beállításokat a távvezérlő egységről végzik.
A távvezérlő egységet bekapcsolás előtt csatlakoztatni kell a gépen a távvezérlő
egység számára kialakított csatlakozóhoz. Ha a távvezérlő egység aktív, a panel
inaktív.
VRD (Feszültség Csökkentő Eszköz)
A VRD-funkció biztosítja, hogy az üresjárási feszültség ne haladja meg a 35 V-t,
amikor nem végeznek hegesztést. Ezt a világító VRD LED jelzi.
A VRD-funkció blokkolódik, amikor a rendszer érzékeli, hogy megkezdődött a
hegesztés.
Ha a VRD-funkció aktiválva van, és az üresjárási feszültség meghaladja a 35 V-os
határt, ezt a kijelzőn látható hibaüzenet (16) jelzi; a hegesztés nem kezdhető meg,
amíg a hibaüzenet látható.
3.3
Rejtett MMA funkciók
A vezérlőpanelnek vannak rejtett funkciói.
gombot. A kijelzőn egy
A funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja meg a
betű és egy érték jelenik meg. A jobb nyíl megnyomásával válassza ki a funkciót. A
gombbal módosíthatja a kiválasztott funkcióhoz rendelt értéket.
A funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja meg a
FUNKCIÓ
C = Arc Force
d = a cseppentő hegesztés beállítása
F = Hegesztés szabályozó
H = Melegindítás
I = min áram
gombot.
Beállítások
0 - 99
0 = KI; 1 = BE
1 = ArcPlus II 0 = ArcPlus
0 - 99
0 - 99%
Arc force
Az ív erőssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik az
ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb
anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Drop hegesztés
Cseppentő hegesztés rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor
alkalmazható. E technika alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják,
hogy jobban lehessen szabályozni a hegfürdő hőmérékletét. Csak kismértékben
kell felemelni az elektródát, hogy az ív kialudjon.
bi14d1ua
- 12 -
HU
Hegesztés szabályozó
A hegesztés szabályozó olyan új típusú szabályozás, amellyel intenzívebb,
koncentráltabb és nyugodtabb ív hozható létre. Helyi rövidzárlat után gyorsabb a
helyreállítás, ami csökkenti annak a kockázatát, hogy az elektróda hozzátapadjon a
fémhez.
Az ArcPlus (0) alap elektródatípussal ajánlott
Az ArcPlus (1) rutil és cellulóz elektródatípussal ajánlott
Melegindítás “Hot start"
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható időtartamig megnöveli
a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a gyenge hegesztés
veszélyét.
Min. áram
A T1 Foot CAN távvezérlőnél a min. áram beállításához használandó.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 50 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram
funkciót 50 %-ra kell beállítani.
Ha a max. áram 100 A, és a min. áramnak 90 A-nak kell lennie, a rejtett min. áram
funkciót 90 %-ra kell beállítani.
4
HEGESZTÉSI ADATTÁR
A vezérlőpanel memóriájában kétféle hegesztési adatprogram tárolható.
Nyomja 5 másodpercig a
vagy
gombot, hogy tárolja az adatokat a
memóriában. A hegesztési adatok tárolása akkor valósul meg, amikor a zöld kijelző
villogni kezd.
A különféle hegesztési adattárak közötti váltáshoz nyomja meg a
vagy a
gombot.
A hegesztési adattár rendelkezik egy akkumulátorral is, hogy a beállítások akkor se
vesszenek el, ha a gépet kikapcsolják.
bi14d1ua
- 13 -
HU
5
HIBAKÓDOK
A hibakód azt jelzi, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzőn egy E betű,
utána a hibakód száma jelenik meg.
Az egység száma is látható, hogy jelezze, melyik egységben keletkezett a hiba.
A hibakód és az egység száma felváltva jelenik meg.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára előforduló hiba kódja jelenik
meg. Ha törölni akarja a hibakódot a kijelzőről, nyomja meg bármelyik funkciógombot
vagy fordítsa el a gombot.
MEGJEGYZÉS! Ha a távvezérlés aktiválva van, a hibajelzés megszüntetéséhez a
megnyomásával kapcsolhatja ki azt.
5.1
A hibakódok jegyzéke
U 0 = hegesztési adattár
egység
U 2 = áramforrás
U 1 = hűtőegység
U 4 = távvezérlő-egység
5.2
U 5 = váltóáramú egység
A hibakódok leírása
Az alábbiakban ismertetjük azokat az eseménykódokat, amelyek esetén a
felhasználó önállóan intézkedhet. Ha bármilyen egyéb kód jelenik meg, hívja a
szerviztechnikust.
Hiba­
kód
E5
E6
E7
E 12
bi14d1ua
Leírás
A közbenső egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A hálózati feszültség túl magas, vagy túl alacsony. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet
az elektromos hálózat erős feszültségingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az
áramellátás magas induktanciája vagy fázishiány).
Intézkedés: Hívja a szerviztechnikust.
Nagy hőmérséklet
A megszakító működésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és a hőmérséklet csökkenéséig nem lehet
újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek
elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott működési ciklust, megvizsgálva,
hogy a berendezés nincs-e túlterhelve.
Nagy hőmérséklet
A megszakító működésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és a hőmérséklet csökkenéséig nem lehet
újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek
elzáródva vagy eltömődve. Ellenőrizze az alkalmazott működési ciklust, megvizsgálva,
hogy a berendezés nincs-e túlterhelve.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
Kevésbé súlyos interferencia a CAN-buszon.
Intézkedés:Ellenőrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a CAN-buszhoz.
Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
- 14 -
HU
Hiba­
kód
Leírás
E 14
Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
Súlyos interferencia a CAN-buszon.
Intézkedés:Ellenőrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a CAN-buszhoz.
Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
E 16
Magas nyílt áramköri feszültség VRD
A nyílt áramköri feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba nem
szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
E 20
Magas induktancia a hegesztő áramkörben
Az áramforrás nem képes a kívánt áram előállítására, mivel a hegesztő áramkörben mért
induktancia túl magas. A hibajelzés akkor nullázódik le, ha az induktancia érték a
hegesztés indításakor kellően alacsony. A törlés azzal is elérhető, ha kikapcsolják az
áramellátást.
Intézkedés: Használjon rövidebb hegesztőkábeleket és ügyeljen rá, hogy a kábelek ne
legyenek összegabajodva. Helyezze egymás mellé a hegesztőkábelt és a
csatlakozókábelt. Ha lehetséges, az induktancia rövidebb ívvel történő hegesztéssel
csökkenthető.
Ha a hiba nem szüntethető meg, hívja a szerviztechnikust.
Nincs hűtővíz-áram
Működésbe lépett a hűtőközeg áramlásfigyelő kapcsoló.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a hűtővíz-kört és a szivattyút.
E 29
E 41
6
Nincs kapcsolat a hűtőegységgel
Nincs összeköttetés a hegesztési adatokat tartalmazó egység és a hűtőegység között. A
hegesztési folyamat leállt.
Intézkedés: Ellenőrizze a vezetékeket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a
szerviztechnikust.
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
bi14d1ua
- 15 -
TA24 AC/DC
Rendelési szám
Ordering no.
0459 773 885
0459 944 170
0459 944 171
0459 944 172
0459 944 173
0459 944 174
0459 944 175
0459 944 176
0459 944 177
0459 944 178
0459 944 179
0459 944 180
0459 944 181
0459 944 182
0459 944 183
0459 944 184
0459 944 185
0459 944 189
0459 944 190
0459 944 191
0459 944 192
0459 944 127
Denomination
Control panel Origo TA24 AC/DC
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SI
Instruction manual LT
Instruction manual RU, GB
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi14o
- 16 -
Edition 100216
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 17 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 18 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising