ESAB | MechT1 CAN | Instruction manual | ESAB MechT1 CAN Kasutusjuhend

ESAB MechT1 CAN Kasutusjuhend
FI
Aristo™
MechT1 CAN
Käyttöohjeet
0460 182 001 FI 100208
Valid for serial no. 652-xxx-xxxx
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko-ohjain MechT1 CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
2.2
2.3
Painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolien ja toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
6
3 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-2-
FI
1
JOHDANTO
MechT1 CAN -kauko-ohjain soveltuu mekanisoituun TIG-hitsaukseen.
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 10.
1.1
Varusteet
Kauko-ohjaimen mukana toimitetaan käyttöohje. Liitäntäkaapeli tilataan erikseen.
1.2
Kauko-ohjain MechT1 CAN
2
1
Hätäpysäytys
2
Näyttö
3
Toimintopainikkeet
4
Suurenna (+) parametriarvoa
5
Pienennä (-) parametriarvoa
6
Käynnistys/pysäytys
7
Valitun toiminnon ilmaisu
KÄYTTÖ
Kytke kauko-ohjain virtalähteen / ohjausyksikön kauko-ohjausliitäntään.
HUOM! Kun kauko-ohjain on liitetty, poista päätevastus virtalähteestä /
ohjausyksiköstä.
2.1
Painikkeet
Hätäpysäytys
Pysäyttää heti hitsausprosessin.
Kaasun jälkivirtaus tapahtuu loppusektorista saatavan tiedon mukaan.
Kun
painetaan, tapahtuu uudelleenkäynnistys alkusektorin parametreilla. Sen
jälkeen hitsausprosessi jatkuu siitä hitsausohjelman kohdasta, jossa se keskeytettiin.
-3bf08d1xa
FI
Toiminta.
Toiminto valitaan painamalla toimintopainikkeita niin kauan, kunnes halutun
toiminnon vihreä merkkivalo syttyy.
Plus / miinus
Aktivoivat tietyt toiminnot sekä suurentavat/pienentävät.
Käynnistys/pysäytys
Hitsausprosessin käynnistys tai pysäytys.
Käynnistääksesi hitsauksen pysäytyksen jälkeen valitse toiminto
tai
. Pidä
painettuna, paina
ja vapauta
painamalla
. Uudelleenkäynnistys
suoritetaan alkusektorin parametreilla. Sen jälkeen hitsausprosessi jatkuu siitä
hitsausohjelman kohdasta, jossa se keskeytettiin.
Vihreä merkkivalo palaa hitsauksen aikana.
2.2
Symbolien ja toimintojen selitykset
Huippuvirta
Nykyinen huippuvirta näkyy näytössä ja sitä voi säätää
tai
-painikkeilla.
Huippuvirta säädetään valokaaren palaessa.
Langansyöttö / kylmä langansyöttö
Langansyötönavulla voidaan määrittää lisäainelangan syöttönopeus huippuvirralla.
Langansyöttönopeus säädetään valokaaren palaessa.
Kylmä langansyöttö - käytetään esim. uuden lankakelan latauksen yhteydessä.
Syöttöä säädetään ilman kaarijännitettä.
Lankaa syötetään eteenpäin
-painikkeella tai taaksepäin
-painikkeella.
Näytössä näytetään arvo yksiköissä cm/min.
Pyöritys / siirto
Pyöritys määrittää elektrodin pyörimisnopeuden työkappaleen ympärillä.
Pyörimisnopeus säädetään valokaaren palaessa.
Siirto siirtää hitsaustyökalua työkappaleen ympärillä.
Siirto tapahtuu ilman kaarijännitettä.
Siirto tehdään
tai
-painikkeita painamalla.
Näytössä näytetään arvo yksiköissä mm/min.
-4bf08d1xa
FI
Heilahtelun amplitudi
Määrittää kuinka paljon elektrodin tulee heilahdella sivusuunnassa.
Heilahtelun amplitudi säädetään valokaaren palaessa.
Näytössä näytetään arvo yksiköissä mm.
Keskipiste / simuloitu heilahtelu
Keskipistettäkäytetään keskipisteen siirtämiseen.
Siirto voi tapahtua valokaaren palaessa tai ilman.
Simuloitu heilahtelu voi tapahtua ilman kaarijännitettä.
Heilahtelu käynnistetään ja pysäytetään painamalla samanaikaisesti
ja
painikkeita.
Näytössä näytetään arvo yksiköissä 1/10 mm.
Heilahtelunopeus
Määrittää heilahteluyksikön nopeuden.
Nopeus voidaan säätää valokaaren palaessa.
Näytössä näytetään arvo yksiköissä mm/s.
Kaarijännitteen ohjaus/ siirto
Kaarijännitteen ohjausta käytetään, kun halutaan automaattinen kaarijännitteen
ohjaus huippuvirralla.
Kaarijännitteen ohjaus (AVC) tarkoittaa, että kaarijännitettä ja kaaren pituutta
(elektrodin kärjen ja työkappaleen välinen etäisyys) säädetään automaattisesti
hitsauksen aikana.
Kaarijännitteen ohjaus säädetään valokaaren palaessa painikkeilla
Siirto siirtää elektrodin pidintä ylös
tai alas
tai
.
.
Siirto tapahtuu ilman kaarijännitettä.
Näytössä näkyy kaarijännite.
Kaasuhuuhtelu
Kaasuhuuhtelutoimintoa käytetään kaasuvirtaaman mittaamiseen ja kaasuletkujen
puhdistamiseen ilmasta ja kosteudesta ennen hitsauksen aloitusta.
Kaasu virtaa, kun
-painiketta painetaan ja loppuu, kun
.
Kaasuhuuhtelu tapahtuu ilman kaarijännitettä.
-5bf08d1xa
-painiketta painetaan
FI
2.3
Tiedot
Virran mittausarvo näkyy näytössä, jos huippuvirta on valittuna hitsauksen aikana.
Jännitteen mittausarvo näkyy näytössä, jos AVC on valittuna hitsauksen aikana.
3
VARAOSIEN TILAAMINEN
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
-6bf08d1xa
Mittapiirustus
-7bf08d
Edition 100208
Johdotuskaavio
-8bf08e
Edition 100208
MechT1 CAN
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0460 181 880 Remote control unit
Aristot MechT1 CAN
0459 839 011 Spare parts list
Aristot MechT1 CAN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
-9bf08o
Edition 100208
MechT1 CAN
Lisävarusteet
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 10 bf08a
0459 554 884
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 11 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising