ESAB | PEK A2 | Instruction manual | ESAB PEK A2 Instrukcja obsługi

ESAB PEK A2 Instrukcja obsługi
PL
A2, A6
PEK Control panel
Instrukcja obsługi
0460 949 082 PL 100127
Valid from program version 1.00
1 WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1 Panel sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1
Klawisze i pokrętła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Pierwszy krok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1
Wybór języka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2
Jednostka miary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Wyświetlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1
Symbole na wyświetlaczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Informacje ogólne na temat ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1
Ustawianie wartości numerycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2
Ustawienie o określonych opcjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 KONIEC (QUIT) i ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
8
8
9
10
11
12
12
12
12
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.1 Menu główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Menu Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Menu Narzędzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Menu Ustawianie danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Menu Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
Menu Pamięć danych spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6
Menu Tryb szybki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
14
15
16
17
3 SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3.1
Ustawienia spawania łukiem krytym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
4 SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODĄ METALOWĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.1
Ustawienia dla spawania łukowego elektrodą metalową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5 GOUGING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.1
Ustawienia dla żłobienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6 OBJAŚNIENIE FUNKCJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
CA, stały prąd spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CW, stałe podawanie drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Średnica drutu/ elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napięcie łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prędkość podawania drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prędkość ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kierunek spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedwypływ topnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedwypływ gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przedwypływ powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodzaj startu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Początkowe pełzanie drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazy startowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maks. napięcie obwodu otwartego (OCV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powypływ topnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powypływ gazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powypływ powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wypełnianie krateru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas wygaszania łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fazy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja dynamiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limity konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limity parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-2-
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
7 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
25
Metoda pracy panelu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapisz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pobierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Usuń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edytuj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
27
28
29
30
31
8 MENU KONFIGURACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
8.1 Blokada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1
Stan blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2
Ustal/zmień hasło blokady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2
Dziennik danych spawania do pliku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4
Tryb auto. zapisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Ustawienia urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1
Kod produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.2
Oś podawania drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.3
Oś ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.4
Oś zewnętrzna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.5
Tandem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Długość kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Ustawienia sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6.1
Opis systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
34
34
35
36
37
37
38
38
39
40
40
44
44
45
45
9 NARZĘDZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
9.1 Dziennik błędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Opis kodów zarządzania usterkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Eksport / Import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Menedżer plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Usuwanie pliku/ folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
Zmiana nazwy pliku/ folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Tworzenie nowego folderu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Kopiowanie i wklejanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Edytor limitów konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Edytor limitów parametrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Statystyka produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Funkcje dokumentacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7.1
Zapis danych dokumentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Kalendarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Konta użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Informacje o urządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
47
47
48
49
50
50
51
51
52
53
54
54
55
56
56
58
STRUKTURA MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYMIARY DRUTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
63
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-4-
64
PL
1
WPROWADZENIE
Aby osiągnąć maksymalne korzyści z posiadanego sprzętu spawalniczego zalecamy
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Informacje ogólne na temat obsługi znajdują się w instrukcji obsługi sterowania,
automatu spawalniczego, słupowysięgnika spawalniczego lub źródła prądu.
Tekst wyświetlany na wyświetlaczu dostępny jest w następujących językach:
angielski, szwedzki, fiński, norweski, duński, niemiecki, francuski, włoski,
holenderski, hiszpański, portugalski, węgierski, polski, amerykański angielski, czeski,
chiński i rosyjski.
1.1
Panel sterowania
1
Menu
2
Pokrętło do przesuwania
kursora (pokrętło
pozycjonowania)
3
ENTER
4
Zielona kontrolka, świeci,
kiedy dana funkcja jest
aktywna
5
Rozpoczęcie spawania
6
Zatrzymanie spawania
7
Pokrętło do ustawiania prędkości
ruchu w menu parametrów oraz do
zwiększania lub zmniejszania wartości zadanych w innych menu (pokrętło
nastawcze)
8
Przesuw ręczny
9
Ręczne podawanie drutu w dół
10 Pokrętło do ustawiania napięcia łuku w menu parametrów oraz do zwiększania
lub zmniejszania wartości zadanych w innych menu (pokrętło nastawcze)
11 Szybki ruch
12 Przesuw ręczny
bi24d1oa
-5-
PL
13 Pokrętło do ustawiania prądu spawania / prędkości podawania drutu w menu
parametrów oraz do zwiększania lub zmniejszania wartości zadanych w innych
menu (pokrętło nastawcze)
14 Wyłącznik awaryjny
15 Ręczne podawanie drutu w górę
16 Klawisze funkcyjne
17 Wyświetlacz
1.1.1
Klawisze i pokrętła
Menu
Naciśnięcie klawisza Menu zawsze spowoduje powrót do głównego menu w
powiązanym procesie:
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
MEASURE
SAW
CA
Fe SOLID
3.0 mm
MEMORY
FAST
MODE
ENTER
Naciśnięcie klawisza ENTER potwierdza wybór.
Klawisze funkcyjne
Pięć klawiszy (S1 - S5) pod wyświetlaczem posiada różne funkcje. Są to klawisze
"funkcyjne", tj. mogą mieć różne funkcje w zależności od aktualnie używanego
menu. Bieżące funkcje tych klawiszy są opisane za pomocą tekstu w dolnym
wierszu wyświetlacza. Kiedy dana funkcja jest aktywna, informuje o tym białe tło
opisu klawisza:
Podawanie drutu w górę
Klawisz do cofania drutu bez napięcia łuku, np. podczas wymiany szpuli. Drut jest
podawany tak długo, jak wciskany jest przycisk.
Podawanie drutu w dół
Klawisz do podawania drutu bez napięcia łuku. Drut jest podawany tak długo, jak
wciskany jest przycisk.
bi24d1oa
-6-
PL
Przesuw
Klawisz do przesuwania w kierunku spawania, gdzie symbol jest wyświetlany na
,
lub
.
sprzęcie spawalniczym. Aby zatrzymać przesuw, naciśnij
Podczas przesuwu świeci dioda LED.
Przesuw
Klawisz do przesuwania w kierunku spawania, gdzie symbol jest wyświetlany na
sprzęcie spawalniczym. Aby zatrzymać przesuw, naciśnij
,
lub
.
Podczas przesuwu świeci dioda LED.
Szybki ruch
Klawisz do szybkiego podawania lub przesuwania drutu.
Podczas szybkiego ruchu świeci dioda LED.
Rozpoczęcie spawania
Klawisz do rozpoczynania spawania.
Zatrzymanie spawania
Klawisz do zatrzymywania spawania obejmujący cały przesuw i wszystkie silniki.
Pokrętło pozycjonowania
Najwyżej położone prawe pokrętło jest nazywane w instrukcji obsługi pokrętłem
pozycjonowania i służy do ustawiania kursora.
Pokrętło nastawcze
Trzy pokrętła pod panelem są nazywane w instrukcji obsługi pokrętłami nastawczymi
i służą do zmiany wartości zadanych w panelu.
bi24d1oa
-7-
PL
1.2
Pierwszy krok
1.2.1
Wybór języka
To menu pojawia się przy pierwszym uruchomieniu urządzenia:
SAW: CA
A
V
NONE
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
NONE
GAS /
FLUX
NONE
|
|
|
|
|
|
2ND
FUNCT
W panelu sterowania fabrycznie ustawiono język angielski. Aby wybrać własny język,
postępuj następująco:
Naciśnij klawisz Menu
Ustaw kursor w wierszu
KONFIGURACJA
(CONFIGURATION)
używając pokrętła po­
zycjonowania.
, aby wyświetlić menu główne.
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
Naciśnij klawisz ENTER
bi24d1oa
MEASURE
SAW
CA
Fe SOLID
3.0 mm
MEMORY
, aby potwierdzić wybór.
-8-
FAST
MODE
PL
Ustaw kursor w wierszu
JĘZYK (LANGUAGE).
Naciśnij ENTER, aby
wyświetlić listę języków
dostępnych w panelu
sterowania.
CONFIGURATION
LANGUAGE
CODE LOCK
GENERAL CONFIGURATION"
MACHINE CONFIGURATION"
CABLE LENGTHS"
MAINTENANCE "
NETWORK SETTINGS"
ENGLISH
QUIT
Ustaw kursor w wierszu z żądanym językiem i
naciśnij ENTER.
1.2.2
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
Jednostka miary
W panelu sterowania fabrycznie ustawiono jednostkę miary. Aby wybrać inną
jednostkę miary, postępuj następująco:
Naciśnij klawisz Menu
Ustaw kursor w wierszu
KONFIGURACJA
(CONFIGURATION)
używając pokrętła po­
zycjonowania.
, aby wyświetlić menu główne.
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
Naciśnij klawisz ENTER
bi24d1oa
MEASURE
SAW
CA
Fe SOLID
3.0 mm
MEMORY
, aby potwierdzić wybór.
-9-
FAST
MODE
PL
Ustaw kursor w wierszu
OGÓLNA
KONFIGURACJA
(GENERAL
CONFIGURATION).
CONFIGURATION
LANGUAGE
CODE LOCK
GENERAL CONFIGURATION"
MACHINE CONFIGURATION"
CABLE LENGTHS"
MAINTENANCE "
NETWORK SETTINGS"
ENGLISH
QUIT
Naciśnij klawisz ENTER
Ustaw kursor w wierszu
JEDNOSTKA
DŁUGOŚCI (UNIT OF
LENGTH). Naciśnij
ENTER, aby wyświetlić
listę jednostek miary
dostępnych w panelu
sterowania.
, aby potwierdzić wybór.
GENERAL CONFIGURATION
FAST MODE SOFT BUTTONS
QUALITY DATA LOG TO FILE
SOFT KEYS SETUP"
AUTO SAVE MODE
UNIT OF LENGTH
1
ON
OFF
METRIC
QUIT
Ustaw kursor w wierszu z żądaną jednostką miary i naciśnij ENTER.
1.3
METRIC
INCH.
Wyświetlacz
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
bi24d1oa
MEASURE
- 10 -
SAW
CW
Fe SOLID
0.8 mm
MEMORY
FAST
MODE
PL
Kursor
Kursor panelu sterowania jest przedstawiany jako czarne pole wokół tekstu, który po
zaznaczeniu zmienia kolor na biały. Kursor jest przedstawiany w instrukcji obsługi
pogrubioną czcionką.
Pola tekstowe
W dolnej części wyświetlacza znajduje się pięć pól zawierających tekst, który
objaśnia bieżące funkcje pięciu umieszczonych poniżej klawiszy funkcyjnych.
1.3.1
Symbole na wyświetlaczu
A
Wybrany zestaw danych spawania
B
Kierunek spawania
C
Wystąpiła usterka. Patrz rozdział
9.1
D
Przywołany numer komórki pamięci
E
Pasek przewijania. Dodatkowe
informacje można znaleźć w tym
menu
Strzałki
Jeśli dany wiersz zawiera więcej informacji, informuje o tym czarna strzałka " za
tekstem.
bi24d1oa
- 11 -
PL
1.4
Informacje ogólne na temat ustawień
Występują trzy typy ustawień:
S
Ustawianie wartości numerycznych
S
Ustawianie określonych opcji
S
Ustawienie trybu WŁ./WYŁ.
1.4.1
Ustawianie wartości numerycznych
Pokrętła nastawcze służą do zwiększania lub zmniejszania wartości zadanych
podczas ustawiania wartości numerycznych. W menu parametrów używane są
pokrętła do regulacji prądu spawania/ prędkości podawania drutu, napięcia łuku lub
przesuwu.
1.4.2
Ustawienie o określonych opcjach
Niektórych ustawień dokonuje się, wybierając opcję z listy.
Oto przykładowa lista:
SAW
GMAW
GOUGING
Kursor znajduje się w wierszu dotyczącym spawania SAW. Naciśnięcie klawisza
ENTER w tym położeniu spowoduje wybranie opcji SAW. Aby wybrać inną opcję,
ustaw kursor w odpowiednim wierszu, kręcąc w górę lub w dół pokrętłem
pozycjonowania. Następnie naciśnij ENTER. Aby opuścić listę nie dokonując
wyboru, naciśnij klawisz KONIEC (QUIT).
1.5
KONIEC (QUIT) i ENTER
Klawisz funkcyjny pierwszy od prawej spełnia głównie funkcję KONIEC (QUIT), choć
czasami ma inne zadania.
S
Naciśnięcie klawisza KONIEC (QUIT) spowoduje powrót do poprzedniego menu
lub ekranu.
S
Naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje wykonanie opcji zaznaczonej w menu
lub na liście.
Klawisz
bi24d1oa
jest nazywany klawiszem ENTER w tej instrukcji.
- 12 -
PL
2
MENU
Panel sterowania wykorzystuje wiele różnych menu:
S
Menu główne
S
Menu Konfiguracja
S
Menu Narzędzia
S
Menu Ustawianie danych spawania
S
Menu Parametry
S
Menu Pamięć danych spawania
S Menu Tryb szybki
Drzewa menu są wyświetlane na stronie 59 i następnych. Podczas rozruchu na
krótko wyświetlany jest ekran startowy, który zawiera informacje o wersji używanego
programu.
Ekran startowy
2.1
Menu główne
W MENU GŁÓWNYM
można zmienić proces
spawania, typ drutu,
metodę sterowania,
średnicę drutu itp.
Można z niego prze­
chodzić do pozostałych
podmenu.
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
bi24d1oa
MEASURE
- 13 -
SAW
CA
Fe SOLID
0.8 mm
MEMORY
FAST
MODE
PL
2.1.1 Menu Konfiguracja
Menu główne Konfiguracja
W menu
KONFIGURACJA
(CONFIGURATION)
można zmienić język,
hasło, ustawienia
ogólne, regulować
urządzenie itp.
CONFIGURATION
LANGUAGE
CODE LOCK
GENERAL CONFIGURATION"
MACHINE CONFIGURATION"
CABLE LENGTHS"
MAINTENANCE "
NETWORK SETTINGS"
ENGLISH
QUIT
2.1.2
Menu Narzędzia
Menu główne Narzędzia
W menu NARZĘDZIA
(TOOLS) można
przesyłać pliki,
wyświetlać statystyki
jakości i produkcji,
dzienniki błędów itp.
TOOLS
ERROR LOG"
EXPORT / IMPORT"
FILE MANAGER"
SETTING LIMIT EDITOR"
MEASURE LIMIT EDITOR"
PRODUCTION STATISTICS"
QUALITY FUNCTIONS"
CALENDAR"
USER ACCOUNTS"
INFORMACJE O URZ¡DZENIU"
QUIT
2.1.3
Menu Ustawianie danych spawania
Menu główne W menu ustawiania
danych spawania,
USTAW (SET), można
zmieniać różne
parametry spawania.
To menu zmienia
wygląd w zależności od
wybranego procesu
spawania.
SAW WELD DATA SETTING
VOLTAGE
CURRENT
TRAVEL SPEED
DIRECTION
START DATA"
STOP DATA"
DYNAMIC REGULATION
SETTING LIMITS"
MEASURE LIMITS"
20.5 V
395 A
0 cm/min
J
AUTO
QUIT
bi24d1oa
- 14 -
PL
2.1.4
Menu Parametry
Menu główne W menu PARAMETRY (MEASURE) można przeglądać zmierzone wartości różnych
parametrów spawania w jego trakcie.
A 450 AMP
Zmierzony prąd
spawania
30,0 V
Zmierzone napięcie
łuku
SAW: CW
A
V
50 cm/min.
Zmierzona prędkość
ruchu
NONE
300 cm/min.
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
NONE
GAS /
FLUX
NONE
2ND
FUNCT
SAW: CW
Zmierzona prędkości
podawania drutu
50 cm/min
300 cm/min
30.0 kJ/cm
30 kJ/cm
Podaje energię na
jednostkę długości,
jaką otrzymuje się przy
użyciu wartości
wybranych dla prądu
spawania, napięcia
łuku i prędkości ruchu.
NONE
NONE
GAS /
FLUX
NONE
|
|
|
|
|
|
2ND
FUNCT
Wartości pomiarów będą wyświetlane nawet po zakończeniu spawania.
Można przechodzić do innych menu bez utraty wartości pomiarów.
Pokrętła nastawcze mogą być używane do zmiany parametrów spawania w menu
parametrów.
Jeśli ustawiona wartość ulegnie zmianie poza procesem spawania, wartość
parametru zostanie zmieniona na zero.
bi24d1oa
|
|
|
|
|
|
- 15 -
PL
W ekranie parametrów można także wyświetlić wartości zadane, naciskając klawisz
funkcyjny WAR. ZADANE. Aktywacja, patrz rozdział "Ustawianie klawiszy
funkcyjnych" 8.2.3 .
300 cm/min.
SAW: CW
Zadana prędkość
podawania drutu
300 cm/min
V 20.0 Volt
30 cm/min
20,0 V
Zadane napięcie łuku
30 cm/min.
Zadana prędkość ruchu
NONE
2.1.5
NONE
WAR.
ZADANE
NONE
|
|
|
|
|
|
2ND
FUNCT
Menu Pamięć danych spawania
Menu główne W menu PAMIĘĆ
DANYCH SPAWANIA
(WELD DATA
MEMORY) można
zapisywać, pobierać,
usuwać i kopiować
różne zestawy danych
spawania. Zestawy
danych spawania
można zapisać w 255
różnych komórkach
pamięci.
WELD DATA MEMORY
2ND
FUNCT
STORE
Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 7 "Zarządzanie pamięcią".
bi24d1oa
- 16 -
QUIT
PL
2.1.6
Menu Tryb szybki
Menu główne W menu TRYB SZYBKI
(FAST MODE) można
powiązać klawisze
funkcyjne z komórkami
pamięci danych
spawania. Ustawienia
te przeprowadza się w
menu Konfiguracja.
Numer wybranej
komórki pamięci jest
wyświetlany w prawym
górnym rogu.
16
A
V
WELD
DATA 1
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
WELD
DATA 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
Dodatkowe informacje znajdują się w rozdziale 8.2.1 "Klawisze funkcyjne trybu
szybkiego".
bi24d1oa
- 17 -
PL
3
SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM
Menu główne Proces
Podczas spawania łukiem krytym (SAW), łuk topi stale podawany drut. Jeziorko
spawalnicze zabezpieczane jest przez topnik.
Po wybraniu procesu spawania łukiem krytym, można wybrać jedną z dwóch metod
sterowania, zaznaczając TYP REGULACJI (REGULATION TYPE) pokrętłem
pozycjonowania i naciskając ENTER. Wybierz między stałym prądem spawania CA
lub stałym podawaniem drutu CW - patrz wyjaśnienie w rozdziałach 6.1 i 6.2.
3.1
Ustawienia spawania łukiem krytym
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Wartość po
wyzerowaniu
Napięcie łuku*
Prąd spawania* (CA)
Prędkość podawania drutu* (CW)
Prędkość ruchu*
Kierunek spawania
Wartości startowe
Przedwypływ topnika
Rodzaj startu
Początkowe pełzanie drutu
Prędkość początkowego
pełzania drutu
Fazy startowe
Napięcie obwodu otwartego
Maksymalne napięcie obwodu
otwartego
Wartości końcowe
Powypływ topnika
Wypełnianie krateru
Czas wypełniania krateru
Czas wygaszania łuku
Fazy końcowe
Regulacja dynamiczna
Limity konfiguracji
Limity parametrów
14 - 50 V
0 - 3200 A
0 - 2500 cm/min.
0 - 200 cm/min.
Y - J
0,1 V (1 V)
1A
1 cm/min.
1 cm/min.
-
30 V
400 A
300 cm/min.
50 cm/min.
J
0 - 99,0 s
Bezpośrednio lub Pocieranie
Auto lub Prędkość zadana
0 - 1000 cm/min.
0,1 s
1 cm/min.
0s
Bezpośrednio
Auto
20 cm/min.
WYŁ. lub WŁ.
WYŁ. lub WŁ.
5 - 60 V
0,1 V
WYŁ.
WYŁ.
50 V
0 - 99,0 s
WYŁ. lub WŁ.
0 - 10 s
0 - 10 s
WYŁ. lub WŁ.
Auto lub Wart. nast
-
0,1 s
0,01 s
0,01 s
-
0s
WYŁ.
1s
1s
WYŁ.
Auto
-
*) Zakres ustawień zależy od używanego urządzenia.
bi24d1oa
- 18 -
PL
4
SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODĄ METALOWĄ
Menu główne Proces
Podczas spawania łukowego elektrodą metalową (GMAW), łuk topi stale podawany
drut. Jeziorko spawalnicze zabezpieczane jest przez gaz osłonowy.
Po wybraniu procesu spawania łukowego elektrodą metalową (GMAW), można
wybrać jedną z dwóch metod sterowania, zaznaczając TYP REGULACJI
(REGULATION TYPE) pokrętłem pozycjonowania i naciskając ENTER. Wybierz
między stałym prądem spawania CA lub stałym podawaniem drutu CW - patrz
wyjaśnienie w rozdziałach 6.1 i 6.2.
4.1
Ustawienia dla spawania łukowego elektrodą metalową
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Wartość po
wyzerowaniu
Napięcie łuku*
Prąd spawania* (CA)
Prędkość podawania drutu* (CW)
Prędkość ruchu*
Kierunek spawania
Wartości startowe
Przedwypływ gazu
Rodzaj startu
Początkowe pełzanie drutu
Prędkość początkowego
pełzania drutu
Fazy startowe
Napięcie obwodu otwartego
Maksymalne napięcie obwodu
otwartego
Wartości końcowe
Powypływ gazu
Wypełnianie krateru
Czas wypełniania krateru
Czas wygaszania łuku
Fazy końcowe
Regulacja dynamiczna
Limity konfiguracji
Limity parametrów
14 - 50 V
0 - 3200 A
0 - 2500 cm/min.
0 - 200 cm/min.
Y - J
0,1 V (1 V)
1A
1 cm/min.
1 cm/min.
-
30 V
400 A
300 cm/min.
50 cm/min.
J
0 - 99,0 s
Bezpośrednio lub Pocieranie
Auto lub Prędkość zadana
0 - 1000 cm/min.
0,1 s
1 cm/min.
2,0 s
Bezpośrednio
Auto
20 cm/min.
WYŁ. lub WŁ.
WYŁ. lub WŁ.
5 - 60 V
0,1 V
WYŁ.
WYŁ.
50 V
0 - 99,0 s
WYŁ. lub WŁ.
0 - 10 s
0 - 10 s
WYŁ. lub WŁ.
Auto lub Wart. nast
-
0,1 s
0,01 s
0,01 s
-
2,0 s
WYŁ.
1s
1s
WYŁ.
Auto
-
*) Zakres ustawień zależy od używanego urządzenia.
bi24d1oa
- 19 -
PL
5
GOUGING
Menu główne Proces
Do żłobienia łukowego używa się specjalnych elektrod wykonanych z węglowego
pręta w miedzianej otulinie.
Łuk powstaje między prętem węglowym i przedmiotem obrabianym, powodując
topienie materiału. Powietrze doprowadza się w celu zdmuchnięcia stopionego
materiału.
Po wybraniu procesu GOUGING, można wybrać jedną z dwóch metod sterowania,
zaznaczając TYP REGULACJI (REGULATION TYPE) pokrętłem pozycjonowania i
naciskając ENTER. Wybierz między stałym prądem spawania CA lub stałym
podawaniem drutu CW - patrz wyjaśnienie w rozdziałach 6.1 i 6.2.
5.1
Ustawienia dla żłobienia
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Wartość po
wyzerowaniu
Napięcie łuku*
Prąd spawania* (CA)
Prędkość podawania drutu* (CW)
Prędkość ruchu*
Kierunek spawania
Wartości startowe
Przedwypływ powietrza
Rodzaj startu
Początkowe pełzanie drutu
Prędkość początkowego
pełzania drutu
Fazy startowe
Napięcie obwodu otwartego
Maksymalne napięcie obwodu
otwartego
Wartości końcowe
Powypływ powietrza
Wypełnianie krateru
Czas wypełniania krateru
Czas wygaszania łuku
Fazy końcowe
Regulacja dynamiczna
14 - 50 V
0 - 3200 A
0 - 2500 cm/min.
0 - 200 cm/min.
Y - J
0,1 V (1 V)
1A
1 cm/min.
1 cm/min.
-
30 V
400 A
300 cm/min.
40 cm/min.
J
0 - 99,0 s
Bezpośrednio lub Pocieranie
Auto lub Prędkość zadana
0 - 1000 cm/min.
0,1 s
1 cm/min.
0s
Bezpośrednio
Auto
20 cm/min.
WYŁ. lub WŁ.
WYŁ. lub WŁ.
5 - 60 V
0,1 V
WYŁ.
WYŁ.
50 V
0 - 99,0 s
WYŁ. lub WŁ.
0 - 10 s
0 - 10 s
WYŁ. lub WŁ.
Auto lub Wart. nast
0,1 s
0,01 s
0,01 s
-
0s
WYŁ.
1s
1s
WYŁ.
Auto
bi24d1oa
- 20 -
PL
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Wartość po
wyzerowaniu
Limity konfiguracji
Limity parametrów
-
-
-
*) Zakres ustawień zależy od używanego urządzenia.
6
OBJAŚNIENIE FUNKCJI
6.1
CA, stały prąd spawania
Podawaniem drutu steruje źródło prądu, aby możliwe było uzyskanie stałego prądu
spawania.
- Stałą wartość prądu można wybrać w menu głównym.
6.2
CW, stałe podawanie drutu
Prąd spawania jest wynikiem wybranej prędkości podawania drutu.
- Stałe podawanie drutu można wybrać w menu głównym.
6.3
Średnica drutu/ elektrody
Tabela na stronie 63 przedstawia średnice drutu/ elektrod, które można stosować.
Wybrane średnice mają duży wpływ na procedurę startową i wypełnianie krateru. W
przypadku spawania drutem o innej średnicy, niż podane w tabeli, należy wybrać
średnicę najbardziej zbliżoną do wymienionej na liście.
- Średnicę drutu/ elektrody można wybrać w menu głównym.
6.4
Napięcie łuku
Wyższe napięcie łuku wydłuża go i wytwarza bardziej gorące, szersze jeziorko
spawalnicze.
- Napięcie łuku ustawia się w ekranie parametrów, w menu ustawiania danych
spawania, lub w menu trybu szybkiego.
6.5
Prędkość podawania drutu
Służy do ustawiania wymaganej prędkości podawania drutu spawalniczego w
centymetrach na minutę.
- Prędkość podawania drutu ustawia się w ekranie parametrów, w menu ustawiania
danych spawania lub w menu trybu szybkiego.
6.6
Prędkość ruchu
Prędkość ruchu wskazuje wymaganą prędkość (cm/min), z jaką powinien poruszać
się słupowysięgnik lub wózek.
- Prędkość ruchu ustawia się w ekranie parametrów, w menu ustawiania danych
spawania lub w menu trybu szybkiego.
bi24d1oa
- 21 -
PL
6.7
Kierunek spawania
Przesuw w kierunku wskazywanym przez symbol.
- Kierunek spawania wybiera się w menu ustawiania danych spawania.
6.8
Przedwypływ topnika
Kontrola czasu, w którym wypływa topnik, zanim łuk zostanie zajarzony.
- Przedwypływ topnika ustawia się w wartościach startowych w menu ustawiania
danych spawania.
6.9
Przedwypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz ochronny, zanim łuk zostanie zajarzony.
- Przedwypływ gazu ustawia się w wartościach startowych w menu ustawiania
danych spawania.
6.10
Przedwypływ powietrza
Kontrola czasu, w którym wypływa powietrze, zanim łuk zostanie zajarzony.
- Przedwypływ powietrza ustawia się w wartościach startowych w menu ustawiania
danych spawania.
6.11
Rodzaj startu
Występują dwa rodzaje startu:
S
Start bezpośredni oznacza, że ruch rozpoczyna się w chwili zajarzenia łuku.
S
Start przez pocieranie oznacza, że ruch rozpoczyna się równocześnie z
podawaniem drutu.
- Rodzaj startu wybiera się w wartościach startowych w menu ustawiania danych
spawania.
6.12
Początkowe pełzanie drutu
Początkowe pełzanie drutu służy do ustawiania żądanej prędkości pełzania w silniku
elektrody po uruchomieniu.
Na przykład, ustawienie wartości 50 w menu zapewni prędkość pełzania 50 cm/min.
Wartość fabryczna "AUTO" zapewnia prędkość pełzania obliczoną na podstawie
wartości zadanych.
- Prędkość pełzania drutu ustawia się w wartościach startowych w menu ustawiania
danych spawania.
bi24d1oa
- 22 -
PL
6.13
Fazy startowe
Podczas spawania specjalnego drutu lub materiału może być konieczne utworzenie
własnej sekwencji startowej. Sekwencja startowa może wpływać na wygląd jeziorka
spawalniczego.
Po włączeniu 1. fazy startowej można
ustawić:
Po włączeniu 2. fazy startowej można
ustawić:
S
S
Czas s
Czas spawania w fazie 1.
S
Napięcie łuku %
Czas spawania w fazie 2.
S
W procentach zadanego napięcia
S
Podawanie drutu %
Prąd spawania %
S
Prędkość ruchu %
Podawanie drutu %
W procentach zadanego podawania
drutu
S
W procentach zadanego prądu
spawania
S
Napięcie łuku %
W procentach zadanego napięcia
W procentach zadanego podawania
drutu
S
Czas s
Prąd spawania %
W procentach zadanego prądu
spawania
S
W procentach zadanej prędkości
ruchu
Prędkość ruchu %
W procentach zadanej prędkości
ruchu
- Fazy startowe ustawia się w wartościach startowych w menu ustawiania danych
spawania.
6.14
Maks. napięcie obwodu otwartego (OCV)
WŁ. oznacza, że można ustawić OCV.
WYŁ. oznacza, że OCV przyjmuje wartość zadaną dla napięcia spawania.
- OCV ustawia się w wartościach startowych w menu ustawiania danych spawania.
6.15
Powypływ topnika
Kontrola czasu, w którym topnik wypływa po wygaszeniu łuku.
- Powypływ topnika ustawia się w wartościach końcowych w menu ustawiania
danych spawania.
6.16
Powypływ gazu
Kontrola czasu, w którym gaz ochronny wypływa po wygaszeniu łuku.
- Powypływ gazu ustawia się w wartościach końcowych w menu ustawiania danych
spawania.
6.17
Powypływ powietrza
Kontrola czasu, w którym powietrze wypływa po wygaszeniu łuku.
- Powypływ powietrza ustawia się w wartościach końcowych w menu ustawiania
danych spawania.
bi24d1oa
- 23 -
PL
6.18
Wypełnianie krateru
Wypełnianie krateru umożliwia kontrolowaną redukcję ciepła i wielkości jeziorka
spawalniczego podczas kończenia spoiny. Ułatwia to uniknięcie porów, pęknięć
cieplnych i tworzenia się krateru w spoinie.
- Wypełnianie krateru ustawia się w wartościach końcowych w menu ustawiania
danych spawania.
6.19
Czas wygaszania łuku
Czas wygaszania łuku to opóźnienie między rozpoczęciem hamowania drutu, a
wyłączeniem napięcia łuku przez źródło prądu. Zbyt krótki czas wygaszania sprawia,
że po zakończeniu spawania pozostaje długi odcinek drutu do spawania, co grozi
dostaniem się drutu do krzepnącego jeziorka spawalniczego. Zbyt długi czas
wygaszania łuku sprawi, że końcówka drutu do spawania będzie krótsza, co grozi
ponownym zajarzeniem przez drut końcówki kontaktowej.
- Czas wygaszania łuku ustawia się w wartościach końcowych w menu ustawiania
danych spawania.
6.20
Fazy końcowe
Fazy końcowe służą głównie do ustawiania wypełniania krateru.
Po włączeniu 1. fazy końcowej można Po włączeniu 2. fazy końcowej można
ustawić:
ustawić:
S
Czas s
S
Czas spawania w fazie 1.
S
Napięcie łuku %
Czas spawania w fazie 2.
S
W procentach zadanego napięcia
S
Podawanie drutu %
Prąd spawania %
S
Prędkość ruchu %
Podawanie drutu %
W procentach zadanego podawania
drutu
S
W procentach zadanego prądu
spawania
S
Napięcie łuku %
W procentach zadanego napięcia
W procentach zadanego podawania
drutu
S
Czas s
Prąd spawania %
W procentach zadanego prądu
spawania
S
W procentach zadanej prędkości
ruchu
Prędkość ruchu %
W procentach zadanej prędkości
ruchu
- Fazy końcowe ustawia się w wartościach końcowych w menu ustawiania danych
spawania.
6.21
Regulacja dynamiczna
Funkcja regulacji dynamicznej jest przeznaczona dla spawania wieloma elektrodami
i zmienia charakterystykę źródła prądu, obliczaną na podstawie zadanych
parametrów drutu.
- Regulację dynamiczną spawania wybiera się w menu ustawiania danych spawania.
bi24d1oa
- 24 -
PL
6.22
Limity konfiguracji
Informacje o limitach ustawień zawiera rozdział 9.4 "Edytor limitów konfiguracji"
6.23
Limity parametrów
Informacje o parametrach pomiarów zawiera rozdział 9.5 "Edytor limitów pomiarów"
7
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
7.1
Metoda pracy panelu sterowania
Panel sterowania składa się z dwóch urządzeń: pamięci roboczej i pamięci danych
spawania.
Zapisz
Pamięć robocza
Pamięć danych spawania
Pobierz
W pamięci roboczej tworzony jest kompletny zestaw danych spawania, który można
zapisać w pamięci danych spawania.
Podczas spawania to zawsze zawartość pamięci roboczej steruje procesem. Dlatego
też jest również możliwe pobranie zestawu danych spawania z pamięci danych
spawania do pamięci roboczej.
Należy zwrócić uwagę, że pamięć robocza zawsze zawiera najbardziej aktualny
zestaw danych spawania. Można go pobrać z pamięci danych spawania lub z
ustawień zmienionych ręcznie. Innymi słowy, pamięć robocza nigdy nie jest pusta
ani "wyzerowana".
Menu główne PAMIĘĆ Pamięć danych spawania
WELD DATA MEMORY
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
W panelu sterowania można zapisać maksymalnie 255 zestawów danych spawania.
Każdy zestaw posiada numer od 1 do 255.
Można także usuwać, kopiować, zmieniać i nazywać zestawy danych oraz pobrać
dowolny zestaw danych spawania do pamięci roboczej.
bi24d1oa
- 25 -
PL
7.2
Zapisz
Jeśli pamięć danych spawania jest pusta, na wyświetlaczu pojawi się następujący
ekran.
WELD DATA MEMORY
Zapisywanie zestawu
danych spawania.
Umieścimy go w 5
komórce pamięci. Naci­
śnij ZAPISZ (STORE).
Zostanie wyświetlona
komórka 1. Obracaj
jednym z pokręteł
ustawień, aż osiągniesz
komórkę 5. Naciśnij
ZAPISZ (STORE).
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran.
Zestaw danych spawa­ WELD DATA MEMORY
nia został zapisany jako
5 - (SAW)
numer 5.
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
W dolnej części wyświetlacza widać elementy zawartości zestawu danych numer 5.
bi24d1oa
- 26 -
PL
Jeśli jakiś zestaw dany­ WELD DATA MEMORY
ch jest już zapisany w
5 - (SAW)
wybranej komórce,
pojawi się pytanie, czy
chcesz zastąpić tamten
zestaw, TAK (YES) lub
NIE (NO).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
NO
YES
Wróć do menu pamięci, wybierając NIE (NO).
7.3
Pobierz
Pobierzemy teraz
zapisany zestaw
danych:
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
Zaznacz wiersz za po­
mocą pokrętła po­
zycjonowania. Naciśnij
klawisz POBIERZ
(RECALL).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
Naciśnij klawisz TAK
(YES), aby potwierdzić,
5 - (SAW)
że chcesz pobrać ze­
staw danych numer 5.
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
NO
bi24d1oa
- 27 -
YES
PL
Ta ikona na ekranie parametrów informuje,
która komórka pamięci została pobrana.
7.4
Usuń
Można usunąć jeden lub więcej zestawów danych w menu pamięci.
Usuwanie zestawu
danych.
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
Wybierz zestaw dany­
ch. Naciśnij klawisz
USUŃ (DELETE).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
Naciśnij TAK (YES),
aby potwierdzić
usuwanie.
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
NO
bi24d1oa
- 28 -
YES
PL
7.5
Kopiuj
Aby skopiować zawartość zestawu danych spawania do nowej komórki pamięci,
postępuj następująco:
Naciśnij 2. FUNKCJA
(2ND FUNCT).
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Wybierz komórkę pami­ WELD DATA MEMORY
ęci, którą chcesz
5 - (SAW)
skopiowa– i naciśnij
klawisz KOPIUJ
(COPY).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
COPY
bi24d1oa
RENAME
- 29 -
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
PL
Skopiujemy teraz zawartość 5 komórki pamięci do komórki 50.
Naciśnij klawisz TAK
(YES).
WELD DATA MEMORY
15 - (SAW)
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
Dane spawania numer 5 zostały skopiowane do 50 komórki pamięci.
7.6
Nazwa
Aby nadać własną nazwę zapisanemu zestawowi danych spawania, postępuj
następująco:
Wybierz komórkę pami­ WELD DATA MEMORY
ęci 1 i używając jed­
5 - (SAW)
nego z pokręteł
50 ustawień przejdź do
wybranej komórki; w
tym przypadku do
komórki 50.Naciśnij
klawisz TAK (YES).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
COPY
RENAME
EDIT
2ND
FUNCT
Tutaj masz dostęp do klawiatury, której używa się w następujący sposób:
S
Ustaw kursor na żądanym znaku
klawiatury, używając strzałek i
pokrętła pozycjonowania. Naciśnij
GOTOWE (DONE). Wpisz w ten
sposób pełny tekst, składający się
maksymalnie z 40 znaków.
S
Naciśnij klawisz GOTOWE (DONE),
aby zapisać. Nazwa opcji będzie
widoczna na liście.
bi24d1oa
- 30 -
QUIT
PL
7.7
Edytuj
Aby edytować zawartość zestawu danych spawania, postępuj następująco:
WELD DATA MEMORY
Naciśnij 2. FUNKCJA
(2ND FUNCT). Wybierz
komórkę pamięci, którą 5 - (SAW)
chcesz edytowa– i na­
ciśnij EDYTUJ (EDIT).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
Wyświetlana jest część głównego menu i menu zawiera symbol
znajdujesz się w trybie edycji.
Naciśnij USTAW (SET)
i wprowadź żądane
zmiany.
, co oznacza, że
SAW
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
SET
bi24d1oa
QUIT
CA
SS FLUX CORED
2.0 mm
QUIT
- 31 -
PL
Pojawi się następujące menu:
W tym przykładzie
zmienimy prąd
spawania z 400 A na
500 A.
Wybierz prąd spawania
(CURRENT) i przejdź
do wartości 500,
używając jednego z
pokręteł ustawień.
Naciśnij dwukrotnie
KONIEC (QUIT).
SAW WELD DATA SETTING
VOLTAGE
CURRENT
TRAVEL SPEED
DIRECTION
START DATA"
STOP DATA"
DYNAMIC REGULATION
SETTING LIMITS"
MEASURE LIMITS"
20.0 V
500 A
0 cm/min
J
AUTO
QUIT
Ustawienie danych spawania numer 5 zostało edytowane i zapisane.
8
MENU KONFIGURACJA
Menu główne Menu Konfiguracja
To menu zawiera następujące podmenu:
S
Język, patrz rozdział 1.2.1 "Wybór języka"
S
Blokada, patrz rozdział 8.1
S
Ustawienia ogólne, patrz rozdział 8.2
S
Ustawienia urządzenia, patrz rozdział 8.3
S
Długość kabli, patrz rozdział 8.4
S
Konserwacja, patrz rozdział 8.5
S
Ustawienia sieciowe, patrz rozdział 8.6
bi24d1oa
- 32 -
PL
8.1
Blokada
Menu główne Menu Konfiguracja Blokada
Włączenie funkcji blokady wymusza podanie hasła (kodu) przy opuszczaniu menu
parametrów lub trybu szybkiego.
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET / CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Blokadę włącza się w menu konfiguracji.
8.1.1
Stan blokady
W stanie blokady można włączać/ wyłączać funkcję blokady, nie usuwając
istniejącego hasła w przypadku wyłączenia tej funkcji. Próba włączenia blokady, gdy
nie zapisano hasła, spowoduje wyświetlenie klawiatury w celu wpisania nowego
hasła.
Opuszczanie stanu blokady.
Znajdując się w menu parametrów lub trybu szybkiego, kiedy blokada jest
wyłączona, można bez problemu je opuścić, naciskając klawisz KONIEC (QUIT) lub
MENU, aby przejść do menu głównego.
Jeśli blokada jest włączona, przy próbie wyjścia pojawi się następujący komunikat,
ostrzegający użytkownika o blokadzie.
NACIŚNIJ ENTER, ABY WPISAĆ HASŁO...
PRESS ENTER FOR
LOCK CODE...
Tutaj można wybrać KONIEC (QUIT), aby wrócić do poprzedniego menu, lub
kontynuować, naciskając klawisz ENTER i wpisując hasło.
Zostanie wyświetlone menu z klawiaturą, gdzie można wpisać hasło. Naciskaj
klawisz ENTER po każdym znaku i potwierdź hasło, ponownie naciskając ENTER.
bi24d1oa
- 33 -
PL
Pojawi się następujący komunikat:
UNIT UNLOCKED!
MODUŁ ODBLOKOWANY!
Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat o błędzie, oferujący
użytkownikowi opcję ponownego wpisania hasła lub powrotu do pierwotnego menu,
tj. menu parametrów lub trybu szybkiego.
Jeśli hasło jest prawidłowe, zostaną usunięte wszystkie blokady pozostałych menu,
choć blokada pozostanie włączona. Oznacza to, że możesz tymczasowo opuścić
menu parametrów i trybu szybkiego, zachowując stan blokady przy powrocie do tych
menu.
8.1.2
Ustal/zmień hasło blokady
W menu Ustal/zmień hasło blokady można edytować istniejące lub wprowadzić nowe
hasło. Hasło może się składać maksymalnie z 16 liter lub cyfr.
8.2
Ustawienia ogólne
Menu główne Menu Konfiguracja Ustawienia ogólne
W tym menu można ustawić:
S
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego, patrz rozdział 8.2.1
S
Dziennik danych spawania do pliku, patrz rozdział 8.2.2
S
Ustawianie klawiszy funkcyjnych, patrz rozdział 8.2.3
S
Automatyczne zapisywanie danych spawania, patrz rozdział 8.2.4
S
Jednostka długości, patrz rozdział 1.2.2 "Jednostka miary"
8.2.1
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego
Klawisze funkcyjne DANE SPAWANIA 1 (WELD DATA 1) włącznie z DANE
SPAWANIA 4 (WELD DATA 4) są wyświetlane w menu trybu szybkiego.
SAW: CA
A
V
WELD
DATA 1
bi24d1oa
16
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
WELD
DATA 2
- 34 -
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
PL
Konfiguruje się je w następujący sposób:
Ustaw kursor w wierszu FAST MODE SOFT KEYS
KLAWISZ FUNKCYJNY
SOFT KEY NUMBER
NR (SOFT KEY
ASSOCIATED WELD DATA
NUMBER).
1
5
SAW: CA: FE SOLID: 0.8 mm
20.0 V: 500 A: 0 cm/min
STORE
DELETE
QUIT
Klawisze są ponumerowane od 1 do 4, od lewej do prawej. Wybierz żądany klawisz,
podając jego numer za pomocą pokręteł nastawczych.
Następnie przejdź do następnego wiersza PRZYPISANE DANE SPAWANIA
(ASSOCIATED WELD DATA). Tutaj możesz przejrzeć zestawy danych spawania,
zapisane w pamięci danych spawania. Wybrano żądany numer danych spawania za
pomocą pokręteł nastawczych. Naciśnij ZAPISZ (STORE), aby zapisać. Aby usunąć
zapisany zestaw, naciśnij USUŃ (DELETE).
8.2.2
Dziennik danych spawania do pliku
W menu DZ. DANYCH
SPAW. DO PLIKU
(QUALITY DATA LOG
TO FILE) można
włączyć tę funkcję wy­
bierając wartość WŁ.
(ON).
GENERAL CONFIGURATION
FAST MODE SOFT BUTTONS
QUALITY DATA LOG TO FILE
SOFT KEYS SETUP"
AUTO SAVE MODE
UNIT OF LENGTH
1
ON
OFF
METRIC
QUIT
Dodatkowe informacje na temat ustawień funkcji dokumentacyjnej można znaleźć w
rozdziale 9.7.
bi24d1oa
- 35 -
PL
8.2.3
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych
Klawisze funkcyjne zostały opisane wyżej. W przypadku spawania łukiem krytym
(SAW) i spawania łukowego elektrodą metalową (GMAW), użytkownik ma możliwość
ustawienia funkcji tych klawiszy, wybierając je z listy opcji. Ośmiu klawiszom
funkcyjnym można przypisać różne funkcje.
Dostępne są następujące opcje:
S
S
S
Brak
Test gazu / Zawór topnika
Wartości zadane
Referencyjne wartości zadane są wyświetlane w menu parametrów zamiast
wartości zmierzonych.
S
S
S
Przekaźnik 1
Ustawia wyjście nr 1 przekaźnika na karcie silnika, które można zostać dowolnie
wykorzystane przez klienta.
Kierunek Y - J.
We/Wy przystawki zdalnego sterowania
S
Służy do sterowania PEK i źródłem prądu spawania za pomocą zewnętrznego
modułu We/Wy.
Oś zewnętrzna
Uruchamiana w przypadku obecności zewnętrznego modułu We/Wy do
sterowania np. obrotnikiem rolkowym.
Na ekranie wyświetlane
są dwie kolumny:
KLAWISZE FUNKC.
(SOFT KEYS) i
FUNKCJA
(FUNCTION).
SOFT KEYS SETUP
SOFT KEYS
FUNCTION
S1
S2
S3
S4
S1 2ND FUNCT
S2 2ND FUNCT
S3 2ND FUNCT
S4 2ND FUNCT
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
QUIT
Podczas przypisywania klawiszom funkcji są one numerowane od lewej w
następujący sposób:
bi24d1oa
S1
S2
S3
S4
S1 2ND
FUNCT
S2 2ND
FUNCT
S3 2ND
FUNCT
S4 2ND
FUNCT
- 36 -
2ND
FUNCT
2ND
FUNCT
PL
Aby przypisać nową funkcję danemu klawiszowi, postępuj następująco:
Ustaw kursor w wierszu
o numerze klawisza
funkcyjnego, którego
chcesz użyć i naciśnij
ENTER. Pojawi się
menu kontekstowe z
wybranymi funkcjami.
Wybierz za pomocą po­
krętła pozycjonowania i
naciśnij ENTER.
SOFT KEYS SETUP
SOFT KEYS
FUNCTION
S1
S2
S3
S4
S1 2ND FUNCT
S2 2ND FUNCT
S3 2ND FUNCT
S4 2ND FUNCT
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
QUIT
Pozostałym klawiszom można przypisać nowe funkcje w ten sam sposób, łącząc w
pary numer klawisza z lewej kolumny z jedną z funkcji z prawej kolumny.
8.2.4
Tryb auto. zapisu
Po pobraniu zestawu danych spawania z komórki pamięci w pamięci danych
spawania i zmianie ustawień, zmiany zostaną zapisane w pamięci roboczej po
zakończeniu spawania w ostatnio pobieranej komórce pamięci.
Ręczne zapisywanie danych spawania w komórce pamięci blokuje kolejny
automatyczny zapis.
Komórka pamięci, w której zapisano dane, wyświetlana jest w prawym górnym rogu
na ekranie parametrów.
8.3
Ustawienia urządzenia
Menu główne Menu Konfiguracja Ustawienia urządzenia
W tym menu można ustawić:
S
Kod produktu, patrz rozdział 8.3.1
S
Oś podawania drutu, patrz rozdział 8.3.2
S
Oś ruchu, patrz rozdział 8.3.3
S
Oś zewnętrzną, patrz rozdział 8.3.4
S
Tandem, patrz rozdział 8.3.5
bi24d1oa
- 37 -
PL
8.3.1
Kod produktu
W menu KOD
PRODUKTU
(PRODUCT CODE)
można wybrać żądany
automat spawalniczy,
słupowysięgnik spawa­
lniczy, obrotnik rolkowy
lub pozycjoner.
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
WIRE FEED AXIS"
TRAVEL AXIS"
TANDEM
A2TFX
OFF
QUIT
Po wybraniu kodu produktu, prawidłowy typ silnika i przełożenie używanej przekładni
w określonym produkcie zostają wybrane automatycznie.
Można wybrać następujące opcje:
S
A2TFJ1
Automat spawalniczy z traktorem A2 do spawania łukiem krytym (SAW)
S
A2TGJ1
Automat spawalniczy z traktorem A2 do spawania łukowego elektrodą metalową
(SAW)
S
A6TFF1
Automat spawalniczy z traktorem A6 do spawania łukiem krytym (SAW)
S
FREE 2 AXIS
Opcjonalna konfiguracja do podłączenia 2 silników do tablicy sterowniczej.
Jeden do podawania drutu i drugi do przesuwu.
S
FREE 3 AXIS
Opcjonalna konfiguracja do podłączenia zewnętrznych obrotników rolkowych,
pozycjonerów lub osi liniowych, a także 2 silników do tablicy sterowniczej. Jeden
do podawania drutu i drugi do przesuwu.
8.3.2
Oś podawania drutu
Silnik podawania drutu jest ustawiany automatycznie zgodnie z poniższymi tabelami.
A2TFJ1
A2TGJ1
A6TFF1
Silnik
5035 38 RPM
5035 68 RPM
VEC4000
Bieg 1
49:1
49:1
156:1
Bieg 2
1:1
1:1
1:1
Średnica rolek
podających
49 mm
49 mm
49 mm
Czujnik impulsów
28 ppr
28 ppr
32 ppr
Niska prędkość ręczna
150 cm/min.
150 cm/min.
150 cm/min.
Wysoka prędkość
ręczna
300 cm/min.
300 cm/min.
300 cm/min.
bi24d1oa
- 38 -
PL
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Silnik
VEC 4000
VEC 4000
Bieg 1
156:1
156:1
Bieg 2
1:1
1:1
Średnica rolek
podających
49 mm
49 mm
Czujnik impulsów
32 ppr
32 ppr
Niska prędkość ręczna
150 cm/min.
150 cm/min.
Wysoka prędkość
ręczna
300 cm/min.
300 cm/min.
8.3.3
Oś ruchu
Silnik napędowy jest ustawiany automatycznie zgodnie z poniższymi tabelami.
A2TFJ1
A2TGJ1
A6TFF1
Silnik
4030-350
4030-350
FHP258
Bieg 1
375:10
375:10
24:1
Bieg 2
51:1
51:1
51:1
Średnica koła
158 mm
158 mm
180 mm
Czujnik impulsów
60 ppr
60 ppr
28 ppr
Wysoka prędkość
ręczna
200 cm/min.
200 cm/min.
200 cm/min.
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Silnik
VEC 4000
VEC 4000
Bieg 1
312:1
312:1
Bieg 2
1:1
1:1
Średnica koła
65 mm
65 mm
Czujnik impulsów
32 ppr
32 ppr
Wysoka prędkość
ręczna
200 cm/min.
200 cm/min.
bi24d1oa
- 39 -
PL
8.3.4 Oś zewnętrzna
Podłączając zewnętrzny obrotnik rolkowy, pozycjoner lub oś liniową, należy wybrać
FREE 3 AXIS.
Po wybraniu FREE 3 AXIS, silnik jest ustawiany automatycznie zgodnie z poniższymi
tabelami.
Obrotnik rolkowy
Liniowy
Obrotnik spawalniczy
Bieg 1
560:1
560:1
560:1
Bieg 2
111:22
111:22
111:22
Bieg 3
1:1
1:1
1:1
Średnica koła
160 mm
160 mm
160 mm
Czujnik impulsów
30 ppr
30 ppr
30 ppr
Wysoka prędkość
ręczna
200 cm/min.
200 cm/min.
200 cm/min.
Stosunek
częstotliwości
85:50
85:50
85:50
Silnik
2 000 obr/min.
2 000 obr/min.
2 000 obr/min.
Średnica spoiny
1000 mm
-
1000 mm
Średnica rolki
1000 mm
-
-
8.3.5 Tandem
Używany przy spawaniu za pomocą dwóch głowic spawalniczych.
Ustaw kursor w wierszu
TANDEM (TANDEM) i
naciśnij ENTER.
Wybierz WŁ. (ON) za
pomocą pokrętła po­
zycjonowania i naciśnij
ENTER.
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
WIRE FEED AXIS"
TRAVEL AXIS"
TANDEM
b WELDING HEAD
b WELD HEAD OFFSET
b WITH I/O
A2TFX
ON
HEAD
20 mm
ON
QUIT
Aby spawać za pomocą dwóch głowic spawalniczych, należy skonfigurować funkcję
PRZES. GŁOW. SPAW. (WELD HEAD OFFSET).
PRZES. GŁOW. SPAW. (WELD HEAD OFFSET) to odległość w milimetrach między
głowicami spawalniczymi.
Po podaniu odległości między 1. głowicą spawalniczą PRZÓD (HEAD) i 2. głowicą
spawalniczą TYŁ (TAIL), wartość jest przeliczana przez sterowanie na czas między
uruchomieniem 1. głowicy spawalniczej i 2. głowicy spawalniczej.
Czas, który może zostać obliczony przez sterowanie dla odległości między
uruchomieniem i wyłączeniem źródeł prądu spawania wynosi maksymalnie 65
sekund. Oznacza to, że jeśli na przykład zostanie podane 50 cm/min., jako
maksymalne PRZES. GŁOW. SPAW. (WELD HEAD OFFSET) można podać 2000
mm. Robi się to, aby czas nie upłynął, zanim 2. głowica spawalnicza osiągnie punkt
początkowy.
bi24d1oa
- 40 -
PL
TAIL
HEAD
WELD HEAD OFFSET
UWAGA!
Należy upewnić się, że obydwa sterowania mają te same ustawienia dla PRZES.
GŁOW. SPAW. (WELD HEAD OFFSET) i podać tę samą prędkość ruchu.
Sterowanie "główne" powinno pozycjonować PRZÓD (HEAD), a sterowanie
"podrzędne" TYŁ (TAIL). Przesuw jest zawsze kontrolowany przez sterowanie
"główne".
Podaj następujące wartości spawania za pomocą dwóch głowic spawalniczych:
Ustaw kursor w wierszu
GŁOWICA
SPAWALNICZA
(WELDING HEAD).
Wybierz, czy ustawie­
nie ma dotyczyć
sterowania "głównego"
PRZÓD (HEAD), czy
sterowania "podrzęd­
nego" TYŁ (TAIL).
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
WIRE FEED AXIS"
TRAVEL AXIS"
TANDEM
b G£OWICA SPAWALNICZA
b WELD HEAD OFFSET
b WITH I/O
A2TFX
ON
G£OWICA
20 mm
ON
QUIT
S
Ustaw kursor w wierszu PRZES. GŁOW. SPAW. (WELD HEAD OFFSET) i podaj
odległość między dwiema głowicami spawalniczymi.
bi24d1oa
- 41 -
PL
Przykład, We/Wy WŁ.
Głowica spawalnicza 2,
(podrzędna)
Głowica spawalnicza 1,
(główna)
TAIL
HEAD
WELD HEAD OFFSET
S
NY TEXT 42
S
Naciśnij
S
Głowica spawalnicza 1 rozpocznie spawanie.
S
Głowica spawalnicza 2 rozpocznie spawanie dopiero po osiągnięciu pozycji
początkowej głowicy spawalniczej 1 (odległoś– podana w PRZES. GŁOW.
SPAW. (WELD HEAD OFFSET)).
S
Naciśnij
S
Głowica spawalnicza 1 przerwie spawanie, ale nadal będzie się przesuwa–.
S
Głowica spawalnicza 2 przerwie spawanie po osiągnięciu punktu, w którym
urządzenie 1 przerwało spawanie (odległoś– podana w PRZES. GŁOW. SPAW.
(WELD HEAD OFFSET)).
S
Spawanie zostanie zakończone.
bi24d1oa
Start dla głowicy spawalniczej 1.
Stop dla głowicy spawalniczej 1.
- 42 -
PL
Przykład, We/Wy WYŁ.
Głowica spawalnicza 2,
(podrzędna)
Głowica spawalnicza 1,
(główna)
TAIL
HEAD
WELD HEAD OFFSET
S
Naciśnij klawisz Start
dla głowicy spawalniczej 1 i głowicy spawalniczej 2
jednocześnie.
S
Głowica spawalnicza 1 rozpocznie spawanie.
S
Głowica spawalnicza 2 rozpocznie spawanie pierwsza po osiągnięciu pozycji
początkowej głowicy spawalniczej 1 (odległość podana w PRZES. GŁOW.
SPAW. (WELD HEAD OFFSET).
S
Naciśnij klawisz Stop
dla głowicy spawalniczej 1 i głowicy spawalniczej 2
jednocześnie.
S
Głowica spawalnicza 1 przerwie spawanie, ale nadal będzie się przesuwać.
S
Głowica spawalnicza 2 przerwie spawanie po osiągnięciu punktu, w którym
urządzenie 1 przerwało spawanie (odległość podana w PRZES. GŁOW. SPAW.
(WELD HEAD OFFSET).
S
Spawanie zostanie zakończone.
bi24d1oa
- 43 -
PL
8.4
Długość kabli
Napięcie łuku jest uzależnione od impedancji w kablach spawania. Natomiast na
impedancję wpływają długość i przekrój kabli, a także sposób ich poprowadzenia. To
szczególnie widoczne podczas spawania AC.
Kompensacja spadku napięcia w długich kablach zostaje utrzymana, jeśli podano ich
rzeczywistą długość.
Należy podać całkowitą długość kabli (kabla spawania ze złączem).
Uwaga! W przypadku dwóch kabli należy połączyć ich przekroje.
Funkcja ta jest aktywna podczas procesu uruchamiania, zanim źródło prądu otrzyma
służącą do regulacji wartość parametru.
Funkcja będzie nieaktywna, jeśli wybrano opcję "Maks. OCV".
8.5
Konserwacja
Menu główne Menu Konfiguracja Konserwacja
W tym menu usatwia się częstotliwość wymiany końcówki kontaktowej. Określ liczbę
startów spawania, po której należy wymienić końcówkę, zaznaczając wiersz CZĘST.
WYMIANY KOŃCÓWKI KONT. (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL) i naciskając
ENTER. Zmień wartość używając pokręteł nastawczych. Kiedy minie termin
przeglądu, w dzienniku błędów zostanie wyświetlony kod usterki 54. Skasuj
naciskając WYZERUJ (RESET).
Kiedy zamiast liczby startów jest wybrany LIMIT ŁĄCZNEGO CZASU PRACY
(TOTAL RUNNING TIME LIMIT), zostanie wezwany technik autoryzowanego
serwisu firmy ESAB.
MAINTENANCE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
b WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
b TOTAL RUNNING TIME
RESET
bi24d1oa
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
- 44 -
PL
8.6
Ustawienia sieciowe
Menu główne Menu Konfiguracja Ustawienia sieciowe
To menu umożliwia połączenie z narzędziem administracyjnym w sieci lokalnej.
Dodatkowe informacje o narzędziu administracyjnym można znaleź– w instrukcji
obsługi pod hasłem WELDPOINT do pobrania z witryny www.esab.com.
NETWORK SETTINGS
DHCP
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
HOSTNAME
ON
172.20.125.74
0.0.0.0.
0.0.0.0.
ESAB_W82
QUIT
8.6.1
Opis systemu
1
Źródło prądu spawania
4
Narzędzie administracyjne, Weldpoint
2
Podajnik drutu / Automat spawalniczy
5
Przyłącze sieciowe
3
Moduł danych spawania, PEK
6
Pamię– USB
bi24d1oa
- 45 -
PL
9
NARZĘDZIA
Menu główne Narzędzia
To menu zawiera następujące podmenu:
S
Dziennik błędów, patrz rozdział 9.1
S
Eksport / Import, patrz rozdział 9.2
S
Menedżer plików, patrz rozdział 9.3
S
Edycja limitów konfiguracji, patrz rozdział 9.4
S
Edycja limitów parametrów, patrz rozdział 9.5
S
Statystyka produkcji, patrz rozdział 9.6
S
Funkcje dokumentacyjne, patrz rozdział 9.7
S
Kalendarz, patrz rozdział 9.8
S
Konta użytkowników, patrz rozdział 9.9
S
Informacje o urządzeniu, patrz rozdział 9.10
9.1
Dziennik błędów
Menu główne Narzędzia Dziennik błędów
Kody do zarządzania usterkami służą do informowania o usterkach w procesie
spawania. Kody są wyświetlane w menu wyskakującym, a w prawym górnym rogu
ekranu pojawia się wykrzyknik
Uwaga! Wykrzyknik
błędów.
.
znika z wyświetlacza zaraz po przejściu do menu dziennika
Wszystkie błędy, które wystąpiły podczas używania urządzeń spawalniczych, są
dokumentowane jako komunikaty o błędach w dzienniku błędów. Można zapisać
maksymalnie 99 komunikatów o błędach. Jeśli dziennik błędów zapełni się, tj.
zostanie zapisanych 99 komunikatów o błędach, kolejna usterka spowoduje
automatyczne usunięcie najstarszego komunikatu.
Menu dziennika błędów zawiera następujące informacje:
S
Numer błędu
S
Data wystąpienia błędu
S
Godzina wystąpienia błędu
S
Urządzenie, w którym wystąpił błąd
S
Kod zarządzania błędem
bi24d1oa
- 46 -
PL
ERROR LOG
Indeks
Data
Godzina
Urz±dzenie B³±d
1
2
3
081120
081120
081121
11:24:13
10:24:18
13:24:18
8
8
8
19
18
17
Error in battery-driven memory
DELETE
ALL
9.1.1
Urządzenia
2
= Źródło prądu
6
= Podajnik drutu i przesuw (tablica silnika)
8
= panel sterowania
9.1.2
QUIT
Opis kodów zarządzania usterkami
Poniżej podano kody zarządzania usterkami, które użytkownicy mogą naprawiać
samodzielnie. Jeśli pojawi się inny kod, uruchom urządzenie ponownie, a jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Kod
błędu
6
7
8
11
bi24d1oa
Opis
Wysoka temperatura
Źródło prądu przegrzało się i anuluje spawanie. Spawanie zostanie wznowione, kiedy
temperatura spadnie poniżej parametru temperatury maksymalnej.
Działanie: Sprawdź, czy wloty lub wyloty powietrza chłodzącego nie są zablokowane lub
zatkane brudem. Sprawdź używany cykl pracy, aby upewnić się, że urządzenie nie jest
przeciążane.
Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Niski prąd spawania
Łuk spawalniczy został wyłączony z powodu zbyt niskiego prądu spawania podczas
procesu spawania.
Działanie:Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Niskie napięcie akumulatora
Napięcie akumulatora jest zbyt niskie. Jeśli akumulator nie zostanie wymieniony, wszystkie
zapisane dane zostaną utracone.
Ten błąd nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Wezwij technika serwisu, aby wymienił akumulator.
Błąd prędkości silnika, (podawanie drutu, silnik napędowy)
Silnik nie może utrzymać prędkości. Spawanie zostaje przerwane.
Działanie: Sprawdź, czy drut nie zablokował się lub nie jest podawany zbyt szybko. Jeśli
błąd występuje nadal, wezwij technika serwisu.
- 47 -
PL
Kod
błędu
12
14
Opis
Wewnętrzny błąd komunikacji (ostrzeżenie)
Obciążenie magistrali systemowej CAN jest chwilowo zbyt wysokie.
Źródło prądu mogło utracić kontakt z panelem sterowania.
Działanie: Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo połączone. Jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
Błąd komunikacji
Magistrala systemowa CAN chwilowo nie działa z powodu zbyt dużego obciążenia.
Bieżący proces spawania zostaje zatrzymany.
Działanie: Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo połączone. Wyłącz
zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij
technika serwisu.
17
Brak komunikacji z urządzeniem
Brak komunikacji z urządzeniem.
Działanie: Sprawdź okablowanie i złącze między sterowaniem i źródłem prądu. Jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
32
Brak przepływu gazu
Start jest niemożliwy.
Działanie: Sprawdź zawór gazu, węże i złączki.
Wysoki prąd spawania
Źródło prądu wyłączyło proces spawania, ponieważ prąd przekroczył maksymalny
parametr prądu dla źródła prądu.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
Początek przerwy prądu spawania
Proces spawania został przerwany z powodu 10-sekundowej przerwy.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
43
44
9.2
Eksport / Import
Menu główne Narzędzia Eksport / Import
W menu Eksport / Import można przesyłać informacje do i z panelu sterowania za
pomocą pamięci USB.
Można przesyłać następujące informacje:
S
S
S
S
S
S
S
Zestawy danych spawania
Ustawienia systemowe
Limity konfiguracji
Limity pomiarów
Dziennik błędów
Dziennik funkcji dokumentacyjnych
Statystyka produkcji
Eksport / Import
Eksport / Import
Eksport / Import
Eksport / Import
Eksport
Eksport
Eksport
Zapisywanie danych w pamięci USB:
Włóż pamięć USB do sterowania.
bi24d1oa
- 48 -
PL
Wybierz wiersz
zawierający informacje,
które chcesz przesłać.
Naciśnij EKSPORT
(EXPORT) lub IMPORT
(IMPORT), w
zależności od tego, czy
informacje mają być
eksportowane czy
importowane.
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
EXPORT
9.3
IMPORT
QUIT
Menedżer plików
Menu główne Narzędzia Menedżer plików
W menedżerze plików można zarządzać informacjami na pamięci USB (C:).
Menedżer plików umożliwia ręczne usuwanie i kopiowanie danych spawania i
danych dokumentacyjnych.
Po podłączeniu pamięci USB zostaje wyświetlony jej domyślny folder, jeśli żaden nie
został wcześniej wybrany.
Panel sterowania zapamiętuje miejsce ostatniego używania menedżera plików, więc
wraca się w to samo miejsce w strukturze plików.
FILE MANAGER
..
NEW FOLDER
QData.xml
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
S
Funkcja INFO (INFO) służy do sprawdzania dostępnej ilości miejsca w pamięci.
S
Informacje aktualizuje się naciskając klawisz AKTUAL. (UPDATE).
S
Aby usunąć, zmienić nazwę, utworzyć nowy folder, skopiować lub wkleić,
naciśnij klawisz ZMIEŃ (ALT.). Pojawi się lista dostępnych opcji. Jeśli zostanie
wybrane (..) lub folder, można tylko utworzyć nowy folder lub wkleić uprzednio
skopiowany plik. Po zaznaczeniu pliku zostaną dodane opcje ZMIEŃ NAZWĘ
(RENAME), KOPIUJ (COPY) lub WKLEJ (PASTE), jeśli wcześniej skopiowano
plik.
bi24d1oa
- 49 -
PL
Wybierz folder lub plik i
naciśnij ZMIEŃ (ALT).
(ZMIEŃ)
FILE MANAGER
..
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
UPDATE
Ta lista pojawia się po naciśnięciu klawisza ZMIEŃ
(ALT.).
9.3.1
ALT.
QUIT
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Usuwanie pliku/ folderu
Zaznacz plik lub folder, który chcesz usunąć i naciśnij ZMIEŃ (ALT). (ZMIEŃ)
Zaznacz USUŃ (DELETE) i naciśnij ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Plik/ folder został usunięty. Przed usunięciem folderu należy go opróżnić, tzn.
usunąć zawarte w nim pliki.
9.3.2
Zmiana nazwy pliku/ folderu
Zaznacz plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić i naciśnij ZMIEŃ (ALT).
(ZMIEŃ)
Zaznacz ZMIEŃ NAZWĘ (RENAME) i naciśnij ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura. Użyj pokrętła pozycjonowania do zmiany
wiersza i klawiszy strzałek do poruszania się w lewo i w prawo. Zaznacz znak/
funkcję, których chcesz użyć i naciśnij ENTER.
bi24d1oa
- 50 -
PL
9.3.3
Tworzenie nowego folderu
Zaznacz, gdzie chcesz utworzyć nowy folder i naciśnij ZMIEŃ (ALT). (ZMIEŃ)
Zaznacz NOWY FOLDER (NEW FOLDER) i naciśnij
ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura. Użyj pokrętła pozycjonowania do zmiany
wiersza i klawiszy strzałek do poruszania się w lewo i w prawo. Zaznacz znak/
funkcję, których chcesz użyć i naciśnij ENTER.
9.3.4
Kopiowanie i wklejanie plików
Zaznacz plik, który chcesz skopiować i naciśnij ZMIEŃ (ALT). (ZMIEŃ)
Zaznacz KOPIUJ (COPY) i naciśnij ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Ustaw kursor w folderze, do którego chcesz skopiować plik i naciśnij ZMIEŃ (ALT.).
Zaznacz WKLEJ (PASTE) i naciśnij ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Kopia zostaje zapisana jako Copy of + oryginalna nazwa, np. Copy of
WeldData.awd.
bi24d1oa
- 51 -
PL
9.4
Edytor limitów konfiguracji
Menu główne Narzędzia Edytor limitów konfiguracji
W tym menu ustawia się własne maks. i min. wartości różnych metod spawania.
Limity nie mogą być wyższe ani niższe od wartości, dla których zwymiarowano
źródło prądu. Istnieje 50 miejsc zapisu. Zaznacz wiersz pustego miejsca zapisu i
naciśnij ENTER. Wybierz proces, naciskając ENTER i wybierz proces spawania za
pomocą pokrętła pozycjonowania, po czym naciśnij ENTER.
Dla wszystkich procesów można wybrać maksymalne i minimalne wartości napięcia
łuku, prędkości podawania drutu, prędkości ruchu i prądu spawania.
EDIT LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
VOLTAGE
WIRE SPEED
WIRE SPEED
TRAVEL SPEED
TRAVEL SPEED
CURRENT
CURRENT
SAW
MIN 17.0
MAX 47.0
MIN 50
MAX 970
MIN 100
MAX 2400
MIN 70
MAX 1500
STORE
DELETE
QUIT
Kiedy wartości wymagają regulacji, naciśnij ZAPISZ (STORE). Kiedy pojawi się
pytanie, czy wartość limitu ma zostać zapisana w wybranym miejscu zapisu, naciśnij
NIE (NO) lub TAK (YES). Wartości miejsca zapisu można zobaczyć pod linią u dołu
ekranu.
Klawisz funkcyjny AUTO (AUTO) umożliwia automatyczne ustawianie parametrów
odpowiednio do ostatnio używanych wartości.
Kiedy pojawi się pytanie, czy limity konfiguracji mają zostać ustawione
automatycznie, naciśnij NIE (NO) lub TAK (YES), a następnie ZAPISZ (STORE), jeśli
chcesz zachować ustawienie.
bi24d1oa
- 52 -
PL
9.5
Edytor limitów parametrów
Menu główne Narzędzia Edytor limitów parametrów
W tym menu ustawia się własne wartości parametrów dla różnych metod spawania.
Istnieje 50 miejsc zapisu. Zaznacz wiersz pustego miejsca zapisu i naciśnij ENTER.
Wybierz proces, naciskając ENTER i wybierz proces spawania za pomocą pokrętła
pozycjonowania, po czym naciśnij ENTER.
Można wybrać następujące wartości:
S napięcie łuku: min., maks.
S prędkość podawania drutu: min., maks.
S prąd spawania: min., maks.
S prędkość ruchu: min., maks.
S energia na jednostkę długości: min., maks.
Ustaw żądaną wartość używając pokręteł nastawczych i naciśnij ZAPISZ (STORE).
W oknie dialogowym pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać wybrane miejsce zapisu.
Naciśnij TAK (YES), aby zapisać wartość. Wartości miejsca zapisu można zobaczyć
pod linią u dołu ekranu.
MEASURE LIMITS
1 - SAW
2 - GMAW
345670.0 - 46.9 Volt , 0 - 2495 cm/min
3 - 994 cm/min , 3 - 990 Amp
5 - 500 kJ/min
QUIT
Klawisz funkcyjny AUTO (AUTO) umożliwia automatyczne ustawianie parametrów
odpowiednio do ostatnio używanych wartości.
Kiedy pojawi się pytanie, czy wartości parametrów mają zostać ustawione
automatycznie, naciśnij NIE (NO) lub TAK (YES), a następnie ZAPISZ (STORE), jeśli
chcesz zachować ustawienie.
bi24d1oa
- 53 -
PL
9.6
Statystyka produkcji
Menu główne Narzędzia Statystyka produkcji
Statystyka produkcji służy do śledzenia całkowitego czasu jarzenia się łuku,
całkowitej ilości zużytych materiałów i liczby spawań od ostatniego zerowania. Śledzi
ona również czas jarzenia się łuku i ilość materiałów zużytych w ostatnim spawaniu.
W celach informacyjnych wyświetlana jest także obliczona długość stopionego drutu
oraz godzina ostatniego zerowania.
PRODUCTION STATISTICS
OST. SPOINA
ARCTIME
CONSUMED WIRE
BASED ON
NUMBER OF WELDS
LAST RESET
RESET
0s
0g
1g/m
0s
0g
0
081114
UPDATE
RAZEM
08:38:03
QUIT
Naciśnięcie klawisza WYZERUJ (RESET) spowoduje wyzerowanie wszystkich
liczników. Data i godzina podają ostatnie zerowanie.
Jeśli nie wyzerujesz liczników, wszystkie zostaną wyzerowane automatycznie, kiedy
jeden z nich osiągnie wartość maksymalną.
Maksymalne wartości liczników
Czas
999 godzin, 59 minut, 59 sekund
Waga
13 350 000 gramów
Ilość
65 535
9.7
Funkcje dokumentacyjne
Menu główne Narzędzia Funkcje dokumentacyjne
Funkcje dokumentacyjne śledzą różne ciekawe dane spawania dla poszczególnych
spawań.
Są to:
S
S
S
S
S
Czas rozpoczęcia spawania.
Czas trwania spawania.
Maksymalne, minimalne i średnie natężenie prądu podczas spawania.
Maksymalne, minimalne i średnie napięcie podczas spawania.
Maksymalna, minimalna i średnia energia na jednostkę długości podczas
spawania.
W wierszu u dołu ekranu wyświetlana jest liczba spawań od ostatniego zerowania.
Można zapisać informacje dotyczące maksymalnie 100 spawań. W razie
przekroczenia 100 spawań, pierwsze zostaje zastąpione.
bi24d1oa
- 54 -
PL
Ostatnie zarejestrowane spawanie jest wyświetlane na ekranie, choć można również
przeglądać inne zarejestrowane spawania. Wszystkie dzienniki zostają usunięte,
kiedy naciśniesz klawisz WYZERUJ (RESET).
QUALITY FUNCTIONS
#WELD: 1 / 4
START 20090107 15:59:14
WELD TIME 00:00:20 WELD DATA:
HEAT INPUT: 3.12 kJ/mm
MAX
MIN
I (Amp)
293.00
243.00
U (V)
41.50
16.20
Q (kJ/min)
7.00
0.00
NUMBER OF WELDS SINCE RESET: 4
RESET
9.7.1
UPDATE
AVE.
289.00
39.40
2.00
QUIT
Zapis danych dokumentacyjnych
Menu główne Narzędzia Eksport / Import
Pliki tworzone w panelu sterowania są zapisywane w formacie xml. Aby można było
korzystać z pamięci USB, należy ją sformatować jako FAT32.
Umieść pamięć USB w panelu sterowania, patrz rozdział 9.3 "Menedżer plików".
Wybierz DZIENNIK
DANYCH SPAWANIA
(QUALITY FUNCTION
LOG), naciśnij
EKSPORT (EXPORT).
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
EXPORT
QUIT
Cały zestaw danych dokumentacyjnych (informacje o 100 ostatnich spawaniach),
które są zapisane w panelu sterowania, zostaną zapisane w pamięci USB.
Plik znajduje się w folderze QData. Folder QData tworzony jest automatycznie przy
podłączaniu pamięci USB.
bi24d1oa
- 55 -
PL
9.8
Kalendarz
Menu główne ! Narzędzia ! Kalendarz
Tutaj ustawia się datę i godzinę.
Wybierz wiersz, który
chcesz ustawić: rok,
miesiąc, dzień,
godzina, minuty i
sekundy. Ustaw
prawidłową wartość za
pomocą pokręteł
nastawczych. Naciśnij
USTAW. (SET).
DATE & TIME
YEAR
MONTH
DAY
HOUR
MINUTES
SECONDS
2008
NOV
21
10
45
55
20100115
10:48:59
SET
9.9
QUIT
Konta użytkowników
Menu główne ! Narzędzia ! Konta użytkowników
Może się zdarzyć, że ze względu na jakość będzie nam zależało, aby urządzenie nie
mogło być używane przez osoby nieupoważnione.
W tym menu rejestruje się nazwę użytkownika, poziom dostępu i hasło.
Wybierz NAZWA
UŻYTKOWNIKA
(USER NAME) i na­
ciśnij ENTER. Przewiń
do pustego wiersza i
naciśnij ENTER. Wpisz
nową nazwę użytkow­
nika na klawiaturze za
pomocą pokrętła po­
zycjonowania, klawiszy
strzałek i klawisza
ENTER.
USER ACCOUNTS
USER NAME
bPOZIOM DOSTÊPU
b PASSWORD
USER ACCOUNTS
STORE
DELETE
ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOR
OFF
QUIT
Maksymalnie można utworzyć 16 kont użytkowników. W plikach danych
dokumentacyjnych będzie widać, którzy użytkownicy wykonali określone spawanie.
bi24d1oa
- 56 -
PL
W menu POZIOM DOST„PU (ACCOUNT LEVEL) wybierz:
S
Administrator
pełny dostęp (możliwoś– dodawania nowych użytkowników)
S
Starszy użytk.
dostęp do wszystkiego oprócz:
S
S
Konfiguracja urządzenia
S
Konta użytkowników
S
Ustawienia sieciowe
Zwykły użytk.
dostęp do:
S
W menu Konfiguracja:
S
S
W menu Narzędzia:
S
S
Konserwacja
Informacje o urządzeniu
W menu Ustawienia:
S
Napięcie
S
Prąd / podawanie drutu
S
Prędkoś– ruchu
S Kierunek spawania
W wierszu HASŁO (PASSWORD) wpisz hasło za pomocą klawiatury. Po włączeniu
źródła prądu i panelu sterowania zostaniesz poproszony o wpisanie swojego hasła.
Jeśli zrezygnujesz z tej funkcji i zdecydujesz się udostępnić źródło prądu i panel
sterowania wszystkim użytkownikom, wybierz WYŁ. KONTA UŻYTKOWNIKÓW
(USER ACCOUNTS OFF).
bi24d1oa
- 57 -
PL
9.10
Informacje o urządzeniu
Menu główne ! Narzędzia ! Informacje o urządzeniu
W tym menu można przeglądać następujące informacje:
S
ID urządz.
S
ID węzła
2 = źródło prądu
6 = podajnik drutu i przesuw (tablica silnika)
8 = panel sterowania
S
Wersja oprogramowania
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
Software Version
8
2
6
1.00A
2.00A
1.18A
SETTING WELD DATA UNIT
QUIT
bi24d1oa
- 58 -
PEK Control panel
Struktura menu
NO TAG59
SAW (CA)
- Process
- Regulation type
- Wire type
- Wire dimension
- Configuration,
see page 62
- Tools, see page 62
Voltage
Current
Travel speed
Direction
Start data
- flux preflow
- start type
- wire creep start
- start phases
- max OCV
Stop data
- flux postflow
- crater fill
- burn-back time
- stop phases
Dynamic regulation
Setting limits
Measure limits
bi24menu
- 59 -
Edition 100127
PEK Control panel
GMAW (CA)
- Process
- Regulation type
- Wire type
- Wire dimension
- Configuration,
see page 62
- Tools, see page 62
Voltage
Current
Travel speed
Direction
Start data
- gas preflow
- start type
- wire creep start
- start phases
- max OCV
Stop data
- gas postflow
- crater fill
- burn-back time
- stop phases
Dynamic regulation
Setting limits
Measure limits
bi24menu
- 60 -
Edition 100127
PEK Control panel
GOUGING (CA)
- Process
- Regulation type
- Electrode dimension
- Configuration,
see page 62
- Tools, see page 62
Voltage
Current
Travel speed
Direction
Start data
- air preflow
- start type
- wire creep start
- start phases
- max OCV
Stop data
- air postflow
- crater fill
- burn-back time
- stop phases
Dynamic regulation
Setting limits
Measure limits
bi24menu
- 61 -
Edition 100127
PEK Control panel
NO TAG
SAW, GMAW, GOUGING
Configuration
Tools
Language
Code lock
General configuration
- fast mode soft buttons
- quality data log to file
- soft keys setup
- auto save mode
- unit of length
Machine configuration
- product code
- wire axis
- travel axis
- tandem
Cable lengths
- cable lengths
- cable area
Maintenance
- Contact tip change interval
- Total running time limit
Network setting
bi24menu
Error log
Export / Import
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
Calendar
User accounts
Unit information
- 62 -
Edition 100127
Wymiary drutu
Submerged arc welding with constant ampere (SAW CA)
Wire type
Wire diameter (mm)
Fe Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
Fe Solid Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x4.0 2x5.0
Fe Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0
Fe Flux Cored Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x4.0
SS Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
SS Solid Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x3.2 2x4.0
SS Strip
30 x 0.5 60 x 0.5 90 x 0.5
SS Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
SS Flux Cored Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x3.2 2x4.0
MIG/MAG welding with constant ampere (GMAW CA)
Wire type
Wire diameter (mm)
Fe Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Fe Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
SS Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
SS Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Al Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Al Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Gouging with constant ampere (CA)
Electrode dimension (mm)
8.0 9.5 13.0
bi24wire
- 63 -
PEK Control panel
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
0460 504 880 Control unit PEK
0460 949 070
0460 949 071
0460 949 072
0460 949 073
0460 949 074
0460 949 075
0460 949 076
0460 949 077
0460 949 078
0460 949 079
0460 949 080
0460 949 081
0460 949 082
0460 949 083
0460 949 084
0460 949 085
0460 949 086
0460 949 089
0460 949 090
0460 949 091
0460 949 092
0460 949 093
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SI
Instruction manual LT
Instruction manual CN
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bi24o
- 64 -
Edition 100127
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 65 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising