ESAB | PEK A2 | Instruction manual | ESAB PEK A2 Používateľská príručka

ESAB PEK A2 Používateľská príručka
CZ
A2, A6
PEK Control panel
Návod k používání
0460 949 084 CZ 100127
Valid from program version 1.00
1 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1 Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1
Tlačítka a otočné ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 První krok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1
Volba jazyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2
Mĕrné jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1
Symboly na displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Všeobecné informace o nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1
Nastavení číselných hodnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2
Nastavení s danými možnostmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 KONEC a ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
7
7
8
9
10
10
10
11
11
2 MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
2.1 Hlavní menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Konfigurační menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Menu nástrojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Menu nastavení svařovacích dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Menu mĕření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
Menu pamĕti svařovacích dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6
Menu rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
13
14
15
16
3 SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
3.1
Nastavení pro svařování pod tavidlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU . . . . . . .
18
4.1
Nastavení pro obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
5 UHLÍKOVÝ OBLOUK SE VZDUCHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5.1
Nastavení pro uhlíkový oblouk se vzduchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6 VYSVĔTLENÍ FUNKCÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
CA, konstantní svařovací proud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CW, konstantní podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Průmĕr drátu/elektrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napĕtí oblouku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlost podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlost posunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smĕr svařování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proud tavidla před zapálením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proud plynu před zapálením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proud vzduchu před zapálením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ spouštĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomalé spuštĕní drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fáze spouštĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Max. napĕtí naprázdno (OCV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proud tavidla po zhasnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proud plynu po zhasnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proud vzduchu po zhasnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyplňování kráteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doba zpĕtného hoření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fáze zastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dynamická regulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limity nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Limity mĕření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-2-
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
7 SPRÁVA PAMĔTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
24
Princip činnosti ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyvolání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstranĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Název . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
27
28
29
30
8 KONFIGURAČNÍ MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
8.1 Funkce zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.1
Stav funkce zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1.2
Zadání/úprava kódu zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.1
Programová tlačítka rychlé volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.2
Protokolování dat kvality do souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.3
Konfigurace programových tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2.4
Režim automatického ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3 Nastavení stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1
Kód výrobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.2
Osa podávání drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.3
Osa posunu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.4
Vnĕjší osa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.5
Tandem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4 Délka kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Nastavení sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6.1
Přehled systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
33
33
34
35
36
36
37
37
38
38
39
42
42
43
43
9 NÁSTROJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
9.1 Seznam chyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Popis chybových kódů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Export/import . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Správce souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Odstranĕní souboru/složky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
Přejmenování souboru/složky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Vytvoření nové složky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Kopírování a vkládání souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Editor limitů nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Editor limitů mĕření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Dokumentační funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Funkce kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7.1
Uložení dat o kvalitĕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Kalendář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Uživatelské účty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Informace o jednotce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
45
45
46
47
48
48
48
49
49
50
51
52
53
53
54
55
STRUKTURA MENU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZMĔR DRÁTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
60
61
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
ÚVOD
Abyste získali maximální užitek ze svého svařovacího zařízení, doporučujeme vám
přečíst si tento návod k použití.
Všeobecné informace o obsluze naleznete v návodu k použití ovládací jednotky,
automatického svařovacího stroje, sloupu a výložníku nebo napájecího zdroje.
Text zobrazovaný na displeji je k dispozici v následujících jazycích:
angličtina, švédština, finština, norština, dánština, nĕmčina, francouzština, italština,
holandština, španĕlština, portugalština, maďarština, polština, americká angličtina,
čeština, čínština a ruština.
1.1
Ovládací panel
1
Menu
2
Otočný ovladač pro
přesunování kurzoru
(polohovací ovladač)
3
ENTER
4
Zelená kontrolka, svítí,
když je funkce aktivní
5
Zahájení svařování
6
Zastavení svařování
7
Otočný ovladač pro nastavování
rychlosti posunu v menu mĕření a zvyšování nebo snižování nastavených hodnot
v ostatních menu (nastavovací ovladač)
8
Ruční posun
9
Ruční podávání drátu dolů
10 Otočný ovladač pro nastavování napĕtí oblouku v menu mĕření a zvyšování nebo
snižování nastavených hodnot v ostatních menu (nastavovací ovladač)
11 Rychlý pohyb
12 Ruční posun
13 Otočný ovladač pro nastavování svařovacího proudu/rychlosti podávání drátu v
menu mĕření a zvyšování nebo snižování nastavených hodnot v ostatních menu
(nastavovací ovladač)
bi24d1ja
-4-
CZ
14 Nouzový vypínač
15 Ruční podávání drátu nahoru
16 Programová tlačítka
17 Displej
1.1.1
Tlačítka a otočné ovladače
Menu
Tlačítko Menu vás vždy přesune do hlavního menu v příslušném postupu:
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
MEASURE
SAW
CA
Fe SOLID
3.0 mm
MEMORY
FAST
MODE
ENTER
Tlačítkem ENTER potvrďte volbu.
Programová tlačítka
Pĕt tlačítek (S1 - S5) pod displejem má různé funkce. Nazývají se "programová
tlačítka", což znamená, že mohou mít různé funkce v závislosti na tom, v jakém jste
menu. Aktuální funkce tĕchto tlačítek se zobrazuje jako text na spodním řádku
displeje. Když je funkce aktivní, tento stav je signalizován zmĕnou barvy textového
pole na bílou.
Podávání drátu nahoru
Tlačítko pro obrácení drátu bez napĕtí oblouku, například při výmĕnĕ cívky drátu.
Drát se podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Podávání drátu dolů
Tlačítko pro podávání drátu bez napĕtí oblouku. Drát se podává tak dlouho, dokud je
stisknuto tlačítko.
bi24d1ja
-5-
CZ
Posuvný pohyb
Tlačítko pro posuvný pohyb ve smĕru svařování, jehož symbol je vyznačen na
,
nebo
svařovacím zařízení. Chcete-li zastavit posuvný pohyb, stisknĕte
.
Bĕhem posuvného pohybu svítí indikátor LED.
Posuvný pohyb
Tlačítko pro posuvný pohyb ve smĕru svařování, jehož symbol je vyznačen na
svařovacím zařízení. Chcete-li zastavit posuvný pohyb, stisknĕte
,
nebo
.
Bĕhem posuvného pohybu svítí indikátor LED.
Rychlý pohyb
Tlačítko pro rychlé podávání drátu nebo rychlý posuvný pohyb.
Bĕhem rychlého pohybu svítí indikátor LED.
Zahájení svařování
Tlačítko pro zahájení svařování.
Zastavení svařování
Tlačítko pro zastavení svařování, všech posuvných pohybů a všech motorů.
Polohovací ovladač
Otočný ovladač vpravo nahoře se v tomto návodu k použití nazývá polohovací
ovladač a používá se k ovládání kurzoru.
Nastavovací ovladač
Tři ovladače pod panelem se v tomto návodu k použití nazývají nastavovací
ovladače a používají se ke zmĕnĕ nastavených hodnot v panelu.
bi24d1ja
-6-
CZ
1.2
První krok
1.2.1
Volba jazyka
Při prvním zařízení stroje se zobrazí toto menu:
SAW: CA
A
V
NONE
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
GAS /
FLUX
NONE
NONE
|
|
|
|
|
|
2ND
FUNCT
Po dodání je ovládací panel nastaven na angličtinu. Chcete-li vybrat svůj jazyk,
posupujte následujícím způsobem:
vstupte do hlavního menu.
Stisknutím tlačítka Menu
SAW
Polohovacím ovlada­
čem umístĕte kurzor na
PROCESS
řádek
REGULATION TYPE
CONFIGURATION.
SAW
CA
Fe SOLID
3.0 mm
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
Stisknutím tlačítka ENTER
bi24d1ja
MEASURE
potvrďte volbu.
-7-
MEMORY
FAST
MODE
CZ
Umístĕte kurzor na řá­
dek LANGUAGE.
Stisknutím tlačítka
ENTER vyvolejte se­
znam jazyků na­
bízených ovládacím
panelem.
CONFIGURATION
LANGUAGE
CODE LOCK
GENERAL CONFIGURATION"
MACHINE CONFIGURATION"
CABLE LENGTHS"
MAINTENANCE "
NETWORK SETTINGS"
ENGLISH
QUIT
Umístĕte kurzor na řádek s vaším jazykem a
stisknĕte tlačítko ENTER.
1.2.2
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
Mĕrné jednotky
Po dodání je ovládací panel nastaven na metrické jednotky. Chcete-li vybrat jiné
jednotky, posupujte následujícím způsobem:
Stisknutím tlačítka Menu
vstupte do hlavního menu.
SAW
Polohovacím ovlada­
čem umístĕte kurzor na
řádek KONFIGURACE PROCESS
REGULATION TYPE
(CONFIGURATION).
SAW
CA
Fe SOLID
3.0 mm
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
Stisknutím tlačítka ENTER
bi24d1ja
MEASURE
potvrďte volbu.
-8-
MEMORY
FAST
MODE
CZ
Umístĕte kurzor na řá­
dek ZÁKLADNÍ
KONFIGURACE
(GENERAL
CONFIGURATION).
CONFIGURATION
LANGUAGE
CODE LOCK
GENERAL CONFIGURATION"
MACHINE CONFIGURATION"
CABLE LENGTHS"
MAINTENANCE "
NETWORK SETTINGS"
ENGLISH
QUIT
Stisknutím tlačítka ENTER
Umístĕte kurzor na řá­
dek JEDNOTKY
DÉLKY (UNIT OF
LENGTH). Stisknutím
tlačítka ENTER vyvolej­
te seznam jednotek na­
bízených ovládacím
panelem.
potvrďte volbu.
GENERAL CONFIGURATION
FAST MODE SOFT BUTTONS
QUALITY DATA LOG TO FILE
SOFT KEYS SETUP"
AUTO SAVE MODE
UNIT OF LENGTH
1
ON
OFF
METRIC
QUIT
Umístĕte kurzor na řádek se správnými jednotkami a stisknĕte
tlačítko ENTER.
1.3
METRIC
INCH.
Displej
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
bi24d1ja
MEASURE
-9-
SAW
CW
Fe SOLID
0.8 mm
MEMORY
FAST
MODE
CZ
Kurzor
Kurzor ovládacího panelu se zobrazuje jako černé pole kolem textu, které mĕní
barvu vybraného textu na bílou. V tomto návodu k použití je kurzor označován
tučným textem.
Textová pole
Ve spodní části displeje je pĕt polí s textem, který popisuje aktuální funkce pĕti
programových tlačítek pod displejem.
1.3.1
Symboly na displeji
A
Vybraný soubor svařovacích dat
B
Smĕr svařování
C
Došlo k poruše. Viz kapitola 9.1
D
Číslo vyvolané pamĕťové pozice
E
Posuvník. Další informace najdete v
tomto menu.
Šipky
Když řádek skrývá další informace, za textem je zobrazena černá šipka ".
1.4
Všeobecné informace o nastavování
Existují tři typy nastavení:
S
Nastavení číselných hodnot
S
Nastavení daných možností
S
Nastavení režimu ZAPNUTO/VYPNUTO
1.4.1
Nastavení číselných hodnot
Ke zvyšování nebo snižování nastavených hodnot při zmĕnĕ číselných nastavení se
používají nastavovací ovladače. V menu mĕření se používají otočné ovladače pro
svařovací proud/rychlost podávání drátu, napĕtí oblouku nebo posuvný pohyb.
bi24d1ja
- 10 -
CZ
1.4.2
Nastavení s danými možnostmi
Nĕkterá nastavení se mĕní volbou určité možnosti ze seznamu.
Toto je příklad seznamu:
SAW
GMAW
GOUGING
Kurzor je umístĕn na řádku SAW. Stisknutím tlačítka ENTER v této poloze se vybere
volba SAW. Chcete-li místo toho vybrat jinou volbu, otáčením polohovacího
ovladače nahoru nebo dolů umístĕte kurzor na správný řádek. Potom stisknĕte
tlačítko ENTER . Chcete-li opustit seznam, aniž cokoliv vyberete, stisknĕte tlačítko
KONEC (QUIT).
1.5
KONEC a ENTER
"Programové" tlačítko úplnĕ vpravo se používá zejména jako KONEC (QUIT),
ačkoliv občas může mít jinou funkci.
S
KONEC vás vrátí do předchozího menu nebo na předchozí obraz.
S
Stisknutí tlačítka ENTER má za následek provedení vybrané volby v menu nebo
seznamu.
Tlačítko
2
se v této příručce nazývá ENTER.
MENU
Ovládací panel používá nĕkolik různých menu:
S
Hlavní menu
S
Konfigurační menu
S
Menu nástrojů
S
Menu nastavení svařovacích dat
S
Menu mĕření
S
Menu pamĕti svařovacích dat
S Menu rychlé volby
Na str. 56 a dalších stranách je zobrazena stromová struktura menu. Bĕhem
spouštĕní se krátce zobrazuje spouštĕcí obrazovka s informacemi o aktuální verzi
programu.
bi24d1ja
- 11 -
CZ
Spouštĕcí obrazovka
2.1
Hlavní menu
V HLAVNÍM MENU mů­
žete mĕnit svařovací
postup, typ drátu, meto­
du ovládání, průmĕr
drátu atd.
Z tohoto menu můžete
vstupovat do dalších
dílčích menu.
SAW
PROCESS
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
CONFIGURATION "
TOOLS "
SET
2.1.1
MEASURE
SAW
CA
Fe SOLID
0.8 mm
MEMORY
FAST
MODE
Konfigurační menu
Hlavní menu Konfigurace
V menu
KONFIGURACE
(CONFIGURATION) je
možné mĕnit jazyk,
mĕnit heslo, mĕnit
základní nastavení,
nastavovat parametry
stroje atd.
CONFIGURATION
LANGUAGE
CODE LOCK
GENERAL CONFIGURATION"
MACHINE CONFIGURATION"
CABLE LENGTHS"
MAINTENANCE "
NETWORK SETTINGS"
ENGLISH
QUIT
bi24d1ja
- 12 -
CZ
2.1.2
Menu nástrojů
Hlavní menu Nástroje
V menu NÁSTROJE
(TOOLS) můžete
přenášet soubory,
zobrazovat funkce
kvality a dokumentační
funkce, prohlížet
seznamy chyb atd.
TOOLS
ERROR LOG"
EXPORT / IMPORT"
FILE MANAGER"
SETTING LIMIT EDITOR"
MEASURE LIMIT EDITOR"
PRODUCTION STATISTICS"
QUALITY FUNCTIONS"
CALENDAR"
USER ACCOUNTS"
INFORMACE O JEDNOTCE"
QUIT
2.1.3
Menu nastavení svařovacích dat
Hlavní menu V menu nastavení
svařovacích dat
NASTAV (SET) lze
mĕnit různé svařovací
parametry. Toto menu
mĕní vzhled v závislosti
na vybraném svařova­
cím postupu.
SAW WELD DATA SETTING
VOLTAGE
CURRENT
TRAVEL SPEED
DIRECTION
START DATA"
STOP DATA"
DYNAMIC REGULATION
SETTING LIMITS"
MEASURE LIMITS"
20.5 V
395 A
0 cm/min
J
AUTO
QUIT
bi24d1ja
- 13 -
CZ
2.1.4
Menu mĕření
Hlavní menu V menu MĔŘENÍ (MEASURE) můžete sledovat namĕřené hodnoty různých
svařovacích parametrů v průbĕhu svařování.
A 450 A
Namĕřený svařovací
proud
30,0 V
Namĕřené napĕtí
oblouku
SAW: CW
A
V
50 cm/min
Namĕřená rychlost
posunu
NONE
300 cm/min
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
NONE
GAS /
FLUX
NONE
2ND
FUNCT
SAW: CW
Namĕřená rychlosti
podávání
50 cm/min
300 cm/min
30.0 kJ/cm
30 kJ/cm
Udává energii na
jednotku délky, která se
získává ze zvolených
hodnot svařovacího
proudu, napĕtí oblouku
a rychlosti posunu.
NONE
NONE
GAS /
FLUX
NONE
|
|
|
|
|
|
2ND
FUNCT
Namĕřené hodnoty zůstanou na displeji i po skončení svařování.
Můžete přecházet do jiných menu, aniž přijdete o namĕřené hodnoty.
Ke zmĕnĕ svařovacích parametrů v zobrazení mĕření lze použít nastavovací
ovladače.
Pokud se zmĕní nastavená hodnota, když neprobíhá svařování, namĕřená hodnota
se vynuluje.
Pokud je aktivováno programové tlačítko NAST. HODNOTY (SET VALUES), v
zobrazení mĕření se mohou zobrazovat také nastavené hodnoty. Aktivace je
popsána v kapitole "Nastavení programových tlačítek" 8.2.3 .
bi24d1ja
|
|
|
|
|
|
- 14 -
CZ
300 cm/min
Nastavená rychlost
podávání drátu:
20,0 V
Nastavené napĕtí
oblouku
30 cm/min
Nastavená rychlost
posunu
SAW: CW
300 cm/min
V 20.0 Volt
30 cm/min
NONE
2.1.5
NONE
SET
VALUES
NONE
|
|
|
|
|
|
2ND
FUNCT
Menu pamĕti svařovacích dat
Hlavní menu WELD DATA MEMORY
V menu DO PAMĔTI
(WELD DATA
MEMORY) můžete
1 (SAW)
ukládat, vyvolávat,
7 (GMAW)
odstraňovat a kopírovat
různá nastavená
svařovací data.
Soubory svařovacích
dat lze ukládat do 255
různých pamĕťových
pozic.
2ND
FUNCT
STORE
Další informace najdete v kapitole 7 "Správa pamĕti".
bi24d1ja
- 15 -
QUIT
CZ
2.1.6
Menu rychlé volby
Hlavní menu V menu RYCHLÁ
VOLBA (FAST MODE)
můžete "propojit"
programová tlačítka s
pozicemi pamĕti
svařovacích dat. Toto
nastavení se provádí v
menu Konfigurace. V
pravém horním rohu se
zobrazuje číslo vybrané
pamĕťové pozice.
16
A
V
WELD
DATA 1
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
WELD
DATA 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
Další informace najdete v kapitole 8.2.1 "Programová tlačítka rychlé volby".
bi24d1ja
- 16 -
2ND
FUNCT
CZ
3
SVAŘOVÁNÍ POD TAVIDLEM
Hlavní menu Proces
Bĕhem svařování pod tavidlem (SAW) oblouk nepřetržitĕ taví podávaný drát.
Svarová lázeň je chránĕna tavidlem.
Když je vybrán postup svařování pod tavidlem, můžete si vybrat jednu ze dvou
metod ovládání tak, že polohovacím tlačítkem označíte TYP REGULACE
(REGULATION TYPE) a stisknete tlačítko ENTER. Zvolte konstantní svařovací
proud CA nebo konstantní podávání drátu CW, viz vysvĕtlení v kapitolách 6.1 a 6.2.
3.1
Nastavení pro svařování pod tavidlem
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Hodnota po
vynulování
Napĕtí oblouku*
Svařovací proud* (CA)
Rychlost podávání drátu* (CW)
Rychlost posunu*
Smĕr svařování
Počáteční parametry
Proud tavidla před zapálením
Typ spouštĕní
Pomalé spuštĕní drátu
14 - 50 V
0 - 3200 A
0 - 2500 cm/min
0 - 200 cm/min
Y - J
0,1 V (1 V)
1A
1 cm/min
1 cm/min
-
30 V
400 A
300 cm/min
50 cm/min
J
0 - 99.0 s
Přímé nebo dotykové
Automatické nebo nastavená
rychlost
0 - 1000 cm/min
0,1 s
-
0s
Přímé
Automatické
1 cm/min
20 cm/min
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
5 - 60 V
0.1 V
VYPNUTO
VYPNUTO
50 V
0 - 99.0 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
0 - 10 s
0 - 10 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
Auto nebo Wart. nast
-
0,1 s
0.01 s
0.01 s
-
0s
VYPNUTO
1s
1s
VYPNUTO
Auto
-
Rychlost pomalého spuštĕní
drátu
Fáze spouštĕní
Napĕtí naprázdno
Maximální napĕtí naprázdno
Konečné parametry
Proud tavidla po zhasnutí
Vyplňování kráteru
Doba vyplňování kráteru
Doba zpĕtného hoření
Fáze zastavování
Dynamická regulace
Limity nastavení
Limity mĕření
*) Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
bi24d1ja
- 17 -
CZ
4
OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ TAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V PLYNU
Hlavní menu Proces
Bĕhem obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW) oblouk nepřetržitĕ
taví podávaný drát. Svarová lázeň je chránĕna ochranným plynem.
Když je vybrán postup obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW),
můžete si vybrat jednu ze dvou metod ovládání tak, že polohovacím tlačítkem
označíte TYP REGULACE (REGULATION TYPE) a stisknete tlačítko ENTER. Zvolte
konstantní svařovací proud CA nebo konstantní podávání drátu CW, viz vysvĕtlení v
kapitolách 6.1 a 6.2.
4.1
Nastavení pro obloukové svařování tavící se elektrodou v plynu
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Hodnota po
vynulování
Napĕtí oblouku*
Svařovací proud* (CA)
Rychlost podávání drátu* (CW)
Rychlost posunu*
Smĕr svařování
Počáteční parametry
Proud plynu před zapálením
Typ spouštĕní
Pomalé spuštĕní drátu
14 - 50 V
0 - 3200 A
0 - 2500 cm/min
0 - 200 cm/min
Y - J
0,1 V (1 V)
1A
1 cm/min
1 cm/min
-
30 V
400 A
300 cm/min
50 cm/min
J
0 - 99.0 s
Přímé nebo dotykové
Automatické nebo nastavená
rychlost
0 - 1000 cm/min
0,1 s
-
2.0 s
Přímé
Automatické
1 cm/min
20 cm/min
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
5 - 60 V
0.1 V
VYPNUTO
VYPNUTO
50 V
0 - 99.0 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
0 - 10 s
0 - 10 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
Auto nebo Wart. nast
-
0,1 s
0.01 s
0.01 s
-
2.0 s
VYPNUTO
1s
1s
VYPNUTO
Auto
-
Rychlost pomalého spuštĕní
drátu
Fáze spouštĕní
Napĕtí naprázdno
Maximální napĕtí naprázdno
Konečné parametry
Proud plynu po zhasnutí
Vyplňování kráteru
Doba vyplňování kráteru
Doba zpĕtného hoření
Fáze zastavování
Dynamická regulace
Limity nastavení
Limity mĕření
*) Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
bi24d1ja
- 18 -
CZ
5
UHLÍKOVÝ OBLOUK SE VZDUCHEM
Hlavní menu Proces
Při uhlíkovém oblouku se vzduchem se používá speciální elektroda tvořená
uhlíkovou tyčí s mĕdĕným obalem.
Mezi uhlíkovou tyčí a obrobkem vzniká oblouk, který taví materiál. Vzduch se přivádí
proto, aby odfukoval roztavený materiál.
Když je vybrán postup GOUGING, můžete si vybrat jednu ze dvou metod ovládání
tak, že polohovacím tlačítkem označíte TYP REGULACE (REGULATION TYPE) a
stisknete tlačítko ENTER. Zvolte konstantní svařovací proud CA nebo konstantní
podávání drátu CW, viz vysvĕtlení v kapitolách 6.1 a 6.2.
5.1
Nastavení pro uhlíkový oblouk se vzduchem
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Hodnota po
vynulování
Napĕtí oblouku*
Svařovací proud* (CA)
Rychlost podávání drátu* (CW)
Rychlost posunu*
Smĕr svařování
Počáteční parametry
Proud vzduchu před
zapálením
Typ spouštĕní
Pomalé spuštĕní drátu
14 - 50 V
0 - 3200 A
0 - 2500 cm/min
0 - 200 cm/min
Y - J
0,1 V (1 V)
1A
1 cm/min
1 cm/min
-
30 V
400 A
300 cm/min
40 cm/min
J
0 - 99.0 s
0,1 s
0s
Přímé nebo dotykové
Automatické nebo nastavená
rychlost
0 - 1000 cm/min
-
Přímé
Automatické
1 cm/min
20 cm/min
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
5 - 60 V
0.1 V
VYPNUTO
VYPNUTO
50 V
0 - 99.0 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
0 - 10 s
0 - 10 s
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
Auto nebo Wart. nast
0,1 s
0.01 s
0.01 s
-
0s
VYPNUTO
1s
1s
VYPNUTO
Auto
Rychlost pomalého spuštĕní
drátu
Fáze spouštĕní
Napĕtí naprázdno
Maximální napĕtí naprázdno
Konečné parametry
Proud vzduchu po zhasnutí
Vyplňování kráteru
Doba vyplňování kráteru
Doba zpĕtného hoření
Fáze zastavování
Dynamická regulace
bi24d1ja
- 19 -
CZ
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po
Hodnota po
vynulování
Limity nastavení
Limity mĕření
-
-
-
*) Rozsah nastavení je závislý na použitém výrobku.
6
VYSVĔTLENÍ FUNKCÍ
6.1
CA, konstantní svařovací proud
Podávání drátu je ovládáno napájecím zdrojem, takže lze dosáhnout konstantního
svařovacího proudu.
- Hodnotu konstantního proudu lze zvolit v hlavní nabídce.
6.2
CW, konstantní podávání drátu
Svařovací proud je výsledkem zvolené rychlosti podávání drátu.
- Konstantní podávání drátu lze zvolit v hlavní nabídce.
6.3
Průmĕr drátu/elektrody
V tabulce na str. 60 jsou uvedeny průmĕry drátů/elektrod, které lze vybrat pro
svařování.
Vybrané průmĕry mají značný vliv na postup spouštĕní a vyplňování kráteru. Když
svařujete s jinými dráty, než jsou uvedené v tabulce, vyberte takový, jehož průmĕr se
blíží jednomu v seznamu.
- Průmĕr drátu/elektrody lze zvolit v hlavní nabídce.
6.4
Napĕtí oblouku
Vyšší napĕtí zvĕtšuje délku oblouku a vytváří teplejší, širší svarovou lázeň.
- Napĕtí oblouku se nastavuje v zobrazení mĕření, v menu nastavení svařovacích
dat nebo v menu rychlé volby.
6.5
Rychlost podávání drátu
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v cm/min.
- Rychlost podávání drátu se nastavuje v zobrazení mĕření, v menu nastavení
svařovacích dat nebo v menu rychlé volby.
6.6
Rychlost posunu
Rychlost posunu znamená požadovanou rychlost (v cm/min), jakou se má pohybovat
sloup a výložník nebo vozík.
- Rychlost posunu se nastavuje v zobrazení mĕření, v menu nastavení svařovacích
dat nebo v menu rychlé volby.
bi24d1ja
- 20 -
CZ
6.7
Smĕr svařování
Posuvný pohyb ve smĕru, jaký ukazuje symbol.
- Smĕr svařování se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
6.8
Proud tavidla před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí tavidlo před zapálením oblouku.
- Proud tavidla před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
počátečními parametry.
6.9
Proud plynu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením oblouku.
- Proud plynu před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
počátečními parametry.
6.10
Proud vzduchu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí vzduch před zapálením oblouku.
- Proud vzduchu před zapálením se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat
pod počátečními parametry.
6.11
Typ spouštĕní
Existují dvĕ možnosti typu spouštĕní:
S
Přímé spouštĕní znamená, že rychlost posunu se spouští po zapálení oblouku.
S
Dotykové spouštĕní znamená, že rychlost posunu se spouští současnĕ s
podáváním drátu.
- Typ spouštĕní se vybírá v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními
parametry.
6.12
Pomalé spuštĕní drátu
Pomalé spouštĕní drátu se používá k nastavení požadované nízké rychlosti motoru
elektrody po spuštĕní.
Pokud se v menu nastaví například 50, dosáhne se nízké rychlosti 50 cm/min.
Předvolená hodnota "AUTO" vytváří nízkou rychlost vypočítanou z nastavených
hodnot.
- Nízká rychlost drátu se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
počátečními parametry.
bi24d1ja
- 21 -
CZ
6.13
Fáze spouštĕní
Při svařování speciálního drátu nebo materálu bude možná nutné vytvořit vlastní
posloupnost spouštĕní. Posloupnost spouštĕní může ovlivnit vzhled svarové láznĕ.
Pro zapnutou fázi spouštĕní 1 lze
nastavit následující parametry
Pro zapnutou fázi spouštĕní 2 lze
nastavit následující parametry
S
S
Čas s
Čas na svařování ve fázi 1.
S
Čas na svařování ve fázi 2.
S
Napĕtí oblouku %
V procentech nastaveného napĕtí
S
S
Podávání drátu %
S
Svařovací proud %
Podávání drátu %
V procentech nastaveného podávání
drátu
V procentech nastaveného
svařovacího proudu
S
Napĕtí oblouku %
V procentech nastaveného napĕtí
V procentech nastaveného podávání
drátu
S
Čas s
Svařovací proud %
V procentech nastaveného
svařovacího proudu
S
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti
posunu
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti
posunu
- Fáze spouštĕní se nastavují v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními
parametry.
6.14
Max. napĕtí naprázdno (OCV)
ZAPNUTO znamená, že lze nastavit OCV.
VYPNUTO znamená, že OCV je nastaveno na hodnotu pro svařovací napĕtí.
- OCV se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod počátečními parametry.
6.15
Proud tavidla po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudĕní tavidla po zhasnutí oblouku.
- Proud tavidla po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
konečnými parametry.
6.16
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudĕní ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
- Proud plynu po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
konečnými parametry.
6.17
Proud vzduchu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudĕní vzduchu po zhasnutí oblouku.
- Proud vzduchu po zhasnutí se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
konečnými parametry.
bi24d1ja
- 22 -
CZ
6.18
Vyplňování kráteru
Vyplňování kráteru umožňuje regulovat omezování tepla a velikosti svarové láznĕ při
dokončování svaru. Takto lze snadnĕji zabránit vzniku pórů, tepelnému popraskání a
vytváření kráterů ve svarovém spoji.
- Vyplňování kráteru se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
6.19
Doba zpĕtného hoření
Doba zpĕtného hoření je prodleva mezi časem, kdy se začne lámat drát, a časem,
kdy napájecí zdroj vypne napĕtí oblouku. Příliš krátká doba zpĕtného hoření má za
následek vysunutí delšího kusu drátu po dokončení svařování, což znamená riziko,
že se drát zachytí v tuhnoucí svarové lázni. Příliš dlouhá doba zpĕtného má za
následek vysunutí kratšího kusu drátu se zvýšeným rizikem, že se na kontaktní
špičce znovu zapálí oblouk.
- Doba zpĕtného hoření se nastavuje v menu nastavení svařovacích dat pod
konečnými parametry.
6.20
Fáze zastavování
Fáze zastavování se používají zejména k nastavení vyplňování kráteru.
Pro zapnutou fázi zastavování 1 lze
nastavit následující parametry
Pro zapnutou fázi zastavování 2 lze
nastavit následující parametry
S
S
Čas s
Čas na svařování ve fázi 1.
S
Čas na svařování ve fázi 2.
S
Napĕtí oblouku %
V procentech nastaveného napĕtí
S
S
Podávání drátu %
Svařovací proud %
Rychlost posunu %
Podávání drátu %
V procentech nastaveného podávání
drátu
S
V procentech nastaveného
svařovacího proudu
S
Napĕtí oblouku %
V procentech nastaveného napĕtí
V procentech nastaveného podávání
drátu
S
Čas s
Svařovací proud %
V procentech nastaveného
svařovacího proudu
S
V procentech nastavené rychlosti
posunu
Rychlost posunu %
V procentech nastavené rychlosti
posunu
- Fáze zastavování se nastavují v menu nastavení svařovacích dat pod konečnými
parametry.
6.21
Dynamická regulace
Funkce dynamické regulace je určena pro svařování s více elektrodami a mĕní
charakteristiky napájecího zdroje. Charakteristiky napájecího zdroje se počítají z
nastavených parametrů drátu.
- Dynamická regulace se vybírá v menu nastavení svařovacích dat.
bi24d1ja
- 23 -
CZ
6.22
Limity nastavení
Informace o limitech nastavení najdete v kapitole 9.4 "Editor limitů nastavení"
6.23
Limity mĕření
Informace o parametrech mĕření najdete v kapitole 9.5 "Editor limitů mĕření"
7
SPRÁVA PAMĔTI
7.1
Princip činnosti ovládacího panelu
Ovládací panel je v podstatĕ tvořen dvĕma jednotkami: pracovní pamĕtí a pamĕtí
svařovacích dat.
Uložení
Pracovní pamĕť
Pamĕť svařovacích dat
Vyvolání
V pracovní pamĕti se vytvoří úplný soubor nastavení svařovacích dat, který lze uložit
do pamĕti svařovacích dat.
Bĕhem svařování je postup vždy řízen obsahem pracovní pamĕti. Proto lze také
vyvolat nastavená svařovací data z pamĕti svařovacích dat do pracovní pamĕti.
Zapamatujte si, že pracovní pamĕť vždy obsahuje nejnovĕjší nastavení svařovacích
dat. Data lze vyvolat z pamĕti svařovacích dat nebo z jednotlivĕ upravených
nastavení. Jinými slovy, pracovní pamĕť není nikdy prázdná nebo "vynulovaná".
Hlavní menu PAMĔŤ Do pamĕti
WELD DATA MEMORY
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Do ovládacího panelu lze uložit až 255 souborů svařovacích dat. Každému souboru
je přiřazeno číslo od 1 do 255.
Soubory dat můžete také odstraňovat, kopírovat, můžete mĕnit jejich název a dále
můžete vyvolat určitý soubor svařovacích dat do pracovní pamĕti.
bi24d1ja
- 24 -
CZ
7.2
Uložení
Pokud je pamĕť svařovacích dat prázdná, na displeji se zobrazí následující
obrazovka.
Ukládání souboru sva­ WELD DATA MEMORY
řovacích dat. Dostane
paměťovou pozici 5.
Stiskněte ULOŽ
(STORE). Zobrazí se
pozice 1. Otáčejte
jedním z nastavovacích
ovladačů, dokud nedo­
sáhnete pozice 5.
Stiskněte ULOŽ
(STORE).
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Na displeji se zobrazí následující obrazovka.
Soubor svařovacích dat WELD DATA MEMORY
je nyní uložen pod čís­
5 - (SAW)
lem 5.
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Ve spodní části displeje se zobrazuje část obsahu souboru svařovacích dat číslo 5.
bi24d1ja
- 25 -
CZ
Pokud je již na zvolené
pozici uložen nĕjaký
soubor dat, zobrazí se
dotaz, zda ho chcete
přepsat: ANO (YES)
nebo NE (NO).
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
NO
YES
Stisknutím tlačítka NE se vraťte do menu pamĕti.
7.3
Vyvolání
Nyní vyvoláme uložený
soubor dat:
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
Polohovacím ovlada­
čem označte řádek.
Stisknĕte VYVOLEJ
(RECALL).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Stisknutím tlačítka ANO WELD DATA MEMORY
(YES) potvrďte, že
5 - (SAW)
chcete vyvolat soubor
dat číslo 5.
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
NO
bi24d1ja
- 26 -
YES
CZ
Tato ikona na obrazovce mĕření ukazuje,
jaké číslo pamĕťové pozice bylo vyvoláno.
7.4
Odstranĕní
V menu pamĕti lze odstranit jeden nebo více souborů dat.
Odstranĕní souboru dat WELD DATA MEMORY
Vyberte soubor dat.
Stisknĕte VYMAŽ
(DELETE).
5 - (SAW)
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Stisknutím tlačítka ANO WELD DATA MEMORY
(YES) potvrďte od­
5 - (SAW)
stranĕní.
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
NO
bi24d1ja
- 27 -
YES
CZ
7.5
Kopírování
Chcete-li zkopírovat obsah souboru svařovacích dat do nové pamĕťové pozice,
postupujte takto:
Stiskněte 2. FUNKCE
(2ND FUNCT).
WELD DATA MEMORY
5 - (SAW)
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
Vyberte paměťovou po­ WELD DATA MEMORY
zici, kterou chcete
zkopírovat, a stiskněte 5 - (SAW)
tlačítko ZKOPÍRUJ
(COPY).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
COPY
bi24d1ja
RENAME
- 28 -
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
CZ
Nyní zkopírujeme obsah pamĕťové pozice 5 do pozice 50.
Vyberte paměťovou po­ WELD DATA MEMORY
zici 1 a jedním z na­
1stavovacích ovladačů
5 - (SAW)
přejděte na vybranou
paměťovou pozici, v
tomto případě na pozici
50.Stiskněte ANO
(YES).
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
Nyní jsou svařovací data z čísla 5 zkopírována do pamĕťové pozice 50.
7.6
Název
Chcete-li přidĕlit uloženému souboru svařovacích dat vlastní název, postupujte takto:
WELD DATA MEMORY
Stiskněte 2. FUNKCE
(2ND FUNCT). Vyberte
paměťovou pozici, kte­ 5 - (SAW)
50 rou chcete přej­
menovat, a stiskněte
tlačítko
PŘEJMENOVAT
(RENAME).
SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
COPY
RENAME
EDIT
Zde získáte přístup ke klávesnici, která se používá takto:
S
Pomocišípek a polohovacího
ovladače umístĕte kurzor na
požadovaný znak klávesnice.
Stisknĕte tlačítko HOTOVO (DONE).
Tímto způsobem zadejte celý textový
řetĕzec o maximální délce 40 znaků.
S
Uložte ho stisknutím tlačítka
HOTOVO (DONE). Nyní je
pojmenovaná alternativa zobrazena v
seznamu.
bi24d1ja
- 29 -
2ND
FUNCT
QUIT
CZ
7.7
Úpravy
Chcete-li upravit obsah souboru svařovacích dat, postupujte takto:
Stiskněte 2. FUNKCE
(2ND FUNCT). Vyberte
paměťovou pozici, kte­
rou chcete upravit, a
potom stiskněte tlačítko
UPRAVIT (EDIT).
WELD DATA MEMORY
12345 - (SAW)
67SAW: CA: FE SOLID: 3.0 mm
30.0 V: 450 A: 50 cm/min
COPY
EDIT
Zobrazí se část hlavního menu a v nĕm se objeví symbol
nyní jste v režimu úprav.
Stisknĕte NASTAV
(SET) a proveďte
příslušné zmĕny.
QUIT
, který znamená, že
SAW
REGULATION TYPE
WIRE TYPE
WIRE DIMENSION
SET
bi24d1ja
2ND
FUNCT
CA
SS FLUX CORED
2.0 mm
QUIT
- 30 -
CZ
Zobrazí se následující menu:
V tomto příkladu
zmĕníme svařovací
proud ze 400 A na 500
A.
Vyberte svařovací
proud (CURRENT) a
jedním z nastavovacích
ovladačů přejděte na
500.
Dvakrát stisknĕte
KONEC (QUIT).
SAW WELD DATA SETTING
VOLTAGE
CURRENT
TRAVEL SPEED
DIRECTION
START DATA"
STOP DATA"
DYNAMIC REGULATION
SETTING LIMITS"
MEASURE LIMITS"
20.0 V
500 A
0 cm/min
J
AUTO
QUIT
Nyní je upraveno a uloženo nastavení svařovacích dat číslo 5.
8
KONFIGURAČNÍ MENU
Hlavní menu Menu Konfigurace
Toto menu obsahuje následující dílčí menu:
S
Jazyk, viz kapitola 1.2.1 "Volba jazyka"
S
Funkce zámku, viz kapitola 8.1
S
Základní nastavení, viz kapitola 8.2
S
Nastavení stroje, viz kapitola 8.3
S
Délka kabelu, viz kapitola 8.4
S
Servis, viz kapitola 8.5
S
Nastavení sítě, viz kapitola 8.6
bi24d1ja
- 31 -
CZ
8.1
Funkce zámku
Hlavní menu Menu Konfigurace Funkce zámku
Když je aktivována funkce zámku a nacházíte se na obrazovce měření nebo v menu
rychlé volby, musíte zadat heslo (kód zámku), abyste mohli tato menu opustit.
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET / CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Funkce zámku se aktivuje v konfiguračním menu.
8.1.1
Stav funkce zámku
Ve stavu funkce zámku můžete aktivovat/deaktivovat funkci zámku, aniž by se
stávající kód zámku smazal v případĕ, že funkci zakážete. Jestliže není uložen
žádný kód a pokusíte se aktivovat funkci zámku, zobrazí se klávesnice pro zadání
nového kódu zámku.
Opuštĕní funkce zámku
Pokud jste na obrazovce mĕření nebo v menu rychlé volby a funkce zámku je
deaktivována, můžete tato menu opustit bez jakéhokoliv omezení tak, že stisknete
tlačítko KONEC (QUIT) nebo MENU v případĕ, že chcete přejít do hlavního menu.
Pokud je funkce aktivována a pokusíte se opustit menu, zobrazí se následující
obrazovka upozorňující uživatele na ochranu ve formĕ zámku.
PRESS ENTER FOR
LOCK CODE...
PRESS ENTER FOR LOCK CODE...
Zde můžete vybrat KONEC (QUIT) pro zrušení a návrat do předchozího menu nebo
stisknutím tlačítka ENTER pokračovat k zadání kód zámku.
Potom přejdete do menu s klávesnicí, kde můžete zadat kód zámku. Po každém
znaku stisknĕte tlačítko ENTER a potvrďte kód dalším stisknutím tlačítka ENTER.
bi24d1ja
- 32 -
CZ
Zobrazí se následující textové pole:
UNIT UNLOCKED!
UNIT UNLOCKED!
Pokud je kód nesprávný, zobrazí se chybové hlášení nabízející možnost znovu
zadat kód nebo se vrátit do původního menu, tj. na obrazovku mĕření nebo do menu
rychlé volby.
Pokud je kód správný, zruší se blokování všech ostatních menu, ačkoliv funkce
zámku zůstane aktivována. To znamená, že můžete dočasnĕ opustit obrazovku
mĕření a menu rychlé volby, avšak po návratu do tĕchto menu zůstane zachován
stav zámku.
8.1.2
Zadání/úprava kódu zámku
V menu pro zadání/úpravu kódu zámku můžete upravit stávající kód zámku nebo
zadat nový. Kód zámku může být tvořen maximálnĕ šestnácti volitelnými písmeny
nebo číslicemi.
8.2
Základní nastavení
Hlavní menu Menu Konfigurace Základní nastavení
V tomto menu můžete nastavovat:
S
Programová tlačítka rychlé volby, viz kapitola 8.2.1
S
Protokolování dat kvality do souboru, viz kapitola 8.2.2
S
Nastavení programových tlačítek, viz kapitola 8.2.3
S
Automatické ukládání svařovacích dat, viz kapitola 8.2.4
S
Jednotky délky, viz kapitola 1.2.2 "Mĕrné jednotky"
8.2.1
Programová tlačítka rychlé volby
V menu rychlé volby jsou zobrazena programová tlačítka SVAŘOVACÍ DATA 1
(WELD DATA 1) až SVAŘOVACÍ DATA 4 (WELD DATA 4).
SAW: CA
A
V
WELD
DATA 1
bi24d1ja
16
450 Amp
30.0 Volt
50 cm/min
WELD
DATA 2
- 33 -
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
CZ
Konfigurují se následujícím způsobem:
Umístĕte kurzor na řá­ FAST MODE SOFT KEYS
dek ČÍSLO TLAČÍTKA
(SOFT KEY NUMBER). SOFT KEY NUMBER
1
5
ASSOCIATED WELD DATA
SAW: CA: FE SOLID: 0.8 mm
20.0 V: 500 A: 0 cm/min
STORE
DELETE
QUIT
Tlačítka jsou očíslována zleva doprava od 1 do 4. Požadované programové tlačítko
vyberte tak, že pomocí nastavovacích ovladačů zadáte jeho číslo.
Potom přejdĕte na další řádek PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK PARAMETRŮM
(ASSOCIATED WELD DATA). Zde můžete procházet mezi soubory svařovacích dat,
které jsou uloženy v pamĕti svařovacích dat. Pomocí nastavovacích ovladačů
vyberte požadované číslo svařovacích dat. Uložte ho stisknutím tlačítka ULOŽ
(STORE). Chcete-li odstranit uložený soubor, stisknĕte tlačítko VYMAŽ (DELETE).
8.2.2
Protokolování dat kvality do souboru
V menu PROTOKOL
KVALITY DO SOUB.
(QUALITY DATA LOG
TO FILE) je možné ak­
tivovat protokolování
volbou ZAPNUTO
(ON).
GENERAL CONFIGURATION
FAST MODE SOFT BUTTONS
QUALITY DATA LOG TO FILE
SOFT KEYS SETUP"
AUTO SAVE MODE
UNIT OF LENGTH
1
ON
OFF
METRIC
QUIT
Více informací o nastavení funkcí kvality najdete v kapitole 9.7.
bi24d1ja
- 34 -
CZ
8.2.3
Konfigurace programových tlačítek
Již jsme popsali "programová" tlačítka na ovládacím panelu. Při svařování pod
tavidlem (SAW) a obloukovém svařování tavící se elektrodou v plynu (GMAW) má
uživatel možnost nastavit funkce tĕchto tlačítek volbou ze seznamu daných
možností. K dispozici je osm programových tlačítek, kterým lze přiřadit nĕjakou
funkci.
Lze volit mezi následujícími možnostmi:
S
S
S
Žádná
Test průtoku plynu/ventil tavidla
Nastavené hodnoty
V menu měření se místo naměřených hodnot zobrazují nastavené referenční
hodnoty.
S
S
S
Relé 1
Nastavuje výstup relé č. 1 na desce motoru, který může zákazník použít pro
jakoukoliv funkci.
Směr Y - J.
Dálkové I/O
S
Používá se v případě, že chcete ovládat PEK a napájecí zdroj pro svařování
prostřednictvím externí jednotky I/O.
Externí osa
Musí se aktivovat v případě, že se používá externí jednotka I/O například k
ovládání válcového dopravníku.
Na displeji jsou dva
sloupce, jeden pro
PROGR. TLAČ. (SOFT
KEYS) a jeden pro
FUNKCI (FUNCTION).
SOFT KEYS SETUP
SOFT KEYS
FUNCTION
S1
S2
S3
S4
S1 2ND FUNCT
S2 2ND FUNCT
S3 2ND FUNCT
S4 2ND FUNCT
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
QUIT
Když přiřadíte tĕmto tlačítkům funkce, budou očíslována zleva doprava následujícím
způsobem:
bi24d1ja
S1
S2
S3
S4
S1 2ND
FUNCT
S2 2ND
FUNCT
S3 2ND
FUNCT
S4 2ND
FUNCT
- 35 -
2ND
FUNCT
2ND
FUNCT
CZ
Chcete-li přiřadit programovému tlačítku novou funkci, postupujte takto:
Umístĕte kurzor na řá­
dek s číslem
programového tlačítka,
které chcete použít, a
stisknĕte tlačítko
ENTER. Zobrazí se
překryvné menu s vol­
bami funkcí. Vyberte
jednu polohovacím
ovladačem a stisknĕte
tlačítko ENTER.
SOFT KEYS SETUP
SOFT KEYS
FUNCTION
S1
S2
S3
S4
S1 2ND FUNCT
S2 2ND FUNCT
S3 2ND FUNCT
S4 2ND FUNCT
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
QUIT
Stejným způsobem můžete přiřadit nové funkce ostatním tlačítkům tak, že spárujete
čísla tlačítek v levém sloupci s funkcemi v pravém sloupci.
8.2.4
Režim automatického ukládání
Když je soubor svařovacích dat vyvolán z pamĕťové pozice v pamĕti svařovacích
dat a zmĕníte nastavení, tyto zmĕny se po zastavení svařování automaticky uloží do
naposled vyvolané pamĕťové pozice v pracovní pamĕti.
Ruční ukládání svařovacích dat do pamĕťové pozice blokuje následující automatické
uložení.
V horním pravém oknĕ obrazovky mĕření je zobrazena pamĕťová pozice, do které
jsou uložena svařovací data.
8.3
Nastavení stroje
Hlavní menu Menu Konfigurace Nastavení stroje
V tomto menu můžete nastavovat:
S
Kód výrobku, viz kapitola 8.3.1
S
Osa podávání drátu, viz kapitola 8.3.2
S
Osa posunu, viz kapitola 8.3.3
S
Vnĕjší osa, viz kapitola 8.3.4
S
Tandem, viz kapitola 8.3.5
bi24d1ja
- 36 -
CZ
8.3.1
Kód výrobku
V menu KÓD
VÝROBKU (PRODUCT
CODE) je možné vybrat
automatický svařovací
stroj, sloup a výložník,
válcový dopravník nebo
polohovač, který se má
použít.
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
WIRE FEED AXIS"
TRAVEL AXIS"
TANDEM
A2TFX
OFF
QUIT
Při volbĕ kódu výrobku se automaticky vybere správný typ motoru a převodový
pomĕr pro použitou převodovku v příslušném výrobku.
Lze vybírat následující volby:
S
A2TFJ1
Tažný automatický svařovací stroj A2 pro svařování pod tavidlem (SAW)
S
A2TGJ1
Tažný automatický svařovací stroj A2 pro obloukové svařování tavící se
elektrodou v plynu (GMAW)
S
A6TFF1
Tažný automatický svařovací stroj A6 pro svařování pod tavidlem (SAW)
S
FREE 2 AXIS
Volitelná konfigurace pro připojení dvou motorů k desce pohonu. Jeden je určen
pro podávání drátu a jeden pro posuvný pohyb.
S
FREE 3 AXIS
Doplňková konfigurace pro připojení externích válcových dopravníků,
polohovačů nebo lineární osy a rovnĕž dvou motorů k desce pohonu. Jeden je
určen pro podávání drátu a jeden pro posuvný pohyb.
8.3.2
Osa podávání drátu
Motor podavače drátu se nastavuje automaticky podle níže uvedených tabulek.
A2TFJ1
A2TGJ1
A6TFF1
Motor
5035 38 OT./MIN
5035 68 OT./MIN
VEC4000
Převod 1
49:1
49:1
156:1
Převod 2
1:1
1:1
1:1
Průmĕr podávacích
kladek
49 mm
49 mm
49 mm
Snímač impulsů
28 ppr
28 ppr
32 ppr
Nízká ruční rychlost
150 cm/min
150 cm/min
150 cm/min
Vysoká ruční rychlost
300 cm/min
300 cm/min
300 cm/min
bi24d1ja
- 37 -
CZ
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Motor
VEC 4000
VEC 4000
Převod 1
156:1
156:1
Převod 2
1:1
1:1
Průmĕr podávacích
kladek
49 mm
49 mm
Snímač impulsů
32 ppr
32 ppr
Nízká ruční rychlost
150 cm/min
150 cm/min
Vysoká ruční rychlost
300 cm/min
300 cm/min
8.3.3 Osa posunu
Motor posunu se nastavuje automaticky podle níže uvedených tabulek.
A2TFJ1
A2TGJ1
A6TFF1
Motor
4030-350
4030-350
FHP258
Převod 1
375:10
375:10
24:1
Převod 2
51:1
51:1
51:1
Průmĕr kola
158 mm
158 mm
180 mm
Snímač impulsů
60 ppr
60 ppr
28 ppr
Vysoká ruční rychlost
200 cm/min
200 cm/min
200 cm/min
FREE 2 AXIS
FREE 3 AXIS
Motor
VEC 4000
VEC 4000
Převod 1
312:1
312:1
Převod 2
1:1
1:1
Průmĕr kola
65 mm
65 mm
Snímač impulsů
32 ppr
32 ppr
Vysoká ruční rychlost
200 cm/min
200 cm/min
8.3.4 Vnĕjší osa
Při připojení externího válcového dopravníku, polohovače nebo lineární osy se musí
zvolit FREE 3 AXIS.
Když je zvolen FREE 3 AXIS, motor se automaticky nastaví podle níže uvedených
tabulek.
Válcový do­
pravník
Lineární
Polohovač
Převod 1
560:1
560:1
560:1
Převod 2
111:22
111:22
111:22
Převod 3
1:1
1:1
1:1
Průmĕr kola
160 mm
160 mm
160 mm
Snímač impulsů
30 ppr
30 ppr
30 ppr
Vysoká ruční rychlost
200 cm/min
200 cm/min
200 cm/min
Pomĕr frekvencí
85:50
85:50
85:50
Motor
2000 ot./min
2000 ot./min
2000 ot./min
Průmĕr svaru
1000 mm
-
1000 mm
Průmĕr válce
1000 mm
-
-
bi24d1ja
- 38 -
CZ
8.3.5
Tandem
Používá se při svařování se dvĕma svařovacími hlavami.
Umístĕte kurzor na řá­
dek TANDEM
(TANDEM) a stisknĕte
tlačítko ENTER.
Polohovacím ovlada­
čem vyberte ZAPNUTO
(ON) a stisknĕte tlačít­
ko ENTER.
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
WIRE FEED AXIS"
TRAVEL AXIS"
TANDEM
b WELDING HEAD
b WELD HEAD OFFSET
b WITH I/O
A2TFX
ON
HEAD
20 mm
ON
QUIT
Chcete-li svařovat se dvĕma svařovacími hlavami, musí být zvolena funkce POSUN
SVAŘ. HLAVY (WELD HEAD OFFSET).
POSUN SVAŘ. HLAVY (WELD HEAD OFFSET) je vzdálenost mezi svařovacími
hlavami v milimetrech.
Když specifikujete vzdálenost mezi svařovací hlavou 1 HLAVA (HEAD) a svařovací
hlavou 2 SPODEK (TAIL), ovládací jednotka přepočítá hodnotu na čas mezi
spuštĕním svařovací hlavy 1 a okamžikem, kdy se má spustit svařovací hlava 2.
Ovládací jednotka může vypočítat čas mezi spouštĕním a zastavováním napájecích
zdrojů pro danou vzdálenost v maximální délce 65 sekund. To znamená, že pokud je
specifikováno například 50 cm/min, lze zadat 2000 mm jako maximální hodnotu
POSUN SVAŘ. HLAVY (WELD HEAD OFFSET). To proto, aby čas nevypršel dříve,
než svařovací hlava 2 dosáhne počátečního bodu.
TAIL
HEAD
WELD HEAD OFFSET
bi24d1ja
- 39 -
CZ
POZOR!
Ujistĕte se, že obĕ ovládací jednotky mají nastavené stejné hodnoty POSUN SVAŘ.
HLAVY (WELD HEAD OFFSET), a specifikujte stejnou rychlost posunu. "Hlavní"
ovládací jednotka musí mít přiřazen parametr HLAVA (HEAD) a "podřízená"
ovládací jednotka parametr SPODEK (TAIL). Posuvný pohyb je vždy ovládán
"hlavní" jednotkou.
Specifikujte hodnoty pro svařování se dvĕma svařovacími hlavami následujícím
způsobem:
Umístĕte kurzor na řá­
dek SVAŘOVACÍ
HLAVA (WELDING
HEAD).
Zvolte, zda se má na­
stavení vztahovat na
"hlavní" ovládací
jednotku HLAVA
(HEAD) nebo na "pod­
řízenou" ovládací
jednotku SPODEK
(TAIL).
MACHINE CONFIGURATION
PRODUCT CODE
WIRE FEED AXIS"
TRAVEL AXIS"
TANDEM
b SVAØOVACÍ HLAVA
b WELD HEAD OFFSET
b WITH I/O
A2TFX
ON
HLAVA
20 mm
ON
QUIT
S
Umístĕte kurzor na řádek POSUN SVAŘ. HLAVY a specifikujte vzdálenost mezi
obĕma svařovacími hlavami.
Příklad, I/O ZAPNUTO
Svařovací hlava 2
(podřízená)
Svařovací hlava 1 (hlavní)
TAIL
HEAD
WELD HEAD OFFSET
S
Stiskněte spouštěcí tlačítko
bi24d1ja
pro svařovací hlavu 1.
- 40 -
CZ
S
S
Svařovací hlava 1 začne svařovat.
Svařovací hlava 2 začne svařovat pouze tehdy, pokud se dosáhne výchozí
polohy pro svařovací hlavu 1 (vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ.
HLAVY (WELD HEAD OFFSET)).
S
Stiskněte zastavovací tlačítko
pro svařovací hlavu 1.
S
S
Svařovací hlava 1 přestane svařovat, ale bude se dále pohybovat.
Svařovací hlava 2 přestane svařovat, jakmile dosáhne bodu, ve kterém přestalo
svařovat zařízení 1 (ve vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY
(WELD HEAD OFFSET)).
S Svařování je dokončeno.
Příklad, I/O VYPNUTO
Svařovací hlava 2
(podřízená)
Svařovací hlava 1 (hlavní)
TAIL
HEAD
WELD HEAD OFFSET
S
Současnĕ stisknĕte spouštĕcí tlačítka
S
S
hlavu 2.
Svařovací hlava 1 začne svařovat.
Svařovací hlava 2 začne poprvé svařovat, až dosáhne výchozí polohy pro
svařovací hlavu 1 (vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY (WELD
HEAD OFFSET)).
S
Současnĕ stisknĕte zastavovací tlačítka
S
S
S
pro svařovací hlavu 1 a svařovací
pro svařovací hlavu 1 a svařovací
hlavu 2.
Svařovací hlava 1 přestane svařovat, ale posuvný pohyb bude pokračovat.
Svařovací hlava 2 se zastaví, až dosáhne bodu, ve kterém přestalo svařovat
zařízení 1 (ve vzdálenosti dané parametrem POSUN SVAŘ. HLAVY (WELD
HEAD OFFSET).
Svařování je dokončeno.
bi24d1ja
- 41 -
CZ
8.4
Délka kabelu
Napĕtí oblouku je ovlivňováno impedancí svařovacích kabelů. Impedance je
ovlivňována délkou a průřezem kabelů a rovnĕž tím, jak jsou vedené. To se
projevuje zejména při svařování střídavým proudem.
Je-li stanovena aktuální délka kabelů, provádí se kompenzace poklesu napĕtí v
dlouhých kabelech.
Musí být vložena celková délka kabelu (svařovacího kabelu včetnĕ konektoru).
Pozor! Při použití dvou kabelů se musí sečíst průřezy všech kabelů.
Tato funkce je aktivní bĕhem spouštĕní dříve, než napájecí zdroj obdrží namĕřenou
hodnotu, kterou může regulovat.
Pokud bylo zvoleno "Max. OCV", tato funkce je neaktivní.
8.5
Údržba
Hlavní menu Menu Konfigurace Servis
V tomto menu se nastavuje, jak často se má mĕnit kontaktní špička. Na řádku
INTERVAL VÝMĔNY KONT. ŠPIČKY (CONTACT TIP CHANGE INTERVAL)
stanovte počet zahájených svarů, po jakém se má vymĕnit špička, a stisknĕte
tlačítko ENTER. Nastavovacími ovladači zmĕňte hodnotu. Po uplynutí daného
intervalu se v seznamu chyb zobrazí chybový kód 54. Vynulujte ho stisknutím
tlačítka VYMAŽ (RESET).
Když je místo počtu spuštĕní zvolen LIMIT CELKOVÉ DOBY CHODU (TOTAL
RUNNING TIME LIMIT), kontaktuje se autorizovaný servisní technik ESAB.
MAINTENANCE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
b WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
b TOTAL RUNNING TIME
RESET
bi24d1ja
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
- 42 -
CZ
8.6
Nastavení sítě
Hlavní menu Menu Konfigurace Nastavení sítě
Tato nabídka umožňuje připojit nástroj pro správu k místní síti.
Více informací o nástroji pro správu najdete v návodu k použití k přístroji
WELDPOINT. Tento návod si můžete stáhnout ze stránek www.esab.com.
NETWORK SETTINGS
DHCP
IP ADDRESS
SUBNET MASK
DEFAULT GATEWAY
HOSTNAME
ON
172.20.125.74
0.0.0.0.
0.0.0.0.
ESAB_W82
QUIT
8.6.1
Přehled systému
1
Napájecí zdroj pro svařování
2
Podavač drátu/automatický svařovací stroj 5
Připojení k síti
3
Jednotka svařovacích dat, PEK
Paměť USB
bi24d1ja
4
6
- 43 -
Nástroj pro správu, Weldpoint
CZ
9
NÁSTROJE
Hlavní menu Nástroje
Toto menu obsahuje následující dílčí menu:
S
Seznam chyb, viz kapitola 9.1
S
Export/import, viz kapitola 9.2
S
Správce souborů, viz kapitola 9.3
S
Úprava limitů nastavení, viz kapitola 9.4
S
Úprava limitů mĕření, viz kapitola 9.5
S
Dokumentační funkce, viz kapitola 9.6
S
Funkce kvality, viz kapitola 9.7
S
Kalendář, viz kapitola 9.8
S
Uživatelské účty, viz kapitola 9.9
S
Informace o jednotce, viz kapitola 9.10
9.1
Seznam chyb
Hlavní menu Nástroje Seznam chyb
Chybové kódy se používají k signalizaci vzniku poruchy při svařování. Na displeji
jsou signalizovány překryvným menu a zobrazením vykřičníku
rohu.
Pozor!
v pravém horním
zmizí z displeje, jakmile vstoupíte do menu seznamu chyb.
Všechny chyby, k nimž dojde při používání svařovacího zařízení, jsou
dokumentovány jako chybová hlášení v seznamu chyb. Lze uložit až 99 chyb. Pokud
se seznam chyb zaplní, tj. pokud bylo uloženo 99 chybových hlášení, při výskytu
další chyby se automaticky smaže nejstarší hlášení.
V menu seznamu chyb lze najít následující informace:
S
Číslo chyby
S
Datum výskytu chyby
S
Čas výskytu chyby
S
Zařízení, v nĕmž se vyskytla chyba
S
Kód chyby
bi24d1ja
- 44 -
CZ
ERROR LOG
Index
Datum
Time
Unit
Error
1
2
3
081120
081120
081121
11:24:13
10:24:18
13:24:18
8
8
8
19
18
17
Error in battery-driven memory
DELETE
ALL
9.1.1
Jednotky
2
= napájecí zdroj
6
= podávání drátu a posuvný pohyb (deska motoru)
8
= ovládací panel
9.1.2
QUIT
Popis chybových kódů
Následuje popis kódů chyb, které může uživatel opravit vlastními silami. Pokud se
objeví jiný kód, restartujte stroj, a pokud chyba přetrvává, kontaktujte servisního
technika.
Chy­
bový
kód
6
7
8
11
bi24d1ja
Popis
Vysoká teplota
Napájecí zdroj se přehřál a přerušil svařování. Až teplota klesne pod maximální hodnotu,
bude možné pokračovat ve svařování.
Zákrok: Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup chladicího vzduchu zakrytý nebo ucpaný
nečistotami. Zkontrolujte používaný pracovní cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení
nepřetĕžuje.
Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
Nízký svařovací proud
V důsledku příliš nízkého svařovacího proudu bĕhem svařování došlo ke zhasnutí
svařovacího oblouku.
Zákrok:Vypnĕte napájení ze sítĕ, abyste vynulovali jednotku. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
Nízké napĕtí baterie
Příliš nízké napĕtí baterie. Pokud baterii nevymĕníte, přijdete o všechna uložená data.
Tato chyba nevyřadí žádné funkce.
Zákrok: Vyžádejte si výmĕnu baterie servisním technikem.
Chyba rychlosti motoru (podávání drátu, motor posunu)
Motor nemůže udržet rychlost. Svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda se podavač drátu nezablokoval nebo nebĕží příliš rychle. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
- 45 -
CZ
Chy­
bový
kód
12
14
Popis
Interní chyba při komunikaci (varování)
Zatížení systémové sbĕrnice CAN je přechodnĕ příliš vysoké.
Napájecí zdroj nejspíš ztratil kontakt s ovládací jednotkou.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správnĕ připojeno. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
Chyba při komunikaci
Systémová sbĕrnice CAN přestala dočasnĕ fungovat kvůli příliš vysokému zatížení.
Aktuální svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte, zda je veškeré vybavení správnĕ připojeno. Vypnĕte napájení ze
sítĕ, abyste vynulovali jednotku. Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního
technika.
17
Ztráta kontaktu s jednotkou
Ztráta kontaktu s jednotkou.
Zákrok: Zkontrolujte zapojení a konektor mezi ovládací jednotkou a napájecím zdrojem.
Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
32
Neproudí plyn
Zabrání se spuštĕní.
Zákrok: Zkontrolujte plynový ventil, hadice a přípojky.
Vysoký svařovací proud
Napájecí zdroj vypnul svařování, protože proud překročil maximální hodnotu pro daný typ
zdroje.
Zákrok: Vypnĕte napájení ze sítĕ, a jednotku tak vynulujte. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
Prodleva spuštĕní svařovacího proudu
Svařování se zastavilo, protože bĕhem deseti sekund nepokročilo.
Zákrok: Vypnĕte napájení ze sítĕ, a jednotku tak vynulujte. Pokud chyba přetrvává,
vyžádejte si pomoc servisního technika.
43
44
9.2
Export/import
Hlavní menu Nástroje Export/import
V menu Export/import je možné přenášet informace mezi ovládacím panelem a
pamĕtí USB.
Lze přenášet následující informace:
S
S
S
S
S
S
S
Soubory svařovacích dat
Nastavení systému
Limity nastavení
Limity mĕření
Seznam chyb
Protokol funkce kvality
Dokumentační funkce
Export/import
Export/import
Export/import
Export/import
Export
Export
Export
Při ukládání do pamĕti USB postupujte takto:
Vložte pamĕť USB do ovládací jednotky.
bi24d1ja
- 46 -
CZ
Vyberte řádek s
informacemi, které
chcete přenést.
Stisknĕte tlačítko
EXPORT (EXPORT)
nebo IMPORT
(IMPORT) podle toho,
zda chcete exportovat
nebo importovat
informace.
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
EXPORT
9.3
IMPORT
QUIT
Správce souborů
Hlavní menu Nástroje Správce souborů
Ve správci souborů lze spravovat informace v pamĕti USB (C:). Správce souborů
umožňuje ručnĕ odstraňovat a kopírovat svařovací data a data o kvalitĕ.
Po připojení pamĕti USB se na displeji zobrazí výchozí složka, pokud dříve nebyla
vybrána jiná složka.
Ovládací panel si pamatuje, kde jste byli při posledním použití správce souboru,
takže příštĕ se vrátíte na stejné místo ve struktuře souborů.
FILE MANAGER
..
NEW FOLDER
QData.xml
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
S
Chcete-li zjistit, kolik volného místa zbývá v pamĕti, použijte funkci INFORMACE
(INFO).
S
Aktualizujte informace stisknutím tlačítka AKTUAL. (UPDATE).
S
Když chcete odstraňovat, zmĕnit název, vytvořit novou složku, kopírovat nebo
vkládat, stisknĕte tlačítko ALT. (ALT.). Zobrazí se seznam, z nĕhož můžete
vybírat. Pokud je vybrána položka (..) nebo složka, můžete pouze vytvořit novou
složku nebo vložit dříve zkopírovaný soubor. Pokud jste vybrali soubor, přibudou
volby PŘEJMENOVAT (RENAME), KOPÍROVAT (COPY) nebo VLOŽIT (PASTE)
v případĕ, že jste předtím zkopírovali nĕjaký soubor.
bi24d1ja
- 47 -
CZ
FILE MANAGER
Vyberte složku nebo
soubor a stisknĕte tlačí­
..
tko ALT. (ALT.).
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
UPDATE
Tento seznam se zobrazí po stisknutí tlačítka ALT.
(ALT.).
9.3.1
ALT.
QUIT
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Odstranĕní souboru/složky
Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete odstranit, a stisknĕte ALT. (ALT.).
Vyberte ODSTRANIT (DELETE) a stisknĕte tlačítko
ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Nyní se soubor/složka odstraní. Abyste mohli odstranit složku, musí být prázdná,
tzn. nejprve odstraňte soubory v této složce.
9.3.2
Přejmenování souboru/složky
Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete přejmenovat, a stisknĕte ALT. (ALT.).
Vyberte PŘEJMENOVAT (RENAME) a stisknĕte
tlačítko ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Na displeji se zobrazí klávesnice. Polohovacím ovladačem zmĕňte řádek a šipkami
se pohybujte doleva a doprava. Vyberte znak nebo funkci, kterou chcete použít, a
stisknĕte tlačítko ENTER.
9.3.3
Vytvoření nové složky
Vyberte místo, kam chcete umístit novou složku, a stisknĕte ALT. (ALT.).
Vyberte NOVÁ SLOŽKA (NEW FOLDER) a stisknĕte
tlačítko ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Poté se na displeji zobrazí klávesnice. Polohovacím ovladačem zmĕňte řádek a
šipkami se pohybujte doleva a doprava. Vyberte znak nebo funkci, kterou chcete
použít, a stisknĕte tlačítko ENTER.
bi24d1ja
- 48 -
CZ
9.3.4
Kopírování a vkládání souborů
Vyberte soubor, který chcete zkopírovat, a stisknĕte ALT. (ALT.).
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Vyberte KOPÍROVAT (COPY) a stisknĕte tlačítko
ENTER.
Umístĕte kurzor do složky, do které chcete umístit kopírovaný soubor, a stisknĕte
ALT. (ALT. ).
Vyberte VLOŽIT (PASTE) a stisknĕte tlačítko ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Kopie se uloží jako Copy of plus původní název, např. Copy of WeldData.awd.
9.4
Editor limitů nastavení
Hlavní menu Nástroje Editor limitů nastavení
V tomto menu se nastavují vlastní max. a min. hodnoty pro různé metody svařování.
Limity nesmí být vĕtší nebo menší než hodnoty, na jaké je dimenzován napájecí
zdroj. K dispozici je 50 pamĕťových míst. Vyberte řádek pro prázdné pamĕťové
místo a stisknĕte tlačítko ENTER. Tlačítkem ENTER vyberte postup, polohovacím
ovladačem vyberte svařovací postup a stisknĕte tlačítko ENTER.
Pro všechny postupy lze zvolit maximální a minimální hodnoty napĕtí oblouku,
rychlosti podávání drátu, rychlosti posunu a svařovacího proudu.
EDIT LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
VOLTAGE
WIRE SPEED
WIRE SPEED
TRAVEL SPEED
TRAVEL SPEED
CURRENT
CURRENT
SAW
MIN 17.0
MAX 47.0
MIN 50
MAX 970
MIN 100
MAX 2400
MIN 70
MAX 1500
STORE
bi24d1ja
DELETE
- 49 -
QUIT
CZ
Až upravíte hodnoty, stisknĕte tlačítko ULOŽ (STORE). Při zobrazení dotazu, zda se
má hodnota limitu uložit na vybrané pamĕťové místo, stisknĕte NE (NO) nebo ANO
(YES). Hodnoty pamĕťových míst se zobrazují pod čárou ve spodní části.
Programovým tlačítkem AUTO (AUTO) se automaticky nastaví parametry podle
naposledy použitých parametrů.
Při zobrazení dotazu, zda se mají limity nastavit automaticky, stisknĕte NE (NO)
nebo ANO (YES) a potom ULOŽ (STORE), má-li být nastavení uchováno.
9.5
Editor limitů mĕření
Hlavní menu Nástroje Editor limitů mĕření
V tomto menu se nastavují vlastní namĕřené hodnoty pro různé metody svařování. K
dispozici je 50 pamĕťových míst. Vyberte řádek pro prázdné pamĕťové místo a
stisknĕte tlačítko ENTER. Tlačítkem ENTER vyberte postup, polohovacím
ovladačem vyberte svařovací postup a stisknĕte tlačítko ENTER.
Lze vybírat následující hodnoty:
S napĕtí oblouku: min., max.
S rychlost podávání drátu: min., max.
S svařovací proud: min., max.
S rychlost posunu: min., max.
S energie na jednotku délky: min., max.
Nastavovacími ovladači nastavte požadovanou hodnotu a stisknĕte tlačítko ULOŽ
(STORE).
Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete uložit vybrané pamĕťové místo.
Chcete-li uložit hodnotu, stisknĕte tlačítko ANO. Hodnoty pamĕťových míst se
zobrazují pod čárou ve spodní části.
bi24d1ja
- 50 -
CZ
MEASURE LIMITS
1 - SAW
2 - GMAW
345670.0 - 46.9 Volt , 0 - 2495 cm/min
3 - 994 cm/min , 3 - 990 Amp
5 - 500 kJ/min
QUIT
Programovým tlačítkem AUTO (AUTO) se automaticky nastaví parametry podle
naposledy použitých namĕřených hodnot.
Při zobrazení dotazu, zda se mají namĕřené hodnoty nastavit automaticky, stisknĕte
NE (NO) nebo ANO (YES) a potom ULOŽ (STORE), má-li být nastavení uchováno.
9.6
Dokumentační funkce
Hlavní menu Nástroje Dokumentační funkce
Dokumentační funkce budou sledovat celkovou dobu oblouku, celkové množství
materiálu a počtu svarů od posledního vynulování. Také budou sledovat dobu
oblouku a množství materiálu použitého při posledním svaru. Pro informaci se
zobrazují také vypočítané množství roztaveného materiálu drátu na jednotku délky a
čas posledního nulování.
PRODUCTION STATISTICS
POSLEDNÍ SVAR
ARCTIME
CONSUMED WIRE
BASED ON
NUMBER OF WELDS
LAST RESET
RESET
0s
0g
1g/m
0s
0g
0
081114
UPDATE
CELKEM
08:38:03
QUIT
Když stisknete tlačítko VYMAŽ (RESET), všechny čítače se vynulují. Zobrazuje se
datum a čas posledního nulování.
Pokud nevynulujete čítače, vynulují se automaticky, až jeden z nich dosáhne
maximální hodnoty.
bi24d1ja
- 51 -
CZ
Maximální hodnoty čítačů
Čas
Hmotnost
Množství
9.7
999 hodin, 59 minut, 59 sekund
13350000 gramů
65535
Funkce kvality
Hlavní menu Nástroje Funkce kvality
Funkce kvality sledují různá zajímavá svařovací data pro jednotlivé svary.
Jedná se o následující funkce:
S Čas zahájení svaru
S Délka svařování
S Maximální, minimální a průmĕrný proud bĕhem svařování
S Maximální, minimální a průmĕrné napĕtí bĕhem svařování
S Maximální, minimální a průmĕrná energie na jednotku délky bĕhem svařování.
Na řádku ve spodní části se zobrazuje počet svarů od posledního vynulování. Lze
uložit informace o maximálnĕ 100 svarech. Při více než 100 svarech se první
přepíše.
Na displeji se zobrazuje naposled zaznamenaný svar, nicménĕ lze procházet také
ostatní zaznamenané svary. Po stisknutí tlačítka VYMAŽ (RESET) se odstraní
všechny záznamy.
QUALITY FUNCTIONS
#WELD: 1 / 4
START 20090107 15:59:14
WELD TIME 00:00:20 WELD DATA:
HEAT INPUT: 3.12 kJ/mm
MAX
MIN
I (Amp)
293.00
243.00
U (V)
41.50
16.20
Q (kJ/min)
7.00
0.00
NUMBER OF WELDS SINCE RESET: 4
RESET
bi24d1ja
UPDATE
- 52 -
AVE.
289.00
39.40
2.00
QUIT
CZ
9.7.1
Uložení dat o kvalitĕ
Hlavní menu Nástroje Export/import
Soubory vytvářené ovládacím panelem se ukládají ve formátu xml. Pamĕť USB musí
být naformátována se systémem FAT32, jinak nebude fungovat.
Vložte do ovládacího panelu pamĕť USB, viz kapitola 9.3 "Správce souborů".
Vyberte PROTOKOL
FUNKCE KVALITY
(QUALITY FUNCTION
LOG), stisknĕte
EXPORT (EXPORT).
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
EXPORT
QUIT
Nyní se do pamĕti USB uloží celý soubor dat o kvalitĕ (informace o 100 posledních
svarech), který je uložen v ovládacím panelu.
Tento soubor je ve složce s názvem QData. Složka QData se vytvoří automaticky po
vložení pamĕti USB.
9.8
Kalendář
Hlavní menu ! Nástroje ! Kalendář
Zde se nastavují datum a čas.
Vyberte řádek, který
chcete nastavit: rok,
mĕsíc, den, hodiny,
minuty nebo sekundy.
Jedním z nastavova­
cích ovladačů nastavte
správnou hodnotu.
Stisknĕte tlačítko
NASTAV (SET).
DATE & TIME
YEAR
MONTH
DAY
HOUR
MINUTES
SECONDS
2008
NOV
21
10
45
55
20100115
10:48:59
SET
bi24d1ja
- 53 -
QUIT
CZ
9.9
Uživatelské účty
Hlavní menu ! Nástroje ! Uživatelské účty
Nĕkdy je s ohledem na kvalitu důležité zabránit neoprávnĕným osobám v používání
výrobku.
V tomto menu se registrují jméno uživatele, úroveň účtu a heslo.
Vyberte UŽIVATELSKÉ
JMÉNO (USER NAME)
a stisknĕte tlačítko
ENTER. Přejdĕte dolů
na prázdný řádek a
stisknĕte tlačítko
ENTER. Pomocí polo­
hovacího ovladače,
šipek a tlačítka ENTER
zadejte na klávesnici
nové jméno uživatele.
USER ACCOUNTS
USER NAME
b ÚROVEć ÚÈTU
b PASSWORD
USER ACCOUNTS
STORE
ADMINISTRATOR
SPRÁVCE
DELETE
OFF
QUIT
K dispozici je místo na šestnáct uživatelských účtů. V souborech dat o kvalitĕ bude
zřejmé, kteří uživatelé vytvořili konkrétní svary.
Pod ÚROVEŇ ÚČTU (ACCOUNT LEVEL) vyberte jednu z možností:
S
Správce
úplný přístup (může přidávat nové uživatele)
S
Nadřízený uživatel
má přístup ke všemu kromě položek:
S
S
konfigurace stroje
S
uživatelské účty
S
nastavení sítě
Normální uživatel
má přístup k položkám:
S
V menu Konfigurace:
S
S
V menu Nástroje:
S
S
bi24d1ja
Údržba
Informace o jednotce
V menu Nastavení:
S
Napětí
S
Proud/podávání drátu
S
Rychlost posunu
S
Směr svařování
- 54 -
CZ
Pomocí klávesnice zadejte heslo na řádku HESLO (PASSWORD). Po zapnutí
napájecího zdroje a aktivaci ovládacího panelu vás displej vyzve k zadání hesla.
Pokud se rozhodnete tuto funkci nepoužívat, ale chcete odblokovat napájecí zdroj a
ovládací panel pro všechny uživatele, vyberte UŽIVATELSKÉ ÚČTY VYPNUTO
(USER ACCOUNTS OFF).
9.10
Informace o jednotce
Hlavní menu ! Nástroje ! Informace o jednotce
V tomto menu můžete zjistit následující informace:
S
ID stroje
S
ID uzlu
2 = napájecí zdroj
6 = podávání drátu a posuvný pohyb (deska motoru)
8 = ovládací panel
S
Verze softwaru
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
Software Version
8
2
6
1.00A
2.00A
1.18A
SETTING WELD DATA UNIT
QUIT
bi24d1ja
- 55 -
PEK Control panel
Struktura menu
NO TAG56
SAW (CA)
- Process
- Regulation type
- Wire type
- Wire dimension
- Configuration,
see page 59
- Tools, see page 59
Voltage
Current
Travel speed
Direction
Start data
- flux preflow
- start type
- wire creep start
- start phases
- max OCV
Stop data
- flux postflow
- crater fill
- burn-back time
- stop phases
Dynamic regulation
Setting limits
Measure limits
bi24menu
- 56 -
Edition 100127
PEK Control panel
GMAW (CA)
- Process
- Regulation type
- Wire type
- Wire dimension
- Configuration,
see page 59
- Tools, see page 59
Voltage
Current
Travel speed
Direction
Start data
- gas preflow
- start type
- wire creep start
- start phases
- max OCV
Stop data
- gas postflow
- crater fill
- burn-back time
- stop phases
Dynamic regulation
Setting limits
Measure limits
bi24menu
- 57 -
Edition 100127
PEK Control panel
GOUGING (CA)
- Process
- Regulation type
- Electrode dimension
- Configuration,
see page 59
- Tools, see page 59
Voltage
Current
Travel speed
Direction
Start data
- air preflow
- start type
- wire creep start
- start phases
- max OCV
Stop data
- air postflow
- crater fill
- burn-back time
- stop phases
Dynamic regulation
Setting limits
Measure limits
bi24menu
- 58 -
Edition 100127
PEK Control panel
NO TAG
SAW, GMAW, GOUGING
Configuration
Tools
Language
Code lock
General configuration
- fast mode soft buttons
- quality data log to file
- soft keys setup
- auto save mode
- unit of length
Machine configuration
- product code
- wire axis
- travel axis
- tandem
Cable lengths
- cable lengths
- cable area
Maintenance
- Contact tip change interval
- Total running time limit
Network setting
bi24menu
Error log
Export / Import
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
Calendar
User accounts
Unit information
- 59 -
Edition 100127
Rozmĕr drátu
Submerged arc welding with constant ampere (SAW CA)
Wire type
Wire diameter (mm)
Fe Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
Fe Solid Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x4.0 2x5.0
Fe Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0
Fe Flux Cored Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x4.0
SS Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
SS Solid Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x3.2 2x4.0
SS Strip
30 x 0.5 60 x 0.5 90 x 0.5
SS Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 3.0 3.2 4.0 5.0 6.0
SS Flux Cored Twin
2x0.8 2x1.0 2x1.2 2x1.6 2x2.0 2x2.4 2x3.0 2x3.2 2x4.0
MIG/MAG welding with constant ampere (GMAW CA)
Wire type
Wire diameter (mm)
Fe Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Fe Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
SS Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
SS Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Al Solid
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Al Flux Cored
0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4
Gouging with constant ampere (CA)
Electrode dimension (mm)
8.0 9.5 13.0
bi24wire
- 60 -
PEK Control panel
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
0460 504 880 Control unit PEK
0460 949 070
0460 949 071
0460 949 072
0460 949 073
0460 949 074
0460 949 075
0460 949 076
0460 949 077
0460 949 078
0460 949 079
0460 949 080
0460 949 081
0460 949 082
0460 949 083
0460 949 084
0460 949 085
0460 949 086
0460 949 089
0460 949 090
0460 949 091
0460 949 092
0460 949 093
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SI
Instruction manual LT
Instruction manual CN
Instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com
bi24o
- 61 -
Edition 100127
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising