ESAB | A2 SAW → MIG/MAG | Instruction manual | ESAB A2 SAW → MIG/MAG Kasutusjuhend

ESAB A2 SAW → MIG/MAG Kasutusjuhend
A2
SAW MIG/MAG
Käyttöohjeet
0449 026 101 091113
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
3
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
7
2.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö
voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat
vahingoittua.
1. Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
laitteen käytöstä
hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
laitteen toiminnasta
voimassa olevista turvamääräyksistä
hitsauksesta
2. Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3. Työpaikan on:
oltava tarkoitukseen sopiva
oltava vedoton
4. Henkilökohtainen suojavarustus
Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita,
kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
Huom! Älä käytä suojakäsineitä lankaa vaihtaessasi.
Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka
saattavat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5. Suoja muita vaaroja vastaan
Tietynkokoiset pölyhiukkaset voivat olla terveydelle vaarallisia .
Tuuletusjärjestelmä ja poistoimuri pitäisi sen vuoksi asentaa käyttöön
riskien poistamiseksi.
6. Muuta
Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla
selvästi merkityssä paikassa.
Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
SafeArcS FI
-4-
FI
VAROITUS, PURISTUSMISVAARA!
Älä käytä suojakäsineitä lankaa, syöttörullia ja lankakelaa vaihtaessasi.
SafeArcS FI
-5-
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ
MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI
TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA LAITTEEN VALMISTAJAN
VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin
suojavarustein.
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava
suodatin, sekä suojavaatteita.
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole
hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA
Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN
ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
SafeArcS FI
-6-
FI
2
JOHDANTO
2.1
Yleistä
A2SF J1-tyyppinen hitsauspää tai A2TF J1-tyyppinen hitsausautomaatin voidaan
korjaussarjalla rakentaa SAW-mallista (SAW = Submerged Arc Welding)
MIG/MAG-hitsaukseen sopivaksi.
Korjaussarjaan kuuluvat kaikki tarpeelliset osat, joita tarvitaaan hitsauspään
rakenteen muuttamiseksi.
Ennen kuin järjestelmässä voi käyttää MIG/MAG-hitsausta, pitää jäähdytysvesi ja
suojakaasu kytkeä hitsauspäähän, sekä muutamat ohjausjärjestelmän asetukset
pitää tehdä uudestaan.
Ohjeet näiden uudelleenasetusten tekemiseksi löytyvät PEK käyttöohjeista.
2.2
Tekniset tiedot
A2SG J1
Kaasutyyppi:
Mix/Ar
CO2
Kuormitettavuus 100 %:
600 A
650 A
Sekoittamattomat/vähän sekoitetut
1.0-1.6 mm
1.0-1.6 mm
Ruostumaton teräs
1.0-1.6 mm
Täytelanka
1.0-2.4 mm
Alumiini
1.0 - 2.0 mm
Langan mitat:
2,0-2.5 m/min
Langansyöttönopeus
2,0-2.5 m/min
45
Liitännän säätöalue
Kallistus sivusuunnassa, maks. (koko yksikkö)
hob3d1xa
1.0-2.4 mm
-7-
25
45
25
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
3.2
Asennusohjeet
Ennen kunnostusta
Kunnostuksen jälkeen
(A2SF J1)
(A2SG J1)
Irrota koko syöttölaite (1) kiinnikkeineen pyöröluistista (9).
Irrota jauhesäiliö (2) ja jauheputki (3).
Asenna moottorikiinnike (4) ja (5) pyöröluistiin.
Asenna syöttölaite (6) moottorikiinnikkeeseen (5).
Asenna kosketuslaite (7) kiinnikkeeseen.
Kiinnitä suojakaasun magneettiventtiili (8) kiinnityslevyllä ja kahdella ruuvilla
kiinnitysvarteen (A2T).
Magneettiventtiili kiinnitetään A2S:ää varten sopivaan paikkaan.
Kiinnitä jäähdytysvesi- ja kaasuletkut letkunkiristimillä kosketuslaitteeseen ja
laitteen mukana toimitettuun magneettiventtiiliin (8).
hob3i1xa
-8-
FI
3.3
Liitännät
PEK -ohjausrasian sähköliitännät
Kytke kaapeli (1) kaasun magneettiventtiilistä (6) liitäntään X1:18 ja 5.
Tee siltaus X1:3:n ja 17:n väliin.
Kytke moottorikaapeli (2) liitäntään CN7.
Kytke pulssianturin johto (3) liitäntään CN17.
Tarkista, että kaarijännitekaapeli (4) on kytketty virtaliitäntöihin (5) ja
ohjausrasiaan PEK (liitäntään X1:9).
PEK -ohjausrasian asetukset
Tuotekoodi
Valitse A2TF ja A2SF.
Hitsausprosessi
Valitse MIG/MAG.
Kaasun esivirtaus
Ilmoita haluttu aika sekunneissa.
Kaasun jälkivirtaus
Ilmoita haluttu aika sekunneissa.
Lue lisätietoja PEK -ohjausrasian käyttöohjeista
(0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036).
hob3i1xa
-9-
FI
4
HUOLTO
4.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
HUOM! Huoltotöitä tehtäessä verkkovirta pitää aina olla päältäkytkettynä.
Ohjausrasian PEK huoltamisesta on lisätietoja käyttöohjeissa
0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
Hitsauspään A2SG J1 huoltamisesta on lisäohjeita käyttöohjeissa 0449 175 xxx.
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 11 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
hob3m1xa
- 10 -
VARAOSALUETTELO
Edition 091113
- 11 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 248 880
Conversion kit
A2 SAW MIG/MAG
1
1
0449 009 001
Attachment
2
1
0449 009 002
Attachment
3
4
Screw
M6x20
4
4
Washer
D12/6,4x1,5
5
2
Screw
M8x30
6
4
Belleville washer
D16/8,2
7
1
Washer
D16/8,4x3
8
1
Feed unit
4WD
9
2
Screw
M6x40
10
4
Washer
D22/6,4x4
12
2
Nut
M6
13
1
0457 460 881
Contact device
L = 250
14
1
0460 909 884
Pulse transducer cable
L=3m
15
2
0417 699 001
Clamp
16
1
0461 239 882
Arc welding cable
L=3m
17
1
Screw
M8x25
18
1
Nut
M8
19
1
20
1
21
0456 424 902
Washer
D16/8,4x1,5
0461 249 884
Motor cable
L=3m
0333 754 001
Hose
L = 2,250 m
D13/7
22
6
0193 761 002
Hose clip
23
2
0147 336 880
Hose connector
24
1
0461 238 881
Solenoid valve and cable
25
2
26
2
0163 139 002
Bushing
27
2
0162 414 002
Insulating tube
28
1
0449 011 001
Support
Screw
M4x8
- 12 -
D14/6,3
- 13 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
EURO 4WD
0456 424 902
Feed unit
1
1
0455 046 003
Gear housing
2
1
0368 749 881
Pressure device
3
1
0458 997 001
Shaft
4
1
0459 001 880
Pressure arm
5
2
0458 999 001
Shaft
6
1
0458 993 001
Torsion spring
8
4
0215 702 708
Locking washer
9
2
0458 722 001
Shaft,feed roller
10
1
0380 351 001
Wire guide nipple
11
1
0455 072 001
Intermediate nozzle
12
1
0469 837 880
Outlet nozzle
13
1
0457 365 001
Current connection
18
1
0455 048 001
Insulating tube
19
1
0455 077 003
Drive unit
21
4
0459 441 880
Geared adapter
22
1
0459 440 001
Motor gear
23
4
24
1
25
1
Nut
m6
28
2
Locking nut
m6
29
1
Screw
m6x40
30
1
Washer
12x6,4x1,5
34
1
Screw
m4x12
35
1
Rivet washer
d16/5x1
40
1
Screw
m8x25
41
3
Screw
m6x16
44
1
45
1
!
Screw
0469 838 001
0193 104 002
0459 055 001
m6x16, mrt ground-cutter
Cover
Pin bolt
Screw
m3x12
- 14 -
stål 8.8 f
!
- 15 -
Item no.
Qty
Denomination
Notes
0457460881
Contact device
250 mm
1
1
0457457002
Cooling jacket
2
1
0457455002
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O-ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
0457458002
O-ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0-1.6 mm
(W)
1
0457620002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0-2.4 mm
(W)
12
13
!"
Ordering no.
- 16 -
(W)
(W)
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0461 238 881
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
3
1
0262 612 802
Cable
7
3
0262 613 329
Cable
11
1
0193 054 002
Solenoid valve
12
1
0194 269 002
Bushing
Notes
42 V
- 17 -
(&
(
)
)
.
#
, -. /
# $
%&% %'
(
))*
+
,-.
!
/ -.
!
#
*
#
$
44 " ! !
44 " !
$ 1 &
;
,-.
/ -.
/
,-.
-.
#
$
/
. /- /
1 89 3:* ;
*;
"
2 , 0 .7
# $3
$1;
,-.
/ -.
7
$
,; 1
% % %
8 :
,-. 4
4" 4
/ -. 4
4"
4
-2
-2 .
# $ 0 ; , ; $%(%
&
,-.
! !!
/ -.
!
$
"
/
@2 @:
"
"
!
(!
"!
"!
. 4/
$ % %
+ &))
,-.!!
/ -.!!
4
4
'
4
#
3
#
$
1
#
/3
$
1
1+ A
,-. 4 ! "
/ -. 4 ! "
6
;
6%
"4
% %
5
/
,-.!
-.!
! !4!4
! "!!
,
# $
,; + B 1
/,
6 A
,-.
4
/ -.
!"
!
%%%
"#
&'
#
! "
1
7 /
# $ 8 ,5 : ; $ ;
9 C
,-.
" !
/ -.
!
, -2
# $
351 +
,-.
/ -.
! !
!!
.0
-/
0 2
$1
,-.!
/ -.!
"
/ 0
.
$
7 6 67 * ;
+
,-. !
/ -. !
4!
, $
,-.
-.
*;
#
1+
! 4
! 4
$$$
+ 7 ;16
, 0 ./
# $2
,/
!
$C
5
,-.
! " " "
/ -.
! " "
/-4 .
$
#
@
7
:
#
%% %
+
$
1+
! 4!
! 4
,-.
-.
$
/
/
7% % # $ ; 7
&
C
,-.
/ -.
4 4
4
!4 ""
8 5/
# $ ,
$
,
,-.
"
/ -.
"
% %
"! !!
"! !!
#
/#
,-. !
/ -. !
#
/
$ ;
,61
,-.4
/ -.4
/
# $ > 6 % %
,6 ,? ; '
8
,-. 4 "
/ -. 4
0 .1
7
# $ & '
, +
,-. 4
4
/ -. 4
4
0. # $
, &
,-.
/ -.
/
#
. -, 0
$ *;
#
6
!
$
%< % %
=6
,-.
!
/ -.
!
6/
# $ 5
' ,
,-. ! 4 ! " "
/ -. ! 4 ! " "" "
6.
3
# $/
+5 7
,-.
/ -.
+
+
,-.
/ -.
!
-2 3 4 3 2 . , /3
# $ ( $#2 3 % % %
( &
,-.
4
!
/ -.
4
. )
32/
,-. "
/ -. "
#
3
++'
9 ' +'
7
$
*
0 /, 1
% % # $ 0 %(%
$ 1
,
,-.
" !
/ -.
" !
1 .5
,
' ,
,-. !
/ -. !
*
5 .
'
&
!! 4
!! 4
"
, /.
1 /. # $ ;;, #
/D#
@1
,-.4"
"
/ -.4"
"
-. !4
*
6
4"
07 # $ #+5
@
))
,-.
4 4
/ -.
4
4
. 1
/
# $2
$16
,/ -.
6
"
., /
** # $
6 =
,-." 4! ! 4
/ -." 4! ! 4
# $
7
1+
,-."
/ -."
**
&(
++'
"
"
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising