ESAB | A2 Tripletrac | Instruction manual | ESAB A2 Tripletrac Kasutusjuhend

ESAB A2 Tripletrac Kasutusjuhend
A2 Tripletrac
A2TF K1
Käyttöohjeet
0449 435 160 091113
Valid for serial no. 942-xxx-xxxx
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
4
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ESITTELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsausmenetelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Määritelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsaus vaakatasossa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosat A2TF K1 (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
8
8
8
8
8
9
9
10
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Jarrunavan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
4 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
13
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsauslangan lataaminen (A2TF K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttörullan vaihto (A2TF K1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kosketusvarusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsausjauheen täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsausautomaatin siirtäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
15
15
16
5 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
6.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mahdolliset viat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
7 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Säännöllisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä,
jotka koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat
vaatimukset. Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut
henkilöt ja käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1. Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
laitteen käytöstä
hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
laitteen toiminnasta
voimassa olevista turvamääräyksistä
hitsauksesta
2. Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
työalueella ei ole vieraita esineitä.
3. Työpaikan on:
oltava tarkoitukseen sopiva
oltava vedoton
4. Henkilökohtainen suojavarustus
Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten
esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä. Huom! Älä käytä
suojakäsineitä lankaa vaihtaessasi.
Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka
saattavat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5. Suoja muita vaaroja vastaan
Tietynkokoiset pölyhiukkaset voivat olla terveydelle vaarallisia .
Tuuletusjärjestelmä ja poistoimuri pitäisi sen vuoksi asentaa käyttöön riskien
poistamiseksi.
Lankakelaa vaihdettaessa noudata suurinta mahdollista varovaisuutta, koska
langan pää saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.
SafeArcT FI
-5-
FI
6. Muuta
Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi
merkityssä paikassa.
Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
Muista:
että vaihteen vapaakytkin on lukitussa asennossa.
Jos hitsausautomaatin käyttäjä poistuu sen luota, tulee pyörien eteen
asettaa liikkumisen estävät tuet, jotta kone ei pääsisi vahingossa liikkumaan.
Tarkasta ennen hitsausta, että hitsausautomaatti ei ole epävakaassa
asennossa.
että hitsauspään ja lankapuolan sijainti vaikuttaa hitsausautomaatin
painopisteeseen.
Jos painopiste on liian korkealla, tulee hitsausautomaatista epävakaa.
että langan ja hitsausjauheen menekki hitsauksen aikana vaikuttaa
hitsausautomaatin painon jakaantumiseen
VAROITUS, PURISTUSMISVAARA!
Älä käytä suojakäsineitä lankaa, syöttörullia ja lankakelaa vaihtaessasi.
SafeArcT FI
-6-
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ
MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI
TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA LAITTEEN VALMISTAJAN
VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin
suojavarustein.
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava
suodatin, sekä suojavaatteita.
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole
hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA
Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN
ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
SafeArcT FI
-7-
FI
2
ESITTELY
2.1
Yleistä
Hitsausautomaatti A2Tripletrac on tarkoitettu päittäis- ja pienasaumojen
SAW-hitsaukseen.
Kaikki muu käyttö on kielletty.
ESABin hitsausautomaatti ovat A2Tripletrac-tyyppiä ja tarkoitettu käytettäväksi
ohjausrasian PEK tai A2 Welding Control Unit (PEI) ja ESABin hitsausvirtalähteiden
LAF tai TAF kanssa.
2.2
Hitsausmenetelmä
2.2.1
SAW-hitsaus
SAW Light duty
SAW light duty Ø 20 mm:n kosketuslaitteella, joka sallii maks. 800 A:n (100%)
kuormituksen.
Tämä malli voidaan varustaa syöttörullilla yksihitsaukseen.
Putkilankaa varten on erityisiä uritettuja syöttörullia, jotka takaavat lankojen varman
syötön, ilman että ne menettävät muotonsa suurten syöttöpaineiden takia.
2.3
Määritelmät
SAW-hitsaus
Hitsattaessa hitsipaatsaa suojaa jauhekerros.
SAW Light duty
Tämä mahdollistaa virran pienemmän kuormittamisen,
ja hitsattaessa käytetään ohuempaa lankaa.
2.4
Hitsaus vaakatasossa
Hitsausautomaatti A2Tripletrac on suunniteltu vaakasuoraan hitsaukseen.
A6TF K1 ei saa käyttää kaltevalla pinnalla hitsattaessa
hha3d1xa
-8-
FI
2.5
Tekniset tiedot
A2TF K1 (SAW)
Liitäntäjännite
42 V AC
Kuormitettavuus 100 %
800 A
Lankakoot:
umpilanka yksittäislanka
1,6-4,0 mm
täytelanka
1,6-4,0 mm
Syöttönopeus, maks.
9 m/min
Jarrunavan jarrutusmomentti
1,5 Nm
Ajonopeus
0,1-2,0 m/min
Kääntösäde ympärihitsauksessa, min
1500 mm
Putken läpimitta sisäpuolisessa liitoshitsauksessa, min
1100 mm
Lankakelan paino, maks.
30 kg
Jauhesäiliön tilavuus
(Ei saa täyttää esilämmitetyllä jauheella)
6l
Paino (ilman lankaa ja jauhetta)
68 kg
Suojausluokka
IP10
EMC luokittelu
Luokka A
2.6
Pääosat A2TF K1 (SAW)
1. Vaunu
2. Alusta
3. Langansyöttölaitetta
4. Luistipaketti, manuaalinen
5. Kosketusputki
6. Langansyöttömoottori
7. Suuntauspuikko
8. Jauhesäiliö
9. Jauheputki
10. Käyttöyksikkö PEK/ PEI
11. Vesivaaka
12. Langan ohjain
Pääosien kuvaus on sivulla 10.
hha3d1xa
-9-
FI
2.7
Pääosien kuvaus
2.7.1
Vaunu
Vaunu on kaksipyörävetoinen.
Manuaalinen vapaakytkentä tehdään
lukitusvivulla (1).
Ajosuunta asetetaan säätöpyörällä (2).
2.7.2
Alusta
Alustaan asennetaan muun muassa
ohjausrasia, langansyöttölaite ja jauhesäiliö.
2.7.3
Langansyöttölaitetta
Langansyöttölaitetta käytetään hitsauslangan syöttämiseen hitsausrailoon
kosketusputken ja -laitteen avulla.
2.7.4
Manuaalinen luistipaketti
Hitsauspään vaaka- ja pystyasento säädetään lineaariluisteilla.
Kulmaliike voidaan säätää vapaasti pyöröluistilla.
2.7.5
Kosketusputki
Synnyttää kosketuksen hitsauslankaan hitsauksessa suoritettavaa virransiirtoa
varten.
2.7.6
Langansyöttömoottori
Langansyöttömoottori käyttää langansyöttölaitetta.
2.7.7
Suuntauspuikko
Suuntauspuikkoa käytetään hitsauspään suuntaamiseen railoon.
2.7.8
Jauhesäiliö / Jauheputki
Hitsausjauhe kaadetaan hitsaussäiliöön, josta se vuorostaan ohjataan
työkappaleeseen jauheputkea pitkin.
Jauheen määrä säädetään jauhesäiliön venttiilillä.
Lue sivulla 15 oleva kappale Hitsausjauheen täyttö.
2.7.9
Käyttöyksikkö
PEK katso käyttöohje 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
A2 Welding Control Unit (PEI) katso käyttöohje 0449 331 xxx.
2.7.10 Vesivaaka
Vesivaa'alla tarkastetaan, että hitsausautomaatti on vaakatasossa.
hha3d1xa
- 10 -
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
3.2
Asennus
3.2.1
Lankakela (Lisävaruste)
Lankakela (1) asennetaan jarrunapaan (2).
VAROITUS
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta:
Lukitse jarrunapa punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti. Ks. myös kuva oikealla.
3.3
Jarrunavan säätö
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan säätäminen
on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin, että lanka on
hieman löysällä syötön loputtua.
Jarrumomentin säätäminen:
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
hha3i1xa
- 11 -
FI
3.4
Liitännät
3.4.1
Yleistä
PEK: Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus. Lue ohjekirjasta 0460 948 xxx,
0460 949 xxx, 0459 839 036.
A2 Welding Control Unit (PEI): Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus. Lue
ohjekirjasta 0449 331 xxx.
Lue erillisistä käyttöohjeista ohjeet hitsausvirtalähteen LAF tai TAF
kytkemisestä.
3.4.2
Hitsausautomaatin A2TF K1 (Jauhekaarihitsaus, SAW)
1. Liitä ohjauskaapeli (5) hitsausvirtalähteen (3) ja ohjausrasian PEK/ PEI (2) väliin.
2. Liitä maadoituskaapeli (6) hitsausvirtalähteen (3) ja työkappaleen (4) väliin.
3. Liitä hitsauskaapeli (7) hitsausvirtalähteen (3) ja hitsausautomaatin (1) välille.
4. Liitä mittauskaapeli (8) hitsausvirtalähteen (3) ja työkappaleen väliin (4).
hha3i1xa
- 12 -
FI
4
KÄYTTÖ
4.1
Yleistä
VAROITUS:
Oletko lukenut ja ymmärtänyt turvallisuutta
koskevat tiedot?
Et saa käyttää laitetta sitä ennen!
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 5. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
Palautusjohto
Tarkista ennen hitsauksen aloittamista, että palautusjohto on kytketty paikalleen.
Ks. sivu 12.
hha3o1xa
- 13 -
FI
4.2
Hitsauslangan lataaminen (A2TF K1)
1. Asenna lankakela sivulla 11 olevan ohjeen
mukaisesti.
2. Tarkasta, että syöttörulla (1) ja kosketusleuat
tai kosketussuuttimet (3) ovat oikean kokoisia
valitulle lankakoolle.
3. Aseta langanpää syöttörullan (1) uraan.
4. Säädä langan paine syöttörullaa vasten nupilla (4).
HUOM! Kiristä vain sen verran, että syöttö on vakaa.
5. Syötä johtoa 30 mm kosketuskärjen alle painamalla
-painiketta ohjausrasiasta PEK, tai kääntämällä
vipua
, joka on ohjausyksikön PEI kotelon päällä.
6. Oikaise lanka säätämällä nuppia (5).
4.3
Syöttörullan vaihto (A2TF K1)
Yksilanka
Avaa pyörät (3) ja (4).
Avaa käsipyörä (2).
Vaihda syöttörulla (1). Ne on merkitty
lankakoon mukaan.
Täytelangan uritetut syöttörullat (Lisävaruste)
Vaihda ko. lankakoon syöttörulla (1) ja painorulla (5) pareittain.
HUOM! Painorullalle tarvitaan erikoisvalmisteinen akselitappi
(til.nro 0212 901 101).
Kiristä painoruuvi (4) varovasti niin, ettei täytelanka väänny.
hha3o1xa
- 14 -
FI
4.4
Kosketusvarusteet
Yksilangalle 1,6 - 4,0 mm. Light duty (D20).
Käytä hitsauspäätä A2TF K1osat:
Oikaisulaite (1)
Kosketuslaite D20 (2)
Kosketussuuttimtin (3) (M12-kierre).
Kiristä kosketussuutin (3) avaimella hyvän
kosketuksen varmistamiseksi.
4.5
Hitsausjauheen täyttö
1. Sulje jauhesäiliön jauheventtiili (1).
2. Irrota mahdollinen sykloni jauheimurista.
3. Täytä hitsausjauhetta.
HUOM! Hitsausjauheen tulee olla kuivaa.
4. Sijoita jauheputki niin, että jauheletku ei pääse taittumaan.
5. Säädä jauhesuuttimen korkeus hitsistä niin, että
jauhemäärä on sopiva.
Jauhekerroksen on oltava niin korkea, ettei valokaari lyö läpi.
hha3o1xa
- 15 -
FI
4.6
Hitsausautomaatin siirtäminen.
Vapauta pyörät lukitusvipua vääntämällä (1).
Tarkista, että varmuuskettinki (2) on kiinni.
Tämä tehdään onnettomuuksien
välttämiseksi esim. silloin kun alusta
on lukittu huonosti vaunun
jalkakiinnikkeeseen.
HUOMAA! Hitsausautomaattia nostettaessa on käytettävä reikiä (3).
hha3o1xa
- 16 -
FI
5
KUNNOSSAPITO
5.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
HOUM! Katso ennen mitääm huoltotoimenpiteitä, että verkkojännite on katkaistu.
Ohjausrasian PEK huolto, ks. käyttöohjetta 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
Ohjausrasian PEI huolto, ks. käyttöohjetta 0449 331 xxx.
5.2
Päivittäin
Pidä hitsausautomaatin liikkuvat osat puhtaina hitsausjauheesta ja pölystä.
Tarkasta, että kosketussuutin ja kaikki sähköjohdot ovat liitetty.
Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset ovat kireällä ja että ohjaus- ja syöttörullat eivät
ole kuluneet tai rikki.
Tarkasta jarrunavan jarrutusmomentti. Se ei saa olla niin pieni, että kelarumpu
pyörii vielä langansyötön pysäyttämisen jälkeen, eikä niin suuri, että syöttörullat
luistavat. Jarrutusmomentin ohjearvo 30 kg:n kelarummulle on 1,5 Nm.
Jarrutusmomentin säätö sivulla 11.
5.3
Säännöllisesti
Tarkasta langansyöttöyksikön langanohjain, vetorullat ja kosketussuutin.
Vaihda kuluneet tai vioittuneet osat.
Tarkasta luistit. Voitele, jos ne ahdistavat.
hha3m1xa
- 17 -
FI
6
VIANETSINTÄ
6.1
Yleistä
Varusteet
Käyttöohje ohjausrasiaa PEK varten, 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
Käyttöohje ohjausrasiaa A2 Welding Control Unit (PEI) varten, 0449 331 xxx.
Tarkasta
että hitsausvirtalähde on kytketty oikeaan verkkojännitteeseen
että kaikki 3 vaihetta ovat jännitteelliset (vaihejärjestyksellä ei ole merkitystä)
että hitsauskaapelit ja näiden liitännät ovat ehjät
että säätimet ovat halutussa asennossa
että verkkojännite katkaistaan ennen korjauksen aloittamista
6.2
Mahdolliset viat
1. Oire
Syy 1.1
Toimenpide
Syy 1.2
Toimenpide
2. Oire
Syy 2.1
Toimenpide
Syy 2.2
Toimenpide
Syy 2.3
Toimenpide
3. Oire
Syy 3.1
Toimenpide
Syy 3.2
Toimenpide
7
Ampeeri- ja volttiarvo vaihtelevat suuresti numeronäytöllä.
Kosketusleuat tai -suuttimet kuluneet tai vääränkokoiset.
Vaihda kosketusleuat tai -suutin.
Syöttörullien paine liian pieni.
Lisää syöttörullien painetta.
Langansyöttö epätasainen.
Syöttörullien paine väärin säädetty.
Muuta syöttörullien painetta.
Syöttörullat vääränkokoiset.
Vaihda syöttörullat.
Syöttörullien urat kuluneet.
Vaihda syöttörullat.
Hitsauskaapelit kuumenevat liikaa.
Huonot sähköliitännät.
Puhdista ja kiristä kaikki sähköliitännät.
Hitsauskaapelien poikkipinta liian pieni.
Lisää kaapelien poikkipintaa tai käytä rinnakkaisia kaapeleita.
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 21 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
hha3f1xa
- 18 -
MITTAPIIRUSTUS
A2TF K1
- 19 -
LISÄVARUSTEET
Utility light, complete:
0449443880
- 20 -
VARAOSALUETTELO
A2TF K1
Edition 091113
!"
#
$%&
- 21 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2TF K1 Tripletrac
0461 236 880
Automatic welding machine
1
1
0449 400 882
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit
90 mm
4
1
0449 150 900
Wire feed unit complete (right)
38 rpm
5
1
0460 504 880
Control box
PEK, see separate manual
6
1
0449 153 900
Cable kit
1,6 m
6:1
1
0460 909 881
Pulse tranducer cable
6:2
1
0461 249 881
Motor cable
6:3
1
0461 239 880
Arc welding cable
7
1
0449 425 001
Plate
- 22 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac
0449 430 881
Automatic welding machine
1
1
0449 400 880
Carriage
2
1
0449 154 880
Carrier
3
1
0449 152 880
Slide travel kit
90 mm
4
1
0449 150 880
Wire feed unit complete (right)
38 rpm
5
1
0449 330 880
Control box
PEI, see separate manual
6
1
0449 153 980
Cable kit
1,6 m
6:2
1
0456 493 981
Cable
6:3
1
0456 504 980
Arc welding cable
7
1
0449 425 001
Plate
16
1
0449 528 001
Protection plate
#
- 23 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac PEI
0449 400 881
Carriage
1
1
0449 418 881
Cover
9
1
0333 087 005
Y-flange unit
12
2
0415 857 002
Rubber wheel
13
2
0211 102 962
Roll pin
14
1
0321 220 001
Grommet
17
1
0192 784 001
Pin plug
18
2
0192 784 101
Pin
19
1
0191 998 103
Attachment
21
1
0457 783 880
Motor Cable
22
1
0449 403 001
Plate
27
2
0413 366 320
Clamp
29
2
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 417 880
Slide
36
1
0192 784 002
Sleeve plug
37
2
0192 784 102
Cap
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
42
1
0449 427 001
Plate
43
1
0449 089 880
Drive unit
44
1
0449 098 880
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
50
1
0333 630 001
Locking arm adjustable
51
1
0211 102 940
Roll pin
D 3x28
52
1
0215 701 019
Grooved ring,
D25x1,2
53
1
0449 097 001
Platta
54
1
0449 103 001
Pressure screw
55
1
0449 411 880
Mounting plate compl.
57
1
0449 416 001
Protective cover
58
1
0237 700 280
Angle gear
59
1
0449 409 001
Arm
60
1
0449 410 001
Holder
61
1
0212 204 344
Stop screw
65
1
0449 402 001
Wheel
66
1
0449 401 001
Shaft
67
1
0449 404 880
Frame compl.
68
1
0146 846 880
Handle
69
1
0449 405 880
Swiveling castor
74
1
0413 539 002
Pillar rota clamp
75
1
0193 570 131
Locking arm
78
1
0449 414 001
Shaft
79
1
0449 412 001
Gear wheel
80
1
0449 426 001
Cross- type water leveler
84
4
0163 139 002
Insulator
85
4
0162 414 002
Insulating tube
l=17 mm
87
1
0413 527 001
Plate
65x65
92
2
0211 102 921
Roll pin
D 2x20
96
1
0449 423 001
Angle
#
D 5x40
2-pole
2-pole
M16
M5x8
- 24 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
98
1
0449 432 001
Brush shaft
99
1
0449 421 001
Brush with bar
101
1
0449 526 001
Casing plate
#
Notes
- 25 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A2 Tripletrac PEK
0449 400 882
Carriage
1
1
0449 418 881
Cover
9
1
0333 087 005
Y-flange unit
12
2
0415 857 002
Rubber wheel
13
2
0211 102 962
Roll pin
D 5x40
14
1
0461 241 880
Motor cable
L=1,9m
15
1
0461 242 880
Pulse transducer cable
L=2,1m
19
1
0191 998 103
Attachment
22
1
0449 403 001
Plate
27
2
0413 366 320
Clamp
29
2
0413 366 105
Clamp
30
1
0413 366 112
Clamp
31
1
0449 417 880
Slide
40
1
0800 185 001
Bearing bushing
42
1
0449 427 001
Plate
43
1
0449 089 881
Drive unit
44
1
0449 098 880
Shaft with eccentric
45
1
0449 099 001
Shaft support
50
1
0333 630 001
Locking arm adjustable
51
1
0211 102 940
Roll pin
D 3x28
52
1
0215 701 019
Grooved ring,
D25x1,2
53
1
0449 097 001
Plate
54
1
0449 103 001
Pressure screw
55
1
0449 411 880
Mounting plate compl.
57
1
0449 416 001
Protective cover
58
1
0237 700 280
Angle gear
59
1
0449 409 001
Arm
60
1
0449 410 001
Holder
61
1
0212 204 344
Stop screw
65
1
0449 402 001
Wheel
66
1
0449 401 001
Shaft
67
1
0449 404 880
Frame compl.
68
1
0146 846 880
Handle
69
1
0449 405 880
Swiveling castor
74
1
0413 539 002
Pillar rota clamp
75
1
0193 570 131
Locking arm
78
1
0449 414 001
Shaft
79
1
0449 412 001
Gear wheel
80
1
0449 426 001
Cross- type water leveler
84
4
0163 139 002
Insulator
85
4
0162 414 002
Insulating tube
l=17 mm
87
1
0413 527 001
Plate
65x65
92
2
0211 102 921
Roll pin
D 2x20
96
1
0449 423 001
Angle
98
1
0449 432 001
Brush shaft
99
1
0449 421 001
Brush with bar
101
1
0449 526 001
Casing plate
#
M16
M5x8
- 26 -
#
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 154 880
Carrier
4
1
0413 671 001
Chain attachment
5
1
0413 597 001
Safety chain
11
6
0163 139 002
Bushing
12
6
0162 414 002
Insulating tube
14
1
0413 528 001
Column
15
1
0413 540 001
Clamp
16
1
0413 530 880
Arm
17
1
0146 967 880
Brake hub
18
1
0413 532 001
Attachment
20
1
0413 317 002
Handle
22
2
0156 442 002
Clamp screw
24
1
0334 185 886
Box girder beam complete
26
1
0413 525 001
Insulating tube
27
1
0413 317 001
Handle
30
2
0218 301 113
Lifting eye bolt
31
2
0162 414 004
Insulating tube
# '
Notes
R21 M8
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
# '
- 29 -
Item
Qty
1
1
0413 519 001 Slide profile
2
1
0413 524 001 Bearing bushing
3
1
0413 521 001 Runner
5
1
0413 522 001 Lead screw
7
1
0334 537 002 Crank
9
2
0413 523 001 Axis
17
4
0190 240 107 Bearing
Orderingno.
Denomination
Remarks
0413 518 880 Slide
'
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0413 506 880
Rotary slide
1
1
0413 507 001
Flange
2
1
0413 508 001
Tensioning ring
3
1
0413 509 001
Flange
7
2
0219 504 405
Bellleville spring
8
1
0193 571 105
Locking piece
10
1
0193 570 123
Locking lever
'
Notes
T = 0.6
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
D20, L = 260 mm
1
0145 221 881
Concentric flux feeding funnel
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
# '
- 32 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 900
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0812 312 001
Motor with pulse transducer
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
55
1
0449 475 001
Bar
61
1
0462 132 880
Protecting cover
62
1
0449 528 001
Protection plate
# '
D20, L = 260 mm
- 33 -
Item
Qty
1
1
0156 449 001 Clamp
6
2
0212 900 001 Spacer screw
7
4
0215 201 209 O-ring
8
2
0218 400 801 Pressure roller arm
9
1
0218 810 181 Handwheel
10
1
0218 810 182 Handwheel
11
3
0332 408 001 Stub shaft
13
3
0153 148 880 Roller
14
1
0415 498 001 Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601 Spacer screw
16
1
0415 499 001 Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880 Contact clamp
30
1
0212 601 110 Nut
Orderingno.
Denomination
Remarks
0147 639 882 Straightener (right mounted)
#
D11.3x2.4
M10
- 34 -
Item
Qty
1
1
0413 073 002 Searing housing
2
2
0190 726 003 Ball bearing
3
1
0334 575 001 Stub shaft
4
1
0215 701 014 Betaining ring
5
3
0334 576 001 Spacer
Orderingno.
Denomination
Notes
0413 072 881 Bearing housing with stub shaft
D17
- 35 -
Item
Qty
1
1
0332 837 001 Hopper for flux
6
1
0153 347 881 Flux valve
7
1
00203 017 80 Flux strainer
16
1
0443 383 002 Flux hose
Orderingno.
Denomination
Remarks
0332 994 883 Flux hopper complete
##
L= 500
- 36 -
- 37 -
'%
'
(
(
%( )
(+ +
' ''
' ''
/ -0
6
%( ) * ,
(
01 #
#
! 01 #
#
/ - , - ., .
%( ) *
89 ":/
;
01
##
' '
! 01
##
'
%( )
6
01
! 01
/
01
01
%( )
*
01
! 01
(+ +
83 ?4 &?:
)
)
' '
''
'!
&
-/
,.
2 4
)
01'
01'
)+-+
' ''
'
'
'
#
2
%( ) *
3
@
01 # '
! 01 # '
& +
#
0
.2
%( ) 3
(+ +
3
7
01'
' '#'#
! 01'
' ''
+
%( ) ;
!
@(
01
! 01
!
$$$
"
A
$
#
'
###
%&
:(
)
'
'
$
+ .,
%( ) 3
%
?
01#
! 01#
// %( )
( $
01
! 01
%'
/
#'
+ ,1 4 %( ) ( ,
"7
01 '' #
! 01 '' #
' #
' #
!
0
6 .
%( ) 83 7
9 (C
01
! 01
#
-+ .
// %( )
3
01 #' ' #
! 01 #' ' #
# #
0 .- ,
!D%
**&
6
- 0
.
%( ) 4
)
B! 01
$
. /
%( )
B$
(
01 '
! 01 '
' #'
' #
.,3 %( ) *
? 5
01
! 01
'
9
%( ) C
57
01
'
! 01
'
++ +
)
/6 ,
%( ) % 7
? 55 ..
01
# #
! 01
#
/
.
.
$+ + %( )
C 5
01
! 01
#
'#
+ / -.
%( ) 4
(
B! 01 '#
'
01#
! 01#
- 3.
%( ) (+ +
..3*
01''
#
! 01''
#
., 6
%( ) (
(+ + +
3
83 :
01 #
# #
! 01 #
#
#
!
%( ) (6
*
01
! 01
- (
%( ) B$
. .
%( ) &
7 4.
%( ) ( 6 5
)
6
01
! 01
!
1 + / -6
%( ) "
)
01
! 01
,1
,1 %( ) 2
- ,+ /
%( ) /
/
01 '
! 01 '
.
%( ) & =
>
,
01 #
! 01 #
5.
%( ) 7
,
5
01 ' # '
! 01 ' # '
52
%( ) !
7$
01
! 01
'
%( ) ( +< + +
"
01
'
! 01
'
,1 2 3 2 1 - + .2
%( ) - 3)%4 " + + +
5
01
#
'
! 01
#
0 -4
5
,
6
01 '
! 01 '
21.
(
(
01
! 01
'
/ .+ 0
(+ + %( ) 2 +-+
)
01
'
! 01
'
**&
8 & *&
6
( %( )
/ 65
01
! 01
+ ,- .
%( ) * + + +,
../
01
'
! 01
'
5
)
#
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising