ESAB | A6 Mastertrac | Instruction manual | ESAB A6 Mastertrac Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB A6 Mastertrac Εγχειρίδιο χρήστη
A6 Mastertrac
A6TF F1/ A6TF F1 Twin
Οδηγίες χρήσεως
0449 265 460
2009-10-05
Valid for serial no. 940-xxx-xxxx
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∆ιατηρείται το δικαίωµα τροποπίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
-- 2 --
4
3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
5
8
Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τεχνική ηλεκτροσυγκόλλησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ορισµοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συγκόλληση σε οριζόντιο επίπεδο αντίστοιχα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τεχνιкά στоιχέια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κύρια εξαρτήµατα A6TF F1 (SAW), A6TF F1 Twin (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Περιγραφή κύριων εξαρτηµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
9
10
11
3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1
3.2
3.3
3.4
Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συναρµολόγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθµιση πέδησης πλήµνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνδέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.1 Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4.2 Φόρτωση του σύρµατος ηλεκτροσυγκόλλησης
(A6TF F1/ A6TF F1 Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.3 Αλλαγή ρολλό παροχής (A6TF F1/ A6TF F1 twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.4 Εξοπλισµός ηλεκτρικής επαφής για ηλεκτροσυγκολλήσεις
τύπου βυθιζόµενου τόξου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.5 Αναπλήρωση µε σκόνη συγκόλλησης (Ηλεκτροσυγκολλήσεις τύπου βυθιζόµενου τόξου) .
18
4.6 Μεταφορά του Αυτόµατου Συγκολλητικού Μηχανήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.7 Η τροποποίηση του Α6TF F1/ A6TF F1 Twin (SAW-συγκόλληση) σε συγκόλληση τύπου
MIG/MAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
4.8 Η τροποποίηση του Α6TF F1 (SAW-συγκόλληση) σε συγκόλληση τύπου Twin-Arc (διπλό
σύρµα). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
5.1 Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Καθηµερινά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Περιοδική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
6 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
6.1 Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
7 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ΑΝΣΛΞΣΙΜΑ ΑΝΤΑΓΓΑΚΤΙΚΌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ΣΧΕ∆ΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ
.........................................
25
ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
TOCy
-- 4 --
GR
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόµατου εξοπλισµού συγκόλλησης ESAB έχουν την aπόλυτη aυθύνη
να εξαsφαλίζουν ότι, οποeοσδήποτε εργάζεται µε ή κοντά στον εξοπλισµό, λαµβάνει
όλα τα σχετικά µέτρα ασφαλείας. Τα µέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που ισχύουν γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισµού συγκόλλησης. Οι ακόλουθες
συστάσεις µπορεί να θεωρηθεί ως συµπληρωµατικές των κανονικών προδιαγραφών
που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευµένο προσωπικό, πλήρως
εξοικειωµένο µε τη λειτουργία του εξοπλισµού συγκόλλησης. Ένας λανθασµένος
χειρισµός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες µπορεί να
προκαλέσουν τραυµατισµό του χειριστή και ζηµία στον εξοπλισµό.
1. Κάθε προσωπικό, που χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό συγκόλλησης, θα πρέπει να
γνωρίζει καλά:
S
το χειρισµό του
S
πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
S
τη λειτουργία του διακόπτη
S
τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
S
συγκόλληση
2. Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνεtαι ότι:
S
κανένα µη εξουσιοδοτηµένο άτοµο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν
τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισµός.
S
κανένα άτοµο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγµή που ανάβει το φωτεινό
τόξο.
S
ότι η περιοχή εργασίας είναι ελεύθερη από αντικείµενα.
3. Ο τόπος εργασίας πρέπει:
S
να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
S
να µην είναι εκτεθειµένος σε ρεύµατα αέρα.
4. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός.
S
Χρησιµοποιείτε πάντοτε τον συνιστώµενο ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό,
όπως πχ. προστατευτικά γυαλιά, πυρίµαχο ρουχισµό, προστατευτικά γάντια.
Σηµείωση! Μη χρησιµοποιείτε γάντια ασφαλείας κατά την αντικατάσταση
σύρµατος.
S
Μη φοράτε χαλαρά αντικείµενα, όπως µαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια κ.λπ.,
τα οποία µπορούν να σκαλώσουν και να προκαλέσουν εγκαύµατα.
5. Προστασία από άλλους κινδύνους
S
Σωµατίδια σκόνης ορισµένου µεγέθους µπορεί να αποβούν επικίνδυνα για το
προσωπικό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προµηθευτείτε ένα σύστηµα
εξαερισµού και εξαγωγής σκόνης για εξουδετέρωση αυτού του κινδύνου.
S
Σε περίπτωση αλλαγής καρουλιού σύρµατος, να δείξετε την µεγαλύτερη
προσοχή επειδή το άκρο του σύρµατος µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό.
SafeArcT GR
-5-
GR
6. Γενικές προφυλάξεις
S
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεµένο καλά.
S
Επεµβάσεις σε εξοπλισµό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.
S
Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σαφώς
επισηµασµένος και εύκολα προσιτός.
S
Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισµού δεν πρέπει να διεξάγονται ενόσω
αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.
Εχετε υπόψην τα εξής:
S
Οτι η ελεύθεрη σύνδεση προς τо κιβώτιο είναι σε θέση κλειδωµένη.
S
Οτι αν о χειрιστής αφήσει τо αυτόµατο συγкоλλητιкό πρέπει να τо
σταθµεύσει µε τάкоυς κάτω από τις рόδες, ώστε να µην υπάρχει кίνδυνоς να
кινηθεί τо µηχάνηµα χωρίς τη θέλησή του.
S
Πριν τη συγκόλληση, ελέγξτε ότι τо αυτόµατο συγкоλλητιкό δεν είναι αστáθές.
S
Οτι η τοποθέτηση της κεφαλής συγκόλλησης και της µπоµπίνας σύρµατος
επηрεάζоυν τо кέντро βάроυς του αυτόµατου συγκολλητικού. Πολύ υψηλό
кέντро βάроυς πрокαλεί ασταθές αυτόµατο συγкоλλητιкό.
S
Οτι η кατανάλωση σύρµατος και σκόνης συγκόλλησης έχει σαν αποτέλεσµα
τη µετατόπιση της кατανоµής βάроυς κατά τη συγκόλληση.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος από σύνθλιψη!
Μη χρησιµοποιείτε γάντια ασφαλείας κατά την αντικατάσταση σύρµατος, ράουλων
τροφοδότησης και µποµπίνων σύρµατος.
SafeArcT GR
-6-
GR
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΟΤΗ ΣΑΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρος.
S Εγκαταsτήστε και γειώστε τη συσκευή συγκόλλησης σύµφωνα µε τα υποδείγµατα
eφαρµογής.
S Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα µέρη ή ηλεκτρόδια µε ακάλυπτη επιδερµίδα, υγρά
γάντια ή υγρό ρουχισµό.
S Μονώστε το σώµα σας από τη γείωση και το τεµάχιο εργασίας.
S Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
S Εχετε το πρόσωπό σας µακριά από τις αναθυµιάσεις συγκόλλησης.
S Εξασφαλίστε καλό εξαερισµό και απορρόφηση αναθυµιάσεων συγκόλλησης και
αερίων, τόσο στον τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυµατίσει τα µάτια και να προκαλέσει
δερµατικά εγκαύµατα.
S Προστατέψτε τα µάτια και το σώµα σας. Χρησιµοποιείτε κατάλληλο κράνος
συγκόλλησης και φακούς µε φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισµό.
S Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα µε κατάλληλα διαφράγµατα ή πετάσµατα.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
S Οι σπίθες συγκόλλησης µπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν κοντά σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος µπορεί να βλάψει την ακοή
S Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιµοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο µέσο προστασίας
της ακοής.
S Προειδοποιείστε τους παρευρισκόµενους για τους κινδύνους.
∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
SafeArcT GR
-7-
GR
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1
Γενικά
Ο αυτόµατος συγκολλητής A6TF F1/A6TF F1 Twin και προορίζεται για
SAW-συγκόλληση κατ'άκρον και συγκόλληση πληρώσεως.
Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται.
Επίσης προορίζονται για χρήση σε συνδυασµό µε κιβώτια ελέγχου
PEK και τις πηγές ισχύος LAF ή TAF της ESAB.
2.2
Τεχνική ηλεκτροσυγκόλλησης
2.2.1
Ηλεκτροσυγκόλληση βυθιζόµενου τόξου
S
Ελαφρές εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης βυθιζόµενου τόξου
Ελαφρές εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης µε βυθιζόµενο τόξο, µε σύνδεσµο
διαµέτρου 20 χιλ. ο οποίος επιτρέπει τη διέλευση φορτίου 800 A (100%).
Βαριές εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης βυθιζόµενου τόξου
Βαριές εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης µε βυθιζόµενο τόξο, µε σύνδεσµο
διαµέτρου 35 χιλ. ο οποίος επιτρέπει τη διέλευση φορτίου 1500 A το πολύ.
Αυτή η µορφή µπορεί να εξοπλισθεί µε ρολά τροφοδοσίας για συγκόλληση µονού ή
διπλού σύρµατος (twinarc). Για σωληνωτό σύρµα υπάρχουν ειδικό ρολά
τροφοδοσίας µε εγκοπές τα οποία εγγυούνται σίγουρη τροφοδοσία του σύρµατος
χωρίς παραµόρφωση λόγω της µεγάλης πίεσης τροφοδοσίας.
S
2.3
Ορισµοί
Συγκόλληση τύπου SAW Κατά τη συγκόλληση προστατεύεται τo τόξο µε
επικάλυψη σκόνης συγκόλλησης.
Συγκόλληση SAW
ελαφρού τύπου
Αυτή η µορφή επιτρέπει µείωση του φορτίου.
SAW Heavy duty
Αυτή η µορφή επιτρέπει άυξηση τον φορτίου.
Συγκόλληση διπλού
τόξου
Συγκόλληση µε δυο ταυτόχρονα σύρµατα στην ίδια
κεφαλή.
2.4
Συγκόλληση σε οριζόντιο επίπεδο αντίστοιχα
Τα αυτόµατα µηχανήµατα συγκόλλησης είναι σχεδιασµένα για οριζόντια συγκόλληση.
Tο A6TF F1/ A6TF F1 Twin δεν πρέπει να Ρρησιµοποιηθεί για συγκόλληση σε
κεκλιµµένο επίπεδο
hfa8d1ya
-8-
GR
2.5
Τεχνιкά στоιχέια
A6TF F1
A6TF F1 Twin
Τάση ρεύµατος
42 V AC
42 V AC
Ονοµαστικό φορτίο 100 %:
1500 A
1500 A
3,0-6,0 mm
3,0-4,0 mm
2x2,0-3,0 mm
3,0-6,0 mm
3,0-4,0 mm
2x2,0-3,0 mm
Ταχύτητα τροφοδότησης ηλεκτροδίου, µαχ
4 m/min
4 m/min
Ροπή πέδησης (φρεναρίσµατος) πλήµνης
1,5 Nm
1,5 Nm
Ταχύτητα µετακίνησης
0,1-2,0 m/min
0,1-2,0 m/min
βάρος ηλεκτροδίου, µαχ
30 kg
30 kg
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης συγκόλλησης
(Μή γεµίζετε µε προθερµασµένη σκόνη)
10 l
10 l
βάρος (χωρίς ηλεκτρόδιο και σκόνη συγκόλλησης)
110 kg
140 kg
Κατηγορία περιβλήµατος προστασίας
IP10
IP10
EMC ταξινόµηση
Κατηγορία Α
Κατηγορία Α
∆ιαστάσεις ηλεκτροδίου:
συµαγές απλό σύρµα
σωληνωτό σύρµα
συµπαγές διπλό σύρµα
hfa8d1ya
-9-
GR
2.6
Κύρια εξαρτήµατα A6TF F1 (SAW), A6TF F1 Twin (SAW)
1.
Βαγονέτο
5.
Συνδετήρας
8.
Σωλήνας συλλιπάσµατος
2.
Φορέας
6.
9.
3.
Εξάρτηµα ευθυγράµµισης
Κινητήρας και κιβώτιο
ταχυτήτων (A6 VEC)
Στόµιο σκόνης συγκόλλησης
4.
Χειροκίνητο πακέτο
ολισθητήρα
7.
Χοάνη σκόνης συγκόλλησης 10. Οδηγός σύρµατος
Βλ. σελ. 11 για περιγραφή των κύριων εξαρτηµάτων.
hfa8d1ya
- 10 -
GR
2.7
Περιγραφή κύριων εξαρτηµάτων
2.7.1
Βαγόνι
Το βαγόνι κινείται µε τέσσερις τροχούς. Μπορεί να κλειδωθεί µε τον ασφαλιστικό
µοχλό (1).
2.7.2
Φορέας
Στο φορέα µοντάρονται µεταξύ άλλων κιβώτιο χειρισµού, µηχανισµός τροφοδότησης
σύρµατος και δοχείο σκόνης.
2.7.3
Εξάρτηµα ευθυγράµµισης
Η µονάδα χρησιµοποιείται για οδήγηση και τροφοδότηση συγκολλητικού σύρµατος
µέσα στο συνδετικό συνδετήρα.
2.7.4
Χειροκίνητο πακέτο ολισθητήρα
Η οριζόντια ή κάθετη ρύθµιση της κεφαλής συγκόλλησης ρυθµίζεται µε ολισθητήρα
τοποθετηµένο εν σειρά. Η γωνιακή κίνηση µπορεί ελεύθερα να ρυθµιστεί µε τον
περιστροφικό ολισθητήρα.
2.7.5
Συνδετήρας
Μεταφέρει ηλεκτρική τάση στο σύρµα κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης.
2.7.6
Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων (A6 VEC)
Ο κινητήρας τροφοδότησης σύρµατος χρησιµοποιείται για τροφοδότηση του
συγκολλητικού σύρµατος.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη A6 VEC, βλέπε το εγχειρίδιο οδηγιών
0443 393 xxx.
2.7.7
Χοάνη σκόνης συγκόλλησης/ Σωλήνας σκόνης συγκόλλησης / Στόµιο
σκόνης συγκόλλησης
Το συλλίπασµα γεµίζεται στο δοχείο συλλιπάσµατος και από εκεί µεταφέρεται στο
τεµάχιο εργασίας µε το σωλήνα συλλιπάσµατος και στόµιο σκόνης συγκόλλησης.
Η ποσότητα συλλιπάσµατος που στάζει κάτω ελέγχεται από µια βαλβίδα
συλλιπάσµατος τοποθετηµένη στο δοχείο συλλιπάσµατος.
Βλ. “Γέµισµα συλλιπάσµατος” στη σελ. 18.
hfa8d1ya
- 11 -
GR
3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1
Γενικά
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από επαγγελµατία.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Επειδή στα περιστρεφόµενα µέρη διατρέχετε κίνδυνο να
µαγκώσετε τα δάκτυλά σας, γι' αυτό να προσέχετε πολύ.
3.2
Συναρµολόγηση
3.2.1
Ανέµη σύρµατος (Προαιρετικά)
Το τύµπανο σύρµατος (1) είναι τοποθετηµένο
στην πλήµνη πέδησης (2).
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να προλάβετε την ολίσθηση της τροχαλίας από την πλήµνη:
ασφαλίστε την τροχαλία µε την κόκκινη µπετούγια, όπως δείχνει
η προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται δίπλα στην πλήµνη.
3.3
Ρύθµιση πέδησης πλήµνης
Ο αφαλός ρυθµίζεται όταν παραδίδεται. Αν απαιτείται
επαναρύθµιση, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
. Ρυθµίστε τον αφαλό του φρένου έτσι ώστε το
σύρµα να είναι λίγο χαλαρό όταν σταµατά η
τροφοδότηση σύρµατος .
S
Ρύθµιση της ροπής πέδησης :
S
Γυρίστε την κόκκινη χειρολαβή στην ασφαλισµένη θέση.
S
Βάλτε ένα κατσαβίδι µέσα στα ελατήρια στον αφαλό.
Γυρίστε τα ελατήρια δεξιά για να µειώσετε τη ροπή πέδησης .
Γυρίστε τα ελατήρια αριστερά για να αυξήσετε τη ροπή πέδησης .
Σηµ: Γυρίστε το ίδιο και τα δύο ελατήρια.
hfa8i1ya
- 12 -
GR
3.4
Συνδέσεις
3.4.1
Γενικά
S
Τα PEK θα πρέπει να συνδεθούν από ειδικευµένο πρόσωπο. ∆είτε το εγχειρίδιο
οδηγιών 0460 948 xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
S
Για τη σύνδεση του A6 GMH δείτε τις οδηγίες χρήσεως του 0460 671 xxx.
S
Για τη σύνδεση του A6 PAV δείτε τις οδηγίες χρήσεως του 0460 670 xxx.
3.4.2
Αυτόµατο συγκολλητή A6TF F1/ A6TF F1 Twin
(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΟΞΟΥ)
1. Συνδέστε το καλώδιο χειρισµού (5) ανάµεσα στην πηγή ρεύµατος συγκόλλησης
(3) και το κιβώτιο χειρισµού PEK (2).
2. Συνδέστε το καλώδιο επιστροφής (6) ανάµεσα στην πηγή ρεύµατος
συγκόλλησης (3) και το τεµάχιο εργασίας (4).
3. Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτροσυγκόλλησης (7) ανάµεσα στη πηγή ρεύµατος
συγκόλλησης (3) και στον αυτόµατο µηχανισµό συγκόλλησης (1).
4. Συνδέστε οδηγό καλώδιο (8) ανάµεσα στην πηγή ρεύµατος συγκόλλησης (3) και
το τεµάχιο εργασίας (4).
hfa8i1ya
- 13 -
GR
4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
4.1
Γενικά
Προσοχή:
Εχετε διαβάσει και καταλάβει τις οδηγίες
ασφάλειας ?
Αν όχι, δεν επιτρέπεται να κάνετε χειρισµό του
µηχανήµατος!
Γενικές οδηγίες ασφαλείας όσον αφορά το χειρισµό του εξοπλισµού υπάρχουν
στη σελίδα 5. ∆ιαβάστε τις πριν αρχίσετε να χρησιµοποιeίτε τον εξοπλισµό.
Καλώδιο επιστροφής
Πριν την έναρξη της συγκόλλησης, ελέγξτε ότι είναι συνδεµένο το καλώδιο
επιστροφής. Βλ.σελ. 13.
hfa8o1ya
- 14 -
GR
4.2
Φόρτωση του σύρµατος ηλεκτροσυγκόλλησης
(A6TF F1/ A6TF F1 Twin)
1. Μοντάρετε το τύµπανο σύρµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της σελίδας 12.
2. Ελέγξτε ότι ο κύλινδρος τροφοδότησης (1) και οι σιαγόνες επαφής ή το άκρο
επαφής (3) έχουν διαστάσεις που ταιριάζουν µε το µέγεθος σύρµατος που έχετε
επιλέξει.
3. Για A6TF F1 Twin:
S Τροφοδοτήστε to σύρµα µέσα από τον οδηγό σύρµατος (8).
4. Οταν συγκολλάτε µε λεπτό σύρµα:
S Τροφοδοτήστε to σύρµα µέσα από τη µονάδα τροφοδότησης
σύρµατος (6).
Αεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός ευθυγράµµισης σύρµατος είναι σωστά
ρυθµισµένος, ώστε τo σύρµα να βγαίνει έξω ευθιγραµµισµένο από τις
σιαγόνες επαφής ή τo άκρο επαφής (3).
5. Τραβήξτε την άκρη του σύρµατος µέσα από το µηχανισµό ευθυγράµµισης (2).
S Για σύρµατα µε διάµετρο µεγαλύτερη των 2 mm - ισιώστε µε το χέρι µισό
µέτρο (0.5 m) σύρµατος και περάστε το µε το χέρι προς τα κάτω µέσα από
το µηχανισµό ευθυγράµµισης.
6. Τοποθετήστε το άκρο του σύρµατος στο αυλάκι του κυλίνδρου τροφοδότησης
(1).
7. Ρυθµίστε το τέντωµα του σύρµατος στον κύλινδρο τροφοδότησης µε το κουµπί
(4).
S ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην τεντώνετε περισσότερο απ΄ ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσετε
οµοιόµορφη τροφοδότηση.
8. Τροφοδοτήστε το σύρµα προς τα εµπρός 30 χλστ. κάτω από το άκρο επαφής
πιέζοντας
στο κιβώτιο ελέγχου ΡΕΚ.
9. ∆ιευθύνετε το σύρµα ρυθµίζοντας ανάλογα το κουµπί (5).
S Νχρησιµοποιείτε πάντα ένα σωλήνα οδηγό (7) για να εξασφαλίζετε οµοιόµορφη
τροφοδότηση του λεπτού σύρµατος (1,6 - 2,5 mm.).
hfa8o1ya
- 15 -
GR
4.3
Αλλαγή ρολλό παροχής (A6TF F1/ A6TF F1 twin)
Μονό σύρµα
S
Ξεσφίξτε τα κουµπιά (3) και (4).
S
Ξεσφίξτε τον χειροκίνητο τροχό (2).
S
Αλλάξτε τον κυλίνδρο τροφοδότησης (1).
Ολοί είναι µαρκαρισµένοι µε τα αντίστοιχα
µεγέθη σύρµατος.
∆ιπλό σύρµα (Twin-arc)
S
Αλλάξτε τον κύλινδρο τροφοδότησης (1) µε κάποιον που διαθέτει δύο αυλάκια,
µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση του µονού σύρµατος.
S
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πρέπει να αλλαχτεί επίσης και ο κύλινδρος πίεσης (5). Ο στάνταρ
κύλινδρος πίεσης για µονό σύρµα αντικαθιστάται από ένα ειδικό κύλινδρο πίεσης
καµπύλου σχήµατος για διπλό σύρµα.
S
Συναρµολογήστε τον κύλινδρο πίεσης µε το ειδικό ηµιαξόνιο (αρ. παραγγελίας
0146 253 001).
Σύρµα µε πυρήνα από σκόνη συλλιπάσµατος για οδοντωτούς κυλίνδρους
(Αξεσουάρ)
S
Αλλάξτε τον κύλινδρο τροφοδότησης (1) και τον κύλινδρο πίεσης (5) µαζί ως
ζευγάρι ανάλογα µε το µέγεθος σύρµατος που θα χρησιµοποιηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την τοποθέτηση του κυλίνδρου πίεσης απαιτείται ένα ειδικό
ηµιαξόνιο (αρ. παραγγελίας 0212 901 101).
S
Σφίξτε µέτρία τη βίδα πίεσης (4) ελέγχοντας ότι δεν παραµορφώνεται το σύρµα
µε πυρήνα από σκόνη συλλιπάσµατος.
hfa8o1ya
- 16 -
GR
4.4
Εξοπλισµός ηλεκτρικής επαφής για ηλεκτροσυγκολλήσεις
τύπου βυθιζόµενου τόξου
4.4.1
για µονό σύρµα 3,0 - 6,0 mm
Χρησιµοποιήστε κεφαλή συγκόλλησης A6TF F1
(SAW) όπου συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω:
S
Εξάρτηµα ευθυγράµµισης (1)
S
Εξάρτηµα σύνδεσης (2) D35
S
Σιαγώνες επαφής (3)
Φροντίστε να υπάρχει καλή επαφή ανάµεσα στις σιαγώνες
επαφής και το σύρµα συγκόλλησης.
4.4.2
Για διπλό σύρµατα 2 x 2,0 - 3,0 mm (D35)
Χρησιµοποιήστε κεφαλή συγκόλλησης A6TF F1 Twin (SAW)
όπου συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω:
S
Εξάρτηµα ευθυγράµµισης (1)
S
Εξάρτηµα σύνδεσης D35, Twin (2)
S
Σιαγώνες επαφής (3)
Φροντίστε να υπάρχει καλή επαφή ανάµεσα στις σιαγώνες
επαφής και το σύρµα συγκόλλησης.
S
Σωλήνα-οδηγό (4, 6).
Αξεσουάρ
S
Εξάρτηµα ευθυγράµµισης λεπτού σύρµατος (5) για
τοποθέτηση στην κορυφή του σφιχτήρα της
µονάδας τροφοδότησης σύρµατος (1).
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Όταν µοντάρετε τον εντατήρα του λεπτού σύρµατος,
αφαιρέσετε την πλάκα (7) εάν υπάρχει.
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ Η προστατευτική πλάκα (8) να µην αφαιρεθεί.
Ρυθµίσεις των συρµάτων για ηλεκτροσυγκολλήσεις τύπου διπλού τόξου:
S
Τοποθετήστε τα καλώδια µέσα στο αυλάκι της ένωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η
καλύτερη δυνατή ποιότητα συγκόλλησης µε την περιστροφή του εξαρτήµατος
σύνδεσης. Τα δύο καλώδια µπορούν να περιστραφούν έτσι ώστε να
τοποθετηθούν το ένα µετά το άλλο κατά µήκος της ραφής της ένωσης, ή σε
οποιοδήποτε σηµείο µε διεύθυνση µέχρι και 90°ως προς τη ραφή της ένωσης,
δηλ. εκατέρωθεν της ραφής της ένωσης.
hfa8o1ya
- 17 -
GR
4.5
Αναπλήρωση µε σκόνη συγκόλλησης (Ηλεκτροσυγκολλήσεις
τύπου βυθιζόµενου τόξου)
1. Κλείστε τη βαλβίδα ροής της σκόνης συγκόλλησης
που βρίσκεται πάνω στη χοάνη µε τη σκόνη.
2. Αν έχει τοποθετηθεί κυκλώνας στη µονάδα
ανάκτησης σκόνης συγκόλλησης, αφαιρέστε τον.
3. Γεµίστε µε σκόνη συγκόλλησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η σκόνη καθαρισµού θα πρέπει να
είναι στεγνή.
4. Τοποθετείστε τη σωλήνα της σκόνης συγκόλλησης έτσι
ώστε να µη διπλώσει.
5. Ρυθµίστε το ύψος του µπεκ σκόνης συγκόλλησης
πάνω από τη ραφή συγκόλλησης, έτσι ώστε να
παρέχεται η σωστή ποσότητα σκόνης.
Η κάλυψη µε σκόνη συγκόλλησης πρέπει να είναι
επαρκής έτσι ώστε να µην λαµβάνει χώρα διείσδυση του τόξου.
hfa8o1ya
- 18 -
GR
4.6
S
Μεταφορά του Αυτόµατου Συγκολλητικού Μηχανήµατος
Αποσυνδέστε τους τροχούς γυρνώντας το µοχλό ασφάλισης (1).
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕΣε περίπτωση ανύψωσης του συγκολλητικού µηχανήµατος, θα πρέπει
να χρησιµοποιηθεί η θηλειά (2) ανύψωσης.
4.7
Η τροποποίηση του Α6TF F1/ A6TF F1 Twin
(SAW-συγκόλληση) σε συγκόλληση τύπου MIG/MAG.
Τοποθετήστε το κιτ τροποποίησης σύµφωνα µε τις εσωκλειώµενες οδηγίες χρήσης.
4.8
Η τροποποίηση του Α6TF F1 (SAW-συγκόλληση) σε
συγκόλληση τύπου Twin-Arc (διπλό σύρµα).
Τοποθετήστε το κιτ τροποποίησης σύµφωνα µε τις εσωκλειώµενες οδηγίες χρήσης.
hfa8o1ya
- 19 -
GR
5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
5.1
Γενικά
Προσοχή!
Όλες οι µορφές εγγύησης που παρέχει ο προµηθευτής παύουν να ισχύουν αν στο
διάστηµα που διαρκεί η εγγύηση ο πελάτης επιχειρήσει να διορθώσει τυχόν λάθη του
µηχανήµτος.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν να κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του
δικτύου είναι αποσυνδεδεµένη.
Για τη συντήρηση του κουτιού χειρισµού PEK µελετήστε τις οδηγίες χρήσης 0460 948
xxx, 0460 949 xxx, 0459 839 036.
5.2
Καθηµερινά
S
Κρατάτε καθαρά, από σκόνη συγκόλλησης και άλλη σκόνη, τα κινητά µέρη του
αυτόµατου συγκολλητή.
S
Ελέγχετε ότι το στόµιο και όλα τα καλώδια είναι συνδεµένα.
S
Ελέγχετε ότι βίδες, µπουλόνια κλπ είναι σφιγµένα και οι οδηγοί και τα ρολά
κίνησης δεν είναι φθαρµένα ή χαλασµένα.
S
Ελέγξτε την ροπή πέδησης (φρεναρίσµατος) πλήµνης. δεν πρέπει να είναι τόσο
µικρή ώστε το εξέλικτρο του ηλεκτρόδιου να εξακολουθεί να περιστρέφεται σε
στοπ, ούτε και τόσο µεγάλη, ώστε τα καρούλια τροφοδότησης να γλιστρούν. Η
τιµή ροπής πέδησης για εξέλικτρο ηλεκτρόδιου 30 κιλών είναι 1,5 Νm.
Ρύθµιση της ροπής πέδησης, δείτε στη σελίδα 12.
5.3
Περιοδική
S
Κάθε τρίµηνο ελέγχετε τα καρβουνάκια
επαφής του ηλετροδιοκινητήρα και τα
αλλάζετε άν φαγώθηκαν στα 6 mm.
S
Ελέγχετε τους ολισθητήρες, λαδώστε
τους άν χρειάζεται.
S
Ελέγχετε την ρύθµιση ηλεκτροδίου
της µονάδας τροφοδότησης, τα ρολά και τα
στόµια επαφής. Αντικαταστήστε φθαρµένα ή
χαλασµένα µέρη. (Αναλώσιµα ανταλλακτικά, Βλ.
σελ. 22).
S
Εάν το βαγόνι αρχίζει να τινάζει όταν κινείται, ελέγξετε το τέντωµα της αλυσίδα.
Αν χρειάζεται τεντώστε την αλυσίδα.
S
*1 Για να τεντώσετε την αλυσίδα, ξεσφίξτε πρώτα το παξιµάδι και στρέψτε τον.
έκκεντρο άξονα και κατόπιν ξανασφίξτε το παξιµάδι.
hfa8m1ya
- 20 -
GR
6
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6.1
Γενικά
Τεχνικός Εξοπλισµός
Οδηγία χρήσεως κιβώτιου χειρισµού PEK, No παр. 0460 948 xxx, 0460 949 xxx,
0459 839 036.
S Οδηγία χρήσεως κινητήρα A6 VEC, No παр. 0443 393 xxx.
Βεβαιωθείτε
S
S
S
S
S
ότι Η πηγή παροχής ρεύµατος είναι συνδεµένη σε σωστή τάση ρεύµατος
ότι και οι 3 φάσεις παρέχουν ρεύµα (ανεξάρτητα από την σειρά Φάσης)
ότι τα καλώδια συγκόλλησης και οι συνδέσεις τους είναι ακέραια
ότι οι διακόπτες ρύθµισης είναι γυρισµένοι οτη θέση που θέλετε
S
ότι διακόπηκε η παροχή ρεύµατος πριν αρχίσετε επισκευή
6.2
ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
1. Σύµπτωµα Η οθόνη ενδείξεων παρουσιάζει µεγάλες µεγάλες τιµών αµπέρ και
βόλτ
Αίτιο 1.1
Τα τακάκια επαφής ή το στόµιο είναι φθαρµένα ή έχουν λάθος
µέγεθος.
∆ιόρθωση
Αντικαταστήστε τα τακάκια ή το στόµιο.
Αίτιο 1.2
Η πίεση στο ρολό τροφοδότησης δεν είναι ικανοποιητική.
∆ιόρθωση
Αυξήστε την πίεση στα ρολά τροφοδότησης.
2. Σύµπτωµα Ακανόνιστη τροφοδότησης ηλεκτρόδιου
Αίτιο 2.1
Η πίεση στο ρολό τροφοδότησης είναι ρυθµισµένη λάθος.
∆ιόρθωση
Αλλάξτε την πίεση των ρολών.
Αίτιο 2.2
Λάθος διαστάσεις ρολών τροφοδότηση.
∆ιόρθωση
Αντικαταστήστε τα ρολά.
Αίτιο 2.3
Τα κανάλια των ρολών τροφοδότησης είναι φθαρµένα.
∆ιόρθωση
Αντικαταστήστε τα ρολά.
3. Σύµπτωµα Τα καλώδια συγκόλλησης υπερθρµαίνονται
Αίτιο 3.1
Κακή ηλεκτρική σύνδεση.
∆ιόρθωση
Καθαρίστε και σφίξτε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
Αίτιο 3.2
Τα καλώδια συγκόλλησης είναι λεπτότερα απ΄ όσο χρειάζεται.
∆ιόρθωση
Αυξήστε τα συγκόλλησης διαστάσεις ή χρησιµοποιήστε παράλληλα
καλώδια.
7
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Τα ανταλλακτικά παрαγγέλλоνται µέσω τоυ πλησιέστεроυ αντιπроσώπоυ της ESAB,
βλέπετε τо оπισθόφυλλо. Όταν παрαγγέλλετε ανταλλακτικά, παрακαλоύµε αναφέрετε τоν τύπо και τоν αрιθµό σειрάς τоυ µηχανήµατоς, καθώς και оνоµασία και τоv
αрιθµό ανταλλακτικоύ όπως αναγрάφоνται στоν κατάλоγо ανταλλακτικών, στη
σελίδα 27. Έτσι απλоπоιείται η διαδικασία απоστоλής και εξασφαλίζεται ή παрάδоση
τоυ σωστоύ ανταλλακτικоύ.
hfa8f1ya
- 21 -
ΑΝΣΛΞΣΙΜΑ ΑΝΤΑΓΓΑΚΤΙΚΌ
Feed rollers
SAW and MIG/MAG
Part no
D (mm)
0218 510 281
1,6
0218 510 282
2,0
0218 510 283
2,5
0218 510 286
4,0
0218 510 287
5,0
0218 510 288
6,0
0218 510 298
3,0--3,2
SAW Twin (D35)
Part no
D (mm)
0218 522 480
2,5
0218 522 481
3--3,2
0218 522 484
2,0
0218 522 486
1,2
0218 522 487
1,0
0218 522 488
1,6
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 024 880
0,8--1,6
0146 024 881
2,0--4,0
MIG/MAG
Part no
D (mm)
0145 538 880
0,6
0145 538 881
0,8
0145 538 882
1,0
0145 538 883
1,2
D (mm)
148 772--880
Wear parts
2,0--3,0
- 22 -
Pressure rollers
SAW and MIG/MAG tubular wire
Part no
D (mm)
0146 025 880
0,8--1,6
0146 025 881
2,0--4,0
0146 025 882
5,0--7,0
SAW Twin
Part no
0218 524 580
0146 253 001
Stub shaft
0144 953 001
Sperical ball bearing
0190 452 178
Washer
Stub shaft for pressure roller
SAW tubular wire
Part no
0212 901 101
Contact jaws
SAW HD (D35)
Part no
D (mm)
0265 900 880
3,0
0265 900 881
3,2
0265 900 882
4,0
0265 900 883
5,0
0265 900 884
6,0
SAW Twin HD
Part no
D (mm)
0265 902 880
2,5--3,0
0265 902 881
2,0
0265 902 882
1,6
0265 902 883
4,0
Wear parts
- 23 -
Contact tip
MIG/MAG and SAW Twin LD (D35)
Part no
D (mm)
0153 501 002
0,8
0153 501 004
1,0
0153 501 005
1,2
0153 501 007
1,6
0153 501 009
2,0
0153 501 010
2,4--2,5
MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0258 000 908
1,2
0258 000 909
1,6
0258 000 910
2,0
0258 000 911
2,4
0258 000 913
1,0
0258 000 914
0,8
0258 000 915
3,2
Adapter for contact tip
SAW and MIG/MAG (D35)
Part no
D (mm)
0147 333 001
M6 / M 10
Wear parts
- 24 -
ΣΧΕ∆ΙΑΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ
dimdoc
- 25 -
dimdoc
- 26 -
ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
A6TF F1/ A6TF F1 Twin
Edition 2009-10-05
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 235 880
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW
0461 235 881
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW, Twin
0461 235 890
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW
0461 235 891
A6 Mastertrac
A6TF F1 SAW, Twin
Sparefram
- 27 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (156:1), SAW
0461235880
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250880
Wire feed unit, right
156:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,5 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 28 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (74:1), SAW
0461235890
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250890
Wire feed unit, right
74:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L = 1,6 m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 29 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (156:1), SAW Twin
0460235881
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90 mm
4
1
0449250881
Wire feed unit, Twin
156:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 30 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TF F1 (74:1), SAW Twin
0461235891
Automatic welding machine
1
1
0449490881
Carriage
2
1
0449254880
Carrier
3
1
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
4
1
0449250891
Wire feed unit, Twin
74:1
5
1
0460504880
Control box
PEK
6
1
0449253900
Cable set
L=1,6m
6:2
1
0460907891
Motor cable
1,6 m
6:3
1
0461239881
Arc welding cable
1,7 m
6:4
1
0460908880
Pulse transducer cable
2m
h461235s
- 31 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6TFE/TGE
0449490881
Carriage
1
2
0334295880
Handle
2
2
0449205880
Guide arm complete
4
2
0334165880
Side plate
5
4
0229202280
Wheel
7
4
0219501013
Spring washer
8
1
0334198880
Front shaft with sprocket
D18,1/10,2
9
1
0332947880
Bracket
12
4
0334264001
Flange bearing unit
15
1
0218201502
Chain
1/2"x4,88
16
1
0218201602
Chain lock simple
1/2"x4,88
17
1
0334160001
Stub shaft
20
1
0334163880
Sprocket
21
1
0334162880
Sprocket
22
1
0334161001
Excenter
23
1
0334197880
Rear shaft with chain wheel
24
1
0449480880
Cover complete
25
1
0449485881
Drive unit
30
1
0334167001
Bottom plate
31
2
0215701019
Circlip
32
1
0334189001
Gear wheel
35
1
0215701243
Wedge
5x5x65
36
1
0461242880
Pulse transducer cable
1,25m
38
1
0461241880
Motor cable
43
1
0333630001
Locking arm adjustable
44
1
0211102940
Roll pin
D 3x28
45
1
0215701016
Circlip
D20
46
1
0334196001
Bushing
48
1
0334192880
Excenter
52
1
0221307001
Steel ball
7,94 mm
53
14
0219501101
Spring plate
D8/3,2x0,3
60
1
0334171001
Plate
63
4
0278300180
Insulator
64
1
0334706001
Plate
66
8
0449206001
Clamp
68
4
0191498003
Cover plate
71
2
0192230107
Dummy plug
72
1
0449487001
Attachment
73
1
0461213880
Motor attacment
75
1
0192784002
Sleeve plug
76
2
0192784102
Cap
77
1
0191998103
Attachment
79
1
0192784001
Pin plug
80
2
0192784101
Pin
h449490s
D25x1,2
D=16
2-pol.
2-pol.
- 32 -
h449490s
- 33 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449254880
Carrier
4
1
0334168880
Column
5
1
0334170001
Clamping ring
7
6
0219504307
Cup spring
d20/10.2
8
3
0193571106
Locking plate steel
26/10,5x22
m10x32
9
1
0193570129
Locking arm
12
1
0334176880
Reel holder
14
1
0146967880
Brake hub
17
1
0334297880
Box holder
21
1
0334185886
Box girder beam
30
1
0334707883
Thread steerer
f449254s
- 34 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449252880
Slide travel kit, manual
90mm
1
2
0154465880
Slide manual
L=90
2
1
0334171001
Plate
4
1
0334170001
Clamping ring
5
1
0334172001
Gear bracket
f449252s
- 35 -
Item
Qty
1
1
6
Orderingno.
Denomination
Remarks
0154465880
Slide, manually operated
L=90
0154464001
Slide frame
1
0154463880
Carriage with slide rails
7
6
0190509485
Stop screw
8
1
0154458001
End piece
10
2
0211102957
Roll pin
11
1
0154461001
Lead screw
16
1
0190531201
Ball bearing
17
1
0154456001
Lock nut
18
1
0154457001
Ball bearing cap
22
1
0334537001
Handle crank
23
1
0211102938
Roll pin
f154465s
M10x10
D5x20
SKF 3201
D3x20
- 36 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250880
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Single
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
f449250s
D35/ L275
10 l
- 37 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250881
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (156:1), Twin
1
1
0145063906
Motor with gear
A6 VEC (156:1), see separate manual
2
1
0147639887
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
D35/ L275
10 l
D 8/4
* Not shown in the picture
f449250s
- 38 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250890
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Singel
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639880
Wire straightener, right mounted
D35
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
f449250s
D35/ L275
10 l
- 39 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449250891
Wire feed unit complete (Right mounted)
SAW (74:1), Twin
1
1
0145063907
Motor with gear
A6 VEC (74:1), see separate manual
2
1
0147639891
Wire straightener, right mounted
D35, Twin
3
1
0218810183
Insulated hand wheel
4
1
0334290882
Contact equipment
6
1
0148487880
Bracket for flux hopper
7
1
0147649881
Flux hopper
10
1
0457713001
Bar
20
1
0148493001
Cable holder
22
1
0334294001
Attachment
29
1
0449528001
Protection plate
30
1
0155300001
Plate
32
2
0156800002
Wire liner
35*
1
0146967880
Brake hub
36*
2
0154734001
Brake hub clamp
40*
1
0145787880
Fine wire straightener
42*
1
0334278881
Guide insert for fine wire
D35/ L275
10 l
D8/4
* Not shown in the picture
f449250s
- 40 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639880
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
3
0332408001
Stub shaft
13
3
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
D18.1/10.2
28
1
0156531001
Clamp half
D35
30
1
0212 601110
Nut
M10
f147639s
D35
D11.3x2.4
- 41 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
A6 D35 TWIN
0147639887
Straightener (right mounted)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
2
0212900001
Spacer screw
7
4
0215201209
Sealing, O-ring
8
2
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
10
1
0218810182
Handwheel, insulated
11
2
0332408001
Stub shaft
12
1
0218524580
Pressure roller twin
13
2
0153148880
Pressure roller
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
2
0212902601
Spacer screw
16
1
0415499001
Pressure roller, lower
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
11,3x2,4
d18,1/10,2
M10
- 42 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0147639891
Straightener (right mounted)
A6 D35 TWIN (74:1)
1
1
0156449001
Clamp
4
1
0215503601
Insulating sleeve
5
1
0156530001
Clamp half
6
1
0212900001
Spacer screw
7
2
0215201209
Sealing, O--ring
8
1
0218400801
Pressure roller arm
9
1
0218810181
Handwheel, insulated
12
1
0218524580
Pressure roller twin
14
1
0415498001
Pressure roller, upper
15
1
0212902601
Spacer screw
19
2
0219501013
Spring washer
28
1
0156531001
Clamp half
30
1
0212601110
Nut
f147639s
D35
D11,3x2,4
D18,1/10,2
M10
- 43 -
Item
Qty
2
1
11
1
f334290s
Orderingno.
Denomination
Remarks
0334290882
Contact equipment single wire
D35
0417959881
Contact jaw tube
L=275
0153299880
Flux nozzle complete
- 44 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417959881
Contact jaw tube
L = 275 mm
4
1
0443372001
Fitting bolt
5
4
0219504307
Cup spring
6
1
0417979001
Ring
8
1
0443344881
Contact tube
f417959s
d20/10.2, T=1.1
L = 275 mm
- 45 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153299880
Flux nozzle complete
1
1
0153290002
Holder for flux pipe
2
1
0153296001
Flux pipe, bent
3
1
0153425001
Wheel
f153299s
Notes
- 46 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
10l
0147649881
Flux Hopper
1
1
0154007001
Flux hopper
2
1
0148837001
Window (a6 flux hopper)
3
1
0147645001
Mounting
6
1
0153347880
Flux valve
7
1
0215201232
Sealing, O-ring
13
1
0020301780
Flux strainer
14
1
0443383002
Flux hose
f147649s
69,2x5,7
L=500
- 47 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153347880
Flux valve
1
1
0153348001
Outlet
2
1
0153349001
Shaft
3
1
0211102938
Roll pin
h153347s
Notes
d 3x20
- 48 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145787880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145788001
Case
2
2
0145789001
Roller
3
2
0145790001
Roller
4
2
0145791001
Searing bushing
5
2
0190240103
Bearing bushing
9
2
0145793001
Runner
11
2
0145794001
Knob
13
1
0145795001
Link
0151287001
Hose
15
f145787s
Notes
D12/10
- 49 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising