ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Kasutusjuhend

ESAB MA23 Kasutusjuhend
EE
Origot
MA23
MA24
Kasutusjuhend
0460 454 089 EE 090818
Valid from program version 1.05
1 SISSEJUHATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Juhtpaneel MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juhtpaneel MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG keevitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sümboli ja funktsiooni selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjatud MIG/MAG funktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 MMA KEEVITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Seadistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sümboli ja funktsiooni selgitused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peidetud MMA funktsioonid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 KEEVITAMISE ANDMEMÄLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 VEAKOODID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Veakoodide loetelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veakoodide kirjeldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
6 VARUOSADE TELLIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELLIMISNUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
15
TOCm
-2-
EE
1
SISSEJUHATUS
Käesolev kasutusjuhend kirjeldab MA23 ja MA24 juhtpaneelide kasutamist.
Üldise informatsiooni saamiseks töötamise kohta, vaadake energiaallika
kasutusjuhendit traadi etteandemehhanismi kohta.
Kui võrgutoide on ühendatud, teeb moodul läbi valgusdioodide ja
ekraani enesetestimise, programmi versioon kuvatakse ekraanile
ning antud näites on programmi versioon 0,17 A
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida koduleheküljelt www.esab.com.
1.1
Juhtpaneel MA23
Pinge seadistamine
Traadi etteande kiiruse, voolu
(amper, m/min või protsent)
seadistamine
Ekraan
Võimalus valida keevitusmeetod
MIG/MAG
või MMA
Võimalus valida 2-taktiline
Paneelilt seadistamine
või 4-taktiline
, programm muutub tõrviku käivituslülitist
kaugjuhtimispuldi ühendamisel
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge) on aktiivne või
mitteaktiivne.
NB! VRD funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
Gaasijuga
Traadi nihutamine
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile. Volt, amprid, m/min või protsent.
Induktiivsuse seadistamine
Keevituse andmemälu nupud. Vt lk 12
-3bi21d1ma
või
EE
1.2
Juhtpaneel MA24
Pinge seadistamine / QSet
Traadi etteande kiiruse, voolu
(amper, m/min, protsent või
sekundid) seadistamine
Ekraan
Võimalus valida keevitusmeetod
MIG/MAG
või MMA
Võimalus valida QSet
Aeglase käivitamise
, käsitsi seadistus
või pragude täitmise
Võimalus valida 2-taktiline
Paneelilt seadistamine
või sünergia
valikunupp
või 4-taktiline
, programm muutub tõrviku käivituslülitist
kaugjuhtimispuldi ühendamisel
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge) on aktiivne või
mitteaktiivne.
NB! VRD funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
Gaasijuga
Traadi nihutamine
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile. Voldid, sünergia, QSet, amprid,
m/min, sekundid või protsent.
Induktiivsuse
või pragude täitmise aja
sünergia valikunupp
Keevituse andmemälu nupud. Vt lk 12
-4bi21d1ma
seadistamine
või
EE
2
MIG/MAG keevitamine
2.1
Seadistused
Funktsioonid
Seadistusvahemik
Pinge
8 - 60 V
x
x
Traadi etteande kiirus
0,8 - 25 m/min
x
x
Sünergia
OFF või ON
-
x
Sünergilised liinid
15 tk
-
x
QSet
OFF või ON
-
x
Käsitsi seadistamine
OFF või ON
-
x
Aeglane käivitamine
OFF või ON
-
x
0=OFF või 1=ON
x
-
Pragude täitmine
OFF või ON
-
x
Pragude täitmise aeg
0-5 s
-
x
2-taktiline või 4-taktiline
x
x
Aktiivpaneel
OFF või ON
x
x
Käivitusandmete muutmine
OFF või ON
x
x
Kaugjuhtimispult
OFF või ON
x
x
Gaasijuga2)
-
x
x
Traadi nihutamine
-
x
x
Induktiivsus
0 - 100
x
x
Keevitamise andmemälu
1, 2, 3
x
x
Gaasi eelvoolu aeg1)
0,1-9,9 s
x
x
Mõõtühik1)
0 = toll, 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1-9,9 s
x
x
Aeglane
käivitamine1)
2/4-taktiline
2)
Tagasipõlemisaeg1)
Gaasi järelvoolu
1)
2)
aeg1)
MA23
MA24
Need funktsioonid on varjatud funktsioonid, vt kirjelduse punkti 2.3.
Neid funktsioone ei saa muuta, kui keevitusprotsess on pooleli
2.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused
Varjenje MIG/MAG
Pri varjenju MIG/MAG se tali elektroda, ki se kontinuirano dodaja v obliki žice,
zvarno talino pa ščiti zaščitni plin.
Hitrost podajanja žice
Tu nastavite zahtevano hitrost podajanja žice v metrih na minuto.
Sünergia
Iga traaditüübi, läbimõõdu ja gaasisegu kombinatsiooni jaoks on vajalik ainuomane
suhe traadi etteande kiiruse ja pinge (keevituskaare pikkus) vahel, et saada
-5bi21d1ma
EE
stabiilselt funktsioneeriv keevituskaar. Pinge (keevituskaare pikkus) vastab
automaatselt eelnevalt valitud sünergilisele liinile, tänu millele on palju kergem õigeid
keevitusparameetreid leida. Traadi etteande kiiruse ja muude parameetrite vahelist
ühendust nimetatakse sünergiliseks liiniks. Erinevaid sünergilisi liine vt lk 14.
Võimalik on tellida ka muid sünergilisi liine, kuid need tuleb paigaldada ESAB'i
volitatud teenindustehnikul.
Sünergia
aktiveerimisel valige seadistusnuppu kasutades ka sünergia valik
.
QSett
QSet
se uporablja za lažje nastavljanje varilnih parametrov.
S sukanjem gumba v smeri urnega kazalca se povečuje (+) dolžina obloka.
S sukanjem gumba v nasprotni smeri urnega kazalca se zmanjšuje (-) dolžina
obloka.
KRATKI OBLOK
Na začetku varjenja z določeno varilno žico/plinomQSetsamodejno nastavi vse
potrebne varilne parametre. Po tem QSetshrani vse podatke, potrebne za
kakovostno varjenje. Napetost se samodejno prilagaja spremembam hitrosti
podajanja žice.
RAZPRŠENI OBLOK
Ko se približujete območju razpršenega obloka, se mora vrednost QSet povečati.
Pri varjenju s čistim razpršenim oblokom funkcijo QSet izklopite. Ohranijo se vse
nastavitve QSet, razen napetosti, ki jo je treba nastaviti.
Priporočilo: Prvi var (6 sekund) s QSet opravite na preizkusnem obdelovancu,
da pridobite pravilne podatke.
Ročno
Ročno delovanje. Operater nastavlja ustrezne vrednosti podajanja žice in
napetosti.
Počasni zagon
Pri počasnem zagonu se žica podaja s 50 % nastavljene hitrosti podajanja, dokler
ne vzpostavi električnega stika z obdelovancem.
Pragude täitmine
Pragude täitmise aeg
Pragude täitmise funktsioon aitab keevituse peatumisel vältida pooride ja pragude
ning termilise pragunemise teket.
-6bi21d1ma
EE
Kraatrite täitmise
täitmise aeg
aktiveerimisel valige seadistusnuppu kasutades ka kraatrite
.
Seda funktsiooni ei saa kasutada koos QSet.
2 hoda
Pri nastavitvi 2 hodov se predtok plina (če ga uporabljate) odpre, ko pritisnete na
prožilno stikalo varilne pištole. Nato se začne varjenje. Ko stikalo sprostite, se
varjenje prekine in odpre pretok plina po koncu varjenja (če je izbran).
4 hodi
Pri nastavitvi 4 hodov se predtok plina odpre ob pritisku na prožilno stikalo varilne
pištole, podajanje žice pa takrat, ko stikalo sprostite. Varjenje se nadaljuje, dokler
stikala ne pritisnete znova. Takrat se podajanje žice ustavi, ko pa stikalo izpustite,
se odpre tok plina po koncu (če je izbran).
Aktivna komandna plošča
Parametre nastavljate na komandni plošči.
Keevitusandmete muutmine
See funktsioon lubab vahelduvalt kasutada erinevaid keevitusandmete mälusid
vajutusega keevituspüstoli päästikul.
Vahetamaks ilma kestva keevituseta vajutage kiiresti. Kui päästikut liiga kaua all
hoitakse tõlgendab programm seda keevituse käivitamisena.
Keevitusandmete muutmine keevitades 2-taktilises režiimis
Käimasoleva keevituse ajal on keevituspüstoli päästik alla surutud; keevitusandmete
mälu muutmiseks vabastage päästik ja vajutage see kiiresti alla.
Keevitusandmete muutmine keevitades 4-taktilises režiimis
Käimasoleva keevituse ajal 4-taktilises režiimis on keevituspüstoli päästik
vabastatud; keevitusandmete mälu muutmiseks vajutage päästik alla ja vabastage
see kiiresti.
Keevitusandmete aktiveerimisel
valige keevitusandmete mälu
või
-7bi21d1ma
EE
Enota za daljinsko upravljanje
Parametre nastavljate daljinsko iz enote za upravljanje.
Pred aktiviranjem je treba enoto za daljinsko upravljanje priključiti v vtičnico za
enoto za daljinsko upravljanje na stroju. Pri aktivni enoti za daljinsko upravljanje je
komandna plošča stroja neaktivna.
Kaugjuhtimisseadme funktsiooni aktiveerimine lubab vahelduvalt kasutada erinevate
keevituste andmemälusid, kasutades programmi selektoriga keevituspüstolit (RS3).
VRD (Voltage Reducing Device, znižanje napetosti)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka,
ne preseže 35 V. Pri aktivni funkciji je prižgana LED VRD.
Funkcija VRD je blokirana, ko sistem zazna začetek varjenja.
Če pri vključeni funkciji VRD napetost pri odprtem tokokrogu preseže 35 V, se na
zaslonu prikaže obvestilo o napaki (16), pri prikazanem obvestilu o napaki pa
varjenja ni mogoče začeti.
Opomba! Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih, na katerih je
vgrajena.
Spiranje s plinom
Spiranje s plinom se uporablja pri merjenju pretoka plina ali za odstranitev
preostankov vlage iz plinskih cevi pred začetkom varjenja. Spiranje s plinom teče,
dokler je pritisnjen gumb, in zanj ni potrebna napetost ali podajanje žice.
Pomikanje žice
Pomikanje žice se uporabi, če je treba podati določeno dolžino žice brez varilne
napetosti. Žica se pomika, dokler je gumb pritisnjen.
Induktanca
Višja induktanca zagotavlja širše območje zvarne taline in manj škropljenja. Pri nižji
induktanci je zvok rezkejši, lok pa je stabilen in bolj zgoščen.
2.3
Varjatud MIG/MAG funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Varjatud funktsioonidele juurdepääsemiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Ekraan näitab tähte ja väärtust. Traadi etteandenuppu kasutatakse valitud
funktsioonide väärtuste muutmiseks.
-8bi21d1ma
EE
MA23
Funktsiooni täht
Funktsioon
A
Gaasi eelvool
I
Tagasipõlemisaeg
L
Gaasi järelvool
J
Aeglane käivitamine
MA24
Funktsiooni täht
Funktsioon
A
Gaasi eelvool
C
Mõõtühik
I
Tagasipõlemisaeg
L
Gaasi järelvool
Funktsioonist lahkumiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Predtok plina
To nadzoruje čas, v katerem teče zaščitni plin, preden se vzpostavi oblok.
Mõõtühik
0 = toll, 1 = mm, Seadistused = 1
Čas odgorevanja
Čas odgorevanja je čas, ki preteče od trenutka, ko se žica začne ustavljati, do
trenutka, ko vir energije izklopi varilno napetost. Če je ta čas prekratek, bo po
koncu varjenja preostanek žice daljši, zato se lahko hitreje ujame v strjujoči se
zvarni talini. Če je ta čas predolg, bo preostanek žice krajši, kar pomeni, da lahko
oblok udari nazaj v kontaktno točko.
Tok plina po koncu
To nadzoruje čas, v katerem teče zaščitni plin, potem se izklopi oblok.
Počasni zagon
Pri počasnem zagonu se žica podaja s 50 % nastavljene hitrosti podajanja, dokler
ne vzpostavi električnega stika z obdelovancem.
-9bi21d1ma
EE
3
MMA KEEVITUS
3.1
Seadistused
Funktsioonid
Seadistusvahemik
MA23
MA24
Vool
16- max A
2)
x
x
Aktiivpaneel
OFF või ON
x
x
OFF või ON
x
x
0 - 99
x
x
0=OFF või 1=ON
x
x
Kuumsüüde 1)
0 - 99
x
x
Keevituse stabilisaator 1)
1=ArcPlus II eller 0=ArcPlus
x
x
Kaugjuhtimispult
Keevituskaare surve
Keevituse langus
1)
2)
1)
1)
Need funktsioonid on varjatud funktsioonid, vt kirjelduse punkti 3.3.
Seadistusvahemik sõltub kasutatavast toiteallikast.
3.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused
Varjenje MMA
Varjenje MMA pomeni varjenje z oplaščenimi elektrodami. Oblok tali elektrodo, njen
plašč pa ustvarja zaščitno žlindro.
Aktivna komandna plošča
Parametre nastavljate na komandni plošči.
Enota za daljinsko upravljanje
Parametre nastavljate daljinsko iz enote za upravljanje.
Pred aktiviranjem je treba enoto za daljinsko upravljanje priključiti v vtičnico za
enoto za daljinsko upravljanje na stroju. Pri aktivni enoti za daljinsko upravljanje je
komandna plošča stroja neaktivna.
VRD (Voltage Reducing Device, znižanje napetosti)
Funkcija VRD zagotovi, da napetost pri odprtem tokokrogu, kadar varjenje ne poteka,
ne preseže 35 V. Pri aktivni funkciji je prižgana LED VRD.
Funkcija VRD je blokirana, ko sistem zazna začetek varjenja.
Če pri vključeni funkciji VRD napetost pri odprtem tokokrogu preseže 35 V, se na
zaslonu prikaže obvestilo o napaki (16), pri prikazanem obvestilu o napaki pa
varjenja ni mogoče začeti.
Opomba! Funkcija VRD deluje samo na tistih varilnih transformatorjih, na katerih je
vgrajena.
- 10 bi21d1ma
EE
3.3
Peidetud MMA funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Varjatud funktsioonidele juurdepääsemiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Ekraan näitab tähte ja väärtust. Pingenuppu kasutatakse valitud funktsioonide
väärtuste muutmiseks.
MA23 ja MA24
Funktsiooni täht
Funktsioon
C
Keevituskaare surve
d
Keevituse langus
H
Kuumkäivitus
F
Stabilisaatori tüüp
Funktsioonist lahkumiseks hoidke
nuppu 5 sekundit all.
Sila obloka
Sila obloka je pomembna pri nastavljanju spremembe toka v odgovor na spremembo
dolžine obloka. Manjša vrednost omogoča mirnejši oblok z manj škropljenja.
Kapljičasto varjenje
Kapljičasto varjenje se uporablja pri varjenju z nerjavnimi elektrodami. Ta tehnika
vključuje izmenično vzpostavljanje in ugašanje obloka, tako da se doseže boljša
regulacija dovoda toplote. Elektrodo je treba samo rahlo dvigniti, da se oblok
ugasne.
Vroči zagon
Vroči zagon poveča tok varjenja za nastavljiv čas na začetku varjenja in tako
zmanjša tveganje slabega zlitja na začetku zvara.
Keevituse stabilisaator
Keevituse stabilisaator on kontrollitüüp, mis tekitab intensiivsemaid, rohkem
koondatud ja vaiksemaid keevituskaari. See taastub pärast silmapilkset lühist
kiiremini, mis vähendab elektroodide kinnijäämise riski.
ArcPlus (0) soovitatakse kasutada aluseliste elektroodidega
ArcPlus II (1) soovitatakse kasutada rutiil- ja tsellulooskattega elektroodidega
- 11 bi21d1ma
EE
4
KEEVITAMISE ANDMEMÄLU
Kolme erinevat keevitamise andmeprogrammi võib salvestada juhtpaneeli mälus.
,
või
5 sekundit all, et salvestada keevituse
Hoidke nuppu
andmed mälus. Keevituse andmed on salvestatud, kui roheline signaallamp hakkab
vilkuma.
Vahetamaks ühte keevituse andmemälu teise vastu vajutage nuppu
või
,
.
Keevituse andmemälul on varuaku, seega jäävad seadistused alles isegi kui masin
on välja lülitatud.
5
VEAKOODID
Veakoodidega näidatakse, et seadmetesse on tekkinud viga. See
kuvatakse ekraani alumisse ossa koos E-tähega, millele järgneb
veakoodi number.
Seadme number kuvatakse selleks, et näidata, millises
seadmeosas on viga tekkinud.
Veakoodi numbrit ja seadmeosa numbrit näidatakse vaheldumisi.
Veateade näitab, et juhtpaneel (U 0) on kaotanud sideme
toiteallikaga.
Kui on kindlaks tehtud mitu viga korraga, kuvatakse ainult viimati
tekkinud vea kood. Veateate eemaldamiseks ekraanilt vajutage või
keerake mis tahes funktsiooni nuppu.
NB! Juhul kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, inaktiveerige see, vajutades veateate
eemaldamiseks
5.1
nuppu.
Veakoodide loetelu
U 0 = keevituse andmemälu seade
U 2 = toiteallikas
U 1 = jahutusosa
U 4 = kaugjuhtimispult
5.2
Veakoodide kirjeldus
Veakoodid, mida kasutaja ise saab parandada, on näidatud allpool. Muu koodi
ilmnemisel võtke ühendust teenindustehnikuga.
- 12 bi21d1ma
EE
Veako
od
E6
E 12
E 17
Kirjeldus
Kõrge temperatuur
Termilise ülekoormuse lõpetamine on välja lülitunud.
Keevitusprotsess on seiskunud ja seda ei ole võimalik taaskäivitada kuni temperatuur on
langenud.
Tegevus: kontrollige, et jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
tõkestatud ega tolmust ummistunud. Selleks, et veenduda, ega seadet ei ole üle
koormatud, kontrollige kas koormatavust kasutatakse.
Teabeedastuse häire (hoiatus)
Süsteemi CAN elektrivõrgu sõlme koormus on ajutiselt liiga kõrge.
Toiteallikas/ traadi etteandemehhanism on kaotanud sideme juhtpaneeliga.
Tegevus: Kontrollige seadmeid ja tehke kindlaks, et paigaldatud on ainult üks traadi
etteandemehhanism või kaugjuhtimisseade. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
Ühenduse kaotamine
Juhtpaneel on kaotanud ühenduse traadi etteandemehhanismiga.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Kontrollige juhtmeid. Vea püsimisel kutsuge hooldustehnik.
E 18
Ühenduse kaotamine
Juhtpaneel on kaotanud ühenduse toiteaallikaga.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Kontrollige juhtmeid. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 27
Traat on otsa lõppenud
Traadi etteandemehhanism ei anna enam traati ette. Keevitusprotsess peatatakse ja
keevituse alustamine on takistatud.
Tegevus: Laadige uus traat.
E 29
Jahutusvesi ei voola
Voolu kuvarilüliti on välja lülitatud.
Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: kontrollige jahutusvedeliku ringlust ja pumpa.
E 32
Gaasivool puudub
Gaasivool on väiksem kui 6 l/min. Käivitamine on takistatud.
Tegevus: Kontrollige gaasiklappi, voolikuid ja ühendusi.
Mitteühilduvad seadmed
Ühendatud on vale traadi etteandemehhanism. Käivitamine on takistatud.
Tegevus: Ühendage õige traadi etteandemehhanism.
Ühendus jahutusseadmega kadunud
Juhtpaneel on kaotanud ühenduse jahutusseadmega. Lülitage toiteallikas välja!
Tegevus: kontrollige juhtmestikku. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 40
E 41
6
VARUOSADE TELLIMINE
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB - glejte zadnjo stran tega zvezka.
- 13 bi21d1ma
Syn no
Material
ESAB designation
Wire diameter
(mm)
Shielding gas
1
Fe
OK AristoRod 12.50
1.0
82% Ar+18%CO2
2
Fe
OK AristoRod 12.50
1.2
82% Ar+18%CO2
3
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
100% Ar
4
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
100% Ar
5
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
100% Ar
6
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
100% Ar
7
SS
OK Autrod
1.0
98% Ar+2%CO2
8
SS
OK Autrod
1.2
98% Ar+2%CO2
9
Fe RCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
10
Fe RCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
11
Fe RCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
12
Fe BCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
13
Fe MCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
14
Fe MCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
15
Fe MCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
- 14 bi21syn
MA23, MA24
Tellimisnumber
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origo MA23
0459 773 886 Origo MA24
0460 454 070
0460 454 071
0460 454 072
0460 454 073
0460 454 074
0460 454 075
0460 454 076
0460 454 077
0460 454 078
0460 454 079
0460 454 080
0460 454 081
0460 454 082
0460 454 083
0460 454 084
0460 454 085
0460 454 086
0460 454 089
0460 454 090
0460 454 091
0460 454 092
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 15 bi21o
Edition 090818
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising