ESAB | MA23 | Instruction manual | ESAB MA23 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB MA23 Lietotāja rokasgrāmata
LV
Origot
MA23
MA24
Lietošanas pamācība
0460 454 090 LV 090818
Valid from program version 1.05
1 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Kontroles panelis MA23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroles panelis MA24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
2 MIG/MAG METINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
Iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu un funkciju skaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slēptās MIG/MAG funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
3 MMA METINĀŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3.1
3.2
3.3
Iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolu un funkciju skaidrojumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slēptās MMA funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
4 METINĀŠANAS DATU ATMIŅA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 KĻŪMJU KODI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
5.1
5.2
Kļūmju kodu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kļūmes koda apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
6 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
15
TOCl
-2-
LV
1
IEVADS
Rokasgrāmatā aprakstīta MA23 un MA24 kontroles paneļa izmantošana.
Vispārīgo informāciju par ekspluatāciju skatiet barošanas avota attiecīgās vada
padeves ierīces lietošanas instrukcijā.
Kad pieslēdz barošanu, ierīce darbojas LED un ekrāna
pašdiagnostikas režīmā, tiek rādīta programmas versija, un šajā
paraugā programmas versija ir 0.17A
Lietošanas instrukcijas citās valodās var lejupielādēt no tīmekļa vietnes
www.esab.com.
1.1
Kontroles panelis MA23
Sprieguma iestatīšana
Vada padeves ātruma
iestatīšana, strāva (ampēri,
m/minūtē vai procenti)
Ekrāns
Metināšanas metodes izvēle
MIG/MAG
Izvēlas divtaktu
vai MMA
vai četrtaktu
Iestatījums no paneļa
, programmu maina ar metināšanas pistoles slēdzi
vai pievienojot tālvadības ierīci
VRD funkcijas (pazemināts atvērtas ķēdes spriegums) ekrāns ir aktīvs vai
neaktīvs. Piezīme! VRD funkcija darbojas ar barošanas avotiem, kuros tā ir
aktivēta.
Gāzes padeve
Vada pakāpeniska izvilkšana
Kāda parametra indikāciju rāda ekrānā. Volti, ampēri, m/min vai procenti.
-3bi21d1la
LV
Induktivitātes iestatīšana
Pogas metināšanas datu atmiņai. Skatiet 12. lpp.
1.2
Kontroles panelis MA24
Sprieguma iestatīšana / QSet
Vada padeves ātruma
iestatīšana, strāva, (ampēri,
m/minūtē procenti vai
sekundes)
Ekrāns
Metināšanas metodes izvēle
MIG/MAG
QSet izvēle
vai MMA
, manuāla iestatīšana
Palēninātas palaišanas izvēle
Izvēlas divtaktu
vai sinerģija
vai krātera piepildīšana
vai četrtaktu
Iestatījums no paneļa
, programmu maina ar metināšanas pistoles slēdzi
vai pievienojot tālvadības ierīci
VRD funkcijas (pazemināts atvērtas ķēdes spriegums) ekrāns ir aktīvs vai
neaktīvs. Piezīme! VRD funkcija darbojas ar barošanas avotiem, kuros tā ir
aktivēta.
Gāzes padeve
Vada pakāpeniska izvilkšana
Kāda parametra indikāciju rāda ekrānā. Volti, sinerģija, QSet, ampēri, m/min,
sekundes vai procenti.
Induktivitātes iestatīšana
vai krātera piepildīšanas laiks
sinerģijas izvēle
-4bi21d1la
LV
Pogas metināšanas datu atmiņai. Skatiet 12. lpp.
2
MIG/MAG METINĀŠANA
2.1
Iestatījumi
Funkcijas
Iestatījumu diapazons
Spriegums
8 - 60 V
x
x
Vada padeves ātrums
0,8 - 25 m/min
x
x
Sinerģija
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
-
x
Sinerģiskās līnijas
15 gab.
-
x
QSet
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
-
x
Manuālā iestatīšana
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
-
x
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
-
x
0=IZSLĒGTS vai 1=IESLĒGTS
x
-
Krātera piepildīšana
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
-
x
Krātera piepildīšanas laiks
0-5s
-
x
divtaktu vai četrtaktu
x
x
Aktīvais panelis
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
x
x
Palaidēja datu maiņa
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
x
x
Tālvadības ierīce
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
x
x
-
x
x
Vada pakāpeniska izvilkšana
-
x
x
Induktivitāte
0 - 100
x
x
1, 2, 3
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
0 = “inch"; 1 = mm
x
x
50 - 250 ms
x
x
0,1 - 9,9 s
x
x
Palēnināta startēšana
Palēnināta startēšana
2/4 taktu
1)
2)
Gāzes padeve
2)
Metināšanas datu atmiņa
Gāzes priekšplūsmas laiks
Mērvienība
1)
1)
Stieples atlaidināšanas laiks 1)
Gāzes pēcplūsmas laiks
1)
2)
1)
MA23
MA24
Šīs funkcijas ir slēptās funkcijas, skat. aprakstu punktā 2.3.
Šīs funkcijas nevar mainīt metināšanas laikā
2.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
MIG/MAG metināšana
MIG/MAG metināšanas procesā tiek kausēta nepārtraukti padota pildīšanas
stieple, bet metināšanas laukumu aizsargā ekranējoša gāze.
Stieples padeves ātrums
Šeit var noregulēt nepieciešamo materiāla stieples padeves ātrumu metros minūtē.
-5bi21d1la
LV
Sinerģija
Katrai vada tipa, vada diametra un gāzes maisījuma kombinācijai nepieciešama
īpaša saskaņošana starp vada padeves ātrumu un spriegumu (loka garums), lai
iegūtu stabili funkcionējošu loku. Spriegums (loka garums) automātiski saskaņojas
ar ieprogrammēto izvēlēto sinerģisko līniju, kas atvieglo pareizo metināšanas
parametru noteikšanu. Savienojums starp vada padeves ātrumu un citiem
parametriem tiek saukts par sinerģisko līniju. Dažādas sinerģiskās līnijas skatiet 14.
lpp.
Ir iespējams pasūtīt arī citas sinerģiskās līnijas, taču to uzstādīšana jāveic
apstiprinātam ESAB tehniskā dienesta inženierim.
Kad aktivizējat sinerģijas funkciju
atlasiet arī sinerģijas opciju
, izmantojot iestatīšanas grozāmslēdzi,
.
QSett
QSet
lieto, lai atvieglotu metināšanas parametru noteikšanu.
Pogas pagriešana pulksteņrādītāju kustības virzienā palielina (+) elektriskā
loka garumu.
Pogas pagriešana pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam samazina (-)
elektriskā loka garumu.
ĪSS ELEKTRISKAIS LOKS
Sākot metināšanu ar jaunu stieples / gāzes tipu, QSetautomātiski noregulē visus
nepieciešamos metināšanas parametrus. Pēc tam QSetsaglabā visus datus, kas
nepieciešami kvalitatīvai metināšanai. Spriegums tiek automātiski pielāgots stieples
padeves ātruma izmaiņām.
SMIDZINĀŠANAS LOKS
Sasniedzot smidzināšanas loka zonu, QSet vērtība ir jāpaaugstina.
Metinot ar smidzināšanas loku, QSet funkcija ir jāizslēdz. Visi noregulējumi tiek
pārņemti no QSet, izņemot spriegumu, kuru ir jānoregulē atsevišķi.
Ieteikums: Veiciet pirmo metināšanu (6 sekundes) ar QSet, izmantojot
pārbaudes sagatavi, lai iegūtu nepieciešamos datus.
Manuāls darbs
Manuāls darbs. Operatoram jānoregulē piemērotas stieples padeves un sprieguma
vērtības.
“Mīkstais" starts
“Mīkstā starta" gadījumā stieple tiek padota ar ātrumu, kas ir 50% no noregulētā
ātruma, līdz tā izveido elektrisko kontaktu ar sagatavi.
-6bi21d1la
LV
Krātera piepildīšana
Krātera piepildīšanas laiks
Krātera piepildīšana ļauj izvairīties no porām, termālu plaisu veidošanās un krātera
formēšanās šuvē, kad metināšana tiek pabeigta.
Kad aktivizējat krātera piepildīšanas funkciju
, izmantojot iestatīšanas
grozāmslēdzi, atlasiet arī krātera piepildīšanas laiku
.
Šo funkciju nevar izmantot kopā ar QSet.
2 taktu režīms
Divtaktu režīmā gāzes priekšplūsma (ja to izmanto) ieslēdzas, tiklīdz ir nospiests
metināšanas stobra palaidēja slēdzis. Šajā brīdī sākas metināšanas process.
Atlaižot palaidēja slēdzi, beidzas metināšanas process un ieslēdzas gāzes
pēcplūsma (ja tā ir izvēlēta).
4 taktu režīms
Četrtaktu režīmā gāzes priekšplūsma sākas brīdī, kad tiek nospiests metināšanas
stobra palaidēja slēdzis, bet stieples padeve sākas brīdī, kad tas tiek atlaists.
Atkārtoti nospiežot palaidēja slēdzi, tiek pārtraukta stieples padeve, bet, to atlaižot,
sākas gāzes pēcplūsma (ja tā ir izvēlēta).
Aktīvais panelis
Iestatījumus veic ar kontroles paneli.
Metināšanas datu maiņa
Šī funkcija ļauj nomainīt metināšanas datu atmiņu, nospiežot metināšanas pistoles
slēdža pogu.
Lai nomainītu atmiņu, nesākot metināšanu, slēdzi nospiediet ātri. Ja slēdzi tur
nospiestu pārāk ilgi, programma to interpretē kā metināšanas sākšanu.
Metināšanas datu maiņa 2 taktu metināšanas režīma laikā
Metināšanas laikā metināšanas pistoles slēdzis ir nospiests. Lai mainītu
metināšanas datu atmiņu, atlaidiet slēdzi un to ātri nospiediet.
Metināšanas datu maiņa 4 taktu metināšanas režīma laikā
Metināšanas laikā metināšanas pistoles slēdzis ir atlaists. Lai mainītu metināšanas
datu atmiņu, nospiediet slēdzi un to ātri atlaidiet.
Kad aktivizējat metināšanas datus
, atlasiet metināšanas datu atmiņu
vai
-7bi21d1la
LV
Tālvadības ierīce
Iestatījumus veic ar tālvadības ierīci.
Pirms aktivācijas tālvadības ierīcei jābūt pievienotai ierīces tālvadības
kontaktligzdai. Kad tālvadības ierīce ir aktivēta, kontroles panelis ir neaktīvs.
Kad aktivēta tālvadības funkcija, iespējams izvēlēties starp dažādām metināšanas
datu atmiņām, izmantojot metināšanas pistoli ar programmu izvēlni (RS3).
VRD (Voltage Reducing Device) (Sprieguma samazināšanas ierīce)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35V, ja
metināšana nav veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
VRD funkcija tiek bloķēta, kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35V robežu, to
norāda kļūdas ziņojums (16), kas parādās displejā, un metināšana netiek sākta,
kamēr tiek rādīts kļūdas ziņojums.
Piezīme! VRD funkcija darbojas ar barošanas avotiem, kuros tā ir aktivēta.
Gāzes skalošana
Gāzes skalošanu izmanto, lai izmērītu gāzes plūsmu vai izskalotu gaisu vai
mitrumu no gāzes caurulēm pirms metināšanas. Gāzes skalošanas process norit
tik ilgi, kamēr pogu tur nenospiestu; skalošanas process norit bez sprieguma vai
stieples padeves.
Stieples pakāpeniska padeve
Stieples pakāpeniska padeve ir noderīga tad, ja nepieciešams padot stiepli bez
metināšanas sprieguma. Stieple tiek padota, kamēr poga ir atlaista.
Induktivitāte
Augstāka induktivitāte rada platāku metināšanas laukumu un mazāk dzirksteļu.
Zemāka induktivitāte rada spalgāku skaņu, bet tajā pašā laikā stabilāku,
koncentrētāku elektrisko loku.
2.3
Slēptās MIG/MAG funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas.
Lai piekļūtu šīm slēptajām funkcijām, turiet pogu
nospiestu 5 sekundes. Ekrānā
parādīsies burts un lielums. Vada padeves grozāmslēdzis tiek izmantots, lai mainītu
izvēlētās funkcijas lielumu.
-8bi21d1la
LV
MA23
Funkcijas burts
Funkcija
A
Gāzes priekšplūsma
I
Stieples atlaidināšanas
laiks
L
Gāzes pēcplūsma
J
Palēnināta startēšana
MA24
Funkcijas burts
Funkcija
A
Gāzes priekšplūsma
C
Mērvienība
I
Stieples atlaidināšanas
laiks
L
Gāzes pēcplūsma
Lai izietu no funkcijas, turiet pogu
nospiestu 5 sekundes.
Gāzes priekšplūsma
Tas kontrolē, cik ilgi pirms loka aizdegšanās plūst ekranējošā gāze.
Mērvienība
0 = “inch"; 1 = mm; Iestatījumi = 1
Strāvas krišanās laiks
Strāvas krišanās laiks ir laika periods starp brīdi, kad sāk lūst stieple, un brīdi, kad
strāvas avots izslēdz metināšanas spriegumu. Pārāk īss strāvas krišanās laiks
izraisa gara stieples gabala izvirzīšanos pēc metināšanas beigām, radot risku, ka
stieple var iesprūst atdzišanas laukumā. Pārāk garš strāvas krišanās laiks rada
pārāk īsu stieples izvirzījumu, kas rada elektriskā loka izlādes risku pa saskares
vietu.
Gāzes pēcplūsma
Tas kontrolē, cik ilgi ekranējošā gāze plūst pēc loka nodzišanas.
“Mīkstais" starts
“Mīkstā starta" gadījumā stieple tiek padota ar ātrumu, kas ir 50% no noregulētā
ātruma, līdz tā izveido elektrisko kontaktu ar sagatavi.
-9bi21d1la
LV
3
MMA METINĀŠANA
3.1
Iestatījumi
Funkcijas
Iestatījumu diapazons
Strāva
16 - maks. A 2)
x
x
Aktīvais panelis
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
x
x
Tālvadības ierīce
IZSLĒGTS vai IESLĒGTS
x
x
0 - 99
x
x
0=IZSLĒGTS vai 1=IESLĒGTS
x
x
0 - 99
x
x
1=ArcPlus II vai 0=ArcPlus
x
x
Loka spēks
1)
Punktmetināšana
Karstais starts
1)
1)
Metināšanas regulators
1)
2)
1)
MA23
MA24
Šīs funkcijas ir slēptās funkcijas, skat. aprakstu punktā 3.3.
Iestatījumu diapazons ir atkarīgs no barošanas avota.
3.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
MMA metināšana
MMA metināšanai atsauci var meklēt arī metināšanā ar pārklātiem elektrodiem.
Lokam degot, elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
Aktīvais panelis
Iestatījumus veic ar kontroles paneli.
Tālvadības ierīce
Iestatījumus veic ar tālvadības ierīci.
Pirms aktivācijas tālvadības ierīcei jābūt pievienotai ierīces tālvadības
kontaktligzdai. Kad tālvadības ierīce ir aktivēta, kontroles panelis ir neaktīvs.
VRD (Voltage Reducing Device) (Sprieguma samazināšanas ierīce)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35V, ja
metināšana nav veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
VRD funkcija tiek bloķēta, kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35V robežu, to
norāda kļūdas ziņojums (16), kas parādās displejā, un metināšana netiek sākta,
kamēr tiek rādīts kļūdas ziņojums.
Piezīme! VRD funkcija darbojas ar barošanas avotiem, kuros tā ir aktivēta.
- 10 bi21d1la
LV
3.3
Slēptās MMA funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas.
Lai piekļūtu šīm slēptajām funkcijām, turiet pogu
nospiestu 5 sekundes. Ekrānā
parādīsies burts un lielums. Sprieguma grozāmslēdzis tiek izmantots, lai mainītu
izvēlētās funkcijas lielumu.
MA23 un MA24
Funkcijas burts
Funkcija
C
Loka spēks
d
Punktmetināšana
H
Karstais starts
F
Regulatora tips
Lai izietu no funkcijas, turiet pogu
nospiestu 5 sekundes.
Loka spēks
Loka spēks ir svarīgs, lai noteiktu, kā strāva mainās saistībā ar loka garuma maiņu.
Zemāks lielums sniedz mierīgāku loku ar mazāku šļakatu daudzumu.
Punktmetināšana
Punktmetināšanu var izmantot, metinot ar nerūsējošiem elektrodiem. Funkcija
iesaista alternatīvu lokizlādi un nodzišanu, lai iegūtu labāku kontroli pār karstuma
padevi. Lai nodzēstu loku, elektrodu tikai nedaudz jāpaceļ.
Karstais starts
Karstais starts palielina metināšanas strāvu un regulēšanas laiku metināšanas
sākumā, kas samazina sliktas kušanas risku šuves sākumā.
Metināšanas regulators
Metināšanas regulators ir kontroles veids, kas rada intensīvāku, koncentrētāku un
stabilāku loku. Pēc punktveida īssavienojuma tas atjaunojas daudz ātrāk, tādējādi
samazinot elektroda iesprūšanas risku.
ArcPlus (0) tiek ieteikts ar pamata tipa elektrodu
ArcPlusll (1) tiek ieteikts ar rutila un celulozes tipa elektrodu
- 11 bi21d1la
LV
4
METINĀŠANAS DATU ATMIŅA
Kontroles paneļa atmiņā var saglabāt trīs dažādas metināšanas datu programmas.
Turiet pogu
,
vai
nospiestu 5 sekundes, lai saglabātu
metināšanas datus atmiņā. Metināšanas dati ir saglabāti, kad sāk mirgot zaļais
gaismas indikators.
Lai pārslēgtu dažādas metināšanas programmas, nospiediet pogu
vai
,
.
Metināšanas atmiņai ir dublējoša baterija, tādējādi iestatījumi saglabājas arī tad, ja
iekārta tiek izslēgta.
5
KĻŪMJU KODI
Kļūmju kodus izmanto, lai norādītu uz kļūmi aprīkojumā. Tie
parādās ekrāna apakšējā daļā kā burts E, kam seko kļūmes koda
skaitlis.
Tiek parādīts ierīces numurs, lai noteiktu, kāda ierīce radījusi kļūmi.
Kļūdas kodu numuri un ierīces numurs tiek rādīti pamīšus.
Kļūmes indikācija norāda, ka kontroles panelim (U 0) zudis
kontakts ar barošanas avotu.
Ja atklātas vairākas kļūmes, tiek parādīts tikai pēdējās kļūmes
kods. Lai ekrānā nodzēstu kļūmes rādījumu, nospiediet jebkuras
funkcijas pogu vai pagrieziet jebkuru grozāmslēdzi.
IEVĒROJIET! Ja tālvadība ir aktivēta, deaktivējiet to, nospiežot
kļūmes rādījumu.
5.1
Kļūmju kodu saraksts
U 0 = metināšanas datu modulis
U 2 = barošanas avots
U 1 = dzesēšanas ierīce
U 4 = tālvadības ierīce
- 12 bi21d1la
, lai izslēgtu
LV
5.2
Kļūmes koda apraksts
Kļūmju, kuras lietotājs var novērst pats, kodi parādīti šeit. Ja parādās cits kods,
sazinieties ar apkalpojošo mehāniķi.
Kļūme Apraksts
s kods
E6
Augsta temperatūra
Noticis termiskās pārslodzes pārrāvums.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un to nevar restartēt, līdz temperatūra
nepazeminās.
Darbība: Pārbaudiet, vai dzesēšanas gaisa ieplūde vai izplūde nav bloķēta un aizsērējusi.
Pārbaudiet izmantoto noslodzes ciklu, lai pārliecinātos, ka aprīkojums nav pārslogots.
E 12
Sakaru kļūda (brīdinājums)
Sistēmas CAN kopnei īslaicīgi ir pārāk liela slodze.
Barošanas avotam / vada padeves ierīcei nav kontakta ar kontroles paneli.
Darbība: Pārbaudiet aprīkojumu un pārliecinieties, ka uzstādīta tikai viena vada padeves
ierīce vai tālvadības ierīce. Ja kļūme nepazūd, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Nav kontakta
Kontroles panelim nav kontakta ar vada padeves ierīci.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts.
Darbība: Pārbaudiet kabeļus. Ja kļūme nepazūd, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 17
E 18
Nav kontakta
Kontroles panelim nav kontakta ar barošanas avotu.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts.
Darbība: Pārbaudiet kabeļus. Ja kļūme nepazūd, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 27
Beidzies vads
Vada padeves ierīce nepadod vadu. Pašreizējais metināšanas process tiks apturēts, un
tiks aizkavēta metināšanas uzsākšana.
Darbība: Nomainiet vadu.
E 29
Neplūst dzesēšanas ūdens
Plūsmas uzraudzības slēdzis ir atvienots.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un startēšana ir aizkavēta.
Darbība: Pārbaudiet dzesēšanas ūdens kontūru un sūkni.
E 32
Neplūst gāze
Gāzes plūsma ir mazāka par 6 l/min. Startēšana ir aizkavēta.
Darbība: Pārbaudiet gāzes vārstu, šļūtenes un savienotājus.
Nesaderīgas ierīces
Pievienota nepareiza vada padeves ierīce. Startēšana ir aizkavēta
Darbība: Pievienojiet pareizo vada padeves ierīci.
Zudis kontakts ar dzesēšanas ierīci
Kontroles panelim nav kontakta ar dzesēšanas ierīci. Izslēdziet barošanas avotu!
Darbība: Pārbaudiet vadus. Ja kļūme nepazūd, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 40
E 41
6
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
- 13 bi21d1la
Syn no
Material
ESAB designation
Wire diameter
(mm)
Shielding gas
1
Fe
OK AristoRod 12.50
1.0
82% Ar+18%CO2
2
Fe
OK AristoRod 12.50
1.2
82% Ar+18%CO2
3
Al 4043
OK Autrod 4043
1.2
100% Ar
4
Al 4043
OK Autrod 4043
1.6
100% Ar
5
Al 5356
OK Autrod 5356
1.2
100% Ar
6
Al 5356
OK Autrod 5356
1.6
100% Ar
7
SS
OK Autrod
1.0
98% Ar+2%CO2
8
SS
OK Autrod
1.2
98% Ar+2%CO2
9
Fe RCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
10
Fe RCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
11
Fe RCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
12
Fe BCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
13
Fe MCW
OK Tubrod
1.2
82% Ar+18%CO2
14
Fe MCW
OK Tubrod
1.4
82% Ar+18%CO2
15
Fe MCW
OK Tubrod
1.6
82% Ar+18%CO2
- 14 bi21syn
MA23, MA24
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
0459 773 889 Origo MA23
0459 773 886 Origo MA24
0460 454 070
0460 454 071
0460 454 072
0460 454 073
0460 454 074
0460 454 075
0460 454 076
0460 454 077
0460 454 078
0460 454 079
0460 454 080
0460 454 081
0460 454 082
0460 454 083
0460 454 084
0460 454 085
0460 454 086
0460 454 089
0460 454 090
0460 454 091
0460 454 092
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual SK
Instruction manual RU
Instruction manual EE
Instruction manual LV
Instruction manual SL
Instruction manual LT
0459 839 024 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 15 bi21o
Edition 090818
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
081016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising