ESAB | U8 Aristo | Instruction manual | ESAB U8 Aristo Användarmanual

ESAB U8 Aristo Användarmanual
SE
U8
Aristot
Bruksanvisning
0459 310 270
080115
Valid for program version 1.41, 1.50
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2 Gör detta först . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.3.1
Symboler i displayen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Knapparna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.5 Allmänt om inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.5.1
Inställning av siffervärden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.2
Inställning med givna alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5.3
Inställningar PÅ/AV eller JA/NEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6 ENTER och AVBRYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Huvudmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Tilläggsfunktionsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Svetsdatainställningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Mätbild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Minnesmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
Snabbinställningsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Menystruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
13
14
3 MIG/MAG-- SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1 Inställningar i svetsdatainställningsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
MIG/MAG--svetsning med kort--/spraybåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
MIG/MAG--svetsning med pulsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Funktionsförklaringar för inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Spänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Trådmatningshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Induktans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
Regulatortyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
Pulsström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
Pulstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7
Pulsfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.8
Bakgrundsström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.9
“Slope” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.10 Ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.11 Ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.12 Synergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.13 Gasförströmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.14 Krypstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.15 Varmstart “Hot start“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.16 Kraterfyllnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.17 Avsnörningspuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.18 Efterbrinntid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.19 Gasefterströmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.20 Gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.21 Punktsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
4 MMA--SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1 Inställningar i svetsdatainställningsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Funktionsförklaringar för inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Ström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2
Bågtryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3
Min. strömfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4
Synergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5
Gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
21
21
21
21
21
21
21
5 TIG--SVETSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1 Inställningar i svetsdatainställningsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
TIG--svetsning utan pulsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
TIG--svetsning med pulsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Funktionsförklaringar för inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2
LiftArc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3
2--takt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4
4--takt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5
Ström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.6
Pulsström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.7
Bakgrundsström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.8
Pulstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.9
Bakgrundstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.10 “Slope up” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.11 “Slope down” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.12 Gasförströmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.13 Gasefterströmning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.14 Gränser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Övriga funktionsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Gasspolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
6 KOLBÅGSMEJSLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.1 Inställningar i svetsdatainställningsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
6.2 Funktionsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
6.2.1
Spänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.2
Induktans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.3
Regulatortyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7 Aristo SuperPulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7.1 Tråd och gaskombinationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7.2 Olika pulsningsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7.3 Inställningar i svetsdatainställningsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7.4 Funktionsförklaringar för inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7.4.1
Fas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.5 Trådmatarenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
8 MINNESHANTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Inställningslådans arbetssätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Radera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återkalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
32
33
34
9 TILLÄGGSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
10 FILHANTERAREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
10.1 Sätta in compact flash--kort / PC--kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
10.2 Exempel: Spara svetsdatainställningar i interna minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
10.3 Exempel: Skapa ny mapp på minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
10.4 Radera en fil eller mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
10.5 Ändra namn på en fil/mapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10.6 Kopiera filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10.7 Återkalla svetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10.8 Kvalitetsdatafilernas innehåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
10.8.1 Om svetsutrustningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10.8.2 Om svetsarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 3 --
11 SVETSDATAUPPSÄTTNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.1 Exempel: Spara svetsdata på minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Återkalla svetsdata från minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Radera svetsdata från minneskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
42
42
12 KONFIGURATIONSMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12.1 Kodlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.1 Låskodstillstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.2 Ange / ändra låskod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Fjärrdonskonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.2 Konfigurering för digitalt fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3 Konfigurering för analogt fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 MIG/MAG grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.1 Avtryckarfunktion (2--takt / 4--takt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.2 Mjukaknappsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.3 Spänningsmätning i kortpulsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.4 4--taktskonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4 MMA grundinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.1 “Hot start” amplitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.2 Varmstartstid “Hot start” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.3 Droppsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5 Generella inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.1 Snabbinställning mjuka knappar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.2 Dubbla startsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.3 Aktiv panel fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.4 Automatisk minneslagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.5 Svetsdatabyte med pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.6 Kvalitetsdataloggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.6 Multipla matarenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.6.1 Svetsdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.7 Måttenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
44
44
44
45
46
46
47
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
53
54
55
55
13 KVALITETSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
13.1 Lagra kvalitetsdata på compact flash--kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
14 PRODUKTIONSSTATISTIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
15 FELLOGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
15.1
15.2
15.3
15.4
Radera felmeddelande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa sammanställning av fel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivning av felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
59
60
16 KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
16.1 Ange spännings-- / tråd--koordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
16.1.1 Kortbåge/spraybåge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
16.1.2 Pulsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
16.2 Ange giltig tråd--/gas--kombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
16.3 Skapa egna tråd/gas--alternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
16.4 Radera en egendefinierad synergilinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
17 GRÄNSKONFIGURATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
18 ÖVRIG INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
18.1 ESAB Logic Pump (Vattenspärr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÅD OCH GASKOMBINATIONER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
67
-- 4 --
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 5 --
SE
1
INTRODUKTION
För att få så stor nytta som möjligt av din svetsutrustning rekommenderar vi dig att
läsa denna bruksanvisning.
För allmän information om drift se strömkällans bruksanvisning.
Den text som presenteras i displayen finns tillgänglig på följande språk:
engelska, svenska, finska, norska, danska, tyska, franska, italienska, holländska,
spanska, portugisiska, ungerska, polska, amerikanska och tjeckiska.
1.1
Utrustning
U8 levereras med hållare, 3 st distansskruvar och en engelsk bruksanvisning.
Ytterligare språk av bruksanvisningen och reservdelsförteckning finns tillgängligt på
internetadressen www.esab.com
Under ”Products” och ”Welding & cutting equipment” finns länken till sidan där du
både kan söka efter och ladda ned bruksanvisningar och reservdelsförteckning.
1.2
Gör detta först
Denna meny syns i displayen första gången man startar maskinen.
Vid leverans är inställningslådan inställd på engelska. För att välja ditt språk gör på
följande sätt.
Tryck på
för att komma till huvudmenyn.
ESAB Mig
Placera markören
med hjälp av pil-knapparna på raden
för AUXILIARY
FUNCTIONS
Tryck ENTER
PROCESS:
METHOD:
WIRE TYPE:
SHIELDING GAS:
WIRE DIMENSION:
AUXILIARY FUNCTIONS "
SET
bi09dints
MEASURE
-- 6 --
MIG/MAG
DIP / SPRAY
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
ENTER
SE
AUXILIARY FUNCTIONS
Placera markören på raden
för CONFIGURATION
Tryck ENTER
FILEMANAGER
WELD DATA SETS
CONFIGURATION
QUALITY FUNCTIONS
PRODUCTION STATISTICS
ERROR LOG
USER DEFINED SYNERGIC DATA
LIMIT EDITOR
QUIT
ENTER
AUXILIARY FUNCTIONS -- CONFIGURATION
Tryck på ENTER för att få
fram en lista över vilka
språk som är tillgängliga i
inställningslådan.
LANGUAGE:
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
TIG DEFAULTS
GENERAL DEFAULTS
MULTIPLE WIRE FEEDERS
ENGLISH
QUIT
Placera markören på raden för ditt språk och tryck ENTER.
bi09dints
-- 7 --
ENGLISH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
ENTER
↓
SE
1.3
Display
ESAB Mig
PROCESS:
METOD:
TRÅDTYP:
SKYDDSGAS:
TRÅDDIMENSION
TILLÄGGSFUNKTIONER
STÄLL
MÄT
MINNE
MIG/MAG
KORT / SPRAY
Låg / olegerad Fe
CO2
1.2 mm
SNABB-INSTÄL.
ENTER
Markören
Inställningslådans markör presenteras som ett skuggat fält runt texten varvid den
markerade texten blir vit. Markören visas i bruksanvisningen med fet text.
Textrutor
Längst ner i displayen finns fem rutor med text som förklarar den aktuella funktionen
för de fem knapparna strax därunder.
Sparläge
För att öka bakgrundsbelysningens livslängd släcks den efter tre minuter om ingen
aktivitet pågår.
1.3.1
bi09dints
Symboler i displayen
-- 8 --
A
Svetsdatauppsättning som är vald
B
Återkallat minnespositionsnummer
C
Mer information finns på nästa sida
D
Välj plus/minus knapparna markerade
med * för att öka eller minska ett
parametervärde
E
Välj plus/minus knapparna markerade
med # för att öka eller minska ett
parametervärde
SE
1.4
Knapparna
Med pilknapparna
Med menyknappen
kan man flytta markören till olika rader i displayen.
kommer man alltid tillbaka till huvudmenyn.
Plus/minus--knapparna
används för att öka (+) eller minska (--) ett
inställningsvärde.
De två plus/minus--knapparna är märkta med varsin symbol. De flesta
sifferinställningar kan göras med valfri plus/minus--knapp men vissa inställningar
måste göras med knapp märkt
eller
(symbolerna är synliga i displayen).
Kort tryck på knappen ger ökning/minskning i små steg. Hålls knappen nertryckt
längre tid ökar inställningsstegen.
Mjuka knappar
De fem knapparna i rad under displayen har
varierande funktioner, de är så kallade “mjuka”
knappar, det vill säga kan ha olika funktion
beroende på vilken meny du befinner dig i.
Den aktuella funktionen för dessa knappar
framgår av texten i displayens nedre rad.
När funktionen är aktiv indikeras detta med en vit
prick bredvid texten
.
1.5
Allmänt om inställningar
Tre typer av inställningar förekommer i huvudsak:
S
Inställning av siffervärden
S
Inställning med givna alternativ
S
Inställning av läge PÅ/AV eller JA/NEJ
1.5.1
Inställning av siffervärden
Vid inställning av ett siffervärde används någon av de båda plus/minus--knapparna
för att öka eller minska ett givet värde. En del värden kan också ändras från
fjärrdonet.
bi09dints
-- 9 --
SE
1.5.2
Inställning med givna alternativ
Vissa inställningar görs genom att markera ett alternativ i en lista.
Så här kan en sådan lista se ut:
MIG/MAG
MMA
TIG
KOLBÅGSMEJSLING
MIG SUPERPULS
Markören är här placerad på raden för MIG/MAG. Genom att trycka på
ENTER--knappen i detta läge har alltså alternativet MIG/MAG valts.
Vill man istället välja något annat alternativ placeras markören på rätt rad genom att
stega upp eller ner med pilknapparna.
Därefter tryck på ENTER--knappen.
Vill man lämna listan utan att göra något val, tryck på AVBRYT--knappen.
Vid vissa inställningar är alternativen så många att de inte kan visas samtidigt i
listan. En pil i listans övre eller nedre högra hörn indikerar att det finns fler alternativ
som blir synliga om man stegar upp eller ner med pilknapparna.
1.5.3
Inställningar PÅ/AV eller JA/NEJ
För vissa funktioner kan man ställa in värdena PÅ och AV respektive JA och NEJ.
Synergifunktionen vid MIG/MAG-- och MMA--svetsning är ett exempel på en sådan
funktion. Inställningar PÅ/AV eller JA/NEJ kan göras på två sätt:
Dels kan man välja PÅ eller AV respektive JA eller NEJ ur en lista med alternativ
såsom beskrivs här ovan.
Man kan även använda de båda plus/minus--knapparna för att ange PÅ/AV eller
JA/NEJ. (Gäller i vissa funktioner)
S
S
1.6
+ (plus) = PÅ eller JA
-- (minus) = AV eller NEJ
ENTER och AVBRYT
De båda “mjuka” knapparna längst till höger används främst för ENTER och
AVBRYT, men ibland används de för andra funktioner.
S
S
ENTER--tryckning innebär verkställande av ett markerat val i en meny eller i en
lista.
AVBRYT--tryckning innebär att man backar till föregående meny eller bild.
bi09dints
-- 10 --
SE
2
MENYER
Inställningslådan använder flera olika menyer. Menyerna är huvud--, tilläggsfunktions--, konfigurations--, svetdatainställnings--, mät--, minnes-- och snabbinställningsmeny. Under uppstart visas även en uppstartsbild med information om vilken
programversion som gäller.
2.1
Huvudmeny
I HUVUDMENY kan man
byta svetprocess,
svetprocess svets-svets
metod, trådtyp m.m.
Från denna meny kan man
komma vidare till alla andra
undermenyer.
ESAB Mig
PROCESS:
METOD:
TRÅD TYP:
SKYDDSGAS:
TRÅDDIMENSION
TILLÄGGSFUNKTIONER
STÄLL
2.1.1
MÄT
MIG/MAG
KORT / SPRAY
Låg / olegerad Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MINNE
SNABB-INSTÄLL
ENTER
Tilläggsfunktionsmeny
I TILLÄGGSFUNKTIONS-MENY kan man se på
minneskortfunktioner. Byta
till konfigurationsmenyn,
titta på kvalitetsfunktioner,
produktionsstatistik, fellogg
m.m.
TILLÄGGSFUNKTIONER
FILHANTERAREN
SVETSDATAUPPSÄTTNINGAR
KONFIGURATION
KVALITETSFUNKTIONER
PRODUKTIONSSTATISTIK
FELLOGG
KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER
INSTÄLLNING GRÄNSER
AVBRYT
ENTER
2.1.1.1 Konfigurationsmeny
I KONFIGURATIONS-MENY kan man byta språk,
språk
ändra olika grund-inställningar, måttenhet
m.m.
TILLÄGGSFUNKTIONER -- KONFIGURATION
SPRÅK:
KODLÅS
FJÄRRDON
MIG/MAG GRUNDINST.
MMA GRUNDINST.
TIG GRUNDINST.
GENERELLA INST.
MULTIPLA MATARENHETER
SVENSKA
AVBRYT
bi09dints
-- 11 --
ENTER
SE
2.1.2
Svetsdatainställningsmeny
I SVETSDATAINSTÄLL-NINGSMENY kan man
ändra på olika svets-parametrar. Menyn ser olika
ut beroende på vilken
svetsprocess som är vald. I
detta exempel är det
MIG/MAG svetsning med
kort/spraybåge.
SVETSDATAINSTÄLLNINGAR
SPÄNNING:
TRÅDMATNINGSH.:
INDUKTANS:
SYNERGI
START DATA...
STOPP DATA...
GRÄNSER
KRATER
FYLLNAD
2.1.3
HOT
START
# 26.8
*
4-TAKT
(+0.0)
6.0
80
PÅ
V
m/min
%
AVBRYT
Mätbild
I MÄTBILDEN kan man
under pågående svetsning
se uppmätta värden för
olika svetsparametrar.
De uppmätta värdena finns
kvar i displayen även efter
det att svetsningen
avslutats.
Man kan gå till andra
menyer utan att tappa
mätvärdena.
KORT/SPRAY. Låg/olegerad Fe, CO2, 1,2 mm
#
22.5 Volt
126 Amp
6,0 m/min
*
KRATER
FYLLNAD
HOT
START
4-TAKT
FJÄRR
2A
FUNK
↓
Pilen längst ner till höger i displayen indikerar att det finns mer information än vad
som får plats i displayen.
I mätbilden kan man ändra värdet för vissa parametrar. Vilka dessa parametrar är
beror på vilken svetsprocess som är inställd. De parametervärden som kan justeras
är alltid markerade med # eller *.
Om inställt värde är ändrat under icke svetsning ändras mätvärdet till noll för att det
inte ska ske något missförstånd.
TIPS!
I pulsning kan man välja om spänningsvärdet skall visas som medelvärde eller som
toppvärde. Denna inställning kan göras under MIG/MAG grundinställningar, se
kapitel 12.3.
bi09dints
-- 12 --
SE
2.1.4
Minnesmeny
I MINNESMENY kan man
lagra återkalla och radera
lagra,
olika inställda svetsdata.
Svetsdatauppsättningarna
kan lagras i 255 olika
minnespositioner.
MINNESFUNKTIONER -- LAGRADE DATAUPPS
1 2 5 11 12
LAGRA
2.1.5
AVBRYT
Snabbinställningsmeny
I SNABBINSTÄLLNINGS-MENY kan man “länka”
mjuka knappar till svets-dataminnespositioner.
Inställningen av detta görs
under generella inställningar.
KORT/SPRAY. Låg/olegerad Fe, CO2, 1,2 mm
#
0.0 Volt
0 Amp
6,0 m/min
*
SVETS
DATA 1
SVETS
DATA 2
SVETS
DATA 3
SVETS
DATA 4
2A
FUNK
För vidare information se kapitel 12.5.1 “Snabbinställning mjuka knappar”.
bi09dints
-- 13 --
↓
SE
2.2
Menystruktur
TILLÄGGSFUNKTION
STÄLL
MÄT
MINNE
STOPPDATA
STARTDATA
SNABBINSTÄL.
KOPIERA
ÅTERK.
RADERA
LAGRA
*) Detta är startbilden (mätbilden) som visas när man slår på maskinen.
Exemplet ovan gäller för MIG/MAG--svetsning med synergi.
TILLÄGGSFUNKTION tilläggsfunktionsmeny
S
se sidan 35
STÄLL
svetsdatainställningsmeny
S
S
S
S
S
för MIG/MAG--svetsning, se sidan 15
för MMA--svetsning, se sidan 21
för TIG--svetsning, se sidan 22
för kolbågsmejsling, se sidan 26
för MIG Superpuls, se sidan 27
MÄT
mätbild
S
se sidan 12
MINNE
minnesmeny
S
se sidan 30
SNABBINSTÄL.
snabbinställningsmeny
S
se sidan 51
bi09dints
-- 14 --
SE
3
MIG/MAG--SVETSNING
Huvudmeny - - > Process
Vid MIG/MAG--svetsning smälter en ljusbåge en kontinuerligt frammatad tråd,
smältan skyddas av en skyddsgas.
Pulsning används för att påverka överföring av dropparna från ljusbågen så att den
blir stabil och sprutfri även vid låga svetsdata.
I tabellen på sidan 68 visas de tråddimensioner som kan väljas för MIG/MAG--svetsning med KORT-- / SPRAYBÅGE.
I tabellen på sidan 69 visas de tråddimensioner som kan väljas för MIG/MAG--svetsning med PULSNING.
3.1
Inställningar i svetsdatainställningsmenyn
3.1.1
MIG/MAG-- svetsning med kort-- /spraybåge
Inställningar
Inställningsområde
InställVärde
ningssteg efter återställning
Synergi-beroende
Inställbar
i synergi
Spänning
8 -- 60
0,25 (visas synergiavmed en
vikelse
decimal)
¦0
x
x
Trådmatningshastighet**
0,8 -- 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Induktans
0 -- 100 %
1
80 %
x
Regulatortyp
1 -- 12
1
4
x
Synergi*
AV eller PÅ
--
PÅ *
--
Gasförströmning
0,1 -- 25 s
0,1 s
0,1 s
x
Krypstart
NEJ eller JA
--
NEJ
x
“Hot start”
NEJ eller JA
--
NEJ
x
“Hot start” tid
0 -- 10 s
0,1 s
1,5 s
x
“Hot start” trådmatning
Hela trådmatningsområdet
0,1 m/min
2 m/min
x
“Hot start“ spänning
Hela spännings-området
0,25 V
4,5 V
Kraterfyllnad
NEJ eller JA
--
NEJ
x
Kraterfyllnadstid
0 -- 10 s
0,1 s
1,5 s
x
Slutlig kraterfyllnadstrådmatning
1,5 m/min till aktuell
trådmatningshastighet
0,1 m/min
3 m/min
x
Slutlig kraterfyllnadsspänning
8 V till aktuell
spänning
0,25 V
18 V
x
Avsnörningspuls
10 -- 120 %
1
60 %
x
Efterbrinntid
0 -- 1 s
0,01 s
0,12 s
x
Gasefterströmning
0,1 -- 25 s
0,1 s
0,1 s
x
Gränser
1 -- 50
--
--
Punktsvetsning
AV eller PÅ
--
AV
x
Punktsvetsningstid
0 -- 25 s
0,1 s
0,5 s
x
*) Synergilinjen vid leverans: solid tråd (Fe), skyddsgas CO2 med tråd 1.2 mm.
**) Inställningsområdet är beroende av vilken trådmatarenhet som används.
bi09d1s2
-- 15 --
x
x
--
x
--
--
SE
3.1.2
MIG/MAG-- svetsning med pulsning
Inställningar
Inställningsområde
InställVärde
ningssteg efter återställning
Synergi-beroende
Inställbar
i synergi
Spänning
10 -- 50
0,25 (visas synergiavmed en
vikelse
decimal)
¦0
x
x
Trådmatningshastighet** 0,8 -- 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Pulsström***
100 -- 600 A
4A
476 A
x
Pulstid
1,7 -- 25,5 ms
0,1 ms
2,2 ms
x
Pulsfrekvens
16 -- 312 Hz
2 Hz
96 Hz
x
Bakgrundsström ***
4 -- 300 A
1A
52 A
x
Slope
1 -- 9
1
9
x
Ka
0 -- 100 %
1
13 %
x
Ki
0 -- 100 %
1
0%
x
Synergi*
AV eller PÅ
--
PÅ *
--
Gasförströmning
0,1 -- 25 s
0,1 s
0,1 s
x
Krypstart
NEJ eller JA
--
NEJ
x
“Hotstart”
NEJ eller JA
--
NEJ
x
“Hotstart”tid
0 -- 10 s
0,1 s
1,5 s
x
“Hot start ”trådmatning
Hela trådmatningsom- 0,1 m/min
rådet
2 m/min
x
“Hot start “ spänning
Hela spännings-området
0,25 V
4,5 V
Kraterfyllnad
NEJ, EJ PULSAD
eller PULSAD
--
NEJ
x
Kraterfyllnadstid
0 -- 10 s
0,1 s
1,5 s
x
Slutlig kraterfyllnadstråd- 1,5 m/min till aktuell
0,1 m/min
matning
trådmatningshastighet
3 m/min
x
Slutlig kraterfyllnadsspänning
0,25 V
34,5 V
x
Slutlig kraterfyllnadspuls- 100 A till aktuell
ström
pulsström
4A
464 A
x
Slutlig kraterfyllnadsbakgrundsström
4A
36 A
x
Slutlig kraterfyllnadsfrek- 20 Hz till aktuell
vens
frekvens
2 Hz
62 Hz
x
Efterbrinntid
0 -- 1 s
0,01 s
0,13 s
x
Gasefterströmning
0,1 -- 25 s
0,1 s
0,1 s
x
Gränser
1 -- 50
--
--
Punktsvetsning
AV eller PÅ
--
AV
x
Punktsvetsningstid
0 -- 25 s
0,1 s
0,5 s
x
8 V till aktuell
spänning
12 A till aktuell
bakgrundsström
x
x
--
*) Synergilinjen vid leverans: solid tråd (Fe), skyddsgas CO2 med tråd 1.2 mm
**) Inställningsområdet är beroende av vilken trådmatarenhet som används.
***) Minimal bakgrundsström och pulsström är beroende på vilken maskintyp som används.
bi09d1s2
-- 16 --
--
--
SE
3.2
Funktionsförklaringar för inställningar
3.2.1
Spänning
Ökad spänning ökar båglängden och ger en varmare och bredare sträng.
Spänningsinställningen skiljer sig mellan synergi och icke synergi. I synergi ställs
spänningen in som en positiv eller negativ avvikelse från spänningens synergilinje. I
icke synergi är spänningsvärdet inställt i absolutvärde.
Inställning av spänning utförs i mätbilden, svetsdatainställnings--, eller
snabbinställningsmenyn. Om fjärrdon används kan inställning ske från detta.
3.2.2
Trådmatningshastighet
Trådmatningshastighet anger matningshastighet (m/min) för tråden.
Inställning av trådmatningshastighet utförs i mätbilden, svetsdatainställnings--, eller
snabbinställningsmenyn. Om fjärrdon används kan inställning ske från detta.
3.2.3
Induktans
Högre induktans ger en mer utfluten svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil, koncentrerad ljusbåge.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med kort--/spraybåge.
3.2.4
Regulatortyp
Påverkar kortslutningsförlopp och värme i svetsen.
Inställningen bör inte ändras.
3.2.5
Pulsström
Det högre strömvärdet av två vid pulsad ström.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
3.2.6
Pulstid
Den tid pulsströmmen är till under en pulsperiod.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
3.2.7
Pulsfrekvens
Tid för bakgrundsström som tillsammans med tid för pulsström ger pulsperiod.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
bi09d1s2
-- 17 --
SE
3.2.8
Bakgrundsström
Det lägre strömvärdet av två vid pulsad ström.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
Ström
Pulsström
Bakgrundsström
Pulstid
Pulsperiodtid
Tid
MIG/MAG--svetsning med pulsning.
3.2.9
“Slope”
“Slope” (lutning) innebär att pulsströmmen långsamt ökar / minskar till det inställda
värdet. “Slope”--parametern kan ställas i nio steg, där varje steg motsvara 100 μs.
Lutningen har betydelse för ljudet. En brant lutning ger ett högre och skarpare ljud.
En för svag lutning kan i värsta fall inkräkta på pulsens förmåga att snöra av
droppen.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
3.2.10 Ka
Ka är den proportionella delen och svarar mot regulatorns förstärkning. Ett lågt värde
gör att spänningen inte konstanthålls lika exakt.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
3.2.11 Ki
Ki är den integrerande delen som strävar att på lång sikt eliminera felet. Även här är
det så att ett lågt värde ger en svagare regulatoreffekt.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med pulsning.
3.2.12 Synergi
Varje kombination av trådtyp, tråddimension och gasmix kräver sitt unika förhållande
mellan trådmatningshastighet och spänning (ljusbågslängd) för att erhålla en stabil
fungerande ljusbåge. Spänningen (ljusbågslängden) följer automatiskt “med” enligt
den förprogrammerade synerginlinjen du har valt, vilket gör det mycket lättare att
snabbt hitta rätt svetsparametrar. Sambandet mellan trådmatningshastighet och
övriga parametrar kallas synergilinje.
Det går att beställa andra paket av synergilinjer, men de måste installeras av en
auktoriserad ESAB--servicetekniker.
3.2.13 Gasförströmning
Gasförströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma innan
ljusbågen tänds.
bi09d1s2
-- 18 --
SE
3.2.14 Krypstart
Krypstart innebär att tråden matas med 50 % av inställd hastighet tills dess den får
elektrisk kontakt med arbetstycket. Vid varmstart är det 50% av varmstartstiden.
3.2.15 Varmstart “Hot start“
Varmstart “Hot start” ökar trådmatningshastigheten och spänningen under en
inställbar tid i början av svetsförloppet. Huvudsyftet är att ge mer energi vid
svetsstarten, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
Varmstartstrådmatning
För att ge mer energi vid svetsstart och säkerställa inträngningen kan man under en
viss tid öka trådmatningshastigheten mot den aktuella trådmatningshastigheten.
Hastigheten ställs in relativt ordinarie trådmatningshastighet. Tiden startar när
ljusbågen tänds och längden är den inställda varmstartstiden. Synergin ger 2 m/min
högre trådmatningshastighet.
Varmstartsspänning
Spänningen ökas med 2 volt plus det bidrag som kommer från synergilinjens lutning
och de extra 2 m/min i trådmatningshastighet. Vid icke synergi kommer den aktuella
spänningen vara den som är inställd och den är inte synergiberoende.
OBS: Det är möjligt att ställa in negativa värden för varmstartstrådmatning och
varmstartsspänning. Detta är användbart vid höga svetsdata för att göra svetsstarten
jämn genom att “stega upp” svetsdata i början.
-- Aktivering av varmstart utförs i mätbilden.
3.2.16 Kraterfyllnad
Kraterfyllnad möjliggör en kontrollerad minskning av värme och storlek på
svetsbadet vid svetsslut. Detta gör det lättare att undvika porer, varmsprickor och
kraterbildning i svetsfogen.
I pulsad svetsning är det möjligt att välja mellan pulsad och icke pulsad kraterfyllnad.
Icke pulsad kraterfyllnad går snabbast att uföra. Pulsad kraterfyllnad tar något längre
tid, men ger en sprutfri kraterfyllnad om lämpliga värden används.
Synergi
I synergi är kraterfyllnadstiden och den slutliga trådmatningshastigheten inställd i
både pulsad och icke pulsad kraterfyllnad. Spänningen och pulsparametrarna
minskas till slutliga värden med hjälp av synergin.
Icke synergi
I icke synergi går det att ändra inställningarna för få en annan båglängd i slutet av
kraterfyllnaden.
Vid icke pulsad kraterfyllnad, kan den slutliga spänningen ställas in.
Vid pulsad kraterfyllnad kan den slutliga spänningen, slutliga pulsströmmen, slutliga
bakgrundsströmmen och den slutliga frekvensen ställas in.
De slutliga parametervärdena måste alltid vara lika med eller lägre än de inställda
värdena för kontinuerlig svetsning. Om inställningarna för kontinuerlig svetsning
sänks under inställda slutvärden kommer de även att sänka slutvärdena. De slutliga
parametervärdena kommer inte att ökas igen om inställningen för kontinuerlig
svetsning ökas.
bi09d1s2
-- 19 --
SE
Exempel:
Du har 4 m/min som slutlig trådmatningshastighet och sänker trådmatningshastigheten till 3,5 m/min. Den slutliga trådmatningshastigheten kommer då också att
sänkas till 3,5 m/min. Den slutliga trådmatningshastigheten stannar kvar på
3,5 m/min även när trådmatningshastigheten ökas igen.
-- Aktivering av kraterfyllnadstid utförs i mätbilden
3.2.17 Avsnörningspuls
Avsnörningspuls är en puls som läggs på för att det inte ska bildas någon kula på
tråden vid svetsslut.
Gäller endast vid MIG/MAG--svetsning med kort--/spraybåge. Vid pulsning
synkroniseras avslutet med en puls, avslutningspulsen.
3.2.18 Efterbrinntid
Efterbrinntid är en fördröjning mellan tidpunkten då tråden börjar bromsas till dess
strömkällan stänger av svetsspänningen. En för kort efterbrinntid ger ett långt
trådutstick efter avslutad svetsning med risk för att tråden kan frysa fast i smältan.
En lång efterbrinntid ger ett kortare utstick och ökad risk för att ljusbågen ska brinna
upp i kontaktmunstycket.
3.2.19 Gasefterströmning
Gasefterströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma efter att
ljusbågen släckts.
3.2.20 Gränser
I gränser väljs ett gränsnummer. För inställningar se kapitel 17 “Gränsvärdeskonfiguration”.
3.2.21 Punktsvetsning
Punktsvetsning används när man vill punktsvetsa ihop tunna plåtar.
OBS! Det går inte att förkorta svetstiden genom att släppa pistolkontakten.
4
MMA--SVETSNING
Huvudmeny - - > Process
MMA--svetsning kallas även svetsning med belagda elektroder. När ljusbågen tänds
smälter den elektroden varvid höljet bildar skyddande slagg.
I tabellen på sidan 69 visas de elektroddimensioner som kan väljas för
MMA--svetsning.
bi09d1s2
-- 20 --
SE
4.1
Inställningar i svetsdatainställningsmenyn
Inställningar
Inställningsområde
InställVärde
ningssteg efter återställning
Synergi-beroende
Ström*
16 -- 500 A
1A
128 A
Synergi
AV eller PÅ
--
PÅ **
--
Bågtryck
0 -- 100 %
1%
10 %
x
Min strömfaktor
0 -- 100 %
1%
25 %
x
Inställbar
i synergi
x
--
*) Maximal ström beroende på vilken maskintyp som används.
**) Synergilinjen vid leverans: elektrodtyp basisk 3.2 mm.
4.2
Funktionsförklaringar för inställningar
4.2.1
Ström
Högre ström ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
-- Inställning av ström utförs i mätbilden, svetsdatainställnings--, eller snabbinställningsmenyn.
4.2.2
Bågtryck
Bågtryck har betydelse för hur strömmen ändras vid en förändring av båglängden.
Ett lägre värde ger en lugnare ljusbåge med mindre sprut.
4.2.3
Min. strömfaktor
Inställning av min strömfaktor används vid använding av vissa specifika elektroder.
OBS! Inställningen bör inte ändras.
4.2.4
Synergi
Synergi för MMA--svetsning innebär att svetsströmkällan automatiskt optimerar
egenskaperna för den elektrodtyp och dimension som är vald.
4.2.5
Gränser
I gränser väljs ett gränsnummer. För inställningar se kapitel 17 “Gränsvärdeskonfiguration”.
-- Aktivering av gränser utförs i svetsdatainställningsmenyn.
5
TIG--SVETSNING
Huvudmeny - - > Process
Vid TIG--svetsning smälter en ljusbåge arbetsstycket med hjälp av en icke smältande
volframelektrod. Smältan och volframelektroden skyddas av en skyddsgas.
Pulsning används för att bättre kontrollera smältbadet och stelningsförloppet. Pulsfrekvensen väljs så långsam att smältan hinner stelna åtminstone delvis mellan varje puls.
För att ställa in pulsningen krävs fyra parametrar: pulstid, bakgrundstid, pulsström och
bakgrundsström.
bi09d1s2
-- 21 --
SE
5.1
Inställningar i svetsdatainställningsmenyn
5.1.1
TIG--svetsning utan pulsning
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde efter
återställning
HF / LiftArct
HF eller LiftArc
--
LiftArc
2/4--takt
2--takt eller 4--takt
--
2--takt
Ström*
4 -- 500 A
1A
25 A
“Slope up”--tid
0 -- 25 s
0,1 s
1,0 s
”Slope down”--tid
0 -- 25 s
0,1 s
2,0 s
Gasförströmning
0 -- 25 s
0,1 s
1,0 s
Gasefterströmning
0 -- 25 s
0,1 s
3,0 s
Gränser
1 -- 50
--
--
*) Maximal ström beroende på vilken maskintyp som används.
5.1.2
TIG-- svetsning med pulsning
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
Värde efter
återställning
HF / LiftArct
HF eller LiftArc
--
LiftArc
2/4--takt
2--takt eller 4--takt
--
2--takt
Pulsström*
4 -- 500 A
1A
25 A
Pulstid
0,001 -- 5 s
0,001 s
0,010 s
Bakgrundstid
0,001 -- 5 s
0,001 s
0,020 s
Bakgrundsström *
4 -- 500 A
1A
25 A
“Slope up”--tid
0 -- 25 s
0,1 s
1,0 s
”Slope down”--tid
0 -- 25 s
0,1 s
2,0 s
Gasförströmning
0 -- 25 s
0,1 s
1,0 s
Gasefterströmning
0 -- 25 s
0,1 s
3,0 s
Gränser
1 -- 50
--
--
*) Maximal ström beroende på vilken maskintyp som används.
5.2
Funktionsförklaringar för inställningar
5.2.1
HF
Vid HF tänds ljusbågen av den gnistövergång som sker då elektroden befinner sig
på ett visst avstånd från arbetsstycket.
-- Aktivering av HF utförs i huvudmenyn.
bi09d1s2
-- 22 --
SE
5.2.2
LiftArc
Vid LiftArct tänds ljusbågen när elektroden lyftes ifrån arbetsstycket.
Tändning med hjälp av LiftArct. I steg 1 hållls elektroden direkt mot arbetsstycket. Då avtryckaren
manövreras i steg 2 börjar en låg ström flyta. Ljusbågen tänds i steg 3 då svetsaren lyfter elektroden
från arbetsstycket varefter strömmen automatiskt stiger till det inställda värdet.
-- Aktivering av LiftArct utförs i huvudmenyn.
5.2.3
2--takt
Gasförströmning
Slope
up
Slope down
Gasefterströmning
Funktioner vid 2--takt manövrering av brännaravtryckare.
Vid 2--takt startar eventuell gasförströmning när TIG--brännarens avtryckare trycks in
(1) och ljusbågen tänds. Efter detta går strömmen upp till inställt värde (med
eventuell “slope up”). När avtryckaren sedan släpps upp (2) går strömmen åter ner
(med eventuell “slope down”) och ljusbågen släcks. Därefter följer eventuell
gasefterströmning.
-- Aktivering av 2--takt utförs i mätbilden eller i huvudmenyn.
5.2.4
4--takt
Gasförströmning
Slope
up
Slope down
Funktioner vid 4--takt manövrering av brännaravtryckare.
bi09d1s2
-- 23 --
Gasefterströmning
SE
Vid 4--takt startar eventuell gasförströmning när avtryckaren trycks in (1). När
gasförströmningstiden löpt ut går strömmen upp till pilotnivå (ett par ampere) och
ljusbågen tänds. När sedan avtryckaren släpps upp (2) går strömmen upp till inställt
värde (med eventuell “slope up”). När avtryckaren åter trycks in (3) går strömmen
åter ner till pilotnivå (med eventuell “slope down”) När avtryckaren släpps upp igen
(4) släcks ljusbågen och eventuell gasefterströmning tar vid.
-- Aktivering av 4--takt utförs i mätbilden eller i huvudmenyn.
5.2.5 Ström
Högre ström ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
-- Inställning av ström utförs i mätbilden, svetsdatainställnings--, eller
snabbinställningsmenyn.
Gäller endast vid TIG--svetsning med konstant ström.
5.2.6 Pulsström
Det högre strömvärdet av två vid pulsad ström. Vid pulsning pulsas även “slope up” och
“slope down”.
-- Inställning av pulsström utförs i svetsdatainställningsmenyn.
Gäller endast vid TIG--svetsning med pulsning
5.2.7 Bakgrundsström
Det lägre strömvärdet av två vid pulsad ström.
-- Inställning av bakgrundsström utförs i svetsdatainställningsmenyn.
Gäller endast vid TIG--svetsning med pulsning.
5.2.8 Pulstid
Den tid pulsströmmen är till under en pulsperiod.
-- Inställning av pulstid utförs i svetsdatainställningsmenyn.
Gäller endast vid TIG--svetsning med pulsning.
5.2.9 Bakgrundstid
Tid för bakgrundsström som tillsammans med tid för pulsström ger pulsperiod.
-- Inställning av bakgrundstid utförs i svetsdatainställningsmenyn.
Gäller endast vid TIG--svetsning med pulsning.
Ström
Bakgrundstid
Pulsström
Bakgrundsström
Pulstid
Tid
TIG--svetsning med pulsning.
5.2.10 “Slope up”
“Slope up” innebär att strömmen vid start av TIG--bågen långsamt ökar till det
inställda värdet. Det ger en skonsammare uppvärmning av elektroden och svetsaren
får en chans att rikta in elektroden innan strömmen kommit till inställt värde.
-- Inställning av “slope up” utförs i svetsdatainställningsmenyn.
bi09d1s2
-- 24 --
SE
5.2.11 “Slope down”
Vid TIG--svetsning används “slope down” för att undvika kratersprickor vid
svetsavslut. Här avtar strömmen långsamt under en inställbar tid.
-- Inställning av “slope down” utförs i svetsdatainställningsmenyn.
5.2.12 Gasförströmning
Gasförströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma innan
ljusbågen tänds.
-- Inställning av gasförströmning utförs i svetsdatainställningsmenyn.
5.2.13 Gasefterströmning
Gasefterströmning anger hur lång tid man vill att skyddsgasen ska strömma efter att
ljusbågen släckts.
-- Inställning av gasefterströmning utförs i svetsdatainställningsmenyn.
5.2.14 Gränser
I gränser väljs ett gränsnummer. För inställningar se kapitel 17 “Gränsvärdeskonfiguration”.
-- Aktivering av gränser utförs i svetsdatainställningsmenyn.
5.3
Övriga funktionsförklaringar
5.3.1
Gasspolning
Gasspolningsfunktionen används vid mätning av gasflödet eller för att spola
gasslangarna rena från eventuell luft och fukt innan svetsningen påbörjas.
Gasspolningen pågår så länge knappen hålls intryckt och utförs utan att ström och
trådmatning går igång.
-- Aktivering av gasspolning utförs i mätbilden.
6
KOLBÅGSMEJSLING
Mig 4000i, Mig 4500i, Mig 5000i
Huvudmeny - - > Process
Vid kolbågsmejsling används en speciell elektrod som består av en kolstav med kopparhölje.
Mellan kolstaven och arbetsstycket bildas en ljusbåge som smälter materialet. Luft
tillförs så det smälta materialet blåses bort.
I tabellen på sidan 69 visas de elektroddimensioner som kan väljas för
kolbågsmejsling.
bi09d1s2
-- 25 --
SE
6.1
Inställningar i svetsdatainställningsmenyn
Inställningar
Inställningsområde
InställVärde
ningssteg efter återställning
Synergi-beroende
Inställbar
i synergi
Spänning
8 -- 60 V
1V
39 V
x
x
Induktans
0 -- 100 %
70 %
x
Regulator typ
1 -- 5
1
1
x
Synergi*
AV eller PÅ
--
PÅ
--
--
*) Synergilinjen vid leverans: 5.0 mm elelektrod (kolstav).
6.2
Funktionsförklaringar
6.2.1
Spänning
Högre spänning ger en bredare och djupare inträngning i arbetsstycket.
-- Inställning av spänning utförs i mätbilden, svetsdatainställnings--, eller snabb-inställningsmenyn.
6.2.2
Induktans
OBS! Inställningen bör inte ändras.
6.2.3
Regulatortyp
OBS! Inställningen bör inte ändras.
7
Aristo SuperPulse
Mig 4000i, Mig 4500i, Mig 5000i
Huvudmeny - - > Process
MIG SUPERPULS (Aristo SuperPulset) används för att bättre kontrollera
smältbadet och stelningsförloppet. Smältan hinner delvis stelna mellan varje puls.
Fördelar med att använda MIG SUPERPULS:
S
Mindre känslighet för spaltvariationer
S
Bättre kontroll av smältan vid lägessvetsning
S
Bättre kontroll av inträngning och inträngningsprofil
S
Lägre känslighet för ojämn värmebortledning
MIG SUPERPULS kan betraktas som en programmerad växling mellan två
MIG/MAG inställningar. Tidsintervallerna bestäms av den primära respektive
sekundära fastidsinställningen.
I svetsdataminnet kommer MIG SUPERPULS att uppta två positioner. Primärdata på
en udda minnesposition och sekundärdata på följande jämna minnesposition. En
konsekvens av detta är att ett digitalt fjärrdon kan inte använda jämna
minnespositioner om MIG SUPERPULS--data är sparade.
bi09d1s2
-- 26 --
SE
Svetsningen startar alltid i primärfas. Om varmstart är vald kommer primärdata att
användas under varmstartstiden plus fastiden för primärdata. Kraterfyllnad är alltid
baserad på sekundärdata. Om ett stoppkommando aktiveras under primärfastiden
övergår processen omedelbart till sekundärdata. Svetsavslutningen baseras på
sekundärdata.
7.1
Tråd och gaskombinationer
För tråd och gaskombinationer se tabellerna på sidan 68.
7.2
Olika pulsningsmetoder
Här nedan visas vilken pulsningsmetod som kan användas beroende på vilken
plåttjocklek som ska svetsas.
Värme
C
Spraybåge i primärfas och
pulsning i sekundärfas
B
Pulsning i primärfas och
pulsning i sekundärfas
A
Pulsning i primärfas och
kortbåge i sekundärfas
Plåtdimension
7.3
Inställningar i svetsdatainställningsmenyn
Inställningar för kort--/spraybåge alternativt pulsning se kapitel 3.1.1 och 3.1.2.
Inställningar
Inställningsområde
InställVärde efter
ningssteg återställning
Fas
Primär eller sekundär
--
Primär
x
Fassvetsstid
0 -- 2,50 s
0,01 s
0,05 (sekundär)
0,22 (primär)
x
7.4
Synergi-beroende
Inställbar
i synergi
Funktionsförklaringar för inställningar
Funktionsförklaringar för inställningar för Superpuls och annan MIG/MAG--svetsning
se sidorna 17--20.
bi09d1s2
-- 27 --
SE
7.4.1
Fas
I denna funktion väljs mellan primär och sekundär.
I primär anges höga data och i sekundär låga data.
Inställningarna används för att bestämma om primär-- eller sekundärdata skall vara
tillgängliga för redigering. Den bestämmer också vilka data som påverkas i mät-- och
fjärrläge. Trådmatningshastigheten som visas i mätbilden visar hastigheten i den
valda fasen. Spänning, ström och svetseffekt är emellertid baserad på mätning
under båda faserna.
Man kan välja olika synergifall i primär-- och sekundärfas. Observera att man måste
göra samma val i både primär och sekundär om samma synergifall önskas.
-- Val av fas utförs i huvudmenyn.
7.5
Trådmatarenhet
Använd endast trådmatarenhet Feed 3004, Aristot vid MIG SUPERPULS.
Försiktighetsåtgärder!
Vid användning av MIG SUPERPULS är det en hög belastning på trådmatarenheten.
För att funktionssäkerheten i trådmatarenheten inte ska äventyras följ gränsvärdena
i följande diagram.
Skillnaden i trådmatningshastighet
n m/min
Cykeltid (s)
Kurvorna för 15 m/min respektive 20 m/min avser primär trådmatningshastighet.
Cykeltiden är summan av primär och sekundär fastid.
Skillnaden mellan primär och sekundär trådmatningshastighet får ej överstiga den
hastighet som anges av kurvorna för primär trådhastighet.
Exempel: Om cykeltiden är 0.25 s och primära trådmatningshastigheten är 15 m/min
får skillnaden mellan primär och sekundär trådmatningshastighet ej överstiga
6 m/min.
bi09d1s2
-- 28 --
SE
Svetsexempel A
I detta exempel ska vi svetsa en 10 mm plåt med 1.2 mm aluminiumtråd och
argon skyddsgas
Gör följande inställningar med inställningslådan:
Process
MIG SUPERPULS
MIG SUPERPULS
Fas
Primär
Sekundär
Metod
Kort/spray
Pulsning
Trådtyp
AlMg
AlMg
Skyddsgas
Ar
Ar
Tråddimension
1.2 mm
1.2 mm
Spänning
(+ 1.0V)
(+ 3.0V)
Trådmatningshastighet
15.0 m/min
11.0 m/min
Fastid
0.1 s
0.1 s
Primär och sekundär fastid är 0.1 s + 0.1 s = 0.2 s.
Skillnaden i trådmatningshastighet är 15.0 m/min -- 11.0 m/min = 4 m/min.
Svetsexempel B
I detta exempel ska vi svetsa en 6 mm plåt med 1.2 mm aluminiumtråd och argon
skyddsgas.
Gör följande inställningar med inställningslådan:
Process
MIG SUPERPULS
MIG SUPERPULS
Fas
Primär
Sekundär
Metod
Pulsning
Pulsning
Trådtyp
AlMg
AlMg
Skyddsgas
Ar
Ar
Tråddimension
1.2 mm
1.2 mm
Spänning
(+ 1.0V)
(+ 2.0V)
Trådmatningshastighet
12.5 m/min
9.0 m/min
Fastid
0.15 s
0.15 s
Primär och sekundär fastid är 0.15 s + 0.15 s = 0.3 s.
Skillnaden i trådmatningshastighet är 12.5 m/min -- 9.0 m/min = 3.5 m/min.
bi09d1s2
-- 29 --
SE
8
MINNESHANTERING
8.1
Inställningslådans arbetssätt
Inställningslådan kan sägas bestå av två enheter: arbetsminne och svetsdataminne.
Lagra
Arbetsminne
Svetsdataminne
Återkalla
I arbetsminnet skapas en komplett uppsättning svetsdatainställningar som kan
lagras i svetsdataminnet.
Vid svetsning är det alltid innehållet i arbetsminnet som styr processen. Det är därför
också möjligt att återkalla en svetsdatauppsättning från svetsdataminnet till
arbetsminnet.
Observera att arbetsminnet alltid innehåller senast inställda svetsdatainställningar.
De kan vara återkallade från svetsdataminnet eller individuellt ändrade inställningar.
Arbetsminnet är med andra ord aldrig tomt eller “nollställt”
Huvudmeny -- -->
I inställningslådan kan man lagra upp till 255 uppsättningar svetsdata. Varje
sådan uppsättning ges ett nummer från 1 till 255.
Man kan också radera och kopiera datauppsättningar och återkalla en uppsättning
svetsdata till arbetsminnet.
Här följer exempel som visar hur man lagrar, återkallar, kopierar och raderar.
8.2
Lagra
Om svetsdataminnet är tomt syns följande bild i displayen.
MINNESFUNKTIONER -- LAGRADE DATAUPPS
Vi ska nu lagra en
uppsättning svetsdata. Den
ska få minnesposition 5.
Tryck på LAGRA--knappen.
* INGA LAGRADE DATAUPPSÄTTNINGAR *
LAGRA
bi09d1s2
AVBRYT
-- 30 --
SE
Följande bild syns i displayen.
LAGRA i MINNESPOSITION 1
Tryck på ENTER så sparas
datauppsättningen som
nummer 1, vilket framgår av
översta raden i displayen.
AVBRYT
ENTER
Genom att stega med någon av plus/minus--knapparna kan man ange vilken minnesposition man vill
ge datauppsättningen.
Siffran som visas på översta raden i displayen är den första tomma positionen som
hittats i minnet.
LAGRA i MINNESPOSITION 5
Stega fram till nummer 5
med någon av plus/minus-knapparna. Tryck ENTER.
AVBRYT
ENTER
Nu finns datauppsättningen lagrad som nummer 5. Längst ner i displayen visas delar
av innehållet i datauppsättning nummer 5.
LAGRA i MINNESPOSITION 5
5
" KORT/SPRAY, Låg/olegerad Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Gå tillbaka till minnesmenyn med AVBRYT--knappen.
OBS! Vid lagring av MIG SUPERPULS lagras alltid två minnespositioner.
bi09d1s2
-- 31 --
SE
8.3
Radera
I minnesmenyn kan man radera en eller flera datauppsättningar.
Vi ska radera den datauppsättning vi lagrade i ett tidigare exempel.
MINNESFUNKTIONER -- LAGRADE DATAUPPS
Tryck på RADERA-knappen.
5
LAGRA
RADERA
ÅTERK.
KOPIERA
AVBRYT
Senast lagrade datauppsättning markeras automatiskt. Om det finns fler än en
datauppsättning lagrad kan man flytta markören mellan dessa med pilvänster-- och
pilhöger--knapparna .
RADERA SVETSDATANR. 5
Tryck på ENTER för att
bekräfta radering av
datauppsättning nummer 5.
5
" KORT/SPRAY, Låg/olegerad Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Gå tillbaka till minnesmenyn med AVBRYT--knappen.
OBS! Vid radering av MIG SUPERPULS minnesposition raderas både position 5 och
6.
bi09d1s2
-- 32 --
SE
8.4
Återkalla
Vi ska återkalla en lagrad datauppsättning;
MINNESFUNKTIONER -- LAGRADE DATAUPPS
Tryck på ÅTERKALLA-knappen.
5
LAGRA
RADERA
ÅTERK.
KOPIERA
AVBRYT
Senast lagrade datauppsättning markeras automatiskt. Om det finns fler än en
datauppsättning lagrad kan man flytta markören mellan dessa med pilvänster-- och
pilhöger--knapparna .
ÅTERKALLA SVETSDATANR. 5
Tryck ENTER för att
bekräfta att du vill återkalla
datauppsättning nummer 5.
5
" KORT/SPRAY, Låg/olegerad Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Följande teckenruta kommer fram en kort stund:
ÅTERKALLAT SVETSDATANR. 5
Gå tillbaka till minnesmenyn med AVBRYT--knappen.
Denna ikon i mätbilden visar vilket
minnespositionsnummer som är återkallat.
bi09d1s2
-- 33 --
SE
8.5
Kopiera
För att kopiera innehållet i en svetsdatauppsättning till en ny minnesposition gör på
följande sätt:
MINNESFUNKTIONER -- LAGRADE DATAUPPS
Tryck på KOPIERA-knappen.
5
LAGRA
RADERA
ÅTERK.
KOPIERA
AVBRYT
Senast lagrade datauppsättning markeras automatiskt. Om det finns fler än en
datauppsättning lagrad kan man flytta markören mellan dessa med pilvänster-- och
pilhöger--knapparna. Vi ska nu kopiera innehållet i minnesposition 5 till position 50.
Genom att stega med någon av plus/minus--knapparna anges vilken minnesposition
man vill kopiera till.
KOPIERA SVETSDATANR. 5 TILL NR. 50
Stega fram nummer 50
med plus--knappen och
tryck ENTER.
5
" KORT/SPRAY, Låg/olegerad Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Därmed har svetsdata nummer 5 kopierats till minnesposition 50.
Skulle minnesposition 50 redan vara upptagen visas information om detta i
displayen.
bi09d1s2
-- 34 --
SE
KOPIERA SVETSDATANR. 5 TILL NR. 50
5
50
" KORT/SPRAY, Låg/olegerad Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Gå tillbaka till minnesmenyn med AVBRYT--knappen.
9
TILLÄGGSFUNKTIONER
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny
I denna meny finns följande undermenyer:
S
Filhanteraren se kapitel 10.
S
Svetsdatauppsättningar se kapitel 11.
S
Konfiguration se kapitel 12.
S
Kvalitetsfunktioner se kapitel 13.
S
Produktionsstatistik se kapitel 14.
S
Fellogg se kapitel 15.
S
Kundspecifika synergilinjer se kapitel 16.
S
Gränskonfiguration se kapitel 17.
10
FILHANTERAREN
Huvudmeny → Tilläggsfunktionsmeny → Filhanteraren
I filhanteraren kan man hantera information dels på inställningslådans interna minne
(R:\) och dels på ett compact flash--kort eller PC--kort (PCMCIA) (C:\). Filhanteraren
ger möjlighet att manuellt spara, radera och kopiera svetsdata och kvalitetsdata,
samt återkalla svetsdata.
Inställningslådan kommer ihåg var man stod när man använde filhanteraren senast
så att man hamnar på samma ställe i filstrukturen när man återvänder.
För att få information om hur mycket lagringsutrymme som återstår för respektive
minne används funktionen INFO.
bi09d1s2
-- 35 --
SE
10.1
Sätta in compact flash--kort / PC--kort
För att kunna använda den här funktionen fullt ut måste man först sätta in ett
compact flash--kort / PC--kort (PCMCIA) i inställningslådan. För att compact
flash--kortet och svetsmaskinen ska kunna fungera ihop behövs dessutom en
kortadapter.
S
Slå av strömkällans huvudströmbrytare.
S
Öppna gaveln på inställningslådans vänstra gavel.
S
Sätt i kortet i adaptern.
S
Skjut in adaptern i inställningslådan
så att låsbygeln snäpper fast.
S
Stäng luckan.
Slå på strömkällans
huvudströmbrytare.
Obs! Compact flash--kortet måste ha filsystemet FAT 16. De flesta nya kort har
filsystem FAT 32 och därför måste dessa kort fomateras innan de används.
S
Formatera kortet genom att:
S
Sätt in kortet/adaptern i datorn.
S
Gå till utforskaren
S
Markera mappen och högerklicka med musen, formatera och välj filsystem FAT
eller FAT 16 (inte 32),
S
Klicka på start.
10.2
Exempel: Spara svetsdatainställningar i interna minnet
FILHANTERAREN
Använd pil ner för att
markera R:\. Tryck ALT.
C:\
R:\
INFO
ALT
Använd pil ner för att markera WeldData.awd och tryck ENTER.
bi09d1s2
-- 36 --
AVBRYT
ENTER
NY MAPP
WeldData.awd
Qdata050622_01.aqd
SE
Hela uppsättningen svetsdatainställningar som är sparade i svetsdataminnet
(upptagna minnespositioner 1--255) finns nu sparade i filen WeldData.awd. Gör på
motsvarande sätt för att spara på minneskortet.
För att spara de kvalitetsdata som finns lagrade i inställningslådan gör på samma
sätt som för WeldData.awd, men markerar i stället filen med filändelse .aqd och
trycker ENTER. Man har då sparat information om de senaste 100 svetstillfällena.
För beskrivning av kvalitetsdata se kapitel 13 “Kvalitetsfunktioner” och för information
om vad kvalitetsdatafilerna innehåller se kapitel 10.8 “Kvalitetsdatafilernas innehåll”.
OBS! Om man redan har sparat svetsdata en gång och sparar igen i samma mapp
skrivs den gamla filen över utan varning. Om man vill behålla den fil man tidigare
sparat måste den gamla filen döpas om eller spara den nya filen i en annan mapp.
10.3
Exempel: Skapa ny mapp på minneskort
FILHANTERAREN
Markera C:\ och tryck ALT.
C:\
R:\
INFO
AVBRYT
ALT
Markera NY MAPP och tryck ENTER.
ENTER
NY MAPP
WeldData.awd
Qdata050622_01.aqd
Ett tangentbord visas då i displayen. Använd pilknapparna för att markera det
tecken/den funktion man vill använda och trycker efter det på den mjuka knappen
.
TRYCK KNAPP. När hela mappnamnet är klart bekräfta med enter
10.4
Radera en fil eller mapp
.\QData\
Markera den fil eller mapp
som ska tas bort och tryck
ALT.
..
Qdata050621_01.aqd
Qdata050621_02.aqd
Qdata050621_03.aqd
INFO
bi09d1s2
ALT
-- 37 --
AVBRYT
ENTER
SE
Markera RADERA och tryck ENTER.
KOPIERA
RADERA
BYT NAMN
Filen/mappen är nu borttagen.
För att kunna ta bort en mapp måste den vara tom, det vill säga radera först de filer
som finns i mappen.
10.5
Ändra namn på en fil/mapp
Markera den fil eller mapp som namnet ska ändras på och tryck ALT. Markera BYT
NAMN och tryck ENTER.
Ett tangentbord visas i displayen. Använd pilknapparna för att markera det
tecken/den funktion man vill använda och trycker efter det på den mjuka knappen
.
TRYCK KNAPP. När hela fil--/mappnamnet är klart bekräftar med enter
10.6
Kopiera filer
Markera den fil som ska kopieras och tryck ALT. Markera KOPIERA och tryck
ENTER.
Markera namnet på den mapp som den kopierade filen ska ligga i, eller ett filnamn i
den mappen, och tryck ALT. Markera KLISTRA IN och tryck ENTER.
Kopian sparas som Copy of plus det ursprungliga namnet, t.ex. Copy of
WeldData.awd.
10.7
Återkalla svetsdata
När en fil med ändelsen .awd är markerad ger funktionen ALT även alternativet
ÅTERKALLA. ÅTERKALLA återkallar svetsdata från filen till svetsdataminnet så att
man kan använda inställningarna när man svetsar.
ÅTERKALLA skriver inte över hela svetsdataminnet, utan bara de minnespositioner
som har ett värde i filen. Det innebär att om det var svetsdatainställningar lagrade på
position 1 och 3 när filen skapades, skriver filen bara över position 1 och 3 när den
återkallas. Övriga minnespositioner behåller de värden de hade före återkallandet.
bi09d1s2
-- 38 --
SE
10.8
Kvalitetsdatafilernas innehåll
Kvalitetsdatafilerna ser ut på följande sätt:
Det första blocket innehåller information om svetsutrustningen och det andra blocket
om svetsarna. Olika data på en och samma rad skiljs åt av semikolon. Citattecken
används för att markera text, d.v.s. sådant som inte ska tolkas (och behandlas) som
tal. Olika svetsar åtskiljs med radbrytning.
Filerna är uppbyggda på detta sätt för att man ska kunna öppna .aqd--filer i
kalkylprogram (t.ex. Excel) och få en tydlig formatering av värdena.
Filformatet är FAT, vilket gör att filerna kan hanteras av de vanliga PC--operativsystemen. Compact flash--kortet måste ha filsystemet FAT för att detta ska fungera.
10.8.1 Om svetsutrustningen
Genomgång av första blocket rad för rad.
Sernr
Serienummer för strömkällan (Denna funktion stöds ännu inte fullt ut, vilket
förklarar varför exemplet ovan har 0--0--0 som serienr.)
Powersource
Den strömkälla som används i exemplet ovan, en Mig U5000i, Aristot.
WD version
Den programvaruversion som används i inställningslådan, i exemplet ovan 1.30.
PS version
Den programvaruversion som används i strömkällan, i exemplet ovan 1.20.
WF version
Den programvaruversion som används i trådmatarenheten, i exemplet ovan 3.02.
Synergy date
När synergidata ändras ges den nya versionen ett datum som versionsnummer. I
exemplet ovan är datum/versionsnummer 050915.
bi09d1s2
-- 39 --
SE
10.8.2 Om svetsarna
Genomgång av andra blocket utifrån kolumnrubrikerna.
Weld nr
I exemplet ovan har data lagrats om fyra svetsar vilket kan utläsas ut kolumnen
längst till vänster, Weld nr. För varje ny svets skapas en ny rad med ett nytt Weld
nr. En svets måste vara längre än en sekund för att registreras. Observera att
detta innebär att ett startförlopp som avbryts, men som varar mer än i en
sekund, loggas med nytt Weld nr. En ändring av en parameter under pågående
svetsning medför inte nytt svetsnummer utan räknas som samma svetsning.
Uppkallning av nytt svetsschema medför inte heller nytt svetsnummer, men ger
ny rad med samma svetsnummer i qdatafilen. Detta gör det lättare att spåra
ändringar gjorda under pågående svetsning.
SchedNr
Det svetsschema som senast blev uppkallat.
ChangeStatus
Orsak till eventuell förändring i svetsdataparametrar, se beskrivning nedan
Date
Det datum då svetsen gjordes enligt mallen ÅÅ/MM/DD.
Start time
Tiden då svetsen påbörjades i timmar, minuter och sekunder.
Weld time
Svetstid, d.v.s. varaktighet för aktuell svets, i sekunder.
Iave
Medelvärdet av strömstyrkan under svetstiden, i ampère.
Imax
Högsta värdet på strömstyrka under svetstiden (A).
Imin
Minsta värdet på strömstyrka under svetstiden (A).
Uave
Medelvärdet av spänningen under svetstiden, i volt.
Umax
Högsta spänningsvärdet under svetstiden (V).
Umin
Minsta spänningsvärdet under svetstiden (V).
Pave
Medelvärdet av effekten under svetstiden, i watt.
Pmax
Högsta värdet på effekten under svetstiden (W).
Pmin
Minsta värdet på effekten under svetstiden (W).
10.8.3 Förklaring till Ändringsstatus (ChangeStatus):
Ändringsstatus är uppbyggd av en kombination av tre värden:
Bit 0
Varken trådhastighet eller spänning har ändrats efter senast
återkallande av svetsschema
Bit 1
Trådhastighet och/eller spänning har ändrats under senaste
svetsen
Bit 2
Registreringen är en delsvets därför att det startats i ett
svetsdatabyte (ej ny svetsstart)
bi09d1s2
-- 40 --
SE
10.8.4 Förklaring till siffrorna i kolumnen Ändringsstatus (ChangeStatus):
0
Varken svetsschema, trådhastighet eller spänning har ändrats sedan slutet av
föregående svetsning.
1
Trådhastighet och/eller spänning ändrade innan svetsning påbörjades.
2
Trådhastighet och/eller spänning ändrade under svetsning.
3
Trådhastighet och/eller spänning ändrade före och under svetsning (1+2)
4
Nytt svetsschema uppkallat under pågående svetsning.
5
Förekommer ej
6
Nytt svetsschema uppkallat och parametrar ändrade under pågående svetsning
(4 + 2)
7
Förekommer ej
10.8.5 Beskrivning av svetsdataschema
Varje svetsdataschema kan få en kort beskrivning. Under menyn “Setting” och “Edit
description” kan det svetsdataschema som just nu är uppkallat ges en beskrivning
på max 40 tecken via det inbyggda tangentbordet. Här kan även aktuell beskrivning
ändras eller tas bort.
Om uppkallat schema har en beskrivning, visas denna i fönstren “Memory”,
“Measure” och “Remote” istället för de svetsdataparametrar som annars visas.
11
SVETSDATAUPPSÄTTNINGAR
Huvudmeny → Tilläggsfunktionsmeny
För att kunna använda den här funktionen, sätt in ett compact flash--kort eller
PC--kort i inställningslådan, se kapitel 10 “Filhanteraren”.
Observera att även PC--kort, som använts i tidigare U8:or går att använda för lagring
och återkallande av svetsdata. Svetsdata sparade på PC--kort behöver alltså inte gå
förlorade i och med denna förändring av U8:an. Förutsättningen är att den U8 man
använt vid lagringen inte har en så gammal programvaruversion att kompatibilitetsproblem uppstår. Data lagrade med en PUA går inte att återkalla i den här
inställningslådan.
11.1
Exempel: Spara svetsdata på minneskort
TILLÄGGSFUNKTIONER
Markera svetsdatauppsättningar. Tryck LAGRA.
FILHANTERAREN
SVETSDATAUPPSÄTTNINGAR
KONFIGURATION
KVALITETSFUNKTIONER
PRODUKTIONSSTATISTIK
FELLOGG
KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER
INSTÄLLNING GRÄNSER
LAGRA
bi09d1s2
RADERA
-- 41 --
ÅTERK.
AVBRYT
SE
Hela uppsättningen svetsdatainställningar som är sparade i svetsdataminnet
(upptagna minnespositioner 1--255) finns nu sparade på minneskortet i filen
WeldData.awd. Filen ligger i en mapp som heter WData. WData skapas automatiskt
när man sätter in ett minnes--kort.
OBS! Om man redan har sparat svetsdata en gång och sparar igen skrivs den gamla
filen över utan varning. Vill man behålla den gamla filen måste den döpas om.
11.2
Återkalla svetsdata från minneskort
Funktionen ÅTERK. återkallar svetsdata från filen WeldData.awd, som ligger i
mappen Wdata, till svetsdataminnet.
Vill man återkalla svetsdata som har ett annat filnamn, eller ligger i en annan mapp
än WData, använd återkallningsfunktionen i filhanteraren (se avsnitt 10
“Filhanteraren”)
11.3
Radera svetsdata från minneskort
Funktionen RADERA tömmer filen WeldData.awd på svetsdata.
12
KONFIGURATIONSMENY
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny -- --> Konfigurationsmeny
I denna meny finns följande undermenyer:
S
S
S
S
S
S
S
S
Språk, se kapitel “Gör detta först” 1.2.
Kodlås, se kapitel 12.1.
Fjärrdon, se kapitel 12.2.
MIG/MAG grundinställningar, se kapitel 12.3.
MMA grundinställningar, se kapitel 12.4.
Generella inställningar, se kapitel 12.5.
Multipla matarenheter, se kapitel 12.6.
Måttenhet, se kapitel 12.7.
12.1
Kodlås
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny -- --> Konfigurationsmeny -- --> Kodlås
När låsfunktionen är aktiverad och man är i mätbilden, fjärrläge eller snabbinställningsmenyn krävs ett lösenord (låskod) för att komma ur dessa menyer.
KODLÅS
LÅSKOD TILLSTÅND:
ANGE / ÄNDRA LÅSKOD
AV
AVBRYT
bi09d1s2
-- 42 --
ENTER
SE
-- Aktivering av kodlås utförs i konfigurationsmenyn.
12.1.1 Låskodstillstånd
I låskodstillstånd kan man aktivera/avaktivera låsfunktionen utan att radera den
befintliga låskoden ifall man avaktiverar funktionen. Finns det ingen låskod lagrad
och man försöker aktivera kodlåset, visas följande bild för att mata in en ny låskod.
När man aktiverat koden, visas en liten ikon med en nyckel för att indikera att
låsfunktionen är aktiverad. Då kan man röra sig fritt genom alla menyer utan någon
spärr tills man kommer in i mätbilden, fjärrläge eller snabbinställningsmenyn, då
träder kodlåset in och hindrar användaren att lämna dessa utan att först mata in
låskoden.
KODLÅS
LÅSKOD TILLSTÅND:
ANGE / ÄNDRA LÅSKOD
AV
AVBRYT
ENTER
Att komma ur låstillstånd
När man befinner sig i mätbilden eller snabbinställningsmenyn och kodlåset är
avaktiverat, kan man utan begränsningar lämna de här menyerna genom att trycka
på AVBRYT-- eller MENU--knappen för att komma till huvudmenyn.
Har man det aktiverat och man försöker ta sig ur kommer följande bild upp för att
varna användaren om låsskyddet.
TRYCK ENTER FÖR
LÅSKOD...
Här kan man välja AVBRYT för att ångra och komma tillbaka till föregående meny,
eller gå vidare genom att trycka ENTER för att mata in låskoden.
Du hamnar då i menyn med tangetbordet där du kan skriva in koden. Efter varje
tecken tryck på TRYCKKNAPP och bekräfta koden med enter
knappen.
bi09d1s2
-- 43 --
SE
Följande textruta visas:
ENHET OLÅST!
Om koden inte stämmer, får man ett felmeddelande som ger alternativen att försöka
igen eller gå tillbaka till den ursprungliga menyn, det vill säga, mätbilden eller
snabbinställningsmenyn.
Om koden är rätt, blir alla spärrar till andra menyer borttagna men kodlåset förblir
aktiverat, det innebär att användaren kan lämna mätbilden och snabbinställnings-menyn tillfälligt, men vid återgång till dessa kommer åter att hamna i låsläge.
12.1.2 Ange / ändra låskod
I ange/ändra låskod kan man redigera en befintlig låskod eller mata in en ny. En
låskod kan bestå av max 10 valfria bokstäver eller siffror.
12.2
Fjärrdonskonfiguration
Huvudmeny -- --> Tilläggsfunktionsmeny - - > Konfigurationsmeny - - > Fjärrdon
Icke CAN--bussanslutna fjärrdon måste anslutas via en fjärrdonsadapter.
Efter anslutning, aktivera fjärrdonet i mätbilden med mjuka knappen FJÄRR.
12.2.1 Glöm ändring
Placera markören på raden
GLÖM ÄNDRING.
ÄNDRING Tryck
ENTER för att få fram en
lista med alternativ.
MIG/MAG -- FJÄRDDON
GLÖM ÄNDRING
DIGITAL MANÖVRERAD:
ANALOG 1:
ANALOG 2:
SKALA PÅ INGÅNGAR:
ANALOG 1, DIG +/-MIN
MAX
ANALOG 2
MIN
MAX
AV
5 PROGRAM
SPÄNNING
TRÅDM. HAST
--10.0
10.0
1.5
25.0
AVBRYT
V
V
m/min
m/min
ENTER
Vid “Glöm ändring”--funktionen i ”PÅ”--läge sker en automatisk återkallning av
senaste återkallade minne före varje ny svetsstart. Detta är för att eliminera
resultaten av alla svetsdatainställningar som är gjorda under den senaste
svetsproceduren.
12.2.2 Konfigurering för digitalt fjärrdon
Utan fjärrdonsadapter
Vid anslutning av CAN--baserade fjärrdon sköts konfigureringen (DIGITALMANÖVRERAD) automatiskt.
bi09d1s2
-- 44 --
SE
Med fjärrdonsadapter
Vid användande av digitalt fjärrdon ange vilken typ av fjärrdon som används.
Placerar markören på raden DIGITALMANÖVRERAD och trycker ENTER får man
fram en lista ur vilken man kan välja ett alternativ.
BINÄRKODAD
5--PROGRAM
S
32--programsdon
BINÄRKODAD
S
5--programsdon eller Svetspistol med RS3--programsval
5--PROGRAM
12.2.3 Konfigurering för analogt fjärrdon
Utan fjärrdonsadapter
Vid anslutning av CAN--baserade fjärrdon sköts konfigureringen ANALOG 1 och
ANALOG 2 automatiskt. Konfigureringen går inte att ändra.
Med fjärrdonsadapter
När man använder analogt fjärrdon kan man i inställningslådan ange vilken eller vilka
(maximalt 2) potentiometrar man vill använda.
Potentiometrarna benämns i inställningslådan ANALOG 1 och ANALOG 2 och
refererar till varsin för svetsprocessen fastställd parameter, t ex spänning (ANALOG
1) och trådmatning (ANALOG 2) vid MIG/MAG.
Om man placerar markören på raden ANALOG 1 och
trycker ENTER får man fram en lista.
INGEN
SPÄNNING
Man kan nu välja om potentiometern ANALOG 1 ska användas (SPÄNNING) eller
om den inte ska användas (INGEN).
Välj raden SPÄNNING och tryck ENTER.
Om man placerar markören på raden ANALOG 2 och
trycker ENTER får man fram en lista.
INGEN
TRÅDM. HAST.
Man kan nu välja om potentiometern ANALOG 2 ska användas (TRÅDMATNINGSHASTIGHET) eller om den inte ska användas (INGEN).
Välj raden TRÅDMATNINGSHASTIGHET och tryck ENTER.
All konfiguration för fjärrdon gäller för alla eventuellt inkopplade matarenheter.
Konfigurerar man bort ANALOG1 så gäller detta båda matarenheterna när man
använder dubbla matarenheter.
12.2.4 Skala på ingångar
Man kan ställa in reglerområdet för den eller de potentiometrar som ska användas.
Detta gör man genom att i inställningslådan ange ett minvärde och ett maxvärde
med plus/minus--knapparna.
bi09d1s2
-- 45 --
SE
Observera att du kan ställa in olika spänningsgränser i synergi och icke synergi.
Spänningsinställningen i synergi är en avvikelse (plus eller minus) från
synergivärdet. I icke synergi är spänningsinställningen ett absolutvärde. Värdet du
ställer in gäller för synergi om du är i synergiläge. Är du ej i synergiläge är det ett
absolutvärde.
Det finns också olika spänningsregleringsgränser för kort-- / spraybåge och pulsning
i icke synergi.
Värde efter återställning
Synergi kort/spray och pulsning
Icke synergi kort/spray
Icke synergi pulsning
12.3
min --10 V
min 8 V
min 8 V
max 10 V
max 60 V
max 50 V
MIG/MAG grundinställningar
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny -- --> Konfigurationsmeny -- -->
MIG/MAG grundinställningar
I denna meny kan man ställa in:
S
Avtryckarfunktion (2--takt / 4--takt)
S
Mjukaknappfunktion
S
Spänningsmätning i pulsning
S
4--takt konfiguration
12.3.1 Avtryckarfunktion (2-- takt / 4-- takt)
2--takt
Gasförströmning
Varm
start
Svetsning
Kraterfylln.
Gasefterströmning
Funktioner vid 2--taktsmanövrering av pistolkontakten.
Vid 2--takt startar eventuell gasförströmning när pistolkontakten trycks in (1).
Därefter startar svetsprocessen. När kontakten släpps upp (2) påbörjas eventuell
kraterfyllnad och svetsningen avbryts helt och eventuell gasefterströmning startar.
TIPS! Om pistolkontakten trycks in igen under kraterfyllnad kan man förlänga
svetsningen med kraterfyllnadens slutdata under valfri tid (streckade linjen).
Kraterfyllnaden kan även avbrytas genom att kontakten snabbt återigen trycks in och
släpps under pågående kraterfyllnad.
-- Aktivering av 2--takt utförs i mätbilden, konfigurationsmenyn eller med mjukknapp i
mätbilden.
bi09d1s2
-- 46 --
SE
4--takt
Det finns 3 start-- och 2 stopplägen för 4--takt. Det här är start-- och stoppläge 1. Vid
återställning är det läge 1 som blir vald. Se kapitel 12.3.4 ”4--taktskonfiguration”.
Gasförströmning
Varm
start
Svetsning
Kraterfylln.
Gasefterströmning
Funktioner vid 4--taktsmanövrering av pistolkontakt.
Vid 4--takt startar gasförströmning när pistolkontakten trycks in (1). När
pistolkontakten släpps upp (2) startar svetsprocessen. När kontakten åter trycks in
(3) påbörjas eventuell kraterfyllnad och svetsdata sänks till ett lägre värde. När
pistolkontakten släpps (4) avbryts svetsningen helt och eventuell gasefterströmning
startar.
TIPS! Kraterfyllnaden upphör när pistolkontakten släpps upp. Hålls kontakten istället
intryckt längre tid fortsätter svetsning med kraterfyllnadens slutdata (streckade
linjen).
-- Aktivering av 4--takt utförs i mätbilden, konfigurationsmenyn eller med mjukknapp i
mätbilden.
12.3.2 Mjukaknappsfunktion
Vi har tidigare berättat om inställningslådans “mjuka” knappar. Vid MIG/MAG--svetsning har användaren möjlighet att själv ställa in funktionen av dessa knappar genom
att välja från en lista med givna alternativ. Det finns sju mjuka knappar som kan
tilldelas en funktion.
Man kan välja mellan följande alternativ:
S
Ingen
S
Gasspolning
S
Kalltrådmatning
S
2--takt / 4--takt
S
Kraterfyllnad PÅ/AV
S
Krypstart PÅ/AV
S
Hot start PÅ/AV
bi09d1s2
-- 47 --
SE
S
Svetsdatabyte med pistol PÅ/AV
Vid svetsdatabyte PÅ gäller det valet som man har ställt in för svetsdatabyte
innan den mjuka knappen aktiveras. U BÅGE eller M / U BÅGE.
Vid svetsdatabyte AV är svetsdatabytet av.
I displaybilden finns två kolumner; en för funktion och en för knappnummer
MJUKKNAPPFUNKTIONER
Funktion
Mjukknapp
INGEN
GASSPOLNING
KALLTRÅDMATNING
2/4--TAKT
KRATERFYLLNAD PÅ/AV
KRYPSTART PÅ/AV
KRATER
FYLLNAD
HOT
START
7
6
5
3
1
4
4-TAKT
AVBRYT
2A
FUNK
Lådan har fem mjuka knappar. Genom att trycka på knappen längst till höger
“2A FUNK”, erhåller man ytterligare fem mjuka knappar.
När man tilldelar knapparna funktioner numreras dessa från vänster enligt följande
1
2
3
AVBRYT
4
5
6
7
2A
FUNK
2A
FUNK
•
Att tilldela en mjuk knapp en ny funktioner går till enligt följande:
S
Placera markören på funktionsraden med funktionen “INGEN” och tryck på den
mjuka knappen med funktionen som ska byta knappnummer,
S
Gör som ovan med den knapp som har det knappnummer som ska användas.
S
Placera markören på den funktionsrad som du vill ge ett nytt knappnummer och
tryck på den mjuka knappen som du vill ha funktionen på.
De övriga knapparna kan man på samma sätt tilldela en ny funktion genom att para
ihop en av funktionerna i vänstra kolumnen med ett knappnummer i den högra
kolumnen.
Gasspolning
Gasspolningsfunktionen används vid mätning av gasflödet eller för att spola
gasslangarna rena från eventuell luft och fukt innan svetsningen påbörjas.
Gasspolningen pågår så länge knappen hålls intryckt och utförs utan att spänning
och trådmatning går igång.
Kalltrådsmatning (trådmatning)
Kalltrådsmatning används när man vill mata fram tråd utan att svetsspänningen går
till. Tråden matas med inställd trådmatningshastighet så länge knappen hålls
intryckt.
bi09d1s2
-- 48 --
SE
12.3.3 Spänningsmätning i kortpulsning
Alternativ på spänningsmetoder i kortpulsning är följande:
S
Toppvärde på pulsspänning (PULS)
Spänningen mäts endast under pulsdelen och filtreras innan spänningsvärdet
presenteras på displayen.
S
Spänningsmedelvärde (MEDEL)
Spänningen mäts kontinuerligt och filtreras innan spänningsvärdet presenteras.
De mätvärden som presenteras på displayen används som indata för interna och
externa kvalitetsfunktioner.
12.3.4 4--taktskonfiguration
I 4--taktskonfiguration kan man få olika funktioner av 4--takt start och stopp.
4--takt start mode
1 Avtryckarkontrollerad (trigger) gasförströmning, se kapitel 12.3.1 “4--takt”
2 Tidstyrd gasförströmning
Gasflöde
Trådmatning
Gasförströmning
Svetsning
Tryck in pistolkontakten (1), gasförströmningen startar och efter inställd
gasförströmningstid startar svetsprocessen. Släpp upp pistolkontakten (2).
3 Avtryckarkontrollerad (trigger) varmstart (“hotstart”)
Gasflöde
Trådmatning
Gasförströmning Varmstart Svetsning
Tryck in pistolkontakten (1), gasförströmningen startar och varmstart “hotstart” är
igång tills kontakten släpps (2).
bi09d1s2
-- 49 --
SE
4-- takt stopp mode
1 Tidstyrd kraterfyllnad med möjlig förlängning, se kapitel 12.3.1 “4--takt”
2 Avtryckarkontrollerad kraterfyllnadstid
Gasflöde
Trådmatning
Svetsning
----------Kraterfyllning--------
Tryck in pistolkontakten (3), kraterfyllnad påbörjas och löper ut. Släpps
pistolkontakten upp (4) inom kraterfyllnadtiden (kraterfyllnadstiden förkortas) avbryts
svetsningen.
12.4
MMA grundinställningar
Huvudmeny -- --> Tilläggsfunktionsmeny - - > Konfigurationsmeny - - > MMA
grundinställningar
12.4.1 “Hot start” amplitud
Inställning för hur mycket ström det ska vara i “hot start”. Kraftigare arbetstycken
eller vissa elektroder behöver högre “Hot start” amplitud.
12.4.2 Varmstartstid “Hot start”
Varmstart “Hot start” ökar svetsströmmen under en inställbar tid i början av svetsför-loppet, detta minskar risken för bindfel i början av svetsfogen.
12.4.3 Droppsvetsning
Vid droppsvetsning tänds och släcks ljusbågen för att få en bättre kontroll över
värmetillförseln. Elektroden behöver bara lyftas lite för att ljusbågen skall släckas.
Startförloppet optimeras för start i varmt material.
bi09d1s2
-- 50 --
SE
12.5
Generella inställningar
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny -- --> Konfigurationsmeny -- -->
Generella inställningar
12.5.1 Snabbinställning mjuka knappar
Dessa mjuka knappar “SVETSDATA 1” -- “SVETSDATA 4” visas i snabbinställningsmenyn. Konfiguration av dessa går till på följande sätt:
SNABBINSTÄLL. MJUKA KNAPPAR
Placera markören på raden
för mjukknappsnummer.
Knapparna är numrerade
1--4 från vänster till höger.
Välj önskad knapp genom
att ange dess nummer med
hjälp av plus/minus-knapparna.
MJUKKNAPPSNUMMER:
1
RELATERADE SVETSDATA:
1
" KORT/SPRAY, Låg/olegerad Fe, CO2, 1..
AVBRYT
Stega sedan nedåt med pil ner--knappen till raden “RELATERADE SVETSDATA”.
Här kan man bläddra bland de svetsdatauppsättningar som finns lagrade i
svetsdataminnet. Välj önskat svetsdatanummer med hjälp av plus/minus--knapparna.
12.5.2 Dubbla startsignaler
Med detta alternativ aktiverat (PÅ) kan du starta MIG/MAG svetsningen både från
trådmatarenhetens startingång och från strömkällans TIG--startingång och tvärtom.
Om svetsningen startar från en startsignalsingång måste den också stoppas från
samma ingång.
12.5.3 Aktiv panel fjärrdon
Vanligtvis kan man inte göra inställningar med tryckknapparna när panelen är i
fjärrdonsläge. När “Aktiv panel fjärrdon” är PÅ kan man ställa in ström/trådmatning
eller spänning med inställningspanelen och fjärrdonet.
Om “aktiv panel fjärrdon” används i kombination med gränser, kan maskinens
användning begränsas till ett givet inställningsområde. Detta gäller följande
inställningar: trådmatning och spänning för MIG/MAG--svetsning, ströminställning för
MMA och TIG--svetsning, pulsström vid pulsad TIG.
bi09d1s2
-- 51 --
SE
12.5.4 Automatisk minneslagring
Om en svetsdatauppsättning har återkallats från en minnesposition i svetsdataminnet och man ändrar inställningarna, kommer ändringarna att automatiskt lagras i
minnespositionen när man återkallar en ny svetsdatauppsättning från minnet.
Manuell lagring av svetsdata i en minnesposition spärrar den nästkommande
automatiska lagringen.
Minnespositionen som svetsdatauppsättningen är lagrad i visas i övre högra hörnet i
mätbilden.
12.5.5 Svetsdatabyte med pistol
Med denna funktion är det möjligt att med hjälp av en dubbelklickning på
svetsbrännarens avtryckare (trigger) byta till olika förinställda svetsdataalternativ.
Växlingarna sker mellan valda minnespositioner, max 5 minnespositioner. (se under
kapitel 8 “Minneshantering”)
AV -- Ingen växling mellan svetsdata.
U BÅGE -- Användaren kan inte växla mellan minnespositioner under svetsning.
M / U BÅGE -- Användaren kan alltid växla mellan minnespositionerna.
Aktivering svetsdatabyte
SVETSDATABYTE MED PISTOL
Placera markören på raden
SVETSDATABYTE MED
PISTOL och tryck på
ENTER. Välj AV, U BÅGE
eller M/U BÅGE. Tryck
ENTER.
SVETSDATABYTE MED PISTOL
LÄGG TILL/TA BORT SVETSDATA
AV
1
VALDA SVETSDATA
LAGRA
RADERA
AVBRYT
ENTER
Val av svetsdata från minne
SVETSDATABYTE MED PISTOL
Placera markören på raden
LÄGG TILL/TA BORT
SVETSDATA.
Välj numren för de minnen
där aktuella svetsdata finns
lagrade med hjälp av
plus/minus--knapparna och
tryck sedan på LAGRA
SVETSDATABYTE MED PISTOL
LÄGG TILL/TA BORT SVETSDATA
U BÅGE
10
VALDA SVETSDATA: 52 4 10
LAGRA
RADERA
AVBRYT
ENTER
Raden VALDA SVETSDATA visar vilka svetsdata som valts och i vilken ordning de
kommer, från vänster till höger.
För att ta bort svetsdata, gör på samma sätt som ovan men tryck på knappen
RADERA.
bi09d1s2
-- 52 --
SE
12.5.6 Kvalitetsdataloggning
För att kunna använda den här funktionen, sätt in ett compact flash--kort i
inställningslådan, se kapitel 10 “Filhanteraren”.
Aktivera/inaktivera loggning av kvalitetsdata
KONFIGURATION -- GENERELLA INST.
Använd piltangenterna för
att markera KVALITETSDATALOGGNING och tryck
ENTER.
SNABBINSTÄL. MJUKA KNAPPAR
DUBBLA STARTSIGNALER:
AKTIV PANEL FJÄRRDON
AUTOMATISK MINNESLAGRING:
SVETSDATABYTE MED PISTOL
KVALITETSDATALOGGNING
AV
AV
AV
AV
AVBRYT
Markera PÅ och tryck ENTER för att aktivera. Markera AV och
tryck ENTER för att inaktivera.
ENTER
PÅ
AV
När loggningen är aktiverad lagras kvalitetsdata kontinuerligt på compact
flash--kortet, d.v.s. att efter varje svets lagras data om den automatiskt i en fil på
kortet. Vid första svetsen efter att loggningen startats skapas en fil där data om alla
efterkommande svetsar också lagras.
För beskrivning av kvalitetsdata se kapitel 13 “Kvalitetsfunktioner” och för information
om vad kvalitetsdatafilerna innehåller se kapitel 10.8 “Kvalitetsdatafilernas innehåll”.
Namngivning av kvalitetsdatafiler med kontinuerlig inlagring
Filerna namnges enligt mallen CQdata050621_01.aqd. Filnamnen börjar alltid med
CQdata (specifikt för kontinuerligt lagrade kvalitetsdata) och slutar med .aqd
(gemensamt för alla kvalitetsdatafiler). Siffrorna i exemplet säger att det är en fil som
skapades 21 juni 2005 och att det är den första filen som skapades den dagen.
Om loggningen avbryts och återupptas samma dag får den senare filen ett högre
ordningsnummer. I detta exempel skulle namnet på den nya filen bli CQdata050621_02.aqd.
Om loggningen fortsätter in på nästa dygn påbörjas en ny fil med det dygnets datum
i namnet. I detta exempel skulle namnet på den nya filen bli CQdata050622_01.aqd.
Filen läggs i en mapp som heter QData. QData skapas automatiskt när man sätter in
ett compact flash--kort.
bi09d1s2
-- 53 --
SE
12.6
Multipla matarenheter
Huvudmeny -- --> Tilläggsfunktionsmeny - - > Konfigurationsmeny - - > Multipla
matarenheter
Vid anslutning av flera matarenheter (max. 4st) ska man använda matarenheter utan
svetsdataenhet, inställningspanel M0.
Alla matarenheter som levereras till kund har identitetsnummer 0.
Det första man ska göra vid anslutning av flera matarenheter är att byta
identitetsnummer (nodeadress) på den ena matarenheten.
För att byta id--nummer gör på följande sätt:
S
Anslut den första matarenheten, gå till menyn “MULTIPLA MATARENHETER”.
S
Tryck och släpp pistolkontakten (trigger) för att göra matarenheten aktiv.
S
Läs sedan på första raden vilket ID--nummer matarenheten har (bör vara 0 första
gången), Välj sedan ett nytt ID--nummer mellan 1--3.
MULTIPLA MATARENHETER
Placera markören på raden
VÄLJ ETT NYTT ID
NUMMER:. Ställ in önskat
nummer mellan 0--3 genom
att stega med plus/minus-knapparna.
Tryck ENTER.
AKTUELLT ID NUMMER
VÄLJ ETT NYTT ID NUMMER:
0
ANSLUTNA MATARENHETS ID
AVBRYT
ENTER
På översta raden kommer siffran för ID--numret att ändra sig till önskat nummer.
S
Anslut nästa matarenhet.
Tryck och släpp pistolkontakten (trigger) för att göra denna matarenheten aktiv,
nu kan man se att matarenheten har ID--nummer 0.
Konfigurationen är nu klar och man kan börja använda utrustningen som vanligt. På
samma sätt kan man konfigurera och köra fyra matarenheter. Det viktiga när man
använder flera matarenheter är inte vilka ID--nummer man döper dem till utan att
man döper till olika nummer för att kunna särskilja dem.
S
Skulle du av misstag döpa två matarenheter till samma ID--nummer, kommer du att
få felmeddelande 15 kontinuerligt på displayen. Koppla bort ena matarenheten och
börja om med ovanstående procedur. Man kan alltid gå till menyn “MULTIPLA
MATARENHETER” och kontrollera ID--numret på de inkopplade matarenheter
genom att trycka på pistolkontakten (trigger) .
På raden ANSLUTNA MATARENHETS ID ser man ID--numret på alla anslutna
matarenheter.
bi09d1s2
-- 54 --
SE
12.6.1 Svetsdata
Svetsdata blir individuellt kopplade till respektive matarenhet. För att man ska kunna
koppla svetsdata till en matarenhet så måste den vara aktiv. Är den det så återkallar
man data som vanligt, se kapitel 8 “Minneshantering”. och gör eventuella justeringar.
Allt detta blir då kopplat till den aktiva matarenheten.
För att få nästa matarenhet aktiv, tryck och släpp pistolkontakten (trigger). Återkalla
sedan de svetsdata som som ska kopplas till denna matarenhet.
12.7
Måttenhet
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny -- --> Konfigurationsmeny -- -->
Måttenhet
Här väljs om man vill ha:
METER
TUM
13
KVALITETSFUNKTIONER
Huvudmeny → Tilläggsfunktionsmeny → Kvalitetsfunktioner
Kvalitetsfunktioner håller reda på en del intressanta svetsdata för enskilda svetsar.
Dessa funktioner är:
S
S
S
S
S
Tiden för svetsstart.
Hur lång tid svetsningen varade.
Medel--, max-- och minström under svetsningen.
Medel--, max-- och minspänning under svetsningen.
Medel--, max-- och mineffekt under svetsningen.
Dessutom kan man manuellt knappa in längden på sin svetsfog så beräknar
svetsdataenheten sträckenergin.
Antalet svetsar sedan senaste återställning visas också. Maximalt kan information
om 100 svetsar lagras. Vid fler än 100 svetsar ignoreras den första. Svetsen måste
vara längre än 1 sekund för att registreras.
Det senast noterade svetsningen visas i displayen, men det går också bra att
bläddra bland de övriga noterade svetsarna. När man trycker ÅTERST. nollställs alla
variabler.
KVALITETSFUNKTIONER
SVETS 1 START:
26--MAJ--03
SVETSTID:
SVETS L. 0cm
STR.ENERGI
MEDV
MAX
I (Amp)
0.00
0.00
U (V)
0.00
0.00
P (kW)
0.00
0.00
ANTAL SVETSAR EFTER ÅTERST.
ÅTERST.
bi09d1s2
16.55.13
0.00 kJ/mm
MIN
0.00
0.00
0.00
AVBRYT
-- 55 --
0
SE
Man väljer en viss svets genom att trycka på minus--/plus--knapparna när markören
är placerad på den rad som visar aktuellt svetsnummer.
Man kan på motsvarande sätt ange längd av svetsfogen för att få fram
sträckenergin.
13.1
Lagra kvalitetsdata på compact flash--kort
För att kunna använda den här funktionen, sätt in ett compact flash--kort i
inställningslådan, se kapitel 10 “Filhanteraren”.
TILLÄGGSFUNKTIONER
Markera kvalitetsfunktioner.
Tryck LAGRA.
FILHANTERAREN
SVETSDATAUPSÄTTNINGAR
KONFIGURATION
KVALITETSFUNKTIONER
PRODUKTIONSSTATISTIK
FELLOGG
KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER
INSTÄLLNING GRÄNSER
AVBRYT
LAGRA
ENTER
Hela uppsättningen kvalitetsdata (information om de 100 senaste svetsarna) som är
lagrade i inställningslådan finns nu sparade på compact flash--kortet.
För beskrivning av kvalitetsdata se kapitel 13 “Kvalitetsfunktioner” och för information
om vad kvalitetsdatafilerna innehåller se kapitel 10.8 “Kvalitetsdatafilernas innehåll”.
Filerna namnges enligt detta exempel: Qdata050620_1.aqd. Namnen börjar alltid på
Qdata och ändelsen är alltid .aqd. Siffrorna däremellan är datum och
ordningsnummer. I exemplet kan man utläsa att filen skapades 20 juni 2005 och att
det var den första kvalitetsdatafilen som skapades den dagen.
Filen ligger i en mapp som heter QData. QData skapas automatiskt när man sätter in
ett compact flash--kort.
14
PRODUKTIONSSTATISTIK
Huvudmeny -- --> Tilläggsfunktionsmeny - - > Produktionsstatistik
Produktionsstatistiken skall hålla reda på den totala bågtiden, den totala mängden
material och antalet svetsar sedan senaste återställning. Dessutom skall den hålla
reda på bågtiden och mängden material som gick åt den senaste svetsningen. Som
en upplysning visas också nersmält trådmaterial per längdenhet som har beräknats
på och när senaste återställning skedde.
Antalet svetsar ökas inte om bågtiden har varit kortare än 1 sekund. Därför visas inte
hur mycket material det gick åt för just en sådan kort svets. Dock beräknas
materialåtgång och tid in i den totala materialåtgången och tiden.
bi09d1s2
-- 56 --
SE
PRODUKTIONSSTATISTIK
SENASTE
TOTALT
0s
0g
8.9 g/m
0s
0g
BÅGTID
TRÅDFÖRBRUKN.
BASERAD PÅ
ANTAL SVETSAR
SENASTE ÅTERST.
0
26--MAJ--03
ÅTERST.
16.55.13
AVBRYT
När man trycker på ÅTERST, nollställs alla räknare. Datum och tid visar senaste
återställning.
Om man ej nollställer räkneverken, nollställs alla automatiskt när något av dem har
uppnått sitt maxvärde.
Räkneverkens maximalvärden
Tid
Vikt
Antal
999 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
13350000 gram
65535 stycken
15
FELLOGG
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny - - > Fellogg
Felhanteringskoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i
svetsprocessen. Den anges i displayen med hjälp av en popuppmeny som visas
i övre högra hörnet på
under 2,5 sekunder. Därefter visas ett utropstecken
displayen.
OBS!
försvinner från displayen direkt när man går in i felloggsmenyn.
Alla fel som uppstår vid användandet av svetsutrustningen dokumenteras som
felmeddelanden i felloggen. Upp till 99 felmeddelanden kan sparas. Om felloggen
blir full, d.v.s. om 99 felmeddelanden sparats, så raderas automatiskt det äldsta
meddelandet när nästa fel uppstår.
Följande information kan man läsa i felloggsmenyn:
S
Vilket felnummer felet har
S
När felet har uppstått (datum, klockslag)
S
Var felet har uppstått
S
Vilken felkod
bi09d1s2
-- 57 --
SE
67 " Datum
Tid
Enhet
Fel
U8
19
030528
11:24,18
U8
Förlorat kontakten med strömkällan
18
030528
11:24,18
U8
Förlorat kontakten med matarenheten
17
030528
11:24,13
Fel i batteriuppbackat RAM
RADERA
15.1
RADERA
ALLT
VISA
TOTALA
AVBRYT
Radera felmeddelande
Om man vill radera felmeddelanden finns det två möjligheter representerade av
varsin mjuk knapp.
S
Radera markerade meddelanden
S
Radera alla meddelanden
15.2
Visa sammanställning av fel
Genom att trycka på “VISA TOTALA”--knappen kan man få en presentation av antal
registrerade felmeddelanden i fel--loggen. Här visas också datum och tid för det
äldsta samt för det senast registrerade felmeddelandet.
bi09d1s2
-- 58 --
SE
15.3
Felkodslista
Fel
kod
Besklrivning
Inställningslåda
Strömkälla
Trådmatarenhet
1
Minnesfel EPROM
x
x
x
2
Minnesfel RAM
x
x
x
3
Minnesfel extern RAM
x
4
Matningspänning 5V
x
x
x
5
Hög likmellanspänning
x
6
Hög temperatur
x
7
Hög primärström
x
8
Matningspänning 1*
9
x
x
Matningspänning 2*
x
x
10
Matningspänning 3*
x
11
Trådhastighetsservo
x
x
12
Kommunikationsfel (varning)
x
x
x
14
Kommunikationsfel (bus off)
x
15
Förlorade meddelanden
x
x
x
17
Förlorat kontakten med matarenheten
x
18
Förlorat kontakten med strömkällan
x
19
Felaktigt inställningsvärden i extern RAM
x
20
Ej godtagbara inställningar lagrade i RAM
x
21
Inkompatibla inställningar lagrade i RAM
x
22
Spill i sändarbuffer
x
23
Spill i mottagarbuffer
x
25
Inkompatibelt svetsdataformat
x
26
Programfel
x
x
x
27
Slut på tråd
28
Tappat programdata
29
Inget vattenflöde
30
Förlorat kontakten med TIG--kortet
x
31
Inget svar från displayenheten
x
32
Inget gasflöde
x
40
Ej kompatibla enheter
x
Enhet
x
x
x
x
x
x
Matningsspänning 2*
Matningsspänning 3*
+15 VC
--15 V
+15 VB
Mig 4000i/5000i
+15 V
--15 V
+24 V
Trådmatarenhet
15 V
20 V
Inställningslåda
Mig 4500i
bi09d1s2
Matningsspänning 1*
x
+3 V
-- 59 --
SE
15.4
Beskrivning av felkoder
Felkod Beskrivning
1
2
3
4
5
6
Programminnesfel (EPROM)
Programminnet är skadat.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Fel i mikroprocessorns RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att läsa/skriva till det interna minnet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Fel i externt RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att läsa/skriva till det externa minnet.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Starta om maskinen. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Spänningsfall i 5 V matningsspänning
Matningsspänningen är för låg.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Likmellanspänning utanför gränsvärde
Spänningen är för hög eller för låg. För hög spänning kan bero på kraftfulla transienter på
nätet eller svagt nät (hög induktans i nätet eller en fas borta).
Strömkällan stoppas och kan ej startas.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Hög temperatur
Temperaturvakt har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och det går ej att starta förrän temperaturvakten har
slagit till igen.
Åtgärd: Kontrollera att kylluftsintaget / utsläppet ej är igensatt eller nedsmutsat.
Kontrollera även arbetscykeln, så att den ej överskrider märkdata.
7
Hög primärström
Strömkällan drar för mycket ström från likspänningen som den matas med.
Strömkällan stoppas och kan ej startas.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
8
Låg batterispänning+3V, (inställningslåda)
För låg batterispänning. Om inte batteriet byts så försvinner all lagrad data.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker för byte av batteri.
Matningsspänning +15VC, (Mig 4500i)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +15V, (Mig 4000i/Mig 5000i)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +15V, (matarenhet)
För hög eller för låg matningsspänning på kretskortet.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning --15V, (strömkälla)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
8
8
8
9
bi09d1s2
-- 60 --
SE
Felkod Beskrivning
9
10
10
11
12
14
15
17
18
19
20
21
bi09d1s2
Matningsspänning +20V, (matarenhet)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +15 VB (Mig 4500i)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Matningsspänning +24 V (Mig 4000i/Mig 5000i)
För hög eller för låg matningsspänning.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Trådhastighet
Trådhastigheten avviker från inställt värde.
När felet uppstår stannar trådmatningen.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Kommunikationsfel (varning)
Belastningen på systemets CAN--buss är tillfälligt för hög.
Strömkälla / matarenhet kan ha förlorat kontakten med inställningslådan.
Åtgärd: Se över utrustningen så att allt är rätt inkopplat.
Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Kommunikationsfel
Systemets CAN--buss har tillfälligt upphört att fungera på grund av för hög belastning.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Se över utrustningen så att allt är rätt inkopplad. Spänningsfrånslag krävs för
återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Förlorade meddelanden
Mikroprocessorn klarar inte av att bearbeta inkommande meddelanden i tillräckligt hög takt
och information har förlorats.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Förlorat kontakten
Inställningslådan har förlorat kontakten med matarenheten.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Förlorat kontakten
Inställningslådan har förlorat kontakten med strömkällan.
Pågående svetsprocess stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Minnesfel i batterimatat dataminne RAM
Batteriet har tappat spänningen.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Inställningslådan nollställs.
Inställningarna blir på engelska med MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm.
Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Otillåtna inställningsvärden lagrade i RAM
Otillåtna värden har funnits vid uppstart. Raderar all data som finns i inställningslådan.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Inställningslådan nollställs.
Inställningarna blir på engelska med MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm.
Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Inkompatibla inställningsvärden lagrade i RAM
Otillåtna svetsdatakombinationer har angivits.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
-- 61 --
SE
Felkod Beskrivning
22
23
Spill i sändarbuffer
Inställningslådan hinner inte sända information till de andra enheterna i tillräcklig hög takt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning.
Spill i mottagarbuffer
Inställningslådan hinner inte bearbeta information från de andra enheterna i tillräcklig hög
takt.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning.
25
Inkompatibelt svetsdataformat
Försökt att lagra svetsdata på ett PC--kort. PC--kortet har ett annat dataformat än
svetsdataminnet.
Åtgärd: Använd ett annat PC--kort.
26
Programfel
Något har förhindrat processorn att utföra sina normala uppgifter i programmet.
Programmet startas om automatiskt. Pågående svetsprocess kommar att stoppas. Inga
funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Se över svetsprogramshanteringen under svetsning. Upprepas felet, tillkalla
servicetekniker.
27
Slut på tråd (matarenhet)
Trådmatarenheten matar inte fram någon tråd. Pågående svetsprocess kommer att
stoppas och förhindrar svetsstart.
Åtgärd: Fyll på ny tråd.
28
Tappat programdata
Programexekveringen fungerar inte.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
Inget vattenföde
Flödesvakten har löst ut.
Pågående svetsprocess stoppas och start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera kylvattenkrets och pump.
Förlorat kontakten med TIG--kortet
Inställningslådan har förlorat kontakten med TIG--kortet. Pågående aktivitet stoppas.
Åtgärd: Kontrollera kablaget. Kvarstår felet, tillkalla servicetekniker.
29
30
31
32
40
bi09d1s2
Inget svar från displayenheten
Mikroprocessorn har inte kontakt med displaykortet.
Åtgärd: Tillkalla servicetekniker.
Inget gasföde
Gasflödet har underskridit 6 l/min. Start förhindras.
Åtgärd: Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.
Ej kompatibla enheter
Fel trådmatarenhet är ansluten. Start förhindras.
Åtgärd: Anslut rätt trådmatarenhet.
-- 62 --
SE
16
KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny - - > Kundspecifika synergilinjer
Det är möjligt att skapa egna synergilinjer med avseende på trådmatningshastighet
och spänning. Maximalt tio sådana synergilinjer kan sparas.
Att skapa en ny synergilinje görs i två steg:
1. Definiera den nya synergilinjen genom att ange ett antal spännings-- /
trådhastighets--koordinater, se punkterna A--D i följande figur:
Spänning
Trådmatning
2. Ange vilken tråd-- / gas--kombination som synergilinjen ska gälla för.
16.1
Ange spännings-- / tråd--koordinater
För att skapa en synerglilinje för metod kortbåge/spraybåge krävs fyra koordinater
och för metod pulsning två koordinater. Dessa koordinater måste sedan sparas
under särskilda svetsdatanummer i svetsdataminnet.
16.1.1 Kortbåge/spraybåge
S
Ta fram huvudmenyn och välj MIG/MAG--metod KORT/SPRAY.
S
Knappa in önskade värden för spänning och trådmatningshastighet för den
första koordinaten.
S
Ta fram minnesmenyn och lagra den första koordinaten som svetsdata nummer
96.
S
De fyra koordinaterna för en kortbåge/spraybåge--linje måste sparas som
nummer 96, 97, 98 och 99.
Dessutom gäller följande:
S
S
Ett högre svetsdatanummer ska innehålla högre värden för spänning och
trådmatningshastighet än närmast föregående svetsdatanummer.
S
Svetsparametrarna induktans, regulatortyp och Hotstart--spänning måste
ha samma värde i samtliga fyra svetsdatanummer.
Definiera det antal koordinater som behövs och gå sedan vidare till kapitel 16.2
“Ange giltig tråd--gas--kombination”
bi09d1s2
-- 63 --
SE
16.1.2 Pulsning
S
Ta fram huvudmenyn och välj MIG/MAG--metod PULSNING.
S
Knappa in önskade värden för spänning och trådmatningshastighet för den
första koordinaten.
S
Ta fram minnesmenyn och lagra den första koordinaten som svetsdata nummer
96.
S
De två koordinaterna för en pulsningslinje måste sparas som nummer 96
och 97.
Dessutom gäller följande:
S
S
Ett högre svetsdatanummer ska innehålla högre värden för spänning,
trådmatningshastighet, pulsfrekvens, pulsamplitud och bakgrundsström
än närmast föregående svetsdatanummer.
S
Svetsparametrarna pulstid, hotstart--spänning, Ka, Ki och “slope” måste
ha samma värde i båda svetsdatanumren.
Definiera det antal koordinater som behövs och gå sedan vidare till kapitel 16.2
“Ange giltig tråd--gas--kombination”
16.2
Ange giltig tråd--/gas--kombination
GÖR KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER
Placera markören på raden
TRÅDTYP och tryck
ENTER.
TRÅD TYP:
SKYDDSGAS:
TRÅDDIMENSION:
Låg/olegerad...
CO2
1.2 mm
LAGRA NY LINJE FRÅN
SVETSDATAMINNE
96, 97
RADERA SYNERGILINJE
AVBRYT
S
S
Välj ett alternativ som visas i listan och tryck
ENTER.
Välj på samma sätt för skyddsgas och tryck ENTER.
bi09d1s2
-- 64 --
ENTER
Låg/olegerad Fe
Rostfri Ss
Duplex solid
AlMg
AlSi
Fe metallf. rörtråd
Fe rutil rörtråd
CO2
Ar+20%CO2
Ar+2%O2
Ar
He
Ar+30%He+1%O2
Ar+2%CO2
↓
↓
SE
S
Välj på samma sätt för tråddimension och tryck
ENTER.
0.6 mm
0,8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
↓
S Markera raden LAGRA NY LINJE...... och tryck ENTER.
Därmed är operationen klar -- en synergilinje har definierats.
OBS! För varje pulsningsfall behövs en motsvarande kort/spraybågesynergi.
När man skapar en ny synergilinje för pulsningsmetoden får man därför alltid ett
varningsmeddelande om inte en motsvarande linje har skapats för kort--/spraybågemetoden.
VARNING!
Motsvarande synergilinje
för kort/spraybåge saknas
16.3
Skapa egna tråd/gas--alternativ
Listorna med tråd-- / gas--alternativ kan utökas med upp
till tio egna alternativ. Längst ned i varje lista finns en
blankrad (------). Genom att placera markören på denna
rad och trycka ENTER får man tillgång till ett
“tangetbord” som gör det möjligt att skriva in egna
alternativ.
Ar+15%CO2+5%O2
Ar+50%He
SJÄLV SKYDDANDE
Ar+16%CO2
Ar+25%CO2
Ar+1%O2
------
↑
Inställningslådans “tangentbord” används så här:
S
Placera markören på önskat tangetbords-tecken med hjälp av pilknapparna. Tryck på
den mjuka knappen “TRYCK KNAPP”. Skriv
en komplett teckenstäng med maximalt 13
tecken på detta sätt.
S
Placera markören på
och tryck på den
mjuka knappen “TRYCK KNAPP”, varvid det
egna namngivna alternativet syns i listan.
Radera ett eget namngivet alternativ så här:
S
Markera det egna tråd-- / gas--alternativet i den aktuella listan.
S Tryck på den mjuka knappen “RADERA”.
OBS! Ett eget namngivet tråd-- / gas--alternativ kan inte raderas om det ingår i den
svetsdatauppsättning som för tillfället finns i arbetsminnet.
bi09d1s2
-- 65 --
SE
16.4
Radera en egendefinierad synergilinje
En egendefinierad synergilinje kan raderas om den inte är aktiverad, d.v.s. om den
inte ingår i den svetsdatauppsättning som för tillfället finns i arbetsminnet.
S
Placera markören på raden RADERA SYNERGILINJE.
S Tryck på den mjuka knappen ENTER.
En ny bild kommer fram i displayen. Här kan man med hjälp av den mjuka knappen
NÄSTA bläddra bland de egendefinierade synergilinjer som finns sparade.
GÖR KUNDSPECIFIKA SYNERGILINJER
Bläddra fram till den linje
som ska raderas och tryck
på RADERA--knappen
VÄLJ SYNERGILINJE SOM SKA RADERAS
" PULSNING, Ss duplex, Ar, 1.4 mm
NÄSTA
17
RADERA
AVBRYT
GRÄNSKONFIGURATION
Huvudmeny - - > Tilläggsfunktionsmeny -- --> Gränskonfiguration
Värde för trådmatning / ström eller spänning. Man kan lägga in 50 olika gränsvärden.
Denna funktion gäller inte vid kolbågsmejsling.
-- Aktivering av gränser utförs i svetsdatainställningsmenyn.
För att lägga in olika gränsvärden gör så här;
GENERELLA INST. -- GRÄNSKONFIGURATION
Välj vilket nummer du vill
lägga in gränsvärdena på
(2) och tryck på ENTER.
Välj vilket process som
gäller (MIG/MAG) och tryck
på ENTER
GRÄNSNUMMER:
PROCESS:
RADERA
bi09d1s2
-- 66 --
1
--
AVBRYT
ENTER
SE
Följande meny kommer fram:
GENERELLA INST. -- GRÄNSKONFIGURATION
Placera markören på raden
SPÄNNING. Använd
#plus/minus--knappen för
inställning av max spänning
och *plus/minus knappen
för inställning av min
spänning.
GRÄNSNUMMER:
PROCESS:
1
MIG/MAG
SPÄNNING:
MAX 60.0 V
MIN
8.0 V
MAX 25.0 m/min
MIN
1.5 m/min
TRÅDMATNINGSH.
AUTO
RADERA
AVBRYT
Gör på samma sätt med TRÅDMATNINGSH.
TIPS! Om man vill ställa gränsvärdena +/-- 10% ifrån aktuell data tryck på AUTO.
När man valt ett gränsnummer, låses inte gränserna för operatören förrän man
ställer in trådmatningshastighet / ström och spänning inom gränsvärdena.
18
ÖVRIG INFORMATION
18.1
ESAB Logic Pump (Vattenspärr)
U8 fungerar tillsammans med trådmatarenhetens / strömkällans ELP funktionen, för
vidare information se bruksanvisning trådmatarenhet / strömkällan.
bi09d1s2
-- 67 --
Tråd och gaskombinationer
MIG/MAG welding with DIP/SPRAY
Wire type
Shielding gas
CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
SELF--SHIELDING
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6*
Ar
Ar + 50% He
Ar + 20% CO2
Ar+ 8% CO2
CO2
Ar + 20% CO2
CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 20% CO2
Ar+ 8% CO2
SELF--SHIELDING
Ar + 20% CO2
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.6*
1.2
Ar + 8% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 20% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 50% He
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
Ar + 1%O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, Mig 4500i, Mig 5000i
1.0 1.2
1.0 1.2
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Magnesium--alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon--alloyed aluminium
wire (AlSi)
Metal powder cored wire (Fe)
Rutile flux cored wire
(Fe)
Basic flux cored wire
(Fe)
Stainless flux cored wire
(Ss)
Duplex rutile flux
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless
wire (Ss)
Nickel base
Silicon bronze (CuSi3)
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
bi09syn
-- 68 --
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.2
1.2
2.4*
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
1.6*
1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 20% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1. 6*
1.2 1.6*
1.2 1. 6*
1.6*
1.6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
1.0LOW 1.0HIGH 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
0,9 1.0LOW 1.0HIGH 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium--alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.2
Silicon--alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 20% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
*) Only for Mig 4000i, Mig 4500i, Mig 5000i
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
2.5 3.2 4.0 5.0
*) Only for Mig 4000i / Mig 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
bi09syn
5.0
6.0
8.0
-- 69 --
U8
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0456 290 981 Aristot U8
0459 310 270
0459 310 271
0459 310 272
0459 310 273
0459 310 274
0459 310 275
0459 310 276
0459 310 277
0459 310 278
0459 310 279
0459 310 280
0459 310 282
0459 310 283
0459 310 284
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
0459 310 990 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi09o11a
-- 70 --
Edition 080115
U8
Tillbehör
Control cable (connectors included)
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 280 881
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 280 882
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for control 0457 043 880
box . . .
(for training with the control box disconnected
from the machine).
Compact Flash Memory 1Gb
. . . . . . . . . . . . 0194 255 001
PCMCIA--Compact Flash adapter . . . . . . .
bi09a11a
-- 71 --
0194 256 001
R0459 310/E080115/P72
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising