ESAB | TA23 Origo™ | Instruction manual | ESAB TA23 Origo™ Handleiding

ESAB TA23 Origo™ Handleiding
NL
TA23
Origot
Gebruiksaanwijzing
0460 032 077 NL 070910
Valid from program version 1.01
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 TIG--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Uitleg van de functies en symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Verborgen TIG functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6
3 MMA--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Uitleg van de functies en symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Verborgen MMA--functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
4 FOUTCODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4.1 Lijst met foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Beschrijvingen foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
5 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
INLEIDING
In deze handleiding leest u hoe u het TA23--bedieningspaneel gebruikt.
Algemene informatie over het gebruik vindt u in de gebruikershandleiding van de
voedingsbron.
Na het inschakelen controleert het systeem de LED’s en het
display. De programmaversie wordt getoond. In dit geval is dat
versie 0.18 A.
1.1
Bedieningspaneel
Knop voor het instellen van de gegevens (stroom of seconden)
Display
Keuze van lasmethode TIG
Keuze van HF
of MMA
of LiftArc t
Keuze van tweetakt
of viertakt
Bediening met paneel
of afstandsbediening
Indicatie van de in het display getoonde parameter (stroom of seconden)
Keuze van parameter
Indicatie van geselecteerde parameter, zie pagina 4
bi15d1ha
-- 3 --
NL
2
TIG--LASSEN
2.1
Instellingen
TIG zonder puls
Functie
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardwaarde
HF / LiftArct 2)
HF of LiftArct
--
Lift Arct
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd 1)
0--5 s
0,1 s
0,5 s
Slope up--tijd
0--10 s
0,1 s
0,0 s
Slope down--tijd
0--10 s
0,1 s
1,0 s
Gasnastroomtijd
0--25 s
0,1 s
5,0 s
Stroom
4--300 A
1A
60 A
Actief paneel
UIT of AAN
--
AAN
Afstandsbediening
UIT of AAN
--
UIT
Tweetakt/viertakt
1)
2)
Deze functies zijn verborgen TIG--functies, zie beschrijving bij punt 2.3.
Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd
2))
2.2
Uitleg van de functies en symbolen
TIG-- lassen
Bij TIG--lassen wordt het metaal van het werkstuk gesmolten met behulp van een boog
die wordt ontstoken door een wolfraamelektrode. De elektrode zelf smelt niet. Het lasbad en de elektrode worden beschermd door een beschermgas.
Parameterinstellingen
1.
2.
3.
4.
Slope up (aanlooptijd)
Lasstroom
Slope down (aflooptijd)
Gasnastroomtijd
Slope up (aanlooptijd)
De slope up is de tijd waarin de stroom geleidelijk naar de ingestelde waarde stijgt
nadat de TIG--boog is ontstoken. Zo wordt de elektrode geleidelijker verhit en kan de
lasser de elektrode goed plaatsen voordat de ingestelde lasstroom wordt bereikt.
Lasstroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
Slope down (aflooptijd)
Bij TIG--lassen wordt gebruikt gemaakt van aflooptijd (slope down). De stroom daalt
dan ”langzaam” binnen een bepaalde tijd ter voorkoming van kraters en/of scheuren
in de lasnaad.
bi15d1ha
-- 4 --
NL
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog is
gedoofd.
HF
Bij de HF--functie wordt de boog met behulp van een elektrodevonk ontstoken. Deze
vonk ontstaat als de elektrode dichter bij het werkstuk wordt gebracht.
LiftArct
De LiftArct--functie ontsteekt de boog als de elektrode in contact wordt gebracht
met het werkstuk en er daarna weer van af wordt bewogen.
De boog ontsteken met de LiftArc--functiet. Stap 1: de elektrode wordt in contact gebracht met het
werkstuk. Stap 2: de schakelaar wordt ingedrukt en er begint een lage stroom te lopen. Stap 3: de
lasser haalt de elektrode van het werkstuk: de boog wordt ontstoken en de stroom stijgt automatisch
naar de ingestelde waarde.
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd
Slope
up
Slope down
Gasnastroomtijd
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de TIG--schakelaar in de tweetaktmodus wordt ingedrukt (1), wordt de
gasvoorstroom gestart (indien gebruikt) en wordt de boog ontstoken. De stroom stijgt
naar de ingestelde waarde (deze wordt, indien ingeschakeld, gereguleerd door de
slope up--functie). Als de schakelaar op de lastoorts wordt losgelaten (2), daalt de
stroom (of de slope down wordt geactiveerd) en wordt de boog gedoofd.
Gasnastroom volgt, indien in werking.
bi15d1ha
-- 5 --
NL
Viertakt
Gasvoorstroomtijd
Slope
up
Slope down
Gasnastroomtijd
In werking als de viertaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de schakelaar in de viertakt--modus wordt ingedrukt (1), wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt). Na afloop van de gasvoorstroomtijd stijgt de stroom tot
stuurstroom (een par ampère) en wordt de boog ontstoken. Als de schakelaar wordt
losgelaten (2), stijgt de stroom tot de ingestelde waarde (met slope up, indien in
gebruik). Als de schakelaar wordt ingedrukt (3), gaat de stroom terug naar de
stuurstroom (met slope down, indien in gebruik). Als de schakelaar wordt losgelaten
(4), dooft de boog en treedt er gasnastroom op.
Actief paneel
De instellingen worden vanaf het bedieningspaneel ingevoerd.
Afstandsbediening
De instellingen worden vanaf de afstandsbediening uitgevoerd.
De afstandsbediening moet voor gebruik worden aangesloten op de daarvoor
bestemde connector op de machine. Als de afstandsbediening is geactiveerd, is het
paneel niet actief.
2.3
Verborgen TIG functies
Het bedieningspaneel heeft verborgen functies.
U krijgt toegang tot deze functies door
5 seconden ingedrukt te houden. Op
het display verschijnen een letter en een waarde. U selecteert een functie met de
pijltjestoetsen. Met de knop kunt u de waarde van de geselecteerde functie
aanpassen.
Functie
A = gasvoorstroom
Instellingen
Standaardwaarde
0--5 s
0,5 s
U krijgt toegang tot de verborgen functies door
houden.
bi15d1ha
-- 6 --
5 seconden ingedrukt te
NL
Gasvoorstroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
3
MMA--LASSEN
3.1
Instellingen
Functie
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardwaarde
Stroom
16--300 A
1
100 A
0 -- 99
1
0
0 -- 99
1
5
0=UIT of 1=AAN
--
UIT
1=UIT of 0=AAN
--
AAN
Actief paneel
UIT of AAN
--
AAN
Afstandsbediening
UIT of AAN
--
UIT
Hot Start
1)
Druk lasboog
Puntlassen
1)
1)
Lasregulator ArcPlust
1)
1)
Dit zijn verborgen functies, zie beschrijving bij punt 3.3.
3.2
Uitleg van de functies en symbolen
MMA--lassen
MMA--lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt
de elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Actief paneel
De instellingen worden vanaf het bedieningspaneel uitgevoerd.
Afstandsbediening
De instellingen worden vanaf de afstandsbediening uitgevoerd.
De afstandsbediening moet voor gebruik worden aangesloten op de daarvoor
bestemde connector op de machine. Als de afstandsbediening is geactiveerd, is het
paneel niet actief.
bi15d1ha
-- 7 --
NL
3.3
Verborgen MMA--functies
Het bedieningspaneel heeft verborgen functies.
U krijgt toegang tot deze functies door
5 seconden ingedrukt te houden. Op
het display verschijnen een letter en een waarde. U selecteert een functie met de
pijltjestoetsen. Met de knop kunt u de waarde van de geselecteerde functie
aanpassen.
Functie
Instellingen
Standaardwaarde
0 -- 99
5
d = puntlassen
0 = UIT; 1 = AAN
0
F = type regelaar ArcPlust
1 = UIT; 0 = AAN
0
0 -- 99
0
C = Arc Force (Druk lasboog)
H = Hot Start
U krijgt toegang tot de verborgen functies door
houden.
5 seconden ingedrukt te
Arc Force (Druk lasboog)
Door de druk van de lasboog wordt bepaald hoe de stroom verandert als reactie op een
verandering in de booglengte. Een lagere waarde zorgt voor een minder kromme boog
met minder spatten.
Puntlassen
Puntlassen kan worden gebruikt bij het lassen met roestvrijstalen elektroden. Deze
functie houdt in dat de boog wordt ontstoken en gedoofd voor een betere beheersing
van de hittetoevoer. De elektrode hoeft slechts weinig omhoog worden gebracht om
de boog te doven.
Lasregelaar ArcPlust
Lasregelaar ArcPlust is een nieuw soort regelaar die een intensievere,
geconcentreerdere en stabielere lasboog geeft. De boog wordt sneller hersteld na
kortsluiting, waardoor er minder kans is dat de kans dat de elektrode vast komt te
zitten. Voor de meeste lastoepassingen krijgt u de beste resultaten als ArcPlust
AAN (0) staat.
Hot Start
Hot start verhoogt de lasstroom gedurende een bepaalde tijd aan het begin van het
lasproces. Zo wordt de kans op slechte samensmelting aan het begin van de
lasverbinding verkleind.
bi15d1ha
-- 8 --
NL
4
FOUTCODES
Foutcodes worden gebruikt om aan te geven dat er een fout in de apparatuur is
opgetreden. De fout wordt in het display aangegeven met een E gevolgd door het
foutcodenummer.
Met een onderdeelnummer wordt aangegeven in welk onderdeel een fout is
opgetreden.
Foutcodenummers en onderdeelnummers worden afwisselend getoond.
Als er verschillende fouten worden gedetecteerd, wordt alleen de code voor de laatst
opgetreden fout weergegeven. Om de foutindicatie van het display te verwijderen
kunt u een willekeurige functieknop indrukken of aan de draaiknop draaien.
OPMERKING! Als de afstandsbediening geactiveerd is, deactiveert u deze door te
drukken op
4.1
om de foutmelding te verwijderen.
Lijst met foutcodes
U 0 = eenheid lasgegevens
U 2 = stroombron
U 1 = koeleenheid
U 4 = afstandsbediening
4.2
Beschrijvingen foutcodes
Hieronder zijn gebeurteniscodes vermeld waarop de gebruiker zelf actie kan
ondernemen. Neem contact op met een reparateur als een andere code wordt
weergegeven.
Foutcode
E5
U2
E6
U1
U2
E 12
U0
U1
U4
E 14
U0
U1
bi15d1ha
Beschrijving
Te hoge/te lage gelijkspanning
De voedingsspanning is te hoog of te laag. Een te hoge spanning kan worden veroorzaakt
door sterke fluctuaties in de netspanning of door een slechte stroombron (hoge
smoorspoelwerking van de stroombron of een ontbrekende fase).
Oplossing: Neem contact op met een monteur.
Te hoge temperatuur
De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd.
Het lasproces wordt gestopt en kan niet worden hervat tot de temperatuur is gedaald.
Oplossing: Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd of vuil zijn. Controleer
de huidige inschakelduur om er zeker van te zijn dat de eenheid niet wordt overbelast.
Communicatiefout (waarschuwing)
Interferentie CAN--bus (waarschuwing).
Oplossing: Controleer of er defecte eenheden op de CAN--bus aangesloten zijn.
Controleer de kabels. Neem contact op met een monteur als de fout blijft optreden.
Communicatiefout (bus uit)
Ernstige storing CAN--bus.
Oplossing: Controleer of er defecte eenheden op de CAN--bus aangesloten zijn.
Controleer de kabels. Neem contact op met een monteur als de fout blijft optreden.
-- 9 --
NL
Foutcode
Beschrijving
E 29
U0
U1
Geen koelwaterstroom
De waterstroombeveiliging is in werking getreden.
Het huidige lasproces is gestopt en kan niet opnieuw worden gestart.
Oplossing: Controleer het koelwatercircuit en de pomp.
Geen verbinding met koeleenheid
De lasgegevens--eenheid heeft geen verbinding meer met de koeleenheid. Het lasproces
stopt.
Oplossing: Controleer de bedrading. Neem contact op met een monteur als de fout blijft
optreden.
E 41
U0
5
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bi15d1ha
-- 10 --
TA23
Bestelnummer
Ordering no.
0459 773 884
0460 320 070
0460 320 071
0460 320 072
0460 320 073
0460 320 074
0460 320 075
0460 320 076
0460 320 077
0460 320 078
0460 320 079
0460 320 080
0460 320 081
0460 320 082
0460 320 083
0460 320 084
0460 320 027
Denomination
Control panel Origot TA23
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0459 839 003 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi15o
-- 11 --
Edition 070910
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising