ESAB | TA23 Origo™ | Instruction manual | ESAB TA23 Origo™ User manual

ESAB TA23 Origo™ User manual
HU
TA23
Origot
Kezelési utasítások
0460 032 083 HU 070910
Valid from program version 1.01
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
3
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 TIG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
2.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok és funkciós ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejtett TIG funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6
3 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
3.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A szimbólumok és funkciós ismertetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejtett MMA funkciók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
4 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.1
4.2
A hibakódok jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
5 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
BEVEZETÉS
Az Útmutató a TA23 vezérlõpanel használatát ismerteti.
A mûködésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
Bekapcsoláskor a készülék lefuttatja a LED-ek és a kijelzõ diagnosztikai
tesztjét, megjelenik a program verziószáma. Ebben a példában a
program verziószáma 0.18A.
1.1
Vezérlõpanel
Beállítógomb (áram vagy másodperc)
Kijelzõ
Választható hegesztési módszer: TIG
Választható HF-indítás
Választható 2 ütem
Beállítás a panelrõl
vagy MMA
vagy LiftArct
vagy 4 ütem
vagy csatlakozás a távirányító egységhez
A kijelzõn megjelenõ paraméter jelzése (áram vagy másodperc)
Választható beállító paraméter
bi15d1ua
-- 3 --
HU
A választott beállító paraméter jelzése, lásd a oldalt 4
2
TIG HEGESZTÉS
2.1
Beállítások
Impulzus nélküli TIG-hegesztés
FUNKCIÓ
Beállítási tartomány
Lépések
Alapérték
HF vagy Liftarc t
-
LiftArct
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
0-5 másodperc
0,1 másodperc
0,5 másodperc
Felfutási idõ
0-10 másodperc
0,1 másodperc
0,0 másodperc
Lefutási idõ
0-10 másodperc
0,1 másodperc
1,0 másodperc
Utólagos gázáramlás ideje
0-25 másodperc
0,1 másodperc
5,0 másodperc
Áram
4-300 A
1A
60 A
Aktív panel
KI vagy BE
-
BE
Távvezérlõ-egység
KI vagy BE
-
KI
HF / Liftarct
2/4 ÜTEM
2)
2)
Elõzetes gázáram ideje
1)
1)Ezek
2)
a funkciók rejtett TIG-funkciók, a leírást lásd a 2.3. pontban.
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
2.2
A szimbólumok és funkciós ismertetése
TIG-hegesztés
TIG hegesztés során a nem olvadó wolfram elektródával húzott ívvel megömlesztik a
munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védõgáz veszi körül.
A paraméterek beállítása
1.
2.
3.
4.
Felfutás
Hegesztõáram
Lefutás
Utólagos gázáramlás ideje
Felfutás
A felfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG-hegesztéssel ívet húznak, az áramerõsség
lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda kevésbé melegszik fel, és
lehetõséget teremt a hegesztõnek arra, hogy az elektródát megfelelõen pozícionálja, mielõtt
a beállított áramerõsséget elérné.
Hegesztõáram
Az erõsebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Lefutás
A TIG-hegesztés során lefutást alkalmaznak, ami révén az áramerõsség meghatározott idõ
alatt “lassan” csökken, hogy elkerülhetõ legyen a kráterek és/vagy a repedések kialakulása a
hegesztés befejezésekor.
bi15d1ua
-- 4 --
HU
Utólagos gázáram
Ez szabályozza azt az idõt, ami után a védõgáz még kiáramlik az ív kioltását követõen.
HF
A HF funkció révén úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát közelítik a munkadarabhoz,
aminek a csúcsa érintkezik a munkadarabbal.
LiftArct
A Lift Arc t funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik a
munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívhúzás a LiftArc funkcióvalt. 1. lépés: Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz. 2. lépés: Nyomja
meg a mûködtetõ kapcsolót: megindul a kis áramerõsségû áram. 3. lépés: A hegesztõ elemeli az
elektródát a munkadarabtól: ívet húz és az áram automatikusan a beállított értékre nõ.
2 ütem
Elõzetes gázáram
Lefutás
Merede
kség
fel
Utólagos
gázáram
A hegesztõpisztoly kétütemû vezérlése során használt funkciók
A kétütemû vezérlési módban a TIG-pisztoly kapcsolójának (1) megnyomásával megindul
az elõzetes gázáram (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak. Az áram a beállított értékre
emelkedik (a felfutási funkció által szabályozottan, amennyiben mûködik). A mûködtetõ
kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (lefutó szakaszba lép, amennyiben mûködik) és
kioltja az ívet. Amennyiben mûködik, jön a gáz utóáram.
bi15d1ua
-- 5 --
HU
4 ütem
Elõzetes gázáram
Lefutás
Merede
kség
fel
Utólagos
gázáram
A hegesztõpisztoly négyütemû vezérlése során használt funkciók
A négyütemû vezérlési módban a mûködtetõ kapcsoló (1) megnyomásával megindul az
elõzetes gázáram (amennyiben alkalmazzák). Az elõzetes gázáram idejének lejárta után az
áram a próba szintre emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A mûködtetõ kapcsoló
elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (felfutással, amennyiben mûködik). A
mûködtetõ kapcsoló megnyomásakor (3) az áram visszaáll a próbaszintre (lefutással,
amennyiben mûködik). Amikor a mûködtetõ kapcsolót ismét eleresztik (4), az ív kialszik, és
utólagos gázáram keletlezik.
Aktív panel
A beállítások a vezérlõpanelrõl hajthatók végre.
Távvezérlõ-egység
A beállítások a vezérlõegységrõl hajthatók végre.
A távvezérlõ egységet csatlakoztatni kell a berendezésen a távvezérlõ egység számára
kialakított csatlakozóhoz. A távvezérlõ egység aktiválásakor a panel inaktív.
2.3
Rejtett TIG funkciók
A vezérlõpanel rejtett funkciókkal rendelkezik.
gombot. A kijelzõn egy betû és egy
E funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja a
érték jelenik meg. A jobb gomb megnyomásával válassza ki a funkciót. A gombbal a
kiválasztott funkció értékét módosíthatja.
FUNKCIÓ
A = az elõzetes gázáram
Beállítások
Alapérték
0-5 másodperc
0,5 másodperc
A rejtett funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja a
gombot.
Elõzetes gázáram
Ez szabályozza azt az idõt, ami alatt a védõgáz már kiáramlik még az ívhúzást megelõzõen.
bi15d1ua
-- 6 --
HU
3
MMA HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
FUNKCIÓ
Beállítási tartomány
Lépések
Alapérték
16-300 A
1
100 A
0 - 99
1
0
0 - 99
1
5
0=KI or 1=BE
-
KI
ArcPlus hegesztés szabályozó
t 1)
1=KI or 0=BE
-
BE
Aktív panel
KI vagy BE
-
BE
Távvezérlõ-egység
KI vagy BE
-
KI
Áram
Melegindítás
Az ív ereje
1)
1)
Cseppentõ hegesztés
1)Ezek
3.2
1)
a funkciók rejtett TIG-funkciók, a leírást lásd a 3.3. pontban.
A szimbólumok és funkciós ismertetése
MMA-hegesztés
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni. Az ívhúzás
megolvasztja az elektródát, annak bevonata védõ salakréteget képez.
Aktív panel
A beállítások a vezérlõpanelrõl hajthatók végre.
Távvezérlõ-egység
A beállítások a vezérlõegységrõl hajthatók végre.
A távvezérlõ egységet csatlakoztatni kell a berendezésen a távvezérlõ egység számára
kialakított csatlakozóhoz. A távvezérlõ egység aktiválásakor a panel inaktív.
3.3
Rejtett MMA funkciók
A vezérlõpanel rejtett funkciókkal rendelkezik.
E funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja a
gombot. A kijelzõn egy betû és egy
érték jelenik meg. A jobb gomb megnyomásával válassza ki a funkciót. A gombbal a
kiválasztott funkció értékét módosíthatja.
bi15d1ua
-- 7 --
HU
FUNKCIÓ
Beállítások
Alapérték
0 - 99
5
D = a cseppentõ hegesztés beállítása
0 = KI; 1 = BE
0
F = ArcPlus szabályozó típus t
1 = KI; 0 = BE
0
0 - 99
0
C = Arc Force
H = Melegindítás
A rejtett funkciók eléréséhez 5 másodpercre nyomja a
gombot.
Arc Force
Az ív erõssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik az ívhossz
változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb anyagot kifröcskölõ ív
keletkezik.
Drop welding
Drop Welding rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor alkalmazható. E funkció
alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják, hogy jobban lehessen szabályozni a
hõtermelést. Csak kismértékben kell felemelni az elektródát, hogy az ív kihúnyjon.
ArcPlus hegesztés szabályozó
t
Az ArcPlusz hegesztés szabályozó t olyan új típusú vezérlés, amely intenzívebb,
koncentráltam és kiegyensúlyozottabb ívet eredményes. Rövidzárlat után gyorsabb a
helyreállítás, ami csökkenti annak a kockázatát, hogy az elektróda hozzátapadjon a fémhez.
A legtöbb hegesztési alkalmazásnál az ArcPlus t bekapcsolása (BE (0)) mellett érhetõ el a
legjobb eredmény.
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható idõtartamig megnöveli a
hegesztõáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a gyenge hegesztés veszélyét.
4
HIBAKÓDOK
A hibakód azt jelzi, hogy valamilyen hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzõn egy E betû
jelenik meg, amit a hibakód számjele követ.
Az egység száma is látható, hogy jelezze, melyik egységben keletkezett a hiba.
A hibakódok és az egységek számai külön jelennek meg.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára elõforduló hiba kódja jelenik meg. A
hibajelzést azzal törölheti a kijelzõrõl, ha megnyomja bármelyik funkcióbillentyût vagy
elfordítja a gombot.
MEGJEGYZÉS! Ha a távvezérlés aktiválva van, a hibajelzés megszüntetéséhez a
megnyomásával kapcsolhatja ki azt.
bi15d1ua
-- 8 --
HU
4.1
A hibakódok jegyzéke
U 0 = hegesztési adatokat tartalmazó egység
U 2 = Áramforrás
U 1 = hûtõegység
U 4 = távvezérlõ-egység
4.2
A hibakódok leírása
Az alábbiakban ismertetjük azokat az eseménykódokat, amelyek esetén a felhasználó
önállóan intézkedhet. Ha bármilyen egyéb kód jelenik meg, hívja a szerviztechnikust.
Hibakód Leírás
E5
U2
E6
U1
U2
A közbensõ egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A hálózati feszültség túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erõs feszültségingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az áramellátás
magas induktanciája vagy fázishiány).
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Túl nagy hõmérséklet
A megszakító mûködésbe lépett.
Az aktuális hegesztési folyamat leáll és a hõmérséklet csökkenése nélkül nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenõrizze, hogy a hûtõlevegõ bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek
elzáródva vagy eltömõdve. Ellenõrizze az alkalmazott mûködési ciklust, megvizsgálva, hogy a
berendezés nincs-e túlterhelve.
E 12
U0
U1
U4
E 14
U0
U1
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
Kevésbé súlyos interferencia a CAN-buszon.
Intézkedés:Ellenõrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a CAN-buszhoz. Ellenõrizze
a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
E 29
U0
U1
Nincs hûtõvíz-áram
Mûködésbe lépett a hûtõközeg áramlásfigyelõ kapcsoló.
Az aktuális hegesztési folyamat leállt és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenõrizze a hûtõvíz-kört és a szivattyút.
Nincs kapcsolat a hûtõegységgel
Nincs összeköttetés a hegesztési adatokat tartalmazó egység és a hûtõegység között. A
hegesztés folyamata leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a vezetékeket. Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a
szerviztechnikust.
E 41
U0
5
Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
Súlyos interferencia a CAN-buszon.
Intézkedés:Ellenõrizze, hogy nem csatlakoznak-e hibás egységek a CAN-buszhoz. Ellenõrizze
a kábeleket. Ha a hiba nem szüntethetõ meg, hívja a szerviztechnikust.
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bi15d1ua
-- 9 --
TA23
Rendelési szám
Ordering no.
0459 773 884
0460 320 070
0460 320 071
0460 320 072
0460 320 073
0460 320 074
0460 320 075
0460 320 076
0460 320 077
0460 320 078
0460 320 079
0460 320 080
0460 320 081
0460 320 082
0460 320 083
0460 320 084
0460 320 027
Denomination
Control panel Origot TA23
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0459 839 003 Spare parts list
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi15o
-- 10 --
Edition 070910
p
-- 11 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising