ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i User manual

ESAB Mig U5000i User manual
HU
Mig U5000i
Aristot
400 V version
Kezelési utasítások
0459 291 201 HU 070920
Valid for serial no. 640--xxx--xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Végellenállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Több huzaladagoló berendezés csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Csatlakozások és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az áramforrás bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátor szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hûtõegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.1
7.2
7.3
Naponta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ha szükséges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Évente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
18
19
20
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában ijelenti, hogy a Mig
U5000i, Mig U5000iw hegesztõ áramforrás a 620 (2006 w.20) hegesztõpisztoly a (2006/95/EGK),
(2004/108/EGK) irányelv követelményeivel összhangban megfelel az EN 60974-1 /-2 , EN 60974-10
szabványnak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2007--03--14
Kent Eimbrodt
Global Director
Equipment and Automation
2
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
bu15d1ua
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
bu15d1ua
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
Az Mig U5000i olyan MIG/MAG / TIG hegesztõ áramforrás, amely MMA hegesztéshez is
használható.
Az áramforrásnak két változata van:
S
Mig U5000i hûtõegység nélkül
S Mig U5000i hûtõegységgel
MEGJEGYZÉS: Ebben a használati utasításban egy hûtõegységgel rendelkezõ Mig
U5000i-ról lesz szó.
Az áramforrás rendeltetésszerûen az Feed 3004 vagy Feed 4804 jelû huzaladagolóval
együtt használható.
Minden beállítás a huzaladagoló egységgel vagy az U8 vezérlõegységgel végezhetõ el.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 20 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
Az végellenállással és használati utasítással szállítjuk, 5m visszamentõ kábel
4
MÛSZAKI ADATOK
Mig U5000i
Hálózati feszültség
400 V, ±10%, 3∼ 50 Hz
Primér áram
Imax MIG/MAG
Imax MMA
Imax TIG
39 A
40 A
31 A
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos üzemmódban,
hegesztés után 6,5 perccel
50 W
Feszültség/áramerõsség tartomány
MIG/MAG
MMA
TIG
8--60 V / 16--500 A
16 – 500 A
4 – 500 A
Megengedhetõ terhelés -nál MIG/MAG
60 %-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
500 A / 39 V
400 A / 34 V
Megengedhetõ terhelés -nál MMA
60 %-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
500 A / 40 V
400 A / 36 V
Megengedhetõ terhelés -nál TIG
60 %-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
500 A / 30 V
400 A / 26 V
Teljesítménytényezõ maximális áram esetén
0.85
Hatékonyság maximális áram esetén
86 %
Nyílt áramköri feszültség
MIG/MAG
MMA
TIG
72 --88 V
68 --80 V
72 --88 V
Üzemi hõmérséklet
--10 – +40˚C
bu15d1ua
-- 5 --
HU
Mig U5000i
Szállítási hõmérséklet
-25-tõl +55˚C-ig
Befoglaló méretek, h x sz x m
hûtõegységgel együtt
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
Folyamatos hangnyomás, nyílt áramköri
<70 db (A)
Tömeg
hûtõegységgel együtt
69 kg
89 kg
Szigetelési fokozat transzformátor
H
A készülékház védettségi foka
IP 23
Alkalmazási osztály
Hûtõegység
Hûtõteljesítmény
2,0 kW 40˚C hõmérséklet különbség és 1,0 l/min
áramlás mellett
Hûtõközeg
50 % víz / 50% mono-etilénglikol
Hûtõközeg mennyisége
5,5 l
Maximális vízáramlás
2,0 l/perc
A csatlakoztatható vízhûtéses hegesztõpisztolyok
maximális száma
két MIG hegesztõpisztoly vagy egy TIG és egy MIG
hegesztõpisztoly
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS!
Csatlakoztassa az áramforrást 0.190 ohmos vagy kisebb hálózati impedanciájú elektromos hálózathoz.
Amennyiben a hálózat impedanciája nagyobb, fennáll a veszély, hogy a világítóeszköz villódzni fog.
bu15d1ua
-- 6 --
HU
5.1
Emelési utasítások
Áramforrással
5.2
Kocsival és áramforrással
Kocsi2-vel és áramforrással
Elhelyezés
Az áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a hûtõlevegõ
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
5.3
Hálózati áramellátás
Ellenõrizze, hogy a berendezés megfelelõ feszültségre van-e
kapcsolva és megfelelõ méretû biztosítékkal védett-e. Az
elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Mig U5000i
Hálózati feszültség
A hálózati kábel
keresztmetszete mm
Fázisáram, I RMS
Biztosíték
Túláram-gátló
C MCB típus
2
400 V 3μ 50 Hz
400 V
4G6
31 A
35 A
40 A
MEGJEGYZÉS:
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek megfelelnek a svéd
elõírásoknak. Lehet, hogy más országokban nem alkalmazhatók: ezért gyõzõdjön meg arról, hogy a
kábel-keresztmetszet és a biztosíték mérete megfelel-e az adott országban érvényes elõírásoknak.
bu15d1ua
-- 7 --
HU
5.4
Végellenállás
A rádió/TV, stb. interferencia megelõzése érdekében a CAN
busz végeit végellenállásokkal kell ellátni.
A CAN busz egyik végzõdése az integrált végellenállással
ellátott vezérlõpanelhez csatlakozik. Az áramforrásnál lévõ
másik véget a jobb oldalon mutatott módon végellenállással
kell ellátni.
5.5
Több huzaladagoló berendezés csatlakoztatása
Az U8-as vezérlõegység és a vezérlõpanel nélküli huzaladagolók használatával akár 4
huzaladagoló egység is vezérelhetõ egyetlen áramforrásról.
Az alábbi csatlakozások közül lehet választani:
S
1 TIG és 1 MIG hegesztõpisztoly (univerzális áramforrás szükséges)
S
2 MIG hegesztõpisztoly
S
1 TIG és 3 MIG hegesztõpisztoly (univerzális áramforrás szükséges)
S 4 MIG hegesztõpisztoly
Ha valamennyi huzaladagolóhoz vízhûtéses MÍG hegesztõpisztolyt csatlakoztatva végez
hegesztést, ajánlatos külön hûtõegységet csatlakoztatni a 2 külön hegesztõpisztolyhoz.
Javasoljuk a hegesztõpisztolyok párhuzamos csatlakoztatását.
bu15d1ua
-- 8 --
HU
Két huzaladagoló egység
Két huzaladagoló egység csatlakoztatásához csatlakozó készlet szükséges; a tartozékokat
lásd a(z) 20. oldalon.
Négy huzaladagoló egység
Négy huzaladagoló egység csatlakoztatásakor két csatlakozó készletre és egy külön
hûtõegységre van szükség; a tartozékokat lásd a(z) 20 oldalon.
bu15d1ua
-- 9 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
6.1
Csatlakozások és vezérlõ eszközök
1
A TIG hegesztõpisztolytól visszavezetett
hûtõvíz bekötése − VÖRÖS
10
Fehér jelzõlámpa − áramellátás bekapcsolva
(BE)
2
A hûtõvíz bekötése ELP*-vel a TIG
hegesztõpisztolyhoz − KÉK
11
Narancsszínû jelzõláma − Túlmelegedés
3
Hûtõvíz betöltés
12
A vezérlõkábel bekötése a huzaladagolóba,
vagy a végellenálláshoz
4
A hegesztõáram-kábel bekötése (+) MMA
hegesztéshez, és a visszamenõ kábel
bekötése TIG hegesztéshez.
13
A gázvezeték bekötése
5
Csatlakoztatás a távirányító egységhez
14
A hegesztõáram csatlakoztatása a
huzaladagolóhoz
6
A visszamentõ kábel (-) bekötése vagy a
hegesztõáram-kábel bekötése TIG
hegesztéshez
15
Hûtõvíz-bekötés a huzaladagolóhoz − KÉK
7
A hegesztõpisztolytól érkezõ indítási jel
bekötése
16
A huzaladagolótól visszatérõ hûtõvíz bekötése
− PIROS
8
A gáz bekötése a TIG hegesztõpisztolyhoz
9
Hálózati fõkapcsoló, 0 / 1 / START
* ELP = ESAB intelligens szivattyú, lásd a 6.5 pontot.
bu15d1ua
-- 10 --
HU
6.2
Az áramforrás bekapcsolása
A (7) kapcsoló “START” állásba kapcsolásával helyezze áram alá a berendezést. Engedje el
a kapcsolót, mire az visszatér az ”1” állásba.
Ha a fõkapcsolót hegesztés közben ki kell kapcsolni, majd újból visszakapcsolni, az
áramforrás mindaddig nem szolgáltat energiát, amíg a kapcsolót nem állítja kézzel újból a
“START” állásba.
A berendezést a kapcsoló “0” állásba helyezésével kapcsoljuk ki.
Akár áramszünet következik be, akár az áramforrást a rendes módon kapcsoljuk ki, a
hegesztési adatokat a berendezés úgy tárolja, hogy azok annak következõ újraindításakor
rendelkezésre állnak.
6.3
Ventillátor szabályozás
Az áramforrás ventillátorai a hegesztés befejezése után még 6,5 percig mûködnek, majd a
berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A hegesztés újrakezdésével újraindulnak.
A ventillátorok 144 A áramerõsségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerõsség mellett teljes sebességgel.
6.4
Túlhevülés elleni védelem
Az áramforrás három túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amelyek akkor lépnek
mûködésbe, ha a belsõ hõmérséklet túlságosan megnõ. A hegesztõáram megszakad és
kigyullad a berendezés elõlapján egy narancsszínû lámpa. A hõmérséklet lecsökkenésekor a
kapcsolók automatikusan visszaállnak eredeti helyzetükbe.
6.5
Hûtõegység
Hûtõvíz bekötése (TIG hegesztés)
A hûtõegység ELP (ESAB I ntelligensSzivattyú) vízérzékelõ rendszerrel van felszerelve,
amely ellenõrzi, hogy a tömlõk csatlakoztatva vannak-e.
Az áramforrás KI/BE kapcsolójának “0” (KI) állásban kell lennie a vízhûtéses TIG
hegesztõpisztoly csatlakoztatásakor.
Ha egy vízhûtéses TIG hegesztõpisztoly csatlakoztatva van, a vízszivattyú automatikusan
bekapcsol, amikor a fõkapcsolót “START” állásba fordítják és/vagy megkezdõdik a
hegesztés. A hegesztés befejezése után a szivattyú még 6,5 percig tovább mûködik, majd
energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
Mûködés hegesztés közben
A hegesztés megkezdéséhez a hegesztõ benyomja a hegesztõpisztoly mûködtetõ
kapcsolóját. Az áramforrás bekapcsol és beindítja a huzaladagolót és a hûtõvíz-szivattyút.
A hegesztés leállításakor a hegesztõ elengedi a hegesztõpisztoly mûködtetõ kapcsolóját. A
hegesztés befejezése után a hûtõvíz-szivattyú még 6,5 percig tovább mûködik, majd a
berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
bu15d1ua
-- 11 --
HU
Vízáram-szabályozó
A vízáram-szabályozó megszakítja a hegesztõáramot, ha a hûtõközeg áramlása
megszûnik; ekkor hibaüzenet jelenik meg a vezérlõpanelen. A vízáram-szabályozó
tartozéknak minõsül.
6.6
Távvezérlõ-egység
Az U8-hoz szükséges programverzió legalább 1.20, vagy ennél magasabb. A távvezérlõ
helyes mûködéséhez az integrált vezérlõpanellel felszerelt gépeknél legalább 1.21 vagy
ennél magasabb programverzió szükséges.
Az adapter csatlakoztatásakor az áramforrás és a huzaladagoló távvezérlés módba kerül, így
a nyomógombok és kapcsológombok nem reagálnak. A funkciók kizárólag a
távvezérlõ-egységen keresztül módosíthatók.
Amennyiben nem kívánja használni a távvezérlõ-egységet, az adaptert és a
távvezérlõ-egységet le kell választani az áramforrásról / a huzaladagolóról, máskülönben az
távvezérlés módban marad.
Amennyiben további információt kíván kapni a távvezérlõ-egységrõl, tanulmányozza át a
vezérlõpanel használati utasítását.
bu15d1ua
-- 12 --
HU
7
KARBANTARTÁS
A biztonságos, megbízható mûködés érdekében fontos a rendszeres karbantartás.
A védõlemezeket csak megfelelõ villamos szakmai ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkezõ dolgozó távolíthatja el.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
7.1
Naponta
Végezze el naponta az alábbi karbantartási mûveleteket.
S
S
Ellenõrizze, hogy minden kábel és csatlakozás hibamentes legyen. Ha szükséges,
szorítsa meg, és cserélje ki a hibás alkatrészeket.
Ellenõrizze a vízszintet és a vízáramlást, és ha szükséges, töltse fel hûtõközeggel.
7.2
S
S
S
Ha szükséges
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a hegesztõ áramforrás nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
Az eltömõdött légbeömlõ és -kiömlõ nyílások miatt túlmelegedés következhet be.
Tisztítsa meg a porszûrõt.
S Távolítsa el a rácsot és a porszûrõt (1).
S Fordítsa ki a rácsot (2).
S Távolítsa el a porszûrõt (3).
S Kisnyomású sûrített levegõvel fúvassa át
a szûrõt.
S Helyezze vissza a szûrõt úgy, hogy a
sûrûbb lyukak a rács (2) felé nézzenek
(az áramforrástól távolabb).
S Helyezze vissza a rácsot és a porszûrõt.
Töltse fel hûtõközeggel.
Javasolt az ESAB elõre összeállított hûtõközegének
használata. A tartozékokat lásd a 20. oldalon.
S
Töltse fel hûtõközeggel úgy, hogy a beömlõ csõ felét elfedje.
LEGYEN NAGYON ÓVATOS!
A hûtõközeget kémiai hulladékként kell kezelni
bu15d1ua
-- 13 --
HU
7.3
Évente
Legalább évente egyszer végezze el az alábbi karbantartást.
S
Távolítson el minden szennyezõdést és port. Kisnyomású száraz sûrített levegõvel
tisztítsa meg az áramforrást.
S
Cserélje le a hûtõközeget, és tiszta vízzel tisztítsa meg a tömlõket és a víztartályt.
S
Ellenõrizze a tömítéseket, a kábeleket és a csatlakozásokat. Ha szükséges, szorítsa
meg, és cserélje ki a hibás alkatrészeket.
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív
Intézkedés
S
S
S
Hegesztés körben megszakad a
hegesztõáram-ellátás.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés elleni kapcsolók valóban
mûködtek-e (ég-e az elõlapon a narancsszínû lámpa ).
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek mûködésbe.
S
S
Ellenõrizze, hogy nincsenek-e eltömõdve a légszûrõk.
Gyõzõdjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az áramforrásra
megadott határértékeket (azaz a berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ elektródákat használ-e?
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Mig U5000i kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1 /--2 és az EN 60974--10
nemzetközi és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz
feladata annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkezõ ESAB szerelõ végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bu15d1ua
-- 14 --
Kapcsolási rajz
bu15e11a
-- 15 --
bu15e11a
-- 16 --
Cooling unit
bu15e11a
-- 17 --
Mig U5000i
Rendelési szám
1.
Ordering no.
Denomination
Type
0459 230 885 Welding power source
0459 230 886 Welding power source
Mig U5000i
Mig U5000i
0459 291 990 Spare part list
Mig U5000i
Notes
with cooling unit
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
bu15o11a
-- 18 --
Edition 070920
Mig U5000i
Tartalékalkatrészlista
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 19 --
Edition 070920
Mig U5000i
Kopó alkatrészek
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles) . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 603 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 731 880
Autotransformer TUA2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 145 880
Handle (1 piece) with mounting screws . . 0459 307 881
ba37a11a
-- 20 --
R0459 291/E070920/P24
Mig U5000i
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ba37a11a
-- 21 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
0456 528 880
0456 528 890
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 895
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
R0459 291/E070920/P24
Mig U5000i
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 895
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit for power source Mig . . . . . . . . . . . 0459 579 880
Connection set
for connection of two wire feed units . . . . . . . . 0459 546 880
Cooling unit OCE2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Coolant (Ready mixed) 50 % water and 50%
ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0194 230 002
ba37a11a
-- 22 --
R0459 291/E070920/P24
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
070514
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising