ESAB | A2 Welding heads | Instruction manual | ESAB A2 Welding heads Kasutusjuhend

ESAB A2 Welding heads Kasutusjuhend
FI
A2 Welding heads
A2 SF / A2 SF (Twin)/
A2 SG / A2 SG 4WD
Käyttöohjeet
0449 175 001 FI 2007--01--16
Valid for serial no. 136
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsauspään A2 SF / A2 SG / A2 SG 4WD alkaen sarjanumerosta 136 täyttää standardin EN 60292 ja EN 60204 vaatimukset direktiivin (89/392/ETY) ja sen lisäysten
(93/68/ETY).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--11--01
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 411721
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsausmenetelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Määritelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosat A2 SF (UP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosat A2 SF (UP, Twin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosat A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosat A2 SG (MIG/MAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pääosien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
6
7
8
8
9
9
10
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Jarrunavan säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
4 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsauslangan lataaminen (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsauslangan lataaminen (A2 SG 4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttörullan vaihto (A2 SF, A2 SG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttörullien vaihto (A2 SG 4 WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kosketusvarusteet UP--hitsausta varten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kosketusvarusteet MIG/MAG--hitsausta varten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsausjauheen täyttö (UP--hitsaus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 SF:n (UP--hitsaus) muuttaminen MIG/MAG--hitsaukseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 SF:n (UP--hitsaus) muuttaminen Twinarciksi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
19
20
20
21
22
24
24
24
5 KUNNOSSAPITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Ajoittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
6 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mahdolliset viat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
7 LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 3 --
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
fhb1safx
-- 4 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
fhb1safx
-- 5 --
FI
2
JOHDANTO
2.1
Yleistä
Kaikki tässä käyttöohjeessa käsitellyt hitsausautomaatit on suunniteltu päittäis-- tai
pienasaumojen UP-- ja MIG/MAG--hitsaukseen.
ESABin hitsauspäät ovat A2 S--tyyppiä ja tarkoitettu käytettäväksi ohjausrasian
A2--A6 Process Controller (PEH) ja ESABin hitsausvirtalähteiden LAF tai TAF
kanssa.
2.2
Hitsausmenetelmä
2.2.1
UP-- hitsaus
UP--hitsaukseen käytetään aina hitsauspäätä A2 SF.
S
UP Light duty
UP light duty Ø 20 mm:n kosketuslaitteella, joka sallii maks. 800 A:n (100%)
kuormituksen.
Tämä malli voidaan varustaa syöttörullilla yksi-- ja kaksoislankahitsaukseen
(twinarc).
Putkilankaa varten on erityisiä uritettuja syöttörullia, jotka takaavat lankojen varman
syötön, ilman että ne menettävät muotonsa suurten syöttöpaineiden takia.
2.2.2
MIG/MAG-- hitsaus
MIG/MAG--hitsaukseen käytetään aina hitsauspäätä A2 SG ja A2 SG 4WD.
MIG/MAG--hitsauksessa hitsisuihkua suojataan suojakaasulla.
Hitsauspää on vesijäähdytteinen ja jäähdytysvesi kytketään letkuilla asianomaisiin
liitäntöihin.
2.3
Määritelmät
UP -- hitsaus
Hitsattaessa hitsipaatsaa suojaa jauhekerros.
UP Light duty
Tämä mahdollistaa virran pienemmän kuormittamisen,
ja hitsattaessa käytetään ohuempaa lankaa.
MIG/MAG -- hitsaus
Hitsattaessa hitsauspaatsaa suojaa suojakaasu.
Twinarc -- hitsaus
Hitsaus kahdella puikolla samassa hitsauspäässä.
fhb1d1xa
-- 6 --
FI
2.4
Tekniset tiedot
2.4.1
Hitsauspäätä A2 SF ja A2 SG
A2 SF (UP)
A2 SG (MIG/MAG)
Sallittu kuormitus 100 %
800 AAC/DC
600 A AC/DC
Langan mitat:
yksilanka
täytelanka
kaksoislanka
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,0 mm
0,8--2,5 mm
1,2--3,2 mm
--
Langan syöttönopeus
0,2--9,0 m/min
0,2--16 m/min
Jarrunavan jarrutusmomentti
1,5 Nm
1,5 Nm
Langan enimmäispaino
2x30 kg
2x30 kg
Jauhesäiliön (Ei saa täyttää lämmitetyllä jauheella)
6l
Tilavuus:
Juoksutteen muovisen syöttösuppilon maksimilämpötila:
80 ˚C
---
Paino ilman lankaa:
23 kg
45 kg
23 kg
45 kg
Kallistus sivusuunnassa, maks.
25_
25_
Ohjaimen pituussäätövara*
käsikäyttöinen
moottorikäyttöinen
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
jossa on käsikäyttöiset lineaariohjaimet
jossa on moottorikäyttöiset lineaariohjaimet
*) HUOM! Myös muunpituisia voi tilata.
2.4.2
Hitsauspäätä A2 SG 4WD
A2 SG 4WD (MIG/MAG)
Kaasutyyppi:
Mix/Ar
CO2
Kuormitettavuus 100 %:
600 A DC
650 A DC
Langan mitat:
Sekoittamattomat/vähän sekoitetut
Ruostumaton teräs
Täytelanka
Alumiini
1.0--1.6 mm
1.0--1.6 mm
1.0--2.4 mm
1.0 -- 2.0 mm
1.0--1.6 mm
Langansyöttönopeus
2,0--25 m/min
2,0--25 m/min
Liitännän säätöalue
± 45˚
± 45˚
Jarrunavan jarrutusmomentti
1,5 Nm
1,5 Nm
Langan paino, enintään
30 kg
30 kg
23 kg
45 kg
23 kg
45 kg
Kallistus sivusuunnassa, maks. (koko yksikkö)
25˚
25˚
Ohjaimen pituussäätövara*
käsikäyttöinen
moottorikäyttöinen
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
1.0--2.4 mm
Paino ilman lankaa:
jossa on käsikäyttöiset lineaariohjaimet
jossa on moottorikäyttöiset lineaariohjaimet
*) HUOM! Myös muunpituisia voi tilata.
fhb1d1xa
-- 7 --
FI
2.5
Pääosat A2 SF (UP)
1.
Langansyöttölaitetta
4.
Kosketusputki
7.
Jauhesäiliö
2.
Luistipaketti, manuaalinen
5.
Langansyöttömoottori
8.
Jauheputki
3.
Luistipaketti,
moottorikäyttöinen
6.
Suuntauspuikko
9.
Lankakelarumpu
2.6
Pääosat A2 SF (UP, Twin)
1.
Langansyöttölaitetta
4.
Kosketuslaite (Twin)
7.
Jauhesäiliö
2.
Luistipaketti, manuaalinen
5.
Langansyöttömoottori
8.
Jauheputki
3.
Luistipaketti,
moottorikäyttöinen
6.
Ohuen langan oikaisulaite
9.
Lankakelarumpu
Pääosien kuvaus on sivulla 10.
fhb1d1xa
-- 8 --
FI
2.7
Pääosat A2 SG (MIG/MAG)
1.
Langansyöttölaitetta
4.
Kosketuslaite (MIG/MAG)
2.
Luistipaketti, manuaalinen
5.
Langansyöttömoottori
3.
Luistipaketti, moottorikäyttöinen
6.
Lankakelarumpu
2.8
Pääosat A2 SG (MIG/MAG)
1.
Langansyöttölaitetta ja nelipyöräveto
4.
Kosketuslaite (MIG/MAG)
2.
Luistipaketti, manuaalinen
5.
Langansyöttömoottori
3.
Luistipaketti, moottorikäyttöinen
6.
Lankakelarumpu
Pääosien kuvaus on sivulla 10.
fhb1d1xa
-- 9 --
FI
2.9
Pääosien kuvaus
2.9.1
Langansyöttölaitetta/ Langansyöttölaitetta ja nelipyöräveto
Langansyöttölaitetta käytetään hitsauslangan syöttämiseen hitsausrailoon
kosketusputken ja --laitteen avulla.
2.9.2
Manuaalinen ja moottorikäyttöinen luistipaketti
Hitsauspään vaaka-- ja pystysijainti säädetään lineaariluisteilla. Kulmaliike voidaan
vapaasti säätää pyöröluistilla.
Moottorikäyttöisen luistin (A6- luisti) käyttöohjeen numero on 0443 394 xxx.
2.9.3
Kosketusputki / Kosketuslaite
Synnyttää kosketuksen hitsauslankaan hitsauksessa suoritettavaa virransiirtoa
varten.
2.9.4
Langansyöttömoottori
Langansyöttömoottori käyttää langansyöttölaitetta.
2.9.5
Suuntauspuikko
Suuntauspuikkoa käytetään hitsauspään suuntaamiseen railoon.
2.9.6
Ohuen langan oikaisulaite
Ohuen langan oikaisulaitetta käytetään langan suoristamiseen ohutta lankaa
käytettäessä.
2.9.7
Jauhesäiliö / Jauheputki
Hitsausjauhe kaadetaan hitsaussäiliöön, josta se vuorostaan ohjataan
työkappaleeseen jauheputkea pitkin.
Jauheen määrä säädetään jauhesäiliön venttiilillä.
Lue sivulla 24 oleva kappale Hitsausjauheen täyttö.
2.9.8
Lankakelarumpu
Asenna kelarumpu jarrunapaan.
fhb1d1xa
-- 10 --
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
3.2
3.2.1
Asennus
Hitsauspään
Hitsauspään on asennettavissa helposti 4:llä (M12) ruuvilla palkin varassa kulkevaan
vaunuun tai hitsausnosturiin.
HUOM
Varmista, ettei ruuvi ulotu eristimen pohjaan, kierteen syvyys 14 mm.
3.2.2
A6 Luistien
Luistien asentamiseksi/irrottamiseksi lue käyttöohjeiden kohta 443 394 xxx.
Tämä merkintä sijaitsee jokaisen hitsauspään pystysuorassa luistissa.
fhb1i1xa
-- 11 --
FI
3.2.3
Lankakela (Lisävaruste)
Lankakela (1) asennetaan jarrunapaan (2).
Huomautus: Vääntiö (3) osoittaa ylöspäin.
S
HUOM! Lankakelan maks. kaltevuus on 25°.
Jos kallistuma on liian suuri, jarrunavan
lukitusmekanismi kuluu ja lankakelkka liukuu
jarrunavalta.
VAROITUS
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta:
S Lukitse jarrunapa punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti. Ks. myös kuva oikealla.
3.3
Jarrunavan säätö
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan säätäminen
on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin, että lanka on
hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
fhb1i1xa
-- 12 --
FI
3.4
Liitännät
3.4.1
Yleistä
S
A2--A6 Process Controller (PEH): Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
S
Katso A6 GMD:n liitännästä käyttöohjeesta 0443 403 xxx.
S
Katso A6 PAK:n liitännästä käyttöohjeesta 0443 405 xxx.
3.4.2
Hitsauspäätä A2 SF (Jauhekaarihitsaus, UP)
1. Liitä ohjauskaapeli (7) hitsausvirtalähteen (8) ja ohjausrasian
A2--A6 Process Controller (2) välille.
2. Liitä maadoituskaapeli (11) hitsausvirtalähteen (8) ja työkappaleen (9) välille.
3. Liitä hitsauskaapeli (10) hitsausvirtalähteen (8) ja hitsauspään (1) välille.
4. Liitä mittauskaapeli (12) hitsausvirtalähteen (8) ja työkappaleen (9) välille.
fhb1i1xa
-- 13 --
FI
3.4.3
Hitsauspäätä A2 SG (Kaasumetallikaarihisaus, MIG/MAG)
1. Liitä ohjauskaapeli (7) hitsausvirtalähteen (8) ja ohjausrasian
A2--A6 Process Controller (2) välille.
2. Liitä maadoituskaapeli (11) hitsausvirtalähteen (8) ja työkappaleen (9) välille.
3. Liitä hitsauskaapeli (10) hitsausvirtalähteen (8) ja hitsauspään (1) välille.
4. Liitä kaasuletku (5) paineenalennusventtiilin (6) ja
hitsauspään kaasuventtiilin (13) välille.
5. Liitä jäähdytysvesiletkut (3) jäähdytyslaitteen (4) ja hitsauspään (1) välille.
6. Liitä mittauskaapeli (12) hitsausvirtalähteen (8) ja työkappaleen (9) välille.
fhb1i1xa
-- 14 --
FI
3.4.4
Hitsauspäätä A2 SG 4WD (Kaasumetallikaarihisaus, MIG/MAG)
1. Liitä ohjauskaapeli (7) hitsausvirtalähteen (8) ja ohjausrasian
A2--A6 Process Controller (2) välille.
2. Liitä maadoituskaapeli (11) hitsausvirtalähteen (8) ja työkappaleen (9) välille.
3. Liitä hitsauskaapeli (10) hitsausvirtalähteen (8) ja hitsauspään (1) välille.
4. Liitä kaasuletku (5) paineenalennusventtiilin (6) ja
hitsauspään kaasuventtiilin (13) välille.
5. Liitä jäähdytysvesiletkut (3) jäähdytyslaitteen (4) ja hitsauspään (1) välille.
6. Liitä mittauskaapeli (12) hitsausvirtalähteen (8) ja työkappaleen (9) välille.
fhb1i1xa
-- 15 --
FI
4
KÄYTTÖ
4.1
Yleistä
Muistutus:
Oletko lukenut ja ymmärtänyt turvallisuutta koskevat tiedot?
Et saa käyttää laitetta sitä ennen!
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
S
Valitse lankatyyppi ja hitsausjauhe tai suojakaasu niin, että oma hitsausaine on
lähellä perusmateriaalia.
S
Valitse lankakoko ja hitsausarvot lisäainetoimittajan suositusten mukaan.
S
Huolellinen railon valmistelu takaa hyvän hitsaustuloksen.
HUOMAA! Hitsausrailon aukon leveys ei saa vaihdella.
S
Lämpösäröjen vaaran välttämiseksi hitsin leveyden on oltava tunkeumasyvyyttä
suurempi.
S
Hitsaa aina koekappale, jonka railotyyppi ja levypaksuus on sama kuin
tuotantokappaleessa.
S
Hitsausautomaatin ja hitsausvirtalähteen ohjaus ja säätö, ks. käyttöohje
A2--A6 Process Controller (PEH).
fhb1o1xa
-- 16 --
FI
4.2
Hitsauslangan lataaminen (A2 SF, A2 SG)
A2 SF (UP)
A2 SF (UP, Twin)
A2 SG (MIG/MAG)
1. Asenna lankakela sivulla 12 olevan ohjeen mukaisesti.
2. Tarkasta, että syöttörulla (1) ja kosketusleuat tai kosketussuuttimet (3) ovat
oikean kokoisia valitulle lankakoolle.
3. A2 SF (Twin) ja A2 SG:
S
Syötä hitsauslanka langanohjaimeen (8).
4. Ohuella langalla hitsattaessa:
S
Syötä hitsauslanka ohuen langan oikaisulaitteeseen (6).
Tarkista, että oikaisutoiminto on asennettu oikeaksi niin, että lanka tulee
suoraan ulos kosketusleuoista ja kosketussuuttimesta (3).
5. Työnnä langanpää oikaisulaitteen (2) läpi. Jos langan halkaisija on yli 2 mm:
oikaise 0,5 m langasta ja syötä se käsin oikaisulaitteen läpi.
6. Aseta langanpää syöttörullan (1) uraan.
7. Säädä langan paine syöttörullaa vasten nupilla (4).
Langan syöttöpaineen asetus:
Aloita tarkastamalla, että lanka liikkuu esteettä langanjohtimessa. Säädä sen
jälkeen syöttölaitteen painopyörät. On tärkeää, ettei paine ole liian suuri.
Syöttöpaineen oikea säätö voidaan tarkastaa syöttämällä lankaa eristettyä
esinettä, esim. puupalaa, vasten.
Kun pidät kosketuskärkeä n. 20 mm:n päässä puukappaleesta, syöttötelojen
tulee luistaa.
TÄRKEÄÄ!
Älä milloinkaan jännitä syöttöteloja enempää kuin on tarpeen tasaista syöttöä
varten. Ylijännitys lyhentää laitteiston käyttöikää.
Älä milloinkaan jännitä syöttöteloja minkään työvälineen avulla.
fhb1o1xa
-- 17 --
FI
8. Syötä lankaa 30 mm painamalla
A2--A6 Process Controller (PEH).
ohjausrasiasta
9. Oikaise lanka säätämällä nuppia (5).
S
Käytä aina ohjainputkea (7) ohuen langan syötön varmistamiseksi (1,6--2,5 mm).
S
MIG/MAG--hitsauksessa lankakokojen < 1,6 mm kanssa käytetään
ohjainkierukkaa, joka asennetaan ohjainputkeen (7) .
fhb1o1xa
-- 18 --
FI
4.3
Hitsauslangan lataaminen (A2 SG 4WD)
1. Tarkasta, että syöttörullat (1, 4) ja kosketinkappale (7) ovat oikean mittaiset
valittuun lankamittaan verrattuna.
HUOM!
Syöttörullat on merkitty vastakkaisen rullapuolen vastaavan uran läpimitan (D)
mukaan.
2. Löysää paineanturia (10) ja nosta painevarret (11) ylös
3. Vedä langan pää esiin langanohjainnipan (12) läpi
4. Sijoita langan pää syöttörullan (1) uraan ja johda hitsilanka edelleen
välisuukappaleen (3) läpi.
5. Sijoita hitsilanka toisen syöttörullan (4) uraan ja johda se sisään poistosuukappaleeseen (9).
6. Laske painevarret (11) alas ja säädä lankapaine syöttörullia (1, 4) vasten
ruuvaamalla paineanturia (10) kiinni.
HUOM! On tärkeää, ettei paine ole liian suuri.
7. Syötä lankaa 30 mm esiin painamalla
A2--A6 Process Controller (PEH).
fhb1o1xa
-- 19 --
käyttörasiaa
FI
4.4
Syöttörullan vaihto (A2 SF, A2 SG)
Yksilanka
S
Avaa pyörät (3) ja (4).
S
Avaa käsipyörä (2).
S
Vaihda syöttörulla (1). Ne on merkitty lankakoon
mukaan.
Kaksoislanka (Twin arc)
S
Vaihda kaksoisuralla varustettu syöttörulla (1) samalla tavalla kuin yksilangan
syöttörulla.
S
HUOMAA! Vaihda myös painorulla (5). Yksittäislangalle tarkoitettu
vakiopainorulla kaksoislangan pallonmuotoisella painorullalla.
S
Asenna painorulla erikoisvalmisteisella akselitapilla (til.nro 0146 253 001).
Täytelangan uritetut syöttörullat (Lisävaruste)
S
Vaihda ko. lankakoon syöttörulla (1) ja painorulla (5) pareittain.
HUOM! Painorullalle tarvitaan erikoisvalmisteinen akselitappi
(til.nro 0212 901 101).
S
Kiristä painoruuvi (4) varovasti niin, ettei täytelanka väänny.
4.5
Syöttörullien vaihto (A2 SG 4 WD)
S
Löysää paineanturia (10).
S
Nosta painevarret ylös (11).
S
Löysää syöttörullien kiinnitysruuveja (2).
S
Vaihda syöttörullat (1, 4).
S
Säädä lankapaine uusia syöttörullia vasten.
fhb1o1xa
-- 20 --
FI
4.6
Kosketusvarusteet UP--hitsausta varten.
4.6.1
Yksilangalle 1,6 - 4,0 mm. Light duty (D20). johon kuuluvat seuraavat
osat
Käytä hitsauspäätä A2 SF (UP), johon kuuluvat
seuraavat osat:
S
Oikaisulaite (1)
S
Kosketuslaite D20 (2)
S
Kosketussuuttimtin (3) (M12--kierre).
Kiristä kosketussuutin (3) avaimella hyvän
kosketuksen varmistamiseksi.
4.6.2
Kaksoislanka 2 x 1,2 -- 2,0 mm, Light Twin (D35)
Käytä hitsauspäätä A2 SF (UP, Twin), johon kuuluvat
seuraavat osat:
S
Oikaisulaite (1)
S
Kosketuslaite Twin D35 (2)
S
Kosketussuuttimtin (3) (M6--kierre).
S
Ohuen langan oikaisulaite (5)
S
Ohjainputkea (4, 6).
Kiristä kosketussuutin (3) avaimella hyvän
kosketuksen varmistamiseksi.
Langan säätö Twinarc-- hitsauksessa:
S
Säädä langat railossa kosketuslaitetta kiertämällä niin, että saavutetaan
optimaalinen hitsaustulos. Kosketuslaitetta voidaan kääntää siten, että
molemmat langat suunnataan railon suuntaisiksi haluttuun asentoon aina 90˚:n
kulmaan railon reunoille, ts. yksi lanka railon molemmin puolin.
fhb1o1xa
-- 21 --
FI
4.7
Kosketusvarusteet MIG/MAG--hitsausta varten.
4.7.1
Yksilanka 1,6 - 2,5 mm (D35)
Käytä hitsauspäätä A2 SG (MIG/MAG), johon
kuuluvat seuraavat osat:
S
Oikaisulaite (1)
S
Kosketuslaite D35 (2)
S
Kosketussuuttimtin (3) (M10--kierre).
Kiristä kosketussuutin (3) avaimella hyvän
kosketuksen varmistamiseksi.
4.7.2
Yksilanka < 1,6 mm (D35)
Käytä hitsauspäätä A2 SG (MIG/MAG), johon
kuuluvat seuraavat osat:
S
Oikaisulaite (1)
S
Kosketuslaite D35 (2)
S
Kosketussuuttimtin (3) (M12--kierre).
S
Ohjainputkea (4).
Kiristä kosketussuutin (3) avaimella hyvän
kosketuksen varmistamiseksi.
Käytä seuraavia tarvikkeita:
S
Ohuen langan oikaisulaite (5), joka asennetaan oikaisulaitteen kiinnikkeen (1)
yläpuolelle.
S
Ohjainkierukka, joka asennetaan ohjausputkeen (4).
fhb1o1xa
-- 22 --
FI
4.7.3
Yksilanka 1,0 - 2,4 mm (langansyöttölaite ja nelipyöräveto)
Käytä hitsauspäätä A2 SG (MIG/MAG),
johon kuuluvat seuraavat osat:
S
Langansyöttölaitetta (5)
S
Kosketinlaitetta D35 (6)
Kiristä kosketinlaite (6) kiinni IN6--ruuvilla (8).
S
Kosketinsuukappaletta (7).
Kiristä kosketinsuukappaletta niin,
että syntyy hyvä kosketus.
Valitse langanohjaussarjan oikeat mitat lankatyypin
mukaan, katso kosketinlaitteen
käyttöohjetta MTW 600 (0449 006 xxx).
fhb1o1xa
-- 23 --
FI
4.8
Hitsausjauheen täyttö (UP--hitsaus)
1. Sulje jauhesäiliön jauheventtiili (1).
2. Irrota mahdollinen sykloni jauheimurista.
3. Täytä hitsausjauhetta.
HUOM! Hitsausjauheen on oltava kuivaa. Vältä
mahdollisuuksien mukaan agglomeroituvan
hitsausjauheen käyttöä ulkona ja kosteissa
ympäristöissä.
4. Sijoita jauheputki niin, että jauheletku ei pääse taittumaan.
5. Säädä jauhesuuttimen korkeus hitsistä niin, että
jauhemäärä on sopiva.
Jauhekerroksen on oltava niin korkea, ettei valokaari lyö läpi.
4.9
A2 SF:n (UP--hitsaus) muuttaminen MIG/MAG--hitsaukseen
Lue kunnostussarjan käyttöohje 0456 756 xxx.
4.10
A2 SF:n (UP--hitsaus) muuttaminen Twinarciksi
Lue kunnostussarjan käyttöohje 0456 757 xxx.
fhb1o1xa
-- 24 --
FI
5
KUNNOSSAPITO
5.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
HOUM! Katso ennen mitääm huoltotoimenpiteitä, että verkkojännite on katkaistu.
Ohjausrasian A2--A6 Process Controller (PEH) huolto, ks. käyttöohjetta
0443 745 xxx.
5.2
Päivittäin
S
Pidä hitsauspään liikkuvat osat puhtaina.
S
Tarkasta, että kosketinkappaleet, kaikki sähköjohtimet ja letkut ovat kiinnitettyinä.
S
Tarkasta, että kaikki ruuviliitokset on kiristetty ja etteivät ohjaus ja syöttörullat ole
kuluneita tai vaurioituneita.
S
Tarkasta jarrunavan jarrutusmomentti. Se ei saa olla niin pieni, että kelarumpu
pyörii vielä langansyötön pysäyttämisen jälkeen, eikä niin suuri, että syöttörullat
luistavat. Jarrutusmomentin ohjearvo 30 kg:n kelarummulle on 1,5 Nm.
Jarrutusmomentin säätö sivulla 12.
5.3
Ajoittain
S
Tarkasta neljännesvuosittain langansyöttömoottorin hiiliharjat. Vaihda kun ne
ovat kuluneet 6 mm:iin.
S
Tarkasta luistit, voitele jos ne ahdistavat.
S
Tarkasta langansyöttöyksikön langan--ohjaus, käyttörullat ja kosketussuutin.
Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat (ks. varaosat sivulla 35).
S
Tarkasta kaasusuutin ja puhdista se säännöllisin väliajoin hitsiroiskeista.
S
Puhalla langanohjain säännöllisesti puhtaaksi ja puhdista kaasusuutin.
S
Syöttömekanismin kuluvien osien puhdistus ja vaihto on tehtävä säännöllisin
väliajoin häiriöttömän langansyötön aikaansaamiseksi.
Huomaa, että liian tiukaksi säädetty esijännitys saattaa johtaa painerullan,
syöttörullan ja langanohjaimen epänormaaliin kulumiseen.
fhb1m1xa
-- 25 --
FI
6
VIANETSINTÄ
6.1
Yleistä
Varusteet
S
Käyttöohje ohjausrasiaa A2--A6 Process Controller (PEH) varten.
Tarkasta
S
että hitsausvirtalähde on kytketty oikeaan verkkojännitteeseen
S
että kaikki 3 vaihetta ovat jännitteelliset (vaihejärjestyksellä ei ole merkitystä)
S
että hitsauskaapelit ja näiden liitännät ovat ehjät
S
että säätimet ovat halutussa asennossa
S
että verkkojännite katkaistaan ennen korjauksen aloittamista
6.2
Mahdolliset viat
1. Oire
Ampeeri-- ja volttiarvo vaihtelevat suuresti näytöllä.
Syy 1.1
Kosketusleuat tai --suuttimet kuluneet tai vääränkokoiset.
Toimenpide
Vaihda kosketusleuat tai --suutin.
Syy 1.2
Syöttörullien paine liian pieni.
Toimenpide
Lisää syöttörullien painetta.
Syy 1.3
Tukkeutunut kaasusuutin.
Toimenpide
Puhdista hitsiroiskeet.
2. Oire
Langansyöttö epätasainen.
Syy 2.1
Syöttörullien paine väärin säädetty.
Toimenpide
Muuta syöttörullien painetta.
Syy 2.2
Syöttörullat vääränkokoiset.
Toimenpide
Vaihda syöttörullat.
Syy 2.3
Syöttörullien urat kuluneet.
Toimenpide
Vaihda syöttörullat.
3. Oire
Hitsauskaapelit kuumenevat liikaa.
Syy 3.1
Huonot sähköliitännät.
Toimenpide
Puhdista ja kiristä kaikki sähköliitännät.
Syy 3.2
Hitsauskaapelien poikkipinta liian pieni.
Toimenpide
Lisää kaapelien poikkipintaa tai käytä rinnakkaisia kaapeleita.
fhb1f1xa
-- 26 --
FI
7
LISÄVARUSTEET
Benämning:
Artikelnummer:
Ohuen langan oikaisulaite
0332 565 880
Kunnostussarja A2 SF MIG/MAG--hitsaukseen
0413 526 881
Kunnostussarja A2 SF Twinarc varustettu ohuen langan oikaisulaite, Light duty
0413 541 882
Merkkilamppu (D20)
0153 143 886
Sovitin M6/M10
0147 333 001
Esikuumennetun jauheen käyttöä varten voidaan vakiovarusteisen muovisen syöttösuppilon tilalle vaihtaa silumiiniseoksesta valmistettu syöttösuppilo.
Silumiiniseoksesta valmistettu syöttösuppilo, 6 l
0413315 881
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 35 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
fhb1a1xa
-- 27 --
Mittapiirustus
A2 SF, Manual Slide kit
dimdoc
-- 28 --
A2 SF, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 29 --
A2 SG, Manual Slide kit
dimdoc
-- 30 --
A2 SG, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 31 --
A2 SG 4WD, Manual Slide kit
dimdoc
-- 32 --
A2 SG 4WD, Motorized Slide kit
dimdoc
-- 33 --
sida
-- 34 --
Varaosaluettelo
Edition 2006-- 11-- 16
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH
0449 170 881
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 170 882
Welding head
A2 SF (SAW) with PEH, motorised slide and A6 GMD
0449 171 880
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH
0449 171 881
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 171 882
Welding head
A2 SF (SAW, Twin) with PEH, motorised slide and A6 GMD
0449 180 880
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH
0449 180 881
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 180 882
Welding head
A2 SG (MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMD
0449 181 880
Welding head
A2 SG (4WD, MIG/ MAG) with PEH
0449 181 881
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 PAK
0449 181 882
Welding head
A2 SG (4WD MIG/ MAG) with PEH, motorised slide and A6 GMD
A2SF/A2SG
-- 35 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 880
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449170s
-- 36 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 881
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449170s
-- 37 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 170 882
Welding head
A2 SF, SAW
1
1
0449 150 880
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449170s
-- 38 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 880
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449171s
-- 39 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 881
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449171s
-- 40 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 171 882
Welding head
A2 SF, SAW, Twin
1
1
0449 150 881
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449171s
-- 41 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 880
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449180s
-- 42 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 881
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449180s
-- 43 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 180 882
Welding head
A2 SG, MIG/ MAG
1
1
0449 150 882
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449180s
-- 44 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 880
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 152 880
Slide travel kit, manual
3
1
0449 155 880
Carrier
90 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
f449181s
-- 45 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 881
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 587 882
Joint tracking unit
A6 PAK
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449181s
-- 46 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 181 882
Welding head
A2 SG 4WD, MIG/ MAG
1
1
0449 150 883
Wire feed unit complete
2
1
0449 151 880
Slide kit, motorized
3
1
0449 155 880
Carrier
180 mm
6
1
0449153885
Cable kit
L=5m
6:1
1
0449025885
Tacho cable
5.0 m
6:2
1
0456493885
Cable
5.0 m
6:3
1
0456504884
Arc welding cable
5.0 m
20
1
0443 741 880
Control box
PEH
25
1
0417 142 880
Joint tracking unit
A6 GMD
26
1
0449 153 882
Cable kit
f449181s
-- 47 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 880
Wire feed unit complete (Right)
SAW
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0413 510 001
Contact tube
13
1
0416 984 880
Guide pin complete
14
1
0333 094 880
Clamp for Flux tube
15
1
0332 948 001
Flux tube
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
f449150s
D20, L = 260 mm
-- 48 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 881
Wire feed unit complete (Right)
UP, Twin
Twin
1
1
0147 639 886
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 001
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0333 852 881
Contact device
15
1
0153 299 880
Flux nozzle
16
1
0332 994 883
Flux container
17
1
0413 318 001
Holder
22
0156 800 002
Wire liner
23
1
0145 787 880
Fine wire straightener
50
1
0146 967 880
Brake hub
51
1
0413 532 002
Attachment
f449150s
Twin, L = 275
-- 49 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 882
Wire feed unit complete (Right)
MIG/ MAG
1
1
0147 639 882
Wire feed unit
2
1
0413 072 881
Bearing housing
3
1
0215 701 210
Wedge, flat
4
1
0413 517 001
Bracket for motor
5
1
0458 225 002
Motor with tacho
8
1
0218 810 183
Insulated Hand wheel
12
1
0030 465 389
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
20
1
0155 300 001
Plate
0156 800 002
Wire liner
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
22
25
27
f449150s
2
D 14/ 6.3
-- 50 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 150 883
Wire feed unit complete (Right)
4WD, MIG/ MAG
1
1
0456 424 882
Wire feed unit
12
1
0457 460 881
Contact device
18
1
0456 494 884
Solenoid valve and cable
22
0156 800 002
Wire liner
25
0333 754 001
Hose
0147 336 880
Hose coupling
27
f449150s
2
MTW 600, L=250
D 14/ 6.3
-- 51 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0147 639 882
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
6
2
0212 900 001
Spacer screw
7
4
0215 201 209
O--ring
8
2
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
10
1
0218 810 182
Handwheel
11
3
0332 408 001
Stub shaft
13
3
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
2
0212 902 601
Spacer screw
16
1
0415 499 001
Thrust roller carrier
23
1
0334 571 880
Contact clamp
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Remarks
D11.3x2.4
M10
-- 52 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0147 639 886
Wire feed unit (right mounted)
1
1
0156 449 001
Clamp
5
1
0156 530 001
Clamp half
6
1
0212 900 001
Spacer screw
7
2
0215 201 209
O--ring
8
1
0218 400 801
Pressure roller arm
9
1
0218 810 181
Handwheel
11
1
0332 408 001
Stub shaft
12
1
0218 524 580
Pressure roller
13
1
0153 148 880
Roller
14
1
0415 498 001
Thrust roller carrier
15
1
0212 902 601
Spacer screw
19
2
0219 501 013
Spring washer
28
1
0156 531 001
Clamp half
30
1
0212 601 110
Nut
f147639s
Notes
D11.3x2.4
Twin
D18.1/10.2
M10
-- 53 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0456424882
Feed unit
1
1
0455046003
Gear housing
2
2
0368749881
Pressure device
4
1
0459001880
Pressure arm
5
2
0458999001
Shaft
6
1
0458993001
Torsion spring
8
4
0215702708
Locking washer
9
2
0458722001
Shaft feed roller
10
1
0380351001
Wire guide nippel
Notes
D6
11
1
0455072001
Intermediate nozzle
Di3
12
1
0469837880
Outlet nozzle
2.0 Euro
13
1
0457365001
Current connection
18
1
0455048001
Insulating tube
Euro
19
1
0449008880
Drive unit with tacho
42 V DC
21
4
0459441880
Gear wheel
Euro
22
1
0459440001
Motor gear
Euro
24
1
0469838001
Protective cover
Euro
28
2
0458721001
Locking nut
M6
f456424s
-- 54 --
f456424s
-- 55 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 008 880
Drive unit with tacho
1
1
0455 077 001
Drive unit
2
1
0192 784 001
Pin plug
3
2
0192 784 102
Sleeve
4
2
0193 498 107
Contact block
5
1
0449 063 001
Flat pin with hook
f449008s
Notes
2--pole
2--pole
-- 56 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0413 072 881
Bearing housing with stub shaft
1
1
0413 073 002
Searing housing
2
2
0190 726 003
Ball bearing
3
1
0334 575 001
Stub shaft
4
1
0215 701 014
Betaining ring
5
3
0334 576 001
Spacer
f413072s
Notes
D17
-- 57 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0332 994 883
Flux hopper complete
1
1
0332 837 001
Hopper for flux
6
1
0153 347 881
Flux valve
7
1
00203 017 80
Flux strainer
16
1
0443 383 002
Flux hose
f332994s
Remarks
L= 500
-- 58 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0333 852 881
Connector
Twin L=275 A6 UP
2
1
0333 772 001
Nozzle holder
7
1
0417 959 881
Contact equipment
8
2
0415 032 001
Guide pipe
9
2
0334 279 001
Spiral to connector
f333852s
L=275, Heavy Duty
L=366
-- 59 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0417 959 881
Contact equipment
L=275mm
4
1
0443 372 001
Screw
5
4
0219 504 307
Beleville spring
T = 1.1
8
1
0443 344 881
Pipe
L = 275
f417959s
-- 60 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0153 299 880
Flux nozzle
1
1
0153 290 002
Pipe holder
2
1
0153 296 001
Pipe bend
3
1
0153 425 001
Wheel
f153299s
Notes
-- 61 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0145 787 880
Fine wire straightener for twin wire
1
1
0145 788 001
Case
2
2
0145 789 001
Roller
3
2
0145 790 001
Roller
4
2
0145 791 001
Searing bushing
5
2
0190 240 103
Bearing bushing
6
2
0145 792 001
Screw
9
2
0145 793 001
Runner
10
2
0145 796 002
Screw
11
2
0145 794 001
Knob
13
1
0145 795 001
Link
15
1
0151 287 001
Hose
f145787s
Notes
D12/10
L=600
-- 62 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0030 465 389
Connector
Remarks
2
1
0145 226 001
Insulating sleeve
3
1
0190 680 313
O--ring
OR 15.3x2.4
4
1
0190 680 303
O--ring
OR 5.3x2.4
5
1
0190 680 405
O--ring
OR 22.2x3
8
1
0334 278 880
Insert tube
9
1
0334 279 001
Spiral
22
1
0146 099 001
Plug
23
1
0145 534 882
Contact tube
24
1
0145 227 882
Gas nozzle
25
1
0144 998 882
Water hose
39
1
0040 979 804
Extension
f0304653s
L = 108, D20
-- 63 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
0456 494 884
Solenoid valve with cable
2
1
0157 259 001
Contact
7
3
0193 021 110
Cable, screened
8
1
0456 489 001
PCB Connector, plug
12
1
0193 054 002
Solenoid valve
20
1
0192 645 002
Bushing
f456494s
Notes
ÖLFLEX, 2x1.5 mm2
42 V
-- 64 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0449 152 880
Slide travel kit
Manual
90 mm
1
2
0413 518 880
Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449152s
-- 65 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
413 518-- 880
Slide
1
1
413 519--001
Slide profile
2
1
413 524--001
Bearing bushing
3
1
413 521--001
Runner
5
1
413 522--001
Lead screw
7
1
334 537--002
Crank
9
2
413 523--001
Axis
17
4
190 240--107
Bearing
f413518s
Remarks
-- 66 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
413 506-- 880
Rotary slide
1
1
413 507--001
Flange
2
1
413 508--001
Tensioning ring
3
1
413 509--001
Flange
7
2
2195 043--05
Bellleville spring
8
1
193 571--105
Locking piece
10
1
193 570--123
Locking lever
f413506s
Notes
-- 67 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 151 880
Motorised Slide kit
1
2
0334 333 882
Motorised Slide
2
1
0413 506 880
Circular slide
f449151s
Notes
180 mm
-- 68 --
Item
Qty
Orderingno.
Denomination
Notes
0334333882
Slide
Inställningslängd = 180
1
8
0190509321
Stop screw
M5x6
4
1
0334341001
End washer
L = 60--540
8
2
0334323003
Steel shaft
L = 180
18
1
0334335003
Slide frame
L = 180
28
1
0334326003
Shaft carrier
L = 180
39
1
0417699001
Clamp
41
1
0334322001
Geared motor
42
1
0334321001
Cover plate
48
1
0193104002
Rivet washer
D16/5x1
50
1
0334328002
Toothed pulley
(Z=19)
51
1
0334342001
Toothed belt
(W)
54
1
0334320001
Belt guard
55
1
0334327001
Friction ring
56
1
0334328001
Toothed pulley
57
2
0219504411
Belleville washer
D31.5/16x1.25
60
1
0334329001
Friction pin
(W)
62
1
0334319001
Motor mount
65
1
0190531201
Ball bearing
66
1
0154457002
Ball bearing cap
68
1
0334324001
Bellows guide, outer
L = 60--240, 420--540 + 300
72
1
0334332003
Ball screw
L = 180
83
2
0334325003
Bellows guide, inner
L = 180--240
88
2
0333441005
Spiral bellows
L = 180--240+ 732
95
4
0334337001
Ball bushing
(W)
96
1
0334331880
Runner
115
1
0334326103
Shaft carrier
f334333s
(W)
24V, 110 rpm
(W)
SKF3201
L = 180
-- 69 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
0449 155 880
Carrier
1
1
0413 596 001
Attachment
2
4
0278 300 180
Insulator
5
1
0413 853 001
Mounting arm
9
2
0154 734 001
Clamp
11
1
0146 967 880
Brake hub
f449155s
Notes
2000 V
-- 70 --
Item no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460881
Contact device
250 mm
1
1
0457457002
Cooling jacket
2
1
0457455002
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
L = 260,
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457620002
Wear insert (Brass tube)
L = 258,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 71 --
(W)
(W)
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0457460882
Contact device
300 mm
1
1
0457457003
Cooling jacket
2
1
0457455003
Contact tube
3
1
0457456001
Insulation sleeve
4
1
0457451001
Gas nozzle
5
1
0457452001
Spatter protection
6
1
0457453001
Centering sleeve
7
1
0457617001
Allen screw
8
1
0457459001
Insulation sleeve
9
1
0457458001
O--ring
10
1
0457616880
Water hose set
11
1
0457625005
Contact tip
Ø1.2
(W)
1
0457625007
Contact tip
Ø1.5
(W)
1
0457625008
Contact tip
Ø1.6
(W)
1
0457625009
Contact tip
Ø1.8
(W)
0457458002
O--ring
1
0457454002
Wear insert (Steel spiral)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619001
Wear insert (Teflon insert)
wire Ø 1.0--1.6 mm
(W)
1
0457619003
Wear insert (Teflon insert)
L=310,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
1
0457620003
Wear insert (Brass tube)
L=308,
wire Ø 2.0--2.4 mm
(W)
12
13
f457460s
-- 72 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
061127
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising