ESAB | Control panel M2 | Instruction manual | ESAB Control panel M2 Användarmanual

ESAB Control panel M2 Användarmanual
SE
Control panel M2
Bruksanvisning
0458 853 070 SE 060726
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Elektrod eller tråd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
2 FELINDIKERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
7
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
INTRODUKTION
Denna manual beskriver handhavandet av inställningspanelen M2 som är placerade
i trådmatarenheterna AristoFeed 30--4 eller AristoFeed 48--4.
För allmän information om drift se strömkällans bruksanvisning.
1.1
Elektrod eller tråd?
Vid MIG/MAG--svetsning används en elektrod upplindad på en bobin (spole). I denna
manual kallar vi genomgående denna typ av elektrod för tråd.
1.2
1.3
Inställningspanel
1
Ratt för inställning av 2 / 4--takt
2
Ratt för inställning av efterbrinntid
3
Gul indikeringslampa för indikering av fel
4
Ratt för inställning av induktans
5
Ratt för inställning av trådmatningshastighet
6
Ratt för inställning av spänning
Fjärrdon
Med ett fjärrdon kan man reglera svetsprocessens primära parametrar från en
annan enhet än inställningspanelen.
Aristomaskiner med inbyggd inställningspanel ska ha programversion 1.21 eller
högre för att fjärrdonet ska fungera korrekt.
Med ansluten fjärrdon är strömkällan i fjärrdonsläge, knappar och rattar blir
spärrade. Funktionerna kan endast ställas in via fjärrdonet.
1.4
Inställningar
Inställningar
Inställningsområde
Inställningssteg
2/4--takt
2--takt eller 4--takt
--
Gasförströmning
förinställd på 0.1 s
ej inställbar
Gasefterströmning
förinställd på < 0.1 s
ej inställbar
Efterbrinntid
0,01 -- 0,35 s
steglös
Induktans
--
4 lägen
Trådmatningshastighet
0,8 -- 25,0 m/min
steglös
Spänning
8 -- 42 V
steglös
bi01d1sa
-- 3 --
SE
2--takt eller 4-- takt
Vid 2--takt startar gasförströmning när pistolkontakten trycks in. Därefter startar
svetsprocessen. När kontakten släpps upp avbryts svetsningen och gasefterströmning startar.
Vid 4--takt startar gasförströmning när pistolkontakten trycks in. När pistolkontakten
släpps upp startar svetsprocessen. När kontakten åter trycks in sänks svetsdata till
ett lägre värde. När pistolkontakten släpps avbryts svetsningen och gasefterströmning startar.
Gasförströmning
Gasförströmning är när skyddsgasen strömmar innan ljusbågen tänds.
Gasefterströmning
Gasefterströmning är när skyddsgasen strömmar efter att ljusbågen släckts.
Efterbrinntid
Efterbrinntid är en fördröjning mellan tidpunkten då tråden börjar bromsas till dess
strömkällan stänger av svetsspänningen. En för kort efterbrinntid ger ett långt
trådutstick efter avslutad svetsning med risk för att tråden kan frysa fast i smältan.
En lång efterbrinntid ger ett kortare utstick och ökad risk för att ljusbågen ska brinna
upp i kontaktmunstycket.
Induktans
Högre induktans ger en mer utfluten svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil koncentrerad ljusbåge.
Trådmatningshastighet
Med trådmatningshastighet anges en matningshastighet (m/min) för tråden.
Krypstart
Krypstart innebär att tråden matas med 50 % av inställd hastighet tills dess den får
elektrisk kontakt med arbetstycket.
Spänning
Ökad spänning ökar båglängden och ger en varmare och bredare sträng.
bi01d1sa
-- 4 --
SE
2
FELINDIKERING
Indikeringslampan
Blinkar
Lyser
Orsak
Åtgärd
Inställningspanelen har förlorat kontakten med strömkällan eller trådmatarenheten
S
Kontrollera kablaget.
Spänningsfrånslag krävs för
återställning.
Flödesvakten har löst ut.
S
Kontrollera kylvattenflödet.
Inget gasflöde
S
Kontrollera gasventil, slangar
och kopplingar.
Termovakten har löst ut.
S
Kontrollera om dammfiltret är
igensatt.
Svetsströmkällan får för hög nätspänning.
S
Kontrollera om nätspänningen är
rätt. Spänningsfrånslag krävs för
återställning.
Lysdioden lyser / blinkar så länge som felet finns kvar, den kan endast återställas om felet repareras
och maskinen omstartas.
3
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bi01d1sa
-- 5 --
Schema
bi01e11a
-- 6 --
Control panel M2
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 882 Control Panel M2
0458 853 070
0458 853 071
0458 853 072
0458 853 073
0458 853 074
0458 853 075
0458 853 076
0458 853 077
0458 853 078
0458 853 079
0458 853 080
0458 853 081
0458 853 082
0458 853 083
0458 853 084
0458 853 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 818 990 Spare parts list control panel M2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi01o
-- 7 --
Edition 060726
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising