ESAB | Control panel M2 | Instruction manual | ESAB Control panel M2 Brugermanual

ESAB Control panel M2 Brugermanual
DK
Control panel M2
Brugsanvisning
0458 853 071DK 060726
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Elektrode eller tråd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
2 FEJLINDIKERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
7
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
INDLEDNING
Denne manual beskriver brugen af betjeningspanelet M2,som hører til
trådfremføringsenhederne AristoFeed 30--4 eller AristoFeed 48--4.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til strømkilden.
1.1
Elektrode eller tråd?
Ved MIG/MAG--svejsning anvendes en elektrode, som er viklet op på en spole. I
denne manual omtales denne elektrodetype overalt som tråd.
1.2
1.3
Betjeningspanel
1
Drejeknap til indstilling af 2 / 4--takt
2
Drejeknap til indstilling af efterbrændingstid
3
Gul kontrollampe til fejlvisning
4
Drejeknap til indstilling af induktans
5
Drejeknap til indstilling af trådfremføringshastighed
6
Drejeknap til indstilling af spænding
Fjernbetjening
Ved fjernbetjening er det muligt at indstille svejseprocessens primære parametre fra
en anden enhed end betjeningspanelet.
Aristomaskiner med indbygget betjeningspanel skal have programversion 1.21 eller
højere, for at fjernbetjeningen skal fungere korrekt.
Med tilsluttet fjerbetjening er strømkilden fjernbetjent, mens alle knapper og
drejeknapper er ude af funktion. Funktionerne kan kun indstilles via fjernbetjeningen.
1.4
Indstillinger
Indstillingsmuligheder
Indstillingsområde
Indstillingstrin
2/4--takt
2--takt eller 4--takt
--
Gasførstrømning
forudindstillet til 0.1 s
kan ikke indstilles
Gasefterstrømning
forudindstillet til < 0.1 s
kan ikke indstilles
Efterbrændingstid
0,01 --0,35 s
trinløs
Induktans
--
4 trin
Trådfremføringshastighed
0,8 --25,0 m/min
trinløs
Spænding
8 -- 42 V
trinløs
bi01d1da
-- 3 --
DK
2--takt eller 4-- takt
Ved 2--taktsbetjening starter gasførstrømning, når pistolkontakten trykkes ind.
Herefter starter selve svejseprocessen. Når kontakten slippes, afbrydes svejsningen,
og gasefterstrømningen starter.
Ved 4--taktsbetjening starter gasførstrømning, når pistolkontakten trykkes ind. Når
pistolkontakten slippes, starter svejseprocessen. Når kontakten igen trykkes ind,
falder svejsedata til et lavere niveau. Når pistolkontakten slippes, afbrydes
svejsningen, og gasefterstrømningen starter.
Gasførstrømning
Gasførstrømning er, når beskyttelsesgassen strømmer, inden lysbuen tændes.
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning er, når beskyttelsesgassen strømmer, efter at lysbuen er slukket.
Efterbrændingstid
Efterbrændingstiden er en udvidelse af den tid, der går fra det øjeblik, hvor tråden
begynder at bremses, til det tidspunkt, hvor strømkilden afbryder svejsespændingen.
For kort efterbrændingstid giver stort trådudstik efter afsluttet svejsning med risiko
for, at tråden sidder fast i smeltebadet, når dette størkner. Lang efterbrændingstid
giver kortere trådudstik og større risiko for, at lysbuen brænder op i kontaktdysen.
Induktans
Højere induktans giver en mere udflydende svejsning og mindre sprøjt. Lavere
induktans giver en hårdere lyd og en stabil, koncentreret lysbue.
Trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed angiver en fremføringshastighed (m/min) for tråden.
Krybestart
Krybestart betyder, at tråden fremføres med 50% af den indstillede hastighed, indtil
den får elektrisk kontakt med emnet.
Spænding
Højere spænding giver større buelængde samt en varmere og bredere streng.
bi01d1da
-- 4 --
DK
2
FEJLINDIKERING
Kontrollampen
Blinker
Lyser
Årsag
Afhjælpning
Betjeningspanelet har ikke kontakt
med strømkilden eller trådfremføringsenheden.
S
Kontrollér kabelforbindelserne.
Det er nødvendigt at afbryde
spændingen for at nulstille.
Flowovervågningen er udløst.
S
Kontrollér kølevandsflow.
Intet gasflow
S
Kontrollér gasventil, slanger og
koblinger.
Termoafbryderen er udløst.
S
Kontrollér, at støvfilteret er sat
på plads igen.
Strømkilden får for høj netspænding.
S
Kontrollér, om netspændingen er
korrekt. Det er nødvendigt at
afbryde spændingen for at
nulstille.
Lysdioden lyser / blinker, så længe fejlen varer ved, og kan kun nulstilles, hvis fejlen udbedres, og
maskinen genstartes.
3
BESTILLING AF RESERVEDELE
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bi01d1da
-- 5 --
Skema
bi01e11a
-- 6 --
Control panel M2
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 882 Control Panel M2
0458 853 070
0458 853 071
0458 853 072
0458 853 073
0458 853 074
0458 853 075
0458 853 076
0458 853 077
0458 853 078
0458 853 079
0458 853 080
0458 853 081
0458 853 082
0458 853 083
0458 853 084
0458 853 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 818 990 Spare parts list control panel M2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi01o
-- 7 --
Edition 060726
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising