ESAB | Control panel M2 | Instruction manual | ESAB Control panel M2 User manual

ESAB Control panel M2 User manual
HU
Control panel M2
Kezelési utasítások
0458 853 083 HU 060726
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Elektróda vagy huzal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az értéktartományok beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
2 HIBAJELZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
7
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
BEVEZETÉS
Ez az útmutató az AristoFeed 30--4 és az AristoFeed 48--4 jelû huzaladagoló egységre
szerelt M2-es vezérlõpanel mûködését és használatát ismerteti.
A mûködésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
1.1
Elektróda vagy huzal?
Az MIG/MAG hegesztés során orsóra csévélt fogyó elektródát használnak. Az útmutatóban
mindenütt “huza” néven hivatkozunk rá.
1.2
1.3
A vezérlõpanel
1
A 2 / 4 ütemû vezérlési mód kiválasztó gombja
2
A kioltási idõ kiválasztó gombja
3
Sárga jelzõlámpa − nem specifikus hibajelzés
4
Az induktancia beállító gombja
5
A huzaladagolási sebesség kiválasztó gombja
6
Az ívfeszültség kiválasztó gombja
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ-egység használata esetén a hegesztési folyamat paraméterei a vezérlõ
panelen kívül, egy másik eszközrõl vezérelhetõk.
A távvezérlõ helyes mûködéséhez az integrált vezérlõpanellel felszerelt Aristo-gépeknél
legalább 1.21 vagy ennél magasabb programverzió szükséges.
Az csatlakoztatásakor az áramforrás távvezérlés módba kerül, és a nyomógombok nem
reagálnak. A funkciók kizárólag a távvezérlõ-egységen keresztül módosíthatók.
1.4
Az értéktartományok beállítása
Hegesztési paraméterek
Beállítási tartomány
A beszabályozás lépései
2/4 ütem
2 ütem és 4 ütem
-
Elõzetes gázáram
elõre beállított érték: 0,1 s
nem módosítható
Utólagos gázkiáramlás
elõre beállított érték: < 0,1 s
nem módosítható
Kioltási idõ
0,01 − 0,35 másodperc
folyamatos
Induktancia
-
4 pozíció
Huzaladagolás sebessége
0,8 − 25,0 m/perc
folyamatos
Ívfeszültség
8 − 42 V
folyamatos
bi01d1ua
-- 3 --
HU
2 ütem és 4 ütem
A 2-ütemû mûködés során az elõzetes gázáram akkor indul be, amikor megnyomja a
hegesztõpisztoly mûködtetõ kapcsolóját. Ez után kezdõdik a hegesztési folyamat. A
mûködtetõ kapcsoló elengedésekor a hegesztés leáll és beindul a gáz utóáramlás.
A 4-ütemû mûködés során az elõzetes gázáram akkor indul be, amikor megnyomja a
hegesztõpisztoly mûködtetõ kapcsolóját. A hegesztõpisztoly mûködtetõ kapcsolójának
elengedésekor beindul a hegesztési folyamat. A mûködtetõ kapcsoló ismételt benyomásakor
a hegesztési adatok alacsony értékre állnak be. A mûködtetõ kapcsoló elengedésekor a
hegesztés leáll és beindul a gáz utóáramlás.
Elõzetes gázáram
Az elõzetes gázkiáramlás ideje alatt a védõgáz már a hegesztõív húzását megelõzõen
áramlik.
Utólagos gázkiáramlás
Az utólagos gázkiáramlás ideje alatt a védõgáz még az ív kioltása után is áramlik.
Kioltási idõ
A kioltási idõ az a késleltetés, ami a huzaltovábbítás lassulásának kezdete (azaz a
meghajtómotor kikapcsolása) és aközött telik el, amíg a tápegység kioltja az ívet. Ha túl
rövid a kioltási idõ, hosszú huzaldarab fog kilógni a hegesztés befejezése után, ami azzal a
kockázattal jár, hogy a huzal vége beleérhet az éppen megszilárduló olvadékba. Ezzel
szemben a hosszú leállási idõ csökkenti ugyan a huzal kiálló hosszát, de fennáll a veszélye,
hogy az ív eléri a huzal érintkezõ csúcsát.
Induktancia
A nagyobb induktív ellenállás több hegesztési olvadékot és kevesebb fröcskölést
eredményez. A kisebb induktanciát erõteljesebb hang kíséri, de stabil, koncentrált ívet
eredményez.
Huzaladagolás sebessége
A huzaladagolás sebességét a huzal lineáris sebességeként, m/percben fejezzük ki.
Fokozatos indítás
A fokozatos indításkor a berendezés a huzalt a beállított sebesség 50 %-ának megfelelõ
gyorsasággal adagolja, amíg létre nem jön az elektromos érintkezés a munkadarabbal.
Ívfeszültség
A magasabb ívfeszültség megnöveli az ív hosszát és forróbb, valamint szélesebb hegesztési
varratot eredményez.
bi01d1ua
-- 4 --
HU
2
HIBAJELZÉS
Ha a lámpa
− villog
− folyamatosan
világít
Ok
Intézkedés
Megszakadt a vezérlõpanel kapcsolata
az áramforrással, vagy a huzaladagoló
egységgel.
S
Ellenõrizze a kábeleket. A rendszer
újraindításához elõbb ki kell
kapcsolni az áramforrást.
Mûködésbe lépett a hûtõközeg
áramláskapcsolója.
S
Ellenõrizze a hûtõvíz áramlását.
Nincs gázáramlás
S
Ellenõrizze a gázszelepet, a
tömlõket és csatlakozásokat.
Mûködésbe léptek a túlmelegedés elleni
kioldók.
S
Ellenõrizze, hogy nincsenek-e
eltömõdve a légszûrõk.
A tápegységbe jutó hálózati feszültség
túl magas.
S
Ellenõrizze a hálózati feszültséget.
A rendszer újraindításához elõbb ki
kell kapcsolni az áramforrást.
A LED mindaddig világít / villog, amíg a hibajelenség fennáll; csak akkor lehet megszüntetni, amikor a hibát
kijavították és a berendezést újraindították.
3
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bi01d1ua
-- 5 --
Kapcsolási rajz
bi01e11a
-- 6 --
Control panel M2
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0458 535 882 Control Panel M2
0458 853 070
0458 853 071
0458 853 072
0458 853 073
0458 853 074
0458 853 075
0458 853 076
0458 853 077
0458 853 078
0458 853 079
0458 853 080
0458 853 081
0458 853 082
0458 853 083
0458 853 084
0458 853 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 818 990 Spare parts list control panel M2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi01o
-- 7 --
Edition 060726
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising