ESAB | A6 Slide | Instruction manual | ESAB A6 Slide Kasutusjuhend

ESAB A6 Slide Kasutusjuhend
A6 Slide
101103105102021104022100020040060
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
0443 394 060 2006--07--13
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
-- 2 --
- 3-
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2 TEKNINEN SELOSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6 luisti muodostuu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luistin kantokyky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liukuyksikön lineaarilaakerit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luistiprofiilin kiinnityksen ja kuorman vaikutuslinjan välinen etäisyys. . . . . . . . . . . . . . .
Luistiprofiilin muodonmuutokset kuormituksen yhteydessä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luistin siirtäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
67
68
68
69
71
72
75
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liukuyksikön kiinnitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luistiprofiilin kiinnitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seisovan luistiristin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Servoluistien suositeltu nostotapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
76
76
76
77
4 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Nopeusalueen vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päivittäin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuukausittain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joka vuosi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarvittaessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitkähkön seisonnan yhteydessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lineaarilaakereiden vaihto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
80
80
80
80
80
81
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
TOCx
-- 64 --
FI
1
TURVALLISUUS
ESABin servoluistin käyttäjällä on kaikki vastuu turvallisuustoimenpiteistä, jotka koskevat järjestelmän kanssa tai sen läheisyydessä työskenteleviä henkilöitä.
Tämä suositus voidaan katsoa lisäykseksi työpaikkaa koskeviin normaaleihin sääntöihin.
1. Yleistä
Järjestelmää pitää käyttää henkilöstön, annettujen ohjeiden mukaan, joka on
hyvin perehtynyt servoluistin toimintaan.
Virheellinen menettely, jonka on aiheuttanut väärä menetelmä tai toimintajakson
virheellinen laukaisu, voi aiheuttaa epätavallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa
vammoja käyttäjälle tai vaurioittaa laitteistoa.
Servoluistin kanssa työskentelevän koko henkilökunnan pitää olla hyvin
perehtynyt:
S
sen käsittelyyn
S
hätäpysäyttimen sijaintiin
S
sen toimintaan
S
järjestelmää koskeviin turvallisuusohjeisiin
3. Jännitteelliset osat on normaalisti kosketussuojattu
S
Sähköisiin komponentteihin saa puuttua vain asianmukainen henkilöstö.
4. Kuorman putoamisen vaara.
S
Tarkasta, että alusta kestää esiintyvät ruuvien aiheuttamat voimat.
S
Tarkasta, että luisti on kiinnitetty alustaan vähintään neljällä M10-- tai
M12--ruuvilla (kuusiokolo).
S
Älä ylikuormita luistia (ks. sivu 68 luistin kantokyky)
S
Tarkasta hihnan kunto säännöllisesti (vähintään joka 200. tunti).
S
Vaihda hihna viimeistään joka 5. vuosi tai tarvittaessa.
Huom!
Varmista kuorma hihnan tai hihnapyörän vaihdon yhteydessä. Lue sivut 78 -79.
VAROITUS!
Hihnan katketessa kuorma putoaa.
5. Puristusvaara
S
Kun liukuyksikkö menee ääriasentoon.
S
Kun hihnansuojus on irrotettu.
6. Huolto
S
fgb5safX
Luistin voitelua tai muuta huoltoa ei saa tehdä käytön aikana.
-- 65 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI
TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA LAITTEEN VALMISTAJAN
VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin
suojavarustein.
S Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S Käytä turvallista työasentoa.
PURISTUMISRISKI
S Noudata suurinta mahdollista varovaisuutta, koska liikkuvat osat voivat aiheuttaa onnettomuuden.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S Poista hitsaussavu jakaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä suojavaatteita.
S Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole
hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja.
S Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA
S Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN
ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
fgb5safX
-- 66 --
FI
2
TEKNINEN SELOSTUS
2.1
Yleistä
A6 luisti on tarkoitettu kantamaan ja siirtämään eri tyyppisten hitsauslaitteiden
hitsauspäitä. Luisti voidaan asentaa kohtisuoraan hitsausrailoa vasten, yksin tai
luistiristissä asetusta tai railonseurantaa varten. Se voidaan myös asentaa
hitsausrailon suuntaiseksi hitsausliikkeen aikaansaamiseksi.
A6 luistia käytetään:
S
S
S
Ohjausrasialla A6 GMD railonseurantaa varten (ks. käyttöohje 443 403 xxx).
Ohjausrasialla A6 PAK asetusta varten (ks. käyttöohje 443 405 xxx).
Ohjausrasialla PEH ajoliikettä varten (ks. käyttöohje 443 745 xxx).
A6 luisti on kuulalaakeroitu, moottorikäyttöinen lineaariluisti. Sitä on saatavana
erilaisilla asetuspituuksilla 60 mm:stä 1030 mm:iin (ks. mittapiirros sivulla 124) ja
kahdella nopeusalueella.
2.2
A6 luisti muodostuu:
1. Luistiprofiilista, joka on jäykkä U--profiili
2. Liukuyksiköstä, joka on laakeroitu avoimilla
kuulaholkeilla, jotka liikkuvat akseleilla. Nämä ovat koko pituudeltaan luistiprofiilin tukemia.
Käyttöjärjestelmään sisältyy:
3. Tasavirtamoottori ja kierukkavaihde
4. Hammashihnavoimansiirto, jossa sisäinen
luistokytkin
5. Kuularuuvi ja mutteri
fgb5d1xa
-- 67 --
FI
2.3
Tekniset tiedot
Asetuspituus
(mm)
60
120
180
240
300
420
540
730
1030
Kokonaispituus (mm)
305
365
425
485
545
665
785
1025
1385
Paino (kg)
11,5
13,2
15,0
16,7
18,5
21,9
25,4
30,9
38,8
A6 Luisti
Maks. käyttöjännite
42 V DC
Maks. nopeus jännitteellä 42 V DC
70 cm/min (175 cm/min kun voimansiirron hammaspyörien paikat on vaihdettu)
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
42 dB
Liukuyksikön välys luistin pituussuunnassa
0,1 mm
Muu välys
0
Maks. ympäristön lämpötila
80°C
Kuorman maks. mitat rajoittamattomalla
asetuspituudella
Asetuspituus 60 -- 540: b=62
Asetuspituus 60 -- 730: b=86
Asetuspituus 60 -- 1030: b=117
2.4
Luistin kantokyky
Esityksen yksinkertaistamiseksi edellytetään, että luistin kuorma on raskas, ja että
luistin eri asennusasennot rajoitetaan:
S Pystysuoraan
S Seisovaan vaakasuoraan
S Makaavaan vaakasuoraan
Alla esitettyjen koordinaattisuuntien mukaan paino vaikuttaa y--, x-- ja z--suunnassa.
fgb5d1xa
-- 68 --
FI
2.5
Liukuyksikön lineaarilaakerit
Suurin sallittu momenttia aiheuttamaton kuorma. luistin liukuyksiköllä on 150 kg
riippumatta luistin asennusasennosta.
Suurin sallittu momenttia aiheuttava kuorma luistin liukuyksiköllä riippuu
asennusasennosta. Kuorman painopiste voi olla siirretty liukuyksikön keskiöstä
alueella, jonka äärimmäinen rajalinja riippuu kuorman suuruudesta seuraavien
kolmen kaavion mukaisesti, ks. tätä sivua ja sivua 69 jossa luisti on ylhäältä nähtynä.
Maks. kuorma pystysuorassa asennuksessa.
Maks. kuorma seisovassa vaakasuorassa asennuksessa.
Maks. makaaavassa vaakasuorassa asennuksessa.
fgb5d1xa
-- 69 --
FI
Esimerkki 1:
S Hitsausautomaatti A6 SFD1 on asennettu seisovaan luistiristiin.
S Huomaa! että kelarumpu ja rummunpidin on
asennettu pystyluistin luistiprofiilille.
Esimerkki 1a
S Kuorma pystyluistilla on n. 43 kg.
S Painopiste (TP1) on siirtynyt 0,35 m pystyluistin
liukuyksiköstä z--suunnassa.
S Painopisteen siirtymä x--suunnassa voidaan jättää huomiotta.
S Kuorma on reilusti alle sallitun 110 kg:n kuorman
tässä asennossa.
*1) Sallittu painopisteen paikka kuormalla 40 kg.
*2) Sallittu painopisteen paikka kuormalla 100 kg.
Esimerkki 2
S 50 kg painava kuorma on asennettu
makaavalla vaakaluistille.
S Painopiste x--suunnassa on siirtynyt
0,4 m.
S Painopistettä voidaan lisäksi siirtää
0,17 m y--suunnassa ylittämättä maksimikuormaa.
*1) Sallittu painopisteen paikka kuormalla 50 kg.
fgb5d1xa
-- 70 --
FI
2.6
Luistiprofiilin kiinnityksen ja kuorman vaikutuslinjan välinen
etäisyys.
Luistiprofiilin asennusruuveihin vaikuttavat suurimmat sallitut voimat rajoittavat
asennusruuvien ja rasituksen vaikutuslinjan välistä etäisyyttä (l).
Seisovassa vaakasuorassa asennuksessa edellytetään, että kiristysmomentti on
M10--ruuville 48 Nm ja M12--ruuville (kitkaliitos) 84 Nm.
Suurin sallittu etäisyys; l esitetään kuorman F funktiona seuraavassa kaaviossa,
jossa a on ruuviparin välinen etäisyys.
Esimerkki 3
S Vaakaluisti esimerkissä 1 pitää asentaa kannattimeen 2 ruuviparilla siten, että a=
60 mm.
S L --arvoksi tulee enintään 0,4 m.
S Kaavion mukaan vaatii ko. paino 100 kg (F=1000 N), että asennusruuvien koko
on M12 ja että ne kiristetään momenttiin 84 Nm.
*1) Seisova vaakasuora asennus (SHM).
*2) Makaava vaakasuora ja pystysuora asennus (LHM ja VM).
*3) Asennusruuvi.
*4) 4 M12--ruuvia, kiristysmomentti 84 Nm.
*5) 4 M10--ruuvia, kiristysmomentti 48 Nm.
fgb5d1xa
-- 71 --
FI
2.7
Luistiprofiilin muodonmuutokset kuormituksen yhteydessä.
Kuormitettaessa luistiprofiili muuttaa muotoaan (taipuu, kiertyy) siten, että kuorman
painopiste laskee.
Taipuma (d) johtuu:
S
S
S
Kuorman suuruudesta.
Luistin asennusasennosta.
Etäisyyksistä a, L ja x (y,z), jotka määritellään seuraavassa kuvassa.
Pystysuora
Seisova vaakasuora asennus
Makaava vaakasuora asennus
Taipuma d (x, y, z) kuorman painopisteen kohdalla 10 kg:n kuormaa kohti esitetään
seuraavissa neljässä kaaviossa tällä 72 ja 74 . Makaavassa vaakasuorassa
asennuksessa saadaan taipumaksi dz arvo dz=dzx+dzy. Taipuma muissa pisteissä
on suhteessa tai lähes suhteessa etäisyyteen liukuyksiköstä.
Huomaa että taipuma vaihtelee liukuyksikön sijainnin mukaan.
Pystysuora asennus. Luistiprofiili taipuu.
fgb5d1xa
Seisova vaakasuora asennus. Luistiprofiili kiertyy.
-- 72 --
FI
Esimerkki 4.
S Hitsausautomaatti on asennettu seisovaan luistiristiin.
S Kuorma pystyluistilla on 43 kg.
S Painopiste sijaitsee etäisyydellä z=0,35 m liukuyksiköstä.
S Kuorma vaakaluistilla on 100 kg ja sen painopiste
sijaitsee etäisyydellä z=0,17 m liukuyksiköstä.
Lmax on pystyluistille 0,1 m ja vaakaluistille 0,4 m. kosketuslaitteen taipuma voidaan
luistien luistiprofiilien muodonmuutosten perusteella arvioida seuraavasti:
1. Taipuma pystyluistin muodonmuutosten perusteella.
S Aseta arvoiksi L=0,1 m ja z=0,35 vasemmanpuoleisessa kaaviossa sivulla 74
(etäisyys painopisteeseen TP1). Kun a=60 käytetään yhtenäisellä viivalla piirrettyjä käyriä.
S Tällöin saadaan piste, joka on käyrän 1 ja käyrän 3 välillä (lähempänä käyrää
3).
S Taulukon a=60 mukaan saadaan taipuma, joka on välillä 0,05 ja 0,1. Sen arvioidaan olevan 0,08. Tämä on taipuma painopisteessä TP1 10 kg:n kuormaa kohti.
S Taipumaksi 43 kg:n kuormalla tulee: 0,08 x 43/10 = 0,34 mm
S Liitäntälaitteen taipumaksi tulee tällöin (suhteellisuuden perusteella): 0,34 x
0,33/0,35 = 0,32 mm.
S 0,33 on etäisyys liitäntälaitteeseen.
S 0,35 on etäisyys painopisteeseen TP1.
2. Taipuma vaakaluistin muodonmuutosten perusteella.
S Aseta arvoiksi L=0,4 m ja z=0,17 m oikeanpuoleisessa kaaviossa sivulla 74
(etäisyys painopisteeseen TP2).
S Tällöin saadaan piste, joka kertoo taipuman olevan välillä 0,05 ja 0,1. Sen
arvioidaan olevan 0,07 mm. Tämä on taipuma painopisteessä TP2 10 kg:n
kuormaa kohti.
S Taipumaksi 100 kg:n kuormalla tulee: 0,07 x 100/10 = 0,7 mm
S Liitäntälaitteen taipumaksi tulee tällöin (suhteellisuuden perusteella): 0,07 x
0,33/0,17 = 1,36 mm.
S 0,33 on etäisyys liitäntälaitteeseen.
S 0,17 on etäisyys painopisteeseen TP2.
S Liitäntälaitteen kokonaistaipumaksi tulee kohdassa Lmax 1,36 + 0,32 = n. 1,7
mm.
fgb5d1xa
-- 73 --
FI
Pystysuora asennus. Luistiprofiili taipuu.
Seisova vaakasuora asennus. Luistiprofiili kiertyy.
Esimerkki 5:
Makaava vaakaluisti, jossa Lmax= 0,4 m, on kuormitettu 50 kg:lla. Asennusruuvien
väli on 60 mm. Painopisteen siirtymä y--suunnassa = 0,17 m ja x--suunnassa 0,4 m.
1. Taipuma (dzy) makaavalle vaakasuoralle asennukselle, jossa painopisteen siirtymä y--suunnassa.
S Aseta arvoiksi L=0,4 m ja y=0,17 vasemmanpuoleisessa kaaviossa tällä sivulla.
S Tällöin saadaan piste, joka on käyrällä 3.
S Taulukon a=60 mukaan saadaan taipumaksi 0,1 mm. Tämä on taipuma 10
kg:n kuormaa kohti.
S Taipumaksi (dzy) 50 kg:n kuormalla tulee: 0,1 x 50/10 = 0,5 mm
2. Taipuma (dzx) makaavalle vaakasuoralle asennukselle, jossa on painopisteen
siirtymä x--suunnassa.
S Aseta arvoiksi L=0,4 m ja x= 0,4 m oikeanpuoleisessa kaaviossa tällä sivulla.
S Tällöin saadaan piste, joka kertoo taipuman olevan välillä 0,25 ja 0,5. Sen
arvioidaan olevan 0,35 mm. Tämä on taipuma 10 kg:n kuormaa kohti.
S Taipumaksi (dzx) 50 kg:n kuormalla tulee: 0,35 x 50/10 = 1,75 mm
S Kokonaistaipumaksi (dz) kuorman painopisteessä tulee: dzy+dzx = 0,5 + 1,75
= 2,25 mm.
S Taipuma kuorman muissa pisteissä on suunnilleen suhteessa etäisyyteen liukuyksiköstä y-- ja x--suunnassa.
fgb5d1xa
-- 74 --
FI
2.8
Luistin siirtäminen
Sähkömoottorin virrankulutus ja itse-- eston raja.
Sähkömoottorin virrankulutus on suoraan kuormasta riippuvainen. Taulukossa on
virrankulutus ilmoitettu eri välityssuhteilla joutokäynnillä, täyskuormalla ja luistossa.
Taulukossa esitetään myös maksimikuorma moottorin kierukkavaihteen itse--eston
yhteydessä.
Välityssuhde maksiminopeudella
(cm/min)
Kokonaisvälityssuhde moottorin
ankkuri -- luistin liukuyksikkö (kierrosta/mm)
Virrankulutus
Maks. kuorma itse-eston yhteydessä
Jou- Kuor- Luis(N)
to-ma
to *1)
käyn- 1500
ti
N
70
15,4
1,25
1,80
2,60
>1500
175
620
1,25
2,75
3,50
1000
*1) Voidaan säätää, ks.sivu 79.
fgb5d1xa
-- 75 --
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Servoluistin virheellinen asennus tai kuormakiinnitysten virheellinen asennus
servoluistiin voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen tai henkilövahinkojen vaaran.
3.2
Liukuyksikön kiinnitykset
Kuorman kiinnitystä varten on liukuyksikössä 4 M12--reikää 60 mm:n jaolla
M12--ruuvia tai takapuolelta tulevaa, aluslevyllä varustettua läpimenevää M10--ruuvia
(kuusiokolo) varten.
3.3
Luistiprofiilin kiinnitykset
Kannattimen kiinnitystä varten on ø13 reiät 60 mm:n jaolla M12--ruuvia (kuusiokolo)
tai aluslevyllä varustettua M10--ruuvia (kuusiokolo) varten.
Yhdistä luisti sopivaan käyttövarustukseen. Tähän tarvitaan ohjausrasiaa PEH
varten kaapeli, jonka tilausnumero on 456 493, ja ohjausrasioita A6 GMD ja A6 PAK
varten kaapeli, jonka tilausnro. on 417 310 (ei kuulu luistiin).
3.4
Seisovan luistiristin asennus
Seisova luistiristi voidaan asentaa usealla tavalla.
Suurien kuormien yhteydessä pitää vaakaluisti
asentaa lähimmäs kuormaa taemman luistin
liukuyksikön kuormituksen vähentämiseksi.
Sopiva asennus suurien kuormien yhteydessä. Ei
vääntömomenttia taemman luistin liukuyksikölle.
Luistin eri asennusasennot rajoitetaan pystysuoraan,
seisovaan vaakasuoraan ja makaavaan
vaakasuoraan.
Pystysuora asennus
fgb5i1xa
Seisova vaakasuora asennus
-- 76 --
*1. Kuorma
Makaava vaakasuora asennus
FI
3.5
Servoluistien suositeltu nostotapa
Useimpien luistien oma paino on niin pieni, että ne voidaan nostaa käsin. Luisteille,
joiden asetuspituus on yli 540 mm, ja kootuille luistiristeille tulee käyttää hyväksyttyä
nostolaitetta.
HUOM! Liukuyksikköä ei saa käyttää nostamiseen.
Nostokohta voidaan liittää luistiprofiilin reikään. Poikkeustapauksissa voidaan nosto
tehdä pehmeän nostovälineen, kuten luistiprofiilin ympäri kiedotun narun avulla, jos
tämä varmistetaan liukumista vastaan.
fgb5i1xa
-- 77 --
FI
4
KÄYTTÖ
4.1
Yleistä
Muistutus:
Oletko lukenut ja ymmärtänyt turvallisuutta koskevat tiedot?
Et saa käyttää laitetta sitä ennen!
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 65. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
4.2
Nopeusalueen vaihto
VAROITUS!
Kaatuva kuorma saattaa aiheuttaa onnettomuuden.
Varmista kuorma hihnan tai hihnapyörän vaihdon yhteydessä.
Hihnapyörien vaihto
Varmista kuorman kiinnitys ennen töiden aloittamista ajamalla luisti tai kuorma
ala--asentoon, jotta kuorman siirtyminen alaspäin estettäisiin.
Maks. nopeus
Pyörä moottorin
akselilla
Pyörä kuularuuvilla
Moottori
334 322--001
Peitelevy
70 cm/min
19 hammasta
30 hammasta,
luistokytkintä varten
akselitappi, pituus
25 mm
334 321--001
T=1mm
175 cm/min
30 hammasta,
luistokytkintä varten
19 hammasta
akselitappi, pituus
25 mm
334 321--001
110 cm/min
30 hammasta,
luistokytkintä varten
30 hammasta
akselitappi, pituus
25 mm
334 321--001
Pyörien vaihdon yhteydessä: Käännä moottorin ja moottorinkiinnikkeen välinen
peitelevy siten, että kiinitysreiät peittyvät.
HUOM! Asennettaessa/irrotettaessa luistokytkimellä varustettua hihnapyörää eivät
voidellut lautasjouset saa päästä kosketuksiin hihnapyörien, kitkarenkaan tai
kitkatapin kitkapintojen kanssa.
fgb5o1xa
-- 78 --
FI
Luistomomentin asetus
S
S
S
Kiristä keskiöruuvia 3/4 kierrosta asennosta, jossa lautasjouset alkavat toimia.
Tarvittaessa voidaan luistomomenttia pienentää (esim. luistovirran pienentämiseksi) kiristämällä keskiöruuvia vähemmän kuin 3/4 kierrosta.
HUOM! Suurempaa luistomomenttia ei saa asettaa, koska tämä voi johtaa luistin
vaurioitumiseen juuttumisen yhteydessä.
Hihnan kireyden asetus.
Vaihda hihna viimeistään joka 5. vuosi tai tarvittaessa.
S
Tarkista, että kuorma on kunnolla
kiinnitetty töiden ajaksi.
S
Irrota koppa.
S
Löysennä moottori. Jos moottorin akselilla on luistokytkimellä varustettu pyörä,
pitää hihnakäyttö ensin irrottaa siten, että moottorin kiinnitysruuveihin päästään
käsiksi, ja asentaa sitten uudelleen.
S
Siirrä moottoria sivusuunnassa, kunnes hihnan kireys on sellainen, että hihnaan
pyörien keskelle vaikuttava 3,5 N:n voima saa hihnan painumaan 2,5 mm.
S
Kiristä moottorin kiinnitysruuvit.
S
Kun moottorin akselilla on luistokytkimellä varustettu pyörä, käännetään pyörää
(luistokytkin löysennetään), kunnes sen ohjausreunassa oleva kolo tulee hihnan
sivujen välillä olevan ruuvin kohdalle. Tämä ruuvi voidaan nyt kiristää.
S
Irrota hihnapyörät ja hihna siten, että muut ruuvit voidaan kiristää.
S
Asenna hihnavälitys ja aseta luistokytkin.
S
Asenna koppa paikalleen.
fgb5o1xa
-- 79 --
FI
5
HUOLTO
5.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
5.2
S
Päivittäin.
Puhalla luisti puhtaaksi hitsausjauheesta ja pölystä.
5.3
S
Kuukausittain
Tarkasta hihna ja vaihda se tarvittaessa.
Pidä mielessä, että hihna on vaihdettava viimeistään joka 5. vuosi.
S
HUOM! Tämä on turvallisuusvaatimus pystysuorassa asennusasennossa, koska
luistin kuorma putoaa hihnan katketessa.
Varmista kuorma hihnan tai hihnapyörän vaihdon yhteydessä. Lue sivut 78 -- 79.
5.4
S
Joka vuosi:
Tarkista, että liukukytkentä on säädetty oikeaan liukumomenttiin, lue lisää sivuilta
78 -- 79.
5.5
Tarvittaessa
S
Voitele teleskooppipalkeet molybdeenidisulfidilla
S
Luistokytkimen voitelu
S
Rasvaa lautasjouset ja hihnapyörän pienin sisäläpimitta molybdeenidisulfidilla.
HUOM! Rasvaa ei saa joutua kosketuksiin hihnapyörien, kitkarenkaan tai
kitkatapin kitkapintojen kanssa.
S
Luistokytkimen kulutusosien vaihto
S
Vaihda kitkarengas ja/tai lautasjouset.
S
Voitele edellä olevan mukaisesti.
S
Luistomomentin asetus (ks. myös kohtaa ”Käyttö” sivulla 79.)
S
Kiristä luistokytkimen keskiöruuvia 3/4 kierrosta asennosta, jossa lautasjouset
alkavat toimia.
5.6
Pitkähkön seisonnan yhteydessä
S
Öljyä teräsakselien suojaamattomat pinnat korroosion välttämiseksi.
S
HUOM! Molybdeenidisulfidia ei saa käyttää.
S
Sumutinpakkauksessa olevaa ruostesuoja--ainetta suositellaan, jotta suojaus
saadaan myös huonosti käsillä oleville pinnoille.
fgb5m1xa
-- 80 --
FI
5.7
Lineaarilaakereiden vaihto.
Luistin lineaarilaakerit muodostuvat 2 teräsakselista (4) ja 4 kuulaholkista (12).
fgb5m1xa
-- 81 --
FI
Kuulaholkkien (12) vaihto
S Irrota kuularuuvin hihnapyörä (1), kuula (2) ja kuulalaakerimutteri (3) lukkolevyineen sekä päätylevy (9).
S Vedä liukuyksikkö (6) kuularuuveineen (5) teräsakselien
(4) muodostamalta ohjaimeltaan.
S Avaa säätöruuvit (10) ja lukkoruuvit (8), ks. viereistä kuvaa.
S Paina kuulaholkki (12) ulos liukuyksiköstä (6).
S Asenna lukkoruuvit (8), ks. viereistä kuvaa.
S Asenna uusi kuulaholkki (12) puristamalla kokoon niin
paljon, että se menee lukkoruuvin ohi.
S Katso, että lukkoruuvi (8) menee kuulaholkin (12) ohjausreikään.
Vaihda muut kuulaholkit samalla tavalla.
*1 Lukkoruuvi
*2 Säätöruuvi
Teräsakseleiden (4) vaihto.
S Irrota vialliset teräsakselit (4) ja akselintuet (13) luistista.
S Laita uusi akseli (4) liukuyksikön kuulaholkkiin.
S Kiristä säätöruuvit (10) 1 ja 2 niin tiukkaan, että laakerointi saa esijännityksen.
S Laita liimaa (Loctite 242) ruuveille 3 ja 4, kiristä
niitä vuorotellen (yhtä paljon), kunnes tämän
laakeroinnin välys on tuskin poistunut.
S Avaa ruuvit 1 ja 2.
S Laita liimaa ruuveille 1 ja 2 sekä kiristä samalla tavalla kuin ruuvit 3 ja 4.
S Merkitse teräsakseli (4) siten, että se
asennetaan liukuyksikön (6) ko. puolelle.
S Vedä teräsakseli (4) irti kuulaholkeista (12).
Sovita toinen teräsakseli samalla tavalla.
S
S
S
S
S
S
S
Ruuvaa teräsakselit vastaaviin akselintukiin (13) (merkinnän mukaan).
Liimaa ruuvit Loctite 242:lla, kiristysmomentti 10 Nm.
Rasvaa kuulaholkit (12) kuulalaakerirasvalla.
Sovita teräsakselit (4) akselintukineen (13) oikein käännettyinä vastaaviin kuulaholkkeihinsa (12).
Laita kuularuuvi (5) laakerointiinsa.
Ruuvaa akselintuet (13) luistiprofiiliin (14) siten, että kuularuuvi (5) on yhdensuuntainen teräsakselien (4) kanssa ja siten, että liukuyksikkö (6) ja kuularuuvi
(5) liukuvat luistin koko asetuspituudella pyrkimättä takertelemaan.
Liimaa ruuvit Loctite 242:lla, kiristysmomentti 10 Nm.
Asenna muut osat.
fgb5m1xa
-- 82 --
FI
Kuularuuvin vaihto muttereineen.
S lrrota kuularuuvin hihnapyörä (1), kiila (2), kuulalaakerimutteri lukkolevyineen
(3), sekä päätylevy (9).
S Vedä liukuyksikkö (6) kuularuuveineen (5) pois ohjaimeltaan.
S Kierrä kuulamutteri (7) irti liukuyksiköstä (6) käyttäen apuna liukuyksikön aukkoon asetettuja pihtejä.
S Laita Loctite 222--liimaa uuden kuulamutterin asennuskierteisiin ja kierrä uusi
kuulamutteri (7) (kuularuuvi kierrettynä paikalleen) liukuyksikköön (6).
S Laita liukuyksikkö (6) kuularuuveineen ohjaimeensa ja laakerointiin
Asenna muut osat.
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 125 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
fgb5m1xa
-- 83 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising