ESAB | Caddy Arc 150i A34 | Instruction manual | ESAB Caddy Arc 150i A34 User manual

ESAB Caddy Arc 150i A34 User manual
HU
Arc 150i
Caddyt
A34
Kezelési utasítások
0459 263 101 HU 060523
Valid for serial no. 620--xxx--xxxx
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adattábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Csatlakozások és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hegesztõ és a visszatérõ kábel csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA hegesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG hegesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
9
9
9
10
10
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1
A porszûrõ tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Hibakódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
12
14
16
17
18
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában ijelenti, hogy a Arc
150i hegesztõ áramforrás a 620 gyártási számtól kielégíti az IEC/EN 60974-1 szabványt a (73/23/EGK)
irányelv és az azt módositó a (93/68/EGK) lirányelv, valamint az IEC/EN 60974-10 szabványt a
(89/336/EGK) és az azt módositó (93/68/EGK) irányelv elõírásai szerint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--05--22
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a berendezést használja,
vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést betartson. A biztonsági
óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre vonatkozó követelményeknek. A
munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését. A
hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket üzemeltetõ sérülését,
vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló védõruhát és a
védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat vagy égési
sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
bh26d1u
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
bh26d1u
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
A Arc 150i bevonatos elektródákkal (MMA hegesztéshez) és TIG hegesztéshez
használandó hegesztõáram-forrás.
3.1
A berendezés
A Arc150i-et 3 méteres csatlakozó kábellel és kezelési útmutatóval együtt szállítjuk.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 18 oldalon találhatók.
4
MÛSZAKI ADATOK
Arc 150i
Hálózati feszültség
Olvadóbiztosíték (késleltetett hatású)
Primér áram Imax
Primér áram Ieff
Feszültség/áramerõsség tartomány (DC)
Maximális megengedett terhelés
25%-os mûködési ciklus
35%-os mûködési ciklus
60 %-os mûködési ciklus
100 %-os mûködési ciklus
Teljesítménytényezõ maximális áram esetén
Hatékonyság maximális áram esetén
Nyílt áramköri feszültség
Üzemi hõmérséklet
Állandó A-súlyozású hangnyomás
Befoglaló méretek (h x sz x m)
Tömeg
A készülékház védettségi foka
Alkalmazási osztály
230 V, 1 μ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
4 A /20 V -- 150 A /26 V
150 A / 26 V
140 A / 26 V
110 A / 25 V
90 A / 24 V
0,62
77%
71--78 V
--10˚C -- +40˚ C
< 70 db
394 x 267 x 274 mm
9 kg
IP 23C
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
bh26d1u
-- 5 --
HU
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS!
Csatlakoztassa az áramforrást 0.210 ohmos vagy kisebb hálózati impedanciájú elektromos hálózathoz.
Amennyiben a hálózat impedanciája nagyobb, fennáll a veszély, hogy a világítóeszköz villódzni fog.
5.1
Elhelyezés
Úgy helyezzük el a hegesztõ áramforrást, hogy a hûtõlevegõ bemeneti és kimeneti nyílásai
ne legyenek elfedve.
5.2
Adattábla
Az adattábla az áramforrás alsó részén található.
5.3
Hálózati áramellátás
Ellenõrizzük, hogy a hegesztõáram-forrás megfelelõ tápfeszültségre van-e kapcsolva és
megfelelõ méretû biztosítékkal védett. Az áramkábel keresztmetszetét illetõen be kell
tartani az érintett ország szabványait. Az elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell
kialakítani.
5.3.1 Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Arc 150i
Hálózati feszültség
A fõvezeték frekvenciája
230 V ¦10 %, 1--fázis
50--60 Hz
Olvadóbiztosíték (késleltetett hatású)
100A 20%-os mûködési ciklus
120A 35%-os mûködési ciklus
150A 35%-os mûködési ciklus
10 A
16 A
20 A*)
3 x 2.5 mm2
Kábel-keresztmetszeti értékek
25 mm2
A hegesztõkábel keresztmetszeti értékei
*) MEGJEGYZÉS! Az alkalmazott elektromos csatlakozó max. 16 A-ig használható.
Észak-amerikai változat: Az áramköri csatlakozókábel maximun 18 A-s.
Megjegyzés:
A fenti kábelkeresztmetszetek és biztosíték értékek a svéd rendelkezéseknek szerintiek.. A
hegesztõáram-forrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell használni.
bh26d1u
-- 6 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
6.1
Csatlakozások és vezérlõ eszközök
1
2
3
4
5
6
Hálózati fõkapcsoló, 0 / 1
Áramköri csatlakozó kábel
A visszafutó kábel bekötése (-)
Csatlakoztatás a távirányító egységhez
A hegesztõkábel bekötése (+)
Vezérlõpanel (lásd 6.2).
3A és a 5 a hegesztõáram biztosítására és a visszafutó kábel csatlakoztatására szolgál MMA hegesztéskor.
6.2
A hegesztõ és a visszatérõ kábel csatlakoztatása
A hegesztõ áramforrásnak két kivezetése van, egy pozitív és egy negatív pólus, amelyekhez
a hegesztõ és a visszatérõ kábelt csatlakoztatják. A hegesztõ kábelt csatlakoztassa a
használt elektróda csomagján jelzett pólushoz.
A visszatérõ kábelt csatlakoztassa a másik kivezetéshez. Rögzítse a visszatérõ kábel földelõ
kapcsát a munkadarabhoz, és gondoskodjon róla, hogy jó legyen az érintkezés a munkadarab
és a hegesztõ áramforrás visszatérõ kábelének kivezetése között.
6.3
Vezérlõpanel A34
A hegesztési folyamat paramétereit a vezérlõpanelrõl lehet szabályozni.
bh26d1u
-- 7 --
HU
6.3.1 Funkcionális leírás
Poz.
Szimbólum/Funkció
Beállított értékek
--
1
Gomb az értékek beállításához
2
Arc Force
0 -- 99 %
3
Melegindítás
0 -- 99 %
4
TIG hegesztés “Live TIG-start”
--
5
MMA hegesztés bevonatos elektródával
--
6
A hegesztõáramot (A)
és /vagy az ív feszültségét (V) jelzõ nyomógomb
--
7
Csatlakoztatás a távirányító egységhez
--
8
Jelzõlámpa (zöld), áramforrás
--
9
A túlhevülést jelzõ lámpa (sárga)
--
6.3.2 A panelen látható funkció szimbólumok
MMA
Amp/Volt
Távvezérlõ egység
TIG
Hot Start
Arc Force
6.3.3 Rejtett funkciók
A hegesztési adatok több beállítási opciója, például a Drop Welding és az ArcPlust úgy
állítható be, ha az Arc Force
és a Hot Start
gombot egyszerre nyomják
meg. A funkció a beállító gombbal, a hegesztési módszer az ív ereje és a melegindítás gomb
megnyomásával választható ki.
MMA hegesztés esetében, az alább hegesztési adatbeállítások a következõ betûk révén
érhetõk el:
D = Drop hegesztés beállítása
F = Szabályozó ArcPlus beállítást
A visszaállítás úgy történik, hogy 1 másodpercig nyomják egyszerre az ív ereje
és a melegindítás
bh26d1u
gombot.
-- 8 --
HU
6.4
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapérték
Arc Force
0 -- 99%
1%
5%
Drop welding
I/0
--
0
ArcPlust
I/0
--
1
Melegindítás
0--99%
1%
0%
6.5
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztõáram-forrás egy túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amely akkor lép
mûködésbe, ha a belsõ hõmérséklet túlságosan megnõ. A hegesztõáram megszakad és
kigyullad a berendezés elõlapján egy narancsszínû lámpa. A túlhevülés elleni kapcsolók
automatikusan kikapcsolnak, amikor a hõmérséklet lecsökken.
6.6
MMA hegesztés
Az Arc150i közvetlen áramot szolgáltat, és a fém hozzáhegeszthetõ a legtöbb ötvözött és
nem ötvözött acélhoz, rozsdamentes acélhoz és öntöttvashoz. Az Arc150i lehetõvé teszi a
legtöbb bevonatos elektródával való hegesztést a ∅ 1,6-tól ∅ 3,25-ig.
Az MMA hegesztést bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni. Az ívhúzás
megolvasztja az elektródát, annak bevonata védõ salakréteget képez.
Ha az ívhúzáshor az elektróda hegyét hozzányomják a fémhez, az azonnal elolvad és
hozzátapad a fémhez, lehetetlenné téve a folyamatos hegesztést.
Éppen ezért az ívet ugyanúgy kell húzni, mintha gyufát gyújtana.
Gyorsan érintse hozzá az elektródát a fémhez, majd emelje fel, hogy
elérje a megfelelõ ívhosszoat (kb. 2 mm). Ha az ív túl hosszú, ropodni
fog és szikrákat okád, mielõtt véglegesen kialszik.
Ha hegesztõpadon dolgozik, mielõtt ívhúzással próbálkozna,
ellenõrizze, hogy fémmaradványok, elektróda-darabok és egyéb
tárgyak ne szigeteljék a hegesztendõ darabot.
cmha2p11
Miután ívet húzott, mozgassa az elektródát jobbról balra. Az
elektródának a hegesztés irányához viszonyítva 60˚ -os szögben kell
állnia.
Ha széles varratot akar hegeszteni, vagy ha olyan vastag varratot akar
készíteni, hogy több réteget kell felvinnie egymás után, laterális
mozgást kell alkalmaznia.
cmha2p10
Beállítás szabályozó − ArcPlust
A Arc150i-et ArcPlust vel, egy újfajta vezérléssel szállítjuk, ami MMA hegesztés közben
intenzívebb, koncentráltabbés egyenletesebb ívet eredményes. Rövidzárlat után gyorsabb a
helyreállítás, ami csökkenti annak a kockázatát, hogy az elektróda hozzátapadjon a fémhez.
Drop welding (MMA)
Drop Welding rozsdamentes elektródákkal való hegesztéskor alkalmazható.
E technika alkalmazása esetén az ívet felváltva gyújtják és kioltják, hogy jobban lehessen
szabályozni a hõtermelést. Csak kismértékben kell felemelni az elektródát, hogy az ív
kihúnyjon.
bh26d1u
-- 9 --
HU
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható idõtartamig megnöveli a
hegesztõáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a gyenge hegesztés veszélyét.
Arc Force
Az ív erõssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik az ívhossz
változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb anyagot kifröcskölõ ív
keletkezik.
Áramerõsség
Az erõsebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Az áram beállított értéke a megjelenített menütõl függetlenül megváltoztatható. Ez az
érték csak a fõmenüben jelenik meg.
6.7
TIG hegesztés
TIG hegesztés során a nem olvadó wolfram elektródával húzott ívvel megömlesztik a
munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védõgáz veszi körül.
A TIG-hegesztés különösen hasznos, ha magas minõségi szabványoknak kell megfelelni és
ha vékony lemezeket kell hegeszteni. Az Arc 150i nagyon jó TIG hegesztési
karakterisztikával rendelkezik.
Mielõtt az ARC 150i-t TIG-hegesztéshez használná, a berendezést fel kell szerelni az
alábbiakkal:
S
TIG-pisztoly és gáz szelep,
S
argongázt tartalmazó palack,
S
argongáz-szabályozó,
S
wolfram elektródák,
S
megfelelõ kitöltõ fém, amennyiben szükséges.
Live TIG-start
A “Live TIG-start” funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik a
munkadarabhoz, majd elemelik attól.
6.8
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ egységet csatlakoztatni kell az áramforráson a távvezérlõ egység számára
kialakított csatlakozóba.
Ha nem kívánják használni a távvezérlõ egységet, ezt a funkciót leválasztják a panelrõl.
bh26d1u
-- 10 --
HU
7
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható mûködéshez.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
7.1
S
S
S
S
S
A porszûrõ tisztítása
Távolítsa el a ventilátor rácsot: lásd a vázlatot.
Emelje ki a porszûrõt
Kisnyomású sûrített levegõvel fúvassa át a szûrõt.
Ellenõrizze, hogy a legfinomabb lyukú szûrõ nézzen a rács felé.
Helyezze vissza a porszûrõt és a rácsot.
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív
Intézkedés
S
S
S
S
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek mûködésbe.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy az MCB nem kapcsolt-e le?
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés elleni kapcsolók valóban
mûködtek-e (ég-e az elõlapon a narancsszínû lámpa ).
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek mûködésbe.
S
S
Ellenõrizze, hogy nincs eltömõdve a légszûrõ.
Gyõzõdjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az áramforrásra
megadott határértékeket (azaz a berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ elektródákat használ-e?
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
S
S
S
bh26d1u
-- 11 --
HU
8.1
Hibakódok
A Arc150i nem rendelkezik beépített hibakövetéssel. Ha hiba következik be, egy kód jelenik
meg a kijelzõn.
Ha bármelyik hibakód folyamatosan látható a kijelzõn, vagy gyakran megjelenik, a gépet
ESAB szakszervizbe kell küldeni javításra.
Hiba
Leírás
E1
Belsõ RAM hiba
Indítsa újra a berendezést.
Ha a hiba makacsul
megmarad, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
E2
Külsõ RAM hiba
Indítsa újra a berendezést.
Ha a hiba makacsul
megmarad, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
E3
EPROM hiba
Indítsa újra a berendezést.
Ha a hiba makacsul
megmarad, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
E4
Hiba az akkumulátoros
RAM-ban
Indítsa újra a berendezést.
Ha a hiba makacsul
megmarad, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
E5
Memóriahiba, a változó
értéke a határértéken kívül
esik
Indítsa újra a berendezést.
Ha a hiba makacsul
megmarad, vegye fel a
kapcsolatot a szervizzel.
E6
Alacsony
akkumulátorfeszültség
Nullázza le egy gomb
megnyomásával
E10
+ 20V hiba
(18,5 -21,5 V)
Automatikus nullázás,
amennyiben a hiba megszûnik
E11
-15 V hiba
(-13.0 - -16.0)
Automatikus nullázás,
amennyiben a hiba megszûnik
E13
Magas hõmérséklet
Automatikus nullázás,
amennyiben a hiba megszûnik
E14
Aktuális szervo hiba
Automaikus nullázás,
amennyiben a hiba megszûnik.
Lenullázható egy gomb
megnyomásával is.
9
Átállítás
Intézkedés
Ha a hiba makacsul megmarad,
vegye fel a kapcsolatot a
szervizzel.
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Arc150i kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1 és az EN 60974--10 nemzetközi
és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz feladata
annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkezõ ESAB szerelõ végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bh26d1u
-- 12 --
p
-- 13 --
Kapcsolási rajz
CaddyArc150
-- 14 --
CaddyArc150
-- 15 --
Arc 150i
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0459 199 880 Welding Power source
CaddytArc 150i, A34 for 230 V mains voltage
0459 199 886 Welding Power source
CaddytArc 150i, A34 for 230 V mains voltage,
North American version
0459 263 990 Spare parts list
CaddytArc 150i
bh26o
-- 16 --
Edition 060523
Arc 150i
Tartalékalkatrészlista
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
Denomination
Filter
-- 17 --
Edition 060523
Arc 150i
Kopó alkatrészek
MMA welding and return cable kit . . . . . . .
(”crocodile” type holder)
0349 501 078
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bh26a
-- 18 --
R0459 263 /E060523/P18
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
060517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising