ESAB | TA4 Aristo | Instruction manual | ESAB TA4 Aristo Brugermanual

ESAB TA4 Aristo Brugermanual
DK
Aristo
MA4
Brugsanvisning
0458 818 171 DK 20110518
Valid from program version 1.30
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
2.2
Hovedmenu og målemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillingsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3 MIG/MAG-SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
3.4
Elektrode eller tråd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksempel på indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
7
8
4 MMA-SVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1
4.2
4.3
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksempel på indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
5 KULBUEMEJSLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1
5.2
5.3
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksempel på indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
6 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
Liste over fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
7 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
21
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-2-
DK
1
INDLEDNING
Denne manual beskriver brugen af betjeningspanelet MA4, som hører til
trådfremføringsenhederne Feed 3004 og Feed 4804.
Generelle oplysninger om drift findes i brugsanvisningen til trådfremføringsenheden
og strømkilden.
1.1
Betjeningspanel
1.2
1
Display
2
Drejeknap til indstilling af spænding
3
Drejeknap til indstilling af trådfremførings­
hastighed og strøm.
4
Øge (+) eller mindske (-) funktion. Funktio­
nen vælges med funktionsknappen →
5
Første, anden og tredje funktionsknap
Fjernbetjening
Ved fjernbetjening er det muligt at indstille svejseprocessens primære parametre fra
en anden enhed end betjeningspanelet.
Maskiner med indbygget betjeningspanel skal have programversion 1.21 eller
højere, for at fjernbetjeningen skal fungere korrekt.
Betjeningspanelets funktion med tilsluttet fjernbetjening
S
Displayet fastfryses i den menu, der er åben, når fjernbetjeningen tilsluttes.
Måle- og indstillingsværdierne opdateres, men de vises kun i de menuer,
værdierne kan vises i.
S
Ved visning af et fejlindikeringssymbol, er det ikke muligt at fjerne dette, før
fjernbetjeningen er koblet fra.
2
MENUER
Betjeningspanelet benytter en række forskellige menuer. Menuerne er hoved-, måleog indstillingsmenuerne.
-3bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
2.1
Hovedmenu og målemenu
Hovedmenuen vises altid umiddelbart efter opstart. Menuen
viser de indstillede værdier. Hvis man begynder at svejse,
mens man befinder sig i hovedmenuen, skifter den
automatisk til at vise målte værdier (Målemenu). De målte
værdier bliver stående på displayet, efter at svejsningen er
afsluttet.
Det er muligt at gå til indstillingsmenuen uden at miste måleværdierne. Drejeknappen
skal aktiveres, hvis der skal vises indstillingsværdier i stedet for målte værdier.
2.2
Indstillingsmenu
I indstillingsmenuen indstilles forskellige værdier.
Tryk på
,
,
indstillingsmenuen.
eller
for at åbne
Når strømkilden afbrydes og genstartes, husker den de senest indstillede værdier.
3
MIG/MAG-SVEJSNING
3.1
Elektrode eller tråd?
Ved MIG/MAG-svejsning anvendes en elektrode, som er viklet op på en spole. I
denne manual omtales denne elektrodetype overalt som tråd.
3.2
Indstillinger
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Proces
MIG/MAG, MMA eller
kulbuemejsling
-
MIG/MAG
2/4-takt *
2-takt eller 4-takt
-
2-takt
Krateropfyldning *
FRA eller TIL
-
FRA
Krateropfyldningstid
0 -5 s
0,1 s
1,7 s
Induktans
0 - 100
1
70
Gasforstrømning
0,1 -25,0 s
0,1 s
0,1 s
Krybestart
FRA eller TIL
-
TIL
Efterbrændingstid
1 - 350 ms
10 ms
100 ms
Gasefterstrømning
0,1 -20 s
1s
1s
Spænding
8 - 60 V
0,25 V (vises med én
decimal)
12 V
Trådfremføringshastig­
hed
0,8-25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
*) Disse funktioner kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
MIG/MAG
Ved MIG/MAG-svejsning smeltes en kontinuerligt fremført tråd af en lysbue. Smelteba­
det beskyttes af en beskyttelsesgas.
-4bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
2-takt
Gas­
forstrømning
Varm
start
Svejsning
Krate­
Gasefterstrømning
ropfyld­
ning
Funktioner ved 2-taktsbetjening af pistolkontakten.
Ved 2-taktsbetjening starter en eventuel gasforstrømning, når pistolkontakten
trykkes ind (1). Derefter startes svejseprocessen. Når kontakten slippes (2),
påbegyndes eventuel krateropfyldning. Derefter afbrydes svejsningen helt, og evt.
gasefterstrømning starter.
TIPS! Hvis pistolkontakten under krateropfyldningen igen trykkes ind, kan man med
krateropfyldningens slutdata forlænge svejsningen i et valgfrit tidsrum (den stiplede
linje). Krateropfyldningen kan også afbrydes ved, at kontakten under
krateropfyldningen hurtigt igen trykkes ind og slippes.
4-takt
Gas­
forstrømning
Varm
start
Svejsning
Kraterop­ Gasefterstrømning
fyldning
Funktioner ved 4-taktsbetjening af pistolkontakten.
Ved 4-taktsbetjening starter gasforstrømning, når pistolkontakten trykkes ind (1).
Når pistolkontakten slippes (2), starter svejseprocessen. Når kontakten igen trykkes
ind (3), indledes eventuel krateropfyldning, og svejsedata falder til lavere værdier.
Når pistolkontakten slippes (4), afbrydes svejsningen helt, og eventuel
gasefterstrømning starter.
-5bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
TIPS! Krateropfyldningen standser, når pistolkontakten slippes. Holdes kontakten i
stedet trykket ind i længere tid, fortsætter svejsningen med krateropfyldningens
slutdata (den stiplede linje).
Krateropfyldning
Krateropfyldning gør det lettere at undgå porer, varmerevner og kraterdannelse på
de steder i emnet, hvor svejsningen afsluttes.
Induktans
Lav induktans giver en hårdere lyd og en stabil, koncentreret lysbue. Ved højere
induktans får man et blødere (mindre sprøjt) og varmere forløb, hvor svejsestrengen
flyder noget bedre ud.
Gasførstrømning
Gasforstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker at beskyttelsesgassen skal
strømme, inden lysbuen tændes.
Krybestart
Krybestart betyder, at tråden fremføres med 50 % af den indstillede hastighed, indtil
den får elektrisk kontakt med emnet.
Efterbrændingstid
Efterbrændingstiden er en udvidelse af tiden fra det øjeblik, hvor elektroden
begynder at bremses, til det tidspunkt, hvor strømkilden afbryder svejsespændingen.
En for kort efterbrændingstid giver et langt trådudstik efter afsluttet svejsning med
risiko for, at elektroden sidder fast i smeltebadet, når dette størkner. En lang
efterbrændingstid giver kortere trådudstik og større risiko for, at lysbuen brænder op
i kontaktmundstykket.
Gasefterstrømning
Gasefterstrømning angiver, hvor lang tid man ønsker at beskyttelsesgassen skal
strømme, efter at lysbuen er slukket.
Spænding
Højere spænding giver større buelængde samt en varmere og bredere streng.
Det er muligt at ændre indstillingsværdien for spændingen uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises kun i hovedmenuen.
-6bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Trådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed angiver en fremføringshastighed (m/min) for tråden.
Det er muligt at ændre indstillingsværdien for trådfremføringshastigheden
uafhængigt af den viste menu. Værdien vises kun i hovedmenuen.
3.3
Symboler i displayet
Funktionssymboler
MIG/MAG
Induktans
2-takt
4-takt
Gasførstrømning
Gasefterstrømning
Krateropfyldning
Krateropfyldningstid
Krybestart
Efterbrændingstid
Symbolforklaring
Aktivt symbol (mørk baggrund). Med aktivt menes, at den funktion,
symbolet viser, kan aktiveres. Det er kun muligt at indstille nye værdier, når
symbolerne er aktive.
Inaktivt symbol (lys baggrund). Med inaktiv menes, at det ikke er muligt at
ændre indstillingen for den funktion, symbolerne viser.
Hvis der trykkes på et inaktivt symbol i indstillingsmenuen, vender man tilbage til
hovedmenuen.
En prik i øverste højre hjørne angiver, at krateropfyldning er TIL.
Indstillingssymboler
Værdisymbolerne vises i indstillingsmenuen for de respektive funktioner.
Lav induktans
Høj induktans
Ingen gasstrømningstid
Lang gasstrømningstid
-7bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Krybestart TIL
Krybestart FRA
Kort efterbrændingstid
3.4
Lang efterbrændingstid
Eksempel på indstilling
Herunder ses et eksempel på indstilling ved MIG/MAG-svejsning.
Indstillinger
Indstilling
Proces
MIG/MAG
2/4-takt
4-takt
Krateropfyldning
TIL
Krateropfyldningstid
1s
Induktans
80%
Krybestart
FRA
Efterbrændingstid
150 ms
Gasforstrømning
0,7 s
Gasefterstrømning
3s
Spænding
30 V
Trådfremføringshastighed
10,0 m/min
Proces = MIG/MAG-svejsning
S
Kald hovedmenuen for MIG/MAG-svejsning frem ved at trykke på den første
funktionsknap.
2/4-takt = 4-takt
S
Tryk på
for at vælge 4-takt.
-8bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Krateropfyldning = 1,0 sekund
S
Tryk på
, så krateropfyldning aktiveres TIL.
S
Tryk på
, indtil der står 1,0 s i displayet.
Induktans = 80%
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 80 i displayet.
ses i displayet.
Krybestart = FRA
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 0 i displayet.
ses i displayet.
-9bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Efterbrændingstid = 150 millisekunder
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 150 i displayet.
ses i displayet.
Gasførstrømning = 0,7 sekunder
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 0,7 s i displayet.
ses i displayet.
Gasefterstrømning = 3 sekunder
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 3 s i displayet.
ses i displayet.
Spænding = 30 Volt
S
Drej knappen til indstilling af spænding, indtil displayet viser 30,0 Volt.
- 10 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Trådfremføringshastighed = 10,0 m/min
S
Drej knappen til indstilling af trådfremføringshastighed, indtil displayet viser 10
m/min.
4
MMA-SVEJSNING
4.1
Indstillinger
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Proces
MIG/MAG, MMA eller
kulbuemejsling
-
MIG/MAG
Varmstart ”Hot Start”*
FRA eller TIL
-
FRA
Varmstarttid ”Hot start”
1 - 30
1
10
Buetryk ”Arc Force”
0 - 10
0,5
3
Strøm
Mig 4000i
Mig 5000i
16-400 A
16-500 A
1A
1A
100 A
100 A
*) Denne funktion kan ikke ændres, mens svejsning finder sted.
MMA
MMA-svejsning kaldes også svejsning med beklædte elektroder. Når lysbuen tændes,
smelter den elektroden, idet beklædningen samtidig danner et beskyttende slaggelag.
Varmstart ”Hot start”
Varmstart ”Hot Start” øger svejsestrømmen i et indstilleligt tidsrum i begyndelsen af
svejseforløbet. Dette formindsker risikoen for bindefejl i begyndelsen af svejsefugen.
Buetryk ”Arc Force”
Buetrykket ”Arc Force” har betydning for, hvordan strømmen ændres, når buelængden
ændres. En lavere værdi giver en roligere lysbue med færre sprøjt.
Strøm
Højere strømstyrke giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
Det er muligt at ændre indstillingsværdien for strømmen uafhængigt af den viste
menu. Værdien vises kun i hovedmenuen.
- 11 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
4.2
Symboler i displayet
Funktionssymboler
MMA-svejsning
Buetryk ”Arc force”
Varmstart ”Hot start”
Symbolforklaring
Aktivt symbol (mørk baggrund). Med aktivt menes, at den funktion,
symbolet viser, kan aktiveres. Det er kun muligt at indstille nye værdier, når
symbolerne er aktive.
Inaktivt symbol (lys baggrund). Med inaktiv menes, at det ikke er muligt at
ændre indstillingen for den funktion, symbolerne viser.
Hvis der trykkes på et inaktivt symbol i indstillingsmenuen, vender man tilbage til
hovedmenuen.
En prik i øverste højre hjørne angiver, at varmstart ”Hotstart” er TIL.
Indstillingssymboler
Værdisymbolerne vises i indstillingsmenuen for de respektive funktioner.
Intet buetryk ”Arc force”
Højt buetryk ”Arc force”
Kort varmstarttid ”Hot start”
4.3
Lang varmstarttid ”Hot start”
Eksempel på indstilling
Indstillinger
Indstilling
Proces
MMA
Varmstart ”Hot Start”
TIL
Varmstarttid ”Hot Start” 12
Buetryk
”Arc force”
5,0
Strøm
250 Amp
- 12 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Proces = MMA-svejsning
S
Kald hovedmenuen for MMA-svejsning frem ved at trykke på den første
funktionsknap.
Varmstarttid ”Hot start” = 12
S
Tryk på
, så varmstart aktiveres TIL.
S
Tryk på
, indtil der står 12,0 i displayet.
Buetryk ”Arc Force” = 5,0
S
Tryk på
, indtil
S
Tryk på
, indtil der står 5,0 i displayet.
ses i displayet.
Strøm = 250 Ampere
S
Drej knappen til indstilling af strøm, indtil displayet viser 250Amp.
- 13 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
5
KULBUEMEJSLING
Ved kulbuemejsling anvendes en elektrode, der består af en kulstav med kobberbek­
lædning. Mellem kulstaven og arbejdsstykket dannes en lysbue, der smelter materia­
let. Der tilføres luft, så det smeltede materiale blæses bort.
5.1
Indstillinger
Indstillinger
Indstillingsområde
Indstillingstrin
Fabriksindstilling
Proces
MIG/MAG, MMA eller
kulbuemejsling
-
MIG/MAG
Spænding
8-60 V
0,25 V (vises med én
decimal)
37,0 V
Spænding
Højere spænding giver bredere og dybere indtrængning i emnet.
5.2
Symboler i displayet
Kulbuemejsling
5.3
Eksempel på indstilling
Indstillinger
Indstilling
Proces
Kulbuemejsling
Spænding
45 V
Proces = Kulbuemejsling
S
Vælg proces ved at trykke på den første funktionsknap, indtil
displayet.
ses i
Spænding = 45 V
S
Drej på indstillingsknappen, indtil displayet viser 45 V.
- 14 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
6
FEJLKODER
Fejlkoder anvendes til at vise, at der er opstået en fejl i udstyret. Koden vises i
displayet som et symbol, der ser sådan ud:
Fejlkoderne opdateres efter 3 sekunder. Det øverste tal i symbolet viser
fejlkodens nummer, se under punkt 6.1. Det nederste tal viser, hvilken
enhed fejlen er opstået i.
0 = betjeningspanel
2 = strømkilde
3 = trådfremføringsenhed
4 = fjernbetjening.
Ovenstående symbol viser, at betjeningspanelet (0) har mistet kontakten med
strømkilden.
Hvis der er registreret flere fejl, vises kun koden for den senest indtrufne fejl.
Tryk på en funktionsknap for at slette symbolet i displayet.
Symbolet lyser vedvarende eller blinker afhængigt af fejltype.
Blinkende symboler markeres med ”o” på listen over fejlkoder.
6.1
Liste over fejlkoder
Fejl­ Beskrivelse
ko­
de
Betjenings­
panel
Strømkilde
Tråd­
fremførings­
enhed
Fjernbetje­
ning
x
1
Hukommelsesfejl, EPROM
x
x
x
2
Hukommelsesfejl, RAM
x
x
x
3
Hukommelsesfejl, ekstern
RAM
x
4
Forsyningsspænding 5V
x
5
Høj jævnmellemspænding
x
6
Høj temperatur
x
8
Forsyningsspænding 1*
x
x
x
x
x
x
x
9
Forsyningsspænding 2*
x
10
Forsyningsspænding 3*
x
11
Trådhastighedsservo
12
Kommunikationsfejl (advar­
sel)
x
14
Kommunikationsfejl (bus off)
x
15
Meddelelser gået tabt
x
16
Høj tomgangsspænding
17
Tabt kontakt med
fremføringsenheden
o
18
Tabt kontakt med strømkilde
o
19
Forkerte indstillingsværdier i
ekstern RAM
x
20
Hukommelsesallokeringsfejl
x
22
Tab af data i senderbuffer
x
23
Tab af data i modtagerbuffer
x
26
Watchdog
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
- 15 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Fejl­ Beskrivelse
ko­
de
Betjenings­
panel
27
Tråd opbrugt
28
Tab af data i stak
29
Intet vandflow
31
Intet svar fra displayenheden
32
Intet gasflow
Enhed
Strømkilde
Fjernbetje­
ning
o
x
x
x
o
x
o
Forsyningsspænding
1*
Forsyningsspænding
2*
Forsyningsspænding
3*
+24V
Betjeningspanel
+3V
Strømkilde
+15V
-15V
Trådfremføringsenhed
+15V
+ 20V
Fjernbetjening
+13V
+10 V
6.2
Tråd­
fremførings­
enhed
Beskrivelse af fejlkoder
Fejlko­ Beskrivelse
de
1
2
3
4
5
6
Programhukommelsesfejl (EPROM)
Fejl i programhukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Fejl i mikroprocessorens RAM
Mikroprocessoren kan ikke læse/skrive i den interne hukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Fejl i ekstern RAM
Mikroprocessoren kan ikke læse/skrive i den eksterne hukommelse.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Genstart maskinen. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Spændingsfald i 5V forsyningsspænding
Forsyningsspændingen er for lav.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning:Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetekni­
ker, hvis fejlen varer ved.
Jævnmellemspænding ligger uden for grænseværdi
Spændingen er for høj eller for lav. For høj spænding kan bero på kraftige transienter på
nettet eller svagt net (høj induktans i nettet eller en fase faldet ud).
Strømkilden afbrydes og kan ikke startes.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
Høj temperatur
Termoafbryder er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes og kan ikke startes igen, før termoafbryderen er genind­
koblet.
Afhjælpning: Kontrollér, at indtag og udblæsning af køleluft ikke er tilstoppet eller tilsmud­
set. Kontrollér også arbejdscyklus, så den ikke overskrider udstyrets mærkedata.
- 16 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Fejlko­ Beskrivelse
de
8
8
8
9
9
9
10
11
12
14
15
16
Lav batterispænding +3V, (betjeningspanel)
For lav batterispænding. Hvis batteriet ikke udskiftes, forsvinder alle gemte data.
Ingen funktioner blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, når batteriet skal udskiftes.
Forsyningsspænding +15V, (fremføringsenhed og strømkilde)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +13V (fjernbetjening)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding -15V (strømkilde)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +20V (fremføringsenhed)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +10V (fjernbetjening)
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Forsyningsspænding +24V
For høj eller for lav forsyningsspænding.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Trådhastighed
Trådhastigheden afviger fra den indstillede værdi.
Når denne fejl opstår, standser trådfremføringen.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Kommunikationsfejl (advarsel)
Systemets CAN-bus er midlertidigt overbelastet.
Strømkilde/fremføringsenhed kan have mistet kontakten med betjeningspanelet.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er tilkoblet en fremføringsenhed
og en fjernbetjening. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Kommunikationsfejl
Systemets CAN-bus er midlertidigt ophørt med at fungere pga. overbelastning.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Gennemgå udstyret, og sørg for, at der kun er tilkoblet en fremføringsen­
hed og en fjernbetjening. Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald
servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Meddelelser gået tabt
Mikroprocessoren kan ikke bearbejde indkommende data tilstrækkeligt hurtigt og informa­
tioner er gået tabt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
Høj tomgangsspænding
Tomgangsspændingen har været for høj.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
- 17 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
Fejlko­ Beskrivelse
de
17
18
19
20
22
23
26
Ingen kontakt
Betjeningspanelet har mistet kontakten med fremføringsenheden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Ingen kontakt
Betjeningspanelet har ikke kontakt med strømkilden.
Igangværende svejsning afbrydes.
Afhjælpning: Kontrollér kabelforbindelserne. Tilkald servicetekniker, hvis fejlen varer ved.
Forkerte indstillingsværdier i ekstern RAM
Fejlen registreres, hvis der findes fejlagtige data i batteribackup-hukommelsen.
Afhjælpning: Fejlen rettes af sig selv, men lagrede data på den aktuelle hukommelsesa­
dresse går tabt.
Hukommelsesallokeringsfejl
Mikroprocessoren kan ikke reservere tilstrækkelig plads i hukommelsen.
Fejlen vil forårsage fejlkode 26.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Tab af data i senderbuffer
Betjeningspanelet kan ikke sende informationer til de andre enheder tilstrækkeligt hurtigt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille.
Tab af data i modtagerbuffer
Betjeningspanelet kan ikke bearbejde informationer fra de andre enheder tilstrækkeligt hur­
tigt.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille.
Watchdog
Noget har forhindret processoren i at udføre sine normale opgaver i programmet.
Programmet startes igen automatisk. Igangværende svejsning afbrydes. Ingen funktioner
blokeres af denne fejl.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker, hvis fejlen gentager sig.
27
28
29
31
32
Tråd opbrugt (fremføringsenhed)
Trådfremføringsenheden fremfører ikke tråd. Igangværende svejsning afbrydes, og start
forhindres.
Afhjælpning: Sæt ny tråd i.
Tab af data i stak
Programafviklingen fungerer ikke.
Afhjælpning: Det er nødvendigt at afbryde spændingen for at nulstille. Tilkald servicetek­
niker, hvis fejlen varer ved.
Intet vandflow
Flowkontrollen er udløst.
Igangværende svejsning afbrydes, og start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér kølevandskredsløb og pumpe.
Intet svar fra displayenheden
Mikroprocessoren har ikke kontakt med displaykortet.
Afhjælpning: Tilkald servicetekniker.
Intet gasflow
Gasflowet er faldet til under 6 l/min. Start forhindres.
Afhjælpning: Kontrollér gasventil, slanger og koblinger.
- 18 bi02d1da
© ESAB AB2001
DK
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne pu­
blikation.
- 19 bi02d1da
© ESAB AB2001
Skema
- 20 bi02e11a
© ESAB AB2001
MA4
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 884 AristoR MA4
0458 818 170
0458 818 171
0458 818 172
0458 818 173
0458 818 174
0458 818 175
0458 818 176
0458 818 177
0458 818 178
0458 818 179
0458 818 180
0458 818 181
0458 818 182
0458 818 183
0458 818 184
0458 818 127
0458 818 187
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manual US
0458 818 990 Spare parts list AristoR MA4
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 21 bi02o
© ESAB AB2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 22 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 23 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising