ESAB | TA4 Aristo | Instruction manual | ESAB TA4 Aristo Navodila za uporabo

ESAB TA4 Aristo Navodila za uporabo
HU
Aristo
MA4
Kezelési utasítások
0458 818 183 HU 20110518
Valid from program version 1.30
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Vezérlőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlő-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
A főmenü és a mérési adatok menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3 MIG/MAG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
3.4
Huzal vagy elektróda? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzőn megjelenő szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
7
8
4 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
4.1
4.2
4.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzőn megjelenő szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
5 FÚVOTT LEVEGŐS SZÉNELEKTRÓDÁS ÍVMEGMUNKÁLÁS . . . . . . . . . .
14
5.1
5.2
5.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzőn megjelenő szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
6 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
Hibakódok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
21
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-2-
HU
1
BEVEZETÉS
Ez az útmutató az Feed 3004 és az Feed 4804 jelű huzaladagoló egységre szerelt
MA4-es vezérlőpanel működését és használatát ismerteti.
A működésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
1.1
Vezérlőpanel
1.2
1
Kijelző
2
Feszültség beállító gomb
3
Huzaladagolás sebességét és a
hegesztőáram értékét kiválasztó gomb
4
A növekedés (+) vagy csökkenés (-) a
funkció nyomógombokkal állítható be. →
5
Első, második és harmadik funkció
nyomógomb
Távvezérlő-egység
A távvezérlő-egység használata esetén a hegesztési folyamat elsődleges
paraméterei a vezérlő panelen kívül, egy másik eszközről vezérelhetők.
Az integrált vezérlőpaneles gépekben 1.21 vagy magasabb verziójú programoknak
kell futniuk ahhoz, hogy a távvezérlés helyesen működjön.
A vezérlőpanel viselkedése a távvezérlő csatlakoztatásakor
S
A kijelzőn annak a menünek a képe rögzül, amely a távvezérlő csatlakoztatása­
kor volt látható.
A mérési és a beállítási értékeket aktualizálják, de csak azokban a menükben,
amelyekben az értékek megjeleníthetők.
S
Amennyiben egy hibakód jelenik meg, az mindaddig nem törölhető, ameddig a
távvezérlő csatlakoztatva van.
bi02d1ua
-3© ESAB AB2001
HU
2
MENÜK
A vezérlő panelen többféle menü fut: Ezek a főmenü, a mérési adatok és a
beállítások menüje.
2.1
A főmenü és a mérési adatok menüje
A főmenü a berendezés bekapcsolása után azonnal
megjelenik. A menüben a beállított értékek láthatók.
Amennyiben a hegesztés megkezdésekor a főmenü látható,
automatikusan átvált, hogy a mérési értékek jelenjenek meg
(mérési adatok menüje). A mért értékek azt követően is
láthatóak maradnak, hogy a hegesztés befejeződött.
A beállítások menü a mérési értékek elvesztése nélkül is előhívható. A mérési értékek
helyett csak akkor jelennek meg a beállítások, amikor a gombot elfordítják.
2.2
Beállítások menü
A beállítások menüben különféle értékek adhatók meg.
A beállítások menü előhívásához nyomja meg a
,
vagy a
,
gombot.
Amikor az áramforrást kikapcsolják, majd visszakapcsolják, az utolsó beállítandó
értékek jelennek meg.
3
MIG/MAG HEGESZTÉS
3.1
Huzal vagy elektróda?
MIG/MAG hegesztés során (orsóra vagy dobra) feltekercselt hegesztő elektródát
használnak. Az útmutatóban erre az elektródára mindenütt huzalként hivatkozunk.
3.2
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MIG/MAG, MMA vagy
fúvott levegős
szénelektródás
ívmegmunkálás
-
MIG/MAG
2/4 ütem*
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
Kráterfeltöltés*
BE vagy KI
-
KI
Kráter feltöltés ideje
0-5 másodperc
0,1 másodperc
1,7 másodperc
Induktancia
0 - 100
1
70
Előzetes gázáram
0,1-25,0 másodperc
0,1 másodperc
0,1 másodperc
Kúszóstart
BE vagy KI
-
BE
bi02d1ua
-4© ESAB AB2001
HU
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Kioltási idő
1 - 350 ms
10 ms
100 ms
Utólagos gázáram
0,1-20 másodperc
1 másodperc
1 másodperc
Feszültség
8 ­ 60 V
0,25 V (egy tizedes
jeggyel)
12 V
Huzalelőtolás sebessé­
ge
0,8-25,0 m/perc
0,1 m/perc
5 m/perc
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
MIG/MAG
A MIG/MAG hegesztés során folyamatosan adagolt hegesztőhuzalt ömlesztenek
meg, az ömledéket védőgáz védi.
2 ütem
Előzetes gáz­
áram
Me­
leg
start
Hegesztés Kráter
feltöltés
Utólagos gázáram
A hegesztőpisztoly kétütemű vezérlése során használt funkciók
Az előzetes gázkiáramlás (amennyiben alkalmazzák) akkor kezdődik, amikor
benyomják a hegesztőpisztoly működtető gombját (1). Ezután kezdődik a hegesztés
folyamata. A működtető kapcsoló elengedésekor (2) kezdődik a kráter kitöltés (ha
kiválasztják) és leáll a hegesztőáram. Indul az utólagos gázkiáramlás (ha
kiválasztják).
TIPP: Ha a kráter kitöltés ideje alatt ismét megnyomják a működtető kapcsolót, a
kráter kitöltés mindaddig folytatódik, ameddig a kapcsolót benyomva tartják (ld.
pontozott vonal). A kráter kitöltés úgy is leállítható, ha a folyamat közben gyorsan
lenyomják, majd rögtön felengedik a kapcsolót.
bi02d1ua
-5© ESAB AB2001
HU
4 ütem
Előzetes
gázáram
Me­
leg
start
Hegesztés Kráter
feltöltés
Utólagos gázáram
A hegesztőpisztoly négyütemű vezérlése során használt funkciók
Az előzetes gázkiáramlás akkor kezdődik, amikor benyomják a hegesztőpisztoly
működtető gombját (1), és a hegesztés folyamata a kapcsoló elengedésekor
kezdődik. A működtető kapcsoló ismételt benyomásakor (3) kezdődik a kráter
kitöltés (ha kiválasztották), és a hegesztési beállítások alacsonyabb szintre
állítódnak át. A működtető kapcsoló elengedésekor (4) a hegesztés teljesen leáll és
megindul az utólagos gázkiáramlás (ha kiválasztották).
TIPP: A működtető kapcsoló elengedésekor leáll a kráter kitöltés. Ha ehelyett a
kapcsolót továbbra is lenyomva tartjuk, folytatódik a kráter kitöltés (pontozott vonal).
Kráter kitöltés
A kráter kitöltésével meg lehet előzni a pórusok, repedések kialakulását és a
kráterek képződését a hegesztés leállításakor.
Induktancia
Alacsony induktancia erőteljesebb hangot és stabilabb, koncentráltabb ívet
eredményez. Magasabb induktanciánál lágyabb lesz a hegesztés (kevesebb a
fröcskölés) és magasabb lesz a hőmérséklet, amitől a hegesztési olvadék
egyenletesebben terülhet szét.
Előzetes gázáram
Az előzetes gázáram jelzi azt az időt, melynek során a védőgáz már a hegesztőív
húzását megelőzően áramlik.
Fokozatos indítás
A fokozatos indításkor a berendezés a huzalt a beállított sebesség 50 %-ának
megfelelő gyorsasággal adagolja, amíg létre nem jön az elektromos érintkezés a
munkadarabbal.
bi02d1ua
-6© ESAB AB2001
HU
Kioltási idő
A kioltási idő a huzaladagolás lassulásának kezdetétől tart addig, amíg a tápegység
lekapcsolja a hegesztőáramot. Ha a kioltási idő túl rövid, túl hosszú huzal tekeredik
le, ami azzal a veszéllyel jár, hogy beleragad a megszilárduló varrat ömledékbe. Ha
a kioltási idő túl hosszú, rövidebb lesz a letekeredett huzal, de nagyobb lesz a
veszélye annak, hogy a hegesztőív visszaugrik az érintkező csúcsra.
Utólagos gázáramlás
Az utólagos gázkiáramlás ideje alatt a védőgáz még az ív kioltása után is áramlik.
Feszültség
A magasabb ívfeszültség megnöveli az ív hosszát és forróbb, valamint szélesebb
hegesztési ömledéket eredményez.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, a feszültség beállított értéke
módosítható. Az érték csak a főmenüben jelenik meg.
Huzalelőtolás sebessége
Ezzel a kitöltő huzal megkívánt előtolási sebességét lehet megadni méter/percben.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, a huzaladagolás beállított értéke
módosítható. Az érték csak a főmenüben jelenik meg.
3.3
A kijelzőn megjelenő szimbólumok
Funkció szimbólumok
MIG/MAG
Induktancia
2 ütem
4 ütem
Előzetes gázáram
Utólagos gázáram
Kráterfeltöltés
Kráterfeltöltés ideje
Kúszóstart
Visszaégési idő
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) "Aktív" azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum
aktív.
bi02d1ua
-7© ESAB AB2001
HU
Inaktív szimbólum (világos háttér) "Inaktív" azt jelenti, hogy a
szimbólumhoz tartozó funkció beállításai nem módosíthatók.
A beállítások menüben egy inaktív szimbólum lenyomásával visszatérhet a
főmenübe.
A jobb felső sarokban látható pont azt jelzi, hogy a kráterfeltöltés BE van
kapcsolva.
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
Kisebb induktancia
Magasabb induktancia
Nincs gázáramlási idő
Hosszú gázáramlási idő
Fokozatos indítás
indítás
KIKAPCSOLVA
Fokozatos
BEKAPCSOLVA
Rövidebb kioltási idő
3.4
Hosszabb kioltási idő
Példák a beállításokra
Példák a MIG/MAG hegesztésnél használt beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
MIG/MAG
2/4 ütem
4 ütem
Kráterfeltöltés
BE
Kráter feltöltés ideje
1 másodperc
Induktancia
80%
Kúszóstart
KI
Kioltási idő
150 ms
Előzetes gázáram
0,7 másod­
perc
Utólagos gázáram
3 másodperc
Feszültség
30 V
Huzalelőtolás sebessége
10,0 m/perc
bi02d1ua
-8© ESAB AB2001
HU
Folyamat = MIG/MAG hegesztés
S
Hívja be az első funkció nyomógombbal a MIG/MAG hegesztés főmenüjét.
2/4 ütem = négy ütem
S
A 4 ütem kiválasztásához nyomja meg a
-t.
Káter feltöltés = 1,0 másodperc
S
A kráter feltöltés bekapcsolásához (BE) nyomja meg a
S
Tartsa addig lenyomva a
másodperc .
-t.
gombot, ameddig a kijelzőn megjelenik az 1,0
Induktancia = 80 %
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzőn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 80 jelenik meg a kijelzőn.
bi02d1ua
.
-9© ESAB AB2001
HU
Fokozatos indítás = kikapcsolva (KI)
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzőn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 1 jelenik meg a kijelzőn.
.
Kioltási idő = 150 ms
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzőn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 150 jelenik meg a kijelzőn.
.
Előzetes gázáram = 0,7 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzőn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 0,7 jelenik meg a kijelzőn.
bi02d1ua
.
- 10 © ESAB AB2001
HU
Utólagos gázáram = 3 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzőn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 3 jelenik meg a kijelzőn.
.
Feszültség = 30 V
S
A feszültség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 30,0 V jelenik
meg a kijelzőn.
A huzaladagolás sebessége = 10,0 m/perc
S
A huzaladagolás sebességének beállításához forgassa addig a gombot,
ameddig 10 m/perc jelenik meg a kijelzőn.
4
MMA HEGESZTÉS
4.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MIG/MAG vagy fúvott levegős
szénelektródás ívmegmunkálás
-
MIG/MAG
“Hot start"*
BE vagy KI
-
KI
Hot start idő
1 - 30
1
10
Ív ereje
0 - 10
0,5
3
Áram
Mig4000i
Mig5000i
16 - 400 A
16 -500 A
1A
1A
100 A
100 A
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
bi02d1ua
- 11 © ESAB AB2001
HU
MMA
Az MMA módszert bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni.
Az ívhúzás megolvasztja az elektródát, annak bevonata védő salakréteget képez.
Melegindítás
Melegindítás A "melegindítás" a hegesztés megkezdésekor szabályozható
időtartamig megnöveli a hegesztőáramot, ezáltal csökkentve a varratképzés
kezdetekor a gyenge anyagegyesítés veszélyét.
Az ív ereje
Az ív erőssége Az “ív erőssége" fontos annak meghatározásában, hogy az áram ho­
gyan változik az ívhossz változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb,
kevesebb anyagot kifröcskölő ív keletkezik.
Áram
Az erősebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áramerősség beállított értéke
módosítható. Az érték csak a főmenüben jelenik meg.
4.2
A kijelzőn megjelenő szimbólumok
Funkció szimbólumok
MMA hegesztés
Az ív ereje
Hot start
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) “Aktív" azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum
aktív.
Inaktív szimbólum (világos háttér) "Inaktív" azt jelenti, hogy a
szimbólumhoz tartozó funkció beállításai nem módosíthatók.
A beállítások menüben egy inaktív szimbólum lenyomásával visszatérhet a
főmenübe.
A jobb felső sarokban látható pont azt jelzi, hogy a Ęmelegindítás" BE van
kapcsolva.
bi02d1ua
- 12 © ESAB AB2001
HU
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
4.3
Az ívnek nincs ereje
Az ív erősebb
Rövid melegindítási idő
Hosszú melegindítási idő
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
MMA
“Hot start"
BE
Hot start idő
12
Ív ereje
5
Áram
250 A
Folyamat = MMA-hegesztés
S
Az első funkció nyomógombbal hívható be az MMA hegesztés főmenüje.
Melegindítási idő = 12 másodperc
S
A melegindítás bekapcsolásához (BE) nyomja meg a
S
Nyomja addig a
bi02d1ua
-t.
-t, ameddig 12,0 jelenik meg a kijelzőn.
- 13 © ESAB AB2001
HU
Ív ereje = 5
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzőn megjelenik a
S
Nyomja addig a
a kijelzőn.
-t, ameddig 5,0 jelenik meg
.
Áramerősség = 250 A
S
Az áramerősség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 250 A jelenik
meg a kijelzőn.
5
FÚVOTT LEVEGŐS SZÉNELEKTRÓDÁS
ÍVMEGMUNKÁLÁS
A fúvott levegős szénelektródás ívmegmunkálás különleges rézbevonatú
szénelektróda használatát igényli. A szénrúd és a munkadarab között ív jön létre, a
levegő biztosítja a megolvadt anyag lefúvatását, és varrat keletkezik.
5.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MMA '2d fúvott
levegős, szénelektró­
dás ívmegmunkálás
-
MIG/MAG
Feszültség
8-60 V
0,25 V (egy tizedes
jeggyel)
37,0 V
Feszültség
A nagyobb feszültség szélesebb sávban és mélyebben hevíti fel a munkadarabot.
5.2
A kijelzőn megjelenő szimbólumok
Funkció szimbólum
Fúvott levegős szénelektródás ívmegmunkálás
bi02d1ua
- 14 © ESAB AB2001
HU
5.3
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
Fúvottlevegős
szénelektródás
ívmegmunkálás
Feszültség
45 V
Folyamat = Fúvott levegős szénelektródás ívmegmunkálás
S
A folyamat kiválasztásához addig nyomja az első funkciógombot, ameddig a
kijelzőn megjelenik a
Feszültség = 45 V
S
Az feszültség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig a kijelzőn
megjelenik a 45 V.
6
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzőn az
alábbiakban bemutatott szimbólumok jelennek meg:
A hibakódok frissítése három másodpercenként történik. A
szimbólumban látható felső szám a konkrét hibakód száma. Lásd a 6.1
tételt. Az alsó szám azt jelzi, hogy hol található a hiba.
0 = vezérlőpanel
2 = tápegység
3 = huzaladagoló egység
4 = távirányító
A fenti szimbólum azt jelzi, hogy nincs összeköttetés a vezérlőpanel (0) és a tápegység
között.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára előforduló hiba kódja jelenik meg.
Bármely funkció billentyű megnyomásával törölheti a szimbólumot a kijelzőről.
A szimbólumok világíthatnak folyamatosan, illetve villoghatnak az adott hiba típusától
függően.
A villódzó szimbólumokat a hibakódok listájában egy “o" jelzi.
bi02d1ua
- 15 © ESAB AB2001
HU
6.1
Hibakódok listája
Hiba­ Leírás
kód
Vezérlő
panel
Tápegység
Huzalelőtoló
egység
Távirányító
1
Memóriahiba, EPROM
x
x
x
2
Memóriahiba, RAM
x
x
x
3
Memóriahiba, külső RAM
x
4
5 V-os áramellátás
x
5
Nagy közbenső egyenáramú
feszültség
x
6
Túl nagy hőmérséklet
x
8
Áramellátás 1*
x
x
x
9
Áramellátás 2*
x
x
x
10
Áramellátás 3*
x
11
Huzaltovábbító szervo
12
Kommunikációs hiba
(figyelmeztetés)
x
14
Kommunikációs hiba (busz
kikapcsolva)
x
15
Elvesztett üzenetek
x
16
Magas nyílt áramköri
feszültség
17
Nincs kapcsolat a
huzaladagoló egységgel
o
18
Nincs kapcsolat a
tápegységgel
o
19
Nem megfelelő beállítások a
külső RAM-ban
x
20
Memória allokációs hiba
x
22
Jeladó puffer túlcsordulás
x
23
Vevő puffer túlcsordulás
x
26
Felügyelő
x
27
Elfogyott a huzal
28
Stack túlcsordulás
29
Nincs hűtővíz-áram
31
Nincs válasz a kijelző
egységtől
32
Nincs gázáram
Egység
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
x
x
x
o
x
o
Áramellátás 1*
Áramellátás 2*
Vezérlőpanel
+3V
Tápegység
+15V
-15V
Huzalelőtoló egység
+15V
+20V
Távirányító
+13V
+10V
bi02d1ua
x
Áramellátás 3*
+24V
- 16 © ESAB AB2001
HU
6.2
Hiba­
kód
1
2
3
4
5
6
8
8
8
9
bi02d1ua
A hibakódok leírása
Leírás
A program memóriahibája (EPROM)
Hiba van a program memóriában
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
Mikroprocesszor RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a belső memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
Külső RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a külső memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
5 V áramellátás alacsony
Az áramellátás feszültség értéke túl alacsony.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
A közbenső egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség vagy túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet
az elektromos hálózat erős feszültség ingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az
áramellátás magas induktanciája vagy fázishiány).
A tápegység leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Túl nagy hőmérséklet
Működésbe lépett a túlmelegedés ellen védő megszakító.
Az aktuális hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani a megszakító cseréje nélkül.
Intézkedés: Ellenőrizze, hogy a hűtőlevegő bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek-e
elzárva vagy elszennyeződve. Ellenőrizze az alkalmazott működési ciklust, megvizsgálva,
hogy a berendezés nincs-e túlterhelve.
Kis akkumulátor feszültség +3 V (vezérlőpanelben)
A memória akkumulátorának a feszültsége túl alacsony. Ha nem cserélik az akkumulátort,
elveszhet a vezérlő panelben lévő hegesztési memória adat tartalma.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust és cseréltesse ki az akkumulátort.
+15 V áramellátás (huzaladagoló egység és tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+ 13 V áramellátás (távirányító egység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
-15V V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
- 17 © ESAB AB2001
HU
Hiba­
kód
9
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
bi02d1ua
Leírás
+20 V áramellátás (huzaladagoló egység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+ 10 V áramellátás (távirányító egység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+24 V áramellátás
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Huzalelőtolás sebessége
A huzaladagolás sebessége eltér a beállított értéktől.
A huzaladagolás leáll, ha ez a hiba bekövetkezik.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A rendszer CAN busz terhelése átmenetileg túl magas.
Megszakadt a tápegység kapcsolata a vezérlőpanellel, vagy a huzaladagoló egységgel.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló egység vagy
távvezérlő egység legyen hozzá csatlakoztatva. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a
szerviz technikust.
Kommunikációs hiba
A rendszer CAN busz a túlterheltség miatt átmenetileg nem működik.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a berendezést, hogy csak egyetlen huzaladatoló egység vagy
távvezérlő egység legyen hozzá csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a
hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Elvesztett üzenetek
A mikroprocesszor képtelen elég gyorsan feldolgozni a bejövő üzeneteket, aminek
következtében elveszik az információ.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Magas nyílt áramköri feszültség
A nyílt áramköri feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Megszakadt a kapcsolat
Megszűnt az összeköttetés a vezérlőpanel és a huzaladagoló egység között.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
Megszakadt a kapcsolat
Megszűnt az összeköttetés a vezérlőpanel és a tápegység között.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll.
Intézkedés: Ellenőrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
Nem megfelelő beállítások a külső RAM-ban
A hiba akkor érzékelhető, ha az akkumulátorral támogatott memóriában lévő információ
sérül.
Intézkedés: A hiba önjavító, de az adott memóriahelyen tárolt adatok elvesznek.
- 18 © ESAB AB2001
HU
Hiba­
kód
20
22
23
26
27
28
29
31
32
7
Leírás
Memória allokációs hiba
A mikroprocesszor képtelen elegendő memóriát biztosítani.
A hiba következtében a 26. hibakód jelenik meg.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Jeladó puffer túlcsordulás
A vezérlőpanel képtelen elég gyorsan információt továbbítani a többi egységbe.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Vevő puffer túlcsordulás
A vezérlőpanel képtelen elég gyorsan feldolgozni a többi egységből érkező információt.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást.
Felügyelő
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos programozott feladatait ellássa.
A program automatikusan elindul. Az aktuális hegesztési folyamat le fog állni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Elfogyott a huzal (huzaladagoló egység)
A huzaladagoló egységből egyáltalán nem érkezik huzal. A folyamatban lévő hegesztési
folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Töltsön be új huzaltekercset.
Stack túlcsordulás
A program végrehajtása nem működik.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Nincs hűtővíz-áram
Működésbe lépett a hűtőközeg áramlásfigyelő kapcsoló.
A folyamatban lévő hegesztési folyamat leáll és nem lehet újraindítani.
Intézkedés: Ellenőrizze a hűtővíz-kört és a szivattyút.
Nincs válasz a kijelző egységtől
A mikroprocesszornak nincs kapcsolata a kijelzővel.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Nincs gázáram
A gázáram 6 l/percnél kisebb. A hegesztés nem kezdhető meg.
Intézkedés: Ellenőrizze a gázszelepet, a tömlőket és a csatlakozásokat.
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszűnik, ha a vevő kísérletet tesz
arra, hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális időszak alatt.
Pótalkatrészek rendelhetők a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány
legutolsó oldalát.
bi02d1ua
- 19 © ESAB AB2001
Kapcsolási rajz
bi02e11a
- 20 © ESAB AB2001
MA4
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0458 535 884 AristoR MA4
0458 818 170
0458 818 171
0458 818 172
0458 818 173
0458 818 174
0458 818 175
0458 818 176
0458 818 177
0458 818 178
0458 818 179
0458 818 180
0458 818 181
0458 818 182
0458 818 183
0458 818 184
0458 818 127
0458 818 187
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
Instruction manual US
0458 818 990 Spare parts list AristoR MA4
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bi02o
- 21 © ESAB AB2001
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 22 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising