ESAB | Mig L3000i Origo™ Mig L3000i | Instruction manual | ESAB Mig L3000i Origo™ Mig L3000i User manual

ESAB Mig L3000i Origo™ Mig L3000i User manual
HU
Mig L3000i
Aristot / Origot
Kezelési utasítások
0459 827 101 HU 060424
Valid for serial no. 613
1 IRÁNYELV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
Helyszín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
Beköütések és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátor szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlhevülés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7.1
Ellenõrzés és tisztítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
IRÁNYELV
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Az ESAB AB, Welding Equipment, SE-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában ijelenti, hogy a Mig
L3000i hegesztõ áramforrás a 613 gyártási számtól kielégíti az IEC/EN 60974-1 szabványt a (73/23/EGK)
irányelv és az azt módositó a (93/68/EGK) lirányelv, valamint az IEC/EN 60974-10 szabványt a
(89/336/EGK) és az azt módositó (93/68/EGK) irányelv elõírásai szerint.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2006--04--21
Kent Eimbrodt
Global Director Equipment and Automation
ESAB AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
ba40d1ua
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
ba40d1ua
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
Az Mig L3000i olyan MIG/MAG hegesztõ áramforrás, amellyel MMA hegesztés is
végezhetõ. Az áramforrás az Feed huzaladagoló egységgel együtt használható.
Minden beállítás módosítható a huzaladagoló egységrõl.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 13 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
Az áramforrást 5-méteres csatlakozó kábellel és használati útmutatóvel szállítjuk.
4
MÛSZAKI ADATOK
Mig L3000i
Hálózati feszültség
400 V, ±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primér áram
Imax MIG/MAG
Imax MMA
21 A
23 A
Terhelés nélküli áramigény energiatakarékos
üzemmódban, hegesztés után 6,5 perccel
30 W
Beállítási tartomány
MIG/MAG
MMA
8-48 V / 16-300 A
16 -300 A
Megengedhetõ terhelés -nál MIG/MAG
35%-os mûködési ciklus esetén
60%-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
300 A / 29 V
240 A / 26 V
200 A / 24 V
Megengedhetõ terhelés -nál MMA hegesztéskor
30%-os mûködési ciklus esetén
60%-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Teljesítménytényezõ maximális áram esetén
MIG/MAG
MMA
0.70
0.73
Hatékonyság maximális áram esetén
MIG/MAG
MMA
84 %
83 %
Nyílt áramköri feszültség
MIG/MAG
MMA
70 -80 V
57 -67 V
Üzemi hõmérséklet
-10 − +40˚C
Állandó A-súlyozású hangnyomás
<70 dB
Befoglaló méretek, h x sz x m
652 x 249 x 423 mm
Tömeg
26,5 kg
Szigetelési fokozat transzformátor
H
A készülékház védettségi foka
IP23C
Alkalmazási osztály
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
ba40d1ua
-- 5 --
HU
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
5.1
Helyszín
Az áramforrás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy semmi se akadályozza a hûtõlevegõ
áramlását a bemeneti és kimeneti nyílásokon keresztül.
5.2
Hálózati áramellátás
Ellenõrizze, hogy a hegesztõ áramforrás megfelelõ feszültségû
hálózathoz van-e csatlakoztatva és megfelelõ méretû biztosítékkal
védett-e. Az elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
Mig L3000i
MIG/MAG
MMA
Hálózati feszültség
400 V 3μ 50 Hz
400 V 3μ 50 Hz
A hálózati kábel keresztmetszete 2
4G2.5
4G2.5
Fázisáram, I RMS
13 A
14 A
Biztosíték
Túláram-gátló
16 A
16 A
C MCB típus
20 A
20 A
Megjegyzés! A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek megfelelnek
a svéd elõírásoknak. A hegesztõáram-forrást a vonatkozó nemzeti rendeletekkel összhangban kell
használni.
Megjegyzés! Ez a hegesztõ áramforrás úgy lett kialakítva, hogy négyeres 230/400 V
rendszerhez lehessen csatlakoztatni.
Amennyiben az áramforrást olyan országban kívánják használni, ahol magasabb a
hálózati feszültség, az áramforrást biztonsági transzformátoron keresztül kell
csatlakoztatni.
ba40d1ua
-- 6 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
6.1
Beköütések és vezérlõ eszközök
1
A hûtõegység, a huzaladagoló egység vagy a
távirányító egység csatlakoztatása
3
A hegesztõáram-kábel bekötése (+)
(MMA hegesztés)
2
A visszafutó kábel bekötése (-)
4
Fõkapcsoló 1 / 0
6.2
Ventillátor szabályozás
Az áramforrás olyan idõzítõvel rendelkezik, amely a hegesztés befejezése után 6,5 perccel
kikapcsolja a ventilátorokat és a berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A
hegesztés újrakezdésével a ventilátorok újraindulnak.
A ventillátorok 110 A áramerõsségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerõsség mellett teljes sebességgel.
6.3
Túlhevülés elleni védelem
A hegesztõ áramforrás túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, amely akkor lép
mûködésbe, ha a hõmérséklet túl magasra szökik. Ha ez bekövetkezik, a hegesztõáram
megszakad és egy hibakód jelenik meg a huzaladagoló vezérlõpanelén.
A túlmelegedés elleni védelem automatikusan kikapcsol, amikor a hõmérséklet lecsökken.
7
KARBANTARTÁS
A biztonságos, megbízható mûködés érdekében fontos a rendszeres karbantartás.
A karbantartást szakembernek kell végeznie.
A biztonsági lemezeket csak megfelelõ villanyszerelõi ismeretekkel (és engedéllyel)
rendelkezõ személyek távolíthatják el.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
ba40d1ua
-- 7 --
HU
7.1
Ellenõrzés és tisztítás
Rendszeresen ellenõrizze, hogy a hegesztõ áramforrás nem tömõdött-e el a
szennyezõdéstõl.
A tisztítás gyakorisága, és az alkalmazandó módszer függ a hegesztési eljárástól, az ív
idejétõl, az elhelyezkedéstõl, és a környezettõl. Általában elegendõ, ha évente egyszer
sûrített levegõvel (csökkentett nyomással) kifúvatja a port az áramforrásból.
Az elzáródott vagy eltömõdött légbemeneti vagy kimeneti fúvókák túlmelegedést
eredményezhetnek.
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt értesítené a szakszervizt, próbálkozzon az alább javasolt ellenõrzési és
vizsgálati módszerekkel:
A hiba típusa
Nincs ív
Intézkedés
S
S
S
Hegesztés közben megszakad a
hegesztõáram-ellátás.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés elleni védelem mûködésbe
lépett-e? (Az E6 hibakód jelenik meg a vezérlõ panelen.)
Ellenõrizze az áramköri biztosítékokat.
A túlmelegedés elleni védelem túl
gyakran lekapcsol.
S
Gyõzõdjön meg róla, hogy nem lépték-e túl a
hegesztõáram-forrásra megadott határértékeket (azaz a
berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ huzalt használ-e?
Ellenõrizze az áramköri biztosítékokat.
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
A Mig 3000i kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1 és az EN 60974--10 nemzetközi
és európai szabványok szerinti. A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz feladata
annak ellenõrzése, hogy a termék még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkezõ ESAB szerelõ végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
ba40d1ua
-- 8 --
p
-- 9 --
Kapcsolási rajz
ba40e
-- 10 --
Edition 060424
ba40e
-- 11 --
Edition 060424
Mig L3000i
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
Type
0459 740 880 Welding power source
Mig L3000i
0459 827 990 Spare parts list
Mig L3000i
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
ba40o
-- 12 --
Edition 060424
Mig L3000i
Kopó alkatrészek
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 890
Cooling unit CoolMidi 1800
0459 840 880
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 907
Connection set 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 580
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 581
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 582
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set water 50mm2
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 528 583
0456 528 590
0456 528 591
0456 528 592
0456 528 593
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
ba40a
-- 13 --
Edition 060424
Mig L3000i
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ba40a
-- 14 --
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Edition 060424
Mig L3000i
Welding torch
Type
yp
Ordering no.
Max welding current
Hose length
Shielding gas
Wi
Wire
dimensions
3m
4.5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 250 C
0468 410 882
0468 410 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 315 CLD
0468 410 885
0468 410 886
315A 60%
285A 60%
0.8 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C
0458 499 882
0458 499 883
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 405 RS3
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.8 -- 1.6
--
0458 499 889
380A 60%
325A 60%
1.0 -- 1.6
PSF 410 CW
0458 450 880
0458 450 881
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W
0458 400 882
0458 400 883
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 CW RS3
0458 450 884
0458 450 885
380A 100%
325A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 410 W RS3
0458 400 898
0458 400 899
400A 100%
350A 100%
0.8 -- 1.6
PSF 405 C RS3
C
LD
W
RS3
ba40a
=
=
=
=
=
Self cooled
Smoke exhausters, Centrovac
Smaller, Light duty
Water cooled
3--step program switch for selecting preset programs.
-- 15 --
Edition 060424
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising