ESAB | A6 GMD | Instruction manual | ESAB A6 GMD Kasutusjuhend

ESAB A6 GMD Kasutusjuhend
A6 GMD
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Fogföljningsutrustning
Fugestyringsudstyr
Fugefølgingsutstyr
Railonseurantalaite
Joint tracking equipment
Nahtverfolgungsausrüstung
Equipement pour suivi de joint
Lasnaadvolguitrusting
Equipo de seguimiento de costuras
Dispositivo di guida lungo il lembo
Equipamento de acompanhamento de juntas
Åîïðëéóìüò ðáñáêïëïýèçóçò ñáöÞò
óõãêüëëçóò
System ¶ledzenia spoiny
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0443 403 001 2006--03--24
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
- 3-
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2 ESITTELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Pääosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
55
56
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.1
3.2
3.3
3.4
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus ja liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Railonseurantalaitteiston säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunnistinjännitteen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
60
61
4 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Railonseuranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Sijoittaminen ennen käynnistämistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
63
66
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
67
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
TOCx
-- 52 --
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
SafX
-- 53 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
SafX
-- 54 --
FI
2
ESITTELY
2.1
Yleistä
A6 GMD on railonseurantalaite automaattihitsauslaitteiden asemointiin ja railonseurantaan kaikissa sellaisissa railotyypeissä, joissa tunnistinkärjelle on ohjausreuna.
Laite on tarkoitettu ESABin vakiomallisille servoluisteille ja se pystyy ohjaamaan yhtä
tai kahta servomoottoria samanaikaisesti.
2.2
Tekniset tiedot
Railonseurantalaite
A6 GMD
Liitäntä-- ja ohjausjännite
Teho
Moottorin säädin, tyyppi
Ankkurijännite, sauvaohjaus
Kenttäjännite, erikseen magnetoitu moottori
Suojausluokka
Max omgivningstemperatur
Painot:
Tunnistin ja luistiristikko kiinnikkeineen
Railonseurantayksikkö
Ohjauskärki
Kaukosäätölaite
Sensorin työalue, säde 360°
42V AC 50--60 Hz
460 V A
Kytketty nelikvadranttisäädin
40 V DC
48 V DC
IP 23
+ 45° C
2,2 kg
4,5 kg
0,6 kg
2,0 kg
4mm
Työalue ja säätönopeus, ks. kuva tällä sivulla ja Tekninen selostus käyttöohjeesta
A6 Servoluisti 0334 346 xxx.
Kulmapoikkeama, astetta
Normaali välitys
Käänteinen välitys
Hitsausnopeus cm/min
Hitsausrailon maks. kulmapoikkeama suhteessa asetettuun hitsausnopeuteen.
fga9d1xa
-- 55 --
FI
2.3
Pääosat
1. Tunnistin
2. Ohjauskaapeli (2 m)
3. Luistiristikko tunnistimelle
4. Ohjausrasia
5. Railonseurantayksikkö
6. Ohjauskärki
Hitsausnosturia käytettäessä yllä mainitut ohjausrasia ja ohjauskaapeli korvataan
tuotekohtaisilla osilla.
fga9d1xa
-- 56 --
FI
2.3.1
Tunnistin
1. Tunnistin, jossa liitäntä railonseurantayksikköön menevälle kaapelille ja kiinnike
erilaisille seurantakärjelle.
2. Seurantakärjet
3. Pidätinruuvit, 2 kpl kärkien liikkuvuuden säätöön vaakasuunnassa. Ruuvit on
tarkoitettu säätämiseen eri railotyypeille.
2.3.2
Ohjausrasia
1. Merkkivalo, punainen
Merkkivalo railonseuranta-automatiikalle. Palaa, kun
ohjauskärki on työalueen ulkopuolella
(pystysuunnassa). Automatiikka
on tällöin pois päältä.
2. Merkkivalopainike, oranssi
Nopean nopeuden valinta käsiajossa.
3. Ohjausvipu
Servoluistien ohjaus ylös/alas ja
vasemmalle/oikealle
Ohjausvipu ohittaa automatiikan. Kun
hälytysvalo ei pala, on manuaalinen liike
alaspäin estetty.
4. 5--asentoinen sähkökytkin
Railonseuranta-- ja railonhakuvaihtoehdon
valinta:
S
Manuaalinen asetus
S
Railonseuranta pysty-- ja
vaakasuunnassa
S
Railonseuranta pysty-- ja vaakasuunnassa sekä railonhaku oikealle
S
Railonseuranta pysty-- ja vaakasuunnassa sekä railonhaku vasemmalle
S
Railonseuranta pystysuunnassa
5. Merkkivalo, vihreä
Ilmaisee, että jännite on kytketty.
fga9d1xa
-- 57 --
FI
2.3.3
Railonseurantayksikkö -- takakappale
1. Holkkiliitäntä, 4--napainen
vaakaluistin moottorin liittämiseen
2. Holkkiliitäntä, 4--napainen
pystyluistin moottorin liittämiseen
3. Holkkiliitäntä, 8--napainen
ohjauskärjen liittämiseen
4. Liitäntä, 23--napainen
ohjausrasian liittämiseen
5. Liitäntä 42 V
6. Ohjaussulakkeet, 10 A hidas (1 kpl)
7. Sähkökytkin
vaakaluistin moottorin liikesuunnan vaihtamiseen
8. Liitäntä, 3--napainen
railon muistilaitteelle (MEMO)
9. Sähkökytkin
Syöttöjännite päälle/pois
10. Ylimääräinen liitäntä
11. Liitäntä, 8--napainen
rajakatkaisimen liittämiseen
Osien sijainti:
fga9d1xa
-- 58 --
FI
Lisävarusteet A6 GMD
S
Kuulalla varustettu kärki, til.nro 416 719--001 (P=100 mm)
S
Kuulalla varustettu kärki, til.nro 416 719--002 (P=150 mm)
S
Sormi sisä-- ja ulkopuoliselle kulmalle, til.nro 418 091--880
S
Välimuuntaja erilliselle jännitesyötölle, verkkojännitteestä
190, 220, 380, 415, 440, 500V 50 Hz
200, 230, 380, 415, 440, 500V 60 Hz toisiojännitteeseen 42V, 660 VA
til.nro 148 636--002
S
Kaapeli 3 x 2,5 mm2, muuntajan liitäntä, til.nro. 2626 134--04
S
Tunnistinkaapeli 90_--liittimellä (2 m), til.nro 417 346--887
S
Kuminen suojapalje, til.nro 412 013--001
S
Ohjausrasian teline til.nro 433 762--xxx. Telinerakenteita on erilaisia.
ESAB vakiomalliset servoluistit A6 GMD:lle
S
A6 servoluisti, kuulaholkkityyppinen, kestomagnetoitu moottori 42 V DC, ks.
käyttöohjeet 0334 333 xxx.
S
A6 moottorikäyttöinen luisti, liukulaakeroitu pitkä kuljetin, A6 VEC--moottori
42V -- 4000 r/m, välitys 74:1, ks. käyttöohjeet 0334 426 xxx.
S
Moottorikaapeli, til.nro 417 310--xxx. Kaapelia on eri pituuksina, ks. voimassa
oleva servoluistien myyntiesite. (Ota yhteys ESABin myyntikonttoriin)
fga9d1xa
-- 59 --
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
3.2
Asennus ja liittäminen
1. Mitat, ks. mittapiirrokset sivulla 212--215.
2. Kytkentä, ks. sivulla 56.
3. Tarkasta, että saatavilla on täydelliseen asennukseen tarvittava teho ja jännite.
S
Kun käytetään virtalähdetyyppiä LAE 800 -- 1000 -- 1250 -- 1600 ja se on
kytketty ohjausjännitteelle 42 V, tarvittava teho voidaan ottaa vakiomallisesta
hitsausautomaatista, ks. liitäntä PEG.
S
Kun sopiva jännite puuttuu tai kun käytetään virtalähdettäLAH 500--630 42 V,
on A6 GMD:lle aina asennettava erillinen virransyöttö ja välimuuntaja 42 V,
ks. ”Lisävarusteet A6 GMD” sivulla 59.
4. Asenna ohjauspuikko rinnakkain moottorikkäyttöisen luistiristin kanssa.
5. Ohjauslaite ks. kuva sivulla 57.
3.3
Railonseurantalaitteiston säätö
HUOMAA! Tunnistin vaihdon yhteydessä on railonseurantayksikkö,
til.nro 416 066--880 sovitettava toimitetulle tunnistimelle, til.nro 416 688--880.
HUOMAA! Jos tätä sovitusta ei suoriteta asennuksen yhteydessä, railonseurantatoiminto saattaa heikentyä huomattavasti ja ohjauslaite ja liittimet vaurioitua
mekaanisesti työkappaleeseen törmätessään.
fga9i1xa
-- 60 --
FI
3.4
Tunnistinjännitteen säätö
1. Irrota railonseurantayksikön etulevy.
2. Jos tarvitaan lisää mittaustilaa, voidaan laitekotelon yläosassa oleva säätökortti
irrottaa.
3. Liitä volttimittari mittauspisteeseen TP1--TP0, (merkitty piirilevyyn).
4. Kaukosäätölaitteen toimintovalitsimen on oltava pystysuuntaisen käytön
asennossa
.
5. Aja kaukosäätölaitteella pystyluistia alaspäin tunnistin kiinnitettynä, kunnes kärki
koskettaa vaakasuoraa pintaa niin, että kaukosäätimessä oleva varoitusvalo
sammuu.
6. Työnnä kärkea toiselle puolelle niin kauas kuin se
menee.
7. Lue volttimittarin lukema ja säädä potentiometrillä
R20 arvoon 1,8 +/-- 0,6 V. Ks. alla oleva kuva.
Potentiometriin R32 ei saa koskea.
8. Asenna tunnistin niin, että tunnistin pituusakselin ja
hitsausrailon välinen kulma on mahdollisimman pieni,
sekä vaaka-- että pystysen suunnassa alle 35_ ks.
mittapiirrokset sivulla 212--215.
9. Tunnistimen asennuksen yhteydessä on ristiniveleen
kiinnitetyn ohjauskärjen etummaisen osan
osoitettava alaspäin hitsausrailoa tai seurattavaa reunaa kohti.
Tämä koskee kaikkia railotyyppejä myös pienahitsauksessa, jossa hitsauspää on
kallellaan.
Tästä asennosta tunnistinta ei saa kiertää säteittäissuunnassa yli ±3_
luistiristikon akseleihin nähden.
Suuri poikkeama jompaan kumpaan suuntaan vaarantaa ohjaustoiminnon
toimivuuden, ks. mittapiirrokset sivulla 212--215.
fga9i1xa
-- 61 --
FI
10. Laitteistoon kuuluu kaksoiseristyksellä varustettu kiinnityslaite tunnistimen
asentamiseksi hitsausautomaatin liitintyyppiin D20 tai D35. Tämä mahdollistaa
tunnistimen karkeasäädön hitsaussuunnassa sekäkorkeuden ja kulman
säätämisen liittimen ympärillä kahden lukitusvivun avulla.
TÄRKEÄÄ! Etäisyyden B terässinkilän A ja jännitteisten osien välillä on
oltava vähintään 5 mm sähkökontaktin välttämiseksi.
11. Pienoisluistiristikkoa käytetään elektrodin kärjen tarkkaan säätämiseen
hitsausrailossa. Lisäksi voidaan säätää elektrodin kärjen ja ohjauskärjen pään
välistä etäisyyttä. Pienoisluisti voidaan säätää välyksettömäksi kuljettimessa
olevilla kahdella pidätinruuvilla.
12. Tarkasta tunnistintoiminto.
Toimi seuraavasti:
S
Aseta sähkökytkin asentoon
.
S
Käytä ohjausvipua ja aja pystyluistia alaspäin tasaista alustaa kohti, kunnes
ohjauskärjen pää osuu alustaan. Jatka, kunnes punain en merkkivalo
sammuu.
Ota ohjauskärjen päästä kiinni kädellä ja siirrä sitäjommalle kummalle
puolelle.
Jos laitteisto toimii oikein, tulee vaakaluistin moottorin käynnistyä ja seurata mukana
siihen suuntaan, mihin ohjauskärjen päätä siirretään.
Mikäli näin ei ole -- käännä laitekotelon takana olevaa sähkökytkintä
S
merkitty
.
13. Ohjauskärkien päät toimitetaan suorina, mutta asiakas voi sovittaa ne tietylle
railotyypille tai ne voidaan korvata muuntyyppisillä tai --muotoisilla päillä, ks.
”Tunnistin” sivulla 57 ja ”Lisävarusteet A6 GMD” 59.
fga9i1xa
-- 62 --
FI
4
KÄYTTÖ
4.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 53. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
4.2
Railonseuranta
Railonseurantalaite on säädettävissä eri tyyppiseen railonseurantaan. Se voidaan
asettaa seuraamaan railoa reunaohjauksella tai uraohjauksella. Asetus suoritetaan
sekä ohjausrasialle ettätunnistimelle.
4.2.1
Railonseuranta reunaohjauksella
Ohjausrasialla asetetaan toiminto
tai
riippuen siitä, halutaanko oikean-- vai
vasemmanpuoleinen ohjaus. Tunnistimen kaksi pidätinruuvia kierretään
sisäänvasteeseen saakka. Ks. alla oleva kuva. Tämän ansiosta seurantakärjet
jousikuormittuvat sivusuunnassa, jolloin saadaan aikaan reunaohjaus.
Railonseurantaa reunaohjauksella käytetään piena-- ja vastaavia saumoja
hitsattaessa, ks. lisätietoja sivulla 64.
Pidätinruuvit vasteeseen saakka kiristettyinä
4.2.2
Railonseuranta uraohjauksella
Ohjausrasialla asetetaan toiminto
tai
riippuen siitä, halutaanko ohjausta
sekä korkeus-- ettäsivusuunnassa vai pelkästään korkeussuunnassa. Tunnistimen
pidätinruuveja kierretään ulos:ehp. vähintään kaksi kierrosta tai vasteeseen saakka,
ks. alla oleva kuva. Tämävapauttaa seurantakärkien jousikuormituksen
sivusuunnassa ja mahdollistaa uraohjauksen. Jos pidätinruuveja ei kierretä ulos, on
olemassa vaara, että seurantakärjet alkavat ”kiipeillä” railonseinämiä matalissa V-- ja
U--railoissa. Ks. asetuksen valinta railotaulukosta sivulla 64.
Pidätinruuvit 2 kierrosta uloskierrettyinä
fga9o1xa
-- 63 --
FI
Esimerkkejä erilaisista railotyypeistä ja ohjauskärjen asettumisesta ohjausreunoja
vasten.
Railotyyppi
Hitsi kaksilaippaisessa
päittäissaumassa
I--hitsi (A=ohjausjohde)
V--hitsi
1/2 V--hitsi
1/2 V--hitsi
U--hitsi
Kaksinkertainen U--hitsi
J--hitsi
Kaksinkertainen J--hitsi
fga9o1xa
-- 64 --
Asetus,
ohjausrasia
FI
X--hitsi
Epäsymmetrinen X--hitsi
K--hitsi
K--hitsi
Pienahitsi
fga9o1xa
-- 65 --
FI
4.3
Sijoittaminen ennen käynnistämistä
1. Asemoi hitsauslaite hitsausrailoon niin, että luistiristikon työalue kattaa railon
koko korkeuden ja sivupoikkeaman aloituskohdasta hitsin päätöskohtaan.
2. Aseta katkaisin (4) haluttuun railonseuranta--asentoon ja ohjaa ohjauskärkea
ohjausvivun (3) avulla pystysuunnassa alaspäin, kunnes merkkivalo (1)
sammuu.
3. GMD hakee nyt 0--asentonsa ja samalla hitsaussuuttimen asennon railossa.
Säädä asentoa tarvittaessa ohjauslaitteen luistiristikolla.
fga9o1xa
-- 66 --
FI
5
HUOLTO
5.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
S
Tarkasta päivittäin, etteivät ohjauskärjet ole kuluneet tai vioittuneet.
S
Puhdista tunnistin säännöllisesti paineilmalla.
S
Noudata järjestelmään sisältyvien komponenttien ohjeita.
S
Järjestelmän säätö on selostettu kappaleessa ”Railonseurantalaitteiston
säätö” sivulla 60.
5.2
KULUTUSOSAT
Seurantakärjet
Til.nro 146 586--001
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 217 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
fga9m1xa
-- 67 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising